Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0009(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0363/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0363/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2011 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0001

Συζητήσεις
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7.1. Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου