Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/3010(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0712/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2010 - 12
PV 16/12/2010 - 12.3
CRE 16/12/2010 - 12
CRE 16/12/2010 - 12.3

Vedtagne tekster :


Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 16. december 2010 - Strasbourg EUT-udgave

12.3. Eritreiske flygtninge holdt som gidsler i Sinai (B7-0712/2010)
Protokol
 

Før afstemningen om punkt 7:

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE).(IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Formålet med dette ændringsforslag er at skærpe vores bedømmelse af Egyptens handlinger. Det drejer sig ikke kun om at anerkende, at Egypten i det mindste har gjort noget, men om at bede landet om en hurtig indgriben for straks at befri disse gidsler, idet vi henstiller indtrængende til landet om aldrig at anvende dødbringende magtanvendelse for at afvise mennesker, der krydser Sinai. FN's flygtningehøjkommissær opfordres også til øjeblikkeligt at kontakte de mennesker, der i øjeblikket holdes som gidsler.

'opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre løsladelse af de eritreiske gidsler, til at undgå dødbringende magtanvendelse over for ulovlige migranter, som krydser landets grænser, til at beskytte disses værdighed og fysiske og psykiske integritet samt til at tilbageholdte migranter kan kontakte FN's flygtningehøjkommissær, og give højkommissæren adgang til alle asylansøgere og flygtninge, der befinder sig i varetægt'.

 
  
 

(Det mundtlige ændringsforslag blev godkendt)

Efter punkt 7:

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli, forslagsstiller.(IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne tilføje et punkt til beslutningsforslaget, som vi finder vigtigt, og som ikke vil indvirke ret meget på dets struktur. Det vedrører punkt 9 i det fælles beslutningsforslag.

Jeg læser det op: 'opfordrer medlemsstaterne til at forsøge at løse denne humanitære nødsituation gennem frivillig genbosættelse i EU af alle de asylsøgere, der er omfattet af denne krise; anmoder Europa-Kommissionen om at koordinere denne operation og tage disponible midler i brug gennem Den Europæiske Flygtningefond'.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE).(IT) Hr. formand! Jeg vil gerne bede stilleren af ændringsforslaget om at præcisere en problemstilling.

Ifølge den oplæste tekst vedrører den ønskede intervention alle, der anmoder om ret til asyl. Jeg ville hellere sige 'de, der har ret til asyl', fordi 'der anmoder om' er for farligt, da der er risiko for, at enhver kan anmode om ret til asyl.

Vice versa, ved at samordne dette ændringsforslag med en intervention fra FN's flygtningehøjkommissær vil det være sidstnævnte, der kommer til at vurdere dette.

Under alle omstændigheder vil jeg gerne bede forslagsstilleren om at ændre forslaget, så der står 'de, der har ret til asyl'.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg er klar over, at 10 % almindeligvis er tilstrækkeligt. Det ville imidlertid ikke have været nok i dette tilfælde. Hvorom alting er, spurgte jeg på forhånd, og De havde masser af tid. Vi vil nu stemme om dette ændringsforslag.

(Det mundtlige ændringsforslag blev godkendt)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik