Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0062(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0370/2010

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0010

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. EU-Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία - Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία - FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση – Δασική νομοθεσία (Καμερούν, Δημοκρατία του Κονγκό)

– Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία

Σύσταση του Yannick Jadot, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0371/2010)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

[12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)]

– Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία

Σύσταση του Yannick Jadot, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0370/2010)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT)

[10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)]

– Προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή [2010/3015(RSP)] σχετικά με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPAs) με το Κονγκό και το Καμερούν και σχεδιαζόμενες μελλοντικές VPAs – FLEGT, των Yannick Jadot, Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins, Daniel Caspary (O-0202/2010 - B7-0802/2010) εξ ονόματος

της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, εισηγητής.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα σε αυτό το αρχικό στάδιο να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές για το έργο που πραγματοποιήσαμε μαζί πάνω στο θέμα αυτό, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα σε όλες τις πολιτικές Oμάδες του Κοινοβουλίου να καταλήξουν σε μια κοινή θέση και τους επέτρεψε να καταθέσουν μια προφορική ερώτηση και να καταρτίσουν ένα ψήφισμα που θα συνοδεύει τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης.

Το θέμα είναι σημαντικό. Όπως γνωρίζετε όλοι, τα δάση μειώνονται. Κάθε δύο δευτερόλεπτα, σε ολόκληρο τον κόσμο, καταστρέφεται έκταση ισοδύναμη με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου· μέσα σε έναν χρόνο, αποψιλώνεται μια περιοχή που έχει το μέγεθος της Ελλάδας. Προφανώς, πρόκειται για μια τραγική κατάσταση. Είναι τραγική από τη σκοπιά της ποικιλομορφίας: αρκετές χιλιάδες είδη φυτών και ζώων απειλούνται και τα δάση που πλήττονται περισσότερο –τα τροπικά δάση– περιέχουν το ήμισυ της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Επίσης, είναι προφανώς τραγική από τη σκοπιά της αλλαγής του κλίματος: η αποψίλωση ευθύνεται για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος, η αποψίλωση θέτει σε κίνδυνο κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων –ανθρώπων που είτε ζουν στα δάση είτε ζουν από αυτά.

Η εκμετάλλευση των δασών και η δασοκομική βιομηχανία συγκαταλέγονται στις πρωταρχικές αιτίες της αποψίλωσης, ιδιαίτερα στην περιοχή στην οποία εστιάζουμε σήμερα: τη λεκάνη του Κονγκό. Εκτιμάται ότι 20% έως 40% της ξυλείας που υλοτομείται και φθάνει στο εμπόριο παγκοσμίως είναι παράνομη ξυλεία. Ως εκ τούτου, το ζήτημα που θέτουμε σήμερα είναι προφανώς κρίσιμης σημασίας.

Αυτές οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης έχουν γίνει δεκτές στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η εν λόγω διαδικασία επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράζει την άποψή του. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μπορεί μόνο να πει ένα ναι ή ένα όχι. Συνεπώς, η παρούσα συζήτηση είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι μας επιτρέπει να υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και επιτρέπει σε εσάς, κύριε Επίτροπε, ως εκπρόσωπο της Επιτροπής, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας υποβάλλει το Κοινοβούλιο.

Οι συμφωνίες αυτές είναι σημαντικές, διότι μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε την ανιχνευσιμότητα της ξυλείας. Επίσης, καθιερώνουν διαδικασίες ανεξάρτητων ελέγχων και συμπληρώνουν τις δασικές πολιτικές και τη διαχείριση των δασών στις ενδιαφερόμενες χώρες. Σήμερα συζητάμε για τη Δημοκρατία του Κονγκό και για το Καμερούν.

Εντούτοις, θα ήθελα να κάνω μια αρχική παρατήρηση προτού υπεισέλθω στις συμφωνίες αυτές και στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου: πρέπει πραγματικά να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη ξυλεία και τη βιώσιμη ξυλεία. Προφανώς, εδώ εξετάζουμε τη νομιμότητα της ξυλείας, όμως η νόμιμη ξυλεία δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών.

Ως εκ τούτου, η πρώτη γενική ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στην Επιτροπή είναι: με ποιον τρόπο θα ενεργήσει η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνολική συνεκτικότητα σε σχέση με το θέμα των δασών –το 2011 είναι το διεθνές έτος δασών– λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα όσα ειπώθηκαν στη Ναγκόγια και τα όσα αποφασίστηκαν στο Κανκούν, ειδικότερα όσον αφορά τον μηχανισμό REDD+, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διαπραγματευθείσες εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες ορισμένες φορές ευθύνονται για την αποψίλωση εξαιτίας της απελευθέρωσης του εμπορίου ξύλου;

Έπειτα, ακόμη περιμένουμε μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το θέμα που αφορά τα βιοκαύσιμα και τις έμμεσες αλλαγές στη χρήση της γης. Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο σας ζήτησε να ενσωματώσετε τα ζητήματα αυτά στα κριτήρια για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των βιοακαυσίμων.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία: εκτιμούμε ιδιαιτέρως τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης και, συγκεκριμένα, τη συμμετοχή μελών της κοινωνίας των πολιτών του Καμερούν και της Δημοκρατίας του Κονγκό. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, και από την άποψη αυτή, οι εθελοντικές αυτές συμφωνίες εταιρικής σχέσης έμοιαζαν να είναι επιτυχία.

Εντούτοις, όπως έλεγα μόλις τώρα, παραμένουν ορισμένα ερωτήματα και αιτήματα. Κύριε Επίτροπε, είστε πρόθυμος να έρχεστε, για παράδειγμα, κάθε έξι μήνες ή έξι μήνες μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας, προκειμένου να μας ενημερώνετε σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας; Ρωτώ επειδή είναι σαφές ότι ενδέχεται να υπάρχει πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά ανάμεσα στη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή της συμφωνίας. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να έρχεστε και να μας λέτε εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικότερα τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, συνεχίζουν να συμμετέχουν στην εφαρμογή της. Στις χώρες όπου δεν είναι ακόμη εύκολο να υποβάλει κανείς καταγγελία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει διαφθορά, έχουν προβλεφθεί μηχανισμοί καταγγελίας –κυρίως ανεξάρτητοι μηχανισμοί– έτσι ώστε αυτά τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να καταγγέλλουν την ανεπαρκή εφαρμογή της συμφωνίας και να αναφέρουν ότι πλέον δεν εισακούονται; Ομοίως, θα θέλαμε να μας ενημερώνετε τακτικά σχετικά με τις συνέπειες της εφαρμογής των εν λόγω συμφωνιών, έτσι ώστε να μπορείτε να μας λέτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τόσο ως προς τη συνολική συνεκτικότητα των δράσεων της Επιτροπής για τα δάση όσο και ως προς τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους σε σχέση με το ζήτημα της νομιμότητας της ξυλείας.

Τέλος, ένα τελευταίο σημείο: ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει προϋπολογισμός στις συμφωνίες αυτές. Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστούμε προφανώς προϋπολογισμούς για να υποστηρίξουμε τις εν λόγω πολιτικές, επομένως μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε το δημοσιονομικό ζήτημα όσον αφορά τις εν λόγω εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης;

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder, συντάκτρια.(EN) Κυρία Πρόεδρε, τα τροπικά δάση στο Καμερούν και το Κονγκό είναι πολύτιμα και πρέπει να επικροτήσουμε αυτήν την εθελοντική συμφωνία που εξετάζει τη βιωσιμότητα της συγκομιδής της ξυλείας που περιέχουν.

Τα δάση δεν ανήκουν μόνο στους κατοίκους των χωρών αυτών, αλλά αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος του πλανήτη, αποτελούν κλειδί για τα συστήματα διατήρησης της ζωής και συγκρατούν δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα.

Ο τερματισμός της αποψίλωσης είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος, και οι κυβερνήσεις ανά την υφήλιο προσπαθούν εδώ και χρόνια να το κάνουν αυτό. Αυτές οι δύο χώρες θα πρέπει να λάβουν συγχαρητήρια για το θάρρος τους και την πρόνοιά τους να υπογράψουν αυτές τις εθελοντικές συμφωνίες με την ΕΕ.

Εντούτοις, η ρύθμιση και η επιβολή των συμφωνιών αυτών θα αποδειχθεί πρόκληση. Ένας Θεός ξέρει πόσο δύσκολη είναι η δημιουργία της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων της ίδιας μας της ηπείρου. Η θέληση όμως υπάρχει και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτό. Η προσεκτική διαχείριση μπορεί να μειώσει την παράνομη και μη βιώσιμη εισαγόμενη ξυλεία.

Προς στιγμήν, η ποσότητα ξυλείας που συγκεντρώνεται και εισάγεται παράνομα στην ΕΕ συνιστά το ένα πέμπτο σχεδόν των προϊόντων ξύλου στις αγορές μας, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και άλλοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό. Η επιβολή της συμφωνίας θα είναι ευκολότερη με τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού και της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το δικαίωμά τους να ακούγεται η φωνή τους και να συμμετέχουν θα διατηρηθεί και θα εισακουστεί. Εξάλλου, έχουν να χάσουν περισσότερα, εάν χαθούν τα δάση τους.

Η εκτεταμένη αφαίρεση τροπικού ξύλου ωθείται από την ακόρεστη όρεξη για προϊόντα που ομορφαίνουν τα σπίτια μας. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε περισσότερο τον πόρο αυτόν και να φροντίσουμε περισσότερο έναν πόρο που όχι μόνο συντηρεί ένα ολόκληρο πλήθος ειδών φυτών και ζώων, αλλά επίσης αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς και χρειάζεται πολλά χρόνια για να ωριμάσει.

Πρέπει να προσέξουμε να μην υπονομεύσουμε τις ίδιες μας τις προσπάθειες για καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών και της αλλαγής του κλίματος με το να παρέχουμε ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως για τα προϊόντα της παράνομης ξυλείας.

Το αποτέλεσμα των συμφωνιών αυτών μπορεί να σημαίνει ότι η τροπική ξυλεία θα γίνει ακριβότερη και αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν θα πρέπει να αντιταχθούμε. Δεν πρόκειται μόνο για έναν περιορισμένο πόρο, αλλά είναι το μοναδικό πράγμα που έχουν να πουλήσουν οι ντόπιοι πληθυσμοί. Αυτοί γνωρίζουν την πραγματική αξία του πόρου τους και, με τη συμφωνία αυτή, και εμείς το ίδιο.

Οι άνθρωποι αυτοί είναι τα αυτιά και τα μάτια μας στο δάσος και χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους για να επιβάλουμε τις συμφωνίες. Θέλουν να στηρίξουμε τη δυνατότητά τους να εκφράζουν οποιεσδήποτε ανησυχίες. Οι συμφωνίες αυτές είναι μια αμφίδρομη διαδικασία και προσδοκούμε από εσάς, κύριε Επίτροπε, να μπορέσετε να την εφαρμόσετε.

Οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης είναι καλές για τον πλανήτη, καλές για τις χώρες εταίρους και καλές για την ΕΕ. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες θα λειτουργήσουν και ότι θα παρακολουθούμε και θα αντιμετωπίζουμε οποιεσδήποτε παραβιάσεις. Έπειτα, θα πρέπει να περιμένουμε από άλλες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής να υπογράψουν παρόμοιες συμφωνίες το συντομότερο δυνατό και ανυπομονώ να εργαστώ μαζί με εσάς και την Επιτροπή για να το επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, συντάκτης.(EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον Yannick Jadot για την παραδειγματική συνεργασία του με τους σκιώδεις εισηγητές του. Όλοι εργαστήκαμε εξαιρετικά καλά για την παρούσα έκθεση και είμαι ευτυχής –όπως είπε και ο ίδιος– για το ότι κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε ευρεία συναίνεση.

Οι συμφωνίες με το Κονγκό και το Καμερούν, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες με τη Γκάνα, σημαίνουν ότι ορισμένα από τα πιο ευάλωτα αφρικανικά δάση καλύπτονται πλέον από εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Η ύπαρξη των συμφωνιών αυτών, όπως είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Οι συμφωνίες παρέχουν έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση του μαζικού παράνομου εμπορίου ξυλείας. Παρέχουν μια ευκαιρία για την καλύτερη διαχείριση ενός φυσικού πόρου που έχει ζωτική σημασία και ας ελπίσουμε ότι θα φέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά στον τομέα των δασών, η οποία δυστυχώς ενδημεί επί του παρόντος στην Αφρική.

Ωστόσο, ενώ επικροτώ τις συμφωνίες αυτές, συμμερίζομαι παρ’ όλα αυτά ορισμένους προβληματισμούς του εισηγητή. Απόψε, θα ήθελα απλώς να αναφερθώ σε τρεις από αυτούς.

Πρώτον και κυριότερο, ο κίνδυνος –δεν υπάρχει πρόθεση, υπάρχει όμως ο κίνδυνος– της συμφωνίας σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι πως δίνει την εντύπωση ότι παρέχει ένα πλαίσιο για τη μεγάλης κλίμακας εκμετάλλευση των δασών μας, οδηγώντας στο αντίθετο από τον σκοπό της συμφωνίας, δηλαδή στην περαιτέρω υποβάθμιση και αποψίλωση, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην ίδια την καταστροφή του παγκόσμιου περιβάλλοντος, την οποία προσπαθούμε να αποφύγουμε. Αυτό που θέλουμε, είναι μια συμφωνία που θα συμβάλει στη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων της βιοποικιλότητας. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι κάτι τέτοιο σημαίνει πως η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και να ενημερώνει σε τακτική βάση για την πρόοδο της συμφωνίας.

Δεύτερον, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι οποίοι είναι πολύ συχνά τα θύματα της περιβαλλοντικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να ωφεληθούν από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Η υπόσχεση που διατυπώνεται στην εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης από την κυβέρνηση του Κονγκό για την προώθηση μιας νομοθεσίας, η οποία θα διασφαλίζει την προαγωγή και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, θα πρέπει να τηρηθεί. Και πάλι, προτρέπω την Επιτροπή να πιέζει σε συνεχή βάση για την τήρηση της υπόσχεσης αυτής στις επαφές της με την κυβέρνηση, ωσότου καταγραφεί στη νομοθεσία του Κονγκό.

Τρίτον, πρέπει να διασφαλίσουμε –και συμφωνώ με την Catherine Bearder που το ανέφερε– ότι θα διατεθούν επαρκή κονδύλια για τη σωστή εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι μια συμφωνία στα χαρτιά, χωρίς τους πόρους για την υλοποίησή της είναι ένα άχρηστο χαρτί. Όπως επισημάνθηκε, δεν υπάρχουν οικονομικά πακέτα που συνοδεύουν την ίδια τη συμφωνία. Εναπόκειται σε εμάς –τόσο στην Επιτροπή να υποβάλει την πρόταση, όσο και στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εισαγάγουν στον προϋπολογισμό τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα– να κάνουμε τη συμφωνία αυτή να λειτουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε χρήματα για να ελέγχουμε τη νομιμότητα της ξυλείας που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε χρήματα για να εκπαιδεύσουμε, να εξοπλίσουμε και να παράσχουμε την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε όσους δραστηριοποιούνται στις αφρικανικές χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης και χρειαζόμαστε επίσης πόρους για να διεξαγάγουμε τον έλεγχο στον οποίο αναφέρθηκα ήδη.

Επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τους επόμενους μήνες θα προσφέρουμε το χρηματοδοτικό πλαίσιο προκειμένου να έχουν επιτυχία οι συμφωνίες αυτές. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για καλές συμφωνίες, όμως, όπως όλες οι συμφωνίες, θα εξαρτώνται από την καλή θέληση και την επαγρύπνηση των επιμέρους μονάδων –των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κρατών μελών, των κυβερνήσεων του Κονγκό και του Καμερούν– να τηρήσουν την υπόσχεσή τους ότι θα διασφαλίσουν την λειτουργία των συμφωνιών στην πράξη. Θα πρέπει να συντελέσουν στην καλύτερη διαχείριση των δασών μας και στην καλύτερη διαχείριση των ζωτικής σημασίας παγκόσμιων πόρων μας, όμως εάν τις χειριστούμε με λάθος τρόπο, θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Περιμένουμε από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πρόοδο που σημειώνεται.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins, συντάκτης.(EN) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνούμε με τη γενική προσέγγιση του Yannick Jadot σε σχέση με το θέμα αυτό. Επικροτώ οποιαδήποτε συμφωνία εγγυάται την προστασία των τροπικών δασών του πλανήτη μας, εάν οι συμφωνίες αυτές προάγουν επίσης την προστασία του γηγενούς πληθυσμού του δάσους και προσφέρουν μια καλύτερη ζωή στην πλειονότητα των ανθρώπων στις συγκεκριμένες χώρες.

Πρέπει να πούμε εξαρχής ότι τόσο η Δημοκρατία του Κονγκό όσο και το Καμερούν έχουν ιδιαίτερα καταπιεστικές κυβερνήσεις. Το Καμερούν κατέχει πολύ υψηλή θέση στον δείκτη διαφθοράς που τηρεί η Διεθνής Διαφάνεια και στη Δημοκρατία του Κονγκό υπάρχει τρομακτική εκμετάλλευση ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού, κυρίως των Πυγμαίων, παρά το γεγονός ότι μόλις εγκρίθηκε μια καινούργια νομοθεσία και οι πολίτες θα περιμένουν να δουν τι κάνει η νομοθεσία αυτή για την προστασία των γηγενών κατοίκων.

Στις χώρες αυτές, ο τομέας της υλοτομίας εμπλέκεται στη διαφθορά και την εκμετάλλευση των εργαζομένων και η επακόλουθη αποψίλωση συνιστά τεράστια απειλή για τα εισοδήματα των αυτοχθόνων πληθυσμών. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το αρχικό ψήφισμα της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς ζητά να τεθεί η βιομηχανία υλοτομίας υπό κρατική ιδιοκτησία και δημοκρατικό έλεγχο, εμπλέκοντας σημαντικά τους εργαζόμενους στον κλάδο και τις γηγενείς κοινότητες στα δάση που πλήττονται από την υλοτομία.

Το ψήφισμα της Αριστεράς επισημαίνει επίσης ότι η παράνομη υλοτομία σχετίζεται το επίπεδο της φτώχειας στις συγκεκριμένες χώρες. Μπορεί να παράσχει ένα εισόδημα για άτομα και τις οικογένειές τους που διαφορετικά θα πεινούσαν και, κατά συνέπεια, ο τερματισμός της παράνομης υλοτομίας συνδέεται επίσης με τον τερματισμό της φτώχειας και των στερήσεων, από τις οποίες υποφέρουν πολλές κοινότητες στις αντίστοιχες χώρες.

Αυτό δεν θα γίνει από τις διεφθαρμένες τοπικές ελίτ, ούτε από τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές επιχειρήσεις, βασικό κίνητρο των οποίων είναι το ιδιωτικό κέρδος, αλλά θα γίνει εάν οι εργαζόμενοι στον τομέα της δασοκομίας και οι ίδιοι οι αυτόχθονες πληθυσμοί αναλάβουν τη δημοκρατική ιδιοκτησία των πόρων τους. Υπό την έννοια αυτή, οι κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής μπορούν να εμπνευστούν από τα αδέλφια τους στην Τυνησία και τον ηρωικό αγώνα που πραγματοποιούν τις τελευταίες εβδομάδες ενάντια σε ένα διεφθαρμένο δικτατορικό καθεστώς.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, συντάκτης.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλές χώρες που εξάγουν τροπικό σκληρό ξύλο έχουν αρχίσει να υπογράφουν εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την ΕΕ, δυνάμει του σχεδίου δράσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT). Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει στήριξη για τη μεταρρύθμιση της δασικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ειδικότερα για την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου της ανιχνευσιμότητας και της νομιμότητας των προϊόντων που έχουν ως βάση το ξύλο.

Υπάρχει κάτι που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό: εάν βοηθά να βελτιωθεί η διαφάνεια και να αποφευχθεί η περιβαλλοντική καταστροφή που σχετίζεται με τις δασοκομικές δραστηριότητες, τότε είναι καλό να δεσμευθούν οι εταίροι ότι θα τροποποιήσουν και θα βελτιώσουν τις σημερινές νομικές διατάξεις. Επίσης, επικροτώ ρητά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσμευση να παράσχει στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις χώρες που παράγουν ξύλο, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου της ανιχνευσιμότητας και της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων που έχουν ως βάση το ξύλο.

Υπάρχουν ακόμη δύο σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Η ιδέα πίσω από τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης είναι να δώσουμε τέλος στο εμπόριο ξύλου που έχει υλοτομηθεί παράνομα, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από το ξύλο αυτό, και να βοηθήσουμε να σταματήσει η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών και οι συνέπειές τους υπό τη μορφή εκπομπών CO2, όπως επίσης και η απώλεια της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η περαιτέρω μαζική εκμετάλλευση των τροπικών και άλλων δασών που είναι ιδιαίτερα πλούσια σε είδη και έχουν αυξημένη ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα είναι ανεύθυνη και μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω συμφωνίες συνιστούν ένα μικρό, αλλά θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ απόλυτα με τα σημεία που έθιξαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαίρετη συνεργασία του και θα ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένος εάν μπορούσαμε να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο με τις συμφωνίες αυτές, προκειμένου να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή κ. Jadot για την υποστήριξή του προς τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο με το Κονγκό και το Καμερούν. Ελπίζω ότι το Σώμα θα ακολουθήσει τις συστάσεις για παροχή συναίνεσης προκειμένου να συναφθούν οι δύο αυτές συμφωνίες. Κάτι τέτοιο θα ενθάρρυνε επίσης τα κοινοβούλια τόσο στο Καμερούν όσο και στο Κονγκό να ολοκληρώσουν την εξέταση των συμφωνιών.

Είναι σημαντικό να εγκριθούν οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις χώρες εταίρους, καθώς η παράνομη υλοτομία συνιστά πρόβλημα για όλους μας. Γνωρίζω ότι η παράνομη υλοτομία είναι απλώς η ορατή κορυφή του παγόβουνου. Κατά βάση, συζητάμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για τη βιώσιμη διαχείριση των δασοκομικών πόρων. Και, για να απαντήσω αμέσως σε μια από τις προτάσεις του εισηγητή, θα μπορούσα να πω ότι, ναι, είμαι πρόθυμος να έρχομαι εδώ κάθε έξι μήνες, εφόσον με καλεί το Κοινοβούλιο, για να παρακολουθώ την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών.

Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για δέσμευση. Υπάρχουν κίνδυνοι, όμως αυτός είναι ο μοναδικός, κατά την άποψή μου, τρόπος για να επιτύχουμε μια πραγματικά βιώσιμη διαχείριση του πόρου αυτού, διότι εάν δεν το κάνουμε, δεν θα καταφέρουμε να σημειώσουμε επιτυχία μόνο με δηλώσεις.

Για τις χώρες εταίρους υπάρχει μεγάλη δέσμευση, πιστεύω όμως ότι ένας σημαντικός παράγοντας είναι οι απώλειες που προκύπτουν από την παράνομη υλοτομία. Κάθε χρόνο, χάνονται κέρδη 10-15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, η παράνομη υλοτομία έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, για τη βιοποικιλότητα, καθώς και αναφορικά με την αλλαγή του κλίματος.

Ταυτόχρονα, είναι εξίσου σημαντικό να επισημάνουμε ότι η ΕΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές για την τροπική ξυλεία. Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγισή μας είναι εξαιρετικά σημαντική σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης του όλου ζητήματος. Από την τροπική ξυλεία που φθάνει στην ΕΕ, το 20% προέρχεται από παράνομες πηγές, επομένως έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι θα εισάγουμε μόνο νόμιμη ξυλεία.

Η αλλαγή του κλίματος είναι άλλο ένα θέμα που μας προβληματίζει όλους και η προστασία των δασών πρέπει να ξεκινήσει από κάπου. Είναι πολύ απλό να λέμε ότι πρέπει να πληρώσουμε για να προστατεύσουμε τα δάση: πρόκειται για μια απλή φόρμουλα, όμως η εφαρμογή της απαιτεί μεγάλη δέσμευση και από τις δύο πλευρές.

Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα που μου θέσατε. Όσον αφορά την επιβολή και την εφαρμογή της, η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης καθιερώνει μια κοινή επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας. Θα εισαγάγει επίσης έναν ανεξάρτητο έλεγχο για την ανάλυση του συστήματος βεβαίωσης της νομιμότητας, καθώς και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του. Επίσης, υπάρχει ένας μηχανισμός ετήσιων αναφορών, η δε ετήσια αναφορά θα δημοσιοποιείται και θα είναι οπωσδήποτε διαθέσιμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, κατά την προετοιμασία για τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης εμπλέξαμε την κοινωνία των πολιτών και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Έως τώρα, είχαν μείνει εντελώς έξω από τη διαδικασία, επομένως συμφωνήσαμε, δυνάμει των νέων συμφωνιών, να συγκροτήσουμε επιτροπές πολλών ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση, ή την καθοδήγηση, της διαδικασίας εφαρμογής, όπου συμμετέχουν αυτόχθονες πληθυσμοί.

Επιπλέον, οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό καταγγελιών και ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα πρέπει να έχει πρόσβαση και να βασίζεται στις πληροφορίες που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτήτων.

Ως προς τους πόρους, υπάρχει ένα ορισμένο κόστος. Μεταξύ του 2002 και του 2008, η ΕΕ συνεισέφερε 544 εκατομμύρια ευρώ στη δασοκομία του αναπτυσσόμενου κόσμου εν γένει, μερικά εκ των οποίων κατευθύνθηκαν σε έργα FLEGT σε επιμέρους χώρες. Έως τώρα, η Επιτροπή έχει δαπανήσει άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του FLEGT γενικότερα και θα δαπανήσουμε άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ ανάμεσα στο 2011 και το 2013. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι και τα κράτη μέλη πραγματοποιούν οικονομικές συνεισφορές.

Επίσης, στην εφαρμογή των συμφωνιών FLEGT έχουμε αφιερώσει και ανθρώπινους πόρους. Έχω επτά δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με αυτό και συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών και τις εθνικές δασικές αρχές.

Μια επιπλέον προσπάθεια έχει γίνει με τον κανονισμό για την παράνομη ξυλεία, ο οποίος υιοθετήθηκε το 2010 ως βασικό στοιχείο του σχεδίου δράσης FLEGT, και αυτό θα συμπληρώσει την προσέγγιση της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Θα αποθαρρύνει την άναρχη και μη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών.

Η πρόσφατη συμφωνία στο Κανκούν σχετικά με την ανάληψη δράσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων που οφείλονται στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών (γνωστή ως «REDD») θα διευκολύνει περαιτέρω την παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες από μέρους της Επιτροπής. Το μελλοντικό μας έργο για τη δασική διακυβέρνηση με τη βοήθεια των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης θα ενισχυθεί από το γεγονός ότι η συμφωνία REDD προβλέπει τη διακυβέρνηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των μελών των τοπικών κοινοτήτων.

Επισημαίνω την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους. Συμφωνώ με το σχέδιο ψηφίσματος ως προς το ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στα ζητήματα αυτά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού μας διαλόγου με τις χώρες εταίρους και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς συνιστά ένα από τα ζητήματα που εξετάζουμε κατά τις επαφές μας με τις χώρες εταίρους.

Θα ήθελα όμως να επισημάνω ένα συγκεκριμένο σημείο που συνιστά ενθάρρυνση για την όλη διαδικασία: το γεγονός ότι οι χώρες εταίροι αισθάνονται ότι έχουν δεσμευθεί. Χωρίς κάποια πραγματική συμμετοχή από τις χώρες εταίρους, δεδομένων όλων των αδυναμιών που υπάρχουν σε διοικητικό επίπεδο, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά τα δάση.

Γνωρίζω ότι αυτή είναι η αρχή της διαδικασίας, πρόκειται όμως για μια αρχή που γίνεται και από τις δύο πλευρές και είμαι πάντοτε πρόθυμος να έρχομαι στο Κοινοβούλιο για να αναφέρω σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής. Εντούτοις, με το σχέδιο δράσης FLEGT, οπωσδήποτε δεν κάνουμε το λάθος βήμα. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση: δεν αυξάνουμε τον κίνδυνο. Ενδεχομένως, δεν παρέχουμε απόλυτα επαρκείς λύσεις, τουλάχιστον όμως κάνουμε ένα αξιοπρεπές βήμα, για το οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου