Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να μειώσουμε τους φραγμούς που εμποδίζουν την κινητικότητα του εμπορίου στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η κατασκευαστική βιομηχανία επλήγη σοβαρά από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, και ο προτεινόμενος κανονισμός στοχεύει στην προώθηση της ελεύθερης, αποτελεσματικής και διαφανούς κυκλοφορίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η απαλοιφή των εμποδίων στη διασυνοριακή δραστηριότητα και η εξάλειψη των εθνικών διοικητικών και τεχνικών φραγμών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευαστική βιομηχανία. Στην πραγματικότητα, στην κατασκευαστική βιομηχανία, τα κράτη μέλη κρύβονται πίσω από εθνικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Δεδομένου ότι στον κατασκευαστικό τομέα αναλογεί το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην ΕΕ και ότι βιώνει επί του παρόντος μια περίοδο σοβαρής ύφεσης, όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να ενισχύσουν τις κατασκευές είναι ευπρόσδεκτα και θα έχουν την ψήφο μου. Εξάλλου, αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και στους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου