Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 18 januari 2011 - Straatsburg Uitgave PB

Balans van het Belgisch voorzitterschap van de Raad (debat)
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). - Voorzitter, mijnheer de Eerste Minister, staatssecretaris, zowel jullie als de diplomaten hebben bewezen dat we ook in zeer moeilijke economische omstandigheden succes kunnen boeken en dat we die omstandigheden kunnen aangrijpen om Europa sterker te maken. Dat is heel belangrijk. Zoiets vereist natuurlijk dat je compromissen sluit, moeilijke compromissen. Daar komt altijd kritiek op, maar ik denk dat in deze de ijzeren wet meer dan ooit geldt dat het perfecte de vijand is van het goede. Zo'n compromis is altijd verdedigbaar als je vooruitgang boekt en als het ten goede komt aan de welvaart en het welzijn van onze burgers.

Mijnheer de Eerste Minister, ik heb ook maar één minuut. Ik verwijs even naar het volgend Belgisch voorzitterschap. Dat komt er wellicht aan in het jaar 2025 of daaromtrent. Dan bent u waarschijnlijk 65 jaar en ben ik nog een jaar ouder, dus ik ga ervan uit dat Europa dan op het wereldtoneel een sterke speler zal zijn, maar dan moeten we inderdaad wel voortgaan met hetzelfde elan als in het afgelopen halfjaar. Ik wens u in elk geval heel veel succes, hier en in Brussel.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid