Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debates
Ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

5.  Atbalsts pastiprinātam Eiropas Savienības aizliegumam veikt haizivs spuru atdalīšanu - Lielāks Eiropas Savienības atbalsts tautas sportam - ES stratēģija bezpajumtniecības izskaušanai (rakstiskās deklarācijas).
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētāja. – Rakstiskās deklarācijas 0071/2010, 0062/2010 un 0061/2010 parakstīja Eiropas Parlamenta deputātu vairākums, un tāpēc saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu tās tiks pārsūtītas adresātiem un kopā ar to parakstītāju vārdiem tiks publicētas šīs sesijas pieņemtajos tekstos.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Priekšsēdētājas kundze, savu kolēģu — Ivo Belet, Hannu Takkula, Mary Honeyball un Joanna Senyszyn — vārdā, kuri parakstījās kopā ar mani, es pateicos visiem deputātiem, kuri parakstīja šo deklarāciju. Zīmīgi, ka gandrīz 50 % no visiem parakstītājiem bija sievietes, tāpēc es vēlētos viņām ļoti pateikties par sadarbību un arī parādīt īpašu cieņu Joanna Senyszyn. Viņa paveica lielu darbu, un viņa arī varbūt gribēs pateikt dažus vārdus.

Es jums visiem pateicos un novēlu līksmību un daudz prieka un aktivitāšu Ziemassvētkos.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. – Nākamais darba kārtības punkts ir rakstiskā deklarācija Nr. 61/2010.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE).(FR) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, ar zināmu saviļņojumu un savu kolēģu deputātu — Thomsen kundzes, Lynne kundzes, Figueiredo kundzes un Protasiewicz kunga — vārdā es vēlētos izteikt patiesu pateicību par jūsu atbalstu rakstiskajai deklarācijai Nr. 61/2010 par ES stratēģiju bezpajumtniecības izskaušanai.

Kamēr šodien Eiropas Komisija prezentē savu galveno iniciatīvu — Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un atstumtību — ar šo deklarāciju Eiropas Parlaments nodod nopietnu vēstījumu Eiropas Komisijai un dalībvalstīm.

Runu laiks ir pagājis. Tagad ir jārīkojas. Tagad var īstenot konkrētus priekšlikumus. Līdz 2015. gadam mums bezpajumtniecību vajadzētu izskaust.

Es jums visiem novēlu priecīgas brīvdienas un ticu, ka nākamo gadu mums izdosies sākt veiksmīgi.

(Aplausi)

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. Besset kungs ir lūdzis vārdu. Lūdzu, turpiniet.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Besset (Verts/ALE).(FR) Priekšsēdētājas kundze, trīs manu kolēģu deputātu — Pietikäinen kundzes, Sârbu kundzes un Davies kunga — vārdā es vēlētos sirsnīgi pateikties tiem 410 Eiropas Parlamenta deputātiem, kas parakstīja rakstisko deklarāciju Nr. 71/2010 par atbalstu pastiprinātam Eiropas Savienības aizliegumam veikt haizivs spuru atdalīšanu, ko mēs iesniedzām apspriešanai.

Patiesi, šī izzūdošā suga, tāpat kā daudzas citas sugas, ir pakļauta īstai slepkavošanai jūrā, kas tiek veikta, atdalot spuras un pēc šīs sakropļošanas ķermeņus izmetot jūrā.

Pateicos, ka vairākums no jums parakstīja šo rakstisko deklarāciju. Tā sūta nopietnu vēstījumu Komisijai, aicinot padarīt stingrākus noteikumus attiecībā uz sugu aizsardzību.

(Aplausi)

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika