Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 16. december 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : B7-0707/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Denne beslutning er motiveret af den alvorlige politiske og institutionelle krise i Côte d'Ivoire efter den anden runde af præsidentvalget den 28. november 2010.

Valget, som blev overvåget af FN og EU, fandt sted på generelt set tilfredsstillende vis. De resultater, som Côte d'Ivoires uafhængige valgkommission fremlagde, da den bekendtgjorde hr. Outtaras sejr, er imidlertid blevet forkastet a landets forfatningsdomstol, som har omstødt resultatet under påberåbelse af svig i nogle områder og udråbt den nuværende præsident, Laurent Gbagbo, som vinder.

Da den eneste kilde til demokratisk legitimitet er det almindelige valg, hvis resultat blev bekræftet af FN, anvender Parlamentet denne beslutning, som jeg stemmer for, til at kræve, at hr. Gbagbo træder tilbage og overgiver magten til Alassane Ouattara, og til kraftigt at fordømme tilfældene af intimidering af EU-observatører. Med denne beslutning bifalder Parlamentet Det Europæiske Råds beslutning om at vedtage særlige foranstaltninger mod dem, der hindrer fredsprocessen og national forsoning, samtidig med at det støtter EU's beslutning om at indføre sanktioner mod Laurent Gbagbo.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik