Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 18. jaanuar 2011 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping – EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu)
 4.Tervitus
 5.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping – EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu jätkamine)
 6.Belgia eesistumise ülevaade (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Aktsiaseltside ühinemine (kodifitseeritud versioon) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (hääletus)
  7.2.EÜ ja Jordaania vahelise Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (hääletus)
  7.3.EÜ ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (hääletus)
  7.4.Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (hääletus)
  7.5.Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensus (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (hääletus)
  7.6.Põllumajanduse tunnistamine strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Infotund komisjoni presidendi osavõtul
 13.Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius (arutelu)
 14.Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlev Euroopa algatus – Astmainhalaatorid (arutelu)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Olukord Haitis aasta pärast maavärinat: humanitaarabi ja ülesehitustöö (arutelu)
 17.Campania jäätmekriis (arutelu)
 18.Sõnavabaduse rikkumine ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Leedus (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (991 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (3866 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika