Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0231(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0334/2010

Pateikti tekstai :

A7-0334/2010

Debatai :

PV 16/12/2010 - 3
CRE 16/12/2010 - 3

Balsavimas :

PV 16/12/2010 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0487

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2010 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras Tekstas OL

3. Šveicarijos dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – D. Pack rekomendacija Kultūros ir švietimo komiteto vardu dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, nustatančio Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srities veiksmų programoje sąlygas, išvadų (2007–2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE)) (A7-0334/2010).

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, pranešėja.(DE) Pone pirmininke, man labai malonu, kad turime galimybę šiandien vadovauti šioms diskusijoms, nes pamenu, kaip mes abu Europos Vadovų Taryboje visuomet bendradarbiaudavome su Šveicarija, todėl žinome, kaip svarbu Šveicarijai dalyvauti šiose programose. 2006 m., prieš atnaujindami šias programas, mes, Europos Parlamentas, žinojome savaime suprantamą dalyką, kad nesame izoliuoti, kad turėtume bandyti įtraukti į jas visus kitus. Nors Šveicarija nepriklauso Europos ekonominei erdvei, ji susidomėjo bendradarbiavimu mokymo ir švietimo srityje. Tai mane, kaip ir visus kitus, labai nudžiugino. 2004 m. buvau delegacijoje, kuri lankėsi Šveicarijos parlamento Švietimo ir mokslo komitete. Mes išsamiai aptarėme susijusius klausimus, pvz., judumą tarp mokyklų ir universitetų, jų bendradarbiavimą. Tuomet man buvo aišku, kad šis pasiūlymas kada nors bus pateiktas ir aš dabar jam pritariu.

Rengdami šias programas, galvojome ne tik apie savo interesus, bet ir apie šalis kaimynes, pvz., apie Vakarų Balkanų šalis, ir apie viduryje esančią Šveicariją. Štai kodėl šiandien padarėme didelę pažangą. Remdamasi ankstesnėmis diskusijomis galiu dabar pasakyti, kad Šveicarija taip pat planuoja pateikti prašymą prisidėti prie kultūros programos. Ji taip pat domisi dalyvavimu kultūros paveldo ženklinimo programoje, o tai ji galėtų daryti tik dalyvaudama šioje programoje.

Ponios ir ponai, ką šiandien turime padaryti? Galime tarti „taip“ arba „ne“. Niekam iš mūsų neateitų į galvą pasakyti „ne“, nes visuomet norėjome, kad Šveicarija dalyvautų mūsų veikloje. Norėčiau pridurti, jog, sakydama „dalyvautų“, turiu omenyje, kad ji ir sumokėtų savo dalį. Vadovaudamiesi 218 straipsniu, galime pasakyti tik „taip“ arba „ne“ ir, be abejo, mes su džiaugsmu ištarsime „taip“.

Kokie esminiai šio susitarimo su Šveicarija punktai? Žinoma, projektų ir iniciatyvų, kuriose dalyvautų Šveicarijos atstovai, sąlygos, taisyklės ir procedūros bus tokios pačios kaip ir dalyviams iš valstybių narių ir jų siūlomiems projektams. Šveicarija turės įsteigti nacionalinę agentūrą (kaip padarėme mes atitinkamose savo šalyse), kuri koordinuos programų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu ir kuri kasmet turės finansiškai prisidėti prie kiekvienos programos. 2011 m. ši suma dalyvaujant programoje „Veiklus jaunimas“ sudarytų 1,7 mln. EUR ir 14,2 mln EUR – Mokymosi visą gyvenimą programoje. Kalbant apie finansų kontrolę ir auditą, Šveicarija turės laikytis Europos Sąjungos nuostatų, įskaitant nuostatas, susijusias su ES institucijų ir Šveicarijos valdžios institucijų vykdoma kontrole. Susitarimas galios tol, kol pasitrauks viena iš šalių. Tačiau nemanau, kad kas nors pradėtų dalyvauti tokioje programoje kaip ši turėdamas ketinimų kada nors pasitraukti. Programa atitinka jaunosios Šveicarijos kartos ir, žinoma, aplinkinių su Šveicarija šalių jaunimo, norinčio dalyvauti mainų su Šveicarijos mokyklomis pagal „Comenius-Regio“ programą ar pagal atskirų mokyklų partnerystę, taip pat pagal ERASMUS programą, interesus.

Žinoma, Šveicarijos valdžios institucijų atstovai galės dalyvauti mūsų komitetų posėdžiuose, kai bus svarstomi su jų šalimi susiję klausimai. Noriu pasakyti vieną dalyką – mes labai norime, kad Šveicarija ryžtųsi šiam žingsniui. Ji ilgą laiką reiškė susidomėjimą tokiu susitarimu. Tikimės, kad žinios apie Europą Šveicarijoje sustiprės, kai jaunoji karta turės galimybę bendrauti su kitais jaunais europiečiais. Galbūt tai reikš, kad būsimų referendumų rezultatai bus kitokie nei praeityje rengtų. Mes siejame savo viltis su jaunąja karta ir su šiomis dviem nuostabiomis programomis. Esu tikra, kad po trejų metų kultūros programa bus pridėta.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. – Pone pirmininke, remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, kad būtų sudarytas šis Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas ir jis įsigaliotų, reikia Parlamento sutikimo.

Noriu padėkoti Kultūros ir švietimo komitetui, ypač jo pirmininkei Doris Pack, už konstruktyvų požiūrį į šį susitarimą.

Kadangi Šveicarija atsisakė prisijungti prie Europos ekonominės erdvės, iki šiol nebuvo jokio susitarimo, pagal kurį būtų leidžiama ES ir Šveicarijai tiesiogiai ar netiesiogiai bendradarbiauti švietimo srityje.

Tačiau Šveicarija ilgą laiką reiškė susidomėjimą mūsų švietimo ir jaunimo programomis. Ji netgi sukūrė nacionalinę paramos sistemą, kuria skatinama partnerystė su ES valstybių narių organizacijomis, dalyvaujančiomis šiose programose. Be to, Šveicarija dalyvavo Bolonijos procese ir kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę.

Nors ir iš šalies, Šveicarija taip pat atidžiai stebėjo diskusijas dėl Europos Sąjungos švietimo politikos. Šveicarija bus pirmoji mūsų programose dalyvausianti šalis, kuri nėra nei ES narė, nei Europos ekonominės erdvės narė, nei esama ar galima kandidatė stoti į ES.

Komisija pritaria Šveicarijos dalyvavimui abiejose programose. Šis susitarimas leis Šveicarijos švietimo ir jaunimo organizacijoms, taip pat pavieniams studentams, mokytojams ir jauniems asmenims dalyvauti ES programoje „Veiklus jaunimas“ ir Mokymosi visą gyvenimą programoje visiškai vienodomis sąlygomis, kaip ir ES piliečiams. Dalyvių iš Šveicarijos pateiktiems projektams ir iniciatyvoms bus taikomos tokios pačios sąlygos, taisyklės ir procedūros, kokios taikomos valstybių narių pateiktiems projektams.

Šveicarija įsteigė nacionalinę agentūrą programų įgyvendinimui kontroliuoti nacionaliniu lygmeniu. Ji kasmet finansiškai prisidės prie kiekvienos programos ir dalyvaus programų komitetų posėdžiuose stebėtojos teisėmis, kai juose bus aptariami su Šveicarija susiję klausimai.

Dėkoju jums, gerbiami Parlamento nariai, už gerai atliktą darbą šiuo klausimu.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria, PPE frakcijos vardu.(IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kitaip nei Komisija, tikrai noriu padėkoti Kultūros ir švietimo komiteto pirmininkei D. Pack už darbą ir atsidavimą šiam dokumentų rinkiniui.

Tai, apie ką šiandien diskutavime, yra svarbu, nes tokios priemonėmis kaip programa „Veiklus jaunimas“ skatinama idėjų sklaida, Europos Sąjungos šalių ir, svarbiausia, šalių, kurios nepriklauso ES, tokių kaip Šveicarija ir kitos šalia esančios šalys, artumas ir draugystė.

Tai didis daugiamečių mūsų programų turtas, kad tokiomis iniciatyvomis kaip „Veiklus jaunimas“, „Erasmus“, „Erasmus Mundus“, „Nuolatinis mokymasis“, „Media“, „Media Mundus“ ir daugeliu kitų galima stiprinti Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų šalių santykius.

Pasitelkę šias programas, kaip matote, prikėlėme Europos Sąjungą sudarydami sąlygas daugeliui piliečių (daugiausia jaunų žmonių) susitikti, keistis patirtimi, susipažinti ir suteikti žinių apie save. Apskritai mokytojams ir darbuotojams suteikėme galimybę plėsti profesinius įgūdžius, o įvairių šalių direktoriams, gamintojams ir asociacijoms suteikėme galimybę geriau atlikti darbą.

Taigi, šios programos yra svarbios, todėl buvome šiek tiek sunerimę, kai nepamatėme jų kitų metų Komisijos darbo programoje. Todėl šiandien tvirtiname svarbią priemonę, kuri leis ES augti, stiprins mūsų žemyno pilietybę. Prisimenant, kad kalbėjome apie tai šiek tiek anksčiau, kai diskutavome dėl Europos paveldo ženklo, tai – žingsnis, prisidėsiantis prie šios mūsų europinės tapatybės kūrimo.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn, S&D frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu remiu pranešėjos pranešimo projektą dėl pritarimo Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimui programoje „Veiklus jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srities veiksmų programoje. Dėl susitarimo buvo tinkamai derėtasi, jame apsaugoti ES interesai, o Europos su švietimu, mokymu ir jaunimu susijusių programų teisiniais pagrindais užtikrinamas Šveicarijos dalyvavimas. Šį dalyvavimą reglamentuojantys principai yra aiškiai išdėstyti, o tai garantuoja, kad programos bus įgyvendinamos tinkamai ir sąžiningai. Šveicarija nori bendradarbiauti su ES švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje, todėl mūsų pritarimas turėtų būti savaime suprantamas.

Džiaugiamės, kad ES švietimo programos yra tokios patrauklios ir veiksmingos, jog prie jų jungiasi kitos šalys. Naujausi Europos Komisijos atlikti tyrimai rodo, kad programa „Veiklus jaunimas“ didina kalbinius jaunų žmonių gebėjimus ir jų galimybes darbo rinkoje. Suaugusiųjų švietimo galimybės vis dar nėra visiškai išnaudojamos, netgi jei toje srityje slypi didžiulis potencialas.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, ALDE frakcijos vardu.(FI) Pone pirmininke, iš pat pradžių noriu padėkoti puikiajai mūsų komiteto pirmininkei Doris Pack, kuri taip pat rengė šio pranešimo projektą. Galėčiau pasakyti, kad kai šis pasiūlymas buvo patikėtas Doris Pack, jis buvo gerose rankose. Kaip mūsų gerbiama Komisijos narė labai gerai žino, D. Pack turi daug profesinės patirties ir praktinių žinių būtent tose mokymosi visą gyvenimą ir jaunimo programų srityse. Kai buvo atliekamas parengiamasis darbas dėl šio klausimo, buvo džiugu stebėti, kaip gerai einasi šis darbas. Puiku, kad Šveicarijos jaunimas taip pat taps sėkmės istorijų, kurias sukūrėme Europos Sąjungoje, dalimi.

Iš tiesų netgi tie, kurie kritiškai nusiteikę Europos Sąjungos atžvilgiu, kurie netgi jai prieštarauja, vis dėlto vienbalsiai sutinka, kad Europos Sąjunga tikrai turi sėkmės istorijų, tokių kaip su mokymusi visą gyvenimą, jaunimu ir kultūra susijusios programos. Tai vienas geriausių Europos Sąjungos aspektų ir toks aspektas, kurio išliekamą matomumą turime užtikrinti.

Taip yra todėl, kad Europos Sąjunga ir šios mūsų turimos programos sugebėjo paskatinti jaunus europiečius rinktis švietimo bei mokymosi kelią ir kaupti asmeninį kapitalą. Bet tai taip pat padidino tautų kapitalą.

Dėl šių priežasčių labai svarbu, kad Šveicarija jokiu būdu nebūtų išstumta iš šios bendradarbiavimo sistemos, nors ir nėra ES ar EEE narė. Verčiau suteikti Šveicarijos jaunimui galimybę dalyvauti programose, todėl bendradarbiavimą reikėtų vykdyti abipusiu pagrindu. Manau, kad tai sukurs pridėtinės vertės visais atžvilgiais.

Pone pirmininke, galiausiai noriu padėkoti mūsų pranešėjai. Tikiuosi, kad ši programa bus ir Šveicarijos sėkmės istorija, kaip kad ji yra mums, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski, ECR frakcijos vardu.(PL) Pone pirmininke, Komisijos nare, Kultūros ir švietimo komitete, šis pranešimas buvo patvirtintas vienbalsiai, jame visi pripažino, kad tai gera idėja. Ši idėja iš tiesų yra gera ir turėtų būti visiškai neprieštaringa, nes ji iliustruoja mūsų aptariamas vertybes. Tiesą sakant, tai tikrai galėtų būti vienas tų pranešimų, kuriuos Parlamentas turėtų vienbalsiai palaikyti, net jei Šveicarijos padėtis yra savita, kaip minėjo Komisijos narė. Tai labai įdomi valstybė, politiniu požiūriu ji labai ypatinga ir labai įdomiomis formomis bendradarbiauja su Europa, nors nėra daugumos Europos susitarimų šalis, ir būtent dėl šios priežasties verta megzti ryšius su šia šalimi naudojantis neprieštaringomis ir visuotinai priimtomis tokio pobūdžio programomis.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, EFD frakcijos vardu.(SK) Pone pirmininke, nors Šveicarija dar nenusprendė tapti Europos Sąjungos nare, ji ilgą laiką rodė rimtą susidomėjimą plačiai bendradarbiauti su ES jaunimo švietimo ir profesinio mokymo srityje. 2006 m. sukūrus programą „Veiklus jaunimas“ ir Mokymosi visą gyvenimą programą, buvo paklotas teisinis pagrindas ES ir Šveicarijai bendradarbiauti šioje srityje.

Europos Komisija, remdamasi Europos Vadovų Tarybos rekomendacijomis po derybų su Šveicarijos kolegomis, parengė susitarimą, kuris leidžia mums plėtoti veiksmingą bendradarbiavimą su mūsų draugais šveicarais jaunimo švietimo ir profesinio mokymo srityje, taip pat mokymosi visą gyvenimą srityje. Susitarimas yra tinkamas, suderintas ir išreiškia abiejų pasirašančių šalių interesus plėsti abipusį bendradarbiavimą ir remti žinių bei praktinių žinių mainus siekiant gerinti švietimo proceso kokybę.

Mano nuomone, ponia Komisijos nare, todėl šis ES ir Šveicarijos susitarimas reiškia žingsnį teisinga kryptimi.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Sveikinu pranešėją Doris Pack ir visiškai pritariu jos rekomendacijai dėl programos „Veiklus jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srityje bei Šveicarijos dalyvavimo šitoje programoje. Pasakyčiau, kad Šveicarija ne tik graži ir tvarkinga šalis, ji labai įdomi Europos Sąjungai dėl jos tiesioginės demokratijos, dėl kantonų konfederacijos. Antra vertus, Europos Sąjunga negali būti neįdomi Šveicarijai, kadangi visa Šveicarija apsupta Europos Sąjungos valstybių. Ir pagaliau, Šveicarija derina savo gyvenimo pulsą su Europos Sąjunga. Manau, kad priėmus šią programą tą bus galima atlikti dar geriau. Šveicarija dar labiau priartės prie Europos Sąjungos, o Europos Sąjunga geriau supras Šveicariją, ir, kaip minėjo mūsų kolegė Doris Pack, bus galima tikėtis geresnių rezultatų referendumuose.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). – Pone pirmininke, palankiai vertinu veiksmus, kurių imtasi siekiant plėsti Šveicarijos bendradarbiavimą su ES švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse. Programa „Veiklus jaunimas“ yra labai svarbi jauniems Europos piliečiams. Tai programa, kurią reikia labiau išryškinti, įgyvendinti jos tikslus ir uždavinius, ypač susijusius su Europos savanorių tarnybos veikla pagal programą „Veiklus jaunimas“.

Žinant, kad kiti metai yra Europos savanorystės metai, ypač svarbu, kad būtų stiprinama Europos savanorių tarnyba, kuri remia jaunų žmonių dalyvavimą savanorių veikloje ir siekia plėtoti solidarumą bei skatinti aktyvų jaunų žmonų pilietiškumą.

Airijoje savanorystė visuomeninėse sporto organizacijose suteikia sporto ir lyderystės galimybių tūkstančiams jaunuolių. Šios organizacijos skatina aktyvų jaunų žmonių pilietiškumą, tuo pat metu propaguoja sveikatą, kūno rengybą ir aktyvų gyvenimo būdą. Programa ir jos savanoriškos priemonės turėtų būti stiprinamos bei palaikomi stiprūs ryšiai su Šveicarija šiuo požiūriu.

Programa „Veiklus jaunimas“ teikia daug galimybių ir visos priemonės šios programos tikslams stiprinti bei jauniems žmonėms ES skatinti ir remti turėtų būti palaikomos ir labai skatinamos.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Gerbiama ponia pranešėja Doris Pack, dėkoju už Jūsų darbą ir tikrai palaikau Jūsų rekomendaciją, jog Europos Parlamentas turėtų pritarti Tarybos sprendimui dėl Šveicarijos dalyvavimo programose „Veiklus jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srityje, nes Komisijos susitarimas su Šveicarijos valdžios institucijomis atitinka visus reikalavimus, nuostatas ir sąlygas. Be to, Šveicarijos nacionalinė agentūra bendradarbiaus dėl programų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ir kasmet finansiškai prisidės prie kiekvienos programos. Šis dvišalis susitarimas yra labai svarbus tiek pačiai Šveicarijai, tiek Europos Sąjungai, nes Šveicarijos jauni žmonės galės išnaudoti įvairias galimybes pagal programą „Veiklus jaunimas“ ir atvirkščiai. Jauni Europos Sąjungos piliečiai galės dalyvauti visuose projektuose kartu su Šveicarijos jaunais žmonėmis. Taigi džiaugiuosi, kad Šveicarija, nors nėra prisijungusi prie Europos Sąjungos ekonominės zonos, nėra Europos Sąjungos valstybė, tačiau glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjunga švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pone pirmininke, nuo pat to meto, kai patekau į Europos Parlamentą, vis klausiu savęs, kodėl Šveicarija ir Norvegija neįstojo į Europos Sąjungą, ir man įdomu, ar taip yra todėl, kad jos gauna geriausia iš abiejų pasaulių. Buvimo Europos Sąjungoje naudą neturėdamos jokių įsipareigojimų. Šiandien aš taip pat šiek tiek abejoju. Komisijos narė minėjo, kad jie turės susimokėti. Žinoma, jie turės susimokėti, tačiau paprastai klubams nepriklausantys asmenys moka daugiau nei klubų nariai.

Vis dėlto lenkiu galvą prieš pranašią Doris Pack išmintį ir patirtį, kai ji sako, kad tai gali būtų žingsnis į priekį. Tai gali padėti pagerinti Šveicarijos piliečių žinias apie Europą ir vieną dieną jie gali prisijungti prie Europos Sąjungos. Jei taip nutiktų, o aš tikiuosi, kad nutiks, manau, jog visi nuopelnai turės būti skiriami Komisijos narei ir Doris Pack dėl jų šviesaus požiūrio. Šiuo geros valios laikotarpiu esu pasirengęs pritarti pasiūlymams.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, Europos jaunimas yra karta, kuriai buvo suteikta privilegija užaugti taikiame žemyne, kuriame beveik nėra sienų, žemyne, kuriam būdingas judumas bei daugiakalbystė ir kuriame yra didžiulė įvairių kultūrinių ir ekonominių galimybių pasiūla. Norėdami užtikrinti, kad vis daugiau jaunų žmonių būtų aktyvūs piliečiai, turime kurti stabilias paramos programas jaunimo politikos srityje. Tiesa, kad Šveicarija nėra Europos ekonominės erdvės narė, tačiau ji glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjunga ir tai daro ne tik švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse. Nuo 2008 m. Šveicarija dalyvauja keliuose projektuose, kuriais siekiama mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išplėstoje Europoje, ir juos finansuoja. Šveicarija pritarė Europos Sąjungos plėtrai, reiškia įsipareigojimą jai ir siekia sukurti tvirtus ekonominius bei politinius ryšius su naujomis valstybėmis narėmis. Pritariu pagrindiniams susitarimo dėl Šveicarijos dalyvavimo programoje punktams, pagal jį ši šalis taps lygiaverte partnere…

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, jei ši programa bus įgyvendinta, tai bus padaryta dėl D. Pack ryžtingumo ir Komisijos narės A. Vassiliou valios.

Būdamas ir Italijos, ir Šveicarijos pilietis, džiaugiuosi, kad Šveicarija yra pirmoji Europos Sąjungai nepriklausanti šalis, kuri dalyvaus jaunimo švietimo programose, tiek susijusiose su aukštuoju mokslu, tiek su tęstiniu įgūdžių lavinimu. Iš tiesų, prisiminkime, kad nors Šveicarija nepriklauso Europos Sąjungai, ji daug prisidėjo prie vertybių ir laisvių, kurios yra bendras Europos žemyno paveldas, kūrimo.

Tai, jog Šveicarija prašo išplėsti mūsų Europos programų judumą, kad jos apimtų Šveicarijos jaunimą, rodo programų, tokių kaip programa „Veiklus jaunimas“, sėkmę, todėl labai svarbu ir reikšminga, kad Šveicarijai reikia ne tik didesnės ekonominės erdvės, bet ir didesnės švietimo erdvės. Manau, kad jauniems Europos Sąjungos ir Šveicarijos žmonėms bus labai įdomu geriau pažinti vieniems kitus, ir esu įsitikinęs, kad tai paklos turėsiančius įtakos Europos Sąjungos ateičiai pagrindus.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Pone pirmininke, visai suprantama, kad Šveicarija, kuri prisideda finansine parama prie programos „Veiklus jaunimas“ ir Mokymosi visą gyvenimą programos, dabar nori dalyvauti šiose programose. Tačiau mokymosi požiūriu būtų gerai, jei ES galėtų išimti lapą iš Šveicarijos knygos, kuriame kalbama apie tiesioginę demokratiją. Kai Šveicarijos gyventojai pasisako prieš minaretų statybą, toks sprendimas ir yra priimamas. Panašiai buvo su neseniai teikta iniciatyva dėl užsieniečių nusikaltėlių išsiuntimo. Šveicarijos valdžios institucijos žino, kad jei žmonės sako „ne“, jie turi omenyje „ne“, o ne tiesiog toliau rengia balsavimus tol, kol gauna norimą rezultatą, kaip nutiko ES, pvz , Airijos atveju,.

Dalykas tas, kad pradžioje atmetus Sutartį dėl Konstitucijos Europai, tuo metu gal būtų buvę lengviau kai kuriems šveicarams balsuoti už Šengeno ir Dublino susitarimus. Jiems gal būtų buvę lengviau sudaryti sąjungą su laisva valstybių federacija nei su centristine Europos Sąjunga. To negalima paslėpti dabar Šveicarijoje išsakomomis nuomonėmis, raginančiomis stoti į ES. Ne viskas Europos Sąjungos sode yra rožėmis klota; centristinės tendencijos stiprėja, o plėtra nenumaldomai juda perkėlimo sąjungos kryptimi.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Pone pirmininke, norėčiau pareikšti labai nuoširdžią padėką D. Pack ir Komisijos narei už tai, kad ėmėsi šios iniciatyvos. Manau, kad Šveicarija, iš visų pusių ES valstybių narių supamas anklavas, iš tiesų turi būti atvira programoms. Manau, jauni žmonės ne visuomet žino, kad kol jie nepriklauso Europos Sąjungai, tol negali pasinaudoti šia viršvalstybine Europos programa, kuri yra puikus būdas jauniems žmonėms vienytis ir keistis geriausia patirtimi ir kuria tikrai užtikrinama, kad bendradarbiavimas ir mokymasis visą gyvenimą būtų išties europinis.

Labiausiai norėčiau padėkoti už tai, kad šiandien galėsime perkelti Europos programų modelį į šalį, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė. Su tokia pačia priėmimo ir kvietimo dvasia taip pat norėčiau paskatinti D. Pack ir Komisijos narę galbūt išplėsti panašias programas ir įtraukti kitas norinčias dalyvauti šalis. Daugiausia turiu omenyje Rytų partnerystę ir Balkanų šalis arba, kitaip tariant, šalis, kurios kol kas oficialiai nėra Europos Sąjungos valstybės narės.

 
  
MPphoto
 

  Hella Ranner (PPE).(DE) Pone pirmininke, kaip ir visi kiti čia susirinkusieji, jaučiu, kad Šveicarija tokiu būdu gali vis labiau artėti prie Europos ir galiausiai, tikiuosi, greitai, tapti visateise Europos Sąjungos nare, o tai būtų tikrai labai palankiai vertintina. Mus turėtų paskatinti ši maža balta dėmelė Europos žemėlapio viduryje.

Remiantis mūsų vertinimais, programa „Veiklus jaunimas“ apims apie vieną milijoną žmonių. Svarbus vyraujantis tikslas – kad joje dalyvautų jaunimo organizacijos. Tai ženklas ateinančiai kartai, kad aktyvus jos dalyvavimas vertintinas labai palankiai. Taip pat norėčiau pareikšti padėką D. Pack už jos pastangas.

Turime artėti prie Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, šiuo atveju Šveicarijos, nes tai vienintelis būdas sėkmei pasiekti. Tokiais laikais kaip šie turbūt nepakaks tiesiog laukti, kol Šveicarija pareikš norą prisijungti prie Europos Sąjungos. Be to, turime nepamiršti, jog finansinė parama Kultūros ir švietimo komitetui teikia priežasčių tikėtis, kad Šveicarija greitu laiku prisijungs ir prie kitų programų.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. – Pone pirmininke, norėčiau visiems padėkoti, kad taip nuoširdžiai palaiko šią iniciatyvą. Man buvo malonu pasirašyti šį Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos aktą, kuris yra pirmasis mano, kaip Komisijos narės, atsakingos už švietimą, kultūrą ir jaunimą, aktas. Džiaugiuosi šia plėtra ir noriu, kad Šveicarija galėtų prisijungti prie mūsų ir kultūros programoje, ko jie dabar negali padaryti dėl vidinių konstitucinių priežasčių.

Kaip pabrėžia daugelis kalbėtojų, mes pritariame glaudesnių Šveicarijos jaunimo ir ES valstybių narių jaunimo ryšių kūrimui. Į tai žiūrime kaip į priemonę, kuri nuties kelią didesniam Europos projekto palaikymui Šveicarijoje, o jis, tikimės, ateityje pakeis šalies nuomonę ir ji nuspręs prisijungti prie Europos Sąjungos.

Taip pat atkreipiu dėmesį, kad gerbiami Parlamento nariai remia kitų ES nepriklausančių valstybių prisijungimą prie šios programos – tai mes, žinoma, skatinsime. Labai dėkoju jums už paramą.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, pranešėja.(DE) Pone pirmininke, man labai malonu matyti, kad kai kurie kolegos iš euroskeptikų gretų balsavo už šį pasiūlymą pritardami, jog nuostabu, kad Šveicarija prisijungs prie šios programos ir kad Europoje bus plačiau bendradarbiaujama švietimo srityje. Tai galbūt praplės ir pačių Parlamento narių akiratį, tačiau neabejotinai praplės ir jaunosios Šveicarijos kartos akiratį. Mes dėl to labai džiaugiamės.

A. Mölzer jau išėjo, tačiau pastebėjau, jog jis nepaminėjo, kad Šveicarijoje dėl šio bendradarbiavimo referendumas nebuvo rengiamas. Išties nepaprasta, kad Šveicarija būtent šioje srityje nusprendė atsisakyti tokio žingsnio. Juk ji gali būti tikra, kad jaunoji karta ilgą laiką laukė tokio bendradarbiavimo galimybės. A. Mölzer net nepaminėjo, kad šiuo klausimu referendumas nevyko. Su žmonėmis nereikia konsultuotis dėl kiekvieno klausimo. Geri dalykai, tokie kaip stojimas į Europos Sąjungą, bus akivaizdūs. Tikiuosi, kad jaunoji karta gaus naudos iš vaisingo bendradarbiavimo šiose švietimo ir jaunimo programose ir kad jie taps tikrais europiečiais, kurie kada nors pasakys: „Dabar metas ir mums įstoti į Europos Sąjungą ir bendradarbiauti su likusia Europos dalimi visose kitose politikos srityse. Esame vienas žemynas ir taip pat turėtume sutarti šiais klausimais.“ Esu įsitikinusi, kad šios švietimo programos atliks svarbų vaidmenį didinant visos Šveicarijos gyventojų informuotumą apie Europą.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Dėkoju, ponia D. Pack. Norėčiau pasveikinti jus ne tik dėl šio pranešimo, bet ir dėl jūsų sunkaus darbo bei entuziazmo, taip pat už tai, kad savaitgalį lankėtės Madride populiarindama LUX apdovanojimą. Negalėsiu būti su jumis 17 d., nors labai norėčiau. 18 d. ir 19 d. posėdžiuose galėsiu dalyvauti. Ačiū, tiesa ta, jog Parlamentui reikia tokių žmonių kaip D. Pack, kad pasiektume mums visiems reikalingų rezultatų.

(Plojimai)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), raštu.(RO) Manau, tai, jog Šveicarija nori dalyvauti Europos Sąjungos švietimo ir jaunimo programose, teikia vilčių, ypač turint omenyje, kad ši šalis dar nėra ES ar Europos ekonominės erdvės narė. Toks dalyvavimas ES programose taip pat svarbus tuo požiūriu, kad iki šiol neturėjome tiesioginio susitarimo dėl kultūros ir švietimo. Tačiau Šveicarijos dalyvavimas Bolonijos procese ir kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę užtikrina, kad kartu galime sukurti sąlygas. strategijos „Europa 2020“ tikslams pasiekti, proceso metu tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių užmegzdami glaudų ryšį. Jaunų žmonių susitikimai, mokytojų ir tyrėjų patirties mainai, didesnės mokymosi visą gyvenimą galimybės padės mums sukurti bendrą europinę tapatybę. Vis dėlto noriu pabrėžti, kad taip pat turime apsvarstyti, ar į savo programas nereikėtų įtraukti kitų su ES besiribojančių šalių, nes švietimas ir kultūra neturėtų baigtis prie mūsų sienų. Taip galėsime iš naujo integruoti Europos žemyną ir paskatinti jaunus žmones aktyviau dalyvauti kuriant bendrą mūsų ateitį.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), raštu.(IT) Pone pirmininke, gerbiami Parlamento nariai, Šveicarijos, šalies, kuri pasirinko nebūti Europos Sąjungos dalimi, dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir mokymosi visą gyvenimą srities veiksmų programoje negalima atmesti a priori, tačiau reikia kruopščiai įvertinti. Todėl aš palaikau Europos Komisijos ir Šveicarijos vyriausybės pasiektas susitarimo sąlygas ir balsuoju už D. Pack pranešimą. Teikti programų išmokas Šveicarijai yra teisinga, tačiau taip pat teisinga apsaugoti visus finansinius ir kitokius Europos Sąjungos interesus.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), raštu.(PL) Mokymosi visą gyvenimą programos, kuri yra įtraukta į Septintąją bendrąją programą, tikslas – kurti įvairias mokymosi formas per visą žmonių profesinį gyvenimą, remiant programoje dalyvaujančių šalių švietimo ir mokymo sistemų bendradarbiavimą. Tikslinė programos grupė – ne tik studentai ar vidurinės mokyklos moksleiviai, tai taip pat suaugusieji, dalyvaujantys pagal Grundtvigo programą, ir mokymo personalas, kuriam suteikiami jų darbui reikalingi studijų vizitai. Metai po metų didėjantis šiai programai skirtas biudžetas, 2011 m. sudarantis beveik 1 028 mlrd. EUR, rodo, kad šioje srityje yra pagrįstas plėtros ir bendradarbiavimo poreikis.

Tokio didelio jaunimo nedarbo dėl darbo rinkos poreikius atitinkančio išsilavinimo trūkumo ir tinkamo profesinio absolventų mokymo trūkumo laikais turime susitelkti ir kuo geriau pasinaudoti Mokymosi visą gyvenimą programos mums teikiamomis galimybėmis, rasti tokios sunkios situacijos sprendimą. Džiaugiuosi iniciatyva įtraukti Šveicariją į bendradarbiavimą šioje srityje. Tikiuosi, kad bendri patirties mainai padės padidinti užimtumo lygį ir judumą darbo rinkoje.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika