Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0376/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin Sârbun mietinnön puolesta, koska maatalous on tärkeä ja kasvava ala, jonka pitäisi olla etusijalla poliittisella asialistalla sen elintarviketurvaan liittyvän strategisen roolinsa vuoksi. Yhteisen maatalouspolitiikan tarkistamisessa vuonna 2013 olisi tehtävä ehdotuksia tästä aiheesta. Elintarvikkeiden ja perustuotteiden viimeaikainen hintavaihtelu on herättänyt merkittävästi huolta Euroopassa ja maailmassa. Rahoituskriisi ja vuonna 2010 esiintyneet yhä vakavammat sääilmiöt – kuten pitkään jatkunut kuivuus ja metsäpalot Venäjällä sekä suurtulvat Pakistanissa – ovat vaikuttaneet merkittävästi epävakauteen. EU ei voi olla riippuvainen Venäjän ja Ukrainan kaltaisten valtioiden, jotka vievät 30 prosenttia maapallon vehnästä, tai Argentiinan, joka on maailmanlaajuisesti suuri lihantuottaja, protektionistisista päätöksistä. Katson, että EU:lla on velvollisuus tarjota ruokaa Euroopan kansalaisille ja maailman väestölle, jonka määrän odotetaan kasvavan 2 miljardilla hengellä, ja sen vuoksi tarvitaan 70 prosentin lisäystä elintarviketarjonnassa vuoteen 2050 mennessä. Lisääntyneen tuotannon olisi täytettävä ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja työllisyysnäkökohtia koskevat vaatimukset. Jakelu on siirtynyt vähiten kehittyneisiin valtioihin, mutta niillä ei näytä olevan valmiuksia täyttää näitä vaatimuksia.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö