Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 16 grudnia 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Znak dziedzictwa europejskiego (debata)
 3.Udział Szwajcarii w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działania w zakresie uczenia się przez całe życie (debata)
 4.Dobrostan kur niosek (debata)
 5.Wsparcie dla zaostrzenia wydanego przez Unię Europejską zakazu odcinania płetw rekinom – Większe wsparcie Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym – Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (oświadczenia pisemne)
 6.Głosowanie
  6.1.Znak dziedzictwa europejskiego (A7-0311/2010, Chrysoula Paliadeli) (głosowanie)
  6.2.Udział Szwajcarii w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działania w zakresie uczenia się przez całe życie (A7-0334/2010, Doris Pack) (głosowanie)
  6.3.Kontrola państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję (A7-0355/2010, József Szájer) (głosowanie)
  6.4.Prawa człowieka na świecie w roku 2009 i polityka UE w tej dziedzinie (A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (głosowanie)
  6.5.Nowa strategia dla Afganistanu (A7-0333/2010, Pino Arlacchi) (głosowanie)
  6.6.Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego w celu ochony stabilności finansowej strefy euro (głosowanie)
  6.7.Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (B7-0707/2010) (głosowanie)
  6.8.Dobrostan kur niosek (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Powitanie
 10.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności(debata)
  10.1.Malezja: praktykowanie chłosty
  10.2.Uganda: Bahati Bill i dyskryminacja wobec osób LGBT
  10.3.Uchodźcy erytrejscy przetrzymywani jako zakładnicy w Synaju
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Głosowanie
  12.1.Malezja: praktykowanie chłosty (B7-0708/2010)
  12.2.Uganda: Bahati Bill i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0709/2010)
  12.3.Uchodźcy erytrejscy przetrzymywani jako zakładnicy w Synaju (B7-0712/2010)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokół
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: patrz protokół
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 20.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Pytania pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (613 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (2764 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności