Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2112(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0376/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0376/2010

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 21
CRE 17/01/2011 - 21

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2011 - 7.6
CRE 18/01/2011 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0006

Συζητήσεις
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. Η γεωργία ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση της κ. Sarbu, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας [2010/2112(INI)].

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, εισηγήτρια.(RO) Κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή για μένα να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου, η οποία εξετάζει τη στρατηγική σημασία της γεωργίας για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωργία είναι ένα παραμελημένο θέμα στις συζητήσεις για τη στρατηγική και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκθεση θα δείξει ότι η Ευρώπη δεν έχει επιτύχει επισιτιστική ασφάλεια, ότι αγρότες και ολόκληρες αγροτικές περιοχές κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και ότι νέες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, είναι πιθανό να αποσταθεροποιήσουν ήδη φθίνοντα αποθέματα τροφίμων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.

Σε ένα πλαίσιο όπου η παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% μέχρι το 2050 προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παγκόσμιου πληθυσμού για τρόφιμα, η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να είναι το κεντρικό θέμα των συζητήσεων που διεξάγονται τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει σθεναρά σε αυτές τις προκλήσεις και αυτή η έκθεση είναι η προσπάθειά μας να προτείνουμε σήμερα μια σειρά συγκεκριμένων τρόπων δράσης.

Καταρχάς, χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική η οποία θα στοχεύει στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες της ΕΕ και επίσης στη συμβολή στη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας ενόψει των περιορισμένων πόρων και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επισιτιστική ασφάλεια αν δεν αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμα ζητήματα, συγκεκριμένα: την αστάθεια των αγορών και των τιμών και τα φθίνοντα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων.

Σχετικά με το θέμα της αστάθειας των τιμών, έχω καλέσει την Επιτροπή, ως μέρος της νέας ΚΓΠ, να ενισχύσει τον ρόλο των μέσων παρέμβασης στις αγορές και να υιοθετήσει πιο συνεπή μέτρα για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας στις αγορές αγροτικών προϊόντων. Τα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων είναι πολύ πιο περιορισμένα σήμερα απ’ ότι στο παρελθόν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορούν να καλύψουν τις παγκόσμιες απαιτήσεις σε τρόφιμα μόνο για ενάμισι μήνα. Γι’ αυτόν το λόγο θεωρώ ότι θα ήταν ωφέλιμη η δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα, που θα περιελάμβανε τόσο αποθέματα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση της πείνας όσο και αποθέματα για τη ρύθμιση των τιμών στις αγορές αγροτικών προϊόντων, και θα τελούσε υπό διεθνή αιγίδα και θα υποστηριζόταν από την εμπειρογνωμοσύνη υφιστάμενων θεσμών όπως ο ΟΗΕ ή ο FAO. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει αυτήν τη δράση, και γι’ αυτόν τον λόγο ζήτησα από την Επιτροπή να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θίγεται σε αυτήν την έκθεση είναι η κατάσταση των νέων αγροτών. Αν σκεφτόμαστε το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στους νέους αγρότες. Μόνο το 7% των αγροτών σε όλη την Ευρώπη είναι κάτω των 35 ετών. Γι’ αυτόν τον λόγο ζήτησα από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να τους ενθαρρύνει.

Αφετέρου, υπογράμμισα την ανάγκη να διατηρηθεί η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας. Σε συνάρτηση με αυτό, ανέφερα ότι οι παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η βιολογική γεωργία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια. Ζήτησα επίσης την ανάπτυξη προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη αυτών των μορφών γεωργίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φτώχεια και η πείνα επιμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν ζητήσει επισιτιστική βοήθεια από την ΕΕ αυτόν τον χειμώνα. Κατά συνέπεια, στην παρούσα οικονομική κρίση, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για να διατηρηθεί το πρόγραμμα «Διανομής Τροφίμων στους Απόρους της ΕΕ».

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και τους άλλους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για την καλή συνεργασία τους και τις συνεισφορές τους στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης, καθώς και τη Γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ελπίζω ότι αύριο θα υιοθετήσουμε από κοινού μια έκθεση η οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Sarbu, την εισηγήτριά μας, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε για αυτήν την έκθεση και για τη συνεργασία της με όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Αυτή η έκθεση συνεχίζει το έργο που επιτέλεσα κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία σχετικά με το ρόλο της κοινής γεωργικής πολιτικής και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Λυπάμαι που συζητάμε αυτήν την έκθεση λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ίσως ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα θα ξυπνήσουν η Ευρώπη και ο κόσμος όσον αφορά την πραγματικότητα και θα αντιληφθούν πόσο λίγη ασφάλεια διαθέτουμε σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων.

Αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη στη γενική συζήτησή μας σχετικά με αυτό το θέμα και στο πλαίσιο της συζήτησής μας για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Είχα ορισμένες ανησυχίες, αλλά πιστεύω ότι αντανακλώνται στο τελικό κείμενο. Η ιδέα ότι μία μορφή του συστήματος παραγωγής είναι καλύτερη από μία άλλη –ότι η βιολογική, μικρή, τοπική παραγωγή είναι καλύτερη– δεν είναι καλό επιχείρημα. Χρειαζόμαστε όλα τα συστήματα παραγωγής για να συμβάλουμε στην επισιτιστική μας ασφάλεια. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια και την κερδοσκοπία της αγοράς και δεν πιστεύω ότι έχουμε ήδη όλες τις απαντήσεις.

Το μοναδικό βασικό πρόβλημα με τη γεωργία είναι τα χαμηλά εισοδήματα για τους γεωργούς. Οι νέοι γεωργοί δεν θα εργάζονται για ψίχουλα, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χαμηλού εισοδήματος αν θέλουμε ασφάλεια του εφοδιασμού σε τρόφιμα.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, λόγω της συνεχούς αύξησης του πληθυσμού, είμαστε υποχρεωμένοι να υιοθετήσουμε μια πιο ισχυρή προσέγγιση στο θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας, και της πρόσβασης σε μία επαρκή, υγιεινή και θρεπτική διατροφή.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφάλεια, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η διαφάνεια και η εντιμότητα στην αλυσίδα των τροφίμων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες, με κέρδη και ελέγχους τιμών, και έναν βιώσιμο γεωργικό τομέα.

Κατά την άποψή μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόσουμε μια αποφασιστική πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου, μέσω της οποίας μπορούμε να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα της αγροτικής Ευρώπης και να ενισχύσουμε τη ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, να υποστηρίξουμε την καινοτομία και, τελικά και την απασχόληση.

Η γεωργία είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδιαίτερα σε μειονεκτικές περιοχές, και επομένως είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν μέτρα που θα παρέχουν κίνητρα για τη στήριξη της γεωργίας στις αγροτικές περιοχές, την προσέλκυση περισσότερων νέων στη γεωργία, καθώς και για να συμβάλουμε στη μείωση των περιφερειακών διαφορών και την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D).(PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια τη συνάδελφό μου, την κ. Sarbu, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε για αυτήν την έκθεση. Συνιστώ σθεναρά στην Επιτροπή να τη λάβει υπόψη, ιδιαίτερα σε εκείνες τις πτυχές στις οποίες η περίπλοκη διάσταση των γεωργικών θεμάτων –που επεκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της γεωργίας– απαιτεί την συμμετοχή και άλλων τομέων, όπως ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά και η ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, και αξίζει προσοχή σε φορείς εκτός της ΕΕ, όπως η G20 ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO).

Τα κρίσιμα καθοριστικά θέματα για τη γεωργία, για τους γεωργούς, και για τον εφοδιασμό των λαών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου με επαρκή τρόφιμα καλής ποιότητας, μπορούν να αντιμετωπιστούν πραγματικά μόνο αν εξεταστούν από όλες τις σκοπιές. Οι φιλόδοξοι στόχοι της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν οι μεταρρυθμίσεις επεκταθούν πέρα από τα στενά όρια της γεωργίας και αν οι στόχοι λαμβάνονται επίσης υπόψη στη δράση που απαιτείται σε άλλους τομείς πολιτικής και σε άλλους παγκόσμιους οργανισμούς.

Η παρούσα έκθεση το καθιστά απολύτως σαφές και τη επικροτώ για το γεγονός αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την κ. Sarbu για μια εξαιρετική έκθεση, η οποία θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο.

Υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, ενώ η έκταση της διαθέσιμης αρόσιμης γης μειώνεται. Τα τρόφιμα γίνονται, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, ένα προϊόν στρατηγικής σημασίας. Ενώ το αργό πετρέλαιο μπορεί να αντικατασταθεί από την ηλιακή ή την πυρηνική ενέργεια, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αντικαταστήσει τα τρόφιμα που παράγει ο πλανήτης μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριφερόμαστε μερικές φορές σαν να παλεύουμε συνεχώς με το πρόβλημα της υπερπαραγωγής τροφίμων. Όλη η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια βασίζεται σε τρόπους περιορισμού και μείωσης της γεωργικής παραγωγής. Μπορούμε να δούμε ήδη στον ορίζοντα, σήμερα, ότι έρχεται ο καιρός που θα υπάρχει έλλειψη τροφίμων. Είναι πολύ καλό που έρχεται αυτό το μήνυμα, με τη μορφή της έκθεσης Sarbu, από το Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και ότι η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ν’ αλλάξει επίσης. Πρέπει να σεβαστούμε τη γεωργία –είναι η εγγύηση της επισιτιστικής μας ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, στην πολιτική ισχύει ό, τι και στην καθημερινή ζωή: δεν εκτιμάμε απόλυτα αυτά που έχουμε. Επομένως, φαίνεται επίσης καθαρά ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια περίσσεια τροφίμων, και υπάρχουν, φυσικά, πάντα άφθονα για να αγοράσουμε. Αν συμψηφίσουμε τις εξαγωγές ζωοτροφών, έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό αυτάρκειας 88%. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε αυτό το ποσοστό αυτάρκειας όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα.

Είμαι επομένως πολύ ευγνώμων στην εισηγήτρια, κ. Sarbu, που έφερε για άλλη μια φορά αυτό το πρόβλημα στο προσκήνιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε επίσης μια κοινή γεωργική πολιτική που μπορεί να προσφέρει στους πολίτες μας επάρκεια τροφίμων. Ενόψει της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των αυξανόμενων τιμών ενέργειας, είναι σαφές ότι οι αγρότες την Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν αυτό μόνοι στο μέλλον. Γι’ αυτό το λόγο, χρειαζόμαστε επίσης στρατηγικό συντονισμό σε παγκόσμια κλίμακα.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Κύριε Πρόεδρε, η ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα στην ΕΕ θα είναι μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η πολιτική ασφάλειας στις επόμενες δεκαετίες. Αυτό είναι το βασικό προσόν της έκθεσης Sarbu, η οποία επισημαίνει το γεγονός ότι σε μία ή δύο δεκαετίες, τα τρόφιμα και το καθαρό νερό θα είναι προϊόντα στρατηγικής σημασίας όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σήμερα. Η έκθεση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη διότι επί του παρόντος είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής, σχεδιάζεται ο προϋπολογισμός για μετά το 2014, και πολλοί επιθυμούν να περικόψουν τον προϋπολογισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η κοινή γεωργική πολιτική να διαθέτει επαρκείς πόρους στο μέλλον, και για να διασφαλιστεί αυτό, οι υπουργοί Οικονομικών και οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να πειστούν ότι η γεωργική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγει μόνο τρόφιμα αλλά επίσης δημόσια αγαθά, μεταξύ των οποίων δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά, τα οποία δεν θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ή να παράγουμε χωρίς τη γεωργία.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Κύριε Πρόεδρε, μιλώντας για το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας, με ενοχλεί το γεγονός ότι η έκθεση αντιμετωπίζει τις χώρες της ΕΕ ως μια ενιαία μονάδα. Η κατάσταση στα νέα κράτη μέλη είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη στα παλαιότερα. Για παράδειγμα, επιτρέψτε μου να κάνω μία ερώτηση σχετικά με την Ουγγαρία: πώς είναι δυνατό να μιλάμε για παιδική ασιτία σε μια χώρα με εξαιρετικούς γεωργικούς πόρους; Τόσο παιδιά όσο και ενήλικοι λιμοκτονούν στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άλλη ερώτησή μου: πώς είναι δυνατό να έχει πάρει η γεωργία μας μια τόσο δυσλειτουργική τροπή ώστε να παράγουμε γεωργικά προϊόντα σε τεράστιες περιοχές σε βιομηχανική κλίμακα, κυρίως με έναν –συγχωρήστε με για την έκφραση– αποικιακό τρόπο, μόνο και μόνο για να γίνεται η επεξεργασία τους στο εξωτερικό, όπου παράγεται το κέρδος, και μετά να επιστρέφουν στην Ουγγαρία, όπου πωλούνται σε υψηλές τιμές; Υπάρχει κάτι εντελώς λανθασμένο εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, όπως και άλλοι ομιλητές θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Sarbu, για το καλό έργο της σε αυτό το θέμα.

(EN) Μέσα σε τέσσερα λεπτά, η κ. Sarbu κάλυψε πληθώρα θεμάτων. Δεν πρόκειται να αναλύσω όλα τα πράγματα που ανέφερε, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω δύο σημεία. Καταρχάς, υπάρχει ανάγκη για μία ΚΓΠ με γερές βάσεις. Ελπίζω ότι αυτό το Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει έναν βασικό ρόλο διασφαλίζοντας ότι η ΚΓΠ δεν πρόκειται να υποτιμηθεί ούτε να μειωθεί με κανένα τρόπο. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι άνθρωποι θα ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν με τη γεωργία για τον βιοπορισμό τους.

Επιπλέον, έχουμε μια πολιτική ενθάρρυνσης της αύξησης των ενεργειακών καλλιεργειών σε καλή γεωργική γη. Ενόψει του γεγονότος ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια έλλειψη τροφίμων παγκοσμίως, με αύξηση του πληθυσμού με ρυθμό 80 εκατομμυρίων ετησίως, μήπως πρέπει να επανεκτιμήσουμε αυτήν την πολιτική; Μήπως παίρνουμε από τον ένα για να δώσουμε στον άλλον, ή μήπως παίρνουμε και από τους δυο και μένουμε με άδεια τα χέρια; Αυτό είναι το ερώτημα που ήθελα να θέσω.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σαφές από την έκθεση ότι η κατάσταση στη γεωργία δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει. Εμείς, ή μάλλον, οι μεγάλες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να συνεχίσουν να μεταφέρουν γεωργικά προϊόντα από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Φυσικά, μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς καμία πειστική λογική. Μήλα, πιπεριές, τομάτες και προϊόντα κρέατος μεταφέρονται στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και στην Ουγγαρία –αλλά συνήθως όχι από την Ισπανία ή από την Ολλανδία, αλά από την Κίνα και τη Βραζιλία. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, αλλά τα προϊόντα πρέπει να φορτώνονται σε μεταφορικά μέσα όπως πλοία, στα οποία ταξιδεύουν για εβδομάδες ή μήνες. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται φρέσκα με διάφορα συντηρητικά που είναι τοξικά όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες. Σήμερα, οι άνθρωποι αγοράζουν αυτά τα προϊόντα σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και μετά διερωτώνται από πού έρχονται όλες αυτές οι ασθένειες, οι καρκίνοι και οι όγκοι. Είναι, ασφαλώς, προφανές ότι προκαλούνται από χρωστικές και τεχνητά πρόσθετα τροφίμων. Πρέπει να προσθέσω ότι αντί να στηρίζουμε πολυεθνικές εταιρείες, πρέπει να στηρίζουμε μικρούς επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουν να γίνουν η σωτηρία της Ευρώπης σε μια αναπτυσσόμενη επισιτιστική κρίση.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, η αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας για την οποία μιλάει αυτή η έκθεση είναι αδιαχώριστη από την αναγνώριση και την προαγωγή της έννοιας της επισιτιστικής κυριαρχίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η επισιτιστική εξάρτηση και η επισιτιστική ανασφάλεια μιας χώρας, τόσο πιο δύσκολο είναι να διασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός με τρόφιμα για τον πληθυσμό της, από άποψη τόσο ποσότητας όσο και ποιότητας.

Η επισιτιστική κυριαρχία είναι η καλύτερη εξασφάλιση έναντι της αστάθειας των τιμών των προϊόντων διατροφής, ένα θέμα που έχει επανέλθει δραματικά στην ημερήσια διάταξη. Αυτή η αστάθεια οφείλεται βασικά στην οικονομική κερδοσκοπία που γίνεται στα προϊόντα διατροφής, έναν τομέα στον οποίο κερδοσκόποι, επενδυτικά κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, ασφαλιστικά ταμεία και μεγάλες τράπεζες επενδύσεων έχουν εστιάσει ένα τόσο μεγάλο μέρος της προσοχής τους ώστε οι άλλες κερδοσκοπικές φούσκες είτε έχουν ξεφουσκώσει είτε έχουν σκάσει.

Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτή η κερδοσκοπία είναι να βάλουμε τέλος στα μέσα που την καθιστούν βιώσιμη, συγκεκριμένα, σε ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

Δυστυχώς, τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα δεν είναι σε θέση να σταματήσουν αυτό το απειλητικό κύμα κερδοσκοπίας και τις απάνθρωπες συνέπειές του –όπως αναγνωρίζεται σε μια πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που συνέταξε o ειδικός εισηγητής για το δικαίωμα στη διατροφή.

 
  
MPphoto
 

  Livia Járóka (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε για τους πιο φτωχούς από τους φτωχούς –τους ευρωπαίους Ρομά– και, από κοινού με τη νέα ουγγρική Προεδρία, σχεδιάζουμε όλοι μαζί την ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά.

Μεταξύ άλλων διατομεακών θεμάτων που αφορούν τους πιο φτωχούς από τους φτωχούς, η γεωργία εξετάζεται πολύ σπάνια, κυρίως επειδή οι πιο φτωχοί από τους φτωχούς στην Ευρώπη δεν έχουν καμία ιδιοκτησία γης. Δεν μιλάμε λοιπόν απλά για επισιτιστική ασφάλεια, αλλά για το αν υπάρχει φαγητό στο τραπέζι. Όπως είπε ήδη ένας από τους συναδέλφους μου, αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα για την ΕΕ σήμερα. Πιστεύω ότι ο γεωργικός τομέας –και το έργο της Επιτροπής για αυτά τα έγγραφα– πρέπει να συμφωνεί με όλα τα μικροπεριφερειακά σχέδια ανάπτυξης, τα οποία ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και την εξασφάλιση τροφής στο τραπέζι για τις μελλοντικές γενιές.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή επικροτεί θερμά αυτήν την επίκαιρη έκθεση, καθώς οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται κατακόρυφα, κυρίως λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών και των φυσικών καταστροφών, αλλά επίσης λόγω αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που έχουν αντίκτυπο στον κόστος των τροφίμων.

Επομένως, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Sarbu, και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τις προσπάθειές τους.

Η επισιτιστική ασφάλεια είναι βασική για το σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που εξακολουθούν να υποφέρουν από πείνα, αλλά είναι επίσης σημαντική για τους ευάλωτους πληθυσμούς σε όλη την Ευρώπη. Γι’ αυτούς, η κοινή γεωργική πολιτική έχει πραγματικά σημασία. Η επικριθείσα μερικές φορές ΚΓΠ έχει καταφέρει να παρέχει στους πολίτες της ΕΕ τρόφιμα σε προσιτές τιμές και έχει διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Η επισιτιστική ασφάλεια αναγνωρίζεται ως ένα κεντρικό θέμα στην ανακοίνωση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική με χρονικό ορίζοντα το 2020 που υιοθετήθηκε στις 18 Νοεμβρίου από την Επιτροπή.

Η έκθεση που μας παρουσίασε η κ. Sarbu υπογραμμίζει το θέμα της υπερβολικής αστάθειας των τιμών, το οποίο συνδέεται στενά με την επισιτιστική ασφάλεια εξαιτίας του αντίκτυπου που έχει τόσο στους γεωργούς όσο και στους καταναλωτές.

Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η υπερβολική αστάθεια των τιμών. Πρέπει να επιδιώξουμε συλλογικά καλύτερη ρύθμιση, εποπτεία και διαφάνεια για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της αγοράς, και αυτό απαιτεί όχι μόνο καλύτερες ρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά επίσης σημαντικά βελτιωμένη διαφάνεια στην αγορά.

Η έκθεση συνιστά τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος τροφίμων. Ένα καθόλου εύκολο θέμα. Είχαμε εμπειρίες στο παρελθόν από επαγγελματικές ενώσεις. Αποδείχτηκαν ανεπιτυχείς και επομένως, αυτό το θέμα απαιτεί αναμφίβολα πιο λεπτομερή συζήτηση. Απαιτεί επίσης ανάλυση της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει, για παράδειγμα σχετικά με το 1 δισ. ευρώ της επισιτιστικής διευκόλυνσης που ενέκρινε η Επιτροπή το 2008, και επίσης σχετικά με το έργο που αναλαμβάνει η Επιτροπή σε συνεργασία με τον FAO και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα για να διασφαλίσει τη δημιουργία επαρκών αποθεμάτων προκειμένου να απαλυνθεί το χτύπημα της αύξησης των τιμών των τροφίμων.

Όλες αυτές οι προσπάθειες μπορούν να αναπτυχθούν όταν η G20 εξετάσει προσεκτικά το θέμα των αποθεμάτων τροφίμων, και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετάσχει ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις τις ερχόμενες εβδομάδες.

Στην έκθεση διατυπώνεται μια έκκληση, την οποία επανέλαβαν πολλοί από εσάς εδώ απόψε, για μια ισχυρή πολιτική γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου στην Ευρώπη, ικανή να διασφαλίσει επισιτιστική ασφάλεια για όλους, με τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μεγαλύτερης παραγωγής με τους λιγότερους πόρους που έχουμε και θα έχουμε.

Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα μ’ αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πιο σημαντικό μέσο για να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι από μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική ικανή να διασφαλίσει την οικονομική και περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και –όπως είπαν ορισμένοι από εσάς– ικανή να φέρει τους νέους ανθρώπους στον γεωργικό τομέα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς.(IT) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί μια πολιτική προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκοσμιοποίηση της αλυσίδας τροφίμων σημαίνει ότι αναδύονται συνεχώς νέες προκλήσεις –και μερικές φορές κίνδυνοι για την υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Μία από τις κύριες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διεξαγωγή γεωργικών και επισιτιστικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται σταθερά, και θεωρείται ότι θα αυξηθεί γύρω στο 40% ως το 2050, δημιουργώντας μια αύξηση στη ζήτηση τροφίμων η οποία αναμένεται να διπλασιάσει τις τωρινές απαιτήσεις.

Για να αντιμετωπίσουν την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού τροφίμων. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η ΕΕ θα πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια των προϊόντων διατροφής λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και, ταυτόχρονα, διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να εξετάσει όλα τα πιθανά μέτρα για τη βελτίωση της κατάρτισης των νέων στον χώρο εργασίας και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους στο πεδίο της ασφάλειας των τροφίμων, με κύριο στόχο τη συνεισφορά στην δημιουργία απασχόλησης στον τομέα της γεωργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς. (CS) Είναι πολύ σωστό να τονίζουμε τη σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας για τους κατοίκους της ΕΕ, καθώς είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμά τους. Η ΕΕ πρέπει επομένως να αγωνιστεί για να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν οικονομική και υλική δυνατότητα πρόσβασης σε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα, επιτρέποντάς τους να έχουν μια δραστήρια και υγιή ζωή. Πρέπει να ελέγχουμε αυστηρά την τήρηση των υψηλότερων προτύπων για την γεωργική παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων, για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, και επίσης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι επίσης απαραίτητο να επισημανθεί η απόλυτη ανάγκη για παρόμοιες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας αναφορικά με τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες, προκειμένου να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων γεωργών. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω τα μέτρα τα οποία θα παροτρύνουν τους γεωργούς να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση, καθώς το ενεργειακό κόστος είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αποδοτικότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων. Κατά την άποψή μου, η πιο σημαντική πτυχή της έκθεσης είναι η εμφατική έκκληση προς την Επιτροπή να διασφαλίσει, προς το δημόσιο συμφέρον και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου της επισιτιστικής ασφάλειας, ιδιαίτερα μέσω της ταχείας μετάδοσης αυτών των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Απλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε άλλη μία αποτυχία σαν την πώληση κρέατος που περιέχει ίχνη διοξίνης, όπως συμβαίνει τώρα στη Γερμανία, ενώ άλλα κράτη μέλη είχαν ανεπαρκή και καθυστερημένη πληροφόρηση για την κατάσταση που προέκυψε.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), γραπτώς.(EN) Καθώς αρχίζουμε να εξετάζουμε ποια θα είναι η τελική μορφή της ΚΓΠ μετά το 2013, τα θέματα της επισιτιστικής ασφάλειας, των ελλείψεων τροφίμων και της βιωσιμότητας έρχονται ακόμη περισσότερο στο προσκήνιο. Αυτό είναι ένα γεγονός που σχεδόν όλοι σε αυτό το Σώμα, και όλοι όσο θα εμπλακούν στον σχεδιασμό του νομοσχεδίου, θα αναγνωρίσουν. Η έκρηξη των βιοκαυσίμων αρκετά χρόνια πριν, σε συνδυασμό με την παγκόσμια επισιτιστική κρίση το 2009, μας έδειξε πόσο σπάνιοι πόροι αρχίζουν να γίνονται τα τρόφιμα. Συνεπώς, το όραμά μας πρέπει να περιοριστεί: η βιωσιμότητα των τροφίμων και οι ανάγκες εκείνων που δεν έχουν αυτόματη πρόσβαση σε τρόφιμα πρέπει να έχουν προτεραιότητα· οι πρακτικές καλλιέργειας και οι καινοτομίες πρέπει να προσανατολίζονται προς περισσότερα τρόφιμα και προς τις σωστές καλλιέργειες· και, καθώς σχεδιάζουμε το νέο νομοσχέδιο της ΚΓΠ, θα πρέπει να διασφαλίσουμε επιτέλους ότι η νέα ΚΓΠ θα εργαστεί για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από τον άνθρακα, και μια Ευρώπη που δεν επιδεινώνει το τρέχον πρόβλημα του άνθρακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς.(CS) Θεωρούμε ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Στον σημερινό κόσμο, υπάρχουν 900 εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν από συνεχή πείνα εξαιτίας της φτώχειας. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, και η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί έως και κατά 70%. Η γεωργία πρέπει, αφενός, να αυξήσει την παραγωγή, και, αφετέρου, να αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, μια ολοένα και μικρότερη έκταση γης που δεν έχει μολυνθεί και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια και τις κυμαινόμενες τιμές που προκαλούνται από την κερδοσκοπία στις αγορές των προϊόντων και τα φθίνοντα αποθέματα τροφίμων. Η μελλοντική ασφάλεια του εφοδιασμού με βασικά τρόφιμα απαιτεί μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Η ΚΓΠ πρέπει να βελτιώσει την επισιτιστική ασφάλεια ενισχύοντας την παραγωγικότητα και στηρίζοντας τόσο την περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή τροφίμων όσο και την παραδοσιακή γεωργία, τους μικρούς παραγωγούς, τις βιολογικές καλλιέργειες, και την τοπική και περιφερειακή διανομή τροφίμων. Αυτά τα μοντέλα γεωργίας συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια, καθώς χρησιμοποιούν μεθόδους και διαδικασίες δοκιμασμένες για πολλές γενιές σε επιμέρους περιοχές της ΕΕ. Η γεωργία είναι η πιο στρατηγική πολιτική της ΕΕ, η επιτυχία της οποίας θα συμβάλει στη διασφάλιση της επιβίωσης του πληθυσμού της Ευρώπης σε μια εποχή επισιτιστικής κρίσης. Προκειμένου να είναι σε θέση η ΚΓΠ να καταπολεμήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, διατηρώντας τις τιμές των τροφίμων σε ένα αποδεκτό επίπεδο και αυξάνοντας τον εφοδιασμό με υγιεινά τρόφιμα, είναι βασικό να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της τουλάχιστον στο υφιστάμενο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , γραπτώς.(LV) Η ευρωπαϊκή γεωργία είναι ένας από τους τομείς της Ένωσης με τη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, καθώς παρέχει εφοδιασμό με τρόφιμα σε περισσότερους από 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Για να μπορεί η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική να επιτελέσει την πιο σημαντική της αποστολή, δηλαδή να παρέχει στον πληθυσμό της Ευρώπης υγιεινά και καλής ποιότητας τρόφιμα σε λογικές τιμές, διασφαλίζοντας ένα επαρκές εισόδημα για τους γεωργούς, πρέπει να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά και πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση δίκαιου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης. Επομένως, αυτό που πρέπει να επιτύχουμε με την αναθεώρηση της ΚΓΠ είναι δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους γεωργούς της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας. Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτοί θα υπάρξουν στο μέλλον, και πρέπει να αντιδράσουμε ανάλογα, πριν συμβεί αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι γεωργοί αναγκάζονται ήδη να εργάζονται για ελάχιστα εισοδήματα ή ακόμη και με ζημιά, και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητά τους να διατηρήσουν την παραγωγή. Είναι επίσης γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων στα καταστήματα και επομένως, τη διαθεσιμότητα τροφίμων για τους ανθρώπους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη στρατηγική σημασία της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον, οι λαοί της Ευρώπης δεν θα χρειαστεί να βιώσουν ελλείψεις τροφίμων επειδή οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν εντόπισαν και δεν απέτρεψαν έγκαιρα τους κινδύνους. Η αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικά σημαντικού τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αποφυγή θεμάτων επισιτιστικής ασφάλειας στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς.(DE) Η έκθεση πρωτοβουλίας αναγνωρίζει το γεγονός ότι η γεωργία έχει στρατηγική σημασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Μια ματιά στο μέλλον δείχνει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για δράση. Ως το 2050, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα θα διπλασιαστεί. Η γεωργία πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού για ασφαλή και επαρκή τρόφιμα. Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που προκύπτουν από τον περιορισμό των φυσικών πόρων, τις υψηλές τιμές της ενέργειας και την κλιματική αλλαγή. Υποστήριξα την έκθεση, η οποία καταδεικνύει σαφέστατα ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί σημαντικό μέλημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτεί συντονισμό των επιμέρους τομέων πολιτικής. Μόνο αν οι τομείς της γεωργικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής, της εμπορικής πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής και της ενεργειακής πολιτικής, καθώς και της έρευνας, συνεργαστούν μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις. Η διασφάλιση των εισοδημάτων των γεωργών και ο επαρκής εφοδιασμός με τρόφιμα καλής ποιότητας πρέπει επομένως να είναι βασικοί στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι ιδιαίτερα κυμαινόμενες τιμές αγοράς στον γεωργικό τομέα είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων καλλιεργειών, της κερδοσκοπίας και μιας συγκέντρωσης του εμπορίου, και αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας. Οι παρεμβάσεις και η συγκέντρωση αποθεμάτων είναι οι μηχανισμοί αντιμετώπισης κρίσεων που θα βάλουν τέλος στην κατάχρηση της αγοράς και στις κερδοσκοπικές συναλλαγές. Είναι σημαντικό αυτοί οι μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά να διαδραματίσουν έναν κεντρικό ρόλο στη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η σύσταση για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων τροφίμων και αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή γεωργική πολιτική η οποία θα εγγυάται την ανάπτυξη, και όχι τη στασιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Η γεωργική πολιτική πρέπει να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός παγκόσμιου πληθυσμού ο οποίος, μέχρι το 2050, προβλέπεται να ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια. Είναι ολοφάνερο, επομένως, ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να αυξήσει την επισιτιστική ασφάλεια αυξάνοντας την αποδοτικότητα, προωθώντας ταυτόχρονα μια περιβαλλοντικά βιώσιμη πολιτική τροφίμων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι κανονισμοί σε αυτόν τον τομέα πρέπει να είναι διαφανείς. Εκτιμώ πρωτοβουλίες που συνιστούν την προώθηση της γεωργικής διαφοροποίησης και τη χρήση της παραδοσιακής και οικολογικής γεωργίας. Επίσης, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι γεωργοί έχουν πρόσβαση σε γη και δάνεια προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της ΚΓΠ, όπως η καινοτομία, ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και, πάνω απ’ όλα, η σύγχρονη γεωργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Η σύνδεση μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του σχεδιασμού της ΚΓΠ μετά το 2013. Πράγματι, οι προτεραιότητες της ΚΓΠ πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο όχι μόνο των επιδιώξεων της σύγχρονης κοινωνίας μας, αλλά και των περιορισμών που θα μας επιβληθούν σε όλο τον κόσμο στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η παραγωγή των τροφίμων πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και πρέπει να αυξήσει την παραγωγή της ενόψει του περιορισμού των εισαγωγών. Επίσης, υποστηρίζω την πρόταση αναθεώρησης της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας μας προκειμένου να καταπολεμήσουμε την αστάθεια των τιμών, η οποία προκαλείται κυρίως από την κερδοσκοπία. Για να είναι αποτελεσματική, ωστόσο, αυτή η αναθεώρηση πρέπει να γίνει ταυτόχρονα σε διεθνές επίπεδο. Χαίρομαι που μία από τις προτεραιότητες της γαλλικής Προεδρίας της G20 σε αυτόν τον τομέα είναι η καταπολέμηση της αστάθειας των τιμών των τροφίμων και των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), γραπτώς.(RO) Η αύξηση στην παγκόσμια ζήτηση τροφίμων, η οποία απορρέει από την αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη, προφανώς έχει αντίκτυπο στους φυσικούς πόρους τροφίμων και συνεπάγεται νέους κανονισμούς και προφυλάξεις επισιτιστικής ασφάλειας. Η προτεραιότητα της ΕΕ είναι να εγγυηθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα στην επισιτιστική ασφάλεια και να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες για την επίτευξη ενός επαρκούς επιπέδου επισιτιστικής ασφάλειας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η παραγωγή και πώληση τοπικών παραδοσιακών τροφίμων. Μπορούν να εξαχθούν πολλά οφέλη από τα τοπικά προϊόντα τροφίμων: χαμηλότερο κόστος παραγωγής και χαμηλότερος κίνδυνος αλλοίωσης των τροφίμων. Υπάρχουν πολλές περιοχές με σημαντικές γεωργικές δυνατότητες οι οποίες έχουν παραμείνει ανεκμετάλλευτες λόγω κοινωνικών ή οικονομικών ανισορροπιών, στο φόντο της αυξανόμενης γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού ή της εκβιομηχάνισης. Πράγματι, μεγάλες περιοχές καλλιεργήσιμης γης δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Οι περιφερειακές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν έναν βασικό ρόλο στην επισιτιστική ασφάλεια στηρίζοντας τις γεωργικές δυνατότητες περιοχών που έχουν αυτό το δυναμικό. Η ΕΕ είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, και στον γεωργικό τομέα. Μια σταθερή αύξηση της πλειονότητας του αστικού πληθυσμού θέτει μια νέα πρόκληση: πόσο μεγάλη προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη της αστικής γεωργίας ενόψει της διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας, με τη χρήση διαφόρων μοντέλων όπως η κάθετη αστική γεωργία;

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), γραπτώς.(IT) Υποστηρίζω την προσέγγιση που προτείνεται από το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα σε αυτήν την αίθουσα: η επισιτιστική ασφάλεια είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν ανά πάσα στιγμή ουσιαστική και οικονομική πρόσβαση σε κατάλληλα, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας, και πολλοί τους βοηθούνται μέσω προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας. Μια σωστή διατροφή είναι αναγκαστικά ένας βασικός παράγοντας για την υγεία μας, και εξακολουθούν να εγείρονται πάρα πολλές αμφιβολίες σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς από μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο, είμαι κατά του ανοίγματος του κειμένου στους ΓΤΟ, ιδιαίτερα το τμήμα που προβλέπει την επέκταση της διαδικασίας έγκρισης για την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων τροφίμων από τις τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για λόγους συνέπειας, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε στους γεωργούς μας να χρησιμοποιούν μια τεχνική που στη συνέχεια ανεχόμαστε στην παραγωγή των εισαγωγών μας. Ωστόσο, στηρίζω τα μέτρα για την ενθάρρυνση των νέων γεωργών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος μόνο το 7% του συνόλου, με επιδόματα εγκατάστασης, επιδοτούμενα επιτόκια και άλλα μέτρα ενθάρρυνσης που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη μέσω των προϋπολογισμών τους για την αγροτική ανάπτυξη, έχοντας την ασφάλεια της γνώσης ότι η ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή μπορεί να διατηρήσει τα τωρινά της υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς.(RO) Επικροτώ την έκθεση για την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας. Ωστόσο, επιθυμώ επίσης να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου που το Κοινοβούλιο αποφάσισε να διαθέσει τόσο λίγο χρόνο για τη συζήτησή της. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο τώρα που έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο μπορεί να επηρεάσει η επισιτιστική κρίση τη σταθερότητα των κρατών. Μία από τις αιτίες της εξέγερσης στην Τυνησία ήταν η αύξηση των τιμών των τροφίμων. Η Αλγερία, η Ινδία και το Μπαγκλαντές είναι επίσης κράτη όπου οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων έχουν προκαλέσει σοβαρές εντάσεις. Η αυξανόμενη καλλιέργεια των βιοκαυσίμων, η χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία, οι πολύ γρήγορες αλλαγές των παραγωγών σε πιο κερδοφόρες καλλιέργειας και, τέλος, η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες των πολιτών σε πολλά κράτη, είναι επίσης νέα θέματα που συνδέονται στενά με το θέμα της σημερινής έκθεσης.

Επιθυμώ να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Σ’ έναν κατάλογο που παρουσίασε μια Ιαπωνική τράπεζα και υποδεικνύει τον βαθμό ευαισθησίας στις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων, τέσσερις από τις σαράντα πιο ευάλωτες χώρες είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλο ένα κράτος πρόκειται να γίνει σύντομα μέλος της ΕΕ, και τρία κράτη είναι άμεσοι γείτονες της ΕΕ. Αυτός είναι ένας ενδιαφέρων κατάλογος που πρέπει να μας δώσει τροφή για σκέψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), γραπτώς.(CS) Αν εξετάσουμε τη γεωργία ως ένα στρατηγικό χώρο, τότε μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με τρόφιμα είναι να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτάρκεια, τουλάχιστον στην παραγωγή βασικών τροφίμων και ζωοτροφών. Η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές γεωργικών προϊόντων προκαλεί αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και υπονομεύει τους άμεσους παραγωγούς της ΕΕ στην εμπορική αλυσίδα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η ζήτηση για τρόφιμα και ζωοτροφές θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 70% ως το 2050. Επομένως θα είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες μορφές γεωργίας, και να παρέχουμε σημαντική στήριξη σε οικονομικές επενδύσεις για επιστημονική έρευνα σε αυτό το πεδίο. Η αποτελεσματική χρήση των παραδοσιακών μορφών γεωργίας που είναι χαρακτηριστικές ορισμένων περιοχών απαιτεί επίσης μεγαλύτερη στήριξη και δημόσιο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής τροφίμων και των μεταφορικών αποστάσεων κατανοείται εύκολα από τον καταναλωτή. Τα τωρινά επίπεδα απώλειας ύψους έως και 50% της συνολικής αλυσίδας παραγωγής και η δυσανάλογη αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών δεν είναι συμβατοί παράγοντες με τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Δεν μπορούμε να επιδιώκουμε τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα ανεχόμαστε μια εξάρτηση από προϊόντα που καλλιεργούνται σε μία άλλη ήπειρο και εισάγονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ανάλογες πρακτικές δημιουργούν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και, ταυτόχρονα, υποχρεώνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να εισάγουν σχεδόν όλα τα απαραίτητα τρόφιμα, καθιστώντας τις εξαρτημένες, καταστρέφοντας τις οικονομίες τους, εξωθώντας στη φτώχεια τους κατοίκους τους και καταστρέφοντας το περιβάλλον τους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου