Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 17. januar 2011 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 5.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 6.Andragender: se protokollen
 7.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Arbejdsplan
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Erklæring af formanden for Europa-Parlamentet om situationen i Tunesien
 12.Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (forhandling)
 13.Konsekvenser i EU af sagen om dioxin i dyrefoder (forhandling)
 14.Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser – Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser – FLEGT-partnerskabsaftaler (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 16.Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser – Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser – FLEGT-partnerskabsaftaler (fortsat forhandling)
 17.Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene – Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene (forhandling)
 18.International adoption i Den Europæiske Union (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Europæisk konsensus om humanitær bistand (kortfattet forelæggelse)
 21.Landbruget som en strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed (kortfattet forelæggelse)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (429 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2053 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik