Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2202(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0339/2010

Predkladané texty :

A7-0339/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 14
CRE 15/12/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0489

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 16. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.4. Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti (A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (hlasovanie)
Zápisnica
 

Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 12:

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, vzhľadom na to, že je štvrtok a toto je posledné hlasovanie, hovoria niektorí kolegovia poslanci, že stačí, ak poviete iba „schválený“ alebo „zamietnutý“. Netreba hovoriť, že sa hlasovania zúčastnilo 452 poslancov, 53 bolo proti a 22 za a tak ďalej.

 
  
 

Pred hlasovaním o odseku 54:

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Vážená pani predsedajúca, ide o faktickú záležitosť. Chceme, aby sa odstránili slová „v Chorvátsku“. Nemyslím si, že by to ostatné skupiny považovali za kontroverzné.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 25:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Vážená pani predsedajúca, ešte to nemáte zaznačené v hlasovacej listine, ale chcel som vás upozorniť na to, že pri druhej časti tohto návrhu a pri nasledujúcej platí sloboda hlasovania. Ďakujem.

 
  
 

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7:

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE). – Vážená pani predsedajúca, máme dve veci na doplnenie do textu. Doplnenie slova „závažné“ po výraze „zoznam osôb zodpovedných za“. Potom zmenu a doplnenie nasledujúcej vety, ktorá bude znieť takto: „také porušovanie ľudských práv, ako sú mučenie, cenzúra, znásilňovanie a mimosúdne popravy v Iráne“.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, máme ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 7. Text bude potom znieť takto: „nalieha na Komisiu, aby zostavila zoznam osôb zodpovedných za závažné porušovanie ľudských práv, ako sú mučenie, cenzúra, znásilňovanie a mimosúdne popravy v Iráne, najmä po voľbách v roku 2009, a aby zvážila uvalenie sankcií na tieto osoby vo forme zmrazenia aktív a zákazu cestovania“.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

Pred hlasovaním o odseku 140:

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, vzhľadom na určitý pozitívny vývoj v Rusku by sme chceli pozmeniť a doplniť vetu, ktorá začína takto: „vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány doposiaľ nepovolili ani jednu demonštráciu hnutia Stratégia-31“. Navrhujeme nahradiť „doposiaľ“ formuláciou „okrem poslednej, ktorá sa konala 31. októbra 2010“.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia