Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
PV
 

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.05.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy