Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0250(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0365/2010

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 17
CRE 17/01/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0012

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση

– της έκθεσης (A7-0365/2010) του David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE)),

– της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου, των Vital Moreira και David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (O-0212/2010 - B7-0807/2010).

 
  
MPphoto
 

  David Martin, εισηγητής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω πως, για σοβαρούς λόγους, ο Επίτροπος De Gucht δεν μπορεί να είναι μαζί μας απόψε. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω επειδή μπήκε στον κόπο να μου τηλεφωνήσει την περασμένη εβδομάδα και να μου εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να παραστεί, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ίδιο και την ομάδα του στη ΓΔ Εμπορίου για τη συνεργασία τους και, ειδικότερα, τον Martin Dihm για όλη τη συνδρομή του.

Προσπάθησα, στον ρόλο μου ως εισηγητής, να συνεχίσω το θετικό έργο του προηγούμενου εισηγητή, του πρώην συναδέλφου μου Glyn Ford. Είμαι ευτυχής διότι λόγω της έγκρισης του ψηφίσματος του Glyn το 2009 το Κοινοβούλιο είχε ήδη σαφή θέση για την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ-Ειρηνικού. Έτσι, η επίσημη θέση του Κοινοβουλίου είναι αυτή που προσπάθησα να ακολουθήσω στην έκθεση και την ερώτησή μου σήμερα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Donatella Pribaz, η οποία ήταν η αρμόδια υπάλληλος διοίκησης της επιτροπής. Αυτή αποδείχτηκε η τελευταία της έκθεση για την επιτροπή πριν από την προαγωγή της· έτσι, θα ήθελα να της ευχηθώ επιτυχία στη νέα θέση της και να την ευχαριστήσω γιατί διευκόλυνε το έργο μου στην επιτροπή. Τέλος, στο πλαίσιο των ευχαριστιών, θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω εδώ τον πρέσβη της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και να ευχαριστήσω τον ίδιο και το προσωπικό του για τη στενή συνεργασία τους. Οι ιδέες που παρείχαν μου επέτρεψαν να προσθέσω συγκεκριμένα στοιχεία στην έκθεση.

Καταρχάς, θα ήθελα να προβώ σε μερικές γενικές παρατηρήσεις για τη συμφωνία και το περιφερειακό πλαίσιο. Δεύτερον, σχεδιάζω να μιλήσω για τρεις ειδικές πτυχές της ΣΟΕΣ τις οποίες θεωρώ σημαντικό να αναδείξω: συγκεκριμένα, τη βοήθεια για το εμπόριο, την πολιτική κατάσταση στα νησιά Φίτζι και την αλιεία. Τρίτον, θα σχολιάσω το μέλλον των εμπορικών σχέσεων ΕΚ-Ειρηνικού.

Από άποψη ιστορικού και περιφερειακής ολοκλήρωσης, αυτή η ενδιάμεση –ή μόνο για το εμπόριο αγαθών– ΣΟΕΣ αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων με δύο κράτη του Ειρηνικού – την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζι. Αυτά είναι τα δύο νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού που έχουν το υψηλότερο επίπεδο εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ και έχουν σημαντικές εξαγωγές με προορισμό την αγορά της ΕΕ: τόνο και ζάχαρη αντίστοιχα.

Η ΣΟΕΣ παρέχει στην Παπουασία-Νέα Γουινέα και στα νησιά Φίτζι πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις με αντάλλαγμα τη σταδιακή ελευθέρωση των αγορών τους σε διάστημα 15 ετών. Η Παπουασία-Νέα Γουινέα έχει δεσμευθεί να ελευθερώσει το 88% των εισαγωγών της ΕΕ κατά την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας, και τα νησιά Φίτζι θα ελευθερώσουν το 87% σε διάστημα 15 ετών.

Τα υπόλοιπα 12 κράτη του Ειρηνικού είτε απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις μέσω του συστήματος «Όλα εκτός από όπλα», είτε, εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου εμπορικών συναλλαγών τους με την ΕΕ, ενδιαφέρονται ελάχιστα για μια ενδιάμεση ΣΟΕΣ. Ωστόσο, θεωρώ σημαντικό, όσο προχωρούμε προς μια ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ, να επιδιώξουμε τον στόχο μας για περιφερειακή ολοκλήρωση και να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για μια ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ με όλα τα κράτη του Ειρηνικού.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει την εν λόγω συμφωνία προκειμένου να μπορέσει να επικυρωθεί. Θα ψηφίσουμε την Τετάρτη –όπως αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε– για δύο διαφορετικές εκθέσεις, πρώτον, για την έγκριση, την οποία συνιστώ να δώσουμε και, δεύτερον, για τη συνοδευτική πρόταση ψηφίσματος. Υπάρχουν και άλλα θέματα στην πρόταση ψηφίσματος, αλλά, όπως ανέφερα, θέλω να σχολιάσω ειδικότερα τρία.

Καταρχάς, όσον αφορά τη βοήθεια για το εμπόριο, η χρηματοδότηση της εφαρμογής είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας για οικονομική διαφοροποίηση και μείωση της φτώχειας. Είναι σημαντικό ένα δίκαιο μερίδιο από τα 2 δισ. ευρώ που τέθηκαν κατά μέρος στη στρατηγική για τη βοήθεια για το εμπόριο 2007 να κατευθυνθεί προς την περιοχή του Ειρηνικού. Είναι επίσης σημαντικό να τονισθεί ότι αυτή η ενδιάμεση ΣΟΕΣ έγινε αντιληπτή ως βραχυπρόθεσμο μέτρο για τη διασφάλιση των εμπορικών προτιμήσεων του Ειρηνικού μετά την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Έχοντας αυτό υπόψη, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη αποδοχής του πολιτικού καθεστώτος στα νησιά Φίτζι από την ΕΕ. Συνιστώ στην κυβέρνηση των νησιών Φίτζι να κινηθεί προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας. Ελπίζω ότι θα καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή τη διάθεση χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της ζάχαρης των νησιών Φίτζι.

Όσον αφορά την αλιεία, ο αλιευτικός τομέας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην οικονομία της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και –πράγμα πολύ σημαντικό– παρέχει απασχόληση και εισόδημα στους πολίτες της. Στις τρεις μονάδες μεταποίησης τονοειδών που εξάγουν προς την ΕΕ, υπάρχουν 5.700 εργαζόμενοι, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες. Πρόκειται για μια χώρα όπου είναι ενίοτε δύσκολο να βρεθεί ποιοτική απασχόληση για τις γυναίκες.

Στηρίζω τον σκοπό των ευέλικτων κανόνων προέλευσης στην εν λόγω συμφωνία, κυρίως για την ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας, αλλά είναι ουσιαστικό να αναπτυχθεί η βιομηχανία με βιώσιμο τρόπο. Ο προβληματισμός για το περιβάλλον είναι πρωταρχικής σημασίας, και ζήτησα στην έκθεσή μου να παρακολουθεί η Επιτροπή αυτήν την παράμετρο και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία.

Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες στο Κοινοβούλιο –συγκεκριμένα στην Επιτροπή Αλιείας– για τον πιθανό αντίκτυπο των εισαγωγών τόνου Παπουασίας-Νέας Γουινέας στη βιομηχανία της ΕΕ. Ωστόσο, αν εξετάσουμε τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία, θα διαπιστώσουμε ότι, κατά την περίοδο 2003-2009, οι εισαγωγές συνιστούσαν μόλις περίπου το 2% των συνολικών εισαγωγών διατηρημένων και παρασκευασμένων ιχθύων και μόλις περίπου το 3% των εισαγωγών διατηρημένου και παρασκευασμένου τόνου. Δεν θεωρώ ότι αυτό το χαμηλό επίπεδο εισαγωγών θα απειλήσει την εγχώρια κοινοτική βιομηχανία, ιδίως εάν λάβουμε υπόψη την περιορισμένη ικανότητα των αλιευτικών στόλων των κρατών του Ειρηνικού και την περιορισμένη ικανότητα μεταποίησης σε χερσαίες εγκαταστάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, είναι φυσικά σωστό να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απρόσμενη αύξηση των αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται από την Παπουασία-Νέα Γουινέα, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει κατάλληλη δράση. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ελπίζω ότι τα κράτη του Ειρηνικού θα συμφωνήσουν για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή ΣΟΕΣ.

Στην έκθεσή μου συνιστώ τη συμπερίληψη διαφόρων ουσιαστικών σημείων στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, τα οποία ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη. Αυτά περιλαμβάνουν την πνευματική ιδιοκτησία. Πολύ συχνά μιλάμε για την πνευματική ιδιοκτησία μονομερώς, αλλά ελπίζω ότι θα εξετάσουμε την πνευματική ιδιοκτησία από την άποψη ότι περιέχει παραδοσιακή γνώση. Ελπίζω επίσης ότι θα προσθέσουμε διαφάνεια στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και πρόβλεψη για την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίου για εργασία διάρκειας μέχρι 24 μήνες.

Όσο προχωρούμε προς μια ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ, ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εμπλέξει όλα τα κράτη του Ειρηνικού, αλλά στο μεταξύ, ας πιέσουμε για την εφαρμογή της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζι ως ένδειξη του τι μπορούμε να επιτύχουμε στο μέλλον.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του και, ιδίως, για τη θετική στάση του για την έγκριση της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με τα κράτη του Ειρηνικού Παπουασία-Νέα Γουινέα και νησιά Φίτζι. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει τη συμβουλή του.

Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –για πρώτη φορά σε περίπτωση εμπορικής συμφωνίας βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας– έχει μεγάλη πολιτική σημασία, γιατί πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία με εστίαση στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, και λόγω της ώθησης που θα δώσει στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ με την περιοχή του Ειρηνικού.

Το 2007, ο άμεσος σκοπός της ενδιάμεσης συμφωνίας ήταν να εξασφαλίσει συνεχή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για τις χώρες στην περιοχή του Ειρηνικού οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από αυτήν, δεδομένης της επικείμενης λήξης του εμπορικού καθεστώτος Κοτονού. Η δέσμευση της Επιτροπής για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ με την περιοχή του Ειρηνικού στο σύνολό της παραμένει αμετάβλητη, και επί του παρόντος διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας από τον Ειρηνικό.

Μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά μόνο εάν αποδεχθούμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής του Ειρηνικού και προσαρμόσουμε τη ΣΟΕΣ ανάλογα. Μιλάμε για μικρά και απομακρυσμένα νησιωτικά κράτη, τα οποία διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ως προς την οικονομική τους κατάσταση, τις αναπτυξιακές ανάγκες τους και τις σχέσεις τους με την ΕΕ. Ορισμένες χώρες έχουν καθεστώς «λιγότερο αναπτυγμένης χώρας» και, συνεπώς, καλύπτονται από το εμπορικό καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα» της ΕΕ· ορισμένες χώρες έχουν ελάχιστες, ή και καθόλου, εμπορικές συναλλαγές με την Ένωση. Συνεπώς, είμαστε ανοικτοί στο να συνάψουμε τις εμπορικές σχέσεις που είναι οι πλέον κατάλληλες για την περιοχή του Ειρηνικού στο σύνολό της, και οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις θα προσδιορίσουν τις τελικές επιλογές.

Όποια προσέγγιση και αν επιλέξουμε, είναι απολύτως κρίσιμης σημασίας να διασφαλίσουμε ότι η όποια συμφωνία θα συμβάλει πράγματι στην ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων χωρών. Γι’ αυτό υπάρχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη για την ενίσχυση της εμπορικής ικανότητας. Γι’ αυτό θα επιτρέψουμε στις χώρες εταίρους στον αναπτυσσόμενο κόσμο να εξαιρέσουν περισσότερα ευαίσθητα προϊόντα από τις εμπορικές συμφωνίες: κάτι που δεν θα επιτρέπαμε σε άλλες χώρες να κάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, έχω σημειώσει δεόντως τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για την παρέκκλιση στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ από τους πρότυπους κανόνες προέλευσης για τα αλιευτικά προϊόντα.

Ακριβώς για αναπτυξιακούς λόγους χορηγήσαμε αυτήν την παρέκκλιση και αυτό το πράξαμε με βάση την ενημερωμένη κρίση μας ότι το μικρό μερίδιο αγοράς της Παπουασίας-Νέας Γουινέας καθιστά απίθανο οι εξαγωγές τόνου της να βλάψουν τα συμφέροντα της κοινοτικής βιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παπουασία-Νέα Γουινέα εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες προσωρινά από το 2008 και μετά, και ενώ τα στοιχεία για τις εξαγωγές παρουσιάζουν διακυμάνσεις, δεν έχει ανιχνευθεί ανοδική τάση. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή δεν σκοπεύει να προσφέρει παρόμοιες ρυθμίσεις σε καμία άλλη περιφέρεια.

Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της παρέκκλισης και θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο βάσει μελέτης η οποία θα εκπονηθεί πριν τα τέλη του 2011.

Ορισμένοι από εσάς είσαστε επίσης παρόντες πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όταν ο σημερινός εκλεγμένος πρωθυπουργός μίλησε στην επιτροπή INTA. Εξέφρασε την ετοιμότητα της κυβέρνησής του να παραχωρήσει σε πλοία και επενδυτές της ΕΕ πρόσβαση στα ύδατα της Παπουασίας-Νέας Γουινέας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την προφορική δήλωση και θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με τους εταίρους μας μέχρι να καρποφορήσει.

Η έγκριση του Κοινοβουλίου θα μας επιτρέψει να δρομολογήσουμε τους μηχανισμούς εφαρμογής που προβλέπονται στη συμφωνία· ένας από αυτούς είναι η Επιτροπή Εμπορίου, η οποία θα μπορούσε να συγκληθεί αυτήν την άνοιξη και παρέχει μια πλατφόρμα για να θίγονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις βάσει της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ. Συνεπώς, η ψηφοφορία σας είναι κρίσιμη και θα μας βοηθήσει να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό και άλλα σημαντικά θέματα.

Όσον αφορά τα νησιά Φίτζι, η χώρα υπέγραψε πράγματι την ενδιάμεση ΣΟΕΣ, αλλά δεν την εφαρμόζει προς το παρόν. Αυτό καθιστά την Παπουασία-Νέα Γουινέα τη μόνη χώρα που εφαρμόζει σήμερα προσωρινά την ενδιάμεση ΣΟΕΣ ΕΕ-Ειρηνικού. Τα νησιά Φίτζι συνεχίζουν, προς το παρόν, να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ βάσει του κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά, καθώς το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει εμπορικές κυρώσεις. Όπως γνωρίζετε, η ΕΕ αποφάσισε να αναστείλει την αναπτυξιακή βοήθεια προς τα νησιά Φίτζι, εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Η επανάληψη της βοήθειας θα προϋπέθετε πρόοδο στη διακυβέρνηση των νησιών Φίτζι και, συγκεκριμένα, επιστροφή στις δημοκρατικές αρχές διακυβέρνησης, αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει απτή πρόοδος στα νησιά Φίτζι στο θέμα αυτό.

Η ΣΟΕΣ για την οποία συζητούμε σήμερα είναι απλώς μια ενδιάμεση ρύθμιση για να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ δεν θα χαθεί. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ με την περιοχή του Ειρηνικού.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας.(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η εξαίρεση από τους κανόνες προέλευσης βασίζεται σε ένα πολύ σοβαρό λάθος υπολογισμού εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τις επιπτώσεις της, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό τομέα τόνου, οι οποίες είναι πολύ σοβαρές, αλλά και στην περιοχή του Ειρηνικού, την οποία επιδιώκουμε να βοηθήσουμε. Στο μεταξύ, οι πραγματικοί ευνοούμενοι είναι σχεδόν αποκλειστικά οι άπληστοι στόλοι της Κίνας και της νοτιοανατολικής Ασίας και οι μεταποιητικές βιομηχανίες τους.

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου θέσπισε αυτήν την εξαίρεση με βάση το γεγονός ότι η Παπουασία-Νέα Γουινέα δεν έχει την αλιευτική ικανότητα να εκμεταλλεύεται τους πόρους της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού, στην περιοχή δραστηριοποιούνται 41 γρι-γρι με σημαία Παπουασίας-Νέας Γουινέας, τα οποία, το 2009, είχαν συνολικά αλιεύματα σχεδόν 500.000 τόνων. Από τα αλιεύματα αυτά, περισσότεροι από 75.000 τόνοι κατέληξαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ημι-μεταποιημένοι και μεταποιημένοι), κάτι που καθιστά την Παπουασία-Νέα Γουινέα έναν από τους έξι βασικούς εξαγωγείς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, δεν αληθεύει, όπως λέτε, ότι για να αναπτυχθεί ο αλιευτικός τομέας της Παπουασίας-Νέας Γουινέας έπρεπε να δοθεί ελεύθερη πρόσβαση και σε άλλους στόλους.

Με κανέναν τρόπο δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγει τη δέσμευσή της για αειφόρο ανάπτυξη. Ωστόσο, βλέπουμε ότι, υπό την προστασία αυτής της εξαίρεσης, και για να προσελκύσει ασιάτες επενδυτές, η Παπουασία-Νέα Γουινέα τροποποίησε τη νομοθεσία της, ώστε να μην είναι δυνατή η υποβολή καταγγελιών για περιβαλλοντική ζημία, και εφαρμόζει επενδυτικούς κανόνες που επιτρέπουν την πρόσληψη ντόπιων εργαζομένων και φθηνού εργατικού δυναμικού από την Ασία, παράλληλα με τα χειρότερα εργασιακά πρότυπα που μπορεί να φανταστεί κανείς.

Εάν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός ότι, στον περιφερειακό οργανισμό αλιείας που ανέφερα, η Παπουασία-Νέα Γουινέα οδηγεί και άλλες χώρες στο να αρνηθούν κατηγορηματικά να υπογράψουν τους όποιους διεθνείς κανόνες για τη διαχείριση και τον έλεγχο της αλιείας, το αποτέλεσμα είναι ότι, ενώ η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας καταβάλλει τα μέγιστα για να καταπολεμήσει την παράνομη αλιεία, άλλοι ανοίγουν την πόρτα σε αυτήν. Κύριε Επίτροπε, μόλις επέστρεψα από την Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού και γνωρίζω καλά τη θέση που έλαβε η Παπουασία-Νέα Γουινέα. Συνεπώς, στηρίζω τη θέση της Επιτροπής Αλιείας, η οποία ζητεί αναστολή της εξαίρεσης κατά την επανεξέταση της συμφωνίας για την οποία συζητούμε.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως σκιώδης εισηγήτρια της Ομάδας PPE, θα ήθελα, καταρχάς, να πω ότι επικροτούμε τον αυξανόμενο ρόλο της ΕΕ ως εμπορικής δύναμης σε κάθε περιοχή του κόσμου, περιλαμβανομένης της περιοχής του Ειρηνικού.

Η συμφωνία, ως έχει τώρα, δεν είναι τέλεια, ιδίως γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ, αλλά απλώς ενδιάμεση ΣΟΕΣ. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να διαπραγματευθεί σε εύθετο χρόνο μια ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ η οποία θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό χωρών της περιοχής.

Δεύτερον, η σημερινή συμφωνία αφορά μόνο μικρό μέρος των ευρωπαϊκών συναλλαγών, καθώς το μερίδιο των ευρωπαϊκών συναλλαγών που υπολογίζεται για όλη την περιοχή του Ειρηνικού είναι μόλις 0,06%· παρ’ όλα αυτά, ορισμένες περιοχές μας προκαλούν ανησυχία, ιδίως όσον αφορά την παρέκκλιση από τους κανόνες προέλευσης των αλιευτικών προϊόντων.

Στο ψήφισμά μας εκφράζουμε την ανησυχία ότι ορισμένες χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και άλλες, θα μπορέσουν να εκμεταλλευθούν αυτήν την παρέκκλιση και πιθανώς θα εξαγάγουν μεγάλες ποσότητες μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ, βλάπτοντας ενδεχομένως τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μεταποίησης και κονσερβοποίησης ιχθύων.

Συνεπώς, ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου να εκπονήσει μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων και, σε περίπτωση που η εκτίμηση καταδείξει επιπτώσεις αποσταθεροποίησης της κοινοτικής βιομηχανίας μεταποίησης και κονσερβοποίησης ιχθύων, να δρομολογήσει τη διαδικασία που οδηγεί στην αναστολή των ρυθμίσεων εξαίρεσης στην εν λόγω συμφωνία όσον αφορά τους κανόνες προέλευσης.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (RO) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη Παπουασία-Νέα Γουινέα και νησιά Φίτζι δέχτηκε δριμεία κριτική από την κοινωνία των πολιτών και από πολιτικούς της περιοχής του Ειρηνικού. Τόνισαν τον δυσμενή αντίκτυπο που είχε η συμφωνία στο επίπεδο περιφερειακής αλληλεγγύης και την πολιτική επιθυμία για οικονομική ολοκλήρωση στην περιοχή.

Η περιοχή διαιρέθηκε σε ομάδες, οι οποίες διαπραγματεύονταν σε ατομική βάση και υπό πίεση να συνάψουν ενδιάμεση συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, η χορήγηση καθεστώτος προϊόντος προέλευσης και η εξαίρεση από τους κοινοτικούς τελωνειακούς δασμούς για αλιευτικά προϊόντα με προέλευση την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζι θεωρείται ότι οδήγησαν στη δημιουργία κέντρου μεταποίησης αυτών των προϊόντων, περιλαμβανομένων ορισμένων προϊόντων που δεν είναι προέλευσης, από εταιρείες γειτονικών χωρών με σκοπό την αξιοποίηση των οφελών της εξαίρεσης.

Αυτή η διαδικασία θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στη βιομηχανία, τους εργαζομένους και τα τοπικά εισοδήματα, δεδομένου ότι η αλιευτική βιομηχανία είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς θέσεων εργασίας σε αυτές τις χώρες. Θα σήμαινε επίσης αθέμιτο ανταγωνισμό για τα κοινοτικά προϊόντα. Επομένως, η συμφωνία μπορεί να είχε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης θα συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη βιώσιμης τοπικής αλιευτικής βιομηχανίας η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας, όσο και σε μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση, π.χ. με τη διαπραγμάτευση της μελλοντικής συμφωνίας με ολόκληρη την περιοχή του Ειρηνικού.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lovin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ένας από τους στόχους των ΣΟΕΣ είναι η προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αντίθετα, στην περίπτωση του Ειρηνικού, η ΕΕ υπονομεύει την ενότητα προσφέροντας ενδιάμεσες συμφωνίες σε ορισμένες χώρες ΑΚΕ, με ειδικούς συνοδευτικούς όρους.

Παράδειγμα αποτελεί η παρέκκλιση από τους κανόνες προέλευσης για ψάρια που μεταποιούνται στην Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζι. Θεωρώ ότι αυτή η παρέκκλιση είναι δυνάμει επικίνδυνη και ότι πρέπει να αξιολογηθεί με κάθε λεπτομέρεια το 2011, όπως συμφωνήθηκε ήδη.

Αυτό το λέω επειδή είναι σημαντικό να έχουμε δεδομένα, όταν συζητήσουμε γι’ αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στα συνολικά αλιευτικά αποθέματα, στην απασχόληση και στο περιβάλλον στην Παπουασία-Νέα Γουινέα; Ποιες είναι οι κοινωνικές συνθήκες για τους εργαζομένους; Όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν πλήρως και με διαφάνεια, και τότε η παρέκκλιση μπορεί να καταργηθεί ή όχι σε αυτήν τη βάση, και όχι με βάση καταγγελίες της ισπανικής αλιευτικής βιομηχανίας, η οποία αλιεύει η ίδια στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, αλλά ποτέ δεν εκφορτώνει ψάρια εκεί –και, με την ευκαιρία, δεν καταβάλλει τελωνειακό δασμό όταν πωλεί τα ψάρια ως ευρωπαϊκά στην ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι υπερβάλλουμε κάπως, όταν αποκαλούμε τις ενδιάμεσες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης «συμφωνίες Ειρηνικού», καθώς, από τα 15 κράτη ΑΚΕ στην περιοχή, μόνο δύο τις έχουν υπογράψει.

Προφανώς, αυτές οι συμφωνίες παίρνουν συχνότερα τη μορφή διμερών συμφωνιών και όχι πραγματικών περιφερειακών συμφωνιών· διμερών συμφωνιών, οι οποίες αποκλίνουν από τον περίφημο στόχο των ΣΟΕΣ, δηλαδή την περιφερειακή ολοκλήρωση. Είναι δύσκολο να μην δει κανείς εδώ την εικόνα αυτού για το οποίο διαμαρτύρονται μέλη της κοινωνίας των πολιτών, στον Ειρηνικό καθώς και στην Αφρική, δηλαδή το γεγονός ότι ορισμένες χώρες ΑΚΕ αναγκάστηκαν να υπογράψουν μεμονωμένες συμφωνίες διότι η Επιτροπή δεν κατάφερε να μετατρέψει τις ΣΟΕΣ σε πραγματικό μέσο αναπτυξιακής εταιρικής σχέσης.

Στις ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν στα κράτη ΑΚΕ από τους ευρωπαίους διαπραγματευτές ασκήθηκε κριτική από τις ίδιες τις χώρες ΑΚΕ κατά την 92η σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου 2010. Η πραγματικότητα των ΣΟΕΣ που διαπραγματεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τόσο τραγική, ώστε απέτυχαν πριν ακόμα τεθούν σε ισχύ. Σημείωσαν τέτοια αποτυχία, ώστε ορισμένες χώρες ΑΚΕ ζητούν από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης της διαπραγματευτικής εντολής που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2002.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση στην αγορά, η μεταρρύθμιση του κοινοτικού καθεστώτος για την αγορά της ζάχαρης θα έχει ως αποτέλεσμα να πέσει η τιμή της ζάχαρης στην ΕΕ κάτω από τη διεθνή τιμή.

Με αυτήν την κατάσταση στις τιμές, οι δεσμεύσεις με τους παραγωγούς ζαχαροκάλαμου στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό για μακροπρόθεσμο εφοδιασμό θα είναι ίσως πολύ δύσκολο να τηρηθούν. Το γεγονός ότι οι αγρότες στις χώρες ΑΚΕ θα προτιμούσαν να πωλούν τα αγαθά τους σε υψηλότερες τιμές στην παγκόσμια αγορά από το να τα πωλούν φθηνά στην ΕΕ μπορεί να έχει συμβάλει στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε σχέση με τις νέες συμφωνίες ΑΚΕ. Εάν αυτό το κίνητρο αφαιρεθεί τώρα και παράλληλα υποχρεώνονται να δεχτούν ρήτρα περί των πλέον ευνοούμενων κρατών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το κρατικό εισόδημα θα μειωθεί ως αποτέλεσμα της απώλειας εισοδήματος από τους δασμούς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι χώρες ΑΚΕ ήταν τόσο διστακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει ασφαλώς να δοθεί προσοχή στην αλιεία, και όχι μόνο στο εάν η Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζι έχουν χορηγήσει σε άλλους εμπορικούς εταίρους πρόσβαση στα αλιευτικά τους ύδατα. Ίσως πρέπει επίσης να διερευνήσουμε εάν είναι βάσιμες οι κατηγορίες ότι για παράδειγμα, λόγω των κοινοτικών περιορισμών και αλιευτικών ποσοστώσεων, ο ισπανικός αλιευτικός στόλος μεταφέρθηκε στον Ειρηνικό και αλιεύει εκεί υπό ξένη σημαία.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ανησυχία μου για τον αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας στον αλιευτικό τομέα κονσερβοποιημένου τόνου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην Ισπανία και ειδικότερα στη Γαλικία, την εκλογική μου περιφέρεια.

Αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος οφείλεται, όπως αναφέρθηκε, σε μια πρωτοφανή και αβάσιμη παραχώρηση: την εξαίρεση από τους κανόνες προέλευσης των μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων, όταν ζητείται, λόγω έλλειψης επαρκών ενδογενών πρώτων υλών.

Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε η Παπουασία-Νέα Γουινέα, και η εξαίρεση εφαρμόζεται. Έτσι, η Παπουασία-Νέα Γουινέα εξελίσσεται σε μια μεγάλη πλατφόρμα για τη μεταποίηση και την εξαγωγή τόνου από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας: τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι ευνοούμενοι από τη συμφωνία.

Εκτιμάται ότι αυτή η παραγωγή τόνου θα ανέλθει τελικά σε 400.000 τόνους ετησίως, με προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία καταναλώνει επί του παρόντος συνολικά περίπου 710.000 τόνους. Οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σοβαρές, καθώς οι τιμές του τόνου από την Παπουασία-Νέα Γουινέα είναι κατά ένα τρίτο χαμηλότερες από την τιμή του ευρωπαϊκού τόνου, εξαιτίας των χαμηλών ημερομισθίων και των ανύπαρκτων περιβαλλοντικών προτύπων στη χώρα.

Στην περιφέρειά μου, τη Γαλικία, αυτό θεωρείται ανυπέρβλητος ανταγωνισμός, ο οποίος θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση. Επιθυμώ η εκτίμηση επιπτώσεων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή και να λάβει υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της εξαίρεσης από τους κανόνες προέλευσης.

Ελπίζω ότι θα δοθεί τέλος στην εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης το ταχύτερο δυνατό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό και προσωρινό μέτρο, αλλά φαίνεται ότι, στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, το θεωρούν μόνιμο μέτρο: διαφορετικά, δεν θα πραγματοποιούνταν οι επενδύσεις. Ελπίζω επίσης ότι αυτή η εξαίρεση δεν θα περιληφθεί σε άλλες συμφωνίες ή στην τελική συμφωνία. Ωστόσο, επί του παρόντος υπάρχει πρόβλημα με την προσωρινή συμφωνία και πρέπει να διορθωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρεται εδώ, η συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζι περιλαμβάνει μια εξαίρεση από τους κανόνες προέλευσης. Όπως ανέφερε ο εισηγητής, αυτό επηρεάζει κυρίως τον τόνο. Τι επιθυμούμε από αυτήν τη συμφωνία; Επιθυμούμε να αναπτυχθεί ο αλιευτικός τομέας και να εξαλειφθεί η φτώχεια σε αυτά τα αρχιπελάγη: με άλλα λόγια, επιθυμούμε αναπτυξιακή βοήθεια.

Ωστόσο, ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις για τις τρίτες χώρες που επωφελούνται από αυτήν την προτιμησιακή μεταχείριση;

Εδώ, ακούμε τις διαμαρτυρίες που εκφράζονται. Επιθυμούμε μια ισορροπημένη κατάσταση. Η Επιτροπή μόλις μας είπε ότι υπάρχει σαφής έρευνα, αλλά η άποψη που εκφράζεται εδώ είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Το 2008 ειπώθηκε ότι δεν υπήρχε κανενός είδους στρέβλωση, και μας είπαν ότι θα καταρτιζόταν εκτίμηση επιπτώσεων.

Επιθυμούμε μια ισορροπημένη κατάσταση. Επιθυμούμε επανεξέταση, διαβούλευση και ελέγχους. Επιθυμούμε να γνωρίζουμε εάν αυτή η συμφωνία βοηθά στην ανάπτυξη σε αυτό το αρχιπέλαγος. Επιθυμούμε επίσης να γνωρίζουμε εάν υπάρχει συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα –τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τα εισαγόμενα προϊόντα– παράλληλα με βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, η οποία είναι ουσιαστική. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που θα μας έδειχνε πώς εργάζονται οι τρίτες χώρες που μπορεί να εδράζουν στην Παπουασία-Νέα Γουινέα είναι η συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες για την απασχόληση.

Επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτήν τη συμφωνία και να συμβάλουμε στην ολοκλήρωσή της, αλλά επιθυμούμε επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτή η συμφωνία προς όφελος της ανάπτυξης της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και των νησιών Φίτζι και όχι για να βλάψει την ισπανική βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιθυμώ να επιστήσω την προσοχή σας στην παρέκκλιση από τους κανόνες προέλευσης που χορηγήθηκε στην Παπουασία-Νέα Γουινέα σχετικά με μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, ιδίως κονσέρβες τόνου. Θεωρώ ότι η παρέκκλιση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Η εν λόγω χώρα ΑΚΕ ωφελείται από προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά· δηλαδή, από ολική εξαίρεση από όλους τους τελωνειακούς δασμούς για τις κονσέρβες τόνου που εξάγει στην αγορά μας. Δεν αμφισβητώ την αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόζεται από τη συμφωνία. Ωστόσο, η παρέκκλιση από τους κανόνες προέλευσης για τις κονσέρβες τόνου είναι εντελώς απαράδεκτη.

Αυτή η παρέκκλιση επιτρέπει σε εξωτερικούς φορείς εκμετάλλευσης να εγκαθίστανται στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, και έτσι ωφελεί την απασχόληση και τον ντόπιο πληθυσμό μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Πρέπει να επιτρέπουμε την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά τη δίκαιη και αποτελεσματική βοήθεια η οποία ωφελεί τις ενδιαφερόμενες περιοχές.

Οι κοινοτικές εισαγωγές τόνου αυξήθηκαν από 9.200 σε 16.200 τόνους από το 2008 έως το 2009. Διπλασιάστηκαν εντός ενός μόλις έτους. Αυτό το φαινόμενο μπορεί μόνο να επιδεινωθεί εάν διατηρηθεί αυτή η παρέκκλιση. Το σημαντικότερο: αυτά τα προϊόντα δεν σέβονται τα ίδια κοινωνικά, υγειονομικά πρότυπα και πρότυπα συντήρησης πόρων με αυτά που επιβάλλονται στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ειδικότερα, είναι αδύνατο να επαληθευθεί η προέλευση των αλιευμάτων.

Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βρήκε χρόνο για να διαβάσει την έκθεσή μου σχετικά με την προέλευση των εισαγόμενων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Εάν όχι, η κατάσταση είναι απελπιστική. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και την ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν επιθυμώ να δημιουργηθεί επ’ αόριστον μια κατάσταση η οποία θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως συντονίστρια της Επιτροπής Αλιείας, βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την αλιευτική πτυχή αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρχαν στην αρχή ορισμένα αμφιλεγόμενα θέματα όσον αφορά τη χαλάρωση των κανόνων προέλευσης για την Παπουασία-Νέα Γουινέα. Στηρίζω την ιδέα της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει αυτήν τη χαλάρωση για να τονώσει την οικονομία μιας από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να προβληματίσει όσους από εμάς ασχολούνται με την αλιευτική πολιτική. Παράλληλα, μπορώ να κατανοήσω τις ανησυχίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ ότι η χαλάρωση που χορηγήθηκε θα έχει ως αποτέλεσμα να εξελιχθεί η Παπουασία-Νέα Γουινέα σε σοβαρό ανταγωνιστή της δικής μας βιομηχανίας κονσερβοποίησης.

Ωστόσο, πρέπει να επαγρυπνούμε, καθώς σαφώς δεν θα βοηθηθεί κανείς εάν μετεγκαταστήσουμε τη μισή μας βιομηχανία κονσερβοποίησης στην περιοχή του Ειρηνικού. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει, ωστόσο, να πω ότι κατά τη συζήτηση γι’ αυτήν τη συμφωνία, μας παρουσίασαν πολύ αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο πραγματοποιούνται επενδύσεις στην Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα κράτη τα οποία επωφελούνται έμμεσα από τη χαλάρωση των κανόνων προέλευσης. Συνεπώς, καλώ επειγόντως την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή αυτής της παρέκκλισης και να υποβάλει εγκαίρως έκθεση προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία κονσερβοποίησης. Εάν αυτή η ρύθμιση δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην Παπουασία-Νέα Γουινέα και συνεπάγεται απαράδεκτες ζημίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, θα χρειαστεί να λάβουμε διαφορετική απόφαση όταν αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε για την τελική συμφωνία. Παρακαλώ να μας ενημερώνετε για τις εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να διευκρινίσω ότι είμαι υπέρ της ενίσχυσης εμπορικών δεσμών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παπουασία-Νέα Γουινέα που προωθούν την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά πρέπει να είναι αειφόρος ανάπτυξη.

Ειλικρινά πιστεύω ότι η εν λόγω συμφωνία, ως έχει επί του παρόντος, δεν είναι θετική. Είμαι κατηγορηματικά κατά μιας ρήτρας της συμφωνίας, την οποία θεωρώ άδικη: την εξαίρεση από τους κανόνες προέλευσης, γιατί δεν θέτει σε κίνδυνο μόνο την αειφόρο ανάπτυξη της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, αλλά, όπως ακούσαμε εδώ σήμερα, και μια ολόκληρη ευρωπαϊκή βιομηχανία: τη βιομηχανία κονσερβοποίησης. Αυτή η παραχώρηση έπρεπε να είναι απόλυτα εξαιρετική και δεν έπρεπε να εφαρμόζεται στην περίπτωση της Παπουασίας-Νέας Γουινέας. Επίσης, ας μην ξεχνάμε το σοβαρό προηγούμενο που δημιουργεί, και θα δημιουργήσει, αυτό το μέτρο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη γνώμη μου, στο πλαίσιο αυτό έπρεπε να υπάρχει ένα πολύ πιο σαφές και αυστηρό ψήφισμα, το οποίο θα όριζε κατηγορηματικά ότι στην επόμενη αναθεώρηση της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης, η εξαίρεση από τους κανόνες προέλευσης θα ανασταλεί οριστικά. Συνεπώς, επιθυμώ να ζητήσω από την Επιτροπή να συνυπολογίσει τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η παραχώρηση, πρώτον, για την ευρωπαϊκή βιομηχανία κονσερβοποίησης και δεύτερον, για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, καθώς και το πολύ αρνητικό προηγούμενο που θα δημιουργηθεί για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Όσο και να λέει η Επιτροπή ότι δεν θα υπάρξει προηγούμενο, οι πιέσεις θα είναι υπαρκτές. Συνεπώς, ζητώ από την Επιτροπή να αποφασίσει να δώσει τέλος στην εξαίρεση από τους κανόνες προέλευσης το ταχύτερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, στην πραγματικότητα ήρθα για να συμμετάσχω στην επόμενη συζήτηση, αλλά παρακολουθούσα αυτήν τη συζήτηση από το γραφείο μου και ανησυχώ, όπως άλλοι που μίλησαν στη συζήτηση, για την ιδέα της ευελιξίας στους κανόνες προέλευσης.

Τις τελευταίες επτά ημέρες, υπήρχε ένα πρόγραμμα στη βρετανική τηλεόραση, μέρος μιας ολόκληρης σειράς στο Channel Four, σχετικά με την αλιευτική βιομηχανία, όπου, δυστυχώς ασκήθηκε έντονη κριτική στην αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνουμε επίσης πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα από ανήσυχους πολίτες.

Το συγκεκριμένο θέμα δεν θίχτηκε, αλλά θα ήθελα να στηρίξω ολόψυχα τους συναδέλφους που εξέφρασαν μεγάλη ανησυχία για μια πρόταση που υποτίθεται ότι είναι θετική ως αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι αρνητική, από τη σκοπιά όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και των ίδιων των χωρών που προσπαθούμε να βοηθήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Υπάρχει φτώχεια στον κόσμο. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ένας τρόπος θα ήταν η μεταφορά χρηματοδοτικών πόρων, αλλά είναι πολύ καλύτερο να δίνουμε στους ανθρώπους την ευκαιρία να ζουν αξιοπρεπώς από τη δουλειά που κάνουν. Οι τρεις εγκαταστάσεις μεταποίησης τόνου στην Παπουασία-Νέα Γουινέα οι οποίες έχουν άδεια να εξάγουν τόνο προς την ΕΕ απασχολούν περίπου 5.700 ανθρώπους, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες. Διακυβεύονται θέσεις εργασίας στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, η οποία είναι μια από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια.

Όταν προτείνει παρεκκλίσεις, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τους ενεχόμενους κινδύνους και φροντίζει για τη δημιουργία διασφαλίσεων. Η Επιτροπή υιοθετεί την άποψη ότι είναι εξαιρετικά απίθανο οι εξαγωγές της Παπουασίας-Νέας Γουινέας να διαταράξουν σοβαρά την αλιευτική βιομηχανία και τη βιομηχανία κονσερβοποίησης της ΕΕ, με δεδομένο τον μικρό όγκο συναλλαγών μεταξύ της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και της ΕΕ και το μικρό μερίδιο αγοράς της Παπουασίας-Νέας Γουινέας στην ευρωπαϊκή αγορά τόνου, περίπου της τάξης του 3% τα τελευταία χρόνια. Η προσωρινή εφαρμογή χρονολογείται από το 2008, και έχουμε κάποια εμπειρία των αριθμητικών στοιχείων. Δεν θα προκαλέσει καμία διατάραξη στην αλιευτική βιομηχανία ή τη βιομηχανία κονσερβοποίησης της Ευρώπης. Η εξέλιξη των εμπορικών ροών θα αναλυθεί περαιτέρω σε μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής των ειδικών κανόνων προέλευσης για αλιευτικά προϊόντα, η οποία θα εκπονηθεί το 2011.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εμπορικές συναλλαγές με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και δεν θα διστάσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εάν διαπιστωθεί σοβαρή διατάραξη της ευρωπαϊκής αγοράς. Η ενδιάμεση συμφωνία προβλέπει ρητά την εφαρμογή τέτοιων μέτρων στο κεφάλαιο 2 σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας. Δεν υπάρχει στο παρόν στάδιο ένδειξη για οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις των εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων από την Παπουασία-Νέα Γουινέα στη βιομηχανία κονσερβοποίησης άλλων χωρών ΑΚΕ ή ΣΓΠ+. Αυτή η πτυχή θα εξεταστεί επίσης στη μελέτη που μόλις ανέφερα.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι, ανεξάρτητα από τους όποιους ειδικούς κανόνες προέλευσης ή προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, οι χώρες και οι εταιρείες που εξάγουν ψάρια ή αλιευτικά προϊόντα προς την ΕΕ θα πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τον κανονισμό για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και με τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Θεωρώ ότι η Επιτροπή εξέτασε το θέμα πολύ προσεκτικά πριν προωθήσει αυτό το μέτρο.

Θα στραφώ τώρα σε ένα ευρύτερο θέμα: τη ΣΟΕΣ γενικότερα. Το εμπόριο είναι κάθε άλλο παρά απλό. Όπως ανέφερα, ο μόνος τρόπος εξάλειψης της φτώχειας είναι να επιτραπεί η ανάπτυξη στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Είναι αλήθεια ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι κάπως δύσκολη στην αρχή. Δεν είναι μόνο οι εμπορικές συμφωνίες που πραγματοποιούν την περιφερειακή ανάπτυξη. Γι’ αυτό δεσμεύσαμε 45 εκατ. ευρώ για τη βοήθεια για το εμπόριο στην περιοχή της Ωκεανίας. Αυτό είναι το τριπλάσιο από το προβλεπόμενο στο ένατο ΕΤΑ. Μόνο με τη διευκόλυνση των εμπορικών ροών μπορεί να αναμένει κανείς υλοποίηση του περιφερειακού εμπορίου. Εάν εξετάσουμε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, βλέπουμε πως βασικά όλο το εμπόριο βασίζεται στη μονοκαλλιέργεια –ένα συγκεκριμένο είδος προς εξαγωγή με μεγάλο βαθμό διακύμανσης. Αυτό διαταράσσει σοβαρά τις εν λόγω χώρες.

Όταν συζητάμε για μεταναστευτικές ροές, ασφάλεια και δικαιοσύνη στον κόσμο, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να μας ενδιαφέρει, και τα τμήματά μας εκπόνησαν εκτενή μελέτη. Προτείνουμε πολύ αξιοπρεπή μέτρα, τα οποία ευθυγραμμίζονται απόλυτα με όλους τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεωρώ ότι το μέτρο είναι σωστό και ότι υπάρχουν οι αναγκαίες διασφαλίσεις για την περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Θεωρώ ότι κρίναμε το θέμα σωστά και, συνεπώς, εκφράζω τη στήριξή μου σε αυτήν τη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, συντάκτης.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Διαπιστώνω ότι σχεδόν, μάλλον εξ ολοκλήρου, συμφωνώ με τον Επίτροπο στο θέμα αυτό.

Καταρχάς, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό να υπογράψουμε την ενδιάμεση ΣΟΕΣ, γιατί διαφορετικά, οι υφιστάμενες εμπορικές προτιμήσεις για την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα νησιά Φίτζι θα χαθούν, σύμφωνα με την απόφαση του ΠΟΕ. Η ενδιάμεση ΣΟΕΣ είναι ακριβώς αυτό: είναι μια ενδιάμεση ρύθμιση, και συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που αναφέρουν ότι ο στόχος μας μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι μια πλήρης, ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ με όλες τις χώρες του Ειρηνικού, που θα ενθαρρύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση στον Ειρηνικό. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα αυτήν τη στιγμή για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση των προτιμήσεων για τις δύο μεγαλύτερες χώρες στην περιοχή του Ειρηνικού.

Σχετικά με την αλιεία, η Επιτροπή έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι αυτό που έχουμε εδώ είναι μια εξαίρεση. Αυτή θα είναι η μόνη παρέκκλιση. Δεν υπάρχουν άλλα μέρη του κόσμου στα οποία σκοπεύουμε να χορηγήσουμε τέτοια παρέκκλιση. Γιατί χορηγούμε παρέκκλιση στην Παπουασία-Νέα Γουινέα; Θα σας πω: γιατί η Παπουασία-Νέα Γουινέα βρίσκεται κυριολεκτικά στην άλλη άκρη του κόσμου, και η πιθανότητα ευρωπαϊκοί αλιευτικοί στόλοι να εκμεταλλευθούν εκτενώς αυτήν την περιοχή είναι περιορισμένη, μολονότι μπορούν να το πράξουν. Τίποτα δεν σταματά τους ευρωπαϊκούς αλιευτικούς στόλους από το να αλιεύουν στα ύδατα της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους και αυτά στη συνέχεια να κονσερβοποιούνται στην Παπουασία-Νέα Γουινέα – και, όπως προαναφέρθηκε, αυτό θα ήταν πολύ θετικό για την ανάπτυξη και πρέπει πράγματι να το ενθαρρύνουμε.

Αλλά η κατάσταση επί του παρόντος είναι ότι σκάφη της Κίνας, της Ταϊλάνδης και άλλων ασιατικών εθνικοτήτων αλιεύουν στα ύδατα της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους πίσω στη δική τους χώρα, χωρίς να δίνουν καμία ευκαιρία για ανάπτυξη στην Παπουασία-Νέα Γουινέα.

Υπάρχει εδώ μια ευκαιρία για ανάπτυξη από άποψη προσφοράς θέσεων εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες. Διαμαρτυρόμαστε συχνά για το γεγονός ότι δεν κάνουμε αρκετά στην αναπτυξιακή πολιτική μας για να ενθαρρύνουμε τη δραστηριότητα που ασκείται σε μεταγενέστερο στάδιο. Εδώ, κάνουμε πράγματι κάτι θετικό για αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Όπως ανέφερε ο Επίτροπος, προκειμένου να εγκριθούν, τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Πρέπει να ικανοποιούν όλους τους υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς μας όρους. Αυτό είναι απόλυτα ουσιαστικό. Τα τρία εργοστάσια στην Παπουασία-Νέα Γουινέα ανταποκρίνονται επί του παρόντος σε αυτά τα πρότυπα και παρέχουν χρήσιμες θέσεις εργασίας. Εάν υπάρξει απότομη αύξηση του αριθμού των εργοστασίων και απότομη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών από την Παπουασία-Νέα Γουινέα, τότε, φυσικά, θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε την κατάσταση και πιθανώς να αναλάβουμε δράση.

Ωστόσο, επί του παρόντος τα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Αυτή η συμφωνία εφαρμόζεται από το 2008. Δεν υπήρξε μεγάλη αύξηση. Δεν απειλείται η ευρωπαϊκή βιομηχανία τόνου. Ως εισηγητής, συναντήθηκα με τους ηγέτες της ισπανικής βιομηχανίας τόνου, και οι ίδιοι μου είπαν ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος απειλή. Αυτό για το οποίο ανησυχούν είναι το μέλλον. Δέχονται ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επομένως, ας μην μεγαλοποιούμε την κατάσταση. Ας μην αναγκάσουμε μια φτωχή αναπτυσσόμενη χώρα να πληρώσει για την ενασχόλησή μας με τα δικά μας συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL), γραπτώς.(DE) Η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των νησιών Φίτζι και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας παρεμβαίνει στην περίπλοκη και πολύπλοκη διαδικασία ολοκλήρωσης στην περιοχή του Ειρηνικού. Δυστυχώς, δεν παρέχει σχεδόν καμία αναπτυξιακή στήριξη σε κανένα από τα δύο κράτη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα στα νησιά Φίτζι το 2006 καταδικάστηκε ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, καθώς και από την Επιτροπή. Με τη σύναψη αυτής της εμπορικής συμφωνίας, η δικτατορία που κατέχει την εξουσία έως σήμερα θα αναγνωριστεί κατά κάποιον τρόπο ως συμβαλλόμενο μέρος. Οι προσπάθειες των εταίρων μας στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες της περιοχής για αποκατάσταση της δημοκρατίας στα νησιά Φίτζι θα υπονομευθούν από αυτήν τη συμφωνία. Όταν κατέκρινα την καταστολή της δημοκρατίας από τους στρατιωτικούς στα νησιά Φίτζι στη συνεδρίασή μας της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, η απάντηση των εκπροσώπων τους ήταν: «Μα έχουμε τον έλεγχο!» Αυτό που θεωρώ ως απόλυτο κυνισμό φαίνεται τώρα πως ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Επιτροπής για τη νομιμότητα των συμβαλλόμενων μερών της. Η Ομάδα μου θα καταψηφίσει αυτήν τη συμφωνία. Τάσσομαι υπέρ της αναστολής της συμφωνίας μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας στα νησιά Φίτζι.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου