Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : B7-0707/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Denna resolution är motiverad genom den allvarliga politiska och institutionella kris som äger rum i Elfenbenskusten till följd av den andra omgången av presidentvalet den 28 november 2010.

Valet, som övervakades av FN och EU, ägde rum på ett överlag tillfredsställande sätt. De resultat som lades fram av Elfenbenskustens oberoende valkommission, där man utropade Alassane Ouattaras seger, förkastades dock av landets författningsdomstol, som ändrade resultatet genom att påstå att bedrägeri ägt rum på vissa områden och förklarade den nuvarande presidenten, Laurent Gbagbo, som vinnare.

Eftersom demokratisk legitimitet endast kan bygga på allmänna val, vars resultat har bekräftats av FN, använder EU denna resolution, som jag röstar för, till att uppmana Laurent Gbagbo att avgå och lämna över makten till Alassane Ouattara, och att bestämt fördöma hotelserna mot EU:s observatörer. Genom denna resolution välkomnar parlamentet Europeiska rådets beslut om att vidta särskilda åtgärder mot dem som hindrar arbetet för fred och nationell försoning, och EU:s beslut om att införa sanktioner mot Laurent Gbagbo stöds.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy