Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0062(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0370/2010

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0010

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 17. januára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Dohoda medzi EÚ a Kamerunom o práve v lesnom hospodárstve – Dohoda medzi EÚ a Konžskou republikou o práve v lesnom hospodárstve – Dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci režimu FLEGT (pokračovanie rozpravy)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. Teraz sa vrátime k rozprave.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly, spravodajkyňa Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko.(FR) Tieto dohody o partnerstve medzi Európskou úniou, Kamerunom a Konžskou republikou sa v zásade ukazujú ako dobrá správa pre obyvateľov týchto krajín a dobrá správa pre biodiverzitu. Je to však len jedna fáza dlhého procesu, ktorý bude Európsky parlament pozorne sledovať.

Ak chceme, aby tieto dohody umožnili zavedenie regulovaného, transparentného a ekologického obchodu s drevom, ktorý prinesie úžitok miestnemu obyvateľstvu a nie niekoľkým skupinám, ktorých zákonnosť je pochybná, Európska únia musí zabezpečiť, aby sa práva domorodého obyvateľstva plne dodržiavali a aby sa mohlo skutočne zapojiť do konzultácií. Musí prispieť k posilneniu zručností všetkých zainteresovaných, k boju proti korupcii a k zavedeniu skutočnej správy v lesnom hospodárstve.

Dohody nesmú byť zámienkou na pokračujúce drancovanie prírodných zdrojov rozvojových krajín. Naopak, musia prispieť k obnoveniu rovnováhy vo vzťahoch medzi Európskou úniou a týmito krajinami.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, v mene poslaneckého klubu PPE.(SV) Tieto dohody o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom (režim FLEGT) týkajúce sa Konga a Kamerunu, o ktorých budeme zajtra hlasovať, sú dôležitými európskymi nástrojmi alebo zbraňami v boji proti nezákonnej ťažbe dreva. Z tohto dôvodu ich vítam.

Nezákonná ťažba dreva je obrovský problém z hľadiska životného prostredia i z pohľadu hospodárstva a sociálnych vecí. Zároveň je dôležité pamätať na to, že samotný problém, v tomto prípade nezákonná ťažba, zriedkavo vytvára podmienky na nezákonný obchod s drevom. Je to len symptóm a následok mnohých ďalších problémov, ktoré sú v mnohých prípadoch ešte závažnejšie – chudoba, absencia vlastníckych práv, korupcia a v niektorých prípadoch vojna.

Problémy sú najzávažnejšie v niektorých z najchudobnejších krajín sveta. Veľmi ma preto teší, že na to Komisia pamätala pri príprave dohôd a rokovaniach o nich. Dalo by sa povedať, že dotknutým krajinám poskytujeme voľný obchod za to, že prijímajú reformy na posilnenie vlastníckych práv, boj proti korupcii a zabezpečenie zavedenia primeraných právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva.

Skutočnosť, že namiesto symptómov riešime hlavné príčiny, je najlepším dôkazom toho, že zajtrajší krok bude krokom správnym smerom. Zároveň je najmä vzhľadom na blížiace sa rokovania s ďalšími krajinami dôležité pripomenúť, že náš boj proti obchodu s nezákonne vyťaženým drevom nesmie chudobným krajinám brániť vo vývoze jednej z ich najcennejších surovín. Nesmieme im skomplikovať využívanie dreva, ktoré je fantastickým prírodným materiálom. To, čo je dobré, nesmie utrpieť pre prílišné úsilie o dokonalosť.

Rád by som pripomenul, že naša krajina Švédsko v istom období zbohatla práve z vývozu dreva. Nesmieme brániť krajinám, ktoré sú v súčasnosti chudobné, vo využití tejto príležitosti. Dúfam, že pri ďalšom postupe a rokovaniach o dohodách budete naďalej bojovať práve proti nezákonnej ťažbe dreva a nie proti obchodu s drevom.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, v mene skupiny S&D.(RO) Vážená pani predsedajúca, Európska komisia iniciovala proces uzatvárania dobrovoľných dohôd o partnerstve s krajinami, ktoré vyvážajú drevo do Európskej únie. V tejto súvislosti si myslím, že je dôležité zriadiť štruktúru, ktorá bude podporovať aktívnu účasť miestnych spoločenstiev, pokiaľ ide o monitorovanie vykonávania dohody a zlepšovanie rámca správy v lesnom hospodárstve a v neposlednom rade aj s cieľom čo najviac zabrániť korupcii.

Zapojenie občianskej spoločnosti do procesu prípravy dohody s Kamerunom je toho pozitívnym znamením. Zároveň sú potrebné osobitné opatrenia, aby takýto dialóg pokračoval vo všetkých signatárskych krajinách. Dôležité je tiež usilovať sa o rozvoj drevárskeho priemyslu udržateľného zo sociálneho hľadiska a z hľadiska životného prostredia aj pomocou obmedzovania odlesňovania a poškodzovania lesov v týchto krajinách. Dohody musia byť v súlade s medzinárodnými záväzkami Európskej únie v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, v mene skupiny ALDE. – Máme rozpravu o dobrovoľných dohodách o partnerstve. Sú to pekné slová, sú to dobré slová: predstavujú Európsku úniu, ktorá sa neusiluje nanútiť svoju vôľu rozvojovým krajinám, no pokúša sa podať pomocnú ruku na dosiahnutie spoločných cieľov. Praktická stránka dohody so štátom veľkosti Konga však prináša najrôznejšie odstrašujúce problémy.

Rozloha samotného štátu je podobná rozlohe Európy, vo väčšine tohto štátu neexistuje správa, úroveň korupcie je skutočne výnimočná – organizácia Transparency International umiestňuje Konžskú republiku takmer na najspodnejšiu priečku svojho rebríčka.

Potom tu máme niekoľko osôb, s ktorými spolupracujeme s cieľom zabezpečiť, aby táto dohoda priniesla výsledky – je to len hŕstka ľudí. Zisky z nezákonnej ťažby dreva sú skutočne obrovské a pravdepodobne vyššie než čokoľvek, čo dokážeme ponúknuť ako náhradu, a trhy s nezákonným drevom sa nachádzajú v krajinách, ako je Čína, ktoré možno problematike nevenujú takú pozornosť ako my, ani neberú taký ohľad na zachovanie lesov, ako by mali.

Všetky tieto problémy naznačujú, že dobrovoľné partnerstvá budú problematicky dosahovať svoje ciele, hoci naše úmysly sú dobré. Ako nám teda môže Komisia zaručiť, že sa podniknú všetky možné kroky na zabezpečenie ozajstného uskutočnenia vysokých ambícií, ktoré tu máme, a ako si môžeme byť istí, že tieto dobrovoľné dohody o partnerstve, ktoré budeme uzatvárať v budúcnosti, prinesú stanovené výsledky?

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, v mene skupiny EFD.(DA) Lesy Zeme sú pľúcami planéty a na ich ochranu musíme urobiť všetko, čo sa dá. V čase rýchleho rastu svetovej populácie a s ním spojenej zvyšujúcej sa potreby zdrojov, presunu pracovných miest do vzdialených častí sveta a hospodárskej krízy si myslím, že v EÚ potrebujeme viac európskeho dreva a nie dovoz exotického dreva z krajín, kde je ťažké kontrolovať nezákonnú ťažbu dreva a kde nedokážeme kontrolovať ani korupciu.

Výrubom tropických lesov znižujeme biodiverzitu v dotknutých oblastiach a prispievame k zániku dlhého zoznamu ohrozených druhov. Poškodzujeme aj klímu. Je to úplne zbytočné, najmä ak existujú veľmi dobré alternatívy. Ak sa v Európe znova naučíme vysádzať viac lesov a používať viac európskeho dreva, tieto problémy zaniknú. Prečo by naše záhradné stolíky mali byť vyrobené z dreva z dažďového pralesa a prečo by exotické podlahové parkety mali byť lepšie než podlahy vyrobené z európskeho dreva?

Keďže však napriek tomu nedokážeme občanom EÚ zabrániť v používaní exotického a tropického dreva, je dôležité, aby boli tieto dohody prijaté. Je dôležité, aby sme pomohli zabezpečiť zlepšenie kontroly dovážaného dreva a produktov z dreva. Musíme sa usilovať chrániť sa pred korupciou, čo je mimoriadne náročné, ako sa odráža v dohodách. Žiaľ, nerobím si preto ilúzie, že sa nám podarí skoncovať s nezákonnou ťažbou dreva v Kamerune alebo Kongu. Bola by som radšej, keby boli dohody záväzné, nie dobrovoľné. Je však určite lepšie mať dobrovoľné dohody než vôbec žiadne, a preto ich podporujem.

Vo všeobecnosti však dúfam, že sa objaví viac iniciatív na ochranu svetových lesov, najmä pokiaľ ide o dohody EÚ s krajinami v problematických častiach sveta.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Zastávam názor, že hoci dohoda o partnerstve s Kamerunom v oblasti lesného hospodárstva je určite chvályhodná a prichádza počas Medzinárodného roka lesov, ide tiež o veľmi vhodný spôsob pre EÚ na zlepšenie jej imidžu. Mám však, žiaľ, pochybnosti, pokiaľ ide o to, či je dohoda hodná papiera, na ktorom je napísaná.

Korupcia je v Kamerune napokon aktuálnym problémom. Environmentálne organizácie obviňujú štát, že vláda Kamerunu veľmi dobre vie o ekologických trestných činoch v lesnom hospodárstve, no bráni vykonávaniu monitorovania a trestného stíhania. Zahraničné spoločnosti vraj napokon ovládajú viac ako 60 % výroby a spracovania dreva a tri štvrtiny jeho vývozu. Takáto dohoda bude mať zmysel, len ak dokážeme zaručiť, že zahraničné spoločnosti už nebudú zametať s miestnymi spoločnosťami, ktoré nemajú žiadne skúsenosti v oblasti lesného hospodárstva a životného prostredia, a ak Kamerun bude riešiť korupciu. Napriek všetkým obavám z ničenia dažďového pralesa sa to nesmie použiť ako zámienka na to, aby sa majiteľom lesov v Európe bránilo vo využívaní ich lesov, pretože vo väčšine členských štátov EÚ je lesné hospodárstvo príkladné.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, pred mesiacom som bol v Konžskej republike s delegáciou Výboru pre rozvoj. Naše rokovania so zástupcami vlády, s odborníkmi a s mimovládnymi organizáciami sa týkali aj iniciatívy FLEGT.

Drevársky priemysel je pre krajinu veľmi dôležitý. Po rope je to druhý najväčší zdroj príjmov z vývozu. Treba pamätať na to, že osudy príjmov z predaja ropy a spôsob ich použitia pre nás nie sú úplne transparentné a jasné alebo sa k nám informácie dostávajú minimálne s veľkým oneskorením. Vláda Konžskej republiky zároveň vyjadruje svoje obavy o budúcnosť lesnatých oblastí a plánuje veľkú zalesňovaciu kampaň. Samozrejme, zatiaľ nevieme, či bude tento program zalesňovania úspešný, no vláde Konga by sme určite v jej úsilí mali popriať všetko najlepšie. Preto je také dôležité posilniť zákonný obchod s drevom. Rovnako dôležité je, aby režim FLEGT pôsobil v susedných krajinách, lebo v opačnom prípade sa dohoda môže napríklad v dôsledku pašovania ukázať v praxi ako neúčinná.

Nevieme ani to, či normy v oblasti zákonného obchodu s drevom, ktoré presadzujeme, nadobudnú platnosť a budú sa uplatňovať na celom svete – niektorí rečníci už na tento problém upozornili. V každom prípade sa musíme usilovať o to, aby sa systém osvedčil ako účinný. Musíme tiež prispieť k vyvíjaniu tlaku na ďalších mimoeurópskych dovozcov, aby sme zabezpečili postupné odstránenie nezákonného obchodu s drevom.

Iniciatíva FLEGT je dôležitá na zníženie chudoby i na ochranu životného prostredia – na kontrolu fenoménu odlesňovania a rozvoj diverzifikovaného hospodárstva v mnohých krajinách. V prípade Konžskej republiky to ide ruka v ruke s ďalšou potrebou, a to potrebou rozvoja poľnohospodárstva a zníženia dovozu potravín. Vďaka režimu FLEGT môže byť medzinárodný obchod s drevom spravodlivejší, udržateľnejší a ekologickejší. Dúfame, že to tak bude.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Pán komisár, blahoželám vám k ukončeniu rokovaní o týchto dvoch dohodách vo všetkých ohľadoch. Rád by som však vyjadril svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že rokovania o režime FLEGT s Indonéziou a Malajziou uviazli na mŕtvom bode.

Vážený pán komisár, Komisia má vo svojich rukách dôležitý nástroj: nariadenie o dreve. Z pôsobnosti tohto nariadenia sú vyňaté krajiny, s ktorými bola uzavretá dohoda v rámci režimu FLEGT. Je to dôležitý nástroj poskytujúci nový podnet na rokovania. Skutočne musíme uzavrieť dohody v rámci režimu FLEGT so všetkými krajinami s významnými tropickými lesmi v Ázii a Latinskej Amerike a s hlavnými obchodníkmi s drevom, ako sú Vietnam, Kambodža, Laos, Čína a mnohé ďalšie krajiny.

Tieto krajiny postupujú vlastnou cestou, prijímajú vlastné postupy na modernizáciu a monitorovanie zákonnej ťažby dreva. Otázka znie: robíme, čo treba? Prijíma 27 členských štátov rozhodnutia o regulácii dovozu dreva z krajín režimu FLEGT?

A napokon, pre nariadenie o dreve je potrebná séria delegovaných aktov. Do úplného nadobudnutia platnosti nariadenia zostávajú dva roky. Komisia musí urýchliť postupy, vydať delegované akty, aby krajiny poznali podrobnosti a vedeli, čo musia urobiť, aby sa prispôsobili.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Toto rozhodnutie je bezpochyby omnoho dôležitejšie než publicita, ktorej sa mu dostane.

Jedným z najväčších škandálov 20. storočia bol neustály a systematický výrub lesov najmä v krajinách tretieho sveta. Nedopúšťali sa ho jednotlivci, ktorí nič lepšie robiť nevedeli a ktorých nemožno obviňovať, ale chamtivé veľké podniky a skorumpované vlády. Preto treba túto dohodu srdečne uvítať. Dúfam, že sa bude vykonávať, lebo ak nie, nebude mať ani takú cenu ako papier, na ktorom je napísaná.

Zo širšieho hľadiska musíme zabezpečiť aj to, aby politika Európskej únie neprispievala k pokračujúcemu odlesňovaniu. Narážam na návrh dohody so zoskupením Mercosur, ktorá podľa mnohých ľudí povzbudí poľnohospodárov k výrubu lesov v týchto krajinách, aby mohli do Európy vyvážať poľnohospodárske výrobky.

Musíme preto byť obozretní.

(GA) Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Nezákonná ťažba dreva v krajinách strednej Afriky, napríklad v Kamerune a v Kongu, ohrozuje integritu zdrojov, od ktorých závisí existencia a spôsob života miestnych spoločenstiev a domorodého obyvateľstva. Je to totiž hrozba pre ekosystém, ktorý je domovom obrovskej biodiverzity a zohráva veľmi významnú úlohu pri regulácii biogeochemických cyklov.

Vzhľadom na postupujúce ničenie tropického dažďového pralesa v tomto regióne – a nezabúdajme, že ho poháňa dopyt prevádzkovateľov a dovozcov v priemyselných krajinách, najmä v štátoch Európskej únie – riešenie asi nemôže spočívať v legalizácii toho, čo je dnes nezákonné, teda neudržateľnej ťažby dažďového pralesa, ktorá by bola takmer legitimizáciou krádeže pôdy miestnym spoločenstvám a obsadenia rozsiahlych oblastí dažďového pralesa drevárskymi spoločnosťami, ku ktorému dochádza.

Politika rozvojovej spolupráce a pomoci Európskej únie tu môže zohrať veľmi dôležitú úlohu pri podpore diverzifikácie hospodárstva týchto krajín a úplnom prevrátení modelu založeného do veľkej miery na ťažbe a vývoze nízkeho počtu surovín do priemyselných krajín.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Som presvedčený, že v budúcnosti sa budeme tematikou dreva zaoberať ešte intenzívnejšie. Pokiaľ ide o túto dohodu, je preto dôležité, aby sme poskytli primeranú podporu v oblasti výskumu a aby sme predovšetkým z hľadiska výchovy a vzdelávania zabezpečili pre malé a stredné podniky v Kamerune a Kongu možnosť ďalšieho rozvoja, čo sa týka poznatkov týkajúcich sa životného prostredia v tejto oblasti. Z tohto dôvodu ma veľmi teší, že sa uskutočňuje táto rozprava. Pre nás všetkých je dôležité, aby bol dopyt po dreve uspokojený aj v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Štyridsať percent územia Kamerunu pokrývajú lesy. Musíme však povedať, že hoci Kamerun je najväčším vývozcom tropického dreva v Afrike, v žiadnej inej krajine sa lesy toľko nevyrubujú.

Odborníci odhadujú, že o 10 až 15 rokov zmiznú ekologicky dôležité druhy stromov v Konžskej panve, ak bude ťažba pokračovať rovnakým spôsobom ako doteraz. Čo s tým môžeme robiť? Na ochranu tropických lesov v Kamerune je dôležitý predovšetkým boj proti korupcii na úrovni úradníkov, ale aj pokiaľ ide o súkromných poľnohospodárskych nájomcov, aby sa naďalej vykonávalo účinné trestné stíhanie a, samozrejme, aby sa v praxi uplatňovalo udržateľné lesné hospodárstvo. Tam, kde sa ťaží veľa dreva, musí byť zabezpečená aj obnova. Veľmi dôležitá je lepšia odborná príprava na práce v oblasti ťažby dreva, aby sa zabránilo predčasným škodám pri výrube.

Európske spoločnosti musia v prvom rade prevziať istú zodpovednosť, pretože približne 80 % vyťaženého dreva sa prepravuje do Európy. V tejto súvislosti musí primerane konať aj EÚ prostredníctvom prijatia priamych a ráznych opatrení. Dobrovoľná dohoda je síce veľmi dobrá, no v tejto situácii nás nikam neposunie. Musíme zabezpečiť zodpovednosť spoločností.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Rozprava jednoznačne prekročila rámec tejto dobrovoľnej dohody o partnerstve. Na lesy nemá vplyv len obchod: les je pre tieto krajiny zdrojom energie a rast populácie ho tiež ovplyvňuje.

Chcel by som preto znova zdôrazniť, že ide o prvý krok pri riešení len jednej z oblastí, ktoré nás znepokojujú. Viem, že to nie je riešenie, ale pri riešení problémov treba niekde začať.

Zároveň by som vás nerád odrádzal, pokiaľ ide o úroveň záväzkov dotknutých krajín. Viem, že rokovania s týmito krajinami často nie sú jednoduché, no ide o krajiny so zložitou históriou. Nezávislosť získali pred 50 rokmi a nebolo to za úplne takých istých okolností, za akých získali nezávislosť niektoré naše krajiny. Veci teda potrebujú svoj čas. Trvá istý čas, kým sa zriadia štátne inštitúcie schopné bojovať proti korupcii alebo presadiť hospodárenie so zdrojmi, ale sú na dobrej ceste. Predovšetkým v Afrike majú hospodársky rast aj počas krízy, čo znamená, že sú stále silnejšie a ich situácia sa zlepšuje.

Uvedomujem si, že je to len jeden z ukazovateľov, no správy sú celkovo povzbudivé a jediným spôsobom, akým môžeme proces zlepšiť, je spolupráca. Prichádzame sem s udržateľným lesným hospodárstvom: dnes hovoríme o Kongu-Brazzaville (Konžskej republike) a o Kamerune, no spolupracujeme aj s Konžskou demokratickou republikou a s Indonéziou. Rokovania ešte prebiehajú, no máme veľkú nádej na pozitívny záver.

Povedal by som preto, že riziká sú tu minimálne. Záväzok je východiskovým bodom a tento proces považujem za veľmi pozitívny.

Mali by sme vziať do úvahy aj celosvetový záväzok bojovať proti zmene klímy. Konferencia v Kankúne nás do istej miery ubezpečila, že aj v iných častiach sveta berú v tomto smere veci vážne. Nie sme jediní, ktorí by chceli, aby bol svet spravodlivý a trvalo udržateľný, a ďalšie časti sveta sa od nás budú učiť.

Vezmime si napríklad stimuly energetickej účinnosti. Začali sme a ďalšie časti sveta nás nasledovali. To isté platí aj pre účinnosť využívania zdrojov. Ak dokážeme používať menej dreva, ďalšie časti sveta sa určite poučia z nášho príkladu. Som presvedčený, že je veľa spôsobov, ako môžeme stáť na čele.

A napokon by som vás chcel ešte raz ubezpečiť, že Komisia uskutoční monitoring nielen prostredníctvom mojich spolupracovníkov, ale aj existujúcich delegácií EÚ a delegácií členských štátov. Toto je jeden z procesov, v ktorých vyvíjame úsilie spoločne s členskými štátmi. Komisia nepracuje len sama a skúsenosti členských štátov sú pri uzatváraní týchto dobrovoľných dohôd o partnerstve v mnohých ohľadoch zásadné.

Chcel by som tento Parlament skutočne veľmi naliehavo požiadať, aby sa zaoberal týmto schvaľovacím procesom. Som totiž presvedčený, že je to prospešný proces, ktorý sa uberá správnym smerom, a zároveň že neposkytuje odpovede na všetky otázky, ktoré ste dnes predložili.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, spravodajca.(FR) Chcel by som ešte raz poďakovať kolegom poslancom, ktorí vystúpili. Som presvedčený, že takmer všetci sme sa vyjadrovali v rovnakom zmysle a zhrnuli sme dôležité informácie týkajúce sa DDP, v ktorých sa spája rozvoj, životné prostredie a posilnenie občianskej spoločnosti.

Som presvedčený, že ak existuje nástroj, ktorý dnes môžeme použiť na dosiahnutie udržateľného rastu týchto krajín, najmä afrických, je to bezpochyby posilnenie občianskej spoločnosti. Ako sme videli, kým bude voľba prezidenta jediným alebo hlavným prejavom demokracie v týchto krajinách, nedosiahneme dostatočný pokrok. Pripomínajú nám to, žiaľ, udalosti v Pobreží Slonoviny.

Základom je preto posilnenie občianskej spoločnosti – skutočnosť, že zohráva stabilnú úlohu vo vykonávaní týchto dohôd, v monitorovaní využívania lesov, v diskusii o podmienkach tohto využívania a v rozdeľovaní príjmov s ním spojených.

Prostredníctvom tohto posilnenia občianskej spoločnosti zároveň najlepšie odpovieme na argument týkajúci sa Číny, ktorý často počúvame: „Prečo by sme mali plniť kritériá silnej spolupráce s Európou – sociálne, demokratické a environmentálne kritériá –, keď Čína sa z nich vysmieva korupciou a drancovaním?“ Nuž, posilnenie občianskej spoločnosti je najlepšou obranou voči tomuto systému, ktorý sa predovšetkým Čína pokúša nanútiť južným krajinám.

Potom, ako ste uviedli, pán komisár, Európa je veľkým trhom pre tropické drevo, no zároveň – a to je najdôležitejšie pre všetkých vykorisťovateľov a pre celý priemysel – ide o stabilný a lukratívny trh, čo je v týchto krajinách tiež veľmi dôležitým nástrojom.

Ďakujem vám za želanie pracovať s Európskym parlamentom. Táto budúca spolupráca nás veľmi teší.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu (19. januára 2011).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), písomne. (FR) Teší ma, že po päťročných rokovaniach sme uzavreli dobrovoľné dohody o partnerstve (DDP) s Kamerunom a Konžskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a o obchode (režim FLEGT).

Tieto dohody prispejú k zabezpečeniu dobrej správy v lesnom hospodárstve tým, že sa budú udeľovať licencie FLEGT na produkty z dreva z týchto krajín, čo bude zárukou udržateľného využívania a správy ich lesov.

Základom je systém na sledovanie pohybu dreva a produktov z neho od výrubu až po vývoz. Dvadsať až tridsať percent svetovej priemyselnej produkcie dreva je nezákonných, ako je nezákonných 60 % dreva, ktoré sa vyťažilo v Afrike za posledných 10 rokov.

Tieto DDP preto prispejú k zachovaniu lesov v týchto krajinách pomocou boja proti nezákonnej ťažbe, ktorá spôsobuje významné ekologické, hospodárske a sociálne škody.

Hlavná výhoda týchto DDP spočíva v tom, že sa budú vzťahovať na všetok vývoz medzi EÚ a týmito krajinami spolu so všetkými ďalšími krajinami dovážajúcimi drevo.

Dúfam, že tento systém DDP sa čoskoro rozšíri na ďalšie lesnaté krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. – Dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci režimu FLEGT boli dobrým základom na vybudovanie medzinárodnej spolupráce zameranej na riešenie problému odlesňovania. Aj dnes sa ukazuje ich význam najmä v súvislosti s minuloročným nariadením o nezákonnej ťažbe dreva. Krajiny, ktoré dodržiavajú podmienky takýchto dobrovoľných programov, dokážu poskytnúť určité záruky zákonnosti a ekologickej udržateľnosti svojich zdrojov dreva. Z hľadiska ochrany životného prostredia ide o jednoznačné prínosy, hoci by sme mali pamätať na to, že obchod s nezákonne vyťaženým drevom nemusí nevyhnutne citlivo reagovať na potreby domorodého obyvateľstva. Keďže sa uzatvára viacero DDP, je dôležité, aby sa ich účinky pozorne sledovali a aby ich podmienky plne zohľadňovali potreby a ľudské práva tých, ktorí sú od lesov závislí, ktorí však často nemôžu ovplyvniť správu týchto lesov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia