Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2202(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0339/2010

Teksty złożone :

A7-0339/2010

Debaty :

PV 15/12/2010 - 14
CRE 15/12/2010 - 14

Głosowanie :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0489

Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 16 grudnia 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

6.4. Prawa człowieka na świecie w roku 2009 i polityka UE w tej dziedzinie (A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (głosowanie)
PV
 

- Po głosowaniu nad poprawką 12:

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) (IT) Pani Przewodnicząca! Oto, co pragną zasugerować niektórzy posłowie – ponieważ jest czwartek, a to jest ostatnie głosowanie – wystarczy, że będzie Pani mówiła „przyjęte” bądź „odrzucone”. Nie ma potrzeby mówić: „Głosowało 452 posłów; 53 przeciw; 22 za i tak dalej i tak dalej...”

 
  
 

EN- Przed głosowaniem nad ust. 54:

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D) – Pani Przewodnicząca! To kwestia rzeczowa. Pragniemy po prostu skreślić słowa „w Chorwacji”. Nie uważam, aby budziło to kontrowersje w innych grupach.

 
  
 

(Poprawka ustna została przyjęta)

- Przed głosowaniem nad poprawką 25:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D) (DE) Pani Przewodnicząca! Ponieważ tej informacji nie ma jeszcze w naszej liście głosowań, chciałbym tylko zaznaczyć, że nad drugą część tego projektu i każdą następną prowadzimy wolne głosowanie (free vote). Dziękuję.

 
  
 

- Przed głosowaniem nad poprawką 7:

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE) – Pani Przewodnicząca! Mam do dodania dwie rzeczy do tego tekstu. Po „listy osób” wstawić „w sposób drastyczny”. A następnie zmienić następne zdanie tak, by otrzymało brzmienie: „łamiących prawa człowieka przez stosowanie tortur, cenzury oraz dokonywanie gwałtów i bezprawnych egzekucji w Iranie”.

 
  
 

(poprawka ustna została przyjęta)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, sprawozdawczyni – Pani Przewodnicząca! Mamy poprawkę ustną do poprawki 7. Tekst otrzyma następujące brzmienie: „usilnie wzywa Komisję do sporządzenia listy osób w sposób drastyczny łamiących prawa człowieka przez stosowanie tortur, cenzury oraz dokonywanie gwałtów i bezprawnych egzekucji w Iranie, szczególnie po wyborach w 2009 roku, i do rozważenia kwestii nałożenia na nie sankcji w postaci zamrażania aktywów i zakazów podróży;”

 
  
 

(Poprawka ustna została przyjęta)

- Przed głosowaniem nad ust. 140:

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, sprawozdawczyni – Pani Przewodnicząca! Ponieważ w Rosji mają miejsce pewne pozytywne wydarzenia, chcielibyśmy zmienić zdanie, które rozpoczyna się od słów: „ubolewa nad tym, że jak dotychczas władze odmówiły wydania zezwolenia na wszystkie dotychczasowe demonstracje w ramach Strategii 31”. Propozycja dotyczy zastąpienia słów „jak dotychczas” słowami „z wyjątkiem ostatniej w dniu 31 października 2010 r.”

 
  
 

(poprawka ustna została przyjęta)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności