Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/3010(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0712/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2010 - 12
PV 16/12/2010 - 12.3
CRE 16/12/2010 - 12
CRE 16/12/2010 - 12.3

Vastuvõetud tekstid :


Istungi stenogramm
Neljapäev, 16. detsember 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

12.3. Eritreast pärit pagulaste pantvangis hoidmine Siinai poolsaarel (B7-0712/2010)
Protokoll
 

Enne hääletust lõike 7 üle

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE).(IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Muudatusettepaneku eesmärk on muuta meie otsustusvõimet Egiptuse tegevuse suhtes teravamaks. Küsimus ei ole ainult selle, et tunnustaksime, et Egiptus on vähemalt midagi teinud, vaid selles, et paluksime tal kiiresti ja kohe sekkuda pantvangide vabastamisse, nõudes, et riik ei kasutaks kunagi surmavat jõudu Siinaid ületavate inimeste tagasitõrjumiseks. Samuti kutsutakse üles ÜRO põgenike ülemvoliniku bürood võtma kohe ühendust praegu pantvangis hoitavate inimestega.

„Nõuab, et Egiptuse ametivõimud võtaksid kõik vajalikud meetmed tagamaks pantvangis hoitavate Eritrea põgenike vabastamine, väldiksid surmava jõu kasutamist illegaalsete sisserändajate suhtes, kes ületavad riigipiiri, kaitseks nende inimväärikust ja füüsilist ja psühholoogilist väärikust ning tagaks, et kinnipeetavatel sisserändajatel on võimalus võtta ühendust ÜRO põgenike ülemvoliniku bürooga ja et ülemvolinikul oleks juurdepääs kõikidele kinnipeetavatele varjupaigataotlejatele ja põgenikele”.

 
  
 

(Suuline muudatusettepanek võeti vastu)

Pärast lõiget 7

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli, autor.(IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Tahaksin lisada resolutsiooni lõike, mida peame oluliseks ja mis ei mõjuta eriti selle ülesehitust. See puudutab ühisresolutsiooni lõiget 9.

Loen selle ette: „kutsub liikmesriike käsitlema kõnealust humanitaarhädaolukorda kõikide kriisi kaasatud varjupaigataotlejate vabatahtliku ümberasustamise abil Euroopa Liidus; palub Euroopa Komisjonil koordineerida kõnealust tegevust ja kasutada Euroopa pagulasfondi kaudu olemasolevaid rahalisi vahendeid”.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE).(IT) Austatud juhataja! Tahaksin paluda muudatusettepaneku esitajal selgitada ühte küsimust.

Ette loetud teksti kohaselt puudutab taotletav sekkumine kõiki neid, kes varjupaigaõigust taotlevad. Ütleksin pigem „need, kellel on varjupaigaõigus”, sest sõnapaar „kes taotlevad” on liiga ohtlik, kuna on oht, et kõik võivad taotleda varjupaigaõigust.

Vastupidi, koordineerides muudatusettepanekut ÜRO põgenike ülemvoliniku bürooga, hindab seda viimane kahest.

Igal juhul paluksin muudatusettepaneku esitajal seda muuta, kasutades sõnu „need, kellel on varjupaigaõigus.”

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Ma olen teadlik, et 10% on üldiselt piisav. Praegusel juhul ei oleks sellest siiski piisanud. Igal juhul esitasin küsimuse varem ja teil oli piisavalt aega. Hääletame nüüd selle muudatusettepaneku üle.

(Suuline muudatusettepanek võeti vastu)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika