Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2084(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0366/2010

Разисквания :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0016

Разисквания
Вторник, 18 януари 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

14. Европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции - Инхалатори за астма (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е това, което бих нарекъл странно общо разискване относно следното:

- доклад на г-жа Matias, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции (2010/2084(INI)) (A7-0366/2010);

- въпрос, изискващ устен отговор, зададен от г-жа Mazzoni, от името на комисията по петиции, относно инхалатори за астма (O-0182/2010 – B7-0666/2010).

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, докладчик.(PT) Г-н председател, искам да започна с това, което според мен е ярък пример за неотложността на инициативата. Започнахме работа в Парламента точно преди шест месеца: за шестте месеца от началото на работата върху доклада до времето за гласуване повече от 700,000 души са развили болестта на Алцхаймер или друга форма на деменция. Тази цифра сама по себе си показва колко важно и неотложно е да се предприемат действия в тази област. Ето защо съобщението на Комисията е навременно.

Всички хора, страдащи от болестта на Алцхаймер и други деменции, в Европа трябва да бъдат третирани еднакво. Повече от седем милиона са хората с болестта на Алцхаймер и като цяло почти десет милиона страдат от деменции.

На езика на числата това означава средно голяма държава. Не можем да проявяваме дискриминационно отношение към спрямо болестта, така както не можем да проявяваме дискриминационно отношение към една държава. Трябва да ги третираме еднакво. Именно поради тази причина е необходимо спешно да се предприемат действия в няколко области. В областта на научните изследвания е известно, че броят на лицата, страдащи от това заболяване, се удвоява на всеки 20 години.

Знаем, че ако разглежданите възрастови граници са над 65 години, броят се удвоява на всеки четири години, именно поради което е необходимо да се борим с причините, както и да открием кои са те, защото няма друг начин за действие срещу даден проблем, ако не разполагаме с добри познания за него. За да постигнем това, се нуждаем от повече научни изследвания, повече сътрудничество и повече епидемиологични данни.

Необходимо е да знаем повече относно това какви действия да се предприемат по отношение на превенцията и контрола на рисковите фактори. Нуждаем се от ранна диагностика, специализирани грижи и обучени болногледачи. Необходимо е да се окаже подкрепа на семействата, вместо засегнатите лица да бъдат заклеймявани: трябва да им дадем права и достойнство. Всички държави трябва да имат национални планове за действие, за да можем да си сътрудничим на европейско равнище. Необходимо е да се борим с неравенствата между държавите-членки, както и вътре в самите държави-членки. Не можем да допуснем, че би могло да има първа и втора класа пациенти: всички трябва да са равнопоставени, независимо от пол, възраст, място на пребиваване или друг критерий.

Ето защо, г-н председател, много, много е важно нашите здравни услуги да имат възможно най-голям обхват. Не можем да избягваме да говорим за тези спешни нужди само защото сме в криза и да говорим само за разходите за заболяването. Социалните и икономическите разходи, произтичащи от липсата на лечение на този проблем, са далеч по-големи от разходите за справянето с него. Ето защо трябва да се изправим лице в лице с проблема и да инвестираме: да инвестираме в хората; да инвестираме, както казах, в превенцията и в оказването на помощ на семействата и болногледачите, които така често са забравяни.

Знаем, че за грижите за едно лице, страдащо от болестта на Алцхаймер, са необходими трима души. Човек, страдащ от болестта на Алцхаймер, не може да остане нито един час без придружител. Това трябва да ни послужи за урок: не може да продължаваме така, без държавите-членки да се обединят в отговор на този проблем; без сътрудничество, при това сътрудничество на основата на солидарността.

Затова искам да кажа следното: по въпроса за солидарността, всички знаем, че никаква част от работата не може да се свърши изолирано и тук в Парламента тя също беше предприета в сътрудничество с всички докладчици в сянка от всички парламентарни групи; с подкрепата на трите жени, които ми помогнаха в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, в моята парламентарна група и в моята делегация.

Ето защо искам да благодаря на всички тези жени и може би не случайно по доклада работиха само жени: това е така, защото жените са най-засегнати, занимавайки се както с доклади относно болестта на Алцхаймер, така и с болни с болестта на Алцхаймер, включително мъже. Затова искам също да обърна внимание на различните видове дискриминация, прикрити от липсата на лечение или отговор на тези въпроси.

Ще завърша, като кажа, че искам директно да попитам члена на Комисията Дали кое от предложенията, включени в доклада, Комисията има готовност да приеме и кога ще има готовност да приеме и предприеме действия срещу извънредното положение, на чиито мащаби сме свидетели в момента.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni, автор.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, трябва да кажа, че и аз съм озадачена защо този въпрос е обединен с предходния доклад, но важното според мен е, че днес Парламентът съсредоточава вниманието си върху проблема, съдържащ се във въпроса, който внесох от името на комисията по петиции.

Въпросът засяга казус, в който на малко европейско предприятие е отказано правосъдие, заради инерцията, която, за съжаление, Комисията демонстрира от 1997 г. насам. Този извод е потвърден от комисията по правни въпроси, от която комисията, чийто председател съм, поиска да излезе със становище.

Проблемът засяга медицинско изделие – по-конкретно инхалатор за астма – патентовано през 1990 г. и законно пуснато на пазара. Продуктът е регламентиран от Директива 93/42/ЕИО, която предвижда задължението производителят да удостовери, че се е съобразил с изискванията и която упълномощава националните органи да проверяват валидността на самосертифицирането чрез мониторинг и изпитване на представителни проби.

Продуктът, който в продължение на шест години е успешно пласиран на пазара – до 1996 г. – и за който за 15 години не е регистрирано нито едно конкретно оплакване или забележка, е подложен на инспекция от правителството на Горна Бавария, което изисква от комисията на Магдебург да преразгледа разрешението, предоставено на дружеството.

През декември същата година комисията и министърът на здравеопазването на Саксония-Анхалт провеждат инспекцията и приключват процедурата със становището, че продуктът е изцяло съобразен с нормативните изисквания в сила. Освен това в края на процедурата те поставят под въпрос законосъобразността на искането от страна на правителството на Горна Бавария, като го приканват да започне процедура за въвеждане на защитните разпоредби съгласно горепосочената директива, в случай че продължава да има съмнения.

На следващата година има поредица от недокументирани дейности, за които бяхме само косвено осведомени, след което изведнъж през 1997 г., без да установи никаква връзка с производителя, федералният министър на здравеопазването нарежда продуктът да бъде изтеглен от пазара.

Министерството започва процедура – процедурата съгласно член 8 на горепосочената директива – в края на 1997 г., но тя не дава резултат, тъй като не е предоставена никаква информация и не е започнат процес на консултации с производителя. На фона на общото мълчание в средата на 2003 г., считайки, че мълчанието означава, че необоснованите забележки на германските органи явно са били отхвърлени, производителят пуска продукта отново на пазара.

За съжаление, през 2005 г. – отново без никакъв осъществен контакт – германските органи отново разпореждат изтегляне на продукта от пазара. За да бъда ясна, въпреки неколкократните искания, до ден днешен няма обяснение защо продуктът е изтеглен.

Следователно не е имало нито установена връзка, нито разследване, нито възможност производителят законно да оспори констатациите на другата страна. Това е оказало тежко икономическо въздействие върху производителя, който чака отговор повече от 15 години, без да може да пусне продукта си на пазара.

Искам също да допълня, че за шестте години, през които продуктът се е разпространявал – и за това има документи, включително предоставените от Комисията – е установено, че са реализирани значителни икономии в обществените разходи за здравеопазване поради ниската цена на продукта и че продуктът е оказал положително въздействие върху страдащите от астма.

През 2008 г., след като вижда, че всичките му опити да стигне донякъде с другите органи са безуспешни, производителят г-н Клайн се обръща към комисията по петиции. Комисията започва процедура през сегашния законодателен мандат. Освен това с оглед на времетраенето на проблема, упоменат в петицията, тя започва също процес на неофициални консултации с члена на Комисията, за да поиска предоставяне на отговор в по-кратък срок, тъй като вносителят на петицията иска потвърждение, че неговият продукт е в съответствие с европейското законодателство или, ако това е невъзможно, поне да се произнесе със становище, което той да може да оспорва пред Съда и което ще му позволи да получи правосъдие.

Нищо от това не се е случило и по време на разискването в комисията по петиции Европейската комисия, за съжаление, за пореден път избегна да отговори на нашите въпроси. Затова комисията прие единодушното решение да дойде в Парламента и да поиска от Европейската комисия да предостави ясни отговори в парламентарната зала, защото този въпрос безспорно поражда сериозни съмнения за нарушение на Хартата на основните права. Това е не само заради инерцията на Комисията; а преди всичко заради невъзможността на вносителя на петицията г-н Клайн да предприеме съдебни действия.

Въпросът поражда очевидни съмнения за нарушение на правилата на вътрешния пазар и защитата, предоставяна на малките предприятия, поради което настояваме тук да бъдат дадени отговори на съображенията, повдигнати в нашия въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Mazzoni, искам да Ви благодаря най-вече за това, че споделихте моето смущение от застъпването на двете теми. Това, разбира се, не означава неуважение от моя страна към един важен въпрос, още повече че го поставяте в качеството си на председател на комисията по петиции, част от която съм и аз, затова съм изключително заинтересован от това, което тя върши.

Ще бъде много трудно за члена на Комисията и за ораторите да съчетаят две толкова различни по своя характер теми, поради което заслужава да се постави под въпрос доколко е разумно планирането на разискването така, както е планирано в дневния ред.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията.(EN) Г-н председател, уважаеми колеги, първо, ми позволете да изразя почитта си към Парламента, и по-специално към докладчика г-жа Matias за ангажираността, с която се отнасяте към болестта на Алцхаймер и другите деменции.

Комисията напълно споделя вашата загриженост. Деменцията означава големи страдания за милиони европейци и техните семейства. При сегашното бързо застаряване на населението е настъпило време Европа да действа.

Ето защо Комисията представи съобщение относно болестта на Алцхаймер и други деменции през 2009 г. с действия, насочени към подобряване на превенцията и диагностиката, научните изследвания и обмена на най-добри практики.

Радвам се, че Парламентът подкрепя непрекъснатата работа в тази връзка и представя цялостен комплект от препоръки. Докладът и неговите препоръки са съвсем навременни в момент, когато Комисията е на път да започне през април съвместна дейност с държавите-членки за болестта на Алцхаймер, така наречената ALCOVE (Съвместна оценка на болестта на Алцхаймер в Европа).

Убеден съм, че съвместната дейност ще даде желания резултат по много от препоръките, които днес се приемат тук.

Съвместната дейност ще е съсредоточена върху превенцията – област, подчертана от Парламента в доклада– както и върху подобряването на познанията и данните и обмена на добри практики. Освен това тя ще бъде насочена и към още една област, където Парламентът призовава към действие: правата на лицата с деменция. Съгласен съм с вас, че ни е необходима пълна координация на научните изследвания, за да разберем по-добре как да предотвратим или забавим настъпването на заболяването. Поради тази причина Комисията постави началото на инициатива за съвместно планиране в областта на борбата с невродегенеративните заболявания, и по-специално с болестта на Алцхаймер.

За първи път 23 държави работят заедно за справяне с болестта на Алцхаймер. В Европа има добри практики за диагностика и лечение на болестта на Алцхаймер и Комисията насърчава обмена на тези знания и добри практики.

Както е препоръчано от ЕП, аз също мога да потвърдя, че инициативата „Съюз за иновации“ в рамките на стратегията „Европа 2020“ ще приеме като първа пилотна област за новия Европейски иновационен проект за партньорство темата за активно остаряване в добро здраве.

Действията в подкрепа на лицата, страдащи от деменция, могат да бъдат разработени в този контекст. Добър пример може да е текущата инициатива на ЕП за болногледачите. Надяваме се да сме в състояние да подкрепим и други иновативни дейности в тази област, които да са насочени и към болестта на Алцхаймер и други деменции.

И накрая, Комисията гледа благосклонно на редица други препоръки, включително обявяването на 2014 г. за Европейска година на мозъка. Уверявам ви, че Комисията се е ангажирала да има собствено участие в мерките по отношение на проблема с деменцията.

Позволете ми сега да взема отношение по втората тема на разискването: петицията, внесена от г-н Клайн, изобретател и производител на инхалатора „Ефекто“ (Effecto).

Пускането на пазара на въпросното изделие първоначално не получи одобрение в Германия през 1997 г. По-нататъшни действия по отношение на решението не последваха нито от страна на Комисията, нито от германските органи, нито от производителя. Тогавашният дистрибутор посочи намерението си да проведе допълнителни проучвания, преди да пусне продукта отново на пазара.

Изделието беше отново пуснато на пазара през 2002 г. под ново наименование. При повторната му забрана от германските органи през 2005 г. Комисията внимателно анализира случая и приключи процедурата с официално писмо до германските органи и до производителя през юли 2007 г.

Анализът на Комисията беше, че забраната, наложена от германските органи, е оправдана, тъй като клиничните данни, предоставени от производителя, са недостатъчни, за да докажат безопасността на изделието.

Съгласно Директивата за медицинските изделия производителят е задължен да докаже безопасността на изделието си, за да получи разрешение да използва маркировката „CE“. Това означава, че приложимата правна разпоредба е член 18 на директивата, отнасящ за случаите, в които изделието е пуснато на пазара с неправомерно поставена маркировка „CE“. В този случай няма официално решение на Комисията.

Тъй като според становището на Комисията в този случай процедурата във връзка със защитните разпоредби е неприложима, тя няма основание да изиска уведомление за наложената от германските органи забрана през 2005 г.

Препятствието, пред което е изправен вносителят на петицията във връзка с пускането на продукта на пазара, е решението на германските органи (забраната от 2005 г.), а не решение на Комисията. Вносителят на петицията е имал ясни правни възможности, които да използва на национално равнище, и той се е възползвал от тях. Неговите искове обаче са отхвърлени от германските съдилища.

Искам да подчертая, че от 2007 г. насам Комисията е приканила вносителя на петицията да приведе изделието в съответствие, като предостави липсващите клинични данни, и до края е съдействала за контактите между него и германските органи. Доколкото е известно на Комисията, действия от вносителя на петицията досега не са предприети.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu, от името на групата PPE.(RO) Г-н председател, ще говоря за болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция. Искам да поздравя докладчика г-жа Matias за свършената от нея отлична работа. Като докладчик в сянка за групата на Европейската народна партия (Християндемократи) за това тематично досие искам също да благодаря на всички мои колеги, които дадоха своя принос. Вниманието, на което се радва темата, разкрива колко важен е въпросът и същевременно тежкия характер на заболяването.

Броят на лицата, страдащи от деменция, възлиза на 9,9 млн., като по-голямата част от случаите са пациенти с болестта на Алцхаймер. Нашите очаквания са до 2020 г. броят да нарасне драстично във време, когато заболяването все още е недостатъчно диагностицирано в Европейския съюз. Съществуват неравенства между държавите-членки по отношение на превенцията, достъпа до лечение и предоставянето на подходящи услуги. Съществува фрагментирана намеса и неравенство на отговорите по отношение на научните изследвания и борбата с болестта.

Докладът бележи важна стъпка в борбата с това заболяване в ЕС и е от съществено значение за въвеждането на нова форма на сътрудничество между държавите-членки, като създава възможност за предприемане на координирани мерки за справяне с конкретни проблеми, засягащи цяла Европа. Докладът подкрепя солидарността между държавите и обмена на добри практики с цел да се избегне дублирането на усилия и разхищението на ресурси. Искам да подчертая важността на превантивната диагностика и ранната намеса в началните стадии на болестта. Считам, че това е ключът към постигането на напредък в борбата със заболяването.

Освен това искам също да припомня значението на приемането на мултидисциплинарен подход към научните изследвания в тази област. Разделението между дисциплините и слабата връзка между първоначалните и клиничните изследвания, общественото здравеопазване и социалните изследвания влияят на начина, по който научните открития се пренасят в медицинската практика и предоставянето на грижи. Фактът, че всичко това се провежда на национално равнище усилва разпокъсването. Поради тази причина трябва да се съсредоточим върху мултидисциплинарния подход и върху пренасянето на открития и знания на равнище на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Nessa Childers, от името на групата S&D.(EN) Г-н председател, близо десет милиона европейци страдат днес от деменция, като болестта на Алцхаймер е най-често срещаната форма. Част от тази статистика е моята собствена майка, която почина миналата година. Ето защо силно приветствам европейската инициатива за деменция.

Следва да сме много загрижени, че по приблизителни оценки само половината от случаите са диагностицирани. Следва да сме много загрижени, че два пъти повече жени, отколкото мъже, страдат от деменция, и трябва да сме много загрижени, че поради застаряването на европейското население броят на болните ще се удвои през следващите 20 години.

Като се има предвид, че забавянето на появата на болестта на Алцхаймер с пет години означава 50% по-малко заболели, приветствам съсредоточаването на Комисията върху превенцията и ранното откриване. Приветствам съсредоточаването върху по-добрите научни изследвания в Европа, особено като знаем, че 85% от изследванията днес не са координирани в рамките на ЕС. Приветствам също съсредоточаването върху обмена на най-добри практики и правата на болните и техните семейства.

Аз и моите колеги социалдемократи, членове на ЕП, се съсредоточихме върху социалните аспекти на деменцията в нашите предложения за изменение и настоятелно призоваваме за следното:

Призоваваме за поставяне на силен акцент върху специфичните нужди на жените, които са два пъти по-засегнати от болестта и участват несъразмерно в полагането на грижи за болните, в сферата на медицинските и социалните научни изследвания, здравеопазването, заетостта и социалната политика.

Подновяваме призива си към Комисията за законодателство в областта на политики за психично здраве на работното място като част от тяхната компетентност относно здравето и безопасността на работното място с оглед на осигуряване на възможно най-добро интегриране на пазара на труда на лица с психични разстройства.

Препоръчваме проверка на използването на разпорежданията на пациента относно неговото лечение (воля на пациента) отвъд границите на Европа, които са крайно необходими.

Накрая също така подчертаваме важността във всички кампании за повишаване на осведомеността и образователните кампании да се обръща внимание на способността за разпознаване на симптомите на деменция.

В заключение, искам да поздравя докладчика Maria Matias и да благодаря на нея и на моите колеги докладчици в сянка за работата им върху доклада.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, през последните години борбата с болестта на Алцхаймер най-после стана европейски приоритет! Нека добавя, че приветствам всички инициативи, обявени току-що от члена на Комисията Дали.

Тази форма на стареене на мозъка се увеличава бурно в Европа и в целия свят: повече от седем милиона са засегнатите лица, като броят им нараства до десет милиона, ако се вземат предвид и другите невродегенеративни заболявания. Можем и следва да приветстваме текущото финансиране на ЕС на 32 научноизследователски проекта, но трябва да работим по-добре, много по-добре, особено по отношение на координацията на научните изследвания за болестта на Алцхаймер в Осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания още през 2014 г. Това е ясно посочено в точка 21 на нашата резолюция.

От жизненоважно значение също е да се съсредоточим върху мултидисциплинарния подход към начините за диагностика, профилактика, лечение и подкрепа на пациентите и техните семейства; това е застъпено в точки 2 и 20, което е много важно. Освен това в тази връзка едно неотдавнашно изследване, току-що публикувано във Франция, разкрива значителните социално-икономически разходи, произтичащи от заболяването: повече от 10 млн. евро месечно само за медицински грижи и наблюдение на пациентите. А това не включва огромната отдаденост на близките и семействата на пациентите, които посвещават повече от шест часа дневно на грижите и обслужването на болните.

Помощта за тези пациенти означава също така и правилно диагностициране. Научният свят ни казва, че сегашните международни критерии трябва да бъдат променени, защото при стриктното прилагане на често вече остарели критерии, нерядко се включват и твърде много пациенти с други форми на деменция.

На европейско равнище, обхванато в точка 64 от нашата резолюция, от решаващо значение е Парламентът най-после да отговори на призива на учените. Необходими са повече доброволци за клиничните изследвания, ако се надяваме един ден да открием лекарство, което е наложително. Предстоящото преразглеждане на директивата на ЕС относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти е златна възможност да се предостави конкретен отговор и да се даде надежда на засегнатите семейства.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, който и да е планирал съчетаването на тези две разисквания, едва ли е направил добра услуга на Парламента – а още по-малко на обсъжданите въпроси.

В цяла Европа разходите за лекарства и здравно осигуряване се увеличават и всеки се опитва да намери начини как да бъдат намалени. Напредъкът в медицината все повече оскъпява лекарствата. Случаят, с който се занимаваме тук, е различен. В Европа има 30 милиона астматици, а ние имаме един дребен производител, разработил изделие, което прави инхалацията – която може да е животоспасяваща за астматиците и е изключително важна за лечението им – по-добра, по-бърза, по-ефикасна и преди всичко по-евтина. На производителя е отказван достъп до пазара в продължение на 14 години. Производителят се обръща към Комисията през 1996 г., а комисията по петиции се занимава с този въпрос от 2006 г. насам. Г-н Дали, работата на Комисията е да подпомага прилагането на закона и да бъде на страната на гражданите. В този случай това не се прави; вместо това Комисията отказва да вземе ясно решение – решение, което би помогнало на вносителя на петицията.

Искам да се обърна лично към Вас, г-н Дали, защото съм сигурен, че ще си спомните, че Ви поканихме на среща с комисията по петиции, за да обсъдим въпроса. Казахте ни, че нямате време за това, но че можете да намерите време за личен разговор. Дойдохме при Вас и разговаряхме лично. Вие лично ми обещахте, че ще се погрижите въпросът да намери решение много бързо. До този момент не съм получил никакъв отговор. Написах Ви още едно писмо, но отговор не получих. Освен това Вие се опитахте да предотвратите следващото разискване. Това не е начинът, по който трябва да действа Комисията.

Искам да заявя много ясно, че Европейският парламент очаква Комисията да бъде на страната на закона и на гражданите – и утре заедно ще гласуваме тази резолюция. Очакваме да гарантирате, че подобни производители са защитени от онези, които им отказват достъп до пазара. Тук са заложени много пари, но по-специално става въпрос за здравето на хората. Разбираме проблемите, но не можем да разберем Вашите действия, г-н Дали. Известни са ни всичките Ви аргументи. Прегледал съм купища папки, но все още не съм открил ясен аргумент, потвърждаващ Вашата позиция. Говорим за медицинско изделие. Цели 30 000 бройки са в употреба – хората са инхалирали милиони пъти с отлични резултати. Имаме писма от застрахователни дружества, които искат да разрешим достъп до пазара, за да бъдат спестени разходи. Очаквам Комисията най-после да си свърши работата и да стигне до положително решение на този въпрос.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно член 149, параграф 8)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Г-н председател, бих искал да попитам г-н Häfner дали е съгласен, че коментарът на члена на Комисията по въпроса за „Бронхо Еър“ (BronchoAir), който изслушахме по-рано, беше изцяло уклончив и безполезен за дружеството по-конкретно и за страдащите от астма като цяло?

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, ако ми позволите, ще дам кратък, но личен отговор. Струва ми се, че членът на Комисията все още не се е възползвал от възможността лично да се запознае с въпроса и да формира собствено ново впечатление. Това обаче е идеалната възможност, г-н Дали, да погледнете по нов начин на въпроса и да стигнете до ново заключение след всичките години на отлагане – и бих Ви посъветвал да включите в екипа си различни членове от онези, които са отговорни за продължителните процедури досега. Ще се радвам да обсъдим това с Вас, или още по-добре бих искал да видя, че се срещате с вносителя на петицията и излизате с решение.

Изцяло съм съгласен с моя колега.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, 750 000 души в Обединеното кралство страдат от деменция; над 50% от тях ще развият болестта на Алцхаймер. Последиците са общи за всички, но опитът на всеки е различен. Няма лечение за това състояние, което често пъти държи като заложници и пациента, и болногледача, независимо от възрастта. Но какво може да се направи в ЕС? Законодателството очевидно е второстепенно в положение, в което преди всичко се нуждае от местна подкрепа.

На първо място, като внасяме темата в пленарната зала, ние имаме възможност да я изведем на преден план, да започнем разискване и да повишим обществената осведоменост. От това следва, че държавите-членки могат да вземат решение относно нейното приоритизиране и обмена на най-добри практики. На второ място, осведомеността може да доведе до по-добро разбиране на симптомите и следователно до ранно диагностициране. На пазара има лекарства, които могат да помогнат в този случай и ако се приемат в подходящото време, могат да забавят процеса. Важното е следното: болните получават помощ, семействата разполагат с информация и подкрепа и в крайна сметка на пациентите се помага да запазят достойнството си в това тежко заболяване.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD.(EN) Г-н председател, както изглежда, едно малко немско предприятие, „Бронхо Еър“ от Мюнхен, е произвело инхалатор, който действително може да подобри живота на страдащите от астма лица, които разчитат на подобни устройства, за да дишат. Продуктът е изключен от пазара в продължение на повече от 14 години и обяснението на члена на Комисията защо това е така се различава много от това на председателя на комисията по петиции, с което започна разискването. Комисията по правни въпроси заяви, цитирам: „дружеството е жертва на крещящ отказ от правосъдие“ от страна на Комисията.

Защо Комисията покровителства големите фармацевтични дружества и техните лобисти? В този случай Партията за независимост на Обединеното кралство, която имам честта да представлявам, решително подкрепя незабавното започване на разследване на работата на Комисията по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Г-н председател, както вече беше обявено в пленарната зала днес, в Обединеното кралство приблизително три четвърти милион лица страдат от някаква форма на деменция. Шестнадесет хиляди от тях живеят в моя избирателен район в Северна Ирландия.

Болестта на Алцхаймер е жестока болест. Тя лишава болните от личността им, отнема им тяхната самостоятелност и в крайна сметка ги лишава от връзката им със семейството и приятелите. Тя е унищожителна болест, обременяваща семействата и болногледачите, които често са изолирани и в лошо здравословно състояние поради тежестите, пред които са изправени. Както вече беше споменато в Парламента, много от тези, които полагат грижи, са жени.

По приблизителни изчисления броят на лицата с деменция в Обединеното кралство до 2050 г. ще скочи до 1,7 млн. Очакваните разходи за здравни и социални грижи към 2018 г. ще са 27 млрд. британски лири. Това са зашеметяващи цифри, които правят научните изследвания жизненоважни, а внимателното насочване на ресурсите в областта на здравните и социалните грижи абсолютно наложителни. Считам също така, че в това отношение трябва да признаем и приноса на доброволческия и общностния сектор.

Г-н член на Комисията, Вие отдадохте голямо значение на активното остаряване в добро здраве и аз с гордост подчертавам работата на програмата „Mullen Mews“ в Белфаст, която измести международната конкуренция и спечели награди заради социалното приобщаване и подобряването живота на хора с деменция и на техните семейства и болногледачи.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, г-н Дали, съгласен съм, че е дразнеща необходимостта непрекъснато да се превключва от едната тема на другата. Иска ми се тези въпроси да бяха разгледани поне последователно един след друг.

Ще се върна на петицията на г-н Klein. Доволен съм, че имаме възможността да говорим за това, тъй като комисията по петиции отдавна се занимава с тази петиция. Какво се е случило за това време? Иновативен производител е разработил инхалатор за астматици. Инхалаторът е полезен за пациентите, защото е по-лесен за използване и е полезен за застрахователните дружества, защото е по-евтин. Производителят съвсем правилно е получил награда за него. След това идва неочакван удар: инхалаторът е забранен от германските органи, в резултат на което Европейската комисия започва процедура във връзка със защитните разпоредби.

Без да навлизам още веднъж в подробности, убеден съм, че първоначалната забрана на инхалатора през 1996 г. е наложена незаконно. Комисията е била длъжна да приключи процедурата във връзка със защитните разпоредби с решение, за да даде възможност на засегнатата страна да обжалва. В резултат на това г-н Klein – и тук цитирам позицията на нашата комисия по правни въпроси – е жертва на очевиден отказ от правосъдие. Г-н член на Комисията, не е моя работа да определям чия е вината. Важното тук е възможно най-скоро да се намери решение за справяне с проблема веднъж и завинаги. Просто искам от Вас да зачитате единодушния вот на нашата комисия по петиции. Надявам се и разчитам на Вашето съдействие и помощ не само в интерес на вносителя на петицията, но и в интерес на пациентите в целия Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Г-н председател, все още има голяма несигурност и много, което днес все още не знаем за болестта на Алцхаймер. За съжаление, положението продължава да се влошава сега, когато населението на Европа застарява. Очевидно е необходимо провеждане на повече научноизследователска работа и изследвания на причините и лечението на деменцията. От друга страна обаче, както при незаразните заболявания, има доказателства, че редица прости мерки по отношение на начина на живот могат да предотвратят много разстройства. Затова съм поискала във внесените предложения за изменения да се отдава много по-голяма важност на провеждането на научноизследователска работа върху въздействието на храненето върху появата на болестта на Алцхаймер.

Много от нас със сигурност познават поне един човек, засегнат от това заболяване или от друга форма на деменция. Знаем, че в действителност разходите за човешки ресурси са много по-високи от социалните и финансовите разходи. Всички ние сме много загрижени от широко разпространените, опустошаващи поражения на деменцията върху толкова голям брой хора. В резултат на това разполагаме с изключително изчерпателен доклад, съдържащ всички ключови въпроси. Това, което искаме, е положителен отговор не само от Комисията, но и от държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова (ALDE).(EN) Г-н председател, аз също съжалявам, че сливаме едното разискване с другото: това е все едно да имаме съвместно разискване върху корабоплаването и риболова, поради това, че и двете се извършват в морска среда. Въпреки всичко искам да поздравя докладчика Marisa Matias, тъй като наистина е от изключителна важност ЕС по конкретен начин да вземе мерки по отношение на болестта на Алцхаймер като един от своите здравни приоритети.

Настоящата медицинска и социална тежест на заболяването представлява сериозна заплаха за устойчивостта на нашите здравни и социални системи. Няколко други хронични заболявания значително ще се увеличат през следващите години и е от съществена важност да вземем изчерпателни мерки по отношение на тях с подходящ план за готовност. Искрено се надявам Комисията да поеме водеща роля в изграждането на европейската инициатива за болестта на Алцхаймер и да подкрепи държавите-членки в справянето с предизвикателствата на общественото здравеопазване на нашето застаряващо население. Специално приветствам съсредоточаването върху мултидисциплинарния подход.

На последно място, искам да подчертая необходимостта от съсредоточаване на вниманието върху научноизследователската работа и върху целенасоченото инвестиране в тази област, като се отчита един приоритет: да не се обслужват бизнес интереси, а да се постигнат конкретни резултати в интерес на общественото здравеопазване на пациентите и гражданите.

По отношение на въпросите, изискващи устен отговор, считам, че тук сме свидетели на един начин за лобиране, насочен към увеличаване на натиска върху германските органи и оспорване на изискванията и наредбите на ЕС за безопасност. Няма значение дали засегнатите предприятия са големи или малки: единственият важен за нас въпрос е безопасността на пациентите.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE).(FI) Г-н председател, госпожи и господа, моите най-искрени благодарности към докладчика г-жа Matias за отличната й работа по доклада относно болестта на Алцхаймер. Болестта на Алцхаймер и деменциите са голям проблем за обществото. Разходите за човешки и финансови ресурси са огромни. По приблизителна оценка лечението на болестта на Алцхаймер струва повече от 100 млрд. евро годишно. Това е повече от сумата, която Комисията счита, че ще струва, ако засилим контрола върху намаляването на емисиите на парникови газове с 30%. Смята се, че броят на пациентите с болестта на Алцхаймер се удвоява на всеки 20 години.

Искам да подчертая колко е важно ранната диагностика и превенцията да станат приоритет. По-конкретно, надявам се да има повече научноизследователска работа върху това как химичните вещества, пречещи на развитието на нервната система, могат да способстват за появата на болестта на Алцхаймер и риска от други заболявания, които причиняват влошаване на нервната система. Във всеки случай принципът на предпазливостта диктува, че трябва да се намали използването на химични вещества като пестициди в нашите градини и полета.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký (ECR). (CS) Г-н председател, аз също искам да говоря за болестта на Алцхаймер. Известно ни е, че докладът няма конкретно законодателно въздействие, нито че е особено спорен. Надявам се, че няма да разедини заседанието. Все пак знаем, че това е много сериозно заболяване с много сериозни финансови последици и следователно представлява и много сериозен социален проблем. То е много тясно свързано със застаряването на населението на Европа и увеличаването му в Европа започва да прилича на неврологична епидемия. Какво можем да направим в тази връзка? Можем да подчертаем превенцията, която пести ресурси и подобрява здравето, можем да подобрим навиците за хранене на европейците, можем да обединим нашата научна основа в Европа и да координираме работата на отделните държави-членки, можем да подкрепим доброволческите организации и организациите на членовете на семействата, а така също можем да помогнем за създаването на специализирани центрове в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin (PPE).(FR) Г-н председател, госпожи и господа, толкова много неща има да се кажат за болестта на Алцхаймер.

Позволете ми да се съсредоточа върху два аспекта. Първият е въпросът за домашното подпомагане на пациентите, които са сериозно болни. Знаем, че поради медицински причини е важно пациентите да не претърпяват резки промени в обкръжението си, което може да влоши заболяването и неговите симптоми и да направи нещата много по-сложни.

Един от нашите приоритети трябва да е възможността пациентите да останат колкото е възможно по-дълго време в обичайното си обкръжение. За да стане това, семействата и членовете на семействата, които помагат на пациента, трябва на свой ред да получат помощ. С други думи, семействата не трябва да бъдат оставяни да се грижат сами за себе си. Това е първото ми съображение.

Второто ми съображение се отнася за научните изследвания. Защо? Защото в крайна сметка за болестта на Алцхаймер надеждата е да се намери лекарство, а за да се намери това лекарство, е необходима ефективна научноизследователска работа. Чувал съм хора да казват, че за научните изследвания са необходими повече ресурси. Това без съмнение е вярно! Преди да говорим за ресурси обаче, трябва да говорим за използването на тези ресурси.

Досега научните изследвания бяха твърде разпокъсани и разнопосочни без определен приоритет. Хората не работят заедно и не разговарят помежду си. В бъдеще специалистът по клетъчна биология трябва да говори с физиолога, с рентгенолога, с невролога. Трябва да накараме хората да работят по-добре заедно. Затова призовавам Комисията да застане твърдо зад съвместната научноизследователска програма, чието начало беше поставено по време на френското председателство.

Накрая бих искал да завърша, като кажа на пациентите и техните семейства, че нещата се движат напред. Трябва да имат вяра, че не са сами. Вече не са сами!

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D).(EN) Г-н председател, искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка за тяхната добра работа относно доклада.

Макар че докладът относно болестта на Алцхаймер е много важен, знаем, че правомощията за изпълнението на политиките са главно на държавите-членки. Но застаряващото население е едно от най-належащите предизвикателства за решаване в бъдеще, тъй като ни е известно, че деменцията е сред главните причини за увреждания и зависимост при хората в напреднала възраст.

В момента основната отговорност за грижите е на единия от съпрузите или децата на пациента, което е изключително тежка и емоционално изтощителна работа. Поради това нашите предложения за изменения, призоваващи Комисията да разгледа възможностите за създаване на работни места от по-добър социален сектор в стратегията „ЕС 2020“, са толкова важни. Важно е също така, че се съсредоточаваме не само върху предоставянето на финансиране на научните изследвания за нови лекарства за лечение на заболяванията, но и върху простите превантивни мерки, които всеки може да предприеме, като например промяна в хранителния режим и начина на живот. Храненето все по-често се изтъква като важен фактор в развитието на болестта на Алцхаймер и други деменции, и ние трябва да посветим част от нашите ресурси на по-нататъшни проучвания в тази насока.

През 2005 г. разходите за деменциите в ЕС бяха 130 млрд. евро и това засегна 19 млн. души – болни и болногледачи. Затова от морална и икономическа гледна точка е разумно да се осигури влагането на повече средства в борбата с тази ужасна болест.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Г-н председател, съобщението и докладът са много добри и затова искам да изразя своите благодарности на члена на Комисията Дали и на г-жа Matias.

Болестта на Алцхаймер е чумата на нашето време и нашият най-голям проблем е, че знаем прекалено малко за нея. Ето защо се нуждаем от научни изследвания, научни изследвания и повече научни изследвания. Необходимо е да обединим силите си и затова приветствам инициативата на Комисията за създаване на иновационни партньорства по темата за остаряването в добро здраве; болестта на Алцхаймер отлично се вписва в нея.

Преди много години правителството на САЩ определи борбата с рака като водещ проект. Ракът не е победен, но се появиха множество лекарства и терапии. Точно от това се нуждаем тук и затова приветствам факта, че предстои да се съсредоточим върху болестта на Алцхаймер. Необходимо е да знаем как да провеждаме превантивни действия. Какво можем да направим в бъдеще в борбата с болестта на Алцхаймер? Затова не можем да продължаваме да пилеем средствата в европейската политика за научни изследвания. Трябва да се концентрираме върху конкретни области. Болестта на Алцхаймер би могла да бъде една от главните теми, с която сме се преборили.

 
  
MPphoto
 

  Frieda Brepoels (Verts/ALE).(NL) Г-н председател, като заместник-председател на европейския алианс за борба срещу болестта на Алцхаймер в ЕП горещо приветствам доклада на г-жа Matias. В него се съдържат най-важните въпроси, които е необходимо да се разглеждат приоритетно. В това кратко време искам да засегна две неща.

На първо място, важността на превенцията и ранната диагностика. Кампаниите за повишаване на осведомеността за началните симптоми са от съществено значение, за да могат пациентите и техните болногледачи да се възползват възможно най-рано от вече съществуващите лечение и подкрепа. Наред с това обаче не трябва да се подценява важността на съвместната програма за научни изследвания. Мнозина от вас вече споменаха, че в днешно време 85% от обществените инвестиции в научните изследвания се правят без каквато и да било европейска координация и това неизбежно води до разпокъсване и дублиране. Затова една обща стратегическа програма за научните изследвания може да осигури по-ефективно използване на ресурсите и по-добро разбиране на причините, възможностите за лечение и социалното въздействие на заболяванията като болестта на Алцхаймер.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Г-н председател, съобщението на Комисията относно европейската инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции подобрява настоящите откъслечни мерки и съществуващите различия по отношение на достъпа до лечение, и ни води към по-добри здравни и социални условия за постоянно нарастващия брой на такива пациенти, чийто пропорционален дял се увеличава и в съотношение със застаряващото население в Европа.

Директивата е насочена и към здравните работници в тази област, като предоставя специализирано обучение, което горещо приветствам, както и подкрепа за членовете на семействата. Ние вече имаме проблем при наличието на близо 1,4 млн. нови случаи годишно с някаква форма на деменция, затова трябва да предприемем енергични действия за навременна диагностика, превенция и други свързани с тях въпроси като достойнството на пациентите.

В това отношение също има засегнати лица, по-специално членовете на семействата, изправени пред социална изолация. Обществото също трябва да окаже подкрепа и финансова помощ на хората, които се грижат за пациенти с деменция у дома.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Г-н председател, искам да поздравя докладчиците, които са свършили отлична работа. Трябва да се признае, че със застаряването на населението в Европа болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция се разпространяват със застрашителни темпове. Често пъти симптомите на тези заболявания се диагностицират погрешно или се откриват прекалено късно, поради което пациентите не получават адекватно лечение. Призивът да се обявят деменциите за една от приоритетните области на здравеопазването е правилен. Само чрез възможно най-широкото разпространяване на информацията и повишаване на осведомеността на обществото относно болестта, нейните симптоми и ранни методи на диагностика ще можем да се справим с нарастващата вълна от деменция. За съжаление, в повечето от новите държави-членки на ЕС, включително Литва, грижата за пациентите с деменция е особено незадоволителна. Най-голямата тежест обикновено пада върху близките и членовете на семействата на пациентите. Държавите-членки следва да отдадат необходимото доверие на своята работа, като зачитат, доколкото това е възможно, времето, прекарано в грижи за близки, като време на трудова заетост и да предоставят социални гаранции.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Г-н председател, искам само да отбележа, че говорим за болестта на Алцхаймер и хората в напреднала възраст, но лично съм запознат със случай в моя избирателен район на 48 годишен мъж, за когото грижи трябваше да полага неговият възрастен овдовял баща, тъй като младият човек беше с болестта на Алцхаймер. Няма да злоупотребявам с възможността да говоря, но Ви благодаря за нея, като искам да кажа, че подкрепям иновациите във връзка със стареенето. Това е въпрос, свързан предимно със стареенето, но не само с него.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, моите коментари се отнасят до петицията. Разглеждам внимателно този случай от пролетта на 2007 г. насам. През есента на 2007 г. отправих въпрос към Комисията. Отговорът беше повече от незадоволителен.

Имал съм много обсъждания с министерството на здравеопазването на Германия. Винаги всичко беше много смътно и неясно. От Вашия отговор, г-н Дали – от това, което прочетохте на глас – разбирам, че не сте склонен да разгледате случая по-подробно. Това не се случи по време на Вашия мандат, но има такова нещо като колективна отговорност и аз бих поискал от Вас – също от името на комисията по правни въпроси и комисията по петиции – да ни предоставите цялата документация, на която се основава вашето решение. Освен това, гледайки изделието, искам да знам – въпреки че мога да си представя отговора – защо определени дружества нямат интерес от излизането на друг продукт на пазара. Поставянето на тази пластмасова част в инхалатора е сравнително евтино, но печалбата е в цялостните продажби.

Наблюдавайки лобирането, предприето от фармацевтичната промишленост, и следейки внимателно финансовите интереси, които определени партии имат от това да държат малките предприятия извън пазара, отговорите понякога са съвсем очевидни.

Настоятелно Ви призовавам да изясните позицията си тук и сега дали ще ни предоставите документацията и дали сте готов да проведете с нас истинско обсъждане в комисията по петиции и комисията по правни въпроси, а не просто да отклонявате въпроса. Нашите граждани имат право на подобаващо отношение – включително и онези, които не са особено богати или влиятелни.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). (PL) Г-н председател, Европейският съюз има застаряващо население и процентът на хората, страдащи от свързани с възрастта заболявания, се увеличава. Статистиката показва, че всеки пети човек над 80-годишна възраст страда от болестта на Алцхаймер. Не всички осъзнават факта, че това е нелечима болест, но с подходящи превантивни мерки и ранна диагностика, последиците от нея могат да бъдат забавени. Според Световния доклад за 2009 г. относно болестта на Алцхаймер 28% от световното население, страдащо от деменция, живее в Европа, на второ място след Азия в това отношение. В Полша, страната която представлявам, около 250 000 души страдат от болестта на Алцхаймер, а приблизителните оценки на специалистите са, че до 2040 г. тази цифра ще се е утроила. Както разбирате, тези статистически данни са обезпокояващи.

Деменцията не само води след себе си социални и икономически последици, но също така засяга пациентите, както и техните семейства. Поради тази причина съм доволна, че днес обсъдихме този важен проблем. Само сътрудничеството, високо специализираните научни изследвания и широкоразпространена кампания за информираност ще позволят бързата диагностика и по-добрата превенция.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Г-н председател, съгласна съм с конкретните действия, предложени в инициативата относно болестта на Алцхаймер, че е от първостепенна важност да се насърчава ранната диагностика и качеството на живота, да се подкрепя сътрудничеството между държавите-членки чрез споделяне на най-добри практики и клинични изследвания, и да се зачитат правата на хората, които живеят с това тежко заболяване. Тъй като в момента ЕС не разполага с достатъчно точни статистически данни за болестта на Алцхаймер, изследванията следва да се провеждат въз основа на общи, строго определени показатели. Освен това е необходимо да се инвестира в научните изследвания и ефективните подходи към системите за предоставяне на грижи. Особено внимание трябва да се обърне на здравните специалисти, доставчици на здравни услуги и обучението и подкрепата на семействата, които трябва ежедневно да се справят с болестта на Алцхаймер. Искам да подчертая, че в борбата с това трудно заболяване от съществено значение е да се обърне внимание на превенцията и усилията да се насочат към получаване на възможно най-ранно диагностициране. Ето защо е необходимо да се изготви превантивна стратегия за болестта на Алцхаймер, свързана с насърчаването на здравословен начин на живот, информиране на хората за заболяването и обмена на медицински практики.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Г-н председател, искам да Ви благодаря, че ми дадохте възможността да говоря за болестта на Алцхаймер.

Болестта на Алцхаймер е заболяване, което е най-често срещаната причина за деменция, засягаща 44 000 души в Ирландия и близо десет милиона души в цяла Европа. Тя е прогресивно заболяване, което означава, че с течение на времето все повече части от мозъка се увреждат, а с това симптомите се влошават.

За съжаление, поради застаряването на населението в Европа в бъдеще има вероятност все повече хора да бъдат засегнати от болестта. Затова по-добрата координация между държавите-членки на ЕС по отношение на научните изследвания на причините за деменция, както и най-добрите практики по отношение на социалната система е от първостепенно значение. Тежестта за грижата често пъти лежи на плещите на близките членове на семействата и в Ирландия 50 000 души ежедневно се грижат за лица с деменция.

В заключение искам да отдам специална почит на всички болногледачи и на дружеството за борба с болестта на Алцхаймер в Ирландия, които предоставят невероятна помощ на хората, засегнати от деменция.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE).(DA) Г-н председател, искам да се обърна към члена на Комисията Дали. Тук можете да видите пластмасовото изделие, за което става дума. Големите мултинационални фармацевтични предприятия са тези, които са решили, че в случая с германския продукт пластмасовото изделие и лекарството са неразделно цяло. Това е лекарството. То трябва да премине основното изпитване. Пластмасовото изделие наподобява използването на спринцовка. Ясно е, че фармацевтичните предприятия печелят огромни суми пари от факта, че двата продукта трябва да се продават винаги заедно. Обществото, от друга страна, спестява много пари, когато може повторно да използва нещо отново и отново. Намирам за напълно скандално това, че Комисията продължава да твърди, че това просто изделие трябва да бъде подложено на същата подробна процедура на изпитване – като че ли то задължително спада към същата система за изпитване – като лекарството – не съвсем същата като за самото лекарство, знам, но все пак като за приспособление, принадлежащо към него. Просто е ужасно, че не сме получили ясен отговор по този въпрос. Има толкова много хора, включително много дружества и здравни застрахователи, които страдат в резултат от факта, че този прост пластмасов предмет не беше отдавна одобрен. Той никога не е създавал други проблеми освен финансови...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, невродегенеративните заболявания, и по-конкретно болестта на Алцхаймер, са здравен приоритет на ЕС.

Въпросната болест има сериозни последици за болните, а не само по отношение на здравеопазването. Разходите за преките и неофициалните грижи са наистина високи. Всъщност болестта на Алцхаймер засяга не само болните, но и всички, които се грижат за тях.

Ето защо ние се нуждаем от европейски отговор на проблема, координиран отговор от всички държави-членки, полезни взаимодействия от съгласувани мерки, които се отнасят по-специално до областта на науката и научните изследвания и които са отговорни за засилването на превенцията и диагностиката, за да се подобри лечението – включително иновативното лечение – на разположение в момента, както и от разпространението на информация сред държавите-членки относно резултатите, постигнати на национално равнище, като по този начин се повишава осведомеността относно заболяването.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията.(EN) Г-н председател, уважаеми колеги, благодаря отново на Парламента и на колегите, които взеха думата, за тяхната ангажираност относно важната кауза за болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция.

Комисията приветства доклада на Парламента и неговите препоръки. Позволете ми да използвам възможността да подчертая, че Комисията изцяло се ангажира със собствено участие в мерките по отношение на болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция. Тези заболявания, за съжаление, са част от процеса на стареене за много европейски граждани.

Считам, че е наша колективна отговорност да работим заедно, за да сведем до минимум тяхната тежест и да инвестираме в иновации с цел превенция, диагностика, лечение и управление на тези заболявания.

Очаквам с нетърпение да подкрепя държавите-членки в техните усилия да работят в тясно сътрудничество с Парламента в борбата за справянето с болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция.

Относно петицията, внесена от г-н Klein, във връзка с инхалатора „Ефекто“ (Effecto), на първо място, трябва да заявя – в отговор на забележката на г-жа Mazzoni, че работата на Комисията е да бъде на страната на гражданите – че мога да ви уверя, че моята работа е да бъда на страната на пациентите. За мен е много важно като член на Комисията, отговарящ за здравеопазването, да не бъде компрометирана безопасността на пациентите, да не се съкращават и заобикалят процедурите, които сме въвели с цел да гарантираме, че всяко устройство с медицинско приложение е правилно проверено и безопасността му е гарантирана.

Проблемът тук не е как да се предоставя медикамент с парче пластмаса, както беше казано. Проблемът е, че имаме нужда от клинични доказателства, че продуктът е безопасен и за да се направи това, от вносителя на петицията, в случая г-н Klein, беше поискано да проведе клинични изследвания върху 24 пациенти. Това е обхвата на клиничните изпитвания, които бяха изискани.

Защо има съпротива срещу предоставянето на клиничните изпитвания? Коя е причината за тази съпротива? Това е нещо, което се питам. Необходимо е да знаем например универсално ли е приложението на изделието, с един конкретен медикамент ли ще се използва, или може да се използва с различни медикаменти? Ако това е така, медикаментите различни дозировки ли изискват? Има ли изделието система за регулиране на дозировката? Като лаик, ако се налагаше да използвам такова изделие, бих си задал тези въпроси. Това са въпросите, които органите си задават. Искането им е да има доказателство, че изделието ще е безопасно в ръцете на пациентите като цяло.

Съществува, както казах, точна процедура за гарантиране на безопасност и аз няма да я заобиколя. Беше казано, че съм обещал да проуча случая. Обещах за проуча случая и действително съм го проучил. Разполагам с много подробности по случая. Естествено, беше необходимо за някои детайли да науча от други, които са в Комисията от 1987 г. насам. Когато г-н Klein поиска среща с мен или с моя кабинет, аз веднага се съгласих. Моят „началник кабинет“ го информира, че сме готови за среща, за да обясним случая. Той ни отговори с имейл, в който поставяше множество условия, сред които като основа на срещата беше посочено, че Комисията на ЕС следва изцяло да поеме разноските. Това включваше самолетните билети и нощувките в Брюксел за него и неговия екип и аз не можех да се съглася с това.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, докладчик.(PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, бих искала да започна, като изразя благодарността си за всички казани думи относно доклада, който Парламентът внася относно болестта на Алцхаймер и други деменции. Всички знаем, че положението, на което сме свидетели, е твърде трагично и че не се диагностицира успешно, което вече беше споменато тук.

Искам да спомена само един въпрос, който присъстваше във всички направени изказвания, но който, може би, не беше подчертан в достатъчна степен, и това е въпросът за достойнството на пациентите и техните права, но не само на пациентите, а също и на членовете на техните семейства, на онези, които се грижат за тях, независимо дали са професионални или непрофесионални болногледачи, както и на здравните работници, свързани с този вид заболяване.

Доволна съм, наистина съм доволна, от това което каза членът на Комисията за споделяне на загрижеността на Европейския парламент и че Европейската Комисия гледа на всички препоръки, предложени от Парламента в доклада, положително и ще направи всичко, което влиза в правомощията й, за да ги приведе в действие.

Знаем, че всеки изминал ден е закъснял в тази област, като се има предвид това, което ни предстои. Знаем също, че утре Парламентът ще направи съобщение по този въпрос. Очакваме резултата от гласуването, г-н член на Комисията, но знаем, че европейската общественост очаква от нас много повече от солидарност и морално успокоение. Европейците очакват конкретни и подходящи мерки, г-н член на Комисията, и аз наистина се надявам, че Вие и Комисията – която има инициатива, с каквато, за съжаление, Парламентът не разполага – ще направите този въпрос толкова приоритетен, колкото обещавате, и че ще го превърнете в законодателна инициатива, така че да се зачитат правата на европейците и техните семейства, и към всички да има проявено отношение на равенство и достойнство, каквото те заслужават.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре (сряда, 19 януари 2011 г.).

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма.(GA) По приблизителни оценки 9,9 млн. души в Европа страдат от невродегенеративно заболяване като болестта на Алцхаймер. Със застаряването на населението на Европа изчисленията на Евростат са, че през 2050 г. броят на лицата с невродегенеративно заболяване ще бъде два пъти по-голям в сравнение с 1995 г. Освен това, тъй като тежестта за грижите се поема от членовете на семействата, е установено, че болестта засяга трима души от семейството на пациента. В това отношение, трябва да се гарантира предприемането на действия на европейско равнище, за да бъдат подпомогнати държавите-членки в предоставянето на подходяща помощ на пациентите и техните семейства.

Напълно съм съгласен, че здравната политика на ЕС следва да обяви деменцията за приоритет. Подобаващо признание заслужава да се отдаде на организациите на пациентите и болногледачите, като същите следва да вземат участие в информационни кампании и в определянето на изследователските програми. ЕС предоставя значителна парична сума –159 млн. евро – за 34 научни проекта, свързани с невродегенеративните заболявания; но тъй като ще има огромно увеличаване на тези заболявания, научните проекти в рамките на Осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания трябва да бъдат разширени и да включват изследвания върху поведенческите, когнитивните и безлекарствените терапии.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма.(RO) В европейските държави има данни за разпространението на болестта на Алцхаймер и други форми на деменция, събрани от „Алцхаймер Европа“. Болестта на Алцхаймер е била и остава основна причина за деменцията във всички държави. 74,5% от случаите на деменция са съсредоточени в Северна Америка, 61,4% в Европа и 46,5% в Азия. Има случаи на болестта на Алцхаймер в ЕС обаче, които не са диагностицирани. Според наличните неотдавнашни епидемиологични данни само половината от хората, страдащи от това заболяване, са открити в момента. Във връзка с това мисля, че държавите-членки трябва да развиват дългосрочни политики и планове за действие с цел ускоряване на достъпа до финансиране за научните изследвания в областта на деменцията и болестта на Алцхаймер, включително изследванията в областта на превенцията на база, съизмерима с икономическото въздействие на тези заболявания върху обществото. Те трябва също да предвиждат и вземат мерки по отношение на социалните и демографските тенденции и да се съсредоточат върху подкрепата, предоставяна на семействата, които се грижат за пациентите, като по този начин се предостави социална защита на уязвими лица, страдащи от деменция.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма.(IT) Внесената резолюция подновява нашата ангажираност към борбата с едно сериозно заболяване, което все още засяга всеки пети човек на възраст над 85 години. Моето мнение е, че са необходими ефективни и координирани действия в цяла Европа за осъществяването на по-нататъшен напредък в научноизследователската дейност и събирането на епидемиологични данни относно заболяването. Подходящата координация между държавите-членки може да допринесе за споделянето на най-добри практики в областта на лечението на пациентите и да помогне на гражданите да разберат важността на превенцията и ранната намеса. Инвестициите и сътрудничеството са от основно значение в тази област не само за намаляване на социалните разходи на тези заболявания, но така също и преди всичко за гарантиране, че на засегнатите лица ще се даде надежда за по-достоен живот. В този смисъл искам да подчертая, че деменциите, разбира се, не засягат само болните; те засягат също и хората около тях, като например членовете на семействата и здравните работници. Затова европейската стратегия следва да има за цел да осигури по-ефективна и практическа подкрепа за онези, които са изправени пред ежедневната задача да помагат на болните, запълвайки съществуващите празнини в областта на обучението на специалистите и лансирайки кампании за повишаване на осведомеността относно реалностите на това да живееш с болестта на Алцхаймер.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма.(EN) Към днешна дата ЕС все още няма адекватен отговор на болестта на Алцхаймер и не е приключил нито една политика за нейната превенция. Освен това е тревожно, че държави като Малта все още не предлагат реимбурсиране на медикаментите, необходими за лечението на пациенти с това заболяване. Независимо, че Комисията не може да се намесва в организацията на националните здравноосигурителни схеми, тя трябва да увеличи своите усилия за оказване на натиск върху държавите-членки, за да се гарантира, че всяко лице, страдащо от болестта на Алцхаймер, получава необходимото лечение. Призовавам Комисията наистина да превърне борбата с деменцията в европейски приоритет и да приключи изброените по-долу предложения в рамките на разумен период: (1) насърчаване на сърдечносъдовото здраве и инвестиране в по-здрава работна сила; (2) насърчаване на инициативи, осигуряващи социална и интелектуална ангажираност на хората в напреднала възраст; (3) насърчаване на държавите-членки системно да прилагат рутинен скрининг, позволяващ ранно диагностициране на заболяването, както и предоставяне на лесен достъп до медикаменти и лечение, след като болестта е вече настъпила; (4) гарантиране на провеждането на редовни епидемиологични изследвания на европейско равнище; (5) насърчаване на държавите-членки да използват по-пълноценно помощните технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), в писмена форма.(EN) Приветствам доклада като важна стъпка напред в борбата с деменцията. В момента един от всеки 20 души на възраст над 65 години и един от всеки 5 на възраст над 80 години страдат от деменция. Счита се, че повече от 8 милиона европейци на възраст между 30 и 99 години страдат от дегенеративни заболявания на нервната система, брой, който според учените може да се удвоява на всеки 20 години. Болестта на Алцхаймер представлява 50% от тези случаи. Близо десет милиона европейци страдат днес от деменция, като болестта на Алцхаймер е най-често срещаната форма. В Ирландия има 44 000 души с деменция. Повече от 50 000 са болногледачите на болни с деменция и около 100 000 души са пряко засегнати от деменцията. Като се има предвид, че забавянето на появата на болестта на Алцхаймер с пет години означава 50% по-малко заболели, приветствам съсредоточаването върху превенцията и ранното откриване от Европейската комисия. Приветствам съсредоточаването върху по-добрите научни изследвания в Европа, особено като знаем, че 85% от изследванията днес не са координирани в рамките на ЕС. За да съществува европейска стратегия в тази област, от съществено значение е различните държави да дадат предимство на изготвянето на национални планове за действие. Европейската стратегия трябва също така да се стреми към осигуряване на съществуването на услуги, които гарантират възможно най-голямо покритие, както и равни условия и лечение на пациентите.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), в писмена форма.(FI) Заболяванията, причиняващи загуба на паметта, са често срещан проблем в Европа. Приблизително десет милиона европейци страдат от тях в днешно време. Мнозинството от тях са с болестта на Алцхаймер. Много са факторите, влияещи на способността на хората да помнят и да учат нови неща. Сред тях са стресът, депресията, скръбта, прекомерното пиене, лошото хранене и медикаментите. Необходимо е да се обърне повече внимание на превенцията на тези заболявания от момента на навлизане в пубертета. Физическата и умствена активност, здравословното хранене и избягването на употреба на упойващи вещества предпазват хората от заболявания, причиняващи загуба на паметта. Като се справяме с рисковите фактори, свързани с тези заболявания, ние същевременно ще се справяме с факторите, свързани със сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания. В бъдеще трябва да се подчертае важността на осведомеността и неправителствените организации в борбата със заболяванията, причиняващи загуба на паметта. Организациите вършат много ценна работа. Трябва да им се окаже повече подкрепа, за да имат възможност болните с тези заболявания да получат по-задоволителна помощ. Освен това в бъдеще трябва да се отдаде повече внимание на лечебните центрове и тяхното качество. За съжаление, сега съществуващите не отговарят на изискванията. Във Финландия например е налице липса на взаимопомощ и подходящи центрове за дневни или дългосрочни грижи. Накрая, искам да привлека вниманието на всички към важността на подкрепата на персонала, специализиран в лечението на заболяванията, причиняващи загуба на паметта, тяхното подходящо обучение и развиването на умения и компетентност. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), в писмена форма.(FI) Искам да благодаря на г-жа Matias за нейния похвален доклад по собствена инициатива относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции. Всеки пети европеец ще развие заболяване, причиняващо загуба на паметта. Тези заболявания трайно оказват все по-голям натиск върху здравните системи, които се борят, за да се справят със застаряващото население, но също и върху болните и техните близки, изправени пред ново за тях положение. Няма консенсус по отношение на патогенезата на тези заболявания, но ранната интервенция в развитието им се счита за изключително важна. Докладът ще спомогне заболяванията, причиняващи загуба на паметта, да станат приоритетни измежду целите на здравеопазването на ЕС. Резултатът от гласуването ще изпрати правилното послание, а именно, че изследването на тези заболявания и тяхното лечение ще изискват сътрудничество на общоевропейско равнище. Въпреки че болните са предимно хора в напреднала възраст, с подобренията в диагностиката все по-често ще бъдат откривани ранните симптоми на тези заболявания сред работещото население. С цел засилване на сътрудничеството в Европа се нуждаем и от национални програми за паметта, които вече са започнали в някои държави-членки. Националните програми за паметта играят значителна роля за разпространяването на знания и най-добри практики, както и за намаляване броя на дейностите, които се препокриват.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), в писмена форма.(DE) Десет милиона души в Европа страдат от деменция; половината от тях са пациенти с болестта на Алцхаймер. Тези цифри ще продължат да се повишават в резултат на увеличената продължителност на живот. Докладът по собствена инициатива се движи в правилната посока с призива си за по-ефективен подход при лечението на деменцията, и по-специално на болестта на Алцхаймер. Особено внимание следва да се обърне на превенцията. Ранната диагностика, безплатният скрининг за рисковите групи и преди всичко по-доброто осведомяване на населението играят ключова роля в това, тъй като болестта на Алцхаймер обикновено се разпознава в прекалено късен стадий в ЕС. Продължаващото разпространение на деменцията налага необходимостта от европейска стратегия, която предлага, доколкото това е възможно, комплексни структури, предоставящи на пациентите равен достъп до информация и възможности за лечение. Не трябва да се забравя, че подкрепата на близките и болногледачите също е част от това. Освен това широките епидемиологични и клинични изследвания, както и по-доброто научно проучване на деменцията и болестта на Алцхаймер са важни фактори в борбата с деменциите.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), в писмена форма. (CS) Деменцията и особено болестта на Алцхаймер са не само сериозни медицински проблеми, но и изключително деликатни етични и социални проблеми, чиято тежест ще продължава да се увеличава във връзка със застаряването на населението на Европа. В представения документ съвсем правилно вниманието е съсредоточено върху различните аспекти на заболяването, и по-специално върху подкрепата за ранната диагностика, научните изследвания и подобряването на съществуващата грижа за пациентите. Въпреки това не по-малко важна според мен е областта на подкрепа на семействата на болните с деменция и подчертаването на недискриминиращия достъп до висококачествени здравни и социални грижи е от основна важност. Ролята на местните органи, общински или регионални, е от ключово значение тук, както и на доброволческите организации, които могат оперативно да отговорят на нарастващата нужда от тези служби. Европейската инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции е много важна също и за поставянето на това заболяване на сериозно и открито обсъждане в най-широкия смисъл на думата. Ето защо горещо приветствам и подкрепям инициативата.

 
Правна информация - Политика за поверителност