Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 18 януари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0375/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз, чрез Комисията и държавите-членки, е най-големият доставчик на хуманитарна помощ и помощ за развитие в световен мащаб. Приносът му представлява повече от 40% от официалната международна хуманитарна помощ. Строгият средносрочен преглед на изпълнението на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ може само да заключи, че е необходимо да се насърчи по-голямо популяризиране на този механизъм и по-добра координация и ефективност сред всички участващи субекти. Икономическият принос сам по себе си е безполезен, ако не е придружен от тясна и ефективна координация на всички етапи и на всички форми на помощ на ЕС. Живеем в критични времена: хуманитарното положение се е променило значително през последните години, поради което е дори по-важно Европейският консенсус да бъде прилаган строго и енергично. Аз гласувах в подкрепа на този доклад и бих искала да призова към политика на системен диалог, по-тясно сътрудничество на място, по-добро управление и ангажираност за предотвратяването на катастрофи. След доклада Barnie, публикуван през май 2006 г., аз подкрепям създаването на европейски сили за гражданска защита.

 
Правна информация - Политика за поверителност