Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0361/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Tässä mietinnössä viitataan neuvoston päätökseen Euroopan yhteisön ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä. Koska EU:lla on tällä hetkellä yksinomainen toimivalta tällä alalla, neuvosto on valtuuttanut komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa perinteisten lentoliikenteen palveluja koskevien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisten sopimusten korvaamisesta. Liikenne- ja matkailuvaliokunta tarkasteli sopimusluonnosta ja antoi myönteisen lausunnon. Tämän vuoksi haluaisin korostaa muiden seikkojen ohella yhteisön nimeämislausekkeen käyttöönottoa, jotta vältetään EU:n lentoliikenteen harjoittajien välinen syrjintä ja sallitaan lentopolttoaineen verottaminen Euroopan unionin alueella tapahtuvista toiminnoista. Haluaisin korostaa näitä kahta näkökohtaa liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnossa, sillä äänestin niiden vuoksi tämän mietinnön puolesta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö