Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 18 януари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепих доклада, защото считам, че трябва да намалим бариерите, които възпрепятстват по-активен търговски поток в строителната промишленост. Строителната промишленост беше засегната особено тежко от настоящото икономическо положение и предложеният регламент има за цел да насърчи свободно, ефективно и прозрачно движение на стоки и услуги в този сектор. Отстраняването на пречките за трансграничната дейност и премахването на националните административни и технически бариери играят ключова роля за строителната промишленост. Всъщност в областта на строителната промишленост държавите-членки се крият зад национални технически стандарти, за да възпират свободното движение на стоки и услуги. Предвид факта, че строителният сектор представлява 10% от брутния вътрешен продукт в Европейския съюз и в момента се намира в период на тежка рецесия, всички мерки, които спомагат за стимулирането на строителството, са добре дошли и ще ги подкрепя. Тези мерки на практика ще позволят на предприятията да запазят стопанската си дейност, а работниците – работните си места.

 
Правна информация - Политика за поверителност