Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 18. januára 2011 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom – Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom – Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom (pokračovanie rozpravy)
 6.Zhodnotenie belgického predsedníctva Rady (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Zlúčenie a splynutie akciových spoločností (kodifikované znenie) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (hlasovanie)
  7.2.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Jordánskom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (hlasovanie)
  7.3.Dohoda medzi ES a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o leteckých službách (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (hlasovanie)
  7.4.Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (hlasovanie)
  7.5.Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (hlasovanie)
  7.6.Poľnohospodárstvo ako strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Hodina otázok pre predsedu Komisie
 13.Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
 14.Európska iniciatíva o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií – Inhalátory pre astmatikov (rozprava)
 15.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 16.Situácia na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova (rozprava)
 17.Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (rozprava)
 18.Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1112 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (4225 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia