Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 18. januar 2011 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): gl. zapisnik
 3.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija - Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija - Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Srbija (nadaljevanje razprave)
 6.Pregled belgijskega predsedovanja Svetu (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Združitev delniških družb (kodificirana različica) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (glasovanje)
  7.2.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med ES in Jordanijo, da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (glasovanje)
  7.3.Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (glasovanje)
  7.4.Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (glasovanje)
  7.5.Evropsko soglasje o humanitarni pomoči (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (glasovanje)
  7.6.Kmetijstvo kot strateški sektor v okviru prehranske varnosti (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Ura za vprašanja predsedniku Komisije
 13.Pravice pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (razprava)
 14.Evropska pobuda o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah - Inhalatorji za astmatike (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Razmere na Haitiju leto po potresu: humanitarna pomoč in obnova (razprava)
 17.Kriza z odpadki v Kampaniji (razprava)
 18.Kršitve svobode govora in diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti v Litvi (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 20.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (990 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (4136 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov