Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 18 stycznia 2011 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Serbią (debata)
 4.Powitanie
 5.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu – Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i Serbią (ciąg dalszy debat)
 6.Podsumowanie belgijskiej prezydencji w Radzie (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Łączenie się spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (głosowanie)
  7.2.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Jordania uwzględniający przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do UE (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (głosowanie)
  7.3.Umowa między WE a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca przewozów lotniczych (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (głosowanie)
  7.4.Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (głosowanie)
  7.5.Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (głosowanie)
  7.6.Rolnictwo jako sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Tura pytań z udziałem przewodniczącego Komisji
 13.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (debata)
 14.Europejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji – inhalatory dla osób chorych na astmę (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Sytuacja na Haiti rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa (debata)
 17.Kryzys śmieciowy w Kampanii (debata)
 18.Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (1104 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (4360 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności