Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 18. ledna 2011 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko – Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Srbskem (rozprava)
 4.Přivítání
 5.Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko – Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Srbskem (pokračování rozpravy)
 6.Hodnocení belgického předsednictví Rady (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Fúze akciových společností (kodifikované znění) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (hlasování)
  7.2.Protokol k evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Jordánskem, s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (hlasování)
  7.3.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o leteckých službách (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (hlasování)
  7.4.Harmonizované podmínky pro uvádění ststavebních výrobků na trh (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (hlasování)
  7.5.Provádění evropského konsenzu o humanitární pomoci (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (hlasování)
  7.6.Zemědělství jako strategické odvětví v souvislosti se zajišťováním potravin (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise
 13.Práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči (rozprava)
 14.Evropská iniciativa pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence – Astmatické inhalátory (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 16.Situace na Haiti rok po zemětřesení: humanitární pomoc a obnova (rozprava)
 17.Kritická situace v souvislosti s odpadem v Kampánii (rozprava)
 18.Porušování svobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1095 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (4144 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí