Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0044(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0311/2010

Rozpravy :

PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0486

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 16. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážená pani predsedajúca, chcel by som povedať len toľko, že som hlasoval za túto vynikajúcu správu. Pani Paliadeliová urobila skvelú prácu v oblasti budovania európskeho kultúrneho dedičstva a jeho vlastnej značky.

Podľa môjho názoru je to vynikajúci príklad toho, ako môžeme v Európskej únii napokon vytvoriť vysokú pridanú hodnotu za málo peňazí. Som presvedčený, že pamiatky, ktoré získajú značku Európske dedičstvo, budú z tejto značky nepochybne profitovať. Prejaví sa to v zvýšenom počte turistov a prispeje to k zviditeľneniu Európy.

Nesmieme zabúdať na to, že Európa je zjednotená v rozmanitosti, a musíme zabezpečiť, aby ľudia rôznych krajín Európy mohli vo väčšej miere objavovať mozaikovitú európsku identitu.

To je všetko, čo som chcel povedať, pani predsedajúca. Je trochu ťažké sa sústrediť, keď ľudia odchádzajú z rokovacej sály, ale dúfam, že moje slová počuli.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, značka Európske dedičstvo má pre kontinent, na území ktorého sa nachádza väčšina pamiatok zapísaných do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, veľký význam a v konečnom dôsledku vyzdvihuje prírodné, archeologické, mestské a kultúrne pamiatky, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii, kultúre a integrácii Európskej únie.

Schválenie značky predstavuje dôležitý krok v procese posilňovania súdržnosti EÚ a má svoj význam aj z hľadiska vzdelávania a vytvárania kultúrneho dialógu. Treba však poukázať aj na to, že toto rozhodnutie je dobrým znamením pre budúce generácie, ktoré budú mať lepšiu spoločnú predstavu o európskom dedičstve, čo ich môže historicky a kultúrne zblížiť.

Chcem poďakovať pani spravodajkyni za úsilie a úprimne jej zablahoželať k úspešnému výsledku rokovaní o tejto iniciatíve, ktoré viedla s Komisiou, čo má pre budúcnosť zachovania európskej kultúry veľký význam.

 
  
  

Odporúčanie: Doris Pack (A7-0334/2010)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážená pani predsedajúca, chcel by som povedať, že program v oblasti celoživotného vzdelávania patrí k úspechom Európy, a mali by sme pani Packovej poďakovať za vynikajúcu prácu. Hlasoval som za túto správu a potešilo ma najmä to, že aj silní odporcovia európskej integrácie majú možnosť vidieť, že projekty, ako je program celoživotného vzdelávania, sú potrebné.

Je veľmi dôležité, že tento program sa môže rozšíriť aj za hranice Únie a teraz sa do neho zapojí aj Švajčiarsko. Navyše nás to ako daňových poplatníkov v Európskej únii nebude stáť nič, keďže Švajčiarsko si účasť na tomto programe bude financovať samo. Je dôležité, aby sa osvedčené postupy a kvalitné programy, ktoré máme v Európskej únii, šírili týmto spôsobom. Program v oblasti celoživotného vzdelávania a program Mládež v akcii sú toho dobrým príkladom. V tejto súvislosti by som chcel Švajčiarsko privítať v programoch európskej mládeže a kultúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážená pani predsedajúca, chcel by som Parlamentu položiť otázku. Prečo sa Švajčiarsku tak darí? Mohlo by sa zdať, že krajina, ktorá je až príliš naviazaná na finančný sektor, by počas nedávnej bankovej krízy mala veľké problémy, ale HDP Helvétskej konfederácie na jedného obyvateľa predstavoval v roku 2009 214 % HDP dosiahnutého v EÚ. Jej obyvatelia sú dvakrát takí bohatí ako občania členských štátov.

Na túto skutočnosť má, samozrejme, čiastočne vplyv aj dohoda, ktorú Švajčiari uzavreli s Bruselom. Švajčiari majú prístup na voľný trh, platí pre nich voľný pohyb tovaru, služieb a tak ďalej, ale sú mimo spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybného hospodárstva, kontrolujú svoje vlastné hranice, všetky otázky ľudských práv si riešia sami, do rozpočtu prispievajú iba symbolickou sumou a môžu voľne podpisovať zmluvy s tretími krajinami v obchodných oblastiach.

Aký ideálny príklad pre Britániu! Ak môže sedemmiliónové Švajčiarsko, ktoré sa spolieha na bilaterálne dohody o voľnom obchode, zabezpečiť svojim občanom najvyššiu životnú úroveň na kontinente, o koľko viac by sme mohli svojim občanom poskytnúť my, šesťdesiatmiliónový národ, pobrežná krajina zameraná na obchod, ktorej kolonizačná a obchodná sila sa dotkla každého kontinentu?

A nemali by sme všetko nechávať na vzťahy s Bruselom! Ak chceme znovu získať moc, mali by sme kopírovať švajčiarsky systém regionalizmu a priamej demokracie a obmedziť právomoci na najnižšiu možnú úroveň.

 
  
  

Správa: József Szájer (A7-0355/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, zdržala som sa dnešného hlasovania o tejto správe o komitológii, pretože sa opäť usilujeme o to, aby antidampingové postupy boli nepoužiteľné alebo aby sa spájali s politickými rozhodnutiami na základe vlastného uváženia, hoci vieme, že tieto postupy sú jedným z mála zmysluplných obranných nástrojov na zamedzenie vzniku nespravodlivej hospodárskej súťaže.

Napriek tomu, že pán Szájer dospel spolu s Radou ku kompromisu, treba skutočne zdôrazniť, že tento návrh nezosúladil obchodnú politiku s komitologickými postupmi najmä v časti týkajúcej sa obchodných politík, čo poškodzuje európske podniky v čase vážnej krízy, zvyšuje nezamestnanosť a prináša novú vlnu presídľovania.

Bez náležitých pravidiel proti falšovaniu nemá význam hovoriť o opatreniach na obnovu európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážená pani predsedajúca, vysvetlím to čo najjednoduchšie. Írski daňoví poplatníci a daňoví poplatníci EÚ sú vystavení okrádaniu s cieľom pomôcť európskemu bankovému systému a jednotnej mene. Včera Dolná snemovňa v našej krajine odhlasovala balík bilaterálnych pôžičiek Írsku, ktorý úprimní a štedrí poslanci podporili v dobrej viere pomôcť spriatelenej krajine.

Ale zadlženému priateľovi nepomôžete tým, že mu poskytnete ďalšiu pôžičku s prehnanou úrokovou sadzbou. Írsko zruinovala jednotná mena. V období rokov 1998 až 2007 sa reálne úrokové sadzby v Írsku pohybovali na úrovni -1 %. Všetci írski ekonómovia videli blížiaci sa krach, ale nemohli s tým už nič robiť, pretože v Írsku už žiadne úrokové sadzby neexistovali. Neboli žiadne sadzby, ktoré by sa dali zvýšiť. Teraz, keď prichádza krach, sa situácia ešte zhoršila v dôsledku toho, že nie je možná devalvácia. Ak chceme tento náš projekt udržať, občanov zrejme čaká obdobie deflácie, dlhov a vysťahovalectva.

Namiesto zachraňovania eura v Írsku by sme mali pomôcť Írsku, aby zachránilo euro a aby znovu zaviedlo vlastnú menu. Mohla by sa dočasne zaviesť libra, čo by umožnilo Írsku splatiť pôžičky a stabilizovať sa ako nezávislý a prosperujúci štát.

 
  
  

Správa: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010).

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Vážená pani predsedajúca, na úvod by som chcel zablahoželať pani Andrikienėovej k úsiliu vynaloženému pri vypracovaní tejto správy. Chcel by som tiež povedať, že som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 ako taký, pretože si myslím, že atmosféra beztrestnosti v Rusku je mimoriadne nebezpečná.

Cieľom Európskej únie je chrániť na medzinárodnej scéne tie isté zásady, ktorými sa riadi aj vnútorne, a to demokraciu, zásady právneho štátu a ľudské práva. V každom prípade je úplne jasné, že v posledných rokoch bolo zavraždených mnoho aktivistov v oblasti ľudských práv, čo vyvoláva otázniky nad rozvojom skutočnej demokracie v Rusku.

Odkaz, ktorý sme chceli poslať ruským orgánom prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 25, hovorí o naliehavej potrebe vyšetriť smrť Sergeja Magnitského. Reakcia orgánov v Moskve na túto iniciatívu v skutočnosti svedčí o tom, že Rusi počúvajú odkazy Európskeho parlamentu. To je ďalší dôvod, aby sme dôrazne odsúdili, že vo vyšetrovaní tohto prípadu sa nepokročilo. Vyzývame Radu, aby túto záležitosť pozorne sledovala a aby prijala potrebné opatrenia v prípade, že nedôjde k pokroku vo vyšetrovaní.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, Európska únia obhajuje najslabších členov spoločnosti a tých, ktorí sú vystavení diskriminácii, a pomáha najchudobnejším a občanom v núdzi. Ľuďom z rôznych častí sveta udeľujeme Sacharovovu cenu. Európska únia však často zlyháva pri dodržiavaní ľudských práv na vlastnom území. Chcel by som upozorniť na pretrvávajúci problém diskriminácie voči menšinám vrátane poľskej menšiny v Litve, členskom štáte EÚ, ktorý je signatárom medzinárodných dohôd a zmlúv o ochrane ľudských práv a menšín. Litovský parlament mal dnes prijať rozhodnutie o obmedzení možností na získanie vzdelania v menšinovom jazyku. Toto rozhodnutie sa odložilo a Parlament v Litve sa ním bude zaoberať v blízkej budúcnosti.

Znovu vyzývam poslancov Európskeho parlamentu, predsedu Parlamentu a Európsku komisiu, aby zabezpečili účinné presadzovanie dodržiavania zásad demokracie a rešpektovania práv menšín v členských štátoch EÚ. Obmedzenie počtu vyučovacích hodín v materinskom jazyku na školách a opatrenia zamerané na zatváranie poľských škôl v Litve nie sú ničím iným ako diskrimináciou voči národnostnej menšine.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážená pani predsedajúca, aj ja som podporil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25, najmä jeho druhú časť, v ktorej Európsky parlament navrhuje zaviesť zákaz vstupu niektorých ruských úradníkov zainteresovaných do tohto prípadu na územie EÚ a podporuje spoluprácu orgánov EÚ činných v trestnom konaní pri zmrazovaní bankových účtov a iného majetku týchto ruských úradníkov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Myslím si, že táto problematika je pre Rusko i pre Európsku úniu mimoriadne závažná, a dôrazne vyzývam Komisiu a Radu, aby sa riadili odporúčaniami Európskeho parlamentu. Právomoci Európskeho parlamentu sa v poslednom období posilnili. Je najvyšší čas, aby sme prestali hovoriť a začali konať a aby sme tým, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, skutočne znepríjemnili život.

Myslím si, že spolupráca Ruska a Európskej únie bude mať reálne vyhliadky iba vtedy, ak sa v prípadoch Magnitského a Chodorkovského prijme transparentné riešenie a ak budú potrestaní tí, ktorí za tieto prípady nesú zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu pani Andrikienėovej. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité hovoriť o otázkach ľudských práv a stavať ich do popredia záujmu. Táto oblasť je významnou súčasťou Európskej únie.

Musíme postupovať tak, aby sme konali v súlade s tým, čo kážeme. To môže byť problém. Máme, samozrejme, množstvo uznesení, ale otázka znie, ako ich realizovať.

Všetko začína každodennou realitou. Zrejme som mal dostať slovo a vzniesť procedurálnu námietku k záležitosti týkajúcej sa správy pána Arlacchiho. Na tejto strane rokovacej sály sa zdvihlo aspoň 50 poslancov. Počítali sme ich spolu s kolegami. Zistili sme, že tu nezostalo ani 40 poslancov, takže sme nedosiahli žiadny výsledok. Ak sa budeme k poslancom v tomto Parlamente, ktorí majú možno iný názor ako my alebo ako väčšina, stavať takto, nemáme žiadne právo kritizovať krajiny s demokratickým deficitom.

My v Európskej únii musíme dôsledne zabezpečiť, aby všetka práca, ktorú tu robíme, bola v súlade so zákonom, nariadeniami EÚ a všetkými právnymi predpismi v oblasti ľudských práv. Preto si myslím, že ak chceme pri vysvetľovaní týchto záležitostí Rusku a zvyšku sveta pôsobiť dôveryhodne, máme v tejto oblasti čo zlepšovať. Musíme mať istotu, že nediskriminujeme žiadnu menšinu. Každý, kto pracuje v Európskej únii, musí mať možnosť plne si uplatňovať ľudské práva.

 
  
  

Správa: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážená pani predsedajúca, v tejto rozprave sa Parlament opäť uberá dobre známym smerom. Americké vojenské jednotky NATO robia v Afganistane chaos a Európska únia musí zakročiť ako anjel strážny a prevziať v tejto veci iniciatívu.

Aká je potom bežná reakcia mnohých poslancov v tomto Parlamente? – Ak by EÚ urobila len o trochu viac, bolo by opäť všetko v poriadku. Vážená pani predsedajúca, tento spôsob myslenia situáciu ešte zhorší, ak si prečítate odsek 63 správy, v ktorom sa odporúča zapojenie Iránu do hľadania riešenia problémov v Afganistane. Vážená pani predsedajúca, musel som si tento odsek prečítať trikrát, aby som sa uistil, že sa mi to nezdá, ale skutočne je to tak: v správe sa „odporúča zapojenie Iránu“! S takýmito čudnými návrhmi sa stretávam zriedka. Je to ako vyháňať diabla čertom. Z tohto dôvodu som rozhodne hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážená pani predsedajúca, mal som tú česť navštíviť Afganistan začiatkom tohto roka spolu s britskými jednotkami. Stretol som sa nielen s našimi vojakmi, ale aj s vojakmi z Estónska a Dánska, s ktorými bývajú v spoločnom tábore. Predovšetkým by som chcel povedať, že neexistujú slová, ktorými by som dostatočne vyjadril vďaku mužom a ženám z rôznych členských štátov, ako aj našim zahraničným spojencom, ktorí svoju energiu venujú nastoleniu mieru v tejto nešťastnej, hoci prekrásnej krajine.

O tejto správe by som chcel povedať len jedno. Ako západné spojenectvo robíme zrejme jednu chybu, ktorá súvisí s našou politikou likvidácie maku. Poslanci, ktorí tu zastupujú vidiecke volebné obvody, vedia, že nikto na svete nie je konzervatívnejší ako drobný poľnohospodár, ale našou politikou likvidácie úrody maku v Afganistane sme z obyvateľstva, ktorému veľmi záležalo na poriadku a majetku, urobili kriminálnikov a banditov, pretože uplatňujeme politiku ničenia úrody, pre ktorú existuje odbyt: je celosvetový nedostatok opiátov a morfia.

Stačilo by len obnoviť majetkové práva a v Afganistane by sme vytvorili základ prosperujúcej občianskej spoločnosti s nezávislým súdnictvom a následne so zastupiteľskou vládou.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0733/2010

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – Vážená pani predsedajúca, hlasoval som proti uzneseniu o zavedení stáleho krízového mechanizmu v eurozóne, pretože vidíme, aká je realita v Írsku a Grécku, kde takéto mechanizmy na záchranu krízou postihnutého finančného systému ovládli špekulanti a rôzni ziskuchtiví podvodníci na úkor pracujúcich ľudí, dôchodcov a chudobných.

Európska rada dnes v Bruseli pravdepodobne rozhodne o zmene a doplnení Lisabonskej zmluvy v úsilí posilniť svoje právomoci, aby stanovila prísne podmienky prideľovania akejkoľvek finančnej pomoci členským štátom, čím inštitucionalizuje doktrínu, že spoločnosť musí za krízu platiť. Upozorňujem írsku vládu, aby si nemyslela, že túto zmenu Lisabonskej zmluvy podstrčí írskym občanom bez referenda. Írska vláda už z našej krajiny urobila vazalský štát Medzinárodného menového fondu, ktorý nehorázne podporuje špekulantov a finančné trhy. Žiadame referendum o akejkoľvek zmene Lisabonskej zmluvy, aby írski občania mali možnosť vzoprieť sa a nestali sa nevoľníkmi finančných trhov na plný úväzok.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za návrh Komisie rozšíriť pôvodnú koncepciu značky Európske dedičstvo z medzivládnej iniciatívy na oficiálnu iniciatívu EÚ, čo prispeje k posilneniu európskej identity. Hlasoval som tak z dôvodu, že podľa môjho názoru by navrhovaným cieľom tejto značky nemala byť iba podpora vnútornej súdržnosti Európskej únie, ale táto značka by mala byť aj prejavom európskej jednoty a hodnôt za hranicami Únie. Táto značka by sa mala posúdiť a zaviesť do praxe po efektívnom preukázaní výsledkov v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne.(LT) Hlasovala som za uznesenie o návrhu Komisie využiť značku Európske dedičstvo ako jeden spomedzi iných účinnejších nástrojov na prekonanie priepasti medzi Európskou úniou a jej občanmi, spôsobu, ako zdôrazniť, že európska história je výsledkom rôznorodého, ale bohatého a komplementárneho spoločného kultúrneho dedičstva. Súhlasím s tým, že rozhodnutie členských štátov zahrnúť značku Európske dedičstvo do rámca EÚ pomôže nielen zvýšiť viditeľnosť, prestíž a dôveryhodnosť tejto značky, ale prispeje aj k dlho žiadanému dosiahnutiu ideálu súdržnosti a solidarity medzi európskymi občanmi. Podporujem názor spravodajkyne, že vzhľadom na symbolickú hodnotu značky v podobe príspevku k európskej integrácii by sa mali uprednostňovať nadnárodné pamiatky, keďže podporujú spoločné aspekty, vytváranie sietí a spoluprácu medzi štátmi a regiónmi. Domnievam sa, že myšlienka značky Dedičstvo Európskej Únie zameranej na posilnenie zmyslu európskych občanov pre spoločné dedičstvo (prostredníctvom vedomostí o histórii a účasti na činnostiach podporujúcich medzikultúrny dialóg), vďaka ktorej sa budovanie EÚ považuje za stále prebiehajúci proces, predstavuje krok týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) V roku 2007 sa niekoľko členských štátov Európskej únie spojilo v úsilí vytvoriť značku Európske dedičstvo. Táto iniciatíva bola zameraná na posilnenie podpory Európanov vo vzťahu k spoločnej európskej identite a na posilnenie zmyslu pre príslušnosť k spoločnému kultúrnemu priestoru výberom určitého počtu výnimočných pamiatok na celom kontinente. V roku 2008 predniesla Rada Európskej únie Komisii svoje závery, ktorými vyzvala Komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý by nám rovnako ako v prípade iniciatívy Európskych hlavných miest kultúry umožnil zmeniť túto medzivládnu iniciatívu na skutočnú značku Európskej únie. Po predložení návrhov Rady Komisia iniciovala hodnotenie vplyvu a verejnú konzultáciu. Po tejto konzultácii Komisia vydala návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo. Tento text som podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za túto správu, pretože európska história je výsledkom rôznorodého, ale bohatého a komplementárneho spoločného kultúrneho dedičstva. To znovu potvrdzuje, že EÚ je založená na silných hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv, kultúrna rozmanitosť, tolerancia a solidarita. Vzhľadom na všeobecne uznávaný prínos európskej kultúry vo svete Európsky parlament schvaľuje myšlienku rozšíriť túto značku za hranice Európskej únie a využiť ju ako ambiciózny nástroj pre potreby vonkajšej politiky. V úsilí dosiahnuť svoj politický cieľ by sa nová značka Európske dedičstvo mala zamerať na symbolickú alebo vzdelávaciu hodnotu pamiatok. Okrem toho by mala trvať na úzkej spolupráci medzi pamiatkami so značkou v záujme výmeny osvedčených postupov a iniciovania spoločných projektov. Chcela by som zdôrazniť, že rozhodnutie členských štátov zahrnúť značku Európske dedičstvo do rámca EÚ pomôže nielen zvýšiť viditeľnosť, prestíž a dôveryhodnosť tejto značky, ale prispeje aj k dlho žiadanému dosiahnutiu ideálu súdržnosti a solidarity medzi európskymi občanmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Európa je veľmi bohatá na kultúrnu rozmanitosť, ktorá sa dokonale odráža v rozmanitosti jej kultúrneho, umeleckého, architektonického a jazykového dedičstva. Práve táto rozmanitosť spolu s bohatou históriou a veľkou úctou k dedičstvu a jeho zachovávaniu robí Európu výnimočnou. Napriek tomu, že sa delíme o veľmi bohaté a relatívne malé spoločné územie, pravda je, že v mnohých prípadoch máme od seba ďaleko a nezaujímame sa jeden o druhého. Preto si myslím, že táto iniciatíva by mohla viesť k vytvoreniu užších vzťahov medzi európskymi občanmi, zlepšiť poznatky o európskom dedičstve a spoločných hodnotách, ktoré nás všetkých spájajú, a tým vytvoriť z Európy skutočne rozmanitú úniu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené pani spravodajkyňou vo všeobecnosti zlepšili pôvodný návrh Komisie. Existuje však aj niekoľko negatívnych aspektov. Pokiaľ ide o podporu viacjazyčnosti, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené spravodajkyňou neriešia základnú otázku, a preto neodstraňujú závažný nedostatok pôvodného návrhu. Skutočnú a účinnú podporu viacjazyčnosti nedosiahneme „využívaním viacerých jazykov Únie“, ale skôr využívaním rôznych jazykov Únie. Dôležitejšie ako konkrétne ciele správy sú však mylné predstavy o tejto koncepcii. Značka Európske dedičstvo (alebo Dedičstvo Európskej únie) je založená na šírení mylnej predstavy o jednotnej európskej identite a jednotnej európskej kultúre založenej na hodnotách, ako sú sloboda, demokracia atď.

Jednotné „európske kultúrne dedičstvo“ neexistuje. Celá história kultúry v Európe, rovnako ako celá jej história ako taká nie je postavená len na rôznorodosti a obdivuhodnej kreatívnej a modernej energii, ale aj na násilných, nepriateľských konfliktoch, neznášanlivosti a mnohých prvkoch a súvislostiach spojených s kultúrnou nadvládou. Téma dedičstva je v dôsledku úzkeho prepojenia s históriou zvlášť citlivá, čo spôsobuje vážne znepokojenie, že tento krok prerastie do obávaného procesu prepisovania histórie, akého sme v poslednej dobe svedkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Obraz Európskej únie a jej inštitúcií v očiach občanov má mimoriadny význam. Výsledky prieskumu verejnej mienky, žiaľ, svedčia o tom, že zmysel pre európsku identitu a jednotu je medzi európskou verejnosťou čoraz zriedkavejší, a to isté platí aj o dôvere v inštitúcie EÚ. Podpora poznatkov o našej spoločnej histórii a spoločných kultúrnych základoch môže pomôcť najmä v procese približovania EÚ k jej občanom a tiež pri posilnení zmyslu pre súdržnosť a solidaritu medzi občanmi. Nová značka Európske dedičstvo môže pomôcť práve z tohto hľadiska. Zjednodušenie postupov a štandardizácia kritérií pre prideľovanie značky zvýši jej prestíž, zlepší obraz EÚ a zvýši dôveru jej občanov v inštitúcie, ako je Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), písomne.(PL) Dnes som hlasoval za správu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo. Podľa môjho názoru ide o zaujímavú a cennú iniciatívu, ktorá podporí európsku kultúru, prinesie výsledky a prispeje k rozvoju cestovného ruchu a jednotlivých regiónov. Treba uvítať, že sme ako Parlament zdôraznili, že značka Európske dedičstvo nielen kopíruje, ale aj dopĺňa ďalšie iniciatívy súvisiace s kultúrnym dedičstvom, ako je zoznam svetového dedičstva UNESCO a Kultúrne trasy Rady Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam návrh Komisie využiť značku Európske dedičstvo ako jeden spomedzi iných účinnejších nástrojov na prekonanie priepasti medzi Európskou úniou a jej občanmi, spôsobu, ako zdôrazniť, že európska história je výsledkom rôznorodého, ale bohatého a komplementárneho spoločného kultúrneho dedičstva, a ako ocenenia, že EÚ je založená na silných hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv, kultúrna rozmanitosť, tolerancia a solidarita. Rozhodnutie členských štátov zahrnúť značku Európske dedičstvo do rámca EÚ pomôže nielen zvýšiť viditeľnosť, prestíž a dôveryhodnosť tejto značky, ale prispeje aj k dlho žiadanému dosiahnutiu ideálu súdržnosti a solidarity medzi európskymi občanmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne.(IT) Podporujeme návrh Komisie využiť značku Európske dedičstvo spolu s ďalšími iniciatívami ako nástroj na prekonanie priepasti medzi Európskou úniou a jej občanmi, spôsobu, ako zdôrazniť, že európska história je výsledkom rôznorodého, ale bohatého a komplementárneho spoločného kultúrneho dedičstva. Táto značka je uznaním toho, že EÚ je založená na silných hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv, kultúrna rozmanitosť, tolerancia a solidarita.

Rozhodnutie členských štátov zahrnúť značku Európske dedičstvo do rámca EÚ pomôže nielen zvýšiť viditeľnosť, prestíž a dôveryhodnosť tejto značky, ale výrazne prispeje aj k dlho žiadanému dosiahnutiu ideálu súdržnosti a solidarity medzi európskymi občanmi, k posilneniu spoločnej európskej identity a zvýšeniu záujmu občanov o Úniu a jej pôvod – čo sú dve základné úlohy európskych inštitúcií.

Nová značka sa však musí zamerať skôr na symbolickú a vzdelávaciu než na estetickú hodnotu pamiatky a musí trvať na úzkej spolupráci medzi pamiatkami so značkou v záujme výmeny osvedčených postupov a iniciovania spoločných projektov v oblasti výskumu a vývoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Značka Európske dedičstvo je spolu s ďalšími iniciatívami jedným zo spôsobov, ako Európsku úniu priblížiť k občanom a posilniť ich zmysel pre príslušnosť k Európe. Umožní im tiež lepšie pochopiť spoločnú históriu a dedičstvo Európy. Táto značka podporí viacjazyčnosť a dialóg medzi kultúrami a prispeje k vytvoreniu sietí zameraných na podporu európskeho dedičstva. Pomôže stimulovať hospodársku atraktivitu najmä prostredníctvom cestovného ruchu zameraného na kultúru. Podporou tejto značky zlepšíme multikultúrny dialóg.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Domnievam sa, že účinnosť značky Európske dedičstvo je otázna práve z dôvodu, že členské štáty sa môžu samy rozhodnúť, či sa do tohto projektu zapoja. Navyše – a v tom súhlasím s pani spravodajkyňou – navrhované kritériá výberu a veľký počet pamiatok, ktoré by mohli získať značku, by mohli znamenať stratu kvality a prestíže. Úzka spolupráca s existujúcimi iniciatívami v oblasti kultúrneho dedičstva, ako je zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, by zrejme bola účinnejšia. Nehlasoval som za túto správu, pretože sa dostatočne podrobne nezaoberá potrebou zaviesť značku kultúrneho dedičstva na základe stanovených cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Rozhodnutie členských štátov zahrnúť značku Európske dedičstvo do rámca EÚ pomôže zvýšiť pocit príslušnosti občanov k Európskej únii a prispeje k dosiahnutiu ideálu súdržnosti, solidarity a integrácie. Hlasoval som za správu o značke Európske dedičstvo, pretože Európa si sama stanovila cieľ vytvoriť spoločnú identitu, priblížiť EÚ k občanom zvýšením povedomia o bohatom a rozmanitom historickom a kultúrnom dedičstve, ktoré identifikuje každého z nás, a prostredníctvom ktorého sa mladí ľudia môžu dozvedieť viac o vlastnej identite a podeliť sa o ňu s ďalšími mladými Európanmi. Formalizovanie značky pomôže tiež podporiť miesta, ktoré sa zapísali do histórie vzniku Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) S nadšením vítam návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje iniciatíva na podporu značky Európske dedičstvo. Cieľ vytvoriť spoločnú európsku identitu a presadzovať záujmy Únie je pre zachovanie mieru a podporu sociálnej súdržnosti nevyhnutný.

Navrhované opatrenie podporiť európske dedičstvo prostredníctvom nadnárodnej internetovej stránky vyzýva mladých Európanov a povzbudzuje ich, aby sa viac zaujímali o históriu kontinentu, aby sa oboznámili s multinárodným dedičstvom a spoločným kultúrnym dedičstvom a aby sa dozvedeli viac o ľuďoch a myšlienkach, ktoré viedli k vytvoreniu samotnej Európskej únie.

Toto opatrenie má veľkú symbolickú a vzdelávaciu hodnotu a propaguje európsku históriu a kultúru ako takú. Podporujem zámery správy zabezpečiť aktívnu účasť Európskeho parlamentu a Rady na výbere pamiatok a posudzovaní predloženého obsahu v úsilí dosiahnuť, aby iniciatíva bola skutočne transparentná a demokratická.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne.(IT) Blahoželám pani Paliadeliovej k vynikajúcej práci. Európsky parlament dal dnes zelenú značke Európske dedičstvo, zoznamu historických pamiatok, ktorých význam prekračuje hranice štátov. Európska únia má približne 500 miliónov obyvateľov, z ktorých väčšina má pocit, že sú predovšetkým občanmi svojej krajiny pôvodu, nie európskymi občanmi. Nedostatok silnej európskej identity môžeme považovať za prekážku v európskej integrácii, ale to nie je žiadnym prekvapením. Európsky kontinent je obrovskou mozaikou jazykov a zvyklostí a rozdiely medzi krajinami, ktoré Európu tvoria, sú často zreteľnejšie ako spoločné črty.

Táto iniciatíva umožní posilniť zmysel pre príslušnosť k Európe a vytvoriť väčšiu súdržnosť medzi občanmi rôznych krajín. Práve preto je dôležité poukázať na miesta, ktoré pripomínajú a symbolizujú európsku integráciu, ako aj na tie, ktoré oslavujú myšlienky a hodnoty Európskej únie. Navyše tak ako pamiatky zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, aj pamiatky s európskym logom by mali prilákať viac turistov, čo bude mať pozitívny vplyv na miestne hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Vytvorenie spoločnej európskej identity a zvýšenie záujmu o Európsku úniu a jej vznik predstavujú pre európske inštitúcie úlohu, ktorú musia splniť v úsilí dosiahnuť širokú súdržnosť a solidaritu. Určite existujú iné radikálnejšie a samozrejmejšie spôsoby, ako posilniť dôveru Európanov v Európsku úniu a jej vedúcich predstaviteľov (nedávna finančná kríza ukázala, že na vyšších úrovniach správy toho treba ešte veľa dosiahnuť). Vedomosti o histórii nášho kontinentu a oboznámenie sa s jeho viacnárodným, ale spoločným kultúrnym dedičstvom, ako aj zameranie vzdelávania mladšej generácie na myšlienky a osoby, ktoré prispeli k budovaniu Európskej únie, môžu skutočne pomôcť prekonať priepasť medzi EÚ a jej občanmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Ako členka Výboru pre kultúru a vzdelávanie som hlasovala za uznesenie o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo. Myšlienka vytvoriť značku EÚ je dôležitá z hľadiska zvýšenia povedomia občanov o histórii a kultúrnom dedičstve Európskej únie, o vytváraní európskej identity a väzbách medzi krajinami.

Výberom pamiatok v jednotlivých členských štátoch, ktoré sa uchádzajú o pridelenie značky EÚ Európske dedičstvo, si občania viac uvedomia, že história Európy sa týka každého z nás bez ohľadu na miesto, jazyk alebo kultúru. Zmena značky Európske dedičstvo na iniciatívu EÚ umožní posilniť jej dôveryhodnosť, viditeľnosť a prestíž. To sa môže následne prejaviť okrem iného v hospodárskych a sociálnych výhodách, pretože pamiatka, ktorá získa značku, sa stane atraktívnejšou pre turistov. Výberom pamiatok, ktoré získajú značku, zvýšime aj záujem mladšej generácie a ich znalosti o myšlienkach a ľuďoch v Európe, čo prispeje k vzájomnému zbližovaniu občanov Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Cieľom iniciatívy na podporu značky Európske dedičstvo je propagovať mestá, ľudí a činnosti, ktoré sa podieľali na procese európskej integrácie. Jej zámerom je zvýšiť povedomie občanov o základných hodnotách, ako sú demokracia, solidarita, kultúrna rozmanitosť a tolerancia, na ktorých je naše Spoločenstvo založené. Zoznam pamiatok so značkou Európske dedičstvo bude slúžiť ako mapa tradícií a kultúry nášho kontinentu, ako mapa miest, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu v procese formovania európskej identity. Spoločné, ale rozmanité dedičstvo Európy môže u občanov zvýšiť pocit tejto identity a posilniť európsku súdržnosť. Táto iniciatíva vytvorí základ pre spoluprácu medzi krajinami a regiónmi Európy. Okrem toho môže mať pozitívny vplyv na odvetvie cestovného ruchu, pretože prispeje k zvýšeniu atraktívnosti regiónov a zároveň zlepší ich hospodársku situáciu. Súhlasím s tým, aby sa tento projekt stal oficiálnou iniciatívou pod záštitou EÚ, čím sa zvýši jeho všeobecné uznanie, dôveryhodnosť a prestíž. Lepšie zviditeľnenie projektu umožní väčšiemu počtu občanov stotožniť sa so značkami, ktoré symbolizujú a pripomínajú európsku integráciu.

Program by mal fungovať paralelne ako doplnok medzinárodného projektu UNESCO a projektu Európske hlavné mestá kultúry, keďže značka Európske dedičstvo je zameraná viac na vzdelávanie a symbolické hodnoty a menej na estetické a architektonické kvality. Mali by sme hľadať spôsob, ako u občanov zvýšiť zmysel pre príslušnosť k Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), písomne.(HU) Európske hodnoty, ako je staromaďarské runové písmo, považujem za veľmi dôležité a ich uznanie a ocenenie prostredníctvom pridelenia značky je nenahraditeľné. V tomto prípade však musíme zachovať tradíciu a značku prideľovať iba pamiatkam v EÚ. Je neprijateľné, aby sme značku šírili do tretích krajín, pretože v tom prípade by sme iba kopírovali svetový zoznam dedičstva UNESCO. Na druhej strane dúfam, že toto ocenenie nám umožní návrat k tradičným európskym hodnotám a pridelenie značky bude skutočným vyjadrením uznania. Na základe spomínaných rozporov v správe som sa zdržal hlasovania.

 
  
  

Odporúčanie: Doris Pack (A7-0334/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za odporúčanie o podmienkach účasti Švajčiarska na programe Mládež v akcii a na akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania, pretože ho považujem za pozitívny aspekt vo vzťahu k európskej stratégii pre mládež. Ide totiž o etapu v procese spolupráce s touto krajinou v oblasti odvetvových politík v Európskej únii. Keďže Švajčiarsko je z ľudského, hospodárskeho a sociálneho hľadiska ochotné zapojiť sa do tohto projektu súvisiaceho s mladými ľuďmi, Európska únia môže z účasti mladých ľudí z tretích krajín, ako je Švajčiarsko, v procese zvyšovania povedomia o integračnom procese EÚ medzi mladšími generáciami len získať.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne.(LT) Hlasovala som za toto odporúčanie, pretože nepochybujem o tom, že spolupráca EÚ so Švajčiarskom v oblasti vzdelávania, vedy a v otázkach týkajúcich sa mládeže v EÚ bude vzájomným prínosom pre zlepšenie a účinné uplatňovanie politík v týchto oblastiach. Účasť Švajčiarska na programe Mládež v akcii a na programe v oblasti celoživotného vzdelávania v období rokov 2007 – 2013 dá týmto programom nový stimul a umožní vzájomnú výmenu účastníkov a skúseností a zároveň ochráni finančné a iné záujmy EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Program Mládež v akcii je zameraný na rozvoj a podporu spolupráce v oblasti týkajúcej sa mládeže v Európskej únii. Jeho cieľom je podporiť účasť mladých ľudí vo verejnom živote, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí alebo sú zdravotne postihnutí, a podporovať iniciatívu, podnikanie a tvorivosť. Program vzdelávania a celoživotného vzdelávania pomôže Únii rozvíjať sa ako moderná vzdelaná spoločnosť v súlade s cieľmi lisabonskej stratégie. Podporou a doplnením aktivít členských štátov sa program zameriava na zintenzívnenie výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Spoločenstva s cieľom dosiahnuť kvalitu na svetovej úrovni. Švajčiarsko, ktoré nie je členským štátom EÚ, sa v súčasnosti na takýchto programoch nezúčastňuje. Myslím si, že by to malo byť naopak a že v kontexte otvorenej Únie musíme našich helvétskych susedov zapojiť do týchto politík. Práve preto som hlasovala za toto legislatívne uznesenie, ktoré zapája Švajčiarsko do týchto dôležitých aktivít.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za toto odporúčanie vypracované Európskym parlamentom, pretože súhlasím s návrhom Rady o účasti Švajčiarska na programe Mládež v akcii a na programe v oblasti celoživotného vzdelávania. Hoci Švajčiarsko sa rozhodlo nevstúpiť do Európskeho hospodárskeho priestoru, napriek tomu úzko spolupracuje s Európskou úniou v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a v otázkach týkajúcich sa mládeže. Táto dohoda má svoj význam, pretože Švajčiarsko sa zaviazalo dodržiavať podmienky a opatrenia stanovené Európskou komisiou. Navyše na projekty a iniciatívy, ktoré predložili účastníci zo Švajčiarska, sa budú vzťahovať rovnaké podmienky, pravidlá a postupy ako na projekty z členských štátov. Švajčiarsko bude dodržiavať ustanovenia Európskej únie o finančnej kontrole a o audite. V súlade s bilaterálnou dohodou Švajčiarsko zriadi na účely koordinácie vykonávania programov na vnútroštátnej úrovni národnú agentúru a bude na každý program ročne prispievať (v roku 2011 sumou 1,7 milióna EUR na program Mládež v akcii a 14,2 milióna EUR na program celoživotného vzdelávania).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Spolupráca so Švajčiarskom v oblasti vzdelávania je dôležitým krokom vo vzájomných vzťahoch medzi EÚ a Švajčiarskom. Spomínané dva programy podporujú celoživotné vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí do európskej integrácie šírením tolerancie a solidarity medzi mladými Európanmi. Dohoda uzatvorená medzi Komisiou a Švajčiarskom je prijateľná, keďže švajčiarski účastníci v týchto programoch majú rovnaké podmienky ako ostatní mladí Európania a keďže Švajčiarsko sa zaväzuje prijať európske pravidlá a kontrolu nad ich dodržiavaním a na obidvoch programoch sa bude podieľať aj po finančnej stránke.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. – Ako predseda delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy so Švajčiarskom vítam prijatie tejto správy. Európska komisia, Európsky parlament a členské štáty Európskej únie sa dohodli na vytvorení programu Mládež v akcii, ktorý realizuje právny rámec na podporu neformálnych vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť účasť Švajčiarska na programe Mládež v akcii a na programe v oblasti celoživotného vzdelávania. Švajčiarsko je jedinou európskou krajinou, ktorá sa na týchto programoch zúčastňuje napriek tomu, že nie je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, kandidátskou ani potenciálnou kandidátskou krajinou. Hoci Švajčiarsko sa rozhodlo nevstúpiť do Európskeho hospodárskeho priestoru, preukazuje trvalý záujem o užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a v otázkach týkajúcich sa mládeže.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Veľmi dobre si uvedomujeme, že kvalitný vzdelávací systém, ktorý mladým ľuďom zabezpečí to najlepšie vzdelávanie, je pre každú krajinu nesmierne dôležitý. Vysoká úroveň kvalifikácie, vedomostí a vzdelávania má priamy vplyv na kultúru a pracovný trh a v konečnom dôsledku aj na životnú úroveň občanov. Každá krajina chce byť hrdá na svojich mladých ľudí a každý mladý človek chce mať príležitosť zoznámiť sa s novými kultúrami a jazykmi a získať odborné skúsenosti v zahraničí. Európska únia môže byť hrdá na dôsledne prepracovaný systém výmeny študentov a na otvorené pracovné trhy, čo znamená, že každý mladý Európan má mnoho príležitostí na intelektuálny a profesijný rast. Účasť Švajčiarska na programe Mládež v akcii svedčí o tom, že spolupráca s Európskou úniou najmä v oblasti vzdelávania má pre Švajčiarsko veľký význam. Nemali by sme mladým Švajčiarom brániť využívať výhody a možnosti vzdelávania v Spoločenstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne.(RO) Pozornosť venovaná vzdelávaniu, odbornej príprave, výskumu a najmä možnostiam, ktoré Európska únia poskytuje mladým ľuďom, sa neustále zvyšuje. Poskytnutím nových príležitostí na vzdelávanie chceme našim občanom ponúknuť vyššie šance. Vzdelávanie, odborná príprava, programy zamerané na kultúru, výskum a mládež sú kľúčovým prvkom tejto stratégie. Cieľom programu Mládež v akcii je podnecovať pocit aktívneho európskeho občianstva, solidarity a tolerancie medzi Európanmi od dospievania až po dospelosť.

Program podporuje mobilitu v Európskej únii i za jej hranicami a začlenenie všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich vzdelanostné, sociálne a kultúrne zázemie. Ako člen delegácie pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom som hlasoval za túto správu, pretože si myslím, že dohoda medzi Komisiou a švajčiarskymi orgánmi je úplne prijateľná a je v spoločnom záujme obidvoch strán. Toto opatrenie umožní pomôcť čo najväčšiemu počtu mladých ľudí získať nové zručnosti a ponúkne im možnosti vzdelávania európskeho rozmeru.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Napriek tomu, že Švajčiarsko sa rozhodlo nevstúpiť do Európskeho hospodárskeho priestoru, preukazuje pretrvávajúci záujem o užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a v otázkach týkajúcich sa mládeže. Právne základy pre vzdelávanie, odbornú prípravu a programy mladých v EÚ pôvodne neumožňovali účasť Švajčiarska, to sa však zmenilo v roku 2006, keď Parlament a Rada prijali rozhodnutie o vytvorení programu Mládež v akcii a programu v oblasti celoživotného vzdelávania na obdobie rokov 2007 – 2013. Vo februári 2008 Rada poverila Komisiu otvorením rokovaní o účasti Švajčiarska na týchto dvoch programoch. V auguste 2009 sa dosiahla dohoda a Rada už prijala rozhodnutie o súhlase s jej podpísaním a o predbežnom uplatňovaní dohody od roku 2011. Hlasoval som za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), písomne.(IT) Účasť Švajčiarska, ktoré sa rozhodlo, že sa nestane súčasťou Európskej únie, na programe Mládež v akcii a na akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania, sa nemôže vylúčiť a priori, ale musí sa dôkladne posúdiť. Z toho dôvodu som podporil znenie dohody medzi Komisiou a švajčiarskou vládou, takže som hlasoval za správu pani Packovej. Poskytnúť Švajčiarsku výhody programov je správne, ale rovnako správne je chrániť všetky finančné a iné záujmy Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Hoci Švajčiarsko nie je členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, prejavuje trvalý záujem o užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a v otázkach týkajúcich sa mládeže. Schválenie dohody o účasti Švajčiarska na programe Mládež v akcii a na akčnom programe v oblasti vzdelávania a celoživotného vzdelávania je veľmi pozitívnym výsledkom tohto úsilia. Význam vzdelávania a celoživotného vzdelávania je pre konkurencieschopnosť a znalostnú ekonomiku skutočne zásadný.

Týka sa všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy, každej životnej etapy a všetkých foriem vzdelávania. Musíme rozvíjať a posilňovať výmenu, spoluprácu a mobilitu. Okrem toho je veľmi dôležité povzbudzovať mladých ľudí, aby sa zapájali do verejného života, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí alebo sú zdravotne postihnutí, a podporovať iniciatívu, podnikanie a tvorivosť s cieľom podnietiť zmysel pre aktívne európske občianstvo, rozvíjať solidaritu a podporovať toleranciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Je celkom pochopiteľné, že Švajčiarsko, ktoré sa podieľa na financovaní programu Mládež v akcii a programu v oblasti celoživotného vzdelávania, má záujem zapojiť sa do týchto programov. Ak hovoríme o vzdelávaní, bolo by pozitívne, ak by EÚ v otázke priamej demokracie nasledovala príklad Švajčiarska. Ak občania Švajčiarska nesúhlasia s výstavbou minaretov, potom je toto rozhodnutie akceptované. To isté platí aj o nedávnej iniciatíve deportovať zločincov zo zahraničia. Švajčiarske orgány si uvedomujú, že ak ľudia povedia „nie“, myslia tým „nie“, preto už ďalej nepokračujú v hlasovaní s cieľom dosiahnuť výsledok podľa svojich predstáv, aby sa potom tvárili prekvapene pri poklese volebnej účasti. Príklad Švajčiarska by nám mal poskytnúť priestor na zamyslenie sa nad obavami občanov. Nemôžem celkom súhlasiť s nariadeniami v tejto správe, preto som hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Mládež v akcii a na akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania na roky 2007 až 2013, pretože si myslím, že dohoda, o ktorej Komisia rokuje so švajčiarskymi orgánmi, je pozitívna, rozširuje výhody programu vo Švajčiarsku a chráni záujmy Európskej únie, v neposlednom rade jej finančné záujmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne.(IT) Dnes sme v pléne hlasovali o návrhu legislatívneho uznesenia v súvislosti s účasťou Švajčiarska na programe Mládež v akcii a na akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania. Napriek tomu, že Švajčiarsko sa rozhodlo nevstúpiť do Európskeho hospodárskeho priestoru, opakovane potvrdilo záujem o užšiu spoluprácu s Európskou úniou v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a v otázkach týkajúcich sa mládeže. Týmto odporúčaním sme uzatvorili dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorá neskôr zabezpečí možnosť účasti Švajčiarska na programe Mládež v akcii a na programoch v oblasti celoživotného vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Napriek tomu, že Švajčiarsko sa rozhodlo nevstúpiť do Európskeho hospodárskeho priestoru, preukazuje pretrvávajúci záujem o užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a v otázkach týkajúcich sa mládeže. Právne základy pre vzdelávanie, odbornú prípravu a programy mladých v EÚ pôvodne neumožňovali účasť Švajčiarska, ale to sa v roku 2006 zmenilo, keď Parlament a Rada prijali rozhodnutia o vytvorení programu Mládež v akcii a programu v oblasti celoživotného vzdelávania na obdobie rokov 2007 – 2013. Vo februári 2008 Rada poverila Komisiu otvorením rokovaní o účasti Švajčiarska na týchto dvoch programoch. V auguste 2009 sa dosiahla dohoda a Rada už prijala rozhodnutie o súhlase s jej podpísaním a o predbežnom uplatňovaní dohody od roku 2011. V súlade s článkom 218 ods. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ musí Rada získať súhlas Európskeho parlamentu, aby dohoda mohla nadobudnúť platnosť. Rozhodnutia Parlamentu a Rady prijaté v roku 2006, ktorými sa vytvoril program Mládež v akcii a program v oblasti celoživotného vzdelávania, už v zásade počítali s účasťou Švajčiarska. Dohoda, ktorú Komisia (v rokovaniach) dosiahla s orgánmi Švajčiarska, je celkom primeraná: rozširuje výhody programov na Švajčiarsko, pričom chráni finančné a iné záujmy EÚ. Spravodajkyňa preto odporúča, aby Parlament návrh rozhodnutia Rady schválil.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Švajčiarsko je krajina, ktorá musí zápasiť s problémom nerovného prístupu k vyššiemu vzdelávaniu, hoci má vynikajúce vzdelávacie programy. Dúfajme, že spolupráca s EÚ prinesie mladým Švajčiarom, najmä tým, ktorí pochádzajú z prisťahovaleckých pomerov, lepšie šance na získanie vzdelania. Skúsenosti členských štátov s výmennými programami v oblasti vzdelávania mladých ľudí jasne potvrdzujú, že tieto programy nielen podporujú kvalitné vzdelávanie, ale zohrávajú pozitívnu úlohu aj v oblasti európskej integrácie, a to vďaka spoznávaniu jazykov, kultúr a tradícií jednotlivých krajín. Program celoživotného vzdelávania zároveň predstavuje vynikajúcu príležitosť upriamiť pozornosť na postavenie žien vo Švajčiarsku. Švajčiarsko dalo v 70. rokoch minulého storočia ženám právo zúčastniť sa na federálnych voľbách ako posledná krajina v Európe. Ženy dlhý čas tvorili sociálnu skupinu, ktorá mala problémy nielen sa plne zapojiť do občianskej spoločnosti, ale tiež získať prístup k vzdelávaniu a profesijnému uplatneniu.

Dnes sa ženy v strednom veku chcú zapojiť do pracovného trhu a často čelia problémom spojeným s nedostatočnou kvalifikáciou alebo praxou, pretože pre vysoké náklady na starostlivosť o dieťa mnohé z nich zostali doma a starali sa o rodinu.

 
  
  

Správa: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne.(EL) Dve správy o ľudských právach v EÚ a vo svete predstavujú výzvu pre zamestnancov, ktorí s narastajúcou kapitalistickou krízou čelia barbarským útokom EÚ na svoje práva a život. Kapitálové a buržoázne vlády sa snažia náklady spojené s krízou preniesť na zamestnancov a chránia zisky monopolov. Vyhlásenia politických predstaviteľov kapitálu, že EÚ je ochrancom ľudských práv, považujem za nehanebné vzhľadom na to, že EÚ prijíma novú, ešte spiatočníckejšiu doktrínu NATO 2020 a medzi prvými vykorisťuje ľudí, ťaží prírodné zdroje a podporuje zmanipulované a spiatočnícke režimy. Zároveň sme v každom členskom štáte EÚ svedkami porušovania pracovných a sociálnych práv nadobudnutých v tvrdých, krvavých bojoch, brutálneho potláčania obyčajných ľudí a boja za práva pracujúcich, narastajúceho prenasledovania prisťahovalcov a šírenia rasizmu, obmedzovania základných ľudských slobôd a demokratických práv a v mnohých krajinách aj zákazu činnosti komunistických strán a používania komunistických symbolov. Bežnou reakciou na údajné porušovanie ľudských práv na Kube a v iných krajinách, ktoré sa stavajú na odpor voči imperialistickým plánom, sú priame hrozby, násilie a nátlak s cieľom prinútiť ľudí, aby sa vzdali svojich práv slobodne rozhodovať o svojom osude.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Plenárna schôdza v decembri sa už tradične sčasti venuje ľudským právam. Jednou z pravidelných udalostí, ktorými sa táto schôdza vyznačuje, je okrem udeľovania Sacharovovej ceny prijatie uznesenia o výročnej správe o ľudských právach vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti. Podpora demokracie a ľudských práv vo svete je jedným z medzinárodných záväzkov Únie. V tohtoročnej správe sa konštatuje pretrvávajúce vážne porušovanie v tejto oblasti a situácia sa ešte zhoršila v dôsledku hospodárskej krízy, zmeny klímy, nových technológií a boja proti terorizmu. Správa odporúča plniť ciele Lisabonskej zmluvy najmä prostredníctvom novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pani Andrikienėová, spravodajkyňa textu, uvádza, že prioritou dôslednej európskej zahraničnej politiky by mala byť podpora demokracie a ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za správu o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti, pretože skúma, hodnotí a na konkrétnych prípadoch analyzuje prácu Európskej únie v oblasti ľudských práv, demokracie a úloh do budúcnosti. Pokiaľ ide o násilie voči ženám, Európsky parlament vyjadruje veľké obavy z hlboko zakorenenej rodovej diskriminácie a domáceho násilia v niektorých krajinách a poukazuje na to, že ženy žijúce vo vidieckych oblastiach sú zvlášť zraniteľnou skupinou. Preto súhlasím s požiadavkou Parlamentu, aby sa všetky dialógy o ľudských právach otvorene zaoberali otázkou práv žien, a najmä otázkou boja proti všetkým formám diskriminácie a násilia voči ženám a dievčatám a ich odstraňovania, otázkou boja proti všetkým podobám škodlivých tradičných alebo zvykových praktík, ako sú napríklad mrzačene ženských pohlavných orgánov, manželstvá medzi maloletými alebo nútené manželstvá, otázkou boja proti všetkým formám obchodovania s ľuďmi, domácemu násiliu a vyvražďovaniu žien, vykorisťovaniu pracujúcich a hospodárskemu vykorisťovaniu. Keďže milióny detí sú stále obeťami znásilnení, domáceho násilia a fyzického, emocionálneho a sexuálneho zneužívania vrátane sexuálneho a hospodárskeho vykorisťovania, súhlasím s názorom, že EÚ musí naliehavo prijať dodatočné opatrenia na boj proti detskej práci a efektívnejšie uplatňovať nástroje, ktoré má k dispozícii.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Úloha Európskej únie ako ochrankyne ľudských práv je základnou črtou, ktorej sa inštitúcie nesmú vzdať, a ktorá musí zostať prioritou diplomatickej práce. Najlepším dôkazom toho je príloha I tejto správy, v ktorej sa uvádzajú všetky prípady porušovania ľudských práv, ktoré sme v Európe pranierovali alebo odsúdili, od Afganistanu po Somálsko, od Ruska po Irán. Nezatvárame oči a nestrkáme hlavu do piesku ani v prípade, že v stávke sú strategické partnerstvá, pretože individuálne záujmy nesmú mať prioritu pred ochranou slobody a ľudských práv.

Podľa môjho názoru musí byť postoj Únie intervenčný a odvážny, bojujúci za ľudské práva a demokraciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto správa je súčasťou často používanej metódy čistého pokrytectva zo strany väčšiny, v ktorej dominuje pravica a sociálni demokrati, ktorí si pripisujú funkciu „vyslanca“ v oblasti ochrany ľudských práv. Táto metóda sa odhaľuje sama, pretože si evidentne protirečí, v neposlednom rade tým, že využíva údajnú ochranu ľudských práv na podporu intervencie v krajinách, v ktorých ide o jej vlastné záujmy, zakrýva nedostatky svojich spojencov a podporuje ich, najmä Spojené štáty.

Ako príklad uvediem prípad takzvaných letov CIA a spoluúčasť mnohých krajín EÚ na únose, mučení a nelegálnom presune väzňov do zálivu Guantánamo, pokračujúcu okupáciu Afganistanu vojenskými silami NATO a opakované masakre civilného obyvateľstva pod zámienkou boja proti terorizmu. Ďalšími príkladmi sú obhajoba izraelskej politiky apartheidu voči palestínskemu ľudu a podpora pokračujúcej okupácie Maroka na území Západnej Sahary, podpora nelegálnej americkej blokády na Kube, ktorú Valné zhromaždenie OSN odsúdilo pri osemnástich rôznych príležitostiach. Som znechutená z takejto politiky a z väčšín, ktoré ju podporujú: prichádza čas, keď ľudia túto politiku odmietnu.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. – Smernica o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí sa zameriava na vytvorenie nepriaznivého prostredia pre obchodníkov s ľuďmi tým, že presadzuje potrestanie zločincov a zabezpečuje lepšie predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a ochranu obetí. Je neprijateľné, že obchodovanie s ľuďmi je v Európe stále realitou a týka sa státisícov ľudí pochádzajúcich najmä zo zraniteľných sociálnych skupín, ako sú menšiny, ženy a deti, ktoré sú vystavené sexuálnemu vykorisťovaniu, nútenej práci, novodobému otroctvu a iným formám vykorisťovania. Dôrazne odsudzujem akékoľvek vykorisťovanie obetí obchodovania s ľuďmi, a preto som za posilnenie ochrany obetí a zavedenie vyšších sankcií voči obchodníkom s ľuďmi. Zlepšenie spolupráce medzi krajinami EÚ a posilnenie koordinácie medzi rôznymi inštitúciami a organizáciami na európskej, národnej a regionálnej úrovni má pre úspešné uplatňovanie tejto smernice mimoriadny význam. EÚ by mala využiť svoje medzinárodné vzťahy a presvedčiť svojich partnerov, aby prijali záväzok s cieľom obmedziť obchodovanie s ľuďmi a zabezpečiť dodržiavanie práv obetí na celom svete. EÚ by mala navyše do svojich politických dialógov s krajinami mimo EÚ zaradiť politické normy, štandardy a zásady medzinárodného systému v oblasti ochrany ľudských práv na prevenciu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), písomne.(LV) Hlasujem za uznesenie a návrh, v ktorom kategoricky žiadame ruské orgány, aby predviedli pred súd osoby zodpovedné za vraždu ruského právnika Sergeja Magnitského, a vyzývam Parlament, aby zvážil možnosť odmietnuť ruským úradníkom zainteresovaným do tohto prípadu vstup na územie Európskej únie a zmraziť bankové účty a iný majetok týchto úradníkov vo všetkých členských štátoch EÚ. Takáto požiadavka by ruským orgánom vyslala jasný signál, že občania Európskej únie považujú za neprijateľné vážne nedostatky v ruskom súdnom systéme, selektívne uplatňovanie právnych predpisov v záujme orgánov a skutočnosť, že osoby zodpovedné za útok alebo dokonca smrť ochrancov ľudských práv, nezávislých novinárov a právnikov zostávajú až príliš často nepotrestané. Týmto signálom by EÚ podporila ochrancov ľudských práv v Rusku, ktorí pracujú v mimoriadne náročných podmienkach.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) Dodržiavanie ľudských práv je jednou zo základných hodnôt EÚ a jednou z hodnôt, ktorým Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente venuje osobitnú pozornosť, keďže táto téma je zaradená do programu prakticky každého stretnutia našej skupiny. Je dôležité, aby Parlament tejto téme venoval pozornosť aj ako celok. Pokiaľ ide o situáciu vo svete, vidíme určité, hoci pomalé zlepšovanie. Stále existujú krajiny, ktorých vlády neustále porušujú ľudské práva, ale sú aj také, v ktorých sa začali uskutočňovať zmeny. Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajkyne svedčí o pozitívnom vývoji v Rusku. Situácia na Kube však stále vyvoláva obavy, čo sa potvrdilo počas slávnostného odovzdávania Sacharovovej ceny za rok 2010. Rozhodne som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Výročná správa o ľudských právach je zjavne neaktuálny dokument, napriek tomu ju vítam. Táto správa sa zaoberá obdobím od júla 2008 do decembra 2009, tesne pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. S nadšením vítam záväzok Cathy Ashtonovej v oblasti ľudských práv a prísľub, ktorý nám dala počas rozpravy, že ľudské práva budú súčasťou aktivít Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Dúfam, že tento krok prinesie výsledky a že počas rozpravy o správe o ľudských právach na budúci rok budeme môcť hovoriť o ucelenejšom a dôslednejšom prístupe k ľudským právam zo strany EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne.(IT) Cieľom tejto výročnej správy je zdôrazniť pevné odhodlanie a dlhodobé úsilie Európskeho parlamentu o obhajobu ľudských práv a demokracie vo svete prostredníctvom rozvoja čoraz integrovanejšej a účinnejšej európskej politiky, ktorá zaručí väčšiu súdržnosť a dôslednosť vo všetkých politických oblastiach, či už prostredníctvom bilaterálnych vzťahov s tretími krajinami, alebo podporou medzinárodných a miestnych organizácií občianskej spoločnosti. Trváme najmä na potrebe vypracovať dôkladné hodnotenie aspektov ľudských práv európskej susedskej politiky (ESP), ktoré by sa malo zameriavať najmä na súdržnosť a efektívnosť existujúcich mechanizmov, akými sú napríklad akčné plány, správy o pokroku, dialógy o ľudských právach a postupy rozhodovania o prehlbovaní vzťahov s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.

Chceli by sme viac zviditeľniť budúce zapojenie Európskej únie do Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a považujeme ho za príležitosť, ktorou potvrdíme svoj záväzok chrániť ľudské práva v Európskej únii i mimo nej. Preto vyzývame všetky členské štáty, aby tento krok podporili a aby k tomu viedli aj svojich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), písomne.(IT) Správa o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti tvoria mimoriadne významný nástroj na posilnenie úlohy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v oblasti politiky ľudských práv. Tieto témy vždy dávali Európskej únii vo svete punc výnimočnosti.

Súhlasím s pani Andirikienėovou v tom, že sloboda náboženského vyznania alebo viery predstavuje spomedzi všetkých ľudských práv hlavné a základné právo, ktoré sa musí dodržiavať, a že podmienenosť spojená s dodržiavaním ľudských práv, ktoré sú súčasťou bilaterálnych dohôd s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, sa musí presadzovať dôraznejšie a účinnejšie. Preto je namieste žiadať vysokú predstaviteľku, aby slobodu náboženského vyznania alebo viery začlenila do politiky EÚ v oblasti ľudských práv a aby predložila dôkladné hodnotenie situácie v oblasti náboženskej slobody alebo viery vo výročnej správe EÚ o ľudských právach. Hlasujem za správu pani Andrikienėovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriakos Mavronikolas (S&D), písomne.(EL) Európska únia musí urobiť všetko pre to, aby zabezpečila uplatňovanie zásad a slobôd týkajúcich sa ľudských práv a aby mohla zohrávať vedúcu úlohu v tejto oblasti. Treba vytvoriť osobitnú službu pre ľudské práva, a čo je dôležitejšie, Únia musí monitorovať územia, v ktorých pôsobia zástupcovia EÚ. Európska únia musí tiež dohliadať na dodržiavanie ľudských práv vo svojich členských štátoch a dôkladne monitorovať ich porušovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Túto správu som nepodporil, pretože neodsudzuje a nekritizuje dvojaký meter EÚ v oblasti dodržiavania a podpory ľudských práv v členských štátoch a v tretích krajinách, s ktorými má EÚ osobitné politické a obchodné vzťahy. V správe ako takej sa neuvádza, že vlády EÚ vytvorili a zaviedli politiky, ktoré sú v oblastiach, ako je prisťahovalectvo, v príkrom rozpore s ľudskými právami. Tieto politiky umožňujú hromadné vyhosťovanie a zadržiavanie ľudí na základe rasy alebo bezpečnosti, vážne porušovanie ľudských práv, ako je nelegálne zadržiavanie ľudí a ich prevoz do tajných väzníc, kde sú vystavení mučeniu.

EÚ sama prijala smernice, ktoré sú v rozpore s ľudskými právami, ako je napríklad smernica o návrate, a iniciovala a vytvorila osobitné obchodné a politické vzťahy s vládami krajín, ako sú Maroko, Kolumbia alebo Izrael, ktoré systematicky porušujú ľudské práva. I keď oceňujem fakt, že v správe sa prvýkrát spomína situácia v oblasti ľudských práv v neautonómnych oblastiach Západnej Sahary, túto správu nepodporujem, pretože neobsahuje všetky spomínané prvky a nespomína negatívny vplyv dohôd EÚ o voľnom obchode na ľudské práva, nehovoriac o neoprávnenej a prehnanej kritike krajín, ako je Kuba a Venezuela.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Správa o ľudských právach vo svete v roku 2009 je veľmi podrobná a zaoberá sa širokou škálou problémov. Žiaľ, mám pocit, že správa je zúfalým pokusom spomenúť všetky možné problémy bez následného stanovenia jasnej stratégie. Pravda je taká, že podpora demokracie vo svete musí byť pre Európsku úniu dôležitou témou. To si však vyžaduje jasný prístup a jednoznačnú, dôslednú stratégiu na riešenie týchto problémov, z ktorých niektoré sú mimoriadne zložité. Keďže v správe nie je ani náznak takejto stratégie, zdržal som sa konečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne. (LT) Hoci od podpisu Všeobecnej deklarácie ľudských práv uplynulo už viac ako 60 rokov, na svete je stále veľa miest, kde táto deklarácia neznamená nič viac ako len zdrap papiera. Veľa takýchto miest máme, žiaľ, aj v Európe, na kontinente, kde sa zrodila ochrana ľudských práv ako jedna zo zásad demokracie. Európska únia, o ktorej môžeme smelo povedať, že je vedúcou silou v oblasti ľudských práv, vynakladá značné úsilie s cieľom dosiahnuť, aby sa v ostatných častiach sveta zabezpečili aspoň minimálne normy ochrany ľudských práv. Preto blahoželám kolegyni pani Andrikienėovej k vypracovaniu skutočne komplexnej správy a k tomu, že upozornila na zložitú situáciu vo svete. Dúfam, že táto správa prispeje k zlepšeniu situácie a že tieto správy v budúcnosti nebudú také rozsiahle.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne.(LT) Hlasoval som za tohtoročnú správu Európskeho parlamentu o ľudských právach, pretože zahŕňa krajiny nachádzajúce sa v blízkosti EÚ, ako aj krajiny geograficky vzdialenejšie. V správe Európsky parlament vyzýva Čínu – krajinu s najväčším počtom popráv –, aby zverejnila štátne údaje o popravách, aby bolo možné uskutočniť transparentnú analýzu a diskusiu o treste smrti. To by malo krajinu povzbudiť k urýchlenému zrušeniu tejto barbarskej formy trestu. Na druhej strane je hanbou, že v takej demokratickej krajine, ako sú Spojené štáty americké, dodnes platí trest smrti. Správa vyjadruje znepokojenie nad situáciou detí zatiahnutých do ozbrojených konfliktov alebo inak nimi ovplyvnených, či dokonca detí nútených aktívne sa týchto konfliktov zúčastňovať. Vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k tejto správe, ktoré schválil Výbor pre zahraničné veci Európskeho parlamentu, vyzývam Komisiu a Radu, aby vo vzťahoch s tretími krajinami zabezpečili povinné zosúladenie s usmerneniami EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch. Takisto vyzývam EÚ a inštitúcie OSN na prijatie okamžitých krokov na odzbrojenie, rehabilitáciu a opätovnú integráciu detí, ktoré sa aktívne zúčastnili vojen.

Vyzývam orgány Kórejskej ľudovodemokratickej republiky na uskutočnenie konkrétnych a jasných krokov smerom k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv. Vyzývam Pchjongjang, aby umožnil nezávislým medzinárodným expertom uskutočniť inšpekciu všetkých väzenských zariadení a aby dovolil osobitným spravodajcom OSN navštíviť krajinu. Takisto vyzývam orgány Kórejskej ľudovodemokratickej republiky na zrušenie obmedzení, ktoré medzinárodným pracovníkom znemožňujú monitorovať rozdeľovanie pomoci a na zabezpečenie toho, aby sa medzinárodná pomoc dostala k tým, ktorí ju potrebujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Táto správa o výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti sa podrobne zaoberá porušovaním ľudských práv vo svete. Na tomto mieste treba pripomenúť pevné odhodlanie a dlhodobé úsilie Európskeho parlamentu chrániť ľudské práva a demokraciu vo svete uplatňovaním tvrdej a účinnej politiky v oblasti ochrany ľudských práv v EÚ.

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa otvára historická príležitosť odstrániť nedostatky, ktoré v politike EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie stále pretrvávajú. Preto sa pripájam k stanovisku pani spravodajkyne, ktorá vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby konala v súlade s cieľmi a myšlienkami Lisabonskej zmluvy a aby zabezpečila, že dodržiavanie ľudských práv a ich podpora budú mať popredné miesto vo všetkých oblastiach intervencie vonkajšej politiky Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne.(FR) Včera Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia kubánskemu občanovi Guillermovi Fariñasovi v jeho neprítomnosti. Jeho miesto zostalo prázdne, pretože kubánska vláda by mu neumožnila návrat domov. Tento šokujúci a symbolický príklad nám nemilosrdne pripomína, že situácia v oblasti ľudských práv vo svete sa nezlepšuje. Vykonávanie trestu smrti v blízkosti domov v Bielorusku, prípady obesenia a ukameňovania v Iráne, zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov v Somálsku, masové znásilňovanie v Konžskej demokratickej republike, vraždy novinárov v Rusku, 215 miliónov pracujúcich detí, svojvoľné zadržiavanie ľudí, nespravodlivé súdne procesy, cenzúra a mnohé iné barbarstvá si vyžadujú, aby Európska únia konala neochvejne a nekompromisne.

Správa, ktorú sme dnes prijali, žiada, aby sme ľudské práva dali na popredné miesto vonkajšej činnosti Európskej únie v oblasti rozvojovej, obrannej, obchodnej politiky, v oblasti politiky rybného hospodárstva, prisťahovalectva a súdnictva. Univerzálnosť týchto hodnôt musí mať prioritu pred geopolitikou, čo sa znovu cynicky prejavilo 10. decembra 2010 v súvislosti so zbabelou reakciou 15 krajín na jednoznačné rozhodnutie Číny bojkotovať udelenie Nobelovej ceny za mier čínskemu občanovi Liouovi Siao-poovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne.(IT) Chcel by som zablahoželať pani Andrikienėovej k vynikajúcej práci. Výročná správa Parlamentu o ľudských právach – tento rok vo vzťahu k roku 2009 – je východiskovým bodom pre všetkých, ktorí sú do tejto problematiky zainteresovaní. Táto správa je o to dôležitejšia, že ide o prvú správu od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá poskytuje Európskej únii väčšie právomoci v oblasti zahraničnej politiky. Najväčšou nádejou pre ľudské práva je uplatňovanie Lisabonskej zmluvy v oblasti zahraničnej politiky: Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí odrážať priority a myšlienky Lisabonskej zmluvy.

Jednou z priorít dôslednej zahraničnej politiky by mala byť podpora demokracie a ľudských práv. Na záver by som chcel zdôrazniť, že výročná správa Parlamentu o ľudských právach nie je len vymenovaním dlhého zoznamu problémov, ale obsahuje aj návrhy riešení. Správa si všíma zrušenie trestu smrti v niektorých krajinách, pokrok v oblasti násilia voči ženám, ochranu detí, boj proti mučeniu, ochranu aktivistov v oblasti ľudských práv, podporu demokracie a náboženskej slobody a tak ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Záverečný text prináša, ako zvyčajne, dobré i zlé správy. Spomeniem niektoré pozitívne body: predovšetkým bol v dvoch častiach veľkou väčšinou prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa prípadu Magnitského (za 318 poslancov, proti 163 poslancov a 95 sa zdržalo hlasovania). Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy skupín S&D a ALDE boli prijaté (o právach lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov, o treste smrti a popravách smrtiacou injekciou). Boli prijaté aj dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy skupiny GUE/NGL (o rovnom prístupe k zdravotnej starostlivosti/liečbe a o Kolumbii). Pokiaľ však ide o negatívne prvky, musíme spomenúť, že boli prijaté dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené spravodajkyňou (PPE), ktoré sa týkajú Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a potreby venovať viac pozornosti projektom o demokracii ako ľudským právam.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. – (IT) Hlasovala som za správu pani Andrikienėovej, pretože podľa môjho názoru musíme opäť zdôrazniť, že dodržiavanie ľudských práv je odrazom modernej spoločnosti. Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a navzájom rovné a je nepochybne našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby to platilo všade vo svete. Napriek tomu, že vonkajšia politika Európskej únie dosiahla v posledných rokoch významný pokrok, máme pred sebou ešte dlhú cestu prijímania spoločnej a súdržnej politiky podpory ľudských práv.

Rada a Komisia musia predovšetkým zlepšiť schopnosť Európskej únie urýchlene reagovať na porušovanie ľudských práv v tretích krajinách. Musíme sa snažiť dosiahnuť a posilniť dodržiavanie ľudských práv v každodennom živote počnúc jednoznačným odsúdením trestu smrti v Európskej únii. V tomto duchu by som na záver spomenula slová Mahátmu Gándhího, ktorý povedal, že ochrana ľudských práv je nevyhnutným predpokladom zachovania mieru. Na to by sme nemali nikdy zabúdať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Správa o výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2009 a politike EÚ v tejto oblasti poskytuje takmer úplný prehľad problémov v oblasti ľudských práv vo svete. Správa sa venuje aj novým témam v oblasti ľudských práv, ako je ochrana ľudských práv a boj proti terorizmu. Vďaka pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie sa do správy zaradila kapitola o úlohe ľudských práv v novovzniknutej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (EEAS). Tento krok je veľmi dôležitý vzhľadom na to, že EEAS nám ako nový nástroj umožní preskúmať politiku EÚ v oblasti ľudských práv a chrániť ľudské práva ucelenejším a presvedčivejším spôsobom. Preto plne podporujem návrh vymenovať vysokého predstaviteľa, ktorý bude v spolupráci so svojím útvarom nepretržite koordinovať politiku Únie v oblasti ľudských práv. Základné posolstvo znie jasne: ľudské práva by mali byť prioritou zahraničnej politiky Európskej únie. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale Parlament bude túto oblasť pozorne sledovať. To je mimoriadne pozitívne.

 
  
  

Správa: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za správu o novej stratégii v Afganistane. Myslím si, že medzinárodná pomoc by sa mala poskytovať priamo afganským orgánom, čím sa vyhneme sprostredkovateľom. Pokiaľ ide o mierový proces, EÚ by mala dať Karzajovej vláde možnosť vybrať si partnerov na dialóg, ale zároveň trvať na tom, aby sa dodržali nasledovné podmienky: vyhnanie al-Káidy z krajiny, likvidáciu pestovania maku a snahu uplatňovať základné dodržiavanie ľudských práv. Čo sa týka policajného výcviku, súhlasím s cieľom zamerať sa nielen na zvýšenie počtu policajtov a vojakov, ale najmä na výcvik, organizáciu a väzby medzi políciou a príslušnými súdnymi orgánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – Hlasovala som za uznesenie a podporila som pragmatický prístup k Afganistanu a novú protipovstaleckú stratégiu, ktorá je zameraná na ochranu miestneho obyvateľstva a prestavbu oblastí, kde je zaistená bezpečnosť. Novej protipovstaleckej stratégii musíme dať čas, aby dosiahla výsledky, malo by sa prijať politické riešenie a mali by sa uskutočniť rokovania za účasti všetkých strán. Som presvedčená o tom, že každé dlhodobé riešenie musí obsahovať konkrétne opatrenia na odstránenie chudoby, zaostalosti a diskriminácie žien, na lepšie dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu, posilnenie mechanizmov zmierenia, likvidáciu produkcie ópia, pevné úsilie o vybudovanie štátu a plnú integráciu Afganistanu do medzinárodného spoločenstva, ako aj na vyhnanie al-Káidy z krajiny. Mali by sme vzdať hold všetkým príslušníkom a príslušníčkam spojeneckých síl, ktorí položili život pri obrane slobody, a vyjadriť sústrasť ich rodinám, ako aj rodinám všetkých nevinných afganských obetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Situácia v Afganistane stále vzbudzuje znepokojenie. Hoci od zvrhnutia moci Talibanu západnou koalíciou uplynulo už takmer 10 rokov, mier a prosperita ani zďaleka nie sú pre Afgancov každodennou realitou. Stratégia, ktorá sa v tejto krajine využíva dlhé roky, je zlá a treba ju zmeniť. Únia musí trvať na svojom stanovisku k tejto otázke a vziať na vedomie neúspech vojenskej politiky Spojených štátov v tomto regióne. Naše jednotky uviazli v Afganistane a za týchto okolností zrejme nemajú šancu opustiť územie. Z tohto dôvodu som podporila uznesenie Parlamentu, ktoré vyzýva na vytvorenie novej stratégie v Afganistane. Systém, ktorý sa používal doteraz, sa musí zmeniť. Musíme bojovať proti korupcii a plytvaniu, aby medzinárodná pomoc napokon splnila svoj účel. Mier sa vráti prostredníctvom civilnej akcie. Koalícia musí byť pri kontrole finančných prostriedkov prísnejšia. Na druhej strane musíme prestať zasahovať do záležitostí Afganistanu. Afganská vláda musí sama nájsť svoj modus vivendi so všetkými skupinami, ktoré tvoria afganskú spoločnosť. Cesta k dosiahnutiu pokroku je stále dlhá a my nesmieme túto krehkú rovnováhu ohroziť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne.(EL) Zdržal som sa hlasovania o správe o novej stratégii v Afganistane. Správa určite obsahuje niektoré pozitívne skutočnosti a priznáva veľmi nešťastný vývoj súčasnej situácie a zodpovednosť medzinárodného spoločenstva, najmä NATO, EÚ a členských štátov, ktoré sa rôznym spôsobom angažujú vo vojne v Afganistane a v „riadení“ jeho „obnovy“. Správa tiež poukazuje na skutočnosť, že rozdelené peniaze a medzinárodná pomoc sa nedostávajú k afganským ľuďom. Naznačuje aj negatívny vplyv a absurdnosť prítomnosti zahraničných vojenských jednotiek v Afganistane, keďže okrem aspektu ľudských obetí sa potvrdzuje, že situácia v Afganistane sa zhoršila z hľadiska chudoby afganského ľudu, úrovne práv žien, prudkého nárastu úrody opiátov a dokonca z hľadiska šírenia mafiánskych organizácií a korupcie prostredníctvom sprivatizovaného bezpečnostného systému, ktorý zaviedli USA. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené konzervatívnymi silami, ktoré sú v rozpore s pôvodným textom, to však, žiaľ, zmenili. Správa víta „novú protipovstaleckú stratégiu“, schvaľuje časový plán prezidenta Obamu, vyzýva na užšiu spoluprácu EÚ s NATO a USA a uznáva účinnosť a potrebu prítomnosti vojenských jednotiek v Afganistane s cieľom chrániť jeho územie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Po deviatich rokoch vojenskej intervencie v Afganistane zrejme Európa a jej spojenci čelia najväčšej výzve v oblasti zahraničnej intervencie a svetovej bezpečnosti. Je pravda, že za posledné desaťročie sa bezpečnostná situácia v krajine napriek silnej – a nepretržitej – medzinárodnej prítomnosti v Afganistane zhoršila. Podpora a výcvik teroristov sú naďalej realitou a okrem toho hlavné sociálno-ekonomické ukazovatele nie sú uspokojivé. V súčasnosti by preto hlavným cieľom medzinárodného spoločenstva a Európy mala byť podpora vytvorenia silnej a stabilnej vlády, aby sa mierový proces posilňoval dovtedy, kým nebude rešpektovať tri základné záväzky uvedené v správe: (i) záväzok Afganistanu vyhnať al-Káidu z krajiny, (ii) likvidáciu pestovania ópiového maku a boj proti obchodovaniu s drogami a (iii) snahu uplatňovať základné dodržiavanie ľudských práv.

Z tohto hľadiska a v súlade s medzinárodnými záväzkami prijatými v kontexte NATO by sa vojenská prítomnosť v Afganistane mala postupne znižovať, pričom by sa mala udržať medzinárodná podpora zachovania mieru a bezpečnosti s ohľadom na pointervenčnú stabilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), písomne.(IT) Táto správa je zrejme najlepším možným kompromisom, aký sa dá dnes v oblasti novej európskej stratégie v Afganistane dosiahnuť. Čiastočný podiel na tom majú mnohé významné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktoré túto správu zmenili z ideologického na pragmatickejší dokument, ktorý zohľadňuje dôležité poznatky získané počas viac ako deväťročného obdobia operácií na území Afganistanu, a umožňuje identifikovať pozitíva a smerovanie vývoja, aby sa zefektívnila prítomnosť medzinárodného spoločenstva a aby sa podporil prechod k úplnému návratu suverenity do rúk afganských orgánov.

Samotná vojenská reakcia nestačí, to je pravda. Je však nevyhnutným predpokladom v snahe oslabiť talibanské skupiny a prinútiť ich prerušiť akékoľvek prepojenie s al-Káidou, a teda sadnúť si za rokovací stôl. Zabrániť civilným masakrom je, samozrejme, naďalej prioritou, ale nesmieme sa brániť použitiu diaľkovo riadených lietadiel, ktoré si na území v okolí hranice s Pakistanom počínajú veľmi dobre.

Je potrebné posilniť záväzok policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL) s cieľom pokračovať vo výcviku policajných síl, ktoré budú schopné udržať verejný poriadok. Malo by sa zintenzívniť školenie sudcov a úradníkov v snahe posilniť afganské inštitúcie, znížiť korupciu a vytvoriť podmienky na vrátenie Afganistanu do rúk Afgancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL), písomne. – Táto správa vyzdvihla mnohé problémy Afganistanu. Správa kritizuje poslanie spoločnej okupácie NATO a USA a porušovanie ľudských práv v Afganistane, najmä narastajúce utláčanie žien a zvyšujúcu sa chudobu. Protivojnové hnutie na tieto problémy upozorňovalo od začiatku vojny. Zdržal som sa hlasovania, pretože som nemohol hlasovať za podporu okupácie, ktorú správa presadzuje, a za „nápor“ zo strany Obamovej vlády. Zdržal som sa hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch vyzývajúcich na väčšiu podporu afganského štátu. Podporujem rešpektovanie suverenity afganských občanov, ale Karzajov režim je skorumpovaný a neobhajuje záujmy väčšiny afganských ľudí. Žiadam, aby všetku pomoc demokraticky kontrolovali drobní poľnohospodári, robotníci a chudoba žijúca v Afganistane. Všimol som si, že táto správa vzdáva hold obyčajným vojakom, ktorí zahynuli v boji, a afganským ľuďom, ktorí sa stali obeťami vojny. Nemôžem však súhlasiť s názorom, že príslušníci vojenských síl položili život „pri obrane slobody“. Táto vojna sa vedie v záujme veľkých imperialistických mocností a nie v záujme obyčajných ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne.(FI) Kam miznú naše peniaze v Afganistane? Som spokojná s návrhom uznesenia o novej stratégii v Afganistane. Správa veľmi výstižne zdôrazňuje mnohé problémy tejto krajiny.

V správe sa tiež uvádza, že pre Afganistan neexistuje vojenské riešenie. Ak vojenské jednotky nedokázali nastoliť mier v Afganistane, nedokážu to ani peniaze, ktoré sme tam poslali. Správa dokonca konštatuje, že v období rokov 2002 až 2009 medzinárodná pomoc tejto krajine prekročila 40 miliárd USD. Z týchto 40 miliárd išlo afganskej vláde iba 6 miliárd, zvyšných 34 miliárd sa do krajiny dostalo z rôznych zdrojov. 70 % až 80 % tejto pomoci sa nikdy nedostalo k zamýšľaným príjemcom, teda k afganským občanom.

Navyše finančné prostriedky vynaložené na vojnu v Afganistane v období rokov 2001 – 2009 prekročili sumu 300 miliárd USD. Tieto obrovské sumy peňazí však afganským ľuďom neprinášajú žiadny osoh. Naopak, z peňazí v Afganistane najviac ťažia zbrojný priemysel, žoldnieri a medzinárodné spoločnosti. Je dôležité, že správa reálne poukazuje na tento neuspokojivý stav.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), písomne.(LV) Plne podporujem správu, ktorá vyzýva na úsilie obnoviť Afganistan a na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv. Nemožno poprieť, že bezpečnostná situácia v Afganistane je dnes v porovnaní s obdobím spred deviatich rokov omnoho lepšia. Ľudia žijú v slobodnejšej spoločnosti, dievčatá majú prístup k vzdelávaniu a zdravotnícke služby sú oveľa prístupnejšie ako v režime Talibanu. Stále tam však pretrvávajú vážne problémy, ktorých riešenie nedosiahlo žiadny pokrok. To platí najmä o vojne proti drogám, ako sa v správe správne konštatuje. Podľa vyjadrení odborníkov 92 % ópia na svete pochádza z Afganistanu, odkiaľ sa distribuuje do celého sveta vrátane Európskej únie. Musíme brať do úvahy skutočnosť, že pestovanie ópiového maku predstavuje významný zdroj príjmov vo vidieckych oblastiach, v ktorých je ťažké nájsť iný spôsob zárobku. Práve preto likvidácia plantáží ópiového maku bez toho, aby sme ponúkli náhradný spôsob zárobku, nie je efektívnym riešením.

Vláda Afganistanu musí využívať medzinárodnú pomoc oveľa účinnejšie s cieľom podporiť malé podniky a poľnohospodárstvo v tých regiónoch, kde sa v súčasnosti pestuje ópiový mak. Európska únia významne investuje do obnovy Afganistanu, ale v tejto oblasti je stále čo zlepšovať. Najdôležitejšie je zaručiť bezpečnosť. Chcela by som zdôrazniť, že predčasné stiahnutie vojsk z Afganistanu by nielenže predstavovalo nebezpečenstvo pre miestne obyvateľstvo a hrozbu pre demokratický svet, ale týmto opatrením by sme zničili všetko dobré, čo sa v Afganistane dosiahlo. Ľudia zaplatili za mier v Afganistane vysokú cenu a my ich nesmieme sklamať.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Spravodajca sa rozhodol zamerať výhradne na štyri oblasti, v ktorých by podľa jeho názoru mohli cielené opatrenia priniesť skutočnú zmenu: medzinárodnú pomoc, dôsledky nedávno začatého mierového procesu, dôsledky policajného výcviku a obmedzenie produkcie ópia. Napriek tomu, že nepodporujem všetky závery, ktoré spravodajca navrhuje, hlasoval som za tento dôkladne vypracovaný a užitočný príspevok do rozpravy o Afganistane.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), písomne.(IT) Správa o novej stratégii v Afganistane by sa mala hodnotiť vcelku pozitívne, preto hlasujem za jej prijatie. Obrovské pretrvávajúce problémy v Afganistane, z ktorých každý je iný a pre budúcnosť krajiny Blízkeho východu mimoriadne dôležitý, treba riešiť novým prístupom s iným stanovením priorít, ako to bolo doteraz.

Základný problém – ako správa, o ktorej ideme hlasovať, správne konštatuje – spočíva v tom, že „pokiaľ nebude bezpečnosť obyvateľov Afganistanu zaručená predovšetkým vlastnou zodpovednosťou štátu, nemožno v tejto krajine dosiahnuť stabilitu ani mier“. Vzhľadom na to dúfam, že spravodajca prehodnotí časť, v ktorej sa spomína použitie diaľkovo riadených lietadiel, hoci formou ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Táto správa vykresľuje katastrofický obraz dôsledkov vojny v Afganistane pod vedením NATO, ktoré má súhlas a podporu EÚ. Je poľutovaniahodné, že správa neodsudzuje vojnu ako takú a váha, či vojenské sily NATO ponechať v Afganistane alebo pokračovať v ich bezpodmienečnom sťahovaní. Napriek tomu sa vzhľadom na všetky dôležité kritické pripomienky, ktoré správa obsahuje, zdržím hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Jedným z hlavných dôvodov, prečo som nepodporil túto správu, je, že správa nielenže navrhuje okamžité stiahnutie európskych vojenských jednotiek, ale tiež „víta a podporuje“ plán na posilnenie činnosti EÚ. Zároveň takmer nespochybňuje úlohu medzinárodných síl na podporu bezpečnosti (ISAF) a vážne porušovanie ľudských práv. Považujem za pozitívne, že obsahuje vyhlásenia generála Stanleyho McChrystala, ktorý sa domnieva, že al-Káida v Afganistane nie je taká rozšírená, aby si vyžadovala rozmiestnenie vojenských jednotiek. Za pozitívne považujem aj to, že táto správa odporúča, aby policajný výcvik čo najskôr prestali vykonávať súkromní zmluvní partneri, ako aj konštatovanie, že koniec vojny v Afganistane je v dôsledku šírenia militarizmu a vojnového štvania zjavne v nedohľadne. Nepodporil som túto správu, pretože môj pevný, zásadový postoj k mierovým hodnotám mi káže kritizovať túto správu, ktorej myšlienky a cieľ sú v úplnom rozpore s potrebou demilitarizovať zahraničnú politiku EÚ a jej zahraničné vzťahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Spravodajca vo všeobecnosti situáciu v Afganistane zhodnotil veľmi správne. Uvedomuje si, že prideľovanie zdrojov a rozmiestňovanie vojenských jednotiek v Afganistane sa uskutočňujú úplne nesprávne a že ďalšie zdroje a vojenské jednotky situáciu nezmenia. Spravodajca správne konštatuje, že prítomnosť a povýšenecké správanie sa koalície sú hlavným dôvodom, prečo ju miestne obyvateľstvo absolútne odmieta. Uvedomuje si aj to, že ľuďom v Afganistane nemôžeme nanútiť demokraciu a západné hodnoty. Musím však spravodajcu skritizovať za to, že sa zaoberá témami, ako sú práva žien, ktoré sú síce veľmi dôležité, ale na miestnej úrovni sú úplne neprijateľné, a preto celý mierový proces len komplikujú.

Okrem toho pán spravodajca žiada zvýšiť prítomnosť vojenských jednotiek a zdrojov pre Afganistan napriek tomu, že si uvedomuje ich negatívny vplyv. Som presvedčený, že afganský konflikt je nespravodlivý a že pokračujúca okupácia krajiny neprospieva ani Európe, ani samotnému Afganistanu. Prvá obranná línia Európy nie je v Hindukúši. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Členské štáty Európskej únie, ktoré bojujú na americkej strane vojny v Afganistane, by mali čo najskôr stiahnuť svoje vojská z tejto krajiny. Od začiatku afganskej vojny uplynulo už takmer deväť rokov a stále sme nezaznamenali žiadny náznak zlepšenia bezpečnostnej situácie. Naopak, islamistický Taliban naberá na sile. Európa plytvá prostriedkami namiesto toho, aby ich pridelila tam, kde sú skutočne potrebné, napríklad na hraniciach EÚ s Balkánom. Ťažko povedať, aké európske záujmy sa vlastne v Hindukúši chránia. Zdá sa, že hlavným záujmom nie je vytvoriť v Afganistane demokraciu podľa západného modelu, ako to vyhlasujú Američania. Namiesto toho kľúčovú úlohu zohrávajú hospodárske záujmy najmä z dôvodu, že podľa New York Times sa odhaduje, že Afganistan ukrýva pod zemou prírodné zdroje v hodnote približne 1 miliardy USD. Od EÚ sa, samozrejme, žiada, aby pomáhala americkým koncernom trvalo ťažiť toto bohatstvo. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Správa o novej stratégii v Afganistane bola vypracovaná na základe záverov stretnutia Výboru pre zahraničné veci, počas ktorého sme diskutovali o tom, ako sa posunúť vpred v implementácii akčného plánu pre Afganistan a Pakistan. Na tomto stretnutí bola predložená prvá polročná správa o implementácii.

Plne podporujem stratégiu zameranú na ochranu obyvateľstva a obnovu území, kde je zaručená bezpečnosť, ako aj politické riešenia, o ktorých by mali rokovať všetky zúčastnené strany. Vítam zámer postupne do roku 2014 prenášať zodpovednosť za bezpečnosť na afganské sily.

Bezvýhradne podporujem výzvu Parlamentu, ktorou žiada Komisiu zabezpečiť úplnú transparentnosť finančnej pomoci poskytovanej afganskej vláde, medzinárodným organizáciám a miestnym mimovládnym organizáciám. Iba transparentný systém nám umožní zachovať súdržnosť pomoci a uspieť pri obnove a rozvoji Afganistanu, čo je konečným cieľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne.(IT) Chcel by som zablahoželať pánovi Arlacchimu. Správa, ktorú sme dnes prijali, navrhuje, aby stratégia Európskej únie v Afganistane bola založená na štyroch kľúčových faktoroch: plnej podpore mierových rokovaní medzi Karzajovou vládou, Talibanom a ostatnými povstaleckými skupinami, intenzívnom pláne výcviku afganskej polície, obmedzení produkcie ópia a zastavení škandalóznej medzinárodnej pomoci, z ktorej 80 % sa stráca na ceste z darcovských krajín do Afganistanu. Pokiaľ ide o posledný z týchto bodov, zistilo sa, že medzinárodná pomoc Afganistanu sa využíva na úplatky, ktoré predstavujú formu „legalizovanej korupcie“, a je predmetom rôznych krádeží, z ktorých sa často financuje nepriateľ.

Od roku 2002 len samotná EÚ minula na túto ťažko skúšanú krajinu 8 miliárd EUR, napriek tomu tam vzrástla úmrtnosť detí, úroveň gramotnosti sa znížila a počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby sa len za posledných šesť rokov zvýšil o 130 %. S cieľom korigovať nedostatočnú koordináciu a komunikáciu medzinárodných darcov EÚ žiada, aby sa vytvorila centralizovaná databáza všetkej pomoci EÚ a aby sa prostriedky prideľovali priamo konkrétnym projektom vytvoreným v spolupráci s afganskými inštitúciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Správa, ktorú sme dnes prijali, vychádza z rozsiahlych konzultácií, ktoré spravodajca inicioval za posledných šesť mesiacov v súvislosti so situáciou v Afganistane a jeho vzťahmi s medzinárodným spoločenstvom v snahe vysvetliť, prečo sa v Afganistane dosiahlo tak málo, hoci sa tam za posledných deväť rokov investovali obrovské sumy peňazí a obrovské množstvo úsilia. Priepasť medzi nádejou a realitou v Afganistane je väčšia ako kedykoľvek predtým a nová stratégia EÚ v tejto krajine by preto mala vychádzať z tohto predpokladu. Správa sa zameriava výhradne na štyri oblasti, v ktorých by cielené opatrenia mohli priniesť skutočnú zmenu: medzinárodnú pomoc, dôsledky nedávno začatého mierového procesu, dôsledky policajného výcviku a obmedzenie produkcie ópia.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. – Táto správa obsahuje niekoľko užitočných informácií o misii NATO/ISAF, upozorňuje na zložité problémy negramotnosti a zlé zaobchádzanie so ženami, hlboko zakorenenú korupciu a potrebu nového myslenia. Tým sa to mohlo skončiť. Neubránila sa však sústavnej kritike koalície a v konečnom dôsledku aj USA. Snaží sa nájsť spôsob, ako zvýšiť úlohu EÚ. Obhajuje zvyšovanie „financovania z prostriedkov EÚ“, hoci je jasné, že netreba viac peňazí, ale lepšiu kontrolu a lepšie využívanie obrovských súm, ktoré už boli poskytnuté. Skupina ECR sa preto zdržala hlasovania.

 
  
  

Správa: József Szájer (A7-0355/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože si myslím, že Európsky parlament týmto dokumentom posilňuje svoju úlohu v rámci svojich vzťahov s Komisiou. Súhlasím so stanoviskom Výboru pre zahraničné veci, že je nanajvýš dôležité, aby Parlament mohol v plnej miere a včas uplatňovať svoje výsady a aby Komisia aktívne informovala Parlament o všetkých návrhoch opatrení, pozmenených a doplnených návrhoch opatrení a o ich konečných návrhoch, ktoré zamýšľa prijať podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa stanovuje, že ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie a vykonávacie právomoci sa zveria Komisii, kontrolu nad uplatňovaním takýchto vykonávacích právomocí Komisiou uskutočňujú len členské štáty. Mám pocit, že vzhľadom na osobitný charakter a politickú citlivosť vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať v rámci nástrojov vonkajšej finančnej pomoci, a v súlade s praxou bežnou pri dialógu o demokratickej kontrole by mal mať Parlament možnosť prispieť k procesu vedúcemu k vymedzeniu obsahu návrhov vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať v rámci nástrojov vonkajšej finančnej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Úloha Komisie v architektúre Európskej únie pripomína vládu typického štátu. Komisia má legislatívnu iniciatívu, ale má aj právomoc vykonávať nariadenia, smernice a rozhodnutia. Komisiu možno preto považovať za výkonnú moc Únie. Má odvodené právomoci, ktoré jej umožňujú prijímať opatrenia na vykonávanie textov prijatých prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. Rovnako ako nariadenia a obežníky vo Francúzsku musia rešpektovať platné zákony, vykonávacie akty Komisie nie sú nezávislé od európskych právnych predpisov. Je však možné, že pri uplatňovaní tejto pomerne prirodzenej právomoci vykonávania Komisia prekročí svoje právomoci vo väčšine prípadov bez toho, aby to mala nevyhnutne v úmysle. Z demokratických dôvodov sú za monitorovanie činnosti Komisie zodpovedné ostatné inštitúcie EÚ, aby sa dodržalo rozdelenie právomocí. Preto som hlasovala za tento návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady kontroly uplatňovania vykonávacích právomocí Komisie členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Nemohol som hlasovať za túto správu, pretože obetuje niektoré ťažko získané nové právomoci Európskeho parlamentu v oblasti medzinárodného obchodu v prospech dohody s Radou o vykonávacích právomociach v iných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Návrh Komisie je koordinovaným útokom na demokraciu. Táto správa sa uspokojuje so zmenou a doplnením bez toho, aby túto skutočnosť vlastne odsúdila. Komisia je jedinou skupinou štátnych úradníkov na svete, ktorá zostáva mimo kontroly svojej vlády (Rady). Budem hlasovať proti tomuto najnovšiemu autoritárskemu kroku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Vždy existovali snahy o centralizáciu kontroly v rámci Európskej únie. Zdá sa, že tieto snahy sa v poslednej dobe zintenzívnili spoločne so zvýšením byrokracie, a to aj napriek všetkým tvrdeniam o opaku. Členské štáty musia aj naďalej rozhodovať o tom, aké právomoci chcú preniesť na EÚ alebo Komisiu. Túto skutočnosť nemožno zmeniť rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora, ktorý, ako sa zdá, vo svojich rozhodnutiach mnoho rokov presadzoval zásadu centralizovaného štátu. Podobne nemožno na tento účel využiť Lisabonskú zmluvu, ani nemožno sledovať takéto ciele pod zámienkou krízového riadenia. Teoreticky sa zásada subsidiarity jasne akceptuje. V praxi sa však často ignoruje alebo obchádza. Hlasoval som za správu, pretože sa v podstate stavia proti tomuto trendu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Dosiahnutý kompromis znamená, že obchodnú politiku vrátane nástrojov na ochranu obchodu možno zahrnúť do všeobecného rámca komitológie. Tento postup je úplne súdržný a v súlade s charakterom aj znením Lisabonskej zmluvy. V plnej miere podporujem najmä potrebu posilnenia procesu rozhodovania a vykonávania, ktorý Komisii poskytuje nevyhnutné nástroje v spoločnom záujme Európskej únie, členských štátov a všetkých hospodárskych subjektov. Podporujem zásadu, že Komisia by mala prijať konečné antidampingové a vyrovnávacie opatrenia a že členské štáty by mali hlasovať na základe kvalifikovanej väčšiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Táto správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmov kontroly uplatňovania vykonávacích právomocí Komisie členskými štátmi, je motivovaná novými pravidlami pre vykonávacie akty zavedenými Lisabonskou zmluvou.

Ide o chúlostivú záležitosť najmä z hľadiska otázok v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Spoločná poľnohospodárska politika tvorí v rámci súčasného systému postupu vo výbore väčšinu aktov.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa súčasné nariadenia o postupe vo výbore budú musieť nahradiť delegovanými aktmi a vykonávacími aktmi podľa ustanovení článkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Problémy s prispôsobením existujúcich právnych predpisov ustanoveniam Lisabonskej zmluvy sú maximálne dôležité najmä pre politiky, ako sú napríklad politiky v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ktoré neboli prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu.

Len skúška nových právnych predpisov, ktoré Európsky parlament a Rada vo veľkej miere zmenili a doplnili, dokáže určiť, či bude stanovená cesta viesť k účinnosti a vykonávaniu európskych politík.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Všetky skupiny prijali správu vo všeobecnosti dobre a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené výborom odrážajú dohodu, ktorá sa dosiahla s Radou a Komisiou v súvislosti s dohodou v prvom čítaní. Naša skupina je za túto dohodu.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0733/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože je potrebné zaviesť stály krízový mechanizmus na ochranu finančnej stability eura. Európsky stabilizačný mechanizmus alebo Európsky menový fond by mali byť založené na solidarite, mali by byť prísne podmienené pravidlami a mali by sa okrem iných zdrojov financovať aj z pokút ukladaných členským štátom na základe postupu pri nadmerných deficitoch, nadmerných dlhoch alebo príliš veľkých nerovnováhach. Myslím si, že je tiež dôležité, aby financovanie stáleho krízového mechanizmu nevyhnutne vychádzalo zo zásady „znečisťovateľ platí“, čo znamená, že členské štáty, ktoré svojimi deficitmi a dlhovým zaťažením vytvárajú väčšie riziká, by mali financovať väčšiu časť celkových aktív. Tieto pokuty budú jedným z prostriedkov na zabránenie finančnej a hospodárskej kríze v krajinách eurozóny, ako bola kríza, ktorá vznikla pred niekoľkými mesiacmi v Grécku a ktorá ešte stále pretrváva.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne.(EL) Boj proti pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a drobným poľnohospodárom je strategickou voľbou buržoáznych vlád a EÚ s cieľom podporiť ziskovosť kapitálu. Dlh a deficit sú jednoducho zámienkou. Všetky národné vlády členských štátov eurozóny a EÚ sa vyzývajú, aby urýchlili prijímanie a uplatňovanie ešte krutejších a barbarskejších opatrení zameraných proti pracujúcim a obyčajným ľuďom, ktoré koordinuje EÚ, ECB a MMF. Na samite sa vytvorí takzvaný podporný mechanizmus, ktorý je v podstate konkurzným mechanizmom. Rozprava o zdrojoch a účasti súkromného kapitálu je zavádzanie pracovníkov. Cieľom je zabezpečiť, aby nezanikla plutokracia. Kapitál prispieva k zviditeľňovaniu trhov voči absolútnemu regulátoru mechanizmov Spoločenstva a v tom smere mení a dopĺňa Lisabonskú zmluvu, aby si zabezpečil zisky nadmerným využívaním pracovníkov a drancovaním bohatstva, ktoré vyprodukujú. Zavádza sa posilnená správa ekonomických záležitostí s cieľom kontrolovať kapitalistickú reštrukturalizáciu a zintenzívniť útok na život a práva pracovníkov. V súvislosti s týmto totálnym útokom zo strany kapitálu a plutokracie je nevyhnutne potrebné, aby sa bežní ľudia viac zjednotili s cieľom radikálne zvrátiť mocenské vzťahy v prospech spojenectva bežných ľudí a dosiahnuť odchod z EÚ, moc pre prostých ľudí a ľudové hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Hlavy štátov alebo predsedovia vlád vo štvrtok 16. decembra 2010 súhlasili, že zachovajú mechanizmus finančnej solidarity, ktorý bol zriadený pred niekoľkými mesiacmi ako reakcia na krízu. Má sa takto zabezpečiť stabilita eura ako celku v prípade ťažkostí v jednom alebo vo viacerých členských štátoch eurozóny. Udeľovanie finančnej pomoci bude však aj naďalej predmetom prísnych podmienok, čo je podľa môjho názoru nevyhnutné. Rovnako ako Parlament vo svojom uznesení vítam tento záväzok členských štátov, ktorý dokazuje skutočnú európsku solidaritu. Solidarita, ktorá nesklame, je dnes najlepšou odpoveďou, akú môžeme trhom dať.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Tento rok sa prijali dôležité rozhodnutia zamerané na vytvorenie rámca EÚ pre správu ekonomických záležitostí a finančný dohľad. EÚ bude svedkom zavedenia Európskeho výboru pre systémové riziká, ktorý je zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom s cieľom zabrániť obdobiam rozsiahlych finančných ťažkostí a prispieť k hladkému fungovaniu vnútorného trhu, čím by sa zabezpečilo udržateľné prispievanie k hospodárskemu rastu zo strany finančného sektora. Schvaľujem návrh na zavedenie stáleho európskeho stabilizačného mechanizmu, a teda na ďalšie posilnenie správy ekonomických záležitostí, aby bolo možné zabezpečiť účinný a prísny ekonomický dohľad a koordináciu so zameraním na prevenciu. Súhlasím s návrhom uvedeným v uznesení, že členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, by mali mať možnosť zúčastniť sa na vytvorení tohto mechanizmu a mala by sa im poskytnúť príležitosť získať v prípade potreby finančnú pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za toto uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom sa rozoberá potreba zavedenia stáleho krízového mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny ako celku členskými štátmi. Cieľom tohto nástroja je účinný a prísny ekonomický dohľad a koordinácia so zameraním na prevenciu a zásadným spôsobom sa ním zníži pravdepodobnosť vzniku krízy v budúcnosti. Na zjednodušenie súčasných procesov koordinácie hospodárskej politiky a odstránenie presahov a s cieľom zabezpečiť, aby stratégia EÚ bola zrozumiteľná pre subjekty pôsobiace na trhoch a občanov, je nevyhnutné prikročiť k ucelenejším prístupom a dosiahnuť zmenu v rozhodovacom procese. Súhlasím, že musíme posilniť účasť Európskeho parlamentu na legislatívnych postupoch týkajúcich sa krízového mechanizmu v záujme zlepšenia demokratickej zodpovednosti a možnosti opierať sa o expertízu, nezávislosť a nestrannosť Komisie. Keďže európsky stabilizačný mechanizmus má doplniť nový rámec posilnenej správy ekonomických záležitostí, Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby po porade s Európskou centrálnou bankou predložila oznámenie, ktoré bude obsahovať komplexný opis tohto stáleho krízového mechanizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne.(RO) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o zavedení stáleho krízového mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny, keďže tento druh mechanizmu sa stal nevyhnutnosťou v súčasnej hospodárskej a finančnej kríze.

Podporujem toto uznesenie aj preto, lebo vyzýva, aby mechanizmus vychádzal z metódy Spoločenstva, ktorá zahŕňa rozhodovanie na spoločnej európskej úrovni. Disponovanie stálym krízovým mechanizmom prináša prospech všetkým členským štátom vrátane tých, ktoré ešte neprijali euro, a to vzhľadom na vzájomnú závislosť hospodárstiev Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Hlasovali sme proti tomuto uzneseniu, pretože nesúhlasíme so stanoviskami, ktoré sa zaujali k finančným problémom členských štátov bez toho, aby sa zohľadnili príčiny týchto problémov a predložili podstatné opatrenia na stanovenie úplného riešenia. Medzi takéto riešenia patrí okamžité zrušenie Paktu stability a rastu, okamžitá zmena a doplnenie stanov a usmernení Európskej centrálnej banky, okamžité ukončenie liberalizácie kapitálového trhu a trhu s derivátmi a okamžité zrušenie daňových rajov.

Keďže Európska únia nechce prijať ani jedno z týchto opatrení, volí pozície, ktoré sotva zmenšia súčasný problém, ale sú stále značne závislé od finančného trhu a bohatších krajín.

V uznesení sa tiež trvá na ukladaní pokút členským štátom, ktoré nedodržiavajú pravidlá stanovené najmä v Pakte stability a rastu, čo ešte zhorší situáciu ako celok tých krajín, ktoré majú slabšie hospodárstvo.

To znamená, že najdôležitejšie sú záujmy veľmocí, ako je Nemecko, a že tak ospevovaná solidarita stále chýba.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness a Gay Mitchell (PPE), písomne. – Hlasovali sme proti spoločnému konsolidovanému základu dane z príjmu právnických osôb, ale nechceli sme zamietnuť ostatné dôležité aspekty tejto správy. Naša podpora všeobecných ustanovení sa nevzťahuje na spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne.(LT) Súhlasil som s návrhmi uznesenia, pretože je potrebné, aby sme zaviedli stály krízový mechanizmus, ktorý bude dôveryhodný, pevný, trvalý, založený na základných odborných faktoch a bude vychádzať z metódy Spoločenstva, čím sa zabezpečí stabilita trhu a väčšia istota.

 
  
MPphoto
 
 

  Iliana Ivanovová (PPE), písomne. – Hlasovala som za uznesenie EP o stálom krízovom mechanizme najmä preto, že počas rokovaní vo Výbore pre hospodárske veci boli vypustené texty týkajúce sa zavedenia minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb v EÚ vo výške 25 %. Rozhodne podporujem myšlienku, aby si členské štáty zachovali svoje vnútroštátne daňové politiky. Je kľúčové zachovať daňovú súťaž ako nástroj na umožnenie súdržnosti a podporenie hospodárskeho rastu EÚ. Ako inak budeme viesť konkurencieschopnosť EÚ, ak odstránime jeden z najlepších nástrojov na jej podporu, a čo vyriešime, ak dane úplne zosúladíme bez súhlasu všetkých členských štátov? Podporujem tiež návrh, aby členské štáty, ktoré svojimi deficitmi a dlhovým zaťažením vytvárajú väčšie riziká, viac prispievali do aktív krízového mechanizmu, pretože by to rozhodne podporilo prísnu fiškálnu disciplínu a zvýšilo pridanú hodnotu uplatňovania správnej hospodárskej a fiškálnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), písomne.(PL) Som veľmi znepokojený stálym krízovým mechanizmom na ochranu finančnej stability eurozóny. Toto je mimoriadne dôležitá otázka pre krajiny eurozóny a pre ostatné členské štáty Európskej únie. Vyše 150 miliónov občanov EÚ žije mimo eurozóny. Stabilizácia eura im uľahčí naplniť svoje ambície pripojiť sa k tejto zóne a môže celý systém chrániť pred ďalšími otrasmi. Uznesenie samo osebe nerieši nijaké problémy, ale môže vyslať silný signál Rade, Komisii a členským štátom. Uznesenie vyjadruje pevný úmysel Parlamentu posilniť prístup Únie a európsku solidaritu. Hlasoval som za toto uznesenie a vkladám do neho veľké nádeje.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Vítam toto uznesenie a najmä ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Hughesa, ktorým „vyzýva Radu, aby poskytla nevyhnutný politický signál na prešetrenie budúceho systému európskych dlhopisov Komisiou, pričom sa jasne stanovia podmienky, za ktorých by takýto systém priniesol úžitok všetkým zúčastňujúcim sa členským štátom a eurozóne ako celku“.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) V tejto správe sa vyjadruje podpora pre zavedenie európskeho mechanizmu finančnej stability a sociálne škrty, ktoré prinesie. To si vyžaduje úplný súlad s nariadeniami Medzinárodného menového fondu a zavádza kontrolu nad vnútroštátnymi rozpočtami zo strany Európskej komisie. Preto budem hlasovať proti tejto správe, ktorú tiež odsudzujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Návrh uznesenia, ktorý nám bol dnes predložený, s klamlivým názvom Zavedenie krízového mechanizmu je v skutočnosti len zúfalým pokusom imperialistov EÚ spojiť všetky členské štáty EÚ dohromady a pripraviť im spoločný európsky osud, a to na základe zásady „V jednote sme silní, v jednote padáme“. Od samého začiatku bolo euro mylne zhodnoteným výtvorom, ktorý musel zlyhať. Nemožno nasilu spojiť štáty s úplne odlišnými vnútroštátnymi hospodárstvami pod jedinou spoločnou menou. Pretože neexistuje túžba po väčšej integrácii alebo presune daní medzi národmi v Európe, bude nevyhnutné zrušiť existujúcu menovú úniu a vytvoriť úniu s tvrdou menou. Z tohto dôvodu som za to, aby sa táto problematika uzavrela, namiesto toho, aby nás ťahala z jednej katastrofy do druhej. Preto hlasujem proti tomuto návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Rád by som zopakoval, čo odznelo včera počas rozpravy, a povedal, že ma veľmi teší schválenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 12, hoci by som pridal ešte priamejšie odkazy. Musíme nájsť nové a inovačné nástroje na financovanie krízového mechanizmu. Prostredníctvom vydávania európskych dlhopisov sa bude krízový mechanizmus financovať na trhoch, bude čerpať zahraničný kapitál a zameriavať sa na ľudí, ktorí majú v úmysle investovať, bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na vnútroštátne rozpočty. Mechanizmus založený výlučne na pomerných príspevkoch vo forme obyčajného poskytovania rezerv by znamenal veľkú záťaž pre členské štáty, ktoré by museli hľadať finančné zdroje alebo kapitál na vklad, a to bez toho, aby im to prinieslo akýkoľvek zisk alebo aby sa im to vrátilo. V situácii, ako je tá dnešná, keď sa od členských štátov žiada, aby na jednej strane vykonávali prísne rozpočtové politiky s cieľom znížiť deficity a dlhy a na druhej strane platili príspevky v záujme účasti na stabilizačnom fonde, skutočne hrozí kolaps.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – V tomto uznesení sa okrem iného vyzýva Európska rada, aby čo najskôr vymedzila zmeny v zmluve, ktoré budú nevyhnutné na zriadenie stáleho ESM. Európsky parlament pripomína, že uvítal zriadenie finančného stabilizačného mechanizmu na riešenie rizík neschopnosti splácať záväzky zo strany štátov – dlžníkov, ktorý čiastočne využíva článok 122 ZFEÚ ako právny základ tohto plánu, a že vzal na vedomie vnútorný nedostatok demokratických zásad a chýbajúcu zodpovednosť rozhodnutí Rady o záchranných balíkoch, pri ktorých neprebehli konzultácie s Európskym parlamentom. Takisto požaduje, aby bol Európsky parlament ako spoluzákonodarca zapojený do tvorby nadchádzajúcich návrhov a rozhodnutí týkajúcich sa záchrany a riešenia krízy, a zdôrazňuje, že z racionálneho, praktického a demokratického hľadiska nemôže byť úvaha o legislatívnom balíku o správe ekonomických záležitostí odpojená od rozhodnutia Európskej rady vytvoriť stály krízový mechanizmus.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0707/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne.(LT) Hlasovala som za toto uznesenie, v ktorom sa požaduje, aby sa obnovila demokracia v Republike Pobrežia Slonoviny po prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili 28. novembra 2010. Nezákonné rozhodnutie ústavnej rady Pobrežia Slonoviny, ktorej členov vymenoval odchádzajúci prezident, zmeniť výsledky oznámené volebnou komisiou, čím porušila zákon, ktorý je povinná vykonávať, je v rozpore s vôľou občanov Pobrežia Slonoviny, ktorú prejavili pri svojom hlasovaní vo voľbách. Toto rozhodnutie sa musí zrušiť, inak sa táto krajina nedokáže vymaniť z patovej politickej situácie, ktorá nastala po voľbách, a počet prípadov násilia, ktoré sa už uvádzajú, sa zvýši. V záujme dobrých životných podmienok ľudí Pobrežia Slonoviny a mieru v krajine preto podporujem výzvu adresovanú Laurentovi Gbagbovi a žiadosť, aby odstúpil a odovzdal moc Alassanovi Ouattarovi, ktorému voliči dali svoje hlasy ako znak dôvery.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Pobrežie Slonoviny bolo mnoho rokov archetypom dobrej dekolonizácie. Ako príkladný študent novoobjavenej nezávislosti sa krajina v 70. a 80. rokoch 20. storočia dočkala značného rastu. Nanešťastie, utajená politická kríza postupne oslabila Pobrežie Slonoviny. V posledných prezidentských voľbách sa dostal k moci vedúci predstaviteľ opozície Ouattara. Odchádzajúci prezident Gbagbo odmietol odovzdať moc. Odvtedy v krajine prevláda neuveriteľný zmätok. Dve strany bojujú o moc a vážne incidenty stáli životy prívržencov z oboch strán. Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom sa Gbagbo vyzýva, aby rešpektoval výsledky hlasovania a okamžite uvoľnil cestu svojmu legitímnemu nástupcovi. Podporuje sa v ňom tiež opatrenie Africkej únie, ktorým sa v súčasnosti vyvíja na krajinu tlak s cieľom zabezpečiť návrat k demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne.(RO) Spôsob, akým sa konalo druhé kolo prezidentských volieb v Pobreží Slonoviny, je poľutovaniahodný. Násilie, ktorého výsledkom boli úmrtia a zranenia, napokon viedlo k evakuácii medzinárodných pozorovateľov. Táto skutočnosť kladie veľký otáznik nad správnosť tohto hlasovania, ale aj nad povolebný vývoj udalostí v tejto krajine.

Dúfam, že táto krajina, ktorá voľakedy predstavovala vzor demokracie pre africký kontinent, sa úspešne dostane z bezvýchodiskovej situácie volebnej konfrontácie.

Obrovská účasť na voľbách napriek napätiam svedčí o veľkom záujme obyvateľov Pobrežia Slonoviny o budúcnosť svojej krajiny. Preto som presvedčená, že je potrebné rešpektovať vôľu občanov prejavenú hlasovaním vo voľbách, ktoré boli v minulosti šesťkrát zrušené.

Pobrežie Slonoviny má príležitosť ukončiť desaťročie politickej a vojenskej krízy a krízy dočasnej vlády, ktoré rozdelili krajinu na lojálny juh a odbojový sever. Jediným schodným riešením je rešpektovať vôľu voličov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Situáciu v Pobreží Slonoviny treba odsúdiť na všetkých úrovniach. Je znepokojujúce vidieť, že zvrchovaná vôľa voličov sa nerešpektuje a že ústavný súd zamedzil kandidátovi na prezidenta, ktorý podľa nezávislej volebnej komisie Pobrežia Slonoviny vyhral voľby, prevziať svoju funkciu. Počas druhého kola volieb sa objavili s nimi súvisiace prípady vážnych útokov na slobody, vznikla najmä napätá atmosféra a násilie, ktoré viedlo k niekoľkým úmrtiam a zraneniam. Politická situácia v Pobreží Slonoviny je neudržateľná, postoj ústavného súdu je neprijateľný a neúctivosť pána Gbagba pri prehre je v rozpore so zásadami demokracie a právneho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Plne podporujem výzvu v tomto uznesení, aby pán Gbagbo odstúpil a odovzdal moc Alassanovi Ouattarovi, demokraticky zvolenému prezidentovi Pobrežia Slonoviny.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa rešpektovali výsledky volieb vyplývajúce z hlasovania, pretože vyjadrujú vôľu obyvateľov Pobrežia Slonoviny. Výsledky zverejnené ústavnou radou Pobrežia Slonoviny sú v rozpore s vôľou týchto ľudí. Toto neústavné, nedemokratické zdržanie nemôžeme prijať. Nezávislá volebná komisia Pobrežia Slonoviny a takmer celé medzinárodné spoločenstvo vyhlásili pána Ouattaru 28. novembra 2010 za legitímneho víťaza prezidentských volieb. Pre stabilitu krajiny a subregiónu ako celku je nevyhnutné, aby sa čo najskôr skoncovalo so stratégiou zdržiavania, ktorú využíva pán Gbagbo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Politická situácia v Pobreží Slonoviny je mimoriadne kritická. V zásade sa domnievam, že nie je poslaním Európskej únie zohrávať úlohu svetovej polície, pretože cudzie krajiny musia byť schopné určovať svoj osud bez toho, aby potrebovali požehnanie zo strany EÚ alebo USA. V tomto prípade však nečelíme vôli ľudu Pobrežia Slonoviny, ale skôr tyranskému útlaku týchto ľudí zo strany usadenej elity. Pred niekoľkými rokmi sme v Európe zažili situáciu, keď politické sily, ktoré mali k dispozícii potrebné vojenské prostriedky, vnútili občanom veľmi pochybnú formu štátu. Je dôležité nevytláčať tieto sily z ich pozícií násilným spôsobom. Je však rovnako dôležité, aby sa použitím mierových prostriedkov vyvíjal tlak na tieto osoby s cieľom sťažiť im ďalšie uplatňovanie nespravodlivých politík. Z tohto dôvodu som hlasoval za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Toto uznesenie je motivované vážnou politickou a inštitucionálnou krízou, ktorá postihla Pobrežie Slonoviny po druhom kole prezidentských volieb 28. novembra 2010.

Voľby, ktoré monitorovali Organizácia Spojených národov (OSN) a Európska únia, prebiehali vo všeobecnosti uspokojivým spôsobom. Ústavný súd krajiny však výsledky, ktoré uverejnila nezávislá volebná komisia Pobrežia Slonoviny, pričom oznámila víťazstvo pána Ouattaru, odmietol a zrušil s tvrdením, že v niektorých oblastiach došlo k podvodom, a vyhlásil za víťaza súčasného prezidenta Laurenta Gbagba.

Keďže jediným zdrojom demokratickej legitímnosti sú všeobecné voľby, ktorých výsledky potvrdila OSN, Európsky parlament týmto uznesením, za ktoré hlasujem, vyzýva pána Gbagba, aby odstúpil a odovzdal moc Alassanovi Ouattarovi, a dôrazne odsudzuje akty zastrašovania namierené proti pozorovateľom EÚ. Parlament týmto uznesením víta rozhodnutie Európskej rady prijať konkrétne opatrenia zamerané proti tým, ktorí bránia mierovému procesu a národnému zmiereniu, a podporuje rozhodnutie EÚ uplatniť voči Laurentovi Gbagbovi sankcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Pri dnešnom hlasovaní o situácii v Pobreží Slonoviny sa ukázala obrovská zhoda. V uznesení EP, ktoré bolo hlasovaním schválené veľkou väčšinou, sa uvádza, že EP sa domnieva, že jediným zdrojom demokratickej legitímnosti sú všeobecné voľby, ktorých výsledky potvrdila OSN, a preto vyzýva pána Gbagba, aby odstúpil a odovzdal moc Alassanovi Ouattarovi; naliehavo žiada všetky politické a ozbrojené sily v Pobreží Slonoviny, aby rešpektovali vôľu ľudu, ktorá sa prejavila v podobe výsledkov volieb z 28. novembra, ako ich oznámila nezávislá volebná komisia a potvrdil osobitný zástupca generálneho tajomníka OSN, a vyjadruje hlboké poľutovanie nad násilnými konfliktami, ktoré predchádzali vyhláseniu výsledkov druhého kola prezidentských volieb v Pobreží Slonoviny, a vyjadruje najhlbšiu solidaritu s obeťami a ich rodinami; vyjadruje poľutovanie aj nad politickými prekážkami a snahami o zastrašovanie členov nezávislej volebnej komisie, ktorá napokon oznámila predbežné výsledky s oneskorením, čo sťažilo riadny priebeh demokratického volebného procesu.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0705/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sonia Alfano (ALDE), písomne.(IT) Myslím si, že to bol dobrý nápad, aby sa Komisia zúčastnila na dnešnom zasadnutí Parlamentu a podala správu o zákaze používania neprispôsobených klietok pre nosnice, ktorý nadobudne účinnosť od januára 2012. Údaje o vykonávaní nie sú veľmi povzbudzujúce, a preto je potrebné podniknúť veľmi tvrdé kroky proti členským štátom, ktoré pre svoju ľahostajnosť nedosiahli určitý čas nijaký pokrok. Zákaz týchto klietok je známy od roku 1999 a tie členské štáty, ktoré pristúpili neskôr, si boli plne vedomé, že v tejto súvislosti budú musieť prijať opatrenia podľa presných časových rámcov. Oneskorenie je neprijateľné. Termíny sa musia dodržiavať, aby boli opatrenia Európskej únie dôveryhodné. V Zmluve o fungovaní Európskej únie sa požaduje, aby EÚ pri presadzovaní svojich politík brala ohľad na dobré životné podmienky zvierat ako cítiacich bytostí. Nesmieme sa vždy len skrývať za problém konkurencieschopnosti, ktorý netreba považovať za otázku kvantity a cien, ale predovšetkým kvality, environmentálnej udržateľnosti a tiež etiky. Kritický a uvedomelý spotrebiteľ musí byť stredobodom nového hospodárskeho modelu, ktorý by mala EÚ podnecovať. Preto dúfam, že Komisia rýchlo a rozhodne pristúpi k vykonávaniu smernice Rady 1999/74/ES, aby chránila zvieratá aj spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože zastávam určitú pružnosť pre tých, ktorí už začali tento proces prispôsobovania, ale pre súčasnú krízu ho nemohli dokončiť. Od 1. januára 2012 bude zakázaný chov nosníc v neprispôsobených klietkach, čím sa stanovia minimálne normy v súvislosti s ochranou nosníc. Je preto dôležité vedieť, že Komisia môže ukázať, aký pokrok dosiahli členské štáty pri príprave na zákaz chovu nosníc v bežných batériových klietkach, ktorý začne platiť od 1. januára 2012, aké opatrenia prijme proti členským štátom, ktorých výrobcovia nedodržia ustanovenia, a aké kroky podnikne s cieľom zabrániť možnej nespravodlivej súťaži zo strany tretích krajín na trhu EÚ s vajcami od 1. januára 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Práve pred 10 rokmi bola v Európskej únii prijatá smernica, ktorá mala chrániť nosnice pred hroznými podmienkami, v akých boli chované v príliš veľkom počte poľnohospodárskych podnikov. Niekoľko členských štátov požadovalo preskúmanie smernice a svoje argumenty zakladali na značnom zhoršení situácie v odvetví, ktorú oslabili stúpajúce ceny krmiva zapríčinené špekuláciami na trhu s obilninami. Mala by sa uplatňovať najneskôr v roku 2012. Dva roky pred termínom sa mnoho poľnohospodárskych podnikov ani len neblíži k splneniu nových noriem. Súčasné uznesenie Európskeho parlamentu Komisiu vyzýva, aby si v tejto otázke pevne stála za slovom. Víta konzultáciu, ktorú Komisia iniciovala s odborníkmi z tohto odvetvia, ale naliehavo ju vyzýva, aby odmietla dodatočný čas, ktorý požadujú niektorí poľnohospodári. Od nadobudnutia účinnosti smernice uplynulo 10 rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Po 1. januári 2012 sa už nebudú predávať vajcia, ktoré znášajú sliepky chované v batériových klietkach s rozmermi menej ako 550 cm². Mnoho poľnohospodárskych podnikov však ešte nedosahuje túto normu. V prípadoch, keď niektoré členské štáty nie sú pripravené dodržať zákaz, môže dôjsť k nedostatku vajec a zvyšovaniu spotrebiteľských cien. Toto bude tiež viesť k zvýšenému dovozu vajec z tretích krajín, ktoré sa nie vždy riadia európskymi normami v oblasti zdravia. Preto Parlament bije na poplach. Výrobcovia a členské štáty boli vyzvaní, aby konali rýchlo, najmä so zreteľom na to, že do dnešného dňa mali vyše 12 rokov na to, aby dodržali právne predpisy. Výrobcovia, ktorí investovali, aby dodržali právne predpisy, a osoby, ktoré chovajú nosnice voľne, by mali mať spravodlivú hospodársku súťaž v rámci Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Otázka, ktorá sa tu predkladá, je podstatná, a to nielen z hľadiska hygieny a dobrých životných podmienok zvierat, ale aj potreby zabezpečiť uplatniteľnosť a účinnosť smernice 1999/74/ES, pričom sa zabráni možnému narušeniu hospodárskej súťaže. V iných situáciách týkajúcich sa prepravy zvierat sa už ukázalo, že neuplatnenie a nedodržanie predpisov EÚ určitými výrobcami a distribútormi vytvára situáciu nečestnej hospodárskej súťaže a narušenia trhu. Únia preto naliehavo potrebuje preukázať schopnosť donucovania pri uplatňovaní a dodržiavaní svojich smerníc na celom svojom území, aby trh vďaka dodržiavaniu tých istých pravidiel fungoval účinnejšie a bez odchýlok a narušenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne.(DE) Zákaz bežných batériových klietok v roku 2012 predstavuje obrovský úspech v rámci otázky dobrých životných podmienok zvierat. Tieto jednotné normy sa však musia uplatňovať v celej Európe, inak nebudú mať zmysel. Je mimoriadne dôležité, aby sme bojovali za tento celoeurópsky termín v záujme zvierat a výrobcov, ktorí už investovali do alternatívnych poľnohospodárskych postupov. Na zavedenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže musí Komisia zabezpečiť, aby sa vajcia, ktoré nie sú vyrobené správnym spôsobom, nemohli dostať na európsky trh. Spotrebitelia musia byť prinajmenšom schopní určiť, ktoré vajcia a výrobky z vajec boli vyrobené v súlade s európskymi normami. Bol som hovorcom kresťanských demokratov pre oblasť dobrých životných podmienok zvierat v nemeckom parlamente, keď Parlament rozhodol o tomto zákaze. V tom čase som obhajoval uznesenie, pretože sa malo uplatňovať na celú Európu. Očakávam, že Komisia podnikne vhodné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa termín dodržal vo všetkých členských štátoch. To znamená, že po roku 2012 by sa už v Európe nemali používať nijaké bežné batériové klietky.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Zákaz chovu nosníc v tradičných klietkach nadobudne účinnosť v januári 2012. Znepokojuje nás riziko, že mnoho podnikov nedodrží právne predpisy. Obávame sa tiež možného nedostatku dodávok vajec a stúpania ich cien, keďže bude zakázané predávať vajcia z poľnohospodárskych podnikov, ktoré nedodržia ustanovenia smernice Rady 1999/74/ES. Hlasoval som za uznesenie, pretože oneskorenie by bolo nemysliteľné, ale podporili sme krajiny ako Španielsko a Portugalsko, aby zaviedli nástroj, ktorý zabezpečí pozvoľný prechod pre podniky, ktoré začali meniť svoje systémy chovu, ale nedokončia tento proces pred termínom. Nie je mojím želaním požiadať o odklad na úkor dobrých životných podmienok zvierat, ale zdôrazniť niekoľko zásadných bodov, ktoré treba dôrazne zopakovať. Po prvé, na základe zásady reciprocity sa od Európskej komisie požaduje, aby zaviedla monitorovací systém, ktorý bude kontrolovať kvalitu vajec dovezených do Európskej únie a zaručí úplné dodržiavanie európskych noriem a predpisov. Od členských štátov sa následne požaduje, aby do svojich plánov regionálneho rozvoja zahrnuli opatrenia na podporu odvetvia nosníc v tomto ťažkom období.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Dôrazne podporujem toto uznesenie, v ktorom sa požaduje, aby všetky členské štáty do termínu 1. januára 2012 v plnej miere vykonali všetky ustanovenia smernice 1999/74/ES o dobrých životných podmienkach nosníc. Vyhlasuje sa v ňom, že akékoľvek predĺženie termínu alebo tzv. obdobia postupného zavádzania je v prípade ktoréhokoľvek členského štátu neprijateľné – a to vzhľadom na to, že výrobcovia mali k dispozícii už 10 rokov na prispôsobenie sa – a malo by vážne následky na úspešné a včasné vykonávanie akýchkoľvek budúcich pravidiel týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Takisto sa v ňom požaduje, aby Komisia začala rýchle a účinne konať vo veci porušenia predpisov s vysokými a odrádzajúcimi pokutami za nedodržanie všetkých prvkov smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Od prijatia ustanovenia uplynulo jedenásť rokov, preto je ťažké pochopiť, ako je možné, že na jeho vykonávanie sa podniklo tak málo krokov. To možno klásť za vinu Komisii, ktorá v minulosti často oslabila svoje pôvodné ustanovenia, takže sa už viac nebrali vážne. Ak aj tu skutočne dôjde k tomu, že sa dosiahne nedbanlivý kompromis, opäť to oslabí dôveryhodnosť EÚ. Pevne dúfam, že do 1. januára 2012 už na trhu nebudú nijaké poľnohospodárske podniky nezákonne využívajúce batériové klietky alebo že ich aspoň zasiahnu také trestné dane, že už viac nebudú využívať nijakú konkurenčnú výhodu. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne.(RO) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 predložený Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), pretože mnoho výrobcov už začalo investovať v záujme modernizácie svojich chovných systémov alebo sa práve chystajú začať takéto investície realizovať. Tieto investície sa nedajú uskutočniť zo dňa na deň a bolo by nespravodlivé, keby bol spomínaným výrobcom uložený peňažný trest. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožní významnému počtu nielen rumunských výrobcov začať modernizačné práce v nadchádzajúcom období, aby nemuseli zastaviť svoju činnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) V smernici Rady 1999/74/ES sa stanovuje, že od 1. januára 2012 sa viac nebudú môcť využívať neprispôsobené klietky. Európski poľnohospodári si budú musieť vybrať, či svoje systémy zmenia na využívanie prispôsobených klietok – ktoré sú priestornejšie, aby zlepšili životné podmienky zvierat – alebo budú nosnice chovať vonku na pozemku alebo v organických systémoch. Podľa nedávnych prieskumov sa predpokladá, že 30 % európskych poľnohospodárskych podnikov ešte stále využíva neprispôsobené klietky. Zaznamenali sa skutočné ťažkosti s prispôsobovaním sa novým systémom pred termínom stanoveným v smernici. Platí to napríklad v Taliansku. Prostredníctvom zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo 22. februára 2010 Európska komisia vyjadrila, že pri uplatňovaní zákazu sa neposkytujú nijaké výnimky. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh však znamená, že sa dosiahlo možné alternatívne riešenie pre tých výrobcov, ktorí začali nahrádzať svoje chovné systémy v prospech nových klietok. Preto som zaň hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne.(FR) Dobré životné podmienky zvierat vo všeobecnosti a nosníc konkrétne sú závažnou otázkou. Európska únia na dôkaz toho prijala na túto tému právne predpisy prostredníctvom smernice z roku 1999, ktorou sa zakazujú batériové klietky pre nosnice od 1. januára 2012, ale transpozícia tohto textu vyvolala v roku 2004 nezhody medzi Valónmi a Flámami. Je nevyhnutné, aby sme boli v tejto rozprave rozumní a našli riešenie, ktoré zohľadňuje dobré životné podmienky zvierat aj ohrozené hospodárske záujmy. Tí, ktorí tvrdia, že je potrebné dodržiavať predpisy Spoločenstva, že treba zabrániť nečestnej hospodárskej súťaži medzi chovateľmi a že 12-ročné prechodné obdobie je dostatočným časom na odpísanie investícií, majú pravdu.

Pravdu však majú aj odporcovia, ktorí požadujú trochu pružnosti v predpisoch najmä v tomto období úsporných opatrení a tvrdia, že prechod na systémy s prispôsobenými klietkami alebo neklietkové systémy bude stáť obrovské množstvo peňazí hydinárske odvetvie, ktoré nie je príjemcom priamej pomoci zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Z toho dôvodu som podporila tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktoré odrážajú každodennú realitu všetkých európskych chovateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Prijatím tohto uznesenia EP vyzýva Komisiu, aby zachovala požiadavku zákazu batériových klietok od 1. januára 2012 v zmysle smernice o dobrých životných podmienkach nosníc (1999/74/ES), a dôrazne sa stavia proti akýmkoľvek pokusom členských štátov o odklad tohto termínu; zdôrazňuje, že odklad zákazu alebo výnimky z neho by v zásade vážne poškodili životné podmienky nosníc, skreslili trh a znevýhodnili tých výrobcov, ktorí už investovali do bezklietkových systémov alebo systémov s prispôsobenými klietkami, a vyjadruje hlboké znepokojenie nad značným počtom členských štátov a výrobcov vajec, ktorí nestíhajú splniť termín do roku 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), písomne.(HU) Jednoznačne podporujem myšlienku, že sa musí nájsť riešenie prípadov, keď výrobca už začal nahrádzať klietky, ale podľa všetkého tento proces nedokončí pred uplynutím dvanásťročného obdobia odkladu. Takýmto poľnohospodárom sa musí poskytnúť pomoc s cieľom zabezpečiť, aby sa im napriek ich skromným zdrojom podarilo čo najskôr zlepšiť svoje poľnohospodárstva. Z tohto dôvodu som hlasoval za predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne.(PL) Hlasoval som proti uzneseniu, hoci som v plnej miere za ochranu dobrých životných podmienok zvierat. Nemožno spochybňovať potrebu prispôsobenia sa s cieľom dodržať požiadavky smernice, ktorá zavádza zákaz bežných klietok, ale všetkým členským štátom by sme mali poskytnúť rovnaké množstvo času, aby ju vykonávali. Ťažkosti, ktorým čelí mnoho európskych výrobcov pri prispôsobovaní sa nariadeniam, ktoré majú nadobudnúť účinnosť k 1. januáru 2012, prinesú nedostatok konzumných vajec na trhu a výrazné zvýšenie cien týchto vajec, pokles konkurencieschopnosti odvetvia v porovnaní s vajcami dovezenými z tretích krajín, a čo je najpravdepodobnejšie, zastavenie výroby alebo jej značné zníženie. Pred konečným zavedením zákazu by sme mali posúdiť stav vykonávania smernice, keďže posúdenie tohto druhu by mohlo viesť k návrhom na prechodné riešenia pre postupné sťahovanie neprispôsobených klietok bez toho, aby boli znevýhodnení výrobcovia, ktorí už dosiahli súlad s nariadeniami.

 
  
 

(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia