Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 16. joulukuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Munivien kanojen hyvinvointi (keskustelu)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, saanen aloittaa toistamalla tänään puheena olevasta aiheesta, että olen ensinnäkin sitä mieltä, että direktiivejä on todella noudatettava ja että sama pätee yhtä lailla direktiiviin 1999/74/EY, ja toiseksi, että huoli eläinten hyvinvoinnista on keskeinen kysymys, jota Euroopan unionin olisi vaalittava. Näin ollen on tärkeää korostaa, että direktiiviin mukautuminen on varsin kallista alan yrityksille: 30 prosenttia kanaa kohti Portugalissa. Maaseudun kehittämisohjelmasta ei lisäksi ole luvassa erityistä tukea tähän tarkoitukseen.

Alan pääomapuutteen, rajallisten pankkiluottojen ja yleensäkin talouskriisin vuoksi on ehdottoman tärkeää tunnustaa välittömästi, että monien yritysten mukautustoimet ovat viivästyneet. Siksi on tärkeää antaa lisäaikaa yrityksille (ja vain niille yrityksille), jotka ovat jo aloittaneet vaaditut mukautustoimet.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö