Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0062(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0370/2010

Разисквания :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0010

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 17 януари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

16. Споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите - Споразумение между ЕС и Демократична република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите - Споразумения за доброволно партньорство (FLEGT) (продължение на разискването)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Нека подновим разискването.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly, докладчик по становището на комисията по развитие.(FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, настоящите споразумения за партньорство между Европейския съюз, Република Камерун и Република Конго по принцип следва да се окажат добра новина за населението в засегнатите страни, а също така и добра новина за биологичното разнообразие. Същевременно това представлява само един етап от дълъг процес, който Европейският парламент ще следи отблизо и внимателно.

Ако искаме това споразумение да направи възможно въвеждането на една регулирана, прозрачна и екологосъобразна търговия с дървен материал, която да носи ползи на местното население в съответните страни, а не на групи, чиято законност е съмнителна, Европейският съюз трябва да направи така, че правата на местното и коренното население да се спазват напълно и тези хора реално да участват в провежданите разговори и консултации. Европейският съюз трябва да подпомогне укрепването на капацитета на всички участващи страни, трябва да допринесе за борбата с корупцията и за въвеждането на едно истинско управление на горите.

Тези споразумения не трябва да бъдат използвани като претекст за продължаване на разграбването на природните ресурси на развиващите се страни. Напротив, те трябва да подпомогнат възстановяването на баланса в отношенията между Европейския съюз и тези страни.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, от името на групата PPE.(SV) Г-жо председател, тези споразумения с Конго и Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT), които ще гласуваме утре, представляват наши важни средства или оръжия в борбата с незаконния дърводобив и поради тази причина аз ги приветствам.

Незаконният дърводобив е огромен проблем както с оглед на околната среда, така и от икономическа и социална гледна точка. Същевременно е важно да не забравяме, че много рядко самият проблем, в този случай незаконният дърводобив, е виновникът за създаване на условията за търговията с незаконен дървен материал. Напротив, това е симптом и последица от множество други проблеми, които в много от случаите са дори още по-сериозни – бедност, липса на право на собственост, корупция, а понякога и война.

Проблемите са най-големи в едни от най-бедните страни в света. Ето защо съм много доволен, че Комисията взе под внимание това при изготвянето и договарянето на споразуменията. Можем да кажем, че сме осигурили свободна търговия в замяна на поети ангажименти от съответните страни за укрепване на правото на собственост, борба с корупцията и гарантиране на приемането на едно разумно законодателство за горския сектор.

Фактът, че се опитваме да се справим с първопричините, а не със симптомите, представлява най-добрият показател за това, че утре ще направим стъпка в правилната посока. В същото време е важно да имаме предвид, особено в навечерието на предстоящите преговори и с други страни, че в борбата ни срещу търговията с незаконно добит дървен материал не трябва да пречим на бедните страни да изнасят една от най-ценните си суровини. Не трябва да ги затрудняваме да се възползват от дървесината, която е един фантастичен природен материал. Добрите действия не винаги предполагат крайни действия.

Бих искал да ви припомня, че моята страна, Швеция, някога стана богата точно от износа на дървен материал. Не трябва да пречим на бедните страни да се възползват и днес от тази възможност. Надявам се, че и при по-нататъшните си усилия по договаряне на такива споразумения ще продължавате да се борите конкретно срещу търговията с незаконно добит дървен материал, а не изобщо срещу търговията с дървен материал.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, от името на групата S&D.(RO) Г-жо председател, Европейската комисия инициира процеса на сключване на споразумения за доброволно партньорство със страни, които изнасят дървен материал за Европейския съюз. В този смисъл мисля, че е важно да изградим структура, която да насърчава активното участие на местните общности, както с оглед на наблюдението на изпълнението на тези споразумения, така и за усъвършенстване на рамката на управлението на горите и не на последно място с цел предотвратяване – доколкото е възможно – на корупцията.

Включването на гражданското общество в процеса на изготвяне на споразумението с Камерун представлява една положителна индикация за това. В същото време са необходими конкретни мерки за продължаване на този вид диалог във всички страни по такива споразумения. Важно е също така да се стремим към развиване на една социално и екологично устойчива горска промишленост, включително и чрез намаляване на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите в тези страни. Споразуменията трябва да отговарят на поетите от Европейския съюз международни ангажименти за околната среда и устойчивото развитие.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, от името на групата ALDE.(EN) Г-жо председател, в момента обсъждаме споразуменията за доброволно партньорство. Това са прекрасни думи, хубави думи: те представят един Европейски съюз, който се опитва не да наложи волята си на развиващите се нации, а да протегне ръката си в оказване на помощ за постигането на общи цели. И все пак практическите въпроси около едно споразумение с държава с размерите на Конго са източник на най-различни тревожни въпроси.

Размерите на тази държава са съизмерими с тези на Европа, но в голяма част от територията й няма законно управление, а равнищата на корупция са наистина удивителни – Република Конго е почти на дъното в класацията на „Трансперънси интърнешънъл“.

А какво да кажем за числеността на служителите ни, които работят за гарантиране на постигането на целите на това споразумение – само една шепа хора. Печалбите от незаконния дърводобив са наистина огромни и вероятно по-големи от всичко, което можем да предложим в замяна като компенсация, а пазарите за незаконно добита дървесина са в страни като Китай, които не са склонни да обърнат вниманието, което ние обръщаме, и да положат грижите, които трябва да бъдат полагани за поддържане на горите.

Всички тези проблеми предполагат, че колкото и добри да са намеренията ни, ще срещнем трудности при постигането на целите на тези споразумения за доброволно партньорство. В този смисъл какви уверения може да ни даде Комисията, че ще бъдат взети всички възможни мерки за гарантиране на изпълнението на нашите благородни и големи амбиции, и че всички ние можем да сме сигурни, че споразуменията за доброволно партньорство, които ще сключваме в бъдеще, ще постигнат заложените в тях цели?

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, от името на групата EFD.(DA) Г-жо председател, горите на планетата Земя са нейните бели дробове и ние трябва да направим всичко възможно да ги защитим. Във време на бързо увеличаване на световното население, съпътствано от цялостно нарастване на нуждата от ресурси, преместване на работни места в далечни краища на света и икономическа криза, ми се струва, че в ЕС ние се нуждаем повече дървен материал от Европа, отколкото от внос на екзотичен дървен материал от страни, където е трудно да се контролира незаконният дърводобив и където също така не можем да контролираме корупцията.

Като изсичаме тропическите гори, намаляваме биоразнообразието в съответните райони и допринасяме за изчезването на много застрашени видове. Също така променяме и климата. Това е напълно ненужно, особено когато са налице добри други възможности. Ако отново се научим да засаждаме повече гори в Европа и да използваме повече дървен материал от нашия континент, гореспоменатите проблеми ще изчезнат. Защо трябва градинските ни маси да са направени от дървен материал от влажните тропически гори и защо паркетът от екзотични дървесни видове да е по-хубав от този от дървен материал от ЕС?

Но като се има предвид това и тъй като аз не мога да попреча на гражданите на ЕС да използват екзотичен или тропически дървен материал и изделия от него, е важно разглежданите споразумения да бъдат приети. Важно е да допринесем да се гарантира, че ще има подобряване на контрола върху внасяния от нас дървен материал и изделия от дървен материал. Трябва да се опитаме да се предпазим от корупцията, което е нещо крайно трудно, както се вижда от тези споразумения. Ето защо нямам никакви илюзии, че ще успеем да сложим край на целия незаконен дърводобив в Камерун или Конго и съжалявам за това. Бих предпочела споразуменията да са обвързващи, а не доброволни. Същевременно несъмнено е по-добре да имаме споразумения за доброволно партньорство, отколкото никакви споразумения, ето защо аз ги подкрепям.

Като цяло обаче се надявам да видя повече инициативи за защита на горите в света, особено когато става въпрос за споразумения на ЕС със страни от проблемни региони от света.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, според мен, макар споразумението за партньорство с Камерун в сектора на горското стопанство да е наистина похвално и да идва в Международната година на горите, то също така е и много удобен начин за ЕС да подобри имиджа си. Същевременно, за съжаление, имам известни съмнения относно това, че споразумението си струва хартията, на която е записано.

В крайна сметка корупцията е актуален въпрос в Камерун. В обвиненията, отправени от природозащитни организации към правителството, се твърди, че то е много добре информирано за престъпленията спрямо околната среда, извършвани от горската промишленост, но не допуска дейности по мониторинг и съдебно преследване. В края на краищата според сведения, с които разполагаме, чуждестранните дружества контролират над 60% от дърводобива и дървообработването и три четвърти от износа на дървен материал. Споразумение като нашето може да има някакъв смисъл само ако може да се гарантира, че чуждестранните дружества повече няма да мачкат по този начин местните предприятия, които нямат никаква професионална компетентност в областта на горското стопанство и околната среда, и само ако Камерун обяви война на корупцията. При цялата ни загриженост относно унищожаването на тропическите гори това не трябва да се използва като оправдание да се пречи на собствениците на гори в Европа да експлоатират горите си, тъй като управлението на горите в държавите-членки на ЕС е образцово.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Г-жо председател, преди месец бях в Република Конго с делегацията на комисията по развитие и разговорите ни с представители на правителството, с експерти и неправителствени организации включваха и инициативата FLEGT.

Горската промишленост е много важна за тази страна. Тя е вторият по големина източник на постъпления от износ след суровия петрол. Не трябва да се забравя, че това, което се случва с печалбите от суровия петрол и начина на използването им не ни е напълно известно или ясно, или най-малкото информацията се подава с голямо закъснение. В същото време правителството на Република Конго изразява загрижеността си за бъдещето на горските си райони и планира мащабна кампания за залесяване. Разбира се, ние още не знаем дали тази програма за залесяване ще бъде успешна, но определено следва да пожелаем на правителството на Конго усилията му да се увенчаят с възможно най-голям успех. Ето защо е толкова важно да се утвърди една законна търговия с дървен материал. Не по-малко важно е планът за действие FLEGT да заработи и в съседните страни, тъй като в противен случай, в резултат на контрабанда например, споразумението може да се окаже на практика неефективно.

Засега не знаем и дали стандартите, които въвеждаме за законната търговия с дървен материал, ще влязат в сила и ще се прилагат в глобален мащаб – някои от ораторите вече обърнаха внимание върху този въпрос. Така или иначе трябва да се опитаме да гарантираме, че системата ще бъде ефективна. Трябва също така да помогнем за оказването на натиск върху други вносители, такива извън Европа, да вземат мерки за постепенното премахване на незаконната търговия с дървен материал.

Инициативата FLEGT е важна както за намаляване на бедността, така и за защитата на околната среда – за контролиране на процеса на обезлесяване и развитие на диверсифицирана икономика в редица страни. В случая на Република Конго това върви ръка за ръка с една друга необходимост, а именно, необходимостта от развиване на земеделието и намаляване на вноса на храни. Благодарение на FLEGT международната търговия с дървен материал може да стане по-справедлива, по-устойчива и по-природосъобразна. Надяваме се, че ще се случи точно това.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, приемете поздравленията ми по случай приключването във всеки един смисъл на разговорите по настоящите две споразумения. Същевременно бих искал да изразя загрижеността си от факта, че разговорите по инициативата FLEGT с Индонезия и Малайзия са в задънена улица.

Г-н член на Комисията, Комисията има в ръцете си един важен инструмент: регламента за дървения материал. Страните, с които имаме сключени споразумения относно FLEGT са освободени от обхвата на този регламент. Това е важен инструмент за даване на нов тласък на преговорите. За нас наистина е необходимо да сключим споразумения относно FLEGT с всички страни със значими тропически гори в Азия или Латинска Америка, както и с основните търговци на дървен материал, като Виетнам, Камбоджа, Лаос, Китай и много други страни.

Тези страни се развиват по свой си начин; приемат собствени процедури за модернизиране и мониторинг на законния дърводобив. Въпросът е: а ние правим ли нужното? Двадесет и седемте държави-членки приемат ли решения, регулиращи вноса на дървен материал от страните по FLEGT?

И най-сетне, Регламентът за дървения материал се нуждае от поредица делегирани актове. Имаме две години до цялостното прилагане на този регламент. Необходимо е Комисията да ускори процедурите, да състави делегирани актове, така че съответните държави да са запознати с подробностите и онова, което е необходимо да направят във връзка с адаптирането.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-жо председател, несъмнено това е един въпрос, чиято значимост е много по-голяма от публичността, която ще получи.

(EN) Един от най-позорните факти от XX век е непрекъснатото и системно изсичане на горите, особено в Третия свят, извършвано не от лица, които поради невежеството си не могат да бъдат обвинявани, а от големи алчни компании и корумпирани правителства. Ето защо това споразумение следва да бъде приветствано от все сърце и се надявам, че ще бъде изпълнено, тъй като ако това не стане, то не струва и хартията, на която е записано.

Погледнато по-мащабно, трябва също така да гарантираме, че Европейският съюз не допринася за продължаване на обезлесяването с други свои политики. Имам предвид предложението за споразумение с Меркосур, което според мнозина ще насърчи земеделските стопани в тези страни да изсичат горите си, за да могат да изнасят повече селскостопански продукти в Европа.

Следователно трябва да сме бдителни.

(GA) Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Г-жо председател, незаконният дърводобив в централноафриканските страни, например Камерун и Конго, представлява заплаха за целостта на природните ресурси, от които зависи начинът на живот и самото съществуване на местните общности и коренното население. Всъщност това е заплаха за една екосистема, съхраняваща огромно биоразнообразие и с много важна роля за регулиране на биогеохимичните цикли.

С оглед на напредващото унищожаване на влажните тропически гори в този регион – като нека не забравяме, че то се подхранва от търсенето на операторите и вносителите от индустриализираните страни, особено от страните в Европейския съюз – решението не може да бъде просто да легализираме онова, което е незаконно днес, а именно, неустойчивата експлоатация на тропическите гори, тъй като това би означавало просто да узаконим кражбата на земя от местните общности и завладяването на огромни територии тропически гори от дърводобивни компании, на което сме свидетели.

Политиката на Европейския съюз в областта на сътрудничеството за развитие и помощ в този случай следва да изиграе много важна роля за подкрепа на диверсифицирането на икономиките на тези държави и цялостното преобръщане на модела, базиран на добива и износа на малък брой суровини за индустриализираните държави.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-жо председател, считам, че с темата за дървения материал ще се занимаваме дори още по-усилено в бъдеще. Ето защо за това споразумение е важно да осигурим необходимата подкрепа в областта на изследванията и преди всичко за целите на образованието и обучението, както и да направим така, че малките и средните предприятия в Камерун и в Конго да имат възможност да се развиват по отношение на професионалните познания за околната среда в тази област. В този смисъл съм много доволен от провеждането на настоящите разисквания. За всички нас е важно също така и за в бъдеще търсенето на дървен материал да бъде задоволявано.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-жо председател, 40% от територията на Камерун е покрита с гори. Същевременно трябва да отбележим, че макар Камерун да е най-големият износител на дървен материал от тропически дървесни видове в Африка, в нито една друга страна горите не са подложени на такова мащабно изсичане.

Според изчисленията на експерти за период от 10 до 15 години важните от екологична гледна точка дървесни видове в басейна на река Конго ще изчезнат, в случай че дърводобивът продължава както досега. Какво можем да направим във връзка с това? Онова, което е важно за защитата на тропическите гори в Камерун, е преди всичко борбата с корупцията – както на административно ниво, така и когато става дума за частните земеделци арендатори, продължаването на образуването на ефективни съдебни производства и, разбира се, устойчивите практики в горския сектор. Където е имало голяма сеч, трябва да има и възстановяване. Нещо, което е много важно, е по-доброто обучение за дърводобивните дейности, за да се избегнат ненужните щети в сечищата.

Преди всичко европейските предприятия трябва да поемат известна отговорност, тъй като около 80% от добития дървен материал се транспортира до Европа. ЕС трябва също да действа по съответния начин и да вземе преки и решителни мерки. Едно доброволно споразумение е нещо добро, но при тези обстоятелства няма да ни доведе доникъде. Трябва да направим така, че всички предприятия да носят отговорност и да се отчитат.

 
  
MPphoto
 

  Андрис Пиебалгс, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, разискването определено надхвърли обхвата на настоящото споразумение за доброволно партньорство. Горите изпитват въздействието не само на търговията: гората представлява енергиен ресурс за тези страни и увеличаването на населението също й влияе.

Ето защо искам отново да подчертая, че това е само първата стъпка от справянето със само една от проблемните области. Наясно съм, че това не е решение, но трябва да започнем отнякъде работата по решаването на проблемите.

Освен това не бих искал да се обезсърчавате във връзка със степента на поетите ангажименти от съответните страни. Знам, че понякога диалогът с тях не е просто нещо, но това са страни с трудно минало. Те получиха независимостта си преди 50 години и при обстоятелства доста по-различни от тези, при които някои от нашите държави-членки са станали независими, така че постигането на определени неща изисква време. Нужно е време за изграждането на държавни институции, способни да се борят с корупцията или да въведат управление на ресурсите, но поетият път е верен. В Африка по-конкретно е налице икономически растеж дори в тези времена на криза, а това означава, че тези държави стават по-силни и по-добри.

Разбирам, че това е само един показател, но като цяло новините са окуражаващи, а единственият начин за усъвършенстване на процеса е като работим заедно. Това е и нашата роля за устойчивото управление на горите: днес говорим за Конго (Бразавил), т.е. Република Конго, и Камерун, но работим също така с Демократична република Конго и Индонезия. Все още преговаряме, но имаме големи очаквания за положителен завършек.

Ето защо бих казал, че рисковете в това отношение са минимални. Поемането на ангажимент е отправната точка и аз считам целия този процес за много положителен.

Следва също така да отчитаме поетия ангажимент за борба с изменението на климата в световен мащаб. В Канкун получихме известни уверения, че и в други краища на света се отнасят сериозно към нещата в това отношение. Ние не сме единствените, които искат светът да е справедлив и устойчив, и някои страни по света ще се поучат от нас.

Нека да вземем например мероприятията по енергийна ефективност. Ние положихме началото, а в други части по света ни последваха. Същото се отнася и за ефективното използване на ресурсите. Ако можем да използваме по-малко дървен материал, несъмнено и в други страни по света ще се поучат от примера ни. Считам, че можем да имаме водеща роля в много отношения.

Не на последно място бих искал отново да гарантирам, че Комисията ще осъществява наблюдение не само чрез своите служители, но и чрез делегациите на ЕС и делегациите на държавите-членки. Това е един от процесите, в които полагаме съвместни усилия с държавите-членки. Комисията не работи само на своя глава и в много отношения опитът на държавите-членки се е оказвал от наистина решаващо значение при сключването на това споразумение за доброволно партньорство.

Наистина много искам Парламентът да се справи с процедурата по даване на одобрение, тъй като съм убеден, че това е един оздравителен процес, който се развива в правилната посока, макар да не дава отговорите на всички въпроси, които повдигнахте днес.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, докладчик.(FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, искам отново да благодаря на моите колеги, които се изказаха. Струва ми се, че почти всички говорихме за едно нещо: посочихме същината на тези СДП като осигуряващи връзката между развитието, околната среда и укрепването на гражданското общество.

Считам, че ако има едно средство, което днес можем да използваме за постигане на устойчиво развитие в разглежданите страни, и най-вече в африканските страни, това несъмнено е укрепването на гражданското общество. Дотогава, докато единственият или поне основният израз на демокрацията в тези държави е гласуването на изборите за президент, както вече сме били свидетели – историята на Кот д’Ивоар ни припомня за това, за съжаление – няма да постигнем достатъчен напредък.

Следователно укрепването на гражданското общество – фактът, че то играе неизменна роля в изпълнението на тези споразумения, в осъществяването на мониторинг на експлоатацията на горите, в разискванията по условията на тази експлоатация и в разпределението на приходите, свързани с нея – е крайно необходимо.

Посредством такова укрепване на гражданското общество ще отговорим и на твърдението, което често чуваме във връзка с Китай: „Защо ние трябва да отговорим на всички критерии за тясно сътрудничество с Европа, т.е. на социалните и на тези за демокрацията и околната среда, когато Китай им се подиграва чрез корупция и разграбване на природните ресурси?“ Ами защото укрепването на гражданското общество е най-добрата защита срещу тази система, която Китай най-вече се опитва да наложи на страните от Юга.

Освен това, както посочихте, г-н член на Комисията, Европа е голям пазар за дървен материал от тропически дървесни видове, но тя също така – нещо, което е особено важно за всички, които експлоатират тези гори, както и за цялата промишленост – е стабилен и доходоносен пазар, а това също е един много важен инструмент за тези страни.

Благодаря Ви за желанието да работите с Европейския парламент. Очакваме с радост бъдещото ни сътрудничество.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда (19 януари 2011 г.).

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), в писмена форма. (FR) Радвам се, че след продължили пет години преговори с Камерун и Република Конго бяха сключени споразумения за доброволно партньорство (СДП) относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT).

Тези споразумения ще допринесат за гарантиране на добро управление на горите чрез даване на лицензи FLEGT на изделия от дървен материал от тези страни, като по този начин ще се осигури устойчивата експлоатация и управление на горите им.

От съществено значение е да има система за проследяване на движението на дървения материал и изделията от дървен материал от добиването до момента на изнасяне от страната. Между 20% и 30% от световното промишлено производство на дървен материал, както и 60% от добива на дървен материал в Африка през последните 10 години, са незаконни.

Тези СДП следователно ще допринесат за опазването на горите в тези страни чрез борбата с незаконния дърводобив, който причинява значителни екологични, икономически и социални щети.

Основното предимство на тези СДП е, че те ще се прилагат спрямо целия износ между ЕС и тези страни, наред с всички останали страни вносителки на дървен материал.

Надявам се, че тази схема на СДП бързо ще обхване и други богати на гори страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма.(EN) Споразуменията за доброволно партньорство относно FLEGT се оказаха добра основа за изграждане на международно сътрудничество за справяне с проблема с обезлесяването. Те продължават да разкриват значимостта си и днес, особено в контекста на регламента от миналата година относно незаконния дървен материал. Държавите, които се придържат към такива доброволни схеми, са в състояние да предоставят определени гаранции за законността и екологичната устойчивост на своите източници на дървен материал. Налице са несъмнени ползи с оглед на опазването на околната среда, но същевременно не трябва да забравяме факта, че няма гаранции, че търговията със законно добит дървен материал отчита нуждите на коренното население. Важно е в хода на договаряне на следващите СДП да наблюдаваме внимателно и отблизо въздействието им, а условията им да вземат изцяло под внимание нуждите и правата на хората, които зависят от горите, но често нямат глас в управлението им.

 
Правна информация - Политика за поверителност