Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2979(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0705/2010

Dezbateri :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Voturi :

PV 16/12/2010 - 6.8

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0493

Dezbateri
Joi, 16 decembrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

4. Bunăstarea găinilor ouătoare (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de către domnul Paolo De Castro, în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, privind bunăstarea găinilor ouătoare (O-0178/2010 - B7-0657/2010).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, autor.(IT) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, ziua de astăzi reprezintă o ocazie importantă de a discuta problema strategică a protecției bunăstării animalelor în agricultură. La 1 ianuarie 2012, vor intra în vigoare termenii Directivei 1999/74/CE a Consiliului, care stabilește standardele minime pentru protecția găinilor, echivalentă cu abolirea bateriilor convenționale ca sistem de exploatare pentru producerea de ouă. Această modalitate de adăpostire a animalelor va fi interzisă în favoarea sistemelor de exploatare care garantează o bunăstare sporită a animalelor.

Domnule președinte, amintirea Consiliului Uniunii Europene privind agricultura, de la 19 iulie 1999, este proaspătă în mintea mea. A fost o zi importantă în care, în calitate de reprezentant al țării mele (la acea vreme eram ministrul italian al agriculturii), am contribuit la aprobarea acestei directive importante votând pentru ea.

Acum, la un an de la intrarea în vigoare irevocabilă a noii legislații, datele arată că producătorii europeni încep să își adapteze sistemul de producție, dar nu fără a întâmpina dificultăți. Lucrul de care avem nevoie este un angajament concret din partea Comisiei pentru a spori bunăstarea animalelor, pentru a proteja producătorii care și-au adaptat sistemul de exploatare la Directiva 1999/74/CE a Consiliului și, în același timp, pentru a garanta în mod eficient trecerea la noua legislație, evitând denaturarea concurenței de pe piață.

Din acest motiv, eu și colegii mei deputați am considerat că este adecvat să adăugăm acest subiect important pe ordinea de zi a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, pe care am onoarea să o prezidez. Munca grea depusă în ultimele luni, care a implicat toate grupurile parlamentare, a dus la întrebarea cu solicitare de răspuns oral de la 28 octombrie 2010, care prezintă Comisiei trei chestiuni importante:

În primul rând, raportul privind punerea în aplicare a noii legislații în cadrul statelor membre.

În al doilea rând, măsurile care trebuie luate în statele membre pentru a garanta conformitatea cu termenii directivei și ajungerea la un compromis, acolo unde este necesar, cu cei care manifestă o veritabilă dorință de adaptare.

În sfârșit, măsurile și garanțiile care trebuie adoptate pentru a evita crizele de pe piața de ouă în anii următori și prevenirea concurenței neloiale din partea țărilor terțe care nu sunt obligate să respecte directiva Uniunii Europene în cadrul pieței interne europene.

Acestea sunt subiectele la care așteptăm răspunsuri concrete și definitive din partea Comisiei. În sfârșit, îi solicităm doamnei comisar să garanteze o piață mai transparentă, în conformitate cu conceptului așa-numitei reciprocități a normelor, pentru a facilita perspectiva unei convergențe internaționale sporite privind standardele de bunăstare a animalelor aplicate în Uniunea Europeană.

Rezolvarea acestei probleme, pe care am discutat-o de câteva ori în comisie de la începutul legislaturii, este esențială pentru a preveni ca eforturile Europei cu privire la bunăstarea animalelor – eforturile noastre, doamnă comisar – să devină inutile din cauza unei piețe care este incapabilă să recunoască valorile sociale legate de produsele alimentare. Trebuie să reducem efectele denaturării posibilității ca producătorii din afara sistemului european de norme să poată transforma restricțiile limitate cărora le sunt supuși în avantaje concurențiale mai mari.

Domnule președinte, adoptarea propunerii de rezoluție privind găinile ouătoare pe care o vom vota în această dimineață ar putea reprezenta un prim și important pas în această direcție.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, membră a Comisiei. – Domnule președinte, în primul rând, domnul comisar Dalli m-a rugat să vă transmit că își cere scuze că nu se află aici în persoană, dar m-am bucurat să primesc această întrebare în calitate de fost comisar responsabilă cu bunăstarea și sănătatea animalelor.

În numele Comisiei, aș dori să subliniez că interzicerea cuștilor convenționale care a fost adoptată în 1999 reprezintă o îmbunătățire importantă pentru bunăstarea animalelor din Uniunea Europeană. Mai mult, aceasta a stimulat dezbateri intense în toată lumea. Aș dori, de asemenea, să subliniez că statele membre sunt în principal responsabile pentru aplicarea legislației UE privind protecția găinilor ouătoare.

Comisia depune toate eforturile pentru a monitoriza executarea în statele membre, inclusiv prin inspecții efectuate de către experții Comisiei și prin informații furnizate anual de către statele membre pe baza unei decizii specifice a Comisiei cu privire la inspecțiile care urmăresc să evalueze bunăstarea animalelor din ferme.

Luna trecută, în noiembrie 2010, 24 de state membre au prezentat Comisiei date oficiale pentru 2009 privind locurile de producție pentru găinile ouătoare. Până astăzi, numai 18 state membre au prezentat informații complete. Aceste informații arată că 66 % din locurile de producție din cele 18 state membre creșteau găinile în aer liber, 29 % în hale la sol, 3,5 % în cuști convenționale și 1 % în cuști îmbunătățite.

Cu toate acestea, Comisia are la cunoștință că încă există lacune importante în materie de informații și că trei state membre nu au răspuns deloc, în timp ce șase state membre au furnizat numai informații parțiale. Prin urmare, imaginea de mai sus este departe de a fi completă. Comisia le solicită în mod constant statelor membre să completeze informațiile lipsă cu orice ocazie posibilă, inclusiv în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și la reuniunile șefilor serviciilor veterinare.

Mai mult, Comisia a solicitat statelor membre, printr-o scrisoare oficială, să își prezinte planurile de acțiune naționale pentru punerea în aplicare a interdicției, cu scopul de a analiza mai bine situația în întreaga UE.

În acest moment, Comisia își concentrează eforturile pentru a asigura că statele membre iau măsurile necesare pentru punerea în aplicare a interdicției cuștilor convenționale până la termenul limită stabilit. Statele membre sunt responsabile pentru asigurarea faptului că ouăle care nu sunt produse în conformitate cu directiva privind găinile ouătoare nu pot fi comercializate legal pe piață, conform legislației UE.

Anul următor vom avea o imagine mai bună a situației, după reuniunea părților interesate. Aceasta va avea loc în ianuarie 2011.

Astăzi, importul de ouă este foarte limitat din cauza duratei scurte de păstrare la raft a produsului, precum și a cerințelor UE privind cerințele de siguranță a produselor alimentare. Conform legislației UE, ambalajele care conțin ouă importate din țări terțe pentru care nu există suficiente garanții în ceea ce privește echivalența standardelor de producție trebuie să indice metoda de creștere ca fiind standard non-UE. Această etichetă permite ca ouăle care nu sunt produse în conformitate cu cerințele UE privind bunăstarea să fie clar distinse.

Comisia va examina în continuare situația împreună cu toate părțile interesate relevante, după cum am spus, într-o întâlnire care va avea loc la 19 ianuarie 2011 la Bruxelles, unde se vor discuta opțiunile pentru a asigura intrarea în vigoare rapidă a directivei.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, în numele Grupului PPE.(NL) Domnule președinte, ne îndreptăm cu o viteză amețitoare către o situație în care milioane de ouă nu vor putea respecta normele UE. Până la urmă, după cum s-a spus mai devreme astăzi, se așteaptă ca 30 % din ouăle produse în 2012 să încalce interdicția cuștii pe care am stabilit-o în 1999.

Doamnă comisar, aceasta este numai o problemă de aritmetică simplă. Pe fermier îl costă cu 8 până la 13 % mai mult să producă acest ou care respectă bunăstarea animală de la găini care nu sunt închise în baterii. De cealaltă parte, ne place sau nu, consumatorul mediu va opta tot pentru ouă ieftine și este pregătit să plătească cu numai 3 până la 4 % mai mult pentru acest tip de ou care respectă bunăstarea animală. Avantajul competitiv care rezultă în urma acestei situații pare deci să fie foarte clar.

Problema esențială este: ce veți face dvs., Comisia Europeană, pentru a asigura că agricultorii care respectă în mod corespunzător normele și care investesc în alternative nu sunt penalizați în favoarea colegilor lor care rămân în urmă. Doamnă comisar, vă rog nu ne păcăliți din nou cu vechea poveste că statele membre sunt responsabile pentru punere în aplicare și verificări. Dvs. sunteți gardiană a tratatelor, din acest motiv toate privirile sunt îndreptate către dvs. Consider, de asemenea, că este păcat că încă discutăm despre date și că ne bazăm pe o situație mai bună anul viitor, deoarece atunci va fi prea târziu!

Ce vom face? Trebuie sporită presiunea! În rezoluția noastră solicităm, desigur, păstrarea interdicției privind cuștile, inspecții mai multe, elaborarea în cele din urmă a planurilor de acțiune naționale și o interzicere a exportării tuturor ouălor care nu sunt produse conform normelor, printre altele.

Doamnă comisar, este rândul dvs.! Dacă nu veți faceți nimic, atunci nu numai că agricultorii bona fide vor suferi, ci mă tem că și credibilitatea dvs. și cea a reglementărilor europene privind bunăstarea animalelor. Aceasta este o situație pe care cred că dorim cu toții să o evităm.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D.(PT) Domnule președinte, la fel ca președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, domnul De Castro, în urmă cu 12 ani, și eu am avut ocazia, în calitate de ministru al agriculturii, să particip la decizia de adoptare a legislației pe care o discutăm astăzi aici. A fost o dezbatere lungă și dificilă deoarece ne-am confruntat cu două valori contradictorii: stabilirea condițiilor pentru bunăstarea animalelor și asigurarea competitivității sectorului. Soluția la care s-a ajuns a fost de a favoriza bunăstarea animalelor și de a acorda sectorului o perioadă suficient de lungă pentru a se adapta.

Deși încă mai este un an până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, informațiile disponibile cu privire la exploatațiile agricole care nu s-au adaptat încă ne preocupă, după cum a confirmat într-adevăr doamna comisar. Nu putem permite ca întreprinderile care au investit și au depus un mare efort pentru a fi în conformitate cu această legislație să fie penalizate sau supuse concurenței neloiale.

Sunt recunoscător doamnei comisar pentru informațiile pe care ni le-a oferit, dar am dori să obținem informații mai detaliate cu privire la stadiul în care a ajuns de fapt fiecare stat membru. De asemenea, am dori să știm ce proceduri specifice intenționează să urmeze pentru a asigura că întreprinderile pot, în general, să se conformeze acestei legislații la 1 ianuarie 2012, în afară de cele menționate deja, și dacă există într-adevăr un cadru de penalizări cu un minim de uniformitate între diferitele state membre. Aceasta este intenția rezoluției pe care o discutăm azi, care sunt sigur că va fi susținută pe larg în Parlament. Cu toate acestea, grupul meu va vota împotriva eliminării, în întregime sau parțială, a punctelor F, 8, 9 și 14, care conțin formulări și obiective de care ne îndoim că sunt compatibile cu dreptul UE și care vor scădea credibilitatea rezoluției dacă rămân.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, în numele Grupului ALDE. – Domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc doamnei comisar pentru informațiile de la începutul acestei dezbateri.

Indiferent dacă aveți imaginea completă sau nu, adevărul dur este că, începând de la 1 ianuarie anul viitor, 80 de milioane de ouă din Uniunea Europeană vor fi probabil produse în cuști ilegale. Acesta va fi un fapt sigur. Avem un ciclu de producere a ouălor de 12 luni. Este imposibil ca acea cifră să se schimbe în mod dramatic până atunci.

Aș dori să știu ce le voi spune celor precum John Campbell de la Glenrath Farms și tuturor producătorilor din Regatul Unit care au cheltuit în medie 2 milioane de lire sterline fiecare pentru a fi în conformitate cu legislația și care riscă acum un cost suplimentar care este cu între 8 și 10 % mai ridicat decât în cazul unei cuști convenționale. Ce le spun consumatorilor de acasă cărora le-am promis că, până la 1 ianuarie 2012, nu vor mai exista pe piață ouă produse pe baza vechilor sisteme de baterii convenționale?

Știu ce vreau să spună acest Parlament și Comisia. Vreau să pot să mă întorc și să le spun că vom lua măsuri dure pentru a ne asigura că legislația este respectată. Fără derogări și prelungiri. În cele din urmă, producătorii au avut la dispoziție zece ani pentru a se conforma. Vreau ca statele membre conforme să își poată proteja consumatorii și producătorii, având posibilitatea de a interzice importurile de ouă produse ilegal de la acei producători și acele țări care nu s-au conformat. De asemenea, consider că Comisia ar trebui să realizeze o listă, de îndată ce va obține informațiile, și să-i numească și să-i critice pe cei care nu s-au conformat. Nu este o scuză să spună că nu știau că aceasta va veni. Zece ani reprezintă mult timp în orice ciclu economic pentru a face pregătiri și investiții.

Doamnă comisar, atunci când veți încheia această dezbatere, sper că ne veți da o declarație puternică în care să spuneți că înțelegeți preocupările producătorilor și consumatorilor și veți promite măsuri puternice care să îi protejeze pe amândoi.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE.(DE) Domnule președinte, doamnă comisar, răspunsurile dvs. nu m-au convins. Detaliile oferite de Comisie în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală au fost, de asemenea, departe de a fi convingătoare. După cum a spus deja domnul Lyon, aceasta este o problemă cu care ne vom confrunta mai încolo. Începând din 2012, 30 % din ouăle de pe piață vor fi ilegale. Cu toate acestea, habar nu avem ce să facem cu ele. Se pare că trebuie să avem încredere că statele își vor îndeplini obligațiile de raportare – permiteți-mi să întreb de ce nu inițiem proceduri de încălcare a dreptului european sau măcar să amenințăm cu aceste acțiuni, astfel încât să fie clar că, în cele din urmă, dreptul european trebuie să se aplice în toate statele membre și tuturor agricultorilor? Am construit un nivel de credibilitate foarte ridicat în ceea ce privește respectarea bunăstării animalelor, iar acesta este încă un lucru pe care trebuie să îl apărăm. Cetățenii se așteaptă pe bună dreptate ca aceste standarde să se aplice. Publicul este foarte sensibil la chestiunile referitoare la bunăstarea animalelor. Până la urmă, asigurăm finanțare și sprijin public comunității de agricultori deoarece avem reglementări mai stricte cu privire la protecția mediului și la bunăstarea animalelor. Este rezonabil să ne așteptăm la ceva în schimb din partea tuturor statelor membre. Din acest motiv, aș dori să întreb: ce va face Comisia acum? Am făcut deja o solicitare la nivelul comisiei. De fapt trebuie să punem pe masă imediat un catalog de măsuri. Nu putem accepta posibilitatea continuării discuțiilor care vizează prelungirea termenelor limită. Nu este posibil să îi penalizăm acum pe cei care au pus în aplicare politica permițându-le celorlalți să lucreze cu termene limită de tranziție și mai mult timp. Acest lucru va face ca agricultorii să își piardă credința în instituțiile Uniunii Europene.

Ați menționat o problemă legată de etichetare. Ce se va întâmpla cu produsele care conțin ouă lichide în loc de ouă proaspete, de exemplu? Cum putem eticheta astfel de produse? Acest punct trebuie măcar reglementat.

S-a spus deja de câteva ori că 10 ani înseamnă mult timp. Toți cei din Uniunea Europeană trebuie să fi știut că aceste termene limită vor trebui respectate. Nu există scuze pentru statele membre, inclusiv statele membre noi, precum: „Ne pare rău, dar nu am mai avut timp. Zece ani chiar nu au fost suficienți”.

Uniunea Europeană este fruntașă în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Putem folosi acest lucru pentru a ne susține argumentele la nivel mondial. Putem folosi acest lucru în discuțiile cu consumatorii și din acest motiv trebuie să punem în aplicare acest lucru în mod consecvent, pentru ca Parlamentul și Comisia să nu își piardă credibilitatea cu privire la punerea în aplicare a standardelor europene. Din acest motiv, îi solicităm urgent Comisiei să ia măsuri, mai degrabă decât să piardă și mai mult timp riscând o situație care nu va fi pe placul nimănui începând cu 1 ianuarie 2012.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, în numele Grupului ECR. – Domnule președinte, în primul rând, permiteți-mi să spun că nici eu nu sunt pe deplin convins de ceea ce ne-a spus azi doamna comisia. Au existat două ocazii când funcționari ai Comisiei au venit la Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, iar evoluția acestora și ceea ce ne-au spus nu numai că a fost inacceptabil, ci a fost abisal și a fost o rușine.

Acum am ascultat ceea ce a spus doamna comisar și am ascultat cu mare interes unele dintre lucrurile pe care chiar le-a spus, dar nu ne-a oferit nimic în afară de faptul că reprezentanții Comisiei se vor întâlni cu părțile interesate în ianuarie.

Și ce le veți spune părților interesate în ianuarie, doamnă comisar? Care va fi rezultatul acestui lucru? Vrem să știm, deoarece trebuie să vă dați seama că, astăzi, ultimele găini se află deja în cuștile convenționale care trebuie să respecte acel termen limită. Acestea sunt deja acolo. În mod normal, există un ciclu de producere al ouălor de 13-14 luni în cazul cuștilor convenționale.

Ați făcut un comentariu pe parcursul observațiilor dvs. și poate veți răspunde sau veți detalia în această privință: ați spus că ouăle din afara UE care nu respectă standardele echivalente vor avea o marcă diferită. Ce vreți să spuneți prin acest lucru? Veți accepta ideea că ouăle din cadrul UE produse în neconformitate după 1 ianuarie 2012 fie vor avea aceeași ștampilă, fie nu vor putea fi exportate în afara țării în care sunt produse, fie nu li se va permite să intre pe piață?

Avem o problemă groaznică aici, deoarece, după cum spunea George Lyon, există 83 de milioane de ouă – asta știm sigur – care, de la 1 ianuarie 2012, vor fi ilegale. Și acest lucru este o încurcătură teribilă pentru noi în Europa, unde oamenii au nevoie să mănânce ouă. Așadar, ce vom face în această privință?

Chiar cred că trebuie să știm ce facem. Puteți să ne garantați că vă veți întoarce în acest Parlament în martie cu o propunere corespunzătoare referitoare la ceea ce intenționați să faceți – ce măsuri intenționați să luați – pentru a controla într-adevăr această situație? După cum au subliniat unii, mulți producători au cheltuit deja milioane de lire pentru a se conforma standardelor. Acum nu li se poate cere să sufere din cauza altora care nu sunt pregătiți să facă la fel.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD. – Domnule președinte, Comisia a creat o criză imensă pe piața de ouă. Fie că vă place sau nu, 100 de milioane de păsări încă se vor afla în cuști în ziua Z, sau să spun mai degrabă ziua O? Nu există nici banii, nici logistica necesară pentru a împiedica acest lucru.

Insistarea asupra executării nemiloase a normelor sale peste un an, din fotoliul său confortabil, îi poate da vorbitorului un sentiment minunat de satisfacție, dar acest lucru ar putea pune grav în pericol sănătatea pe termen lung a sectorului ouălor din Regatul Unit.

Să analizăm implicațiile practice. Cum se pot înlătura și elimina 100 milioane de găini în 24 de ore? Sau cum se pot strivi și arunca în siguranță 83 de milioane de ouă în fiecare zi? Sau, presupunând că veți reuși oricare dintre acestea, de unde vor lua consumatorii cele 83 de milioane de ouă zilnice? Din Ucraina, din India, din Argentina, din Brazilia, unde toate ouăle au fost produse în baterii. Are vreuna dintre aceste țări reputația unor standarde ridicate privind bunăstarea?

După ce va începe, acest comerț se va extinde foarte rapid datorită avantajului său competitiv. Va fi foarte greu de oprit. Va submina în totalitate eforturile producătorilor de ouă de colonie din Regatul Unit. În consecință, vom exporta o mare parte din industria noastră care tocmai a făcut investiții masive pentru a rămâne în conformitate cu normele UE.

Cred că o interdicție asupra comerțului intracomunitar nu este deloc un început. Nu numai că va fi imposibil de controlat peste granițele deschise, dar ar putea fi pusă sub semnul întrebării și de OMC. Așadar, soluția cea mai puțin rea – și spun „cea mai puțin rea” – este de a permite derogări pentru producătorii care nu respectă anumite condiții.

Există unele imagini incomplete pe care îmi place să le privesc, dar nu îmi place imaginea vizuală a camioanelor cu ouă neștampilate care pleacă din unitățile de producție în cuști din străinătate către Regatul Unit, în 2012. Ouăle neștampilate sunt un dar pentru un comerciant necinstit. În Regatul Unit am învățat acest lucru pe calea cea grea.

Soluțiile noastre se referă la ștampilarea mecanică a ouălor cu codurile numerice care reprezintă metoda de producție de la ferma producătoare. Această operațiune este în desfășurare la ferma mea chiar în acest moment, iar aparatura este fiabilă. Comisia spune că este mult mai dificil pentru ei să organizeze ștampilarea unui cod special pe ouăle neconforme, în ciuda necesității evidente a acestui lucru. Da, aceasta este, desigur, aceeași Comisie care obligă crescătorii de oi din Regatul Unit să își identifice inutil oile în mod individual cu echipamente electronice nefiabile. Ce inconsecvență grosolană.

Soluția „cea mai puțin rea”, folosesc din nou expresia, este ca UE să insiste ca statele membre care sunt în neconformitate să își cheltuiască fondurile regionale pe aparate de ștampilat și, de asemenea, să plătească pentru un inspectorat al cărui personal să fie compus din resortisanți ai statelor membre în conformitate. Acest inspectorat va vizita și unitățile de ambalare și va construi o bază de date a procesatorilor care folosesc aceste ouă produse în baterii în produsele lor.

Majoritatea comercianților din Regatul Unit sunt dornici să evite importul de ouă produse în baterii după expirarea termenului limită, însă aceștia nu vor reuși decât dacă aceste ouă vor fi identificate în mod corespunzător.

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). – Domnule președinte, aceasta nu este o chestiune referitoare la păstrarea găinilor în cuști necorespunzătoare, ci despre capacitatea UE de a supraveghea piața unică.

Statelor li s-au acordat 10 ani pentru a se conforma până la 1 ianuarie 2012, sau produsul va fi ilegal. Germanii, scandinavii, olandezii, britanicii și alții s-au conformat, însă anumiți mari producători au refuzat pur și simplu. Acest fapt presupune costuri de capital masive și conformarea înseamnă împrumuturi de bani. Regulamentul a stabilit un preț de aproximativ 15 șilingi pentru o duzină de ouă. Acei hoți care nu se conformează ar putea să beneficieze de și mai mult timp și ar fi evident recompensați, deoarece vor fi obținut un avantaj de preț.

Ouăle din cuști ilegale se vor vinde mai ieftin decât cele care au respectat legea UE. Un producător a împrumutat 10 milioane de lire sterline pentru a se conforma acestei directive. A făcut ce trebuia.

Comisia nu își va respecta promisiunea și va face ca ouăle acestuia să fie necompetitive? Dacă se acordă mai mult timp, atunci morala acestei povești este că, dacă UE dă o directivă, merită să o ignori.

 
  
  

PREZIDEAZĂ: LIBOR ROUČEK
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Domnule președinte, în ianuarie 2012, 400 de producători de ouă spanioli ar putea dispărea, ceea ce reprezintă în jur de 30 % din numărul total din țara mea, cu pierderea producției de 300 000 de tone de ouă.

Uniunea Europeană ar putea să nu mai producă cele 80 de milioane de ouă, care se ridică la 2 milioane de tone, și, dacă nu vom acționa foarte inteligent, singurul lucru pe îl vom realiza va fi că acestea vor fi recuperate din importurile din țările terțe, ale căror standarde privind bunăstarea animalelor sunt cu mult mai joase decât cele din Uniunea Europeană.

Această directivă din 1999, care solicită mărirea spațiului din cuștile pentru găinile ouătoare ne cere să acționăm în mod inteligent și pozitiv, deoarece, altfel, nu vom face decât să slăbim producția europeană și să oferim oportunități de comerț suplimentare țărilor terțe în care spațiul alocat fiecărei păsări este cu mult mai mic decât cel pe care îl avem în prezent în Uniunea Europeană.

Această directivă necesită depunerea unui mare efort din partea producătorilor europeni întrucât, numai în Spania, se pare că este nevoie de în jur de 600 de milioane de euro. Nu ar trebui să uităm nici faptul că acest lucru are un impact economic care se extinde la industria producătoare de ouă și la industria produselor alimentare în general.

Prin urmare, solicit sprijinul dvs. pentru amendamentul depus de Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) la punctul 2, care solicită găsirea a cel puțin unei soluții pentru exploatațiile agricole și întreprinderile responsabile care sunt pe cale să își transforme exploatațiile agricole și care își vor fi încheiat această transformare până în ianuarie 2012. Trebuie să le susținem în procesul de transformare a facilităților lor și să le acordăm timp să finalizeze acest proces, prevenind astfel ca exploatațiile agricole să sufere daune iremediabile și prevenind o lipsă peste noapte pe piața UE, care va cauza ulterior o creștere a prețurilor pentru consumatori.

Trebuie să respectăm directiva, să acordăm o șansă industriei ouălor și produselor care conțin ouă și, de asemenea, să respectăm dreptul la bunăstarea animală și dreptul consumatorilor la un preț rezonabil.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Domnule președinte, doamnă comisar, în acest moment aș dori să subliniez încă o dată că s-a luat deja o decizie privind interzicerea practicii de creștere în baterii. Statele membre și producătorii de ouă au avut suficient timp pentru a pune în aplicare directiva privind abandonarea practicilor cu privire la bateriile convenționale. Timpul nu s-a scurs încă, mai sunt douăsprezece luni până când practica va fi interzisă definitiv.

Cred că trebuie să ne asigurăm că, până la 1 ianuarie 2012, creșterea în baterii va fi interzisă în totalitate. Trebuie să fie posibilă amenințarea statelor membre care nu au reușit până atunci să pună în aplicare directiva prin măsuri legale, precum sancțiunile financiare.

Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că ouăle care provin din practici de creștere care nu sunt în conformitate cu legislația europeană nu vor fi vândute pe piața europeană internă.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE).(DE) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, de doisprezece ani știm că practicile de creștere în baterii vor fi interzise în UE începând cu 1 ianuarie 2012. Cum este posibil ca doisprezece ani să nu fi fost suficienți pentru unele state membre pentru a aplica această interdicție la timp și pentru a-și pregăti industria avicolă în mod corespunzător? Acesta este numai unul dintre numeroasele exemple ale modului în care punerea în aplicare deficitară duce la frustrări. Producătorii de ouă din statele membre care au aplicat schimbările la timp suferă deja anomalii în domeniul concurenței care contravin principiilor UE.

Solicit Comisiei să impună respectarea legislației relevante în toate statele membre și să facă tot posibilul pentru a se asigura că aceasta este pusă în aplicare. Ouăle nu ar trebui să mai fie produse în baterii după ianuarie 2012, iar ouăle care devin astfel ilegale nu ar trebui să mai poată ajunge în magazine, stopând efectul negativ al acestora asupra concurenței. Agricultorii care și-au schimbat practicile pentru a fi în conformitate cu cerințele UE nu ar trebui să sufere din cauza dezavantajelor financiare în timp ce cei care s-au eschivat de la transformare se bucură de beneficiile economice.

Este imposibil de explicat oamenilor din Europa de ce legea UE nu se aplică în mod egal tuturor statelor membre și de ce unele state membre par mereu să se târâie. Crizele recente arată unde ne poate duce acest lucru. Avem nevoie de o Europă care să acționeze în mod concertat, în locul uneia în care fiecare stat membru face ceea ce își dorește, nepăsător față de restul.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). – Domnule președinte, ca mulți alții, dorim standarde de bunăstare a animalelor, dar vrem și ouă la prețuri accesibile. Nu sunt expertă în avicultură, iar cele patru tentative ale fiicei mele de a ține pui de găină ca animal de companie au căzut toate pradă vulpii din împrejurimi.

Prin urmare, aș prefera mai degrabă să ascult profesioniștii – precum agricultorul care crește 30 000 de găini fericite în conformitate cu normele UE, pe care l-am vizitat luna trecută în circumscripția mea. În Regatul Unit, industria creșterii porcilor a învățat – cu un preț ridicat – din greșeala introducerii unor standarde unilaterale privind bunăstarea animală. Producătorii de ouă din Regatul Unit au acordat încredere Comisiei și au investit sute de milioane de lire pregătirilor pentru această legislație.

Încrederea publicului în UE este o constantă scăzută. Trebuie să îi protejați pe cei care s-au conformat, cu bună credință, acestei legislații. Nu este momentul să ne jucăm cu producătorii de ouă.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc Comisiei pentru răspuns, deși este incomplet. Există câteva întrebări foarte specifice adresate de președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală cărora nu li s-a răspuns în totalitate.

Aș dori să adresez o întrebare referitoare la cifre în special și poate ați putea să le clarificați? Ați spus că 66 % din producție este realizată acum în aer liber? Eu am altă informație. Îndrăznesc să spun că informațiile pe care le aveți sunt, prin urmare, selective și chiar trebuie să organizați o reuniune foarte serioasă cu părțile interesate, deoarece acestea sunt, permiteți-mi să spun, niște personalități foarte îmbogățite. Acestea nu spun deloc povestea adevărată a producției de ouă din Uniunea Europeană.

Permiteți-mi să spun și faptul că, dacă adaptarea la prezenta legislație ar fi ușoară și dacă consumatorii noștri ar dori cu adevărat – și chiar sunt serioasă în această privință – ar dori cu adevărat sisteme de creștere favorabile bunăstării, aceștia ar plăti prețul aferent. Părțile interesate le doresc. Consumatorii nu le apreciază și nu vor să plătească prețul lor. Nu am primit nicio solicitare de la niciun consumator, de când sunt aici în Parlamentul European, din 2004, care să mă implore să pun în aplicare această legislație.

Țineți minte acest lucru, oameni buni. Aceasta este adevărata situație. Acestea fiind spuse, este important ca legislația adoptată de acest Parlament să fie pusă în aplicare pe deplin și ca cei care au investit sume de bani imense pentru a fi în conformitate să fie protejați de către Uniunea Europeană. Cred că Comisia știe că va avea o problemă juridică pe cap.

Permiteți-mi să abordez situația pieței. Va exista o acumulare vizibilă de ouă: 83 de milioane la 1 ianuarie 2012 care vor fi ilegale! Din motive morale și etice, nu putem arunca acele ouă. Ar fi oribil să facem acest lucru și va suferi și piața, iar prețurile pentru consumatori vor crește și vor exista proteste și revolte.

Comisia trebuie să ne spună ce se va întâmpla în acea zi, deoarece este inevitabil ca aceste ouă să fie pe piață și va exista o piață neagră a ouălor de un anumit fel, așa că avem nevoie de claritate în această privință.

Cei care se află în etapa de tranziție trebuie, de asemenea, să știe că nu se va da înapoi, deoarece aceștia sunt confuzi cu privire la mesajele pe care le primesc.

Dintre toate problemele pe care le-am dezbătut în această săptămână, aceasta este una esențială pentru consumatorii, dar și pentru producătorii noștri. Avem nevoie de niște răspunsuri din partea Comisiei.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). (ES) Domnule președinte, doamnă președintă, după cum vedeți, în acest Parlament monitorizăm conformitatea cu legislația, inclusiv cu legislația care nu a intrat în vigoare. Dacă am extinde acest exercițiu la celelalte sectoare cu termene limită încă neexpirate, ar trebui să avem ședințe plenare de 15 zile.

Astăzi discutăm despre un sector care nu primește subvenție de la politica agricolă comună și care suferă din cauza costurilor crescute. Nu este ușor pentru sector să suporte costurile suplimentare, dar trebuie să facă acest lucru pentru a fi în conformitate cu standardele de producție ridicate pe care le stabilim în UE.

Toate par să indice faptul că, până la 1 ianuarie 2012, producătorii din multe state membre nu vor fi putut să respecte 100 % termenul limită stabilit. Se estimează că va exista un deficit de 30 % al producției necesare pentru a acoperi nevoile pieței UE.

Rezultatul este că ouăle proaspete vor fi produse aici și că acestea vor fi, într-adevăr, mai scumpe pentru consumatori. Pentru procesare vom cumpăra ouă din altă parte și vom echilibra proporția de producție UE care a mers către acea piață. Până atunci, sper că vom avea mai mult succes în solicitarea reciprocității în relațiile noastre cu țările terțe.

Voi încheia: legislația trebuie să fie obligatorie începând cu 2012. Între timp, Comisia poate pune în aplicare alte legi care sunt în vigoare, precum identificarea electronică a oilor și a caprelor, care aduc un plus valoare în ceea ce privește trasabilitatea și condițiile veterinare bune și care are, de asemenea, un impact direct asupra bunăstării animalelor.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Domnule președinte, este destul de clar ceea ce spune rezoluția în discuție – nu trebuie să existe nicio exceptare și nicio derogare. Comisia Europeană trebuie să pregătească instrumente pentru intrarea în vigoare și pentru penalizarea producției care nu este adaptată cerințelor. Din păcate, nu reiese nimic nici din declarația din preambulul rezoluției conform căreia unii producători au avut 12 ani la dispoziție să o adapteze, în timp ce alții vor fi avut opt și alții numai cinci. Aș adăuga faptul că producătorii cărora le-a fost acordată cea mai lungă perioadă de timp pentru a se adapta au susținut eforturile de adaptare ale părților respective din vechile state membre UE cumpărând cuștile neadaptate ale acestora, fără a fi conștienți de problemele pe care și le provocau singuri. Experții au găsit dovezi care arată că cererea pentru ouă de consum din Uniunea Europeană va depăși capacitatea de aprovizionare după punerea în aplicare a Directivei privind găinile ouătoare, care, în practică, va însemna importarea de ouă din țările terțe produse în cuști care sunt în mod sigur neadaptate. Prin urmare, solicit Comisiei să evalueze fezabilitatea păstrării interdicției privind utilizarea de cuști convenționale de la 1 ianuarie 2012, căutând în același timp soluții și criterii clar definite pentru acei producători care nu vor încheia procesul de modernizare până la 1 ianuarie 2012, după cum se precizează în cele două amendamente susținute de către grupul meu.

Potrivit autorilor săi, argumentul cheie în favoarea adoptării acestei rezoluții, pe lângă bunăstarea animalelor și competitivitate, este faptul că perioada de tranziție pentru efectuarea adaptărilor a fost bine-cunoscută și fixată în directivă, Sper că statele membre care acceptă această direcție de gândire și votează în favoarea rezoluției vor fi la fel de hotărâte și de unanime atunci când va fi vorba despre votarea împotriva continuării perioadei de tranziție după 2013 pentru diferențierea plăților directe din Uniunea Europeană, întrucât în tratat s-a fixat un termen limită pentru 2013 pentru această perioadă de tranziție. Acesta este stabilit ca atare și nu cred că ar trebui să îl schimbăm.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Domnule președinte, dezbaterea de până acum a clarificat că există un conflict grav de interese între cei care au terminat tranziția la noul sistem și cei care încă nu au făcut acest lucru. Cu toate acestea, există, de asemenea, un conflict grav între statele membre noi și cele vechi. Sunt în totalitate de acord cu domnul Kalinowski cu privire la faptul că statele membre vechi au avut cu mult mai mult timp pentru a se adapta și că, de fapt, acestea au transmis mai departe structurile vechi, depășite, către statele membre noi înainte de aderarea acestora din urmă. Chiar și așa, este evident că normele trebuie respectate și este evident că, încă o dată, Uniunea Europeană își pune propriii producători într-o poziție dezavantajată din punct de vedere competitiv prin specificarea unor norme mai stricte pentru aceștia decât cele pe care le aplică importurilor de la furnizori externi. Nu numai că cere ca aceste norme să fie respectate, ci și eșuează destul de des în verificarea eficientă a acestora. Prin urmare, cred că Comisia Europeană este pe punctul de a lua o nouă decizie care va plasa producătorii UE într-o poziție dezavantajată față de piețele externe.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE).(EL) Domnule președinte, admit în totalitate necesitatea de a garanta condițiile concurențiale echitabile în cadrul Uniunii, în beneficiul producătorilor care s-au conformat cerințelor ridicate impuse de directivă. În același timp totuși, trebuie să sprijinim producătorii care sunt de acord să se conformeze, dar care nu au posibilitatea de a-și permite costurile ridicate ale adaptării în termenul limită stabilit. S-a dat o dispoziție ca, de la 1 ianuarie 2012, produsele care nu sunt obținute în conformitate cu legislația să nu poată fi comercializate legal și comercializate în cadrul Comunității.

În același timp totuși, produsele obținute conform unor standarde de bunăstare a animalelor mai scăzute vor fi în continuare importate din țări terțe. Cu alte cuvinte, atunci când numeroase crescătorii din Uniune vor fi în pericol de a da faliment, datorită standardelor ridicate de bunăstare a animalelor, se vor importa produse din țări terțe care nici măcar nu îndeplinesc cerințele aplicabile astăzi în UE. Da, trebuie să protejăm bunăstarea animalelor, trebuie să protejăm tratamentul adecvat al animalelor, dar trebuie, de asemenea, să protejăm materialul social și productiv european.

 
  
MPphoto
 

  Spyros Danellis (S&D) . – (EL) Domnule președinte, doamnă comisar, deși toți producătorii europeni ar trebui să respecte legislația Comunității și să facă ajustările necesare la timp, se estimează că 30 % dintre producătorii de ouă nu vor putea face acest lucru până la 1 ianuarie 2012. Din păcate, această situație ne arată că Comisia Europeană nu a reușit să îi convingă pe producători că acest lucru este în avantajul lor, iar o politică care nu a reușit să convingă părțile direct interesate să o apere va avea dificultăți în a reuși, indiferent de măsurile politice impuse. Credem că o abordare integrată, care leagă costurile investiției de avantajul atât pentru producător, cât și pentru consumator în urma folosirii cuștilor îmbunătățite, va fi mai eficientă în convingerea producătorilor să adopte măsura și, desigur, o abordare de acest gen va proteja caracteristica distinctă a produselor europene, bazate pe calitate, siguranță și bunăstare a animalelor și le va proteja împotriva concurenței neloiale în condiții inechitabile din țările terțe, ceea ce este tocmai lucrul de care ne temem.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE).(IT) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, problema bunăstării animalelor este o problemă pe care acest Parlament a abordat-o de multe ori și cred că Parlamentul, împreună cu Comisia și Consiliul, a luat o decizie chibzuită și echilibrată. Nu cred că putem face cale întoarsă în această privință.

Prin urmare, avem datoria de a căuta cele mai bune modalități de a pune în aplicare această măsură și, în acest caz, trebuie să o structurăm în vederea asumării responsabilității și să o punem în vigoare în mod responsabil față de toți cei operatori care își adaptează procesul de producție. Este clar că nu vom putea amâna această dată și acorda o perioadă de timp suplimentară pentru tranziția către un sistem responsabil cu privire la bunăstarea animală. Este de datoria noastră să ne gândim la toți acei oameni care au început procesul de transformare și care realizează acest lucru într-o perioadă de criză și de dificultăți în materie de investiții.

Prin urmare, aș dori să atrag atenția asupra problemei etapei de tranziție, care ia în considerare toți acei agricultori care au început procesul de ajustare pentru a ține seama de bunăstarea animalelor, dar care nu l-au încheiat încă. Prin urmare, într-o astfel de perioadă dificilă de criză, cred că ar trebui acordată o atenție deosebită acestor producători.

 
  
MPphoto
 

  Rareș-Lucian Niculescu (PPE). - Nici eu nu cred că este corect să vorbim la modul general despre un termen de zece ani pe care statele membre l-ar fi avut la dispoziție. România și Bulgaria, de exemplu, au aderat la Uniunea Europeană doar în urmă cu trei ani, dar regulile sunt reguli și trebuie respectate de toată lumea.

Eu doresc, însă, să îi îndemn pe colegii deputați să voteze în favoarea amendamentului 2, prezentat de grupul parlamentar al Partidului Popular European. Există un mare număr de producători care au început, deja, investiții în vederea modernizării sistemelor de creștere sau care sunt pe punctul de a demara astfel de investiții, dar aceste investiții nu se pot realiza peste noapte, și ar fi incorect ca producătorii în cauză să fie penalizați. Subliniez, încă o dată, că este vorba doar de acei producători care au început să își modifice sistemele de creștere, iar amendamentul face referire la respectarea unor condiții clar definite.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Domnule președinte, producătorii din Regatul Unit au investit sume de bani considerabile – ridicându-și costurile de producție – în pregătirile pentru punerea în aplicare a acestei directive, deoarece ei știu că Marea Britanie va aplica legea. De ce ar trebuie aceștia să se confrunte cu concurența neloială din țările care nu reușesc să aplice legea sau cărora li se acordă probabil o scutire sau o amânare a punerii în aplicare?

Măsura a fost proiectată cu cel mai mic nivel de executare, lăsată în grija deosebită a standardelor extrem de variate din 27 de state membre. Limbajul abia dacă sugerează o aplicare severă uniformă. S-au folosit cuvinte precum „proporționat” și „disuasiv”.

Nu sunt deloc în favoarea legiferării de către UE în numele statelor membre. Cu toate acestea, dacă aceste legi sunt adoptate, nu este acceptabil ca unele țări să fie obligate să se conformeze și altora să li se acorde exceptări efective. Poate Comisia să asigure faptul că țărilor care nu se supun li se va interzice să exporte ouă către țările care se supun legii sau cel puțin că ouăle din unitățile neconforme nu vor fi exportate? Producătorii noștri cer protecție împotriva concurenței neloiale.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Domnule președinte, doamnă comisar, referitor la subiectul care se dezbate astăzi aici, permiteți-mi să încep prin a repeta faptul că, în primul rând, consider că directivele chiar ar trebui respectate și acest lucru este la fel de valabil pentru Directiva 1999/74/CE și, în al doilea rând, faptul că preocupările privind bunăstarea animalelor este o problemă principală pe care Uniunea Europeană ar trebui să o susțină. Acestea fiind spuse, este important să subliniem faptul că adaptarea la directivă este o sarcină destul de grea pentru întreprinderile din sector: în Portugalia, costurile sunt de 30 % pe găină. Mai mult, nu există o susținere specifică în acest scop din partea programului pentru dezvoltare rurală.

Ca urmare a lipsei de capital din acest sector, a creditelor bancare limitate și a crizei în general, este neapărat și urgent să conștientizăm că adaptarea multor întreprinderi a fost amânată. Prin urmare, este important să acordăm mai mult timp acelor companii – și numai acelor companii – care au început deja să se adapteze, conform cerințelor.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, niciunul dintre noi nu dorește să pună sub semnul întrebării nevoia de a aplica o directivă care datează încă din 1999, întrucât este în joc credibilitatea acestei instituții și nimeni dintre noi nu dorește să pună la îndoială necesitatea de a proteja bunăstarea și sănătatea animalelor.

Cu toate acestea, directivele trebuie să se bazeze și pe bunul-simț, așadar azi, în acest Parlament, aș dori să fac câteva observații de bun-simț. În primul rând, din 1999 și până azi, a existat o criză economică profundă care a încetinit întreprinderile, industria și consumul, astfel încât multe întreprinderi nu au putut să facă ajustări. Ar trebui să nu luăm acest lucru în considerare?

În al doilea rând, punerea în aplicare riguroasă a directivei de la 1 ianuarie 2012 ar scoate de pe piață multe întreprinderi, pregătind calea pentru importul de ouă produse prin metode care protejează mult mai puțin animalele decât cele solicitate și practicate în Uniunea Europeană sau pentru transferul unităților de producție europene în afara Uniunii Europene.

Dacă asta este ceea ce ne dorim într-o perioadă de criză – să favorizăm o scădere a ocupării forței de muncă și o creștere a importului de ouă produse în afara Europei, conform unor criterii diferite de cele impuse producătorilor noștri – atunci cred că vom comite o nedreptate.

Am lucrat foarte mult la ideea unei etape de tranziție substanțială și cred că o susțin. Doamnă comisar, vă cer să garantați și dvs. acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Domnule președinte, după cum au spus mulți colegi din această Cameră, protejarea producătorilor care s-au supus acestei legislații și au cheltuit sume mari de bani este absolut corectă și aceasta este datoria Comisiei în acest stadiu.

Cu toate acestea, cred cu adevărat că există un lucru de care Comisia trebuie să își dea seama. Am vorbit cu mulți dintre agricultorii mei cărora li se pare dificil să găsească banii necesari pentru a investi în condiții de dificultate financiară și economică. Sunt interesată de mențiunea referitoare la marcarea sau ștampilarea ouălor. Am o scrisoare recentă de la Comisie care indică de fapt că un marcaj suplimentar ar avea puține avantaje sau deloc, deoarece Comisia nu a considerat că consumatorii chiar vor face distincția.

Prin urmare, aș dori să îi solicit Comisiei să ne spună dacă și-a schimbat părerea cu privire la această chestiune sau dacă pur și simplu nu știe. Aș dori să îi solicit încă o dată Comisiei să precizeze dacă intenționează să urmeze calea unei interdicții în cadrul UE. În circumscripția mea, există întreprinderi care depind de importul de ouă din alte țări europene. Aceasta vor obliga pur și simplu aceste întreprinderi să se bazeze pe importurile din țările terțe? Cel mai probabil, ouăle de acolo vor fi produse conform unor sisteme de bunăstare mult mai puțin stricte.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Domnule președinte, nu putem nega că agricultorii trebuie să se adapteze la directiva din 1999. Îi înțelegem pe acei agricultori care au investit deja bani în modernizarea cuștilor. Nu este vorba despre a acorda unor agricultori mai mult timp decât altora, după cum a spus un vorbitor anterior, ci despre a acorda aceeași perioadă de timp tuturor pentru a îndeplini cerințele care li s-au impus și pentru a asigura realizarea standardelor.

Termenii precum „producție ilegală” și „grijă pentru consumator” au o sonoritate foarte plăcută, dar aș dori să știu de ce nu dăm dovadă de aceeași hotărâre în ceea ce privește protecția consumatorilor împotriva consumului de ouă produse în condiții care nu îndeplinesc cerințele introduse în UE. Încerc mereu să înțeleg situația din diferitele grupuri de agricultori din fiecare țară și sunt în favoarea soluțiilor care îi ajută, întrucât știu că aceștia, ca grup, se află într-o situație deosebit de dificilă în ceea ce privește veniturile. Este regretabil că unii din această Cameră nu sunt de aceeași părere.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Domnule președinte, trebuie să ne fie clar tuturor că sănătatea animalelor noastre și, prin asociere, sănătatea omului trebuie să reprezinte principala noastră preocupare. În comisia științifică pentru evaluarea alegerilor științifice și tehnologice (STOA), în care realizăm evaluări cu privire la alegerile tehnologice, avem și proiectul „Viață mai bună”, care caută modalități de îmbunătățire a viitoarelor condiții din domeniul nutriției și al hranei pentru animale. Din acest motiv, în special în contextul celui de Al optulea program-cadru de cercetare, aș dori să solicit doamnei comisar să procedeze pentru a asigura consolidarea programelor de cercetare din domeniul alimentelor/hranei pentru animale, astfel încât să existe o îmbunătățire în cercetarea privind siguranța alimentară și sănătatea animalelor și a oamenilor din acest domeniu și astfel încât să putem pregăti documentele corespunzătoare pentru cetățenii europeni pe viitor.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Domnule președinte, vă mulțumesc pentru îngăduință. Aș dori să menționez încă două puncte în intervenția mea. Chestiunea privind ouăle în coajă este destul de vizibilă și de clară. Există totuși o piață imensă a ouălor procesate pentru sectorul de cofetărie și trebuie să știm ce fel de cerințe privind etichetarea vor exista pentru acel produs.

Cred că aici avem cele mai multe preocupări, deoarece tot mai multe ouă merg către sectorul de procesare, iar temerea mea este că vom exporta cuștile afară din Uniunea Europeană și apoi vom importa ouă lichide și ouă deshidratate produse chiar în aceleași sisteme din țările terțe.

Văd că dați din cap în semn de aprobare. Aceasta este o problemă foarte reală pentru Uniunea Europeană.

Cealaltă preocupare se referă la sistemele de producție paralele și la o problemă imensă pe piață în cazul în care am îmbunătățit cuștile care intră în producție în timp ce sistemele actuale rămân în producție. Acest lucru ar putea provoca probleme majore pentru producători și, în cele din urmă, pentru consumatori. Așadar, Comisia trebuie să ofere un act extrem de echilibrat pentru a rezolva situația.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, membră a Comisiei. – Domnule președinte, este evident că nu există niciun consens cu privire la această chestiune. Am auzit aici deputați care pledează pentru lipsa de exceptări și de derogări și, de cealaltă parte, am auzit deputați care solicită o prelungire. Depinde de țara din care vin și de stadiul de dezvoltare din fiecare stat membru în parte.

Permiteți-mi să subliniez poziția Comisiei. Doresc să repet că, începând cu ianuarie 2012, bateriile convenționale trebuie înlocuite cu baterii îmbunătățite sau cu sisteme alternative. Prin urmare, ouăle produse în cuști convenționale nu vor fi comercializabile legal după ianuarie 2012. Aceasta este poziția noastră.

Comisia depune toate eforturile și ne concentrăm eforturile pentru a susține statele membre în respectarea acestei directive. Ce facem? În primul rând, încurajăm statele membre să elaboreze și să finalizeze planuri naționale, în colaborare cu industria și cu părțile interesate importante și primim planuri naționale care includ și sancțiuni pentru acele industrii sau pentru acei agricultori care nu sunt în conformitate cu directiva.

În al doilea rând, schimbăm informații cu statele membre referitoare la bunele practici de monitorizare privind raportarea asupra progreselor în materie de punere în aplicare. Organizăm vizite ale experților Comisiei pentru a asigura că directiva este pusă în aplicare și organizăm întâlniri corespunzătoare cu părțile interesate. După cum am spus, la 19 ianuarie 2011, avem o întâlnire importantă cu părțile interesate la care reprezentanții statelor membre vor discuta situația actuală și vom vedea cum vom putea susține statele membre care nu sunt în conformitate, astfel încât acestea să poată încheia procesul de aplicare până la sfârșitul anului 2011.

Aceasta este poziția noastră. După ianuarie 2012, dacă încă vor mai exista ouă care nu sunt produse în mod legal, acele ouă nu vor fi comercializate și dacă se dovedește lipsa de conformitate, Comisia va lua, desigur, toate măsurile disponibile pe baza cadrului juridic actual – inițiind proceduri de încălcare a dreptului european pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a legislației UE. Studiem, de asemenea, și alternativele la procedurile de încălcare, pentru a preveni eventuala circulație ilegală a ouălor produse în cuști convenționale după 2012.

Onorabilii deputați au făcut multe alte comentarii și voi asigura transmiterea tuturor preocupărilor dvs. domnului comisar Dalli, care sunt sigură că va ține foarte bine seama de observațiile dvs.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). – Domnule președinte, știu că este destul de neortodox să iau cuvântul după ce a vorbit doamna comisar. Sunt foarte mulțumită de cele spuse de dumneaei. Cu toate acestea, concluzia că suntem divizați în această Cameră cu privire la această chestiune nu este justificată. Aș dori să îi solicit respectuos doamnei comisar să se uite la rezultatul votului final înainte de a decide dacă această Cameră este divizată cu privire la această chestiune sau nu.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Am primit patru propuneri de rezoluție(1) în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.

Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc în scurt timp.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). – Domnule președinte, permiteți-mi în primul rând să susțin ceea ce a spus Esther. Permiteți-mi să o rog, de asemenea, pe doamna comisar, dacă nu poate vorbi astăzi, să ne lase poate să dăm o declarație scrisă, deoarece nu cred nicio clipă că această cameră este divizată.

Dacă poate, să detalieze mai mult ceea ce a spus despre ouăle din afara Uniunii Europene care nu îndeplinesc standardele echivalente standardelor UE, care vor avea o marcă separată și cărora nu li se va permite să intre pe piața UE. Ce marcă propune aceasta pentru acele ouă din UE care nu au voie să aibă o marcă legală după 1 ianuarie 2012?

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Domnule Nicholson, îmi pare rău, aceasta nu a fost o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură. După cum am spus, dezbaterea este închisă. Ați avut ocazia de a vă exprima preocupările înainte să închidem dezbaterea.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Domnule președinte, aș dori numai să mulțumesc serviciilor Camerei deoarece am terminat astăzi în mod exemplar cu cincisprezece minute înainte de vot, astfel încât se va evita haosul din ședința plenară. Această procedură organizată trimite semnale corecte publicului. Aș dori să îmi exprim recunoștința deosebită pentru serviciile Camerei.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – De-ar fi mereu așa. Vă mulțumesc foarte mult.

(Ședința a fost suspendată la ora 11.40 și reluată la ora 12.00.)

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Bartolozzi (PPE), în scris.(IT) Directiva 1999/74/EC a Consiliului stabilește norme minime pentru protecția găinilor ouătoare din diferite sisteme de creștere cu obiectivul suplimentar de protecție împotriva concurenței neloiale între producătorii din diferitele state membre. Deși susțin principiile acestei directive, nu trebuie neglijat faptul că, în condițiile actuale, foarte mulți producători europeni – care au început procesul de transformare a facilităților lor – au întâmpinat probleme reale cu privire la finalizarea transformării și riscă să nu fie pregătiți până la 1 ianuarie 2012, termenul limită final pentru a fi în conformitate cu directiva.

Dacă ținem seama și de dificultățile reale cu care s-au confruntat mulți producători pentru a obține finanțarea necesară procesului de conversie și de dificultățile economice deosebite cu care trebuie încă să se confrunte astăzi – cu urmări grave asupra stabilității întreprinderilor și a nivelurilor de ocupare a forței de muncă – sunt sigur că trebuie să se facă ceva. Statele membre ar putea interveni pentru a promova măsuri care să ajute producătorii europeni din sectorul de creștere a păsărilor care, având ca scop adaptarea la noua legislație europeană, s-au angajat în procesul de modificare a facilităților lor, dar au slabe șanse de a-l finaliza până la începutul lui 2012.

 
  
  

PREZIDEAZĂ: ROBERTA ANGELILLI
Vicepreședintă

 
  

(1) A se vedea procesul-verbal

Aviz juridic - Politica de confidențialitate