Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία
 12.Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (συζήτηση)
 13.Συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον εντοπισμό διοξίνης σε ζωοτροφές (συζήτηση)
 14.EU-Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία - Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία - FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (συζήτηση)
 15.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.EU-Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία - Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία - FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού (συζήτηση)
 18.Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 20.Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Η γεωργία ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (771 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1888 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου