Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 18 януари 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): виж протокола
 3.Споразумение между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране - Споразумение между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Споразумение между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране - Споразумение между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране (продължeние на разискването)
 6.Преглед на белгийското председателство на Съвета (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Сливания на акционерни дружества (Кодифицирана версия) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (гласуване)
  7.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕО и Йордания с оглед на присъединяването на България и Румъния към ЕС (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (гласуване)
  7.3.Споразумение между ЕО и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (гласуване)
  7.4.Хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (гласуване)
  7.5.Европейски консенсус относно хуманитарната помощ (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (гласуване)
  7.6.Селското стопанство като сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Внесени документи: вж. протокола
 12.Време за въпроси към председателя на Комисията
 13.Правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи (разискване)
 14.Европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции - Инхалатори за астма (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване (разискване)
 17.Криза в Кампания, свързана с отпадъците (разискване)
 18.Нарушаване на свободата на изразяване и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация в Литва (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. Протокола
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1742 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (3804 kb)
Правна информация - Политика за поверителност