Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2202(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0339/2010

Ingivna texter :

A7-0339/2010

Debatter :

PV 15/12/2010 - 14
CRE 15/12/2010 - 14

Omröstningar :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0489

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

6.4. De mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området (A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (omröstning)
Protokoll
 

Efter omröstningen om ändringsförslag 12:

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Fru talman! Vad vissa kolleger försöker föreslå – eftersom det är torsdag och det här är den sista omröstningen – är att det räcker om ni bara säger ”godkänt” eller ”förkastat”. Det är inte nödvändigt att säga ”452 röster, 53 mot, 22 för” och så vidare.

 
  
 

Före omröstningen om punkt 54:

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Fru talman! Det är en objektiv fråga. Vi vill bara att orden ”i Kroatien” ska strykas. Jag tror inte att det är kontroversiellt för de andra grupperna.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

Före omröstningen om ändringsförslag 25:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Fru talman! Eftersom det ännu inte står på vår omröstningslista ville jag bara påpeka att fri omröstning gäller för den andra delen av detta förslag och nästa. Tack.

 
  
 

Före omröstningen om ändringsförslag 7:

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE).(EN) Fru talman! Det finns två tillägg till texten. Efter ”förteckning över de personer som har gjort sig skyldiga till” ska ”grova” infogas. Därefter ska meningen ändras så att den lyder: ”människorättskränkningar i Iran genom exempelvis tortyr, censur, våldtäkt och utomrättsliga avrättningar”.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, föredragande. – (EN) Fru talman! Vi har ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7. Texten ska lyda som följer: ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en förteckning över de personer som har gjort sig skyldiga till grova människorättskränkningar i Iran genom exempelvis tortyr, censur, våldtäkt och utomrättsliga avrättningar, i synnerhet efter valet 2009, och att överväga att ålägga dessa personer påföljder i form av frysning av tillgångar och reseförbud.”

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

Före omröstningen om punkt 140:

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, föredragande.(EN) Fru talman! Eftersom det har förekommit en viss positiv utveckling i Ryssland skulle vi vilja ändra den mening som inleds med ”Det är beklagligt att samtliga Strategi-31-demonstrationer hittills förvägrats tillstånd av myndigheterna”. Vi föreslår att ”hittills” ersätts med ”förutom den allra sista, som hölls den 31 oktober 2010”.

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy