Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 18. januára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0375/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Európska únia, združujúca Európsku komisiu a členské štáty, je najvýznamnejším svetovým poskytovateľom humanitárnej a rozvojovej pomoci. Jej príspevok predstavuje viac než 40 % z celkovej oficiálnej medzinárodnej humanitárnej pomoci. Prísne preskúmanie vykonávania európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci v polovici obdobia môže dospieť len k tomu záveru, že je nevyhnutné presadzovať väčšiu informovanosť o tomto mechanizme, väčšiu koordinovanosť a účinnosť medzi všetkými zainteresovanými subjektmi. Hospodárske príspevky samy osebe môžu byť zbytočné, ak ich nesprevádza úzka a účinná koordinácia vo všetkých fázach a všetkých formách pomoci EÚ. Žijeme v kritickom období: humanitárna situácia sa v priebehu posledných rokov výrazne zmenila, a preto je ešte dôležitejšie, aby sa konsenzus o humanitárnej pomoci vykonával nekompromisne a energicky. Hlasujem za túto správu a chcela by som vyzvať na politiku systematického dialógu, lepšiu spoluprácu v teréne, lepšie riadenie a záväzok predchádzať katastrofám. Podporujem vytvorenie Európskej jednotky civilnej ochrany, o ktorej sa hovorí v správe pána Barniera, zverejnenej v máji 2006.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia