Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/3010(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0712/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2010 - 12
PV 16/12/2010 - 12.3
CRE 16/12/2010 - 12
CRE 16/12/2010 - 12.3

Teksty przyjęte :


Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 16 grudnia 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

12.3. Uchodźcy erytrejscy przetrzymywani jako zakładnicy w Synaju (B7-0712/2010)
Protokół
 

Przed głosowaniem w sprawie pkt. 7:

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE)(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Celem poprawki jest dokonanie wnikliwszej oceny działań podejmowanych przez Egipt. To nie tylko kwestia uznania, że Egipt podjął wreszcie jakieś działania, ale również zwrócenia się do niego o szybką i natychmiastową interwencję na rzecz uwolnienia tych zakładników, wezwania tego kraju, aby nigdy więcej nie stosował zbrojnej siły do zawracania ludzi przekraczających Synaj. Wzywa się również Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców do natychmiastowego nawiązania kontaktu z ludźmi obecnie przetrzymywanymi jako zakładnicy.

„wzywa władze Egiptu do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do uwolnienia Erytrejczyków przetrzymywanych w charakterze zakładników, do niestosowania zbrojnej przemocy wobec nielegalnych migrantów przekraczających granice kraju, do ochrony ich godności i nienaruszania ich nietykalności cielesnej i psychicznej oraz do zagwarantowania zatrzymanym migrantom możliwości kontaktu z Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców, któremu należy zapewnić dostęp do wszystkich osób ubiegających się o azyl i uchodźców przebywających w areszcie”.

 
  
 

(Poprawka ustna została przyjęta)

Po pkt. 7:

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli, autor(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Chciałbym dodać jeden punkt do rezolucji, który naszym zdaniem jest istotny i nie wpłynie zbytnio na jej strukturę. Dotyczy on punkt 9 wspólnej rezolucji.

Przeczytam go: „zwraca się do państw członkowskich o zajęcie się tą alarmującą sytuacją humanitarną w drodze dobrowolnego przeniesienia do UE wszystkich osób starających się o azyl, które znalazły się w tej kryzysowej sytuacji; wzywa Komisję Europejską do koordynowania tej operacji i wykorzystania dostępnych funduszy z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców”.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE)(IT) Panie Przewodniczący! Chciałbym zwrócić się do autora wniosku dotyczącego tej poprawki o wyjaśnienie jednej kwestii.

Według odczytanego tekstu, wnioskowana interwencja dotyczy wszystkich osób starających się o azyl. Moim zdaniem powinna ona brzmieć „osób mających prawo do azylu”, ponieważ „starających się” jest zbyt niebezpieczne, jako że istnieje ryzyko, że wszyscy mogą zażądać azylu.

Z drugiej strony, dzięki powiązaniu tej poprawki z interwencją Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, to właśnie ono będzie to oceniać.

W każdym razie zwracam się do autora wniosku o zmianę poprawki poprzez wprowadzenie sformułowania „osoby mające prawo do azylu”.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Zdaję sobie sprawę, że dziesięć procent ogólnie wystarczy. Jednakże w tym przypadku byłoby to niewystarczające. W każdym razie zapytałem z wyprzedzeniem, a państwo mieli mnóstwo czasu. Będziemy teraz głosować nad tą poprawką.

(Poprawka ustna została przyjęta)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności