Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0375/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni on – komission ja jäsenvaltioiden välityksellä – maailman suurin humanitaarisen ja kehitysavun antaja. Sen osuus kaikesta virallisesta kansainvälisestä humanitaarisesta avusta on yli 40 prosenttia. Yhteisön humanitaarista apua koskevan konsensuksen täytäntöönpanon väliarviossa on todettava, että on tarpeellista edistää tietoisuutta tästä mekanismista ja varmistaa kaikkien siihen osallistuvien parempi keskinäinen koordinointi ja tehokkuus. Taloudellinen tuki ei yksinään riitä, jos siihen ei liity tiivistä ja tehokasta koordinointia kaikissa vaiheissa ja kaikenlaisen EU:n tuen osalta. Elämme vaikealla ajankohdalla: humanitaarinen tilanne on muuttunut perusteellisesti viime vuosina, minkä vuoksi humanitaarista apua koskevaa konsensusta on entistäkin tärkeämpää soveltaa tiukasti ja tehokkaasti. Äänestän tämän mietinnön puolesta. Haluaisin pyytää politiikkaa järjestelmällisestä vuoropuhelusta, paremmasta yhteistyöstä kentällä, paremmasta hallinnoinnista ja sitoumusta estää katastrofit. Tuen Euroopan pelastuspalvelujoukkojen luomista Michel Barnierin toukokuussa 2006 julkaiseman kertomuksen perusteella.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö