Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Teisipäev, 18. jaanuar 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0375/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. (PT) Euroopa Liit on komisjoni ja liikmesriikide kaudu maailma suurim humanitaar- ja arenguabi andja. ELi antav abi moodustab üle 40% ametlikust rahvusvahelisest humanitaarabist. Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuse rakendamise vahekokkuvõte range läbivaatamisest saab üksnes järeldada, et on vaja tõsta teadlikkust sellest mehhanismist ning parandada kõigi asjaomaste üksuste omavahelist koordineerimist ja tõhusust. Üksnes majandusabi võib olla tulemusteta, kui sellega ei kaasne tihe ja tõhus koordineerimine kõigis etappides ning ELi abi mis tahes liikide puhul. Me elame kriitilisel ajal: viimastel aastatel on humanitaarolukord põhjalikult muutunud ning seda tähtsam on Euroopa humanitaarkonsensuse rangem ja jõulisem kohaldamine. Hääletan raporti poolt ning sooviksin kutsuda üles süstemaatilise dialoogi poliitikale, suuremale kohapealsele koostööle, paremale juhtimisele ja pühendumisele katastroofide ennetamisele. Toetan Euroopa kodanikukaitsejõudude loomist kooskõlas 2006. aasta mais avaldatud Barnier’ raportiga.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika