Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
  

ORDFÖRANDESKAP: WIELAND
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy