Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2011. gada 17. janvāris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4. Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 5. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 6. Lūgumraksti (sk. protokolu)
 7. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 9. Darba kārtība
 10. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 11.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums par stāvokli Tunisijā
 12. Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi (debates)
 13. Dzīvnieku barībā atklātā dioksīna radītās sekas Eiropas Savienībā (debates)
 14. ES un Kamerūnas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā — ES un Kongo Republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā — Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) (debates)
 15. Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 16. ES un Kamerūnas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā — ES un Kongo Republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā — Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) (debašu turpināšana)
 17. Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm — Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm (debates)
 18. Starptautiskā adopcija Eiropas Savienībā (debates)
 19. Vienas minūtes uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 20. Eiropas konsenss par humāno palīdzību (īss izklāsts)
 21. Lauksaimniecības atzīšana par stratēģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā (īss izklāsts)
 22. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23. Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (451 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1917 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika