Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Dējējvistu labturība (debates)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Attiecībā uz šodienas debašu tēmu es gribētu sākt, vēlreiz atkārtojot, ka es uzskatu, pirmkārt, ka direktīvas patiešām būtu jāievēro un ka tas vienādi attiecas uz Direktīvu 1999/74/EK, un, otrkārt, ka bažas par dzīvnieku labturību ir pamatjautājums, kas Eiropas Savienībai ir jāizstāv. Neraugoties uz to, ir būtiski uzsvērt, ka šīs direktīvas piemērošana nozares uzņēmumiem ir diezgan apgrūtinoša: 30 % uz vienu vistu Portugālē. Turklāt šim mērķim nav īpaša atbalsta no Lauku attīstības programmas.

Ir nepieciešams steidzami atzīt, ka kapitāla trūkuma, ierobežotu bankas aizdevumu un vispārējās krīzes dēļ daudzu uzņēmumu pielāgošanās ir aizkavējusies. Tāpēc ir būtiski dot papildu laiku šiem uzņēmumiem — un tikai šiem uzņēmumiem —, kuri jau ir sākuši pielāgošanās procesu.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika