Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0062(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0370/2010

Keskustelut :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Äänestykset :

PV 19/01/2011 - 6.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0010

Puheenvuorot
Maanantai 17. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

14. EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus – EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus – Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies.(DE) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu – metsälainsäädäntö (Kamerun, Kongon tasavalta)

– EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus

Yannick Jadot'n kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta antama suositus (A7-0371/2010)

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

[12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE)]

– EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus

Yannick Jadot'n kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta antama suositus (A7-0370/2010)

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

[10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE)]

– suullinen kysymys Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset Kongon ja Kamerunin kanssa sekä muut suunnitellut vapaaehtoiset kumppanuussopimukset (O-0202/2010 – B7-0802/2010).

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, esittelijä.(FR) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän tässä varhaisessa vaiheessa kaikkia kollegoitani työstä, jonka me olemme tehneet yhdessä tässä asiassa ja joka on mahdollistanut sen, että tämän parlamentin kaikki poliittiset ryhmät ovat löytäneet yhteisen kannan ja ovat laatineet suullisen kysymyksen sekä päätöslauselman liitettäväksi vapaaehtoisiin kumppanuussopimuksiin.

Asia on tärkeä. Kuten kaikki tiedätte, metsät ovat häviämässä. Joka toinen sekunti maailmassa hävitetään jalkapallokentän kokoinen alue; vuodessa Kreikan kokoinen alue on kaadettu. Tilanne on selvästikin murheellinen. Se on murheellinen monimuotoisuuden kannalta: muutama tuhat kasvi- ja eläinlajia on uhattuna, ja hakkuun kohteena olevat metsät – trooppiset metsät – sisältävät puolet maailman biologisesta monimuotoisuudesta. Se on murheellista myös ilmastonmuutoksen kannalta: metsien kaataminen aiheuttaa 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Metsien kaataminen uhkaa myös satoja miljoonia ihmisiä, jotka elävät metsissä tai metsistä.

Metsien hyväksikäyttö ja metsäteollisuus ovat metsien kaatamisen suurimmat syyt erityisesti alueella, johon me tänään keskitymme: Kongon altaassa. On arvioitu, että 20–40 prosenttia maailmassa kaadetusta ja vaihdetusta puusta on laitonta puuta. Asia, jota me tänään käsittelemme, on siten selvästikin erittäin tärkeä.

Vapaaehtoiset kumppanuussopimukset on hyväksytty kansainvälisen kaupan valiokunnan hyväksymismenettelyssä. Lissabonin sopimuksen ansiosta menettely antaa Euroopan parlamentille mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä. Samalla se voi kuitenkin vain sanoa kyllä tai ei. Siten tämä keskustelu on erittäin tärkeä, koska sen ansiosta voimme käsitellä yksityiskohtia ja se antaa teille, arvoisa komission jäsen, komission edustajana tilaisuuden vastata kysymyksiin, joita Euroopan parlamentti teille esittää.

Nämä sopimukset ovat tärkeitä; niiden avulla voimme varmistaa puutavaran jäljitettävyyden. Niillä luodaan myös riippumattomat varmistamismenettelyt, ja ne täydentävät metsäpolitiikkaa ja -hallintoa kyseisissä valtioissa. Tänään me puhumme Kongon tasavallasta ja Kamerunista.

Kerron vielä yhden asian, ennen kuin siirryn sopimuksiin ja parlamentin kysymyksiin: meidän on todellakin tehtävä ero laillisen puutavaran ja kestävän puutavaran välillä. On selvää, että käsittelemme täällä puutavaran laillisuutta, mutta laillinen puutavara ei välttämättä tarkoita kestävää metsän hyväksikäyttöä.

Siten ensimmäinen yleinen kysymys, jonka esitän komissiolle, on: mitä komissio tekee varmistaakseen metsäasioiden yleisen yhdenmukaisuuden – 2011 on kansainvälinen metsien vuosi – varmistaen samalla sen, mitä Nagoyassa sanottiin ja mitä Cancúnissa päätettiin, erityisesti REDD+ -mekanismista, ja ottaen huomioon myös kauppasopimukset, jotka on neuvoteltu ja jotka ovat joskus syynä metsien kaatamiseen puutavaran kaupan vapauttamisen takia?

Odotamme Euroopan komissiolta edelleen vastausta kysymykseen biopolttoaineista ja epäsuorista muutoksista maankäytössä. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti on pyytänyt teitä sisällyttämään kyseiset asiat perusteisiin, joilla arvioidaan biopolttoaineiden kestävyyttä.

Vapaaehtoisissa kumppanuussopimuksissa on monia myönteisiä tekijöitä: arvostimme kovasti neuvottelupyrkimyksiä sekä erityisesti kansalaisyhteiskunnan jäsenten osallistumista Kamerunissa ja Kongon tasavallassa. Tiedämme, ettei se ollut helppoa, ja tästä näkökulmasta vapaaehtoiset kumppanuussopimukset vaikuttivat onnistuneilta.

Kuten juuri sanoin, jäljellä on kuitenkin monia kysymyksiä ja pyyntöjä. Arvoisa komission jäsen, oletteko valmis kertomaan meille sopimuksen täytäntöönpanosta esimerkiksi kuuden kuukauden välein tai kuusi kuukautta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen? Kysyn sitä, koska on selvää, että sopimusta koskevat neuvottelut ja sen allekirjoittaminen voivat olla kovin erilaisia. Siksi haluaisimme, että te tulette ja kerrotte meille ovatko osapuolet, erityisesti kansalaisyhteiskunnan jäsenet, edelleen osallistuneet sen täytäntöönpanoon. Onko maihin, joissa ei vieläkään ole helppoa valittaa, varsinkaan silloin kun esiintyy korruptiota, perustettu valitusmenettelyitä – erityisesti riippumattomia – niin että kyseiset kansalaisyhteiskunnan jäsenet voivat valittaa huonosta täytäntöönpanosta ja ilmoittaa, ettei heitä enää kuunnella? Samalla tavoin haluaisimme teidän raportoivan säännöllisesti kyseisten sopimusten täytäntöönpanon vaikutuksista, niin että te voitte kertoa meille mihin me olemme päässeet niiden kanssa. Tämä koskee komission metsätoimien yleistä yhdenmukaisuutta ja niiden täytäntöönpanoa erityisesti puutavaran laillisuuden alalla.

Lopuksi viimeinen asia: väitätte, ettei sopimuksissa ole talousarviota. Tarvitsemme selvästi talousarvioita politiikan tukemiseksi, joten voitteko selvittää vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia koskevan budjettikysymyksen?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, Kamerunin ja Kongon trooppiset sademetsät ovat arvokkaita, ja meidän on oltava tyytyväisiä tähän vapaaehtoiseen sopimukseen, jossa käsitellään niiden sisältämän puun korjuun kestävyyttä.

Metsät kuuluvat kyseisten maiden kansalaisille mutta ovat osa planeetan ekosysteemiä, ne ovat keskeisiä elämää ylläpitäville järjestelmille ja sisältävät miljardeja tonneja hiiltä.

Metsäkadon pysäyttäminen on yksi tavoista, joilla meidän pitäisi torjua ilmastonmuutosta, ja hallitukset ympäri maailmaa ovat yrittäneet tehdä niin vuosien ajan. Kyseistä kahta valtiota pitäisi onnitella niiden rohkeudesta ja kaukokatseisuudesta, kun ne ovat allekirjoittaneet kaksi vapaaehtoista sopimusta EU:n kanssa.

Sopimusten sääntelystä ja täytäntöönpanosta tulee kuitenkin haastavaa. Taivas yksin tietää, että oman mantereemme resurssien kestävä hoito on tarpeeksi kovaa. Tahto on kuitenkin olemassa, ja siihen me voimme olla erittäin tyytyväisiä. Huolellinen hoito voi vähentää laittomasti ja kestämättömästi tuotua puutavaraa.

Tällä hetkellä laittomasti kaadetun ja EU:hun tuodun puun osuus on lähes viidesosa markkinoidemme puutavarasta huolimatta siitä, että Euroopan parlamentti ja muut yrittävät torjua sitä. Valvonnasta tulee helpompaa, kun paikalliset asukkaat ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat siihen kyseisissä maissa, ja meidän on varmistettava, että heidän oikeuttaan tulla kuulluksi ja osallistua valvontaan ylläpidetään ja kuunnellaan. Loppujen lopuksi he häviävät eniten, jos metsät kaadetaan.

Trooppisen puun laajamittainen kaatamisen syynä on kyltymätön himo tuotteisiin, joilla koristamme kotejamme. Meidän pitäisi arvostaa kyseistä resurssia entistä enemmän ja ottaa se paremmin huomioon, sillä se ylläpitää monia kasvi- ja eläinlajeja mutta kasvaa hitaasti ja siltä kestää monta vuotta saavuttaa hakkuukypsyys.

Meidän pitää huolehtia siitä, ettemme heikennä omia toimiamme, jotka koskevat metsien kaatamista ja ilmastonmuutosta, tarjoamalla samalla maailman suurimpia markkinoita laittomille puutuotteille.

Kyseisten sopimusten tulos voi tarkoittaa sitä, että trooppisen puutavaran hinta nousee ja se on asia, jota emme saisi vastustaa. Se ei ole vain rajallinen resurssi vaan ainoa asia, jota paikalliset voivat myydä. He tuntevat resurssinsa todellisen arvon, ja tämän sopimuksen ansiosta me myös.

Kyseiset ihmiset ovat silmämme ja korvamme metsässä, ja me tarvitsemme heidän apuaan sopimusten valvonnassa. He tarvitsevat meitä tukemaan kykyään ilmaista huolensa. Kyseiset sopimukset muodostavat kaksisuuntaisen prosessin, ja me odotamme, että te, arvoisa komission jäsen, voitte valvoa niitä.

Vapaaehtoiset kumppanuussopimukset ovat hyvä asia planeetalle, kumppanivaltioillemme ja EU:lle. Meidän on varmistettava, että sopimukset toimivat ja että rikkomuksia valvotaan ja käsitellään. Sitten meidän on suunnattava katseemme muihin Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan valioihin, jotta nämä allekirjoittavat vastaavat sopimukset mahdollisimman pian, ja odotan innokkaasti yhteistyötä teidän ja komission kanssa sen saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, aloitan kiittämällä Yannick Jadot'a esimerkillisestä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Teimme kaikki erittäin hyvää työtä mietinnön parissa, ja olen iloinen siitä – kuten hän sanoi – että onnistuimme saavuttamaan laajan konsensuksen.

Sopimukset Kongon ja Kamerunin sekä Ghanan kanssa merkitsevät sitä, että jotkut Afrikan haavoittuvimmista metsistä kuuluvat nyt vapaaehtoisten kumppanuussopimusten piiriin. Kyseisten sopimusten olemassaolo, kuten kaksi aikaisempaa puhujaa ovat sanoneet, on erittäin myönteistä. Ne tarjoavat mekanismin laajamittaisen laittoman puukaupan torjumiseksi. Ne tarjoavat mahdollisuuden hoitaa elintärkeitä luonnonvaroja entistä paremmin, ja toivottavasti ne lisäävät avoimuutta ja auttavat meitä torjumaan metsäalalla esiintyvää korruptiota, joka on valitettavasti levittynyt erittäin laajalle Afrikassa tällä hetkellä.

Vaikka olenkin tyytyväinen sopimuksiin, jaan kuitenkin esittelijän huolen monissa asioissa. Tänä iltana käsittelen kolmea niistä.

Ennen kaikkea vaarana – se ei ole tarkoitus mutta vaara on olemassa – tällaisten sopimusten tekemisessä on se, että sen katsotaan tarjoavan puitteet laajamittaiselle metsien hyväksikäytölle, mikä johtaa sopimusten tarkoituksen vastakohtaan eli metsien tilan heikkenemisen ja metsäkadon lisääntymiseen ja edistää siten maailman ympäristön tuhoutumista, jota pyrimme välttämään. Haluamme sopimuksen, joka edistää biologista monimuotoisuutta edustavien luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää hoitoa. Esittelijän tavoin katson sen merkitsevän sitä, että komission on seurattava tilannetta jatkuvasti ja raportoitava säännöllisesti siitä miten sopimus edistyy.

Toiseksi alkuperäiskansojen, jotka joutuvat usein ympäristön hyväksikäytön uhreiksi, pitäisi hyötyä tästä sopimuksesta. On noudatettava Kongon hallituksen vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa tekemää lupausta laista, jolla varmistetaan se, että alkuperäiskansojen oikeuksia edistetään ja kunnioitetaan. Kehotan jälleen komissiota, kun tämä on yhteydessä hallituksen, painostamaan lupauksen toteuttamiseksi siihen saakka, kunnes laki on Kongon säädöskokoelmassa.

Kolmanneksi meidän on varmistettava – olen siitä samaa mieltä kuin Catherine Bearder joka mainitsi asian – että tarjolla on riittävästi varoja sopimuksen asianmukaista täytäntöönpanoa varten. Riippumatta siitä, miten hyvä sopimus on paperilla, ilman resursseja sen täytäntöön panemiseksi se on merkityksetön paperinpala. Kuten on ilmoitettu, itse sopimukseen ei liity rahoituspakettia. Meidän on saatava sopimus toimimaan – komission on annettava ehdotus ja parlamentin ja neuvoston on annettava talousarviossa riittävä rahoitus. Se tarkoittaa sitä, että meillä on oltava rahaa Euroopan unioniin tulevan puutavaran laillisuuden tarkastamiseen, tarvitsemme rahaa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tehneissä Afrikan valtioissa toimivien henkilöiden kouluttamiseen, varustamiseen ja teknisen asiantuntemuksen välittämiseen heille ja tarvitsemme myös resurssit jo mainitsemani valvonnan toteuttamiseen.

Niinpä meidän on varmistettava tulevina kuukausina, että tarjoamme rahoituspuitteet sopimusten onnistumiselle. Toistan sen, että sopimukset ovat hyviä mutta kuten kaikki sopimukset ne ovat riippuvaisia yksittäisten toimijoiden – kansalaisjärjestöjen, jäsenvaltioiden, Kongon ja Kamerunin hallitusten – hyvästä tahdosta ja valppaudesta lupausten täyttämiseksi, jotta sopimukset toimivat käytännössä. Niiden pitäisi johtaa siihen, että metsiä ja maailman elintärkeitä luonnonvaroja hoidetaan entistä paremmin, mutta väärin käsiteltynä ne voivat viedä meitä päinvastaiseen suuntaan. Odotamme, että komissio seuraa tarkasti edistystä.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, olemme Yannick Jadot'n kanssa yhtä mieltä yleisestä lähestymistavasta. Suhtaudun myönteisesti sopimuksiin, joilla taataan planeettamme sademetsien suojelu, jos sopimuksilla edistetään myös metsissä asuvien alkuperäiskansojen suojelua ja parannetaan kyseisten valtioiden kansalaisten elämää.

Aluksi on todettava, että Kongon tasavallassa ja Kamerunissa on voimakkaita sortotoimia harjoittavat hallitukset. Kamerun on erittäin korkealla Transparency International -järjestön korruptioindeksissä, ja Kongon tasavallassa on tapahtunut kauheaa ihmisryhmien hyväksikäyttöä, joka on kohdistunut erityisesti pygmeihin, vaikka uusi laki on juuri annettu ja ihmiset odottavat miten se suojelee alkuperäinkansoja.

Kyseisissä valtioissa puunkorjuuala on syyllistynyt korruptioon ja työntekijöiden hyväksikäyttöön, ja metsien kaataminen on vakava uhka alkuperäiskansojen toimeentulolle. Sen takia Euroopan yhtyneen vasemmiston alkuperäisessä päätöslauselmassa vaaditaan puunkorjuualaa julkiseen omistukseen ja demokraattiseen valvontaan sekä alan työntekijöiden ja korjuun kohteena olevien metsien alkuperäisyhteisöjen kuulemista.

Vasemmiston päätöslauselmassa huomautetaan myös, että laiton puunkorjuu on yhteydessä kyseisten maiden köyhyystasoon. Se voi tarjota tuloja henkilöille ja perheille, jotka muuten olisivat nälkäisiä, ja siten laittoman puunkorjuun torjuminen liittyy myös köyhyyden ja puutteen poistamiseen monissa kyseisten maiden yhteisöissä.

Sitä eivät voi tehdä korruptoituneet paikalliset eliitit eivätkä monikansalliset eurooppalaiset yritykset, joiden tärkein motiivi on yksityisen voiton tavoittelu, vaan metsäalan työntekijät ja itse alkuperäiskansat ottamalla resurssinsa demokraattiseen omistukseen. Tässä suhteessa Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaat voivat ottaa mallia tunisialaisista siskoista ja veljistä, jotka ovat viime viikkoina taistelleet sankarillisesti korruptoitunutta diktatuuria vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, laatija.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, monet valtiot, jotka vievät trooppista lehtipuuta, ovat alkaneet allekirjoittaa vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia EU:n kanssa metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan toimintasuunnitelman (FLEGT) puitteissa. Euroopan unioni antaa tukea metsähallinnon uudistuksille ja valmiuksien kehittämiselle sekä erityisesti puutuotteiden jäljitettävyyden ja laillisuuden varmistusjärjestelmien täytäntöönpanolle.

Yksi asia on mielestäni erityisen tärkeä: jos se auttaa lisäämään avoimuutta ja estämään ympäristövahinkoja metsätaloudessa, niin kumppaneiden on hyvä sitoutua muuttamaan ja kehittämään nykyisiä säännöksiä. Olen tyytyväinen myös siihen, että Euroopan unioni on sitoutunut antamaan tukea valmiuksien kehittämiseen puuntuottajavaltioissa erityisesti puutavaran ja -tuotteiden jäljitettävyyden ja laillisuuden varmistusjärjestelmien täytäntöönpanon yhteydessä.

Haluaisin mainita vielä kaksi asiaa. Ajatuksena vapaaehtoisten kumppanuussopimusten taustalla on lopettaa laittomasti kaadetun puun ja puusta valmistettujen tuotteiden kauppa, torjua metsien kaatamista ja tilan heikkenemistä ja niiden vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin sekä biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä koko maailmassa.

Trooppisten metsien sekä muiden monia lajeja ja hiilen varastointikapasiteettia sisältävien metsien laajamittaisen hävittämisen jatkaminen on vastuutonta ja voi johtaa metsien hävittämisen ja tilan heikkenemisen kiihtymiseen, millä on tuhoisat seuraukset koko maailman ympäristölle.

Nämä sopimukset ovat siten pieni mutta myönteinen askel oikeaan suuntaan. Olen täysin samaa mieltä aikaisempien puhujien esittämistä näkökohdista. Kiitän esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä ja olisin erittäin tyytyväinen, jos voisimme saavuttaa todellista edistystä näillä sopimuksilla, jotta maailmasta tulisi hieman parempi.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, aloitan kiittämällä esittelijää Yannick Jadot'a hänen tuestaan metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa koskeville vapaaehtoisille kumppanuussopimuksille. Toivon, että Euroopan parlamentti noudattaa hänen suosituksiaan näiden kahden sopimuksen tekemiseksi. Se kannustaisi myös Kamerunin ja Kongon parlamentteja viemään käsittely loppuun saakka.

On tärkeää, että Euroopan unioni ja kumppanivaltiomme hyväksyvät vapaaehtoiset kumppanuussopimukset, koska laiton hakkuu on ongelma kaikille. Tiedän, että laiton hakkuu on vain jäävuoren näkyvä huippu. Periaatteessa puhumme yhteistyön aloittamisesta metsävarojen kestävän hallinnon alalla. Vastatakseni yhteen esittelijän ehdotukseen välittömästi sanoisin, että kyllä, olen valmis tulemaan tänne kuuden kuukauden välein, jos parlamentti kutsuu minut, seuraamaan sopimusten täytäntöönpanoa.

On totta, että kyse on sitoumuksesta. Siihen liittyy riskejä, mutta se on mielestäni ainoa tapa saavuttaa todella kestävä metsävarojen hoito, koska jos emme tee niin, emme onnistu pelkillä julistuksilla.

Myös kumppanivaltioiden on sitouduttava voimakkaasti, mutta uskon, että yksi tärkeä tekijä on laittomien hakkuiden aiheuttamat tappiot. Joka vuosi menetetään 10–15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Laittomilla hakkuilla on erittäin kielteinen vaikutus myös alkuperäiskansoihin, biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen.

Samalla on tärkeää korostaa sitä, että EU on yksi trooppisen puun suurimmista markkinoista. Se tarkoittaa sitä, että lähestymistapamme on erittäin tärkeä siinä suhteessa miten koko asiaa käsitellään. EU:hun saapuvasta trooppisesta puusta 20 prosenttia tulee laittomista lähteistä, joten velvollisuutemme on varmistaa, että hankimme vain laillista puuta.

Ilmastonmuutoskysymys on toinen kaikkia koskettava huoli, ja metsien suojelu on aloitettava jostain. On helppo sanoa, että meidän on maksettava metsien suojelusta: se on yksinkertainen kaava, mutta sen soveltaminen vaatii voimakasta sitoumusta molemmilta puolilta.

Yritän vastata muutamaan kysymykseen, jotka minulle on esitetty. Valvonnasta ja täytäntöönpanosta totean, että vapaaehtoisella kumppanuussopimuksella perustetaan yhteinen komitea valvomaan sopimuksen täytäntöönpanoa. Sillä muodostetaan myös riippumaton tarkastus analysoimaan laillisuuden varmistusjärjestelmää ja sen tehokkuutta. On olemassa myös vuosittainen raportointimekanismi, ja vuosikertomus julkaistaan ja Euroopan parlamentti tulee ehdottomasti saamaan sen.

Lisäksi olemme ottaneet kansalaisyhteiskunnan ja alkuperäiskansat mukaan vapaaehtoisten kumppanuussopimusten valmisteluun. Aikaisemmin ne oli jätetty kokonaan prosessin ulkopuolelle, joten me olemme sopineet uusissa sopimuksissa, että perustetaan sidosryhmien komiteoita valvomaan tai ohjaamaan täytäntöönpanoprosessia silloin, kun alkuperäiskansat osallistuvat siihen.

Lisäksi vapaaehtoiset kumppanuussopimukset sisältävät valitusmenettelyn, ja riippumaton tarkastaja saa tietoja monista lähteistä, mukaan luettuna kansalaisyhteiskunta ja yhteisöt, ja tukeutuu niihin.

Resurssien kustannuksista on sovittu. Vuosina 2002–2008 EU maksoi metsätaloudelle yleensä kehitysmaissa 544 miljoonaa euroa, ja osa siitä ohjattiin FLEGT-työhön yksittäisissä valtioissa. Komissio on tähän mennessä käyttänyt vielä 35 miljoonaa euroa FLEGT-sopimusten tukemiseen yleisesti, ja me käytämme 35 miljoonaa euroa lisää vuosina 2011–2013. Korostan vielä, että myös jäsenvaltiot suorittavat maksuja.

Olemme osoittaneet myös inhimillisiä resursseja FLEGT-sopimusten täytäntöönpanoon. Asiaa käsittelee seitsemän virkamiestä, ja he työskentelevät tiiviisti Euroopan metsäinstituutin ja kansallisten metsäviranomaisten kanssa.

On lisäksi annettu laitonta puutavaraa koskeva asetus, joka hyväksyttiin vuonna 2010 keskeisenä osana FLEGT-toimintasuunnitelmaa, ja sillä täydennetään vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia. Asetuksella hillitään sääntelemätöntä ja kestämätöntä metsien hyväksikäyttöä.

Tuore Cancúnin sopimus (REDD) toimista, joilla vähennetään metsien kaatamisesta ja niiden tilan heikkenemisestä aiheutuvia päästöjä, edistää edelleen komission tukea kehitysmaille. Tulevaa työtämme, joka koskee metsähallintoa vapaaehtoisten kumppanuussopimusten välityksellä, edistää se tosiasia, että REDD-sopimus sisältää määräyksiä alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen jäsenten oikeuksien hallinnasta ja seurannasta.

Panen merkille kumppanivaltioiden ihmisoikeustilanteen. Yhdyn päätöslauselmaesitykseen siltä osin, että komission pitää edelleen keskittyä näihin asioihin. Voin vakuuttaa teille, että pidämme ihmisoikeusasiat poliittisen vuoropuhelun keskiössä kumppanivaltioiden kanssa, ja voin vakuuttaa teille, että korruption torjunta on yksi asioista, joita käsittelemme, kun olemme tekemisissä kumppanivaltioiden kanssa.

Korostaisin yhtä erityistä seikkaa, joka tukee koko prosessia: kumppanivaltiot tuntevat osallistuvansa toimintaan. Ilman todellista kumppanivaltioiden osallistumista, kaikista hallintotason heikkouksista huolimatta, emme voi suojella metsiä tehokkaasti.

Tiedän, että tämä on prosessin alku, mutta se on alku, joka toteutetaan molemmista päistä, ja olen aina valmis tulemaan Euroopan parlamenttiin raportoimaan siitä, miten täytäntöönpano edistyy. FLEGT-toimintaohjelmalla emme todellakaan ota väärää askelta. Se on askel oikeaan suuntaan: emme lisää riskiä. Ehkä emme tarjoa täysin riittäviä ratkaisuja, mutta se on kuitenkin kohtuullinen askel, josta voimme olla ylpeitä.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö