Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 17. tammikuuta 2011 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 6.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 11.Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma Tunisian tilanteesta
 12.Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen (keskustelu)
 13.Dioksiinia sisältävän eläinrehun tapaus ja sen vaikutukset Euroopan unionissa (keskustelu)
 14.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus – EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus – Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus – EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus – Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (jatkoa keskustelulle)
 17.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus – EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (keskustelu)
 18.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 20.Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus (lyhyt esittely)
 21.Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (lyhyt esittely)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja.
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (451 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1987 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö