Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 17 januari 2011 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 6.Framställningar: se protokollet
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 9.Arbetsplan
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Uttalande av Europaparlamentets talman om situationen i Tunisien
 12.Harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden (debatt)
 13.Konsekvenserna i EU av incidenten med dioxin i djurfoder i Tyskland (debatt)
 14.Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen – Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen – Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 16.Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen – Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen – Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (fortsättning på debatten)
 17.Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna – Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (debatt)
 18.Internationella adoptioner i Europeiska unionen (debatt)
 19.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 20.Europeiska samförståndet om humanitärt bistånd (kortfattad redogörelse)
 21.Jordbruket som en strategisk sektor inom ramen för livsmedelsförsörjning (kortfattad redogörelse)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (439 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (2088 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy