Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2011 m. sausio 18 d. - Strasbūras Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad svarbu sumažinti kliūčių, kurios trukdo sklandžiau vykdyti prekybą statybos pramonės srityje, kiekį. Dabartinė ekonominė padėtis itin skaudžiai atsiliepė statybos pramonei ir pasiūlytu reglamentu siekiama skatinti laisvą, veiksmingą ir skaidrų prekių ir paslaugų judėjimą statybos pramonės srityje. Statybos pramonėje itin svarbus kliūčių tarptautinei veiklai pašalinimas ir nacionalinių administracinio ir techninio pobūdžio kliūčių panaikinimas. Iš tikrųjų statybos pramonėje valstybės narės dangstosi nacionaliniais techniniais standartais, kad sutrukdytų laisvam prekių ir paslaugų judėjimui. Atsižvelgiant į tai, kad statybų sektoriuje sukuriama 10 proc. bendrojo vidaus produkto ES, ir į tai, kad dabar šis sektorius patiria didelį nuosmukį, visos priemonės, kurių galima imtis siekiant paskatinti statybą, yra sveikintinos ir joms pritarsiu. Šios priemonės leis įmonėms tęsti veiklą, o darbuotojams – išsaugoti darbo vietas.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika