Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2011 m. sausio 18 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas – Europos Bendrijų ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas − Europos Bendrijų ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijų tęsinys)
 6.Belgijos pirmininkavimo Taryboje apžvalga (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Akcinių bendrovių jungimas (kodifikuota redakcija) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (balsavimas)
  7.2.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Jordanijos protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (balsavimas)
  7.3.EB ir Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (balsavimas)
  7.4.Suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (balsavimas)
  7.5.Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (balsavimas)
  7.6.Žemės ūkio pripažinimas strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimo maistu saugumą (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 11.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 12.Klausimų Komisijos Pirmininkui valanda
 13.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse (diskusijos)
 14.Europos iniciatyva dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų – Astmos inhaliatoriai (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Haičio atstatymas praėjus vieniems metams po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas (diskusijos)
 17.Atliekų krizė Kampanijoje (diskusijos)
 18.Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 20.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (1044 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (3943 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika