Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 3968k
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Σερβίας (συζήτηση)
 4. Υποδοχή
 5. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Σερβίας (συνέχεια της συζήτησης)
 6. Επισκόπηση της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (ψηφοφορία)
  7.2. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (ψηφοφορία)
  7.3. Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (ψηφοφορία)
  7.4. Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (ψηφοφορία)
  7.5. Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (ψηφοφορία)
  7.6. Η γεωργία ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Ώρα των ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 13. Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (συζήτηση)
 14. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας - Εισπνευστήρες για ασθματικούς (συζήτηση)
 15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16. Η κατάσταση στην Αϊτή έναν χρόνο μετά τον σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση (συζήτηση)
 17. Κρίση στην Καμπανία στον τομέα των αποβλήτων (συζήτηση)
 18. Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία (συζήτηση)
 19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Λήξη της συνεδρίασης


ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. SILVANA KOCH-MEHRIN
Αντιπροέδρου

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

 

2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Σερβίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση της συμφωνίας ΕΚ-Σερβίας

– Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας. Σύσταση (A7-0362/2010) του Jelko Kacin, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου [15619/1/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE)]

– Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΚ και Σερβίας. Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής [2010/2980(RSP)]

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, εισηγητής.(SL) Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας υπεγράφη τον Απρίλιο του 2008, και η μεταβατική, ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με τη Σερβία εφαρμόζεται με επιτυχία από τον Φεβρουάριο του 2010.

Η διαδικασία επικύρωσης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν το Κοινοβούλιο της Σερβίας επικύρωσε πρώτο την εν λόγω συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός πολιτικού, νομικού και οικονομικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας, και η Σερβία δεν μπορούσε να ακολουθήσει την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης χωρίς να έχει δρομολογηθεί η διαδικασία επικύρωσης.

Το 2009, η ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιελάμβανε αναφορές στη Σερβία, επειδή η διαδικασία επικύρωσης στα κράτη μέλη είχε περιέλθει σε τέλμα μετά την αποτυχία της Σερβίας να συνεργαστεί πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ). Μέχρι σήμερα, έντεκα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη συμφωνία αυτή, και για τον λόγο αυτόν, καλώ σήμερα τα υπόλοιπα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο το συντομότερο δυνατό.

Εάν, σήμερα, επικυρώσουμε τη συμφωνία σε αυτήν την ανώτερη συνέλευση, θα στείλουμε ένα ηχηρό και σαφές μήνυμα στήριξης για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες της Σερβίας. Αυτό, ωστόσο, από μόνο του, δεν θα διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης.

Το ψήφισμα σχετικά με τη Σερβία, επί του οποίου θα διενεργηθεί αύριο ψηφοφορία, μεταφέρει ακριβώς αυτό το μήνυμα στήριξης. Πρέπει να στηρίξουμε τη Σερβία στον μακρύ και δύσκολο δρόμο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως χώρα η οποία ήταν απομονωμένη για μεγάλο διάστημα και η οποία έχει παραμείνει ανέπαφη από τις σύγχρονες τάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομίας, η Σερβία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις.

Τα τελευταία δύο έτη, έχουμε δει την πολιτική σκηνή της Σερβίας να καθίσταται ολοένα και πιο φιλοευρωπαϊκή. Οι σέρβοι ηγέτες θα αποδείξουν καλύτερα την ειλικρινή τους προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες και στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, εάν επιλύσουν με επιτυχία τα προβλήματα και εάν υλοποιήσουν όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Ήδη έχουμε παρατηρήσει ορισμένες θετικές εξελίξεις. Επικροτούμε ειλικρινά την προθυμία της Σερβίας να συμβιβαστεί και την έγκριση του κοινού ψηφίσματος σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο τον Σεπτέμβριο του 2010 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την 1η Ιανουαρίου 2011, η Σερβία κατάργησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, και οι γενιές των νέων Σέρβων έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μορφωθούν, να σπουδάσουν και να εξελιχθούν. Ο πολιτικός έλεγχος επί των ενόπλων δυνάμεων έχει επίσης ενισχυθεί.

Αφετέρου, η πρόοδος της Σερβίας προς την ΕΕ έχει παρακωλυθεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι δύο πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου από το ΔΠΔΓ παραμένουν ελεύθερα.

Ο Ratko Mladić καταζητείται παραπάνω από 15 έτη μετά τη γενοκτονία της Srebrenica, το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράχθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επικροτούμε τη δήλωση της σερβικής κυβέρνησης ότι θεωρεί προτεραιότητά της την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, καλούμε τις σερβικές αρχές, όπως ανέφερε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, να μειώσουν ουσιαστικά το χάσμα μεταξύ της πολιτικής βούλησης την οποία έχουν επιδείξει και των απτών αποτελεσμάτων.

Ήρθε ο καιρός η Σερβία να κλείσει το οδυνηρό αυτό κεφάλαιο και να κάνει ένα νέο βήμα προς τη συμφιλίωση της περιοχής.

Η Σερβία δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει καθεστώς υποψήφιας χώρας έως ότου αποδείξει ότι συνεργάζεται πλήρως με το Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010.

Η πιο αδιάσειστη απόδειξη θα ήταν η σύλληψη και η έκδοση όσων έχουν καταδικαστεί. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες της Σερβίας να το καταφέρει αυτό δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα και παραμένουν ανεπαρκείς.

Έχουν επιτευχθεί σημαντικές αλλαγές στα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίες είναι περισσότερο έκδηλες στις σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κροατίας. Επικροτούμε ειδικότερα τη στάση του σέρβου προέδρου, η νέα προσέγγιση του οποίου έχει δώσει ισχυρή ώθηση στην επίτευξη μόνιμης συμφιλίωσης στην περιοχή.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλες προκλήσεις. Το Βελιγράδι πρέπει να επιδείξει μια εποικοδομητική σχέση στον επερχόμενο διάλογο με την Πρίστινα και, ανεξάρτητα από το ζήτημα του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, η σχέση μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας πρέπει να καταστεί εταιρική σχέση, ούτως ώστε ολόκληρη η περιοχή να μπορέσει ευκολότερα να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.

Το ίδιο επίσης ισχύει και για τις σχέσεις της Σερβίας με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το Βελιγράδι πρέπει να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ως χώρα με τους δικούς της θεσμούς, να διαπραγματευτεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του παρόντος, δεν συμβαίνει ακόμη κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου.(EN) Κυρία Πρόεδρε, αποτελεί μεγάλο προνόμιο και τιμή μου να επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη νέα μου ιδιότητά ως εκπροσώπου της ουγγρικής εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω, αξιότιμοι βουλευτές, ότι θα με θεωρείτε πρώην βουλευτή αυτού του Κοινοβουλίου και εγγύηση ότι η ουγγρική Προεδρία θα αποτελέσει μία Προεδρία η οποία θα πρόσκειται φίλα στο Κοινοβούλιο.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλους σας κατά τη διάρκεια των επόμενων πεντέμιση μηνών αυτής της Προεδρίας, τρέφοντας μεγάλες προσδοκίες. Θα μιλήσω στο εξής στη μητρική μου γλώσσα.

(HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά και τιμή λαμβάνω μέρος σε αυτήν τη συζήτηση, μετά από την οποία το Κοινοβούλιο θα προβεί σε ψηφοφορία επί της έγκρισης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που υπεγράφη με τη Δημοκρατία της Σερβίας. Θα ήθελα επίσης να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jelko Kacin, ο οποίος συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση επί του θέματος, και να επικροτήσω θερμά το ψήφισμα σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας. Όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών της περιοχής, η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ έχει ωφελήσει και τη Σερβία, ενώ η χώρα αυτή έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη Σερβία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία ενισχύει τους ήδη στενούς δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας, και δημιουργεί μια συμβατική σχέση μεταξύ των δύο μερών. Η συμφωνία θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου. Δημιουργεί έναν χώρο ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και ενισχύει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη σημαντικών οικονομικών οφελών για τη Σερβία. Η συμφωνία ενθαρρύνει τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας και θα βοηθήσουν τη Σερβία να αναπτύξει μια πλήρως λειτουργική οικονομία της αγοράς. Επιπλέον, η συμφωνία θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη αυξημένης συνεργασίας σε πολλούς τομείς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας στο μέλλον, και κυρίως, μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του παράνομου διασυνοριακού εμπορίου, καθώς και όσον αφορά τη βελτίωση των ισχυόντων κανονισμών περιβαλλοντικής προστασίας.

Το Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας στις 14 Ιουνίου 2010. Μέχρι σήμερα, έντεκα κράτη, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της Ουγγαρίας, έχουν εγκρίνει τη συμφωνία μέσω των κοινοβουλίων τους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλα τα κράτη μέλη θα επικυρώσουν τη συμφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Συμβούλιο θα στήριζε την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έως τα τέλη του 2011, το αργότερο όμως έως τις αρχές του 2012. Αυτό θα σήμαινε ότι η Σερβία θα σύναπτε μια φιλόδοξη συμβατική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή ακριβώς που αρχίζει να προετοιμάζεται εντατικότερα για την ένταξη. Οι ψήφοι σας θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη της διαδικασίας αυτής και στη συνέχισή της, λόγω της ομόφωνης υποστήριξης η οποία εκφράστηκε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων την 1η Δεκεμβρίου. Η Σερβία εξέφρασε τη δέσμευσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με την αίτηση ένταξης την οποία υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει τη γνωμοδότησή της. Η γνωμοδότηση αναμένεται το δεύτερο ήμισυ του 2011.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνεπάγεται πολυάριθμα οφέλη για τη Σερβία. Ταυτόχρονα, η Σερβία πρέπει ακόμη να υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν περαιτέρω προσπάθειες στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και του κράτους δικαίου, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, και συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Όπως αναφέρει επίσης η έκθεση την οποία υπέβαλε ο κ. Kacin, η διαδικασία ολοκλήρωσης προάγεται με βάση την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτόν. Επικροτώ το γεγονός ότι έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να επισημάνω ότι, κατά το περασμένο έτος, η Σερβία σημείωσε ιστορικής σημασίας πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη ειρήνης με τις γείτονες χώρες στην περιοχή. Επικροτώ επίσης τη στενή συνεργασία της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι του 2010 και το ψήφισμα του ΟΗΕ, αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την έναρξη διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Το Συμβούλιο στηρίζει πλήρως την Ύπατη Εκπρόσωπο κ. Ashton στο έργο το οποίο έχει επιτελέσει στον τομέα αυτόν. Πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση, αλλά το ενδεχόμενο ανάπτυξης διαλόγου προσφέρει τόσο στο Κοσσυφοπέδιο όσο και στη Σερβία την ευκαιρία να προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα συμπέρασμά μου. Είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης. Στο χέρι μας είναι να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι εάν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία μπορέσουν να ολοκληρωθούν με επιτυχία στη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας, αυτό θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα θετική ένδειξη και για τη Σερβία ότι η διαδικασία είναι ζωντανή και ότι οι βαλκανικές χώρες έχουν θέση στην οικογένεια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 2011 θα είναι ένα σημαντικό έτος για τη Σερβία, το οποίο θα φέρει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Επικροτώ την ευκαιρία την οποία προσφέρει στη Σερβία αυτή η νέα συμφωνία, ούτως ώστε να οικοδομήσουμε μαζί ένα κοινό μέλλον σε μια ειρηνική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάω σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψηφοφορία έγκρισης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Σερβίας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου προς τον εισηγητή για τη Σερβία, κ. Jelko Kacin, για την έκθεσή του σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας.

Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη Σερβία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θεμελιώδης στόχος της συμφωνίας αυτής είναι να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μεταρρυθμίσεις και να προετοιμάσει τη Σερβία για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σημαντικό ορόσημο θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά για τη Σερβία, καθώς η χώρα καταβάλλει εκ νέου προσπάθειες για την προώθηση της συμφιλίωσης στην περιοχή.

Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο μέσω του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης και της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, ένα ανανεωμένο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, και ένα δίκτυο υποεπιτροπών οι οποίες καλύπτουν εκτενώς τους περισσότερους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι φυσικό, θεσπίζει επίσης ένα ειδικό όργανο μεταξύ αυτού του Κοινοβουλίου και του σερβικού κοινοβουλίου, τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Από οικονομική άποψη, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης προβλέπει τη σταδιακή δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών και τη βαθμιαία ενσωμάτωση της Σερβίας στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο οικονομικά οφέλη τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη Σερβία. Όπως συνέβη και στην Κεντρική Ευρώπη τη δεκαετία του 1990, η συμφωνία θα τονώσει τις επενδύσεις, και ειδικότερα τις έμμεσες επενδύσεις. Θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας και θα βοηθήσει τη Σερβία να προχωρήσει σε μια λειτουργική οικονομία της αγοράς.

Τα οφέλη της συμφωνίας αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου σημαντικά. Η αγορά της Σερβίας είναι ανοικτή πλέον στους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλοτε σχετικά υψηλοί δασμοί θα καταργηθούν ολοκληρωτικά μέσα σε περίπου δύο έτη, με εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα.

Επιπλέον, εντάσσοντας σταδιακά τη Σερβία στην εσωτερική αγορά, οι συνθήκες θα καταστούν περισσότερο σταθερές και προβλέψιμες για τους επενδυτές. Οι κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις ευθυγραμμίζονται με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εναρμονίζεται επίσης σταδιακά με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευμεγέθης σερβική αγορά συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ανοίγει προοδευτικά στους ευρωπαίους υποβάλλοντες προσφορά.

Η διαμόρφωση στενότερων δεσμών με τη Σερβία συνεπάγεται αρκετά άλλα πλεονεκτήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, καθώς θα διευκολύνει τη συνεργασία στους τομείς, παραδείγματος χάριν, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και ασφάλειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών και των τελωνείων. Συμβάλλει επομένως, ώστε να καταστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νοτιανατολική Ευρώπη περισσότερο αξιόπιστη και αποτελεσματική.

Τέλος, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι η Σερβία πρότεινε την υλοποίηση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Τέθηκε επίσημα σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2010, αλλά η Σερβία αποφάσισε να την εφαρμόσει μετά την υπογραφή της τον Απρίλιο του 2008. Η Σερβία απέδειξε με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή της για την οικονομική της ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι στιγμής έχει σημειώσει θετικές επιδόσεις.

Από τις 14 Ιουνίου 2010, όταν το Συμβούλιο αποφάσισε να δρομολογήσει τη διαδικασία επικύρωσης για τη συμφωνία, εννέα κράτη μέλη γνωστοποίησαν την επικύρωση και δύο ακόμη έχουν εξασφαλίσει την έγκριση των κοινοβουλίων τους. Η σημερινή ψηφοφορία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσει επιπρόσθετη ώθηση στη διαδικασία αυτή χάρη στην ομόφωνη υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ελπίζω ότι η επικύρωση από τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα ακολουθήσει σύντομα.

Ας συνοψίσω εστιάζοντας την προσοχή στην πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας ως μια άρτια μελετημένη συμβολή στη σημερινή πολιτική συζήτηση. Είμαι επομένως ευγνώμων στον εισηγητή, κ. Jelko Kacin. Το ψήφισμα στέλνει στη Σερβία τόσο ένα μήνυμα στήριξης για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Σερβίας όσο και ένα μήνυμα προσδοκίας όσον αφορά τις βασικές προκλήσεις που περιμένουν τη Σερβία στην πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στο πλαίσιο της κατάρτισης της γνωμοδότησης για την αίτηση ένταξης της Σερβίας.

Τον περασμένο Νοέμβριο βρισκόμουν στο Βελιγράδι για να παραδώσω ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο στον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδιο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι σερβικές αρχές εργάζονται επί του παρόντος σκληρά προκειμένου να ετοιμάσουν τις απαντήσεις τους, οι οποίες αναμένονται έως τα τέλη του μήνα. Ενθαρρυντική θεωρώ την έγκριση από τη σερβική κυβέρνηση στις 30 Δεκεμβρίου ενός σχεδίου δράσης ως συνέχεια στην έκθεση προόδου της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα αναλύσει διεξοδικά τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και τα μέτρα τα οποία θα λάβουν οι σερβικές αρχές τους ερχόμενους μήνες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της με στόχο την έκδοση γνωμοδότησης κατά το δεύτερο ήμισυ του 2011.

Όπως δήλωσε η συνάδελφός μου από την Ουγγαρία, το 2011 είναι ένα σημαντικό έτος για τη Σερβία: ένα έτος απαιτητικών προκλήσεων, καθώς και ένα έτος ευκαιριών. Η πορεία έχει χαραχθεί και οι στόχοι είναι γνωστοί, αλλά από τη Σερβία εξαρτάται αν θα ακολουθήσει την πορεία αυτή, αν θα εκπληρώσει τα απαιτούμενα κριτήρια, και, όταν θα είναι έτοιμη, αν θα συμμετάσχει στη διαπραγματευτική διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπεισμένος ότι, με την κοινή υποστήριξή μας, η Σερβία θα συνεχίσει να προβαίνει στις σωστές ευρωπαϊκές επιλογές και να σημειώνει πρόοδο στις προσπάθειες ολοκλήρωσής της. Η προσπάθεια αυτή θα στείλει ένα θετικό μήνυμα για ολόκληρη την περιοχή σε μια εποχή όπου χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε εκ νέου τις ευρωπαϊκές της προοπτικές, προκειμένου να εδραιώσουμε την ειρήνη και να προωθήσουμε την οικονομική ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, η έκθεση για τη Σερβία είναι εξαιρετική. Συγχαίρω τον εισηγητή, κ. Jelko Kacin.

Έχω την εντύπωση ότι επιτέλους η Σερβία αποφάσισε ότι πραγματικά επιθυμεί να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Η πλειονότητα της πολιτικής ελίτ πιστεύει ότι αυτή είναι η ευνοϊκότερη επιλογή. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της αναταραχής των τελευταίων δύο δεκαετιών. Η Σερβία γνώρισε το τέλος του κομμουνισμού, την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, τους πολέμους που επακολούθησαν, τη διακυβέρνηση του Slobodan Milošević, τον βομβαρδισμό του 1999, τη ραγδαία αναπτυσσόμενη μαφία και εγκληματικότητα, τη βία, τους πρόσφυγες – μια θλιβερή και τραυματική ιστορία. Η απόφαση της ευρωπαϊκής επιλογής, επομένως, συνιστά σημαντικό επίτευγμα και σηματοδοτεί ότι η Σερβία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.

Εξακολουθούν να υπάρχουν δύο σημαντικά πολιτικά προβλήματα: η σύλληψη και μεταφορά του Ratko Mladić στο Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, και ο συμβιβασμός με την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Και τα δύο αυτά προβλήματα υποδηλώνουν ψυχολογικούς φραγμούς. Ο Mladić έχει τους προστάτες του, και η απώλεια του Κοσσυφοπεδίου είναι οδυνηρή για μια αξιόλογη μερίδα της σερβικής κοινωνίας· οποιαδήποτε απώλεια εδάφους είναι οδυνηρή. Σε αυτά μπορούν να προστεθούν αρκετοί άλλοι τομείς που χρειάζονται προσοχή, ιδίως η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και της απονομής δικαιοσύνης, η καθιέρωση όρων της αγοράς και η πλήρης διαφάνεια όσον αφορά το παρελθόν της Σερβίας, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των αρχείων.

Οι οιωνοί για την πορεία της Σερβίας προς την Ευρώπη είναι δικαιολογημένα αίσιοι. Υπάρχει σαφής δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτή. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ελίτ και η κοινωνία αναγνωρίζονται και οι τεχνικές προετοιμασίες προχωρούν. Εάν όλα πάνε καλά, η Σερβία θα λάβει τη γνωμοδότηση το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους και εν συνεχεία θα της χορηγηθεί το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Ο δρόμος για την Ευρώπη δεν θα είναι εύκολος, αλλά η Ευρώπη συνολικά θα ωφεληθεί από μια σταθερή και δημοκρατική Σερβία.

 

4. Υποδοχή
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Πριν προχωρήσουμε με τον κατάλογο των ομιλητών, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να καλωσορίσω έναν καλεσμένο που παρακολουθεί τη σημερινή συζήτησή μας, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Σερβίας, κ. Božidar Đelić. Σας καλωσορίζουμε θερμά, κ. Đelić. Χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας.

 

5. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Σερβίας (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνέχιση της κοινής συζήτησης της συμφωνίας ΕΚ-Σερβίας.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Kacin για το ισορροπημένο και εμπεριστατωμένο κείμενο που παρουσίασε. Η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στηρίζει ένθερμα την ενταξιακή προοπτική της Σερβίας, μίας χώρας που έκανε τεράστια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια και που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εδραίωση της ειρήνης και σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια. Η σημερινή έγκριση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εκ μέρους του Κοινοβουλίου αποτελεί λοιπόν ιστορική στιγμή και την καλωσορίζουμε. Με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλωσορίζουμε επίσης την αίτηση ένταξης που υπέβαλε η χώρα υπογραμμίζοντας ότι υπολείπονται ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν.

Πρέπει να είναι σαφές ότι η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική προτεραιότητα της Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της χώρας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι απόλυτη διεθνής υποχρέωση και πρέπει να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς, όχι γιατί το θέλει η Ευρώπη, αλλά γιατί η απόδοση δικαιοσύνης συμβάλλει στη συμφιλίωση με το παρελθόν και επιτρέπει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ όλων των λαών της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι ο σερβικός λαός υπήρξε θύμα αυτού του πολέμου. Η Σερβία είναι σήμερα η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και εσωτερικά μετατοπισμένων στην Ευρώπη. Άνθρωποι που χρειάζονται περίθαλψη, στέγη και ένταξη στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης η Ένωση πρέπει να υποστηρίξει έμπρακτα κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, την πρόσφατη δέσμευση των Προέδρων της Σερβίας και της Κροατίας να επιζητήσουν από κοινού λύσεις για το πρόβλημα των προσφύγων.

Η απόφαση για έναρξη διαλόγου με τις αρχές του Κοσόβου έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή. Υποστηρίζουμε το διάλογο που πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό προς όφελος όλων των κατοίκων του Κοσόβου και που ελπίζουμε να συμβάλει στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον των λαών της περιοχής. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο της Σερβικής Κυβέρνησης, κύριο Đelić, για τη χθεσινή του δήλωση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Σερβία επιζητεί ένα ιστορικό συμβιβασμό σε σχέση με το Κόσοβο. Αυτός ο συμβιβασμός πράγματι είναι αναγκαίος και πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε για την επίτευξή του.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(RO) Κυρία Πρόεδρε, ως φιλελεύθερη, οφείλω να τονίσω ότι η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη αποτελεί μία Ομάδα η οποία πάντοτε στήριζε τη διαδικασία διεύρυνσης, επειδή πιστεύουμε σε μία Ευρώπη αποτελούμενη από όλα τα μέλη της, ήτοι σε μια ισχυρή, ενωμένη Ευρώπη. Ως Ρουμάνα, δεν μπορώ παρά να επικροτήσω αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας, τονίζοντας παράλληλα ότι η Σερβία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και ότι το ταξίδι της προς την Ευρώπη δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί χωρίς δυσκολίες λόγω του ταραγμένου παρελθόντος της. Ωστόσο, η Σερβία πρέπει να προχωρήσει και να προσπαθήσει να ξεχάσει το παρελθόν, επειδή η συμφιλίωση με το παρελθόν δεν πρέπει να στέκεται εμπόδιο στον δρόμο για την εκπλήρωση του μελλοντικού της πεπρωμένου στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν κατάλληλα, άρτια και προσεκτικά τα κριτήρια της Κοπεγχάγης σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας, επειδή μόνο αυτά εξασφαλίζουν τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, του κράτους δικαίου και των βιώσιμων δημοκρατιών. Πιστεύω ότι τα δύο τελευταία αυτά έτη από την ιστορική απόφαση εκκίνησης της ευρωπαϊκής πορείας αποδεικνύουν ότι τόσο η κυβέρνηση στο Βελιγράδι όσο και ο σερβικός λαός διακατέχονται από κίνητρα και αποφασιστικότητα. Πιστεύουν ολόψυχα σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα, επειδή τι άλλο μπορεί να είναι πιο σημαντικό από την έγκριση ευρωπαϊκών αποφάσεων από μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει εξαναγκαστεί να λάβει τις αποφάσεις αυτές από νομικές απαιτήσεις ή από απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται από τους κανόνες αυτού του πολιτικού παιχνιδιού.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να σταθεροποιηθεί η οικονομία της Σερβίας. Πράγματι, οι ενδείξεις που παρατηρούμε επί του παρόντος, όσον αφορά τη σερβική οικονομία, είναι εξαιρετικές. Η σταθεροποίηση της οικονομίας είναι ύψιστης σημασίας. Ωστόσο, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πολυπολιτισμικότητα των Βαλκανίων, κάτι το οποίο έχει αποτελέσει ευαίσθητο ζήτημα. Το πρόβλημα των μειονοτήτων στην περιοχή αυτή δεν πρέπει να δημιουργήσει διαμάχη. Πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο ένα μοντέλο το οποίο προωθεί την ενίσχυση και την υποστήριξη των μειονοτήτων και της πολιτισμικής συμφιλίωσης.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(NL) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή της ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ. Επομένως, είμαστε ευχαριστημένοι με την αναμφίλεκτα φιλοευρωπαϊκή πορεία της παρούσας κυβέρνησης. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, καμία πλευρά δεν πρόκειται ακριβώς να επιβραβευθεί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη διαδικασία ένταξης. Η ΕΕ επιτρέπει στον εαυτό της να φέρεται με επιπολαιότητα.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η φιλοευρωπαϊκή πολιτική της Σερβίας, έλαβε απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης πριν καν συμμορφωθεί πλήρως με τα κριτήρια. Η Σερβία έλαβε την ειδοποίηση τον Οκτώβριο, σε αντάλλαγμα για τη μετριοπαθή στάση της σε σχέση με το Κοσσυφοπέδιο. Το μήνυμα το οποίο στέλνει η ΕΕ είναι ότι τα πολιτικά παιχνίδια, και όχι η συμμόρφωση με τα κριτήρια, είναι εκείνα τα οποία θα καθορίσουν τη διαδικασία ένταξης. Δεν θα έπρεπε να επιβραβεύσουμε τη Σερβία επειδή συμπεριφέρεται σαν ώριμη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να αναμένουμε από τη Σερβία να αναλάβει έναν υπεύθυνο ρόλο ως περιφερειακός ηγέτης όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο και τη Βοσνία ως λογική έκβαση, χωρίς να χρειάζεται να την επιβραβεύσουμε με τον ίδιο τρόπο που επιβραβεύει κανείς ένα παιδί, δίνοντας του ένα γλυκό επειδή ήταν φρόνιμο.

Ένα πράγμα το οποίο οφείλουμε τουλάχιστον να κάνουμε είναι να πάψουμε να υποχωρούμε κάθε φορά που έρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της καταδίωξης του Mladić και του Hadžić. Εδώ μιλάμε για τους δράστες φρικαλέων εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας. Δεν θα πρέπει να ξεφύγουν έχοντας διαπράξει δολοφονίες. Η Σερβία μπορεί, και πρέπει, να καταβάλει πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για τη σύλληψή τους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η πλήρη συνεργασία με το ΔΠΔΓ να αποτελέσει ασήμαντο ζήτημα, το οποίο θα παραβλεφθεί προς όφελος της διπλωματίας. Η ετυμηγορία επ’ αυτού εναπόκειται σε όσους είναι σε θέση να κρίνουν αν η Σερβία συνεργάζεται πλήρως, και αυτός είναι ο εισαγγελέας κ. Brammertz. Για τον λόγο αυτόν, σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της τροπολογίας μας.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κυρία Πρόεδρε, η πρόοδος της Σερβίας προς την ένταξη στην ΕΕ επιταχύνεται, και δικαίως, όπως αποδεικνύεται από την εξαιρετική έκθεση Kacin.

Όταν βρέθηκα στη Σερβία τον περασμένο Οκτώβριο, εντυπωσιάστηκα από τη δέσμευση και την προσπάθεια της δυναμικής, φιλοδυτικής, δημοκρατικής κυβέρνησης της Σερβίας. Η Σερβία είναι βέβαιο ότι έχει ακόμη μεγάλο δρόμο μπροστά της όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Εμείς στην Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ελπίζουμε επίσης ότι ο Ratko Mladić θα συλληφθεί και θα σταλεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, μολονότι δεν είναι σε καμία περίπτωση βέβαιο ότι βρίσκεται σε σερβικό έδαφος. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να ανταμειφθεί και να επιβραβευθεί η πρόοδος της Σερβίας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, για παράδειγμα επικυρώνοντας τώρα τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, κυρίως επειδή ορισμένοι γείτονες της Σερβίας, όπως η Κροατία, έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά την πορεία ένταξης στην ΕΕ.

Η σχέση της Σερβίας με το Κοσσυφοπέδιο είναι προβληματική, αλλά όχι ανεπίδεκτη επίλυσης. Εγώ, προσωπικά, πιστεύω ότι μια δίκαιη, πλήρης και τελική διευθέτηση βάσει των αρχών της διχοτόμησης και της «γης έναντι ειρήνης» που παρατηρούμε στη Μέση Ανατολή θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Κατά την άποψή μου, η ΕΕ θα πρέπει να αξιολογήσει δεόντως την επιλογή αυτή στη διάρκεια του επερχόμενου διαλόγου τον οποίο διαχειρίζεται η Ύπατη Εκπρόσωπος. Θα ήταν επικίνδυνα κοντόφθαλμο να παραβλέψουμε την επιλογή αυτή χωρίς προηγουμένως να την εξετάσουμε, και θα διαιωνίζαμε το καθεστώς αφάνειας του Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση σε επίπεδο ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (CS) Κυρία Πρόεδρε, η μεγαλύτερη μορφή στη σερβική ιστορία, ο Άγιος Σάββας, είχε πει ότι οι Σέρβοι είναι λαός τόσο της Ανατολής και όσο της Δύσης. Από αυτό προκύπτει το πρόβλημα ότι δεν εμπιστεύονται τους λαούς της Δύσης, επειδή θεωρούν τον εαυτό τους λαό της Ανατολής, και δεν εμπιστεύονται τους λαούς της Ανατολής, επειδή θεωρούν τον εαυτό τους λαό της Δύσης. Στην πραγματικότητα, η Σερβία είναι μια γέφυρα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, μια χώρα-κλειδί για την ευρωπαϊκή ενότητα και, τέλος, ακόμη και το μυθιστόρημα του σέρβου συγγραφέα, Dobrica Ćosić, «Ώρα θανάτου», δείχνει ότι η Σερβία είναι αποφασιστικής σημασίας όσον αφορά την ενότητα ή τη διάσπαση της Ευρώπης.

Πιστεύω ότι είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε τη θεμελιώδη σημασία της Σερβίας για την ευρωπαϊκή ενότητα. Αποτελεί την καθοριστική οικονομία των Βαλκανίων, και χωρίς τα Βαλκάνια δεν πρόκειται να υπάρξει ευρωπαϊκή ενότητα. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε κοινές προκλήσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν σχετικά γρήγορα, όπως τα προβλήματα των προσφύγων στη Σερβία (στο σερβικό έδαφος υπάρχουν περίπου 750.000 πρόσφυγες), περιβαλλοντικά προβλήματα (ορισμένα χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990) και η λειτουργία των ναυτικών διαδρόμων στον Δούναβη (διαθέτουμε μια διακομματική ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερωμένη στον Δούναβη), και θα πρέπει επίσης να επιδιώξουμε να συνδράμουμε τη Σερβία όσον αφορά μια θαρραλέα μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι η έκθεση του κυρίου Kacin είναι απόλυτα ισορροπημένη και τον συγχαίρω για αυτήν. Η πρόοδος της Σερβίας σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις απεικονίζεται στην έκθεση αυτή με ρεαλιστικό τρόπο. Μάλιστα δε εχθές στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είχαμε μία ικανοποιητική παρουσίαση των εξελίξεων από τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Σερβίας.

Παρόλα αυτά, σημαντική παραμένει η εκκρεμότητα για τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των τελευταίων φυγάδων στη Χάγη, που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Σερβίας.

Η ελευθερία του Τύπου είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να λύσει η Σερβική Κυβέρνηση, αφού δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές πιέσεις ή άλλες επιρροές που να εμποδίζουν την ανεξαρτησία των Σέρβων δημοσιογράφων.

Ένα ακόμη πρόβλημα που ταλανίζει τη Σερβία είναι ο μεγάλος αριθμός προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης και φτώχειας, ενώ η ανεργία φθάνει στο 19%. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Σερβία και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή πέρασε ένα πόλεμο μόλις πρόσφατα.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). (NL) Κυρία Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να εστιαζόμαστε μόνο στη σύλληψη και στη δίκη του εγκληματία πολέμου Mladić. Η Σερβία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με το οργανωμένο έγκλημα. Πολλοί ομιλητές το έχουν ήδη αναφέρει και δεν πρέπει να υποτιμούμε τα προβλήματα αυτά. Έχει, βέβαια, σημειωθεί πρόοδος, όχι όμως αρκετή ούτως ώστε να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο, σε καμία περίπτωση.

Κάτι άλλο, βεβαίως, είναι ότι η Σερβία είναι μια φτωχή χώρα, όπως όλες αυτές οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Πρόκειται για φτωχές χώρες και η ένταξή τους θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για τους ευρωπαίους πολίτες. Στη Σερβία υπάρχει πολύ περισσότερη διαφθορά απ’ ό,τι στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν θα έπρεπε ποτέ να ενταχθούν στην Ένωση. Αυτό θα οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά τη διαφθορά, και στη Σερβία υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη διαφθορά. Θεωρώ ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίμονο πρόβλημα και ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δυνατόν να λυθεί τόσο απλά. Σας ζητώ, λοιπόν, να μην το υποτιμάτε.

Επιπλέον, η πιθανή ένταξη της Σερβίας, όπως και η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μετανάστευση προς τη Δυτική Ευρώπη, μετανάστευση η οποία δεν θα μας ωφελήσει καθόλου.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Σερβίας έχουν σημασία τόσο για τη Σερβία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να αναφέρω δύο παρατηρήσεις. Προκειμένου να διαπραγματευτούμε κατάλληλα τη συμφωνία και να διαχειριστούμε δεόντως τη διεργασία ενσωμάτωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσει προσδιορίζοντας και αναγνωρίζοντας τα συμφέροντά της. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει το αλβανικό πρόβλημα το οποίο ακόμη δεν έχει λυθεί, μια έλλειψη γεωπολιτικής συνοχής στο νότιο τμήμα της, και μια μαύρη τρύπα οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς στην περιοχή των Βαλκανίων. Τούτο σημαίνει ότι, στο κέντρο της Ένωσης, απαιτείται μια διευρυμένη λειτουργική και συνεκτική αγορά για καλύτερους διαδρόμους μεταφορών στην περιοχή αυτή. Κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί χωρίς τη συμβολή της Σερβίας.

Δεύτερον, πρέπει να αποφεύγουμε να αντιμετωπίζουμε τη Σερβία ως ευρωπαϊκή χώρα δεύτερης κατηγορίας και να της απευθύνουμε κηρύγματα σε κάθε ευκαιρία. Η Σερβία έχει πράγματι αμαρτήσει πολλάκις, αλλά η ευρωατλαντική συμβολή στα αμαρτήματα που διαπράχθηκαν ήταν επίσης σημαντική. Το 2011 ήταν πράγματι ένα έτος δυσκολιών και ευκαιριών τόσο για τη Σερβία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες αυτές εκτός αν αφήσουμε κατά μέρος τον ναρκισσισμό και αν αντιμετωπίσουμε τη Σερβία ως ομότιμη χώρα.

Μόνο μια αξιοπρεπής Σερβία μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο για την ιστορική συμφιλίωση στα Βαλκάνια και την ιστορική επανένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση του κ. Kacin συμβάλλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, συμπαρατάσσομαι με όσους εξύμνησαν και επικρότησαν την έκθεση του συναδέλφου μου, Jelko Kacin, και συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις του ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Σερβία θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Την τελευταία δεκαετία στηρίζω τον στόχο της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου όταν ήμουν Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τα Βαλκάνια. Συνεργάστηκα στενά με τον εισηγητή μας για την προάσπιση της δυνατότητας πραγματοποίησης ταξιδιών με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και χάρηκα όταν η δυνατότητα αυτή εξασφαλίστηκε για τη Σερβία, μεταξύ άλλων, πριν από ένα έτος. Πιστεύω ότι πρόκειται για μία πραγματικά ζωτικής σημασίας συμβολή στις διαπροσωπικές επαφές και στη διεύρυνση των οριζόντων και, τέλος, στην εγγύηση της ασφάλειας με την ευρύτερή της έννοια.

Ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Σερβία έχουν ήδη αναφερθεί. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σχετικά με την πρόκληση της δικαστικής μεταρρύθμισης. Η έκθεση προόδου της Επιτροπής το περασμένο φθινόπωρο προκάλεσε ανησυχία σχετικά με τον μη διαφανή τρόπο με τον οποίο διεξάγονταν οι διαδικασίες επαναδιορισμού, διακυβεύοντας την αρχή της ανεξαρτησίας του δικαστικού κλάδου και δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο πολιτικής επιρροής. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα καθοριστικό ζήτημα ως προς το κράτος δικαίου.

Σε συνάρτηση με τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, στη Χάγη, ο κ. Kacin δήλωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εχθές το βράδυ ότι η Σερβία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να εντοπίσει και να συλλάβει τους υπόλοιπους δύο καταδικασθέντες και να τους μεταφέρει στη Χάγη, αλλά ο Serge Brammertz, ο Γενικός Εισαγγελέας, στην ομιλία του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η Σερβία έπρεπε να καλύψει το χάσμα μεταξύ της δεδηλωμένης δέσμευσής της για τις συλλήψεις και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεών της στην περιοχή. Δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Η Σερβία πρέπει να ακολουθήσει μια πιο προληπτική προσέγγιση στη σύλληψη των φυγάδων, και επομένως φοβούμαι ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας, και το χάσμα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γεφυρωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κι εμείς τασσόμαστε υπέρ της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, φυσικά, της Σερβίας. Κάθε χώρα είναι, βεβαίως, διαφορετική, αλλά η περιοχή είναι αλληλένδετη και η δράση κάθε χώρας στην περιοχή έχει κρίσιμο αντίκτυπο στην επιτυχία της ίδιας της διεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω, για άλλη μία φορά, ότι, κατά την άποψή μας, η διαδικασία ένταξης της Σερβίας δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δώσει το πράσινο φως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και, όπως ανέφερε μόλις η συνάδελφος βουλευτής, χωρίς πιο προληπτική και, κυρίως, πιο αποτελεσματική συνεργασία με το Δικαστήριο στην περιοχή.

Έχουν σημειωθεί επίσης θετικές εξελίξεις. Μία τέτοια εξέλιξη ήταν η θέσπιση τoυ νόμου για την ισότητα των φύλων, για την οποία χαρήκαμε ιδιαίτερα. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε τώρα είναι η πραγματικά ταχεία εφαρμογή του και καλούμε την Επιτροπή να διαθέσει χρηματικούς πόρους προκειμένου να στηρίξει αυτήν τη διεργασία. Εάν η περιοχή αυτή επιθυμεί να αναπτυχθεί συνολικά, χρειαζόμαστε επίσης ξανά περισσότερες επιλογές δημόσιων μεταφορών στην περιοχή και διαμέσου αυτής. Καλώ επίσης, εν προκειμένω, την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη στήριξη και χρηματοδότηση στην περιοχή αυτή με το μέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA), καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι επαφή μεταξύ των λαών και όχι απλώς μεταξύ των ηγετών. Η επαφή αυτή θα προαχθεί ιδιαίτερα εάν διευκολυνθεί περισσότερο η κινητικότητα του πληθυσμού της περιοχής.

Η κινητικότητα αποτελεί επίσης ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα απλώς να αναφέρω εν τάχει προτού ολοκληρώσω, ειδικότερα όσον αφορά τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τις οποίες το Βελιγράδι εξακολουθεί να εκδίδει για επτά περιοχές στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Καλούμε το Βελιγράδι να σταματήσει επιτέλους να εκδίδει αυτές τις πινακίδες κυκλοφορίας για το Κοσσυφοπέδιο.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η Σερβία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Η Σερβία είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Σερβία είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Σερβία δεν είναι απλώς ένα τμήμα του ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου. Η Σερβία, επομένως, πρέπει να είναι μέρος ενός πολιτικού χάρτη της Ευρώπης, γι’ αυτό ας μην αναζητούμε προφάσεις για να καθυστερήσουμε την πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση ότι η ΕΕ σε ορισμένες περιπτώσεις αγνόησε αυτήν τη χώρα και υπήρξε ανισότητα μεταξύ της μεταχείρισης συγκεκριμένων χωρών των Βαλκανίων και της Σερβίας. Πρέπει να δώσουμε οριστικό τέλος σε αυτήν την ανισότητα. Ας μην αναζητούμε προφάσεις –ξανατονίζω– για να καθυστερήσουμε την πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σερβικό έθνος έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αποκτήσει μια θέση μεταξύ των εθνών της Ευρώπης το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Κυρία Πρόεδρε, επί του παρόντος, η οικονομική κρίση στη Σερβία και στα Δυτικά Βαλκάνια κορυφώνεται. Η επισφαλής αυτή κατάσταση συνεπάγεται τον κίνδυνο εκ νέου έξαρσης των λαϊκιστικών και εθνικιστικών αντιλήψεων. Επίτροπε Füle, δεν είναι καιρός να συγκροτήσουμε ένα αναπτυξιακό ταμείο για τα Δυτικά Βαλκάνια κατά το πρότυπο του μεταπολεμικού σχεδίου Μάρσαλ;

Κύριε Επίτροπε, έχω μια δεύτερη ερώτηση για εσάς. Εχθές πληροφορήθηκα το ενδεχόμενο της ανάπτυξης ενός νέου πεδίου ταραχών στη Σερβία από κάποιον ο οποίος γνωρίζει εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό αφορά τις δραστηριότητες ριζοσπαστικών ισλαμικών δυνάμεων στο Sandžak. Ένα όνομα το οποίο ακούγεται εν προκειμένω είναι αυτό του περιφερειακού μουφτή, κ. Zukorlić. Ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες διαθέτει η Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα αυτό και ποια αντίμετρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή;

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI). (BG) Κυρία Πρόεδρε, δεκάδες χιλιάδες Βούλγαροι ζουν στην ανατολική Σερβία, στις περιοχές γύρω από το Bosilegrad και το Caribrod. Αποτελούν εθνοτική μειονότητα η οποία παρέμεινε στη Σερβία μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι αποτελούν έναν από τους φτωχότερους πληθυσμούς της Ευρώπης. Η σερβική κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκανε κάτι γι’ αυτό – όπως επενδύσεις, προκειμένου να δώσει κάποια ώθηση στην οικονομία της περιοχής, αλλά τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, χωρίς καμία εξήγηση και καταστρατηγώντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της, σταμάτησε μια ομάδα βούλγαρων πολιτών, οι οποίοι μετέφεραν βοήθεια στα παιδιά της περιοχής που έρχονταν στη Βουλγαρία για να μορφωθούν.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους εκπροσώπους της σερβικής κυβέρνησης ότι η ελευθερία μετακίνησης ανθρώπων και τα ανοικτά σύνορα αποτελούν θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι να την μάθετε και να την εφαρμόσετε, δεν υπάρχει θέση εδώ για εσάς.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kacin για όσα πρότεινε. Η έκθεσή του αποτελεί ξεκάθαρη περίπτωση θετικής ψήφου.

Πιστεύω ότι για όλα τα ζητήματα για τα οποία εξακολουθούμε να επικρίνουμε τη Σερβία, για όλες τις απαιτήσεις εφαρμογής διαδικασιών εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, όλη την αναγκαιότητα συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις ειδικότερα στη Σερβία, με τη μαφία να δραστηροποιείται και να επηρεάζει την οικονομική ζωή, πρέπει να δοθεί αγώνας για όλα αυτά και αυτό αποτελεί προϋπόθεση, ώστε η Σερβία να συνεχίσει τη θετική φιλοευρωπαϊκή πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προστάζει η υπόσχεση η οποία δόθηκε ρητά στη Θεσσαλονίκη, κι εμείς πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεση αυτή.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο να συνεργαστούμε με τη Σερβία. Αρκεί μόνο να μελετήσετε την ιστορία της περιοχής για να διαπιστώσετε ότι βιώσιμη ειρηνική ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η Σερβία ενταχθεί στην ΕΕ και ότι, επομένως, πρέπει να θεωρούμε τη Σερβία όχι μόνο υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, αλλά και σημαντικό στρατηγικό εταίρο για την κατάλληλη ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και ότι, για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να αποτελούμε πηγή ενθάρρυνσης και δεν θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη Σερβία λιγότερο καλά απ’ ό,τι στα κράτη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που έχουν διανύσει μεγάλο μέρος του δρόμου προς την ένταξη, για οποιουσδήποτε ιστορικούς λόγους, είτε βραχυπρόθεσμους είτε μακροπρόθεσμους. Λαμβάνοντας υπόψη το θάρρος με το οποίο αγωνίστηκε ο πρόεδρος Tadić για την εξασφάλιση ευρωπαϊκής πορείας και των πυρών που δέχεται στη Σερβία, είναι επιτακτική η ανάγκη να στηρίξουμε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και να τις ενθαρρύνουμε, προκειμένου να μπορέσουν να δείξουν στον πληθυσμό τους ότι η ευρωπαϊκή πορεία, και όχι η εθνικιστική οδός, αποτελεί τον σωστό δρόμο και για τον λαό.

Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να ζητήσω από όλους, και τα κράτη μέλη ειδικότερα, να επισπεύσουν τη διαδικασία επικύρωσης και, με τον τρόπο αυτόν, να δείξουν ότι τα βήματα τα οποία πραγματοποιεί η Σερβία προς την Ευρώπη χρήζουν υποστήριξης, ούτως ώστε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ασφάλεια στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμουν στην Κροατία πριν από λίγες ημέρες και εκεί ποτέ δεν γινόταν τόσος πολύς λόγος για τη Σερβία όσο τις τελευταίες ημέρες, και συγκεκριμένα με ιδιαίτερα θετική διάθεση ακριβώς λόγω των όσων ανέφερε ο κ. Brok. Οι θαρραλέες κινήσεις που πραγματοποίησε ο κ. Tadić μαζί με τον πρόεδρο Josipović –και γνωρίζω επίσης ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Đelić, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό εν προκειμένω– αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της Ευρώπης. Αυτά είναι στοιχεία περιφερειακής συνεργασίας, μιας όμως περιφερειακής συνεργασίας με μεγάλη πολιτική καθώς και ανθρωπιστική σημασία. Είναι, επομένως, ιδιαίτερα σημαντικό –και εν προκειμένω στηρίζω απόλυτα τα όσα δήλωσε ο κ. Brok και οι υπόλοιποι βουλευτές– να παροτρύνουμε τη Σερβία να συνεχίσει την υλοποίηση αυτών των ενεργειών.

Είναι σαφές ότι το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι που η Σερβία συμμετέχει με θετικό τρόπο –και το ίδιο ισχύει για την Κροατία– προκειμένου η χώρα να διατηρήσει τη συνοχή της και επίσης να υλοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Βάσει αυτού, η Σερβία είναι πραγματικά πολύ θαρραλέα και είναι απόλυτα κρίσιμης σημασίας για την περιφερειακή συνεργασία.

Ένα κρίσιμο στοιχείο, το οποίο επιθυμώ να αναφέρω παρ’ όλα αυτά, είναι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ). Είχα προσκαλέσει, βεβαίως, τον κ. Brammertz να παρακολουθήσει την ομάδα εργασίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της οποίας προεδρεύω. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι στον τομέα αυτόν – μπορούν να γίνουν περισσότερα. Οι εισηγήσεις μας εν προκειμένω δεν έχουν ικανοποιηθεί πραγματικά. Θα ζητήσω, λοιπόν, από όλους να ασκήσουν πίεση προκειμένου να συμβεί αυτό.

Όπως ανέφερε ήδη η κ. Κοππά, δεν πρόκειται απλώς για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Και η Σερβία πρέπει να εργαστεί επί των ζητημάτων αυτών για την ίδια τη Σερβία. Όπως ακριβώς ζητήθηκε συγνώμη στο Vukovar, η οποία αδιαμφισβήτητα θα μείνει στην ιστορία της χώρας, ο αγώνας ενάντια σε όσους διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα πρέπει επίσης να συνεχιστεί.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic (PPE). (SV) Κυρία Πρόεδρε, είναι αδύνατον να μην παρατηρήσουμε ότι η Σερβία σημείωσε πρόσφατα σημαντική πρόοδο. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα: η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων, η περιφερειακή συνεργασία στους τομείς τόσο της κυκλοφορίας όσο και της ενέργειας, η πολιτική βούληση συμβολής στη διαδικασία συμφιλίωσης στην περιοχή και για μια νέα πολιτική ηγεσία, η οποία ήταν περισσότερο έκδηλη στην επίσκεψη του προέδρου Tadić στη Srebrenica και στο Vukovar.

Όλα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο την καλή ηγεσία συγκεκριμένων ατόμων και την τεράστια επιθυμία της Σερβίας να προσεγγίσει περισσότερο την ένταξη στην ΕΕ, αλλά και την απόφαση από την πλευρά των Σέρβων να επιλέξουν ακριβώς αυτόν τον τύπο ηγεσίας.

Είμαστε, επομένως, ευχαριστημένοι που η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας έχει πλέον συναφθεί και που στέλνουμε σαφή μηνύματα στη Σερβία για να δείξουμε ότι μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών της και ότι η Σερβία έχει θέση στην οικογένεια της ΕΕ.

Υπάρχουν, βεβαίως, πολλές ακόμη προκλήσεις: η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, οι συνεχείς νομικές μεταρρυθμίσεις και η εξεύρεση λύσης για τα ζητήματα των μειονοτήτων. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν, ωστόσο, μόνο τη Σερβία, αλλά αντιμετωπίζονται και από άλλες βαλκανικές χώρες.

Ωστόσο, ένα ζήτημα το οποίο έχει μάλλον μοναδικό χαρακτήρα και το οποίο πρέπει να αναφερθεί στο πλαίσιο αυτό είναι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη. Η πολιτική βούληση υπάρχει στη σερβική κυβέρνηση. Υπάρχει επίσης επίγνωση του ότι είναι αναγκαία η συνεργασία με το Ποινικό Δικαστήριο. Ας ελπίσουμε ότι ο Ratko Mladić θα βρεθεί σύντομα στη Χάγη.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, έχω ένα λεπτό για να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρώσουμε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη της Σερβίας, η οποία ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επιβεβαιωθεί κατά το τρέχον έτος βάσει της σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει η χώρα. Η πρόοδος αυτή έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο στην απόφασή του να προχωρήσει με τη διαδικασία ένταξης και από το Κοινοβούλιο στην έκθεση του κ. Kacin, τον οποίο συγχαίρω.

Σε αυτό το ένα λεπτό, επισημαίνω επίσης ότι οι διαφορετικές θέσεις σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενθαρρύνει τη Σερβία να προβεί σε σαφείς δεσμεύσεις προς την Ευρώπη, οι οποίες είναι ουσιώδους σημασίας για την εδραίωση της ειρήνης και της δημοκρατίας στα Βαλκάνια και για την επίτευξη εποικοδομητικής προσέγγισης στην περιφερειακή ολοκλήρωση, όπως αποδεικνύεται από την υψηλού επιπέδου συνάντηση στο Σαράγεβο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου υπό την ισπανική Προεδρία.

Ελπίζω ότι η Σερβία έχει την απόλυτη υποστήριξη της ΕΕ για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων τις οποίες χρειάζεται όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον ενδοπεριφερειακό διάλογο.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που η Σερβία έχει επιδείξει ισχυρή αποφασιστικότητα και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Η σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και η υλοποίησή της αποτελούν τα επόμενα σημαντικά βήματα στην πορεία αυτή.

Η σερβική κυβέρνηση θα πρέπει να επαινεθεί για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Είμαι βέβαιος ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα φέρει συγκεκριμένα οικονομικά και εμπορικά οφέλη για τη χώρα σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, οι μεταφορές και πολλοί άλλοι. Δεκατρείς χώρες μέχρι στιγμής έχουν επικυρώσει αυτήν τη συμφωνία. Ελπίζω ότι η επικύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενθαρρύνει τα υπόλοιπα να ολοκληρώσουν σύντομα τη διαδικασία.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις τόσο για τη Σερβία όσο και για την ΕΕ. Η Σερβία πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι υπόλοιποι εγκληματίες πολέμου. Υπάρχει επίσης επιτακτική ανάγκη προόδου όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης. Παρομοίως, το σερβικό κοινοβούλιο πρέπει να εγκαταλείψει τις πρακτικές των λευκών επιταγών και της αυθαίρετης κατανομής των κοινοβουλευτικών εδρών.

Τέλος, ελπίζω ότι ο διάλογος μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου θα ακολουθήσει τον σωστό δρόμο και θα εξασφαλίσει στους απλούς ανθρώπους καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντοτε ισχυρός υποστηρικτής της ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων. Η Σερβία αποτελεί ζωτικό μέρος αυτής της παραμέτρου με τη δέσμευση αυτή …

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D). (NL) Κυρία Πρόεδρε, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Η Σερβία έχει επιδείξει σαφώς ότι επέλεξε να καταβάλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό μέλλον, αλλά για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να προσπαθήσει σκληρά. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια στον δρόμο για την ενδεχομένη ένταξη στην ΕΕ. Επιπλέον, οι δύο τελευταίοι ύποπτοι του ΔΠΔΓ, ο Goran Hadžić και Ratko Mladić, ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Δυστυχώς, όπως είναι προφανές στην έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα κ. Brammertz, η Σερβία δεν έχει πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αναζήτηση αυτών των εγκληματιών.

Κατά την άποψη του Brammertz, αντί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συλλάβει τους υπόπτους, η σερβική κυβέρνηση, στην ουσία, δεν έχει πράξει παρά το ελάχιστο που απαιτείται από αυτήν. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα από τη σερβική κυβέρνηση. Παρομοίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι έτοιμη να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση. Επίσης, τα δικαιώματα των γυναικών και των ομοφυλοφίλων πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητες της Σερβίας. Αναμένω από τη Σερβία να άρει όλα τα εμπόδια για να επιτρέψει την υλοποίηση μιας απρόσκοπτης διεργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - (HU) Κυρία Πρόεδρε, κ. Győri, κύριε Επίτροπε, καταρχάς, συγχαρητήρια τόσο στον εισηγητή όσο και στον σκιώδη εισηγητή για την επίτευξη κατάλληλων συμβιβασμών στο κείμενο αυτό και για τη σύνταξη μιας καλής έκθεσης. Το περασμένο έτος, η Σερβία πραγματοποίησε σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση από πολλές απόψεις, οι οποίες λαμβάνονται επίσης υπόψη στην έκθεση, και επομένως θα ήθελα να αναφέρω απλώς ορισμένα σημεία.

Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της πραγματοποίησης ταξιδιών με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, το οποίο οι σερβικές αρχές οφείλουν να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και, στο μέλλον, οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υποδείξουν στους πολίτες να μην προβαίνουν σε κατάχρηση αυτής της ευκαιρίας, ειδάλλως η πρόσβαση στις ευρωπαϊκές προοπτικές από την πλευρά των νέων στο μέλλον θα υπονομευτεί, επειδή αυτή η πραγματοποίηση ταξιδιών με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης –την οποία πάντοτε στηρίζαμε– αφορά ακριβώς τις νέες γενιές οι οποίες θα ενταχθούν στην Ευρώπη και θα καλύψουν το χάσμα με αυτήν, και με αυτό δεν πρέπει να παίζουμε. Ταυτόχρονα, η Σερβία πρέπει να σημειώσει άμεση πρόοδο όσον αφορά τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και πρέπει να επιτύχει αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις με το Κοσσυφοπέδιο.

Ωστόσο, αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι το ζήτημα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων το οποίο περιλαμβάνεται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Χαίρομαι που η έκθεση έδωσε προσοχή στα ζητήματα αυτά εν ευθέτω χρόνω, επειδή η Σερβία πρέπει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της στον τομέα αυτόν: η νομοθεσία σχετικά με το καθεστώς της Vojvodina και τα εθνικά συμβούλια πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ασκούν πράγματι την εξουσία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, πρέπει να αντλήσει διδάγματα από τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007, ότι δηλαδή…

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Κυρία Πρόεδρε, η απόφαση του Συμβουλίου να κινήσει τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας θα διευρύνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας και θα προσφέρει πραγματικές προοπτικές ένταξης.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, ειδικότερα στη συνεργασία με την EULEX, στους τομείς της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι η άρνηση της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στις ευρωατλαντικές προσδοκίες της Σερβίας. Πάνω απ’ όλα, η σερβική κυβέρνηση έχει επιδείξει προθυμία να συμμετάσχει εκ νέου σε διάλογο με το Κοσσυφοπέδιο υπό την αιγίδα της ΕΕ.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Σερβία για την περιφρούρηση της ειρήνης στα Βαλκάνια. Βάσει αυτού, πιστεύω ότι είναι τεράστιας σημασίας να συνεχιστεί η πολιτική ανοικτών θυρών έναντι όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ρουμανία έχει στηρίξει ανεπιφύλακτα τη διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά στη Σερβία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι προσπάθειες και οι βλέψεις αυτής της χώρας πρέπει να αναγνωριστούν από τα ευρωπαϊκά κράτη και, ταυτόχρονα, να ενθαρρυνθούν. Είναι καθήκον μας να στηρίξουμε τους εταίρους μας στα Βαλκάνια για να συνεχίσουν την ευρωατλαντική πορεία που έχουν ήδη επιλέξει.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Kacin, για το εξαιρετικό του έργο επί της έκθεσης αυτής. Το μέλλον της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι βέβαιος ότι τα ιστορικά σφάλματα και οι αδικίες που συνέβησαν στα Βαλκάνια τον περασμένο αιώνα μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Κοινός μας στόχος είναι να μετατρέψουμε τα τωρινά σύνορα από γραμμές διαχωρισμού σε γραμμές ενοποίησης. Δεν θα πρέπει να έχει σημασία σε ποια πλευρά των συνόρων ζουν οι πολίτες, ανεξαρτήτως της εθνοτικής καταγωγής τους: είτε ζουν στο Niš είτε στην Kalotina, στο Caribrod ή στη Σόφια, στην Πρίστινα ή στο Leskovac, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ο μοναδικός τρόπος για να υπάρξει σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία για τους σέρβους πολίτες, καθώς και για τους γείτονές τους.

Η έκθεση του κ. Kacin περιλαμβάνει πτυχές των όσων έχουν επιτευχθεί στη Σερβία και των όσων πρέπει να γίνουν ακόμη. Η Σερβία έχει τη στήριξή μας στην πορεία της προς την ολοκλήρωση, και θα συνεχίσει να την έχει. Ωστόσο, όσοι προερχόμαστε από την Ανατολική Ευρώπη μπορούμε να δώσουμε στους σέρβους φίλους μας ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για να τους αποτρέψουμε να επαναλάβουν τα δικά μας λάθη.

Μία συμβουλή θα ήταν να ανοίξουν τα αρχεία του αυταρχικού κομμουνιστικού συστήματος στη Γιουγκοσλαβία. Στη Βουλγαρία, έχουμε πικρή εμπειρία από τις συνέπειες των καθυστερήσεων στο άνοιγμα των αρχείων. Οι πρώην μυστικές υπηρεσίες συνδέονται στενά με τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή. Συγχαίρω τη Σερβία για τις απόπειρές της να περιορίσει την επιρροή των κομμουνιστικών δομών στην κυβέρνησή της. Το μέλλον μιας δημοκρατικής χώρας δεν θα πρέπει να ελέγχεται από το απολυταρχικό παρελθόν της.

Εμείς στην Ανατολική Ευρώπη έχουμε σαφώς επίγνωση της εκμετάλλευσης από τους πρώην κομμουνιστές, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν, προκειμένου να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους ως δραστηριότητες που υπερασπίζονται το εθνικό συμφέρον. Μην γελιέστε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα δικά τους συμφέροντα.

Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Το άνοιγμα των αρχείων των κομμουνιστικών μυστικών υπηρεσιών θα αποτελέσει σαφή ένδειξη για την Ευρώπη ότι η Σερβία θέλει να έρθει σε ρήξη με ένα καθεστώς το οποίο την απέκοψε από την Ευρώπη για ολόκληρες δεκαετίες. Οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την πιο πρόσφατη ιστορία τους.

Εύχομαι στη Σερβία καλή επιτυχία στην πορεία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την οποία έχει την υποστήριξή μας. Ανυπομονούμε να την δούμε στην ευρωπαϊκή δημοκρατική οικογένεια.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και για το κείμενο το οποίο έχει παρουσιάσει για τη Σερβία. Η υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας αποτελεί μια κομβικής σημασίας εξέλιξη και για τη Σερβία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το επόμενο στάδιο, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουμε τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Ας μη ξεχνάμε ότι το 2011 είναι χρόνος προεκλογικός για τη Σερβία, καθώς τον Μάρτιο του 2012 θα έχουν βουλευτικές και δημοτικές εκλογές.

Όσοι εχθές είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό κύριο Đelić διαπιστώσαμε την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα της Σερβίας να κάνει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί επιτυχώς στα ευρωπαϊκά κριτήρια και προαπαιτούμενα. Διαπιστώσαμε επίσης την θετική και εποικοδομητική στάση της Σερβίας και της Σερβικής Κυβέρνησης για ένα ουσιαστικό διάλογο με την Πρίστινα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη Σερβία.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). (LT) Κυρία Πρόεδρε, δεδομένων των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί από τη Σερβία στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συγχαρούμε τη χώρα, αλλά, δυστυχώς, ορισμένα ζητήματα μας προβληματίζουν. Καθώς η Σερβία πραγματοποιεί βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες σε ορισμένους τομείς, ειδικότερα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Σερβία. Η εμπειρία των Λιθουανών επενδυτών εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον και την προστασία των επενδύσεων στη Σερβία. Η σερβική κυβέρνηση κατηγόρησε λιθουανικές εταιρείες, οι οποίες είχαν επενδύσει 34 εκατομμύρια ευρώ, για αθέτηση υποχρεώσεων και, καταστρατηγώντας τη συμφωνία μεταξύ της Σερβίας και της Λιθουανίας η οποία προβλέπει προώθηση των επενδύσεων και αμοιβαία προστασία, κατήγγειλε τη σύμβαση ιδιωτικοποίησης. Η Σερβία πρέπει να βρει τρόπους να διασφαλίσει διαφάνεια και ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, και να αντιμετωπίσει τους γραφειοκρατικούς περιορισμούς, την ανασφάλεια δικαίου και παρόμοια ζητήματα. Είναι αυτονόητο ότι στηρίζουμε τον στόχο της Σερβίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε ότι η Σερβία θα αντιμετωπίσει τα προβληματικά ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - (HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, Επίτροπε Füle, δεν ολοκληρώνουμε απλώς μια διαδικασία, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε επίσης να ξεκινήσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις κατά το τρέχον έτος, δεδομένου ότι η Σερβία έχει επιτύχει πολλά τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Brammertz θεωρεί τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ανεπίληπτη. Για μεγάλο διάστημα, ήταν ένα ευαίσθητο ζήτημα. Το ίδιο ισχύει και για την εταιρική σχέση με το NATO, και αυτό που εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων είναι ότι η Σερβία διαθέτει μια αξιέπαινη πολιτική για τις μειονότητες, η οποία θα μπορούσε να είναι παραδειγματική για πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς η ευρεία πολιτισμική αυτονομία η οποία παρατηρείται στην πραγματική λειτουργία των συμβουλίων διάφορων εθνικών μειονοτήτων εξασφαλίζει τη συνεχιζόμενη ύπαρξη των μειονοτήτων. Επιπλέον, η πρόοδος στο ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου, η οποία αποτελεί από συναισθηματική άποψη ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και σύνθετο ζήτημα, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά η Σερβία ακολουθεί μια πολύ καλή πορεία …

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). (SL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του συναδέλφου μου, κ. Kacin, είναι ρεαλιστική και ενθαρρυντική εξίσου.

Η πλήρης ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς όφελος της ευρωπαϊκής σταθερότητας και ασφάλειας. Η ένταξή της θα συνεπάγεται επίσης περιορισμό, ή ένα σημαντικό βήμα για τον περιορισμό, της γκρίζας ζώνης στη νοτιανατολική Ευρώπη.

Στηρίζω τη Σερβία και τους στρατηγικούς της στόχους, για τους οποίους μας ενημέρωσε ο κ. Đelić.

Τα κλειδιά βρίσκονται στα χέρια της Σερβίας και η Σερβία πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις. Αυτή ενδεχομένως να είναι μια ευκαιρία να περάσουμε το μήνυμα στους σέρβους πολίτες ότι ο στρατηγός Mladić θα πρέπει να αποτελεί όνειδος, και όχι πηγή υπερηφάνειας, για το σερβικό έθνος.

Θα ήθελα να τονίσω ότι επικροτώ όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τη σερβική κυβέρνηση και τους σέρβους πολίτες για την ανάπτυξη καλής γειτονίας. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημάνω ότι τα σύνορα είναι από τα βασικά ζητήματα όσον αφορά τις σχέσεις γειτονίας.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ιδέα ότι ο σερβικός λαός έχει μέλλον σε μια κοινή Ευρώπη, όπως και τα Δυτικά Βαλκάνια συνολικά. Προσωπικά, θα δώσω επίσης το πράσινο φως στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, αν και πιστεύω πως πρέπει, ταυτόχρονα, να επισημάνω ότι η συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) δεν είναι ακόμη αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι. Κι εγώ ελπίζω ότι θα υπάρξει πλειοψηφία σε αυτήν τη σύνοδο Ολομέλειας για την τροπολογία μας και ότι τα λόγια του κ. Brammertz θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέλλον.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kacin για την έκθεσή του και για την, σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα θετική αναφορά του στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Σερβία και, ταυτόχρονα, στα στοιχεία όπου εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα.

Θα στραφώ τώρα στις σχέσεις με τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου. Ως εισηγητής για το Κοινοβούλιο αυτό σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο, απευθύνω έκκληση στη σερβική κυβέρνηση. Παρακολούθησα πολύ προσεκτικά όλα όσα δήλωσε εχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Đelić, όταν ανέφερε ότι η προθυμία σύναψης αυτής της ιστορικής συμφωνίας υπάρχει, αλλά ότι πρέπει επίσης να δηλωθεί ρητά πως ο διάλογος μεταξύ της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την υποστήριξή μου για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με τη Σερβία.

Η Σερβία ήταν, και συνεχίζει να είναι, μια ισχυρή βαλκανική χώρα. Οι πολίτες αυτής της χώρας, ωστόσο, πληρώνουν, εδώ και πολλά έτη, για τα λάθη των πολιτικών ηγετών τους, οι οποίοι έμπλεξαν τη χώρα σε μια δύσκολη πολιτική κατάσταση λόγω ριψοκίνδυνων αποφάσεων. Ωστόσο, εάν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την πολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια σε μακροπρόθεσμη βάση, πρέπει να έχουμε ανοικτές και σωστές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής.

Η Σερβία πρέπει, επομένως, να αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό εταίρο μας όπως και οι άλλες σταθερές χώρες της περιοχής, προκειμένου, με ανοικτό διάλογο και καλή συνεργασία, να βοηθήσουμε τους κατοίκους της χώρας να ενταχθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κοινότητα των ελεύθερων, δημοκρατικών ευρωπαϊκών χωρών.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - (HU) Κυρία Πρόεδρε, καθώς κατάγομαι από την Ουγγαρία, η ουγγρική Προεδρία είναι μεγάλη χαρά για μένα και εύχομαι καλή επιτυχία στο Συμβούλιο, αλλά η ομιλία αυτή σχετικά με την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ μού προκάλεσε ένα αίσθημα λύπης και την εντύπωση ότι κάτι λείπει. Αυτό οφειλόταν στην απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην εξαιρετικά ωμή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των ούγγρων συμπατριωτών μας στη Vojvodina, και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον η ουγγρική Προεδρία ή η Επιτροπή είναι ενήμερες για τις αναφορές οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αναφορές παρατηρητών, καταρχάς στην περίπτωση των νεαρών ανδρών του Temerin. Η περίπτωση των νεαρών ανδρών του Temerin δείχνει μια απροκάλυπτη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την επιβολή υπερβολικά αυστηρής ποινής κάθειρξης συνολικά 61 ετών σε πέντε νεαρούς άνδρες για την εμπλοκή τους σε καβγά σε μια μπυραρία, την οποία πρέπει να εκτίσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες, υπομένοντας βασανιστήρια και απάνθρωπη, κτηνώδη μεταχείριση. Και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, ταυτόχρονα, τα πιο βάναυσα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται εις βάρος Ούγγρων δεν διερευνώνται. Γνωρίζετε ότι ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, σε αντίθεση με την άποψη των υπερασπιστών της ΕΕ οι οποίοι τα βλέπουν όλα θετικά, η ένταξη στην Ένωση από μόνη της δεν αρκεί για την επίλυση όλων των διενέξεων όπως αυτή. Ειδικότερα όσον αφορά το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας, παρατηρείται ότι η ΕΕ εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Σερβία, εξάλλου, είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Κοσσυφοπέδιο, αν και είναι ολοφάνερο ότι η στάση της ΕΕ είναι σαφώς ασυνεπής: στη Βοσνία, πολλές εθνοτικές ομάδες πρέπει να στριμώχνονται σε ένα πολυπολιτισμικό κράτος, ενώ στο Κοσσυφοπέδιο θεωρείται νόμιμη η απόσχιση μίας μόνο εθνοτικής ομάδας από το κράτος.

Η Σερβία δεν έχει εκφράσει απλώς την προθυμία της να συνομιλήσει με το Κοσσυφοπέδιο, αλλά έχει επίσης απολογηθεί για τη γενοκτονία στη Srebrenica. Και όμως, παρ’ όλα αυτά, το Βελιγράδι εξακολουθεί να κατηγορείται για ανεπαρκή συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στη Χάγη. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ωστόσο, όπου απλώς και μόνο η συζήτηση για τη γενοκτονία των Αρμενίων είναι αρκετή για να επισύρει τιμωρία, αποτελούν προφανώς κάτι το οποίο μπορεί κανείς να παραβλέψει.

Η κατηγορία κατά του κοσοβάρου πρωθυπουργού Thaçi για εμπορία ανθρώπινων οργάνων αποδεικνύει επίσης ότι τα εγκλήματα πολέμου δεν είναι δυνατόν να εξετάζονται μονόπλευρα. Οι κατηγορίες αυτές πρέπει να διαλευκανθούν πλήρως. Προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΕ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να επιλύσουν πρώτα τις διαφωνίες τους.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα της Σερβίας στην πορεία ένταξής της στην ΕΕ. Μιλάμε για μία χώρα της οποίας η πρόοδος τα τελευταία έτη είναι ήδη εντυπωσιακή, και πιστεύω ότι περαιτέρω πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση βάσει της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα δώσει στη Σερβία την τελική ώθηση την οποία χρεάζεται στην πορεία της προς την ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Σερβία στα Δυτικά Βαλκάνια, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα ασκήσει θετική επιρροή όχι μόνο στην ΕΕ και στη Σερβία, αλλά και στην περιοχή συνολικά ενισχύοντας την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξή της, καθώς και θέτοντας γερά θεμέλια για τη διαδικασία διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ελπίζω ότι, αφότου λάβει το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαδικασία της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα ζητούσα, επομένως, από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία επικύρωσης θα πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα και ταχύτερα.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η συνεργασία με τους ευρωπαίους γείτονές μας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ. Η Σερβία, όπως και όλες οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Λόγω της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας τη δεκαετία του 1990 και των πολέμων που μαίνονταν εκεί, οι χώρες αυτές πασχίζουν να ξεπεράσουν οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μέχρι σήμερα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να στηρίξει αυτές τις χώρες και να τις βοηθήσει. Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι η πολιτική κατάσταση στην περιοχή επηρεάζει ολόκληρη την ήπειρο και όλοι αισθανόμαστε τις συνέπειές της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ως έναν βαθμό, η Ευρώπη φέρει μερική ευθύνη για τα γεγονότα τα οποία έχουν διαδραματιστεί. Για τον λόγο αυτόν, έχουμε αυξημένη ηθική υποχρέωση έναντι αυτών των χωρών, και οι συμφωνίες για τις οποίες συζητούμε σήμερα –συνεργασία σε όλους τους τομείς και μέτρα για τη διευκόλυνση των πολιτών αυτών των χωρών– είναι απαραίτητες, κυρίως για να διασφαλισθεί ότι αυτή η ιστορία δεν θα επαναληφθεί.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα αποδείχθηκε ξανά ότι η δημοκρατική και ευρωπαϊκή Σερβία έχει πολλούς συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι δεδομένο ότι μόνο μια δημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή Σερβία θα έχει τη δυνατότητα να αντισταθμίσει τα 20 χρόνια καθυστέρησης στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, της οικονομίας και της ποιότητας ζωής για τους πολίτες της.

Η δημοκρατική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Tadić αξίζουν την υποστήριξή μας. Η Σερβία είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Σερβία έχει τεράστια ευθύνη στον τομέα αυτόν.

Έχει ευθύνη, πρώτα απ’ όλα, να διασφαλίσει ένα σταθερό, ειρηνικό και καλύτερο μέλλον για τη γειτονιά της, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και δεύτερον, να επιτύχει έναν ιστορικό συμβιβασμό με το γειτονικό αλβανικό έθνος.

Και οι δύο αυτοί στόχοι επιδιώκονται από την παρούσα σερβική κυβέρνηση, επομένως ας συνεργαστούμε μαζί της και ας στηρίξουμε τους στόχους της.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, ο Επίτροπος Füle ανέφερε ότι όλα ήταν στο χέρι της Σερβίας όσον αφορά το αν θα κάνει τις σωστές επιλογές. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε επίγνωση, και αυτό το γνωρίζουμε ως νέα κράτη μέλη, ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί. Η Σερβία έκανε τη σωστή επιλογή με την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Δεσμεύτηκε να υλοποιήσει ένα φάσμα αναμφίβολα δύσκολων μεταρρυθμίσεων. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσουμε τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις, επειδή αυτή η σωστή ευρωπαϊκή επιλογή δεν εναπόκειται μόνο στην κυβέρνηση, αλλά κυρίως στην κοινωνία. Όταν παρακολουθούσα το συνταγματικό δημοψήφισμα, είπα στους Σέρβους, είπα στους ευρωπαίους συναδέλφους μου «κοιτάξτε το Βελιγράδι και αυτούς τους ανθρώπους, τους Σέρβους – είναι Ευρωπαίοι, και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε στη μεταρρυθμιστική τους πορεία». Πιστεύω ότι όλα όσα συμβαίνουν στη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούν να βοηθήσουν τη Σερβία σε μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές γι’ αυτήν την πλούσια συζήτηση, η οποία έδειξε την εποικοδομητική υποστήριξη του Σώματος για τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας. Η υποστήριξη η οποία παρέχεται από το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό μήνυμα για τη Σερβία και θα συμβάλει στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ας αναφέρω εν συντομία ορισμένα ζητήματα τα οποία σχολιάστηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης. Προς τον κ. Belder καταρχάς, σχετικά με το Sandžak, θα έλεγα ότι πρόκειται μάλλον για πολιτικοποίηση του ζητήματος της μουσουλμανικής εκπροσώπησης παρά για έξαρση του ριζοσπαστικού ισλαμισμού. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στις επόμενες εκλογές του Βοσνιακού Εθνικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, οι οποίες θα πρέπει να είναι ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς, και θα συμβάλουν στην προώθηση του διαλόγου και στην αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης.

Σχετικά με το ζήτημα του Ταμείου Ανάπτυξης, βρισκόμαστε σε ενδελεχή διάλογο με τη Σερβία και άλλες χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερο. Εξετάζεται επί του παρόντος το ενδεχόμενο υποστήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σχετικά με την ερώτηση της κ. Morvai, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης στην προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Θα απευθυνθώ σε αυτήν εγγράφως για να ασχοληθώ με μία συγκεκριμένη περίπτωση την οποία ανέφερε στην παρέμβασή της.

Θεωρώ προσωπικά ιδιαίτερα ενθαρρυντική τη σοβαρή και εποικοδομητική προσέγγιση της Σερβίας στο τρέχον στάδιο της διαδικασίας διεύρυνσης. Εκεί όπου εχθές μιλούσαμε για προβληματισμούς, σήμερα λέμε ότι η Σερβία βρίσκεται στον σωστό δρόμο για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, του σοβαρού ζητήματος της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Αυτή είναι μια καλή βάση για να αξιοποιήσει η Σερβία πλήρως τις δυνατότητες ολοκλήρωσης που προσφέρει το 2011.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Ðeliæ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτήν την εξαιρετική συζήτηση. Έχουν διατυπωθεί εξαιρετικές παρατηρήσεις σχετικά με μια εκπληκτική έκθεση, και το γεγονός ότι η πλειονότητα των ζητημάτων που αναφέρθηκαν εδώ έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση μού απέδειξε την υπεροχή της έκθεσης, και επομένως πιστεύω ότι αποτέλεσε μια εξαιρετική βάση για συζήτηση.

Όλοι έχετε επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικασία, αλλά για ένα ξεκίνημα. Μετά από αυτό το ξεκίνημα, πιστεύω ότι όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε κι εσείς στη συζήτηση θα συζητηθούν. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε φθάσει στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε στη διαδικασία, και απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Εσείς οι ίδιοι σχολιάσατε πολλά ζητήματα, όπως η εμβάθυνση της δημοκρατίας, οι πρόσφυγες, η ανάπτυξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προβλήματα τα οποία συνδέονται με την πραγματοποίηση ταξιδιών χωρίς την υποχρέωση θεώρησης ή την κατάσταση των μειονοτήτων.

Ακούσαμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την πολιτική για τις μειονότητες στη Σερβία, όπως επεσήμανε και ο κ. Tabajdi, ενώ, ταυτόχρονα, εφαρμόζονται τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και η Επιτροπή έχει επιστήσει την προσοχή στο γεγονός αυτό. Είναι μια σημαντική ένδειξη για εμάς, και θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση αυτή πολύ στενά σε κάθε μας κίνηση και κάθε μας αξιολόγηση.

Έχει ειπωθεί επίσης ότι η κατάσταση είναι επισφαλής. Συμφωνώ απόλυτα με τη συγκεκριμένη παρατήρηση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενθαρρύνουμε τη Σερβία να ακολουθήσει αυτήν την πορεία. Ο κ. Brok και ο κ. Swoboda επεσήμαναν επίσης το ίδιο. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο, όπως ανέφερε και η κ. Nicolai, είναι ότι η απόφαση αυτή ελήφθη από τη Σερβία αυτοβούλως, ότι η Σερβία είναι προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ένταξη στην ΕΕ, κι εμείς θα συμβάλουμε στη διαδικασία αυτή με κάθε δυνατό μέσο. Θεωρώ το γεγονός ότι επέλεξαν αυτήν την πορεία αυτοβούλως εγγύηση ότι η Σερβία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. Είμαι απολύτως πεπεισμένη, κυρία Πρόεδρε, ότι μετά από αυτήν την ολοκληρωμένη συζήτηση, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη συγκεκριμένη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, εισηγητής.(SL) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή πλούσια συζήτηση είναι η καλύτερη απόδειξη του ζωηρού ενδιαφέροντος και της στήριξης για τη Σερβία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Μεταξύ όλων των προκλήσεων που κληρονόμησε από τους πολέμους της δεκαετίας του 1990, η Σερβία βρίσκεται, πλέον, στη διαδικασία θεμελίωσης του κράτους δικαίου.

Η δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία άρχισε το 2009, παραμένει ημιτελής από πολλές απόψεις, αλλά απαιτεί συστηματική αποκατάσταση.

Το κράτος δικαίου είναι το βασικό κριτήριο της Κοπεγχάγης. Η Σερβία πρέπει να διασφαλίσει την ανεξαρτησία, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών αρχών της, προκειμένου να διασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και οικονομική ανάπτυξη.

Επικροτούμε τις πρόσφατες προσπάθειες του Βελιγραδίου για την κατανόηση των προκλήσεων αυτών. Η αποκατάσταση, δηλαδή η επιστροφή δημευθείσας περιουσίας και η προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αποτελεί ένα στοιχείο της κατανόησης αυτής.

Προσβλέπω στην άφιξη του ομιλητή της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτόν τον μήνα κιόλας. Πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο και την υπευθυνότητα του σερβικού κοινοβουλίου και όλων των βουλευτών του.

Πρέπει επίσης να προσελκύσουμε αποτελεσματικότερα τη σερβική αντιπολίτευση, η οποία οφείλει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την επιτυχία της διεργασίας ενσωμάτωσης της Σερβίας.

Η υποβολή των απαντήσεων της σερβικής κυβέρνησης στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα παραδώσει ο πρωθυπουργός Cvetković στον Επίτροπο Füle αυτόν τον μήνα, θα αποτελέσει ιστορική ενέργεια για το σερβικό κράτος και όλους τους πολίτες του.

Πιστεύω ότι η ενέργεια αυτή θα είναι εξαιρετικά σημαντική και επιτυχής, και γι’ αυτόν τον λόγο εύχομαι καλή επιτυχία στην ουγγρική Προεδρία για την προώθηση των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στη Σερβία.

Γνωρίζω ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της σερβικής κυβέρνησης, με επικεφαλής τη Milica Delević, επιτελεί εξαιρετικό έργο και, επομένως, η συνεργασία δεν θα είναι δύσκολη.

Επιπλέον, η παρουσία εδώ σήμερα του κ. Božo Đelić, του σέρβου αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επιστημών, αποτελεί απόδειξη του ζωηρού ενδιαφέροντος από την πλευρά της σερβικής κυβέρνησης για το έργο μας και για το μέλλον της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με μία σκέψη.

Λιγότερο από τρία έτη πριν, η Σερβία βρισκόταν στα πρόθυρα αυτοεπιβαλλόμενης απομόνωσης. Σήμερα, ο κίνδυνος έχει περάσει και η Σερβία ακολουθεί σταθερή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρυθμός της προόδου της εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια τη Σερβία.

Με το ψήφισμα αυτό, ενθαρρύνουμε τη Σερβία να ακολουθήσει αυτήν την ιστορική πορεία, και στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στη Σερβία ότι εκτιμούμε τις επιτυχίες της και αναγνωρίζουμε όλες τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Μια πρόταση ψηφίσματος για τη λήξη της συζήτησης αυτή έχει κατατεθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος αυτού θα διεξαχθεί αύριο στις 12:30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Επικροτώ και υποστηρίζω όλες τις ενέργειες οι οποίες οδηγούν προς την ταχεία ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ, εφόσον η πλειοψηφία των Σέρβων επιθυμεί αυτήν την ένταξη. Ωστόσο, ταυτόχρονα, θα ήθελα να δηλώσω ότι οι περισσότερες ελλείψεις για τις οποίες επικρίνονται οι Σέρβοι στο σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να θεωρηθεί ότι πηγάζουν από τα προηγούμενα έτη της καταστροφικής εμπλοκής ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ στα Βαλκάνια, και από την άμεση επίθεση του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ, καθώς η ιδιότητα μέλους δεν αποτελεί επιβράβευση για τη χώρα αυτή, αλλά μια ευκαιρία να συμβάλει η ΕΕ στην επίλυση πολλών προβλημάτων τα οποία ουσιαστικά έχει προκαλέσει, άμεσα ή έμμεσα. Θα ήθελα να επιστήσω επειγόντως την προσοχή στην αναγκαιότητα μιας ιδιαίτερα συνετής και ισορροπημένης προσέγγισης σχετικά με τις εθνοτικές μειονότητες στη Σερβία. Το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίζει τις περαιτέρω «προσδοκίες της αλβανικής μειονότητας» στη Σερβία και μιλά για τον σεβασμό του δικαιώματός της «για αυτονομία των επαρχιών». Αν τα προβλήματα των μειονοτήτων «επιλυθούν» με τη θέσπιση συλλογικής νομοθεσίας η οποία θα τους εξασφαλίζει ειδικά δικαιώματα, θα πρόκειται για μια «λύση» με καταστροφικές συνέπειες για το ενδιαφερόμενο κράτος, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Σερβία. Ο μόνος τρόπος να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι η συνεκτική προώθηση και υπεράσπιση των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), γραπτώς. (HU) Η Ουγγαρία επικύρωσε τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας στις 16 Νοεμβρίου 2010. Η Ουγγαρία, ενώ προετοιμαζόταν για τη θητεία της στην Προεδρία της ΕΕ, δεν άντλησε διδάγματα από το ιστορικό της σφάλμα, όταν θα μπορούσε να θέσει ως προϋπόθεση για την ένταξη της Ρουμανίας την περιφερειακή αυτονομία των αυτόχθονων ουγγρικών μειονοτήτων της Τρανσυλβανίας. Οι συνέπειες αυτής της χαμένης ευκαιρίας είναι αισθητές μέχρι σήμερα: τα ουγγρικά κοιμητήρια βεβηλώνονται· στην Τρανσυλβανία πραγματοποιείται μια σιωπηρή γενοκτονία. Μέσω της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ουγγρικό Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να επιβάλουν την προστασία των μειονοτήτων. Ασκείται μεγάλη πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει στις υποψήφιες χώρες, συνάπτοντας και επισπεύδοντας συμφωνίες σύνδεσης, ότι η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί εφικτό στόχο. Ενώ το Jobbik στηρίζει, για παράδειγμα, την ένταξη της Κροατίας ως χώρας η οποία πληροί τα κριτήρια, αντιτίθεται σθεναρά στην ανάληψη περαιτέρω, βιαστικών ενεργειών σε σχέση με τη Σερβία. Πρέπει να καθοριστεί μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας για την αυτόχθονα ουγγρική μειονότητα που ζει στη Σερβία, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής και πολιτισμικής αυτονομίας, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ένταξης. Δεν πρέπει επίσης να απορρίψουμε την ιδέα να παρασχεθεί η δυνατότητα στον λαό της Vojvodina να εκφράσει τη βούλησή του όσον αφορά το περιφερειακό του καθεστώς μέσω δημοψηφίσματος, μετριάζοντας έτσι ως έναν βαθμό τις αλησμόνητες αδικίες σε βάρος των Ούγγρων στο Τριανόν.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.25 και επαναλαμβάνεται στις 10.30)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

 

6. Επισκόπηση της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον πρωθυπουργό Yves Leterme. Πριν από έξι μήνες, είχαμε την παρουσίαση της βελγικής Προεδρίας. Τώρα έχουμε την παρουσίαση των επιτευγμάτων της βελγικής Προεδρίας: νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, χρηματοπιστωτική εποπτεία, η πρωτοβουλία πολιτών, ο προϋπολογισμός – θα συζητήσουμε τώρα τα θέματα αυτά.

Καλωσορίζω επίσης τον Πρόεδρο Barroso, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, και όλους εσάς.

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανασκόπηση της βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Yves Leterme, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, Εξοχότητες, κυρίες και κύριοι, αν και αυτό μπορεί να φανεί κάπως άτοπο για την Αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα ωστόσο να ξεκινήσω την ομιλία μου με μια φράση ενός μεγάλου βορειοαμερικάνου στοχαστή, του Ralph Waldo Emerson, ο οποίος είπε και μεταφέρω τα λόγια του:

«Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail».

(FR) Δηλαδή: «Μην πας εκεί όπου μπορεί να σε οδηγήσει ο δρόμος. Πήγαινε καλύτερα εκεί όπου δεν υπάρχει δρόμος και άφησε τα ίχνη σου».

Κυρίες και κύριοι, αυτό ακριβώς κάναμε με όλους εσάς, τους τελευταίους έξι μήνες. Το Βέλγιο, η χώρα μου, κλήθηκε να αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Είναι αλήθεια ότι δεν κολυμπούσαμε σε άγνωστα νερά αλλά, ακόμα και έτσι, ήταν αναγκαίο να καθορίσουμε τα κριτήρια για τη νέα λειτουργία της Ένωσης βάσει της νέας Συνθήκης, με τα νέα θεσμικά όργανα που απέκτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, πιστοί στη βελγική παράδοση, την παράδοση της χώρας μου, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψουμε στα θεσμικά όργανα να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δημιουργήσουμε τα σωστά πρότυπα.

Κυρίες και κύριοι, μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διαρθρώθηκε βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, σήμερα λειτουργεί και λειτουργεί καλά. Η Ένωση έχει αποκτήσει ένα νέο μέσο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα αποτρέψει την επανεμφάνιση κρίσεων όπως αυτή από την οποία ακόμα πασχίζουμε να απεγκλωβιστούμε. Η οικονομική διακυβέρνηση σημείωσε πρόοδο. Επιτεύχθηκε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2011, και το πιο σημαντικό είναι ότι, τους έξι αυτούς μήνες, υπογράφηκαν συνολικά σαράντα συμφωνίες νομοθετικής φύσεως μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κυρίες και κύριοι, η αποφασιστικότητά μας να σεβαστούμε τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτέλεσε επιλογή για το μέλλον της Ένωσης, μια επένδυση για ακόμα πιο στενή ευρωπαϊκή συνεργασία. Για να το πετύχουμε αυτό, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, ακολουθήσαμε δύο σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές.

Πρώτον, δεν θελήσαμε να αυτοπροβληθούμε. Αντίθετα, ενσωματώσαμε το πρόγραμμά μας, το βελγικό πρόγραμμα με τις πέντε προτεραιότητές του, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης, στο πρόγραμμα της Επιτροπής, στη δυναμική που δημιουργήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο πρόγραμμα της προεδρικής τριάδας με τους ισπανούς και τους ούγγρους συναδέλφους μας.

(NL) Δεύτερον, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν θέλαμε να επιβάλουμε μια βελγική ατζέντα, επιλέξαμε κάτι που θα το ονόμαζα Προεδρία χωρίς αποκλεισμούς. Ουσιαστικά, προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν πιο στενά με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τηρώντας το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας και διαδραματίζοντας έναν ρόλο που στην ουσία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από τον ρόλο που θα είχε ένας διαμεσολαβητής.

Συνεργαστήκαμε με όλα τα μέρη, ασφαλώς με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και με τον νέο μόνιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου, την Ύπατη Εκπρόσωπο, και φυσικά τα κράτη μέλη, αν και πιστεύω πως μπορώ να πω ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην εποικοδομητική συνεργασία –με ανοιχτό μάλιστα πνεύμα– με το Κοινοβούλιο, οι εξουσίες του οποίου ενισχύθηκαν σημαντικά βάσει των νέων κανόνων.

Σήμερα θα άρμοζε σίγουρα να ήμασταν λίγο περισσότερο μετριόφρονες αλλά οφείλω να πω ότι, σε συνεργασία μαζί σας, διασφαλίσαμε την επιτυχία αυτής της μεθόδου. Επίσης, κυρίες και κύριοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, η Ένωση αποτελεί ένα μέσο σύνδεσης των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Νομίζω ότι η μέθοδος αυτή απέδωσε και ότι μπορεί να συνεχίσει να αποδίδει, επειδή επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και όχι στη δημιουργία κάποιας εικόνας. Αυτό ισχύει για την Προεδρία μας, αλλά ισχύει επίσης και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και αυτό πρέπει να το κρίνετε εσείς.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εν προκειμένω, θα ήθελα ωστόσο να εκφράσω την εκτίμησή μου και την ευγνωμοσύνη μου για τη συνεργασία σας, εξ ονόματος της βελγικής κυβέρνησης και εξ ονόματος των συναδέλφων μου που έχουν αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία. Πιστεύω πως μπορώ να πω ότι οι περισσότερες συμφωνίες στις οποίες καταλήξαμε εγκρίθηκαν τελικά με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Το γεγονός αυτό αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία για την ποιότητα των συζητήσεών σας και –και κάτι που θα πρέπει να καθησυχάσει τους ευρωπαίους πολίτες– για την προτεραιότητα που δίνετε στο καλό της Ευρώπης, το οποίο και θέτετε υπεράνω των εθνικών συμφερόντων.

Οι έξι αυτοί μήνες όμως, κυρίες και κύριοι, έφθασαν στο τέλος τους. Φυσικά, δεν μπορούμε να ζούμε στο παρελθόν. Τους ερχόμενους μήνες και τα επόμενα έτη, θα πρέπει μάλιστα να κάνουμε περισσότερα πράγματα από ποτέ, επειδή η Ένωσή μας, η κοινωνία μας, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις. Θα ήθελα να τις αναφέρω συνοπτικά.

Η πρώτη πρόκληση έγκειται προφανώς στη συνέχεια που οφείλουμε να δώσουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε πριν από έξι μήνες, δηλαδή την οικονομική διακυβέρνηση. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι έξι αυτοί μήνες, εργαστήκαμε από κοινού λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποσοβήσουμε μια κρίση στην ευρωζώνη. Ωστόσο, το να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα που έχουν εκδηλωθεί μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετό. Οι απειλές που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της ευρωζώνης έχουν δείξει ότι μια νομισματική ένωση δεν μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργήσει από μόνη της χωρίς μια οικονομική ένωση, χωρίς μεγαλύτερη οικονομική σύγκλιση. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα στον δρόμο της μεγαλύτερης οικονομικής συνοχής, της μεγαλύτερης συνοχής στις δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών.

Η οικονομική διακυβέρνηση προϋποθέτει επίσης αυστηρή παρακολούθηση των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών μελών της Ένωσης. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που δημιουργήθηκε γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Η επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία δεν θα πρέπει απλώς να είναι ένας μη δεσμευτικός στόχος· πρέπει να μπορεί να εξακριβωθεί, και αν κριθεί απαραίτητο, να επιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώς δεν πρόκειται για πειθαρχία που επιβάλλεται απλώς και μόνο για να επιβληθεί· τα υγιή δημόσια οικονομικά είναι μια απόλυτη αναγκαιότητα αν θέλουμε να δημιουργήσουμε πάλι βιώσιμη ανάπτυξη, αξιόπιστη ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους πολίτες μας. Αυτές οι θέσεις εργασίας είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντικές για να διατηρήσουμε το ιδιαίτερο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μας, το οποίο συμβαδίζει με την πολιτική και οικονομική ελευθερία, την κοινωνική αλληλεγγύη και την οικολογική υπευθυνότητα.

(DE) Η Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει τα νέα μέσα που εισάγει, προκειμένου να παρακολουθεί αποδοτικά τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα μέσα αυτά υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι άκρως απαραίτητο προκειμένου να προλάβουμε τυχόν νέο εκτροχιασμό των αγορών.

Η οικονομική σύγκλιση, η παρακολούθηση των επιλογών των εθνικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών, τα νέα μέσα για την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών αγορών – όλα αυτά μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι ο μηχανισμός της Ένωσης πρόκειται να γίνει δυσκίνητος και περίπλοκος. Φυσικά, αναμένεται επίσης ότι η στενότερη παρακολούθηση των εθνικών πολιτικών αποφάσεων των κρατών μελών δεν θα προχωράει χωρίς συζητήσεις και πηγές προστριβών. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει, καθώς αποτελεί μέρος της ουσίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(EN) Ο δεύτερος τομέας στον οποίο πρέπει να κάνουμε το ίδιο –και στον οποίον οφείλουμε να διατηρήσουμε τη δυναμική– είναι αυτός που αφορά τον ρόλο της Ένωσης στον κόσμο. Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Χάρη στη συντονισμένη προετοιμασία μας και την ενιαία αντιπροσώπευση, αναβαθμίστηκε μάλιστα ο ρόλος μας στην G20. Τους τελευταίους μήνες, η Ένωση έχει αρχίσει να δημιουργεί τη δική της διπλωματική αντιπροσωπεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι κινήσεις αυτές είναι καλές, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αλήθεια, μιλάει με μία φωνή για τα περισσότερα προβλήματα στον κόσμο, αλλά τα λόγια δεν αρκούν. Η Ένωση πρέπει ειδικότερα να αναπτύξει περισσότερη ισχύ, πρέπει να είναι σε θέση να δράσει αποφασιστικά και να γίνει πραγματικός πόλης επιρροής και ισχύος σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο.

Τρίτον, πρέπει να εξετάσουμε τη δημοσιονομική προοπτική της Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξετάσουν οι κυβερνήσεις το ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεν μπορούμε όμως και να μην κάνουμε κάποια συζήτηση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική προοπτική.

Έχουν δοθεί υποσχέσεις σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι θα υπάρξει διαβούλευση σχετικά με τη φιλοσοφία της μελλοντικής χρηματοδότησης της Ένωσης, σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα. Η Ένωση δεν μπορεί να φυτοζωεί: πρέπει να έχει αυτήν τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Και κάτι τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: θέλω να πω ότι θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις μόνο αν πιστέψουμε, περισσότερο από ποτέ, σε εμάς τους ίδιους. Θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια του γάλλου στοχαστή και συγγραφέα, André Frossard, σχετικά με τις προκλήσεις των προσεχών ετών. Πρώτα θα τα πω στα γαλλικά και μετά θα μεταφράσω.

«L'Europe cherche, avec raison, à se donner une politique et une monnaie communes mais elle a surtout besoin d'une âme.»

(EN) «Η Ευρώπη επιζητεί δικαίως να αποκτήσει μια κοινή πολιτική και ένα κοινό νόμισμα αλλά αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι η ψυχή».

Χρειαζόμαστε πράγματι ψυχή, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να έχουμε πίστη σε εμάς τους ίδιους και σε ό,τι έχουμε καταφέρει και όχι να δικαιολογούμαστε για το ποιοι και τι είμαστε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι, προτού γίνει αγορά, προτού γίνει νόμισμα, προτού γίνει μια σειρά από θεσμικά όργανα, η Ένωση –η Ένωσή μας– ήταν ένα όραμα, μια πεποίθηση, ένα όνειρο. Ήταν ένα όνειρο ειρήνης σε αυτήν την ήπειρο που έχει καταταλαιπωρηθεί από τόσους πολλούς πολέμους.

Άκουσα ότι είναι κάπως ξεπερασμένο να μιλάς για ειρήνη στις ευρωπαϊκές γενιές που δεν γνώρισαν ποτέ τους τον πόλεμο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι: «Κοιτάξτε γύρω σας». Κοιτάξτε όλους τους πρόσφυγες, για παράδειγμα, που έρχονται σε μας για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, να ξεφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις, να ξεφύγουν από την τυραννία. Οι πρόσφυγες αυτοί σίγουρα δεν περιφρονούν το επίτευγμα της εξάπλωσης της ειρήνης και της ασφάλειας σε ολόκληρη σχεδόν την ήπειρό μας. Και οι πρόσφυγες αυτοί –οι άνθρωποι αυτοί– προσβλέπουν όπως και τόσοι άλλοι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που πολλοί από τους πολίτες μας θεωρούν τόσο δεδομένα.

Όσο η Ένωση αφορά την ειρήνη, άλλο τόσο αφορά την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα και το κράτος δικαίου, για τους πολίτες μας αλλά και για τους μετανάστες μας. Πιστεύουμε στο δικαίωμα του κάθε ατόμου στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δηλαδή στο δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν όρθιοι και όχι γονατιστοί, και στο δικαίωμα τους να σκέφτονται και να μιλούν και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ελεύθερα.

Σε μια γνωστή δήλωσή του, ο Jean Monnet είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς τους ανθρώπους, αλλά τίποτα δεν διαρκεί και χωρίς θεσμικά όργανα. Αυτό ισχύει και σήμερα, όπως ακριβώς και τότε, αλλά, από την άλλη πλευρά, ισχύει επίσης ότι τα θεσμικά όργανα παραλύουν αν δεν επανδρώνονται με ανθρώπους που διαθέτουν ισχυρές πεποιθήσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι θα πάρουμε τους πολίτες μας με το μέρος μας μόνο αν τους προσφέρουμε ένα όραμα: αν τους προσφέρουμε ένα όνειρο.

Ολοκληρώνοντας, εύχομαι στην Ουγγαρία καλή επιτυχία τώρα που παραλαμβάνει τη σκυτάλη της Προεδρίας. Είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ψηλά τη φλόγα του ευρωπαϊκού ονείρου της ειρήνης, του ευρωπαϊκού ονείρου της ελευθερίας και του στόχου για μία ακόμα πιο ισχυρή Ένωση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, κυρίες και κύριοι, με αποδοτικότητα και συγκέντρωση, με πραγματισμό και κοινοτικό πνεύμα, η Ένωση πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας, η οποία αξίζει τον θαυμασμό μας και την αναγνώρισή μας.

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να διαβιβάσω μέσα από την καρδιά μου τα συγχαρητήριά μου στον πρωθυπουργό, κ. Leterme, σε ολόκληρη την κυβερνητική του ομάδα, στη διοίκηση και σε όλους τους Βέλγους που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την επιτυχία αυτής της Προεδρίας.

Ήταν μια καλή και σπουδαία Προεδρία σε μία κρίσιμη και απαιτητική συγκυρία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αντιμετωπίσει τόσο σημαντικές προκλήσεις και τόσο καίριες δυσκολίες. Παρά το αλαλούμ –επιτρέψτε μου την έκφραση– που επικράτησε όλους αυτούς τους μήνες, η βελγική Προεδρία δεν παρέκκλινε ούτε λεπτό από την ευρωπαϊκή της κατεύθυνση. Οι ενέργειές της κινούνταν πάντα στο πλαίσιο της θεμελιώδους ουσίας της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αλληλεγγύης προς όλους υπέρ του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Οι ενέργειές της μας επέτρεψαν επίσης να χαράξουμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πετύχουμε τους πρωταρχικούς μας στόχους: τη σταθερότητα και την επανεκκίνηση μιας ανάπτυξης που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Επί μήνες η Ευρώπη ζούσε σε φρενήρεις ρυθμούς εξελίξεων σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση του δημόσιου χρέους. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στην ευρωζώνη και στην αποφασιστικότητά μας να την υπερασπιστούμε. Όταν λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τη σταθερότητα της ευρωζώνης συνολικά, θα πρέπει να το εννοούμε. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την έκφραση της ισχυρής πολιτικής μας βούλησης να υπερασπιστούμε το κοινό μας πεπρωμένο. Το μέλλον της ευρωζώνης και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θέλουμε στο μέλλον αυτό να υπάρχει σταθερότητα και ευημερία τόσο για εμάς τους ίδιους όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθεί να είναι, το νόημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του κοινοτικού πνεύματος.

Οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχουμε δεσμευθεί δείχνουν ότι έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες πολιτικές, οικονομικές και στρατηγικές πραγματικότητες ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Πρέπει να πετύχουμε αυτήν την προσαρμογή, περιφρουρώντας παράλληλα τις αξίες μας, υποστηρίζοντας τα συμφέροντά μας και αυξάνοντας την αξιοπιστία και την επιρροή μας στη διεθνή σκηνή.

Οι βασικές αποφάσεις που έχουμε λάβει για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών μας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προόδου. Δεν συνιστούν επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Εύχομαι, κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση.

Το θεμελιώδες ερώτημα δεν είναι ποιος μεταξύ των διάφορων πολιτικών παραγόντων στην Ευρώπη θα αναδειχθεί νικητής ή ηττημένος, αλλά αν ο καθένας από εμάς είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με πλήρη σεβασμό στα αμοιβαία μας δικαιώματα. Ουσιαστικά, το ερώτημα είναι αν στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναδειχθεί νικήτρια ή ηττημένη. Η απάντηση είναι σαφής: αν δεν ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση, θα είμαστε όλοι χαμένοι, τόσο στην ευρωζώνη όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν δεν ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση, θα χάσουμε τη μάχη για σταθερότητα, ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Αν δεν ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση, οι ισχυροί δεσμοί του σήμερα ενδέχεται να γίνουν οι ασθενείς δεσμοί του αύριο. Και αν δεν ενισχύσουμε την οικονομική μας διακυβέρνηση, θα χάσουμε την αξιοπιστία μας στη διεθνή σκηνή.

Τη στιγμή που τα ζητήματα της διακυβέρνησης και της μακροοικονομικής ανισορροπίας είναι και παγκόσμια ζητήματα και συζητιούνται, κυρίως στην G20, πώς είναι δυνατόν να παραμείνουμε αξιόπιστοι και να ασκούμε την επιρροή μας στους διεθνείς μας εταίρους, αν δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε ούτε σε επίπεδο ΕΕ; Και λέω το εξής ζυγίζοντας προσεκτικά όλες μου τις λέξεις: ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε δραστηριοποιούμαστε και αναδεικνυόμαστε ως Ένωση είτε δεν δραστηριοποιούμαστε και επιτρέπουμε την περιθωριοποίησή μας. Αυτό που διακυβεύεται εν προκειμένω είναι το συλλογικό μας πεπρωμένο.

Ευτυχώς κινούμαστε προς την κατεύθυνση της ανάδειξής μας. Θα ήθελα, επομένως, να δώσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στη βελγική Προεδρία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο ECOFIN στις 17 Σεπτεμβρίου οδήγησε στη δημιουργία νέων κύκλων οικονομικής διακυβέρνησης, που πήραν την ονομασία «Ευρωπαϊκά Εξάμηνα». Το πρώτο βήμα έγινε την περασμένη εβδομάδα με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία καθιστούμε απολύτως σαφές ότι οι τρεις προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας είναι η ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας –ειδικότερα μέσω της αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης–, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η ανάπτυξη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Πετύχαμε επίσης σημαντικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, εγκρίνοντας ειδικότερα μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική στη χρηματοπιστωτική εποπτεία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011 με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και των τριών νέων αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας που καλύπτουν αντίστοιχα τις αγορές, τις τράπεζες και τις ασφαλίσεις.

Τους τελευταίους έξι μήνες, μπορέσαμε επίσης να πετύχουμε συμφωνίες τόσο για τη διαχείριση των κερδοσκοπικών κεφαλαίων και άλλων εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων όσο και για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Για τους πολίτες μας, τα μέτρα λιτότητας δεν είναι μια θολή έννοια, αλλά η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές ανησυχίες και προβληματισμοί, αλλά στην Ευρώπη υπάρχουν επίσης και υψηλές προσδοκίες ότι οι μεταρρυθμίσεις, που αναβάλλονταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τελικά θα ολοκληρωθούν, ότι η ευρωπαϊκή διάσταση θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της λύσης και ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει τα σχέδια της, τις αξίες της και τα συμφέροντά της στον κόσμο.

Είναι, επομένως, σημαντικό να διαδώσουμε παγκοσμίως όσο το δυνατόν περισσότερο τις ενέργειες της Ένωσης με στόχο την αποκατάσταση μιας ανάπτυξης που θα είναι βιώσιμη και θα μπορεί να δημιουργεί θέσεις εργασίας και την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα είναι πιο δίκαιη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και ορισμένα άλλα επιτεύγματα, σε σχέση κυρίως με την εξωτερική πολιτική και τις εξωτερικές σχέσεις. Ένα τέτοιο επίτευγμα είναι και η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που υπογράφηκε με τη Νότια Κορέα στις 6 Οκτωβρίου· πρόκειται, πολύ απλά, για την πλέον φιλόδοξη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και παραμένει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές διμερείς εμπορικές μας συμφωνίες.

Σε αντίθεση με κάποιες απαισιόδοξες προβλέψεις, το Κανκούν κατάφερε επίσης να αναδείξει κάποια πρόοδο προς την κατεύθυνση της πολυμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος. Το Κανκούν κατέδειξε επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Προεδρίας και της Επιτροπής, η οποία επιτρέπει στην Ευρώπη να μιλάει με μία συνεκτική και καθαρή φωνή στη διεθνή σκηνή.

Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά αποτελέσματα, θα ήθελα επίσης να επικροτήσω τη συμφωνία που επιτέλους επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας στον τομέα των μεταφορών και του ευρωπαϊκού αυτοκόλλητου σήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας.

Θα ήθελα επίσης να απονείμω τα εύσημα στη βελγική Προεδρία για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο διασφάλισε την τήρηση και την εφαρμογή των σημαντικών καινοτομιών της Συνθήκης της Λισαβόνας. Χρησιμοποίησε όλη τη διαπραγματευτική της δεινότητα σε μια δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 βάσει των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Συνθήκης. Αποτέλεσε το καλύτερο παράδειγμα του ευρωπαϊκού πνεύματος και του πνεύματος συμβιβασμού που το χαρακτηρίζει. Η Επιτροπή είναι υπερήφανη για τη συμβολή της σε αυτό το αποτέλεσμα.

Αύριο, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μου στο Κοινοβούλιο, θα έχω μια πρώτη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Buzek, και τον πρωθυπουργό Orbán, ο οποίος ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στα θέματα του προϋπολογισμού.

Το 2010 ήταν μια συχνά δύσκολη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιρετικά απαιτητική χρονιά. Τελικά όμως, ήταν και πολύ παραγωγική. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας δύο χωρών, του Βελγίου αλλά και της Ισπανίας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπόρεσε να σημειώσει καθοριστική πρόοδο. Το βλέπω αυτό στην ενίσχυση της Ένωσής μας και στην εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων. Τώρα πλέον εξαρτάται από την τρίτη χώρα της προεδρικής τριάδας, την Ουγγαρία, να διατηρήσει αυτήν τη δυναμική.

Οι σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε τον τελευταίο χρόνο αποδεικνύουν ότι όλοι εμείς, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ένα σταθερό και εύρωστο μέλλον για την Ευρώπη. Αν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε τώρα. Είπαμε ότι έχουμε τη βούληση να το κάνουμε· πρέπει τώρα να δείξουμε ότι είμαστε πράγματι ικανοί να τιμήσουμε τις πολιτικές μας δεσμεύσεις διατηρώντας τες ακέραιες, χωρίς να χάσουμε τη δύναμή μας και χωρίς να μας παραπλανήσουν κάποια δειλά σημάδια ανάκαμψης.

Οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ενέργειές μας, να δείξουμε ότι δεν συνιστούν αντίδραση στην πίεση της κρίσης στις αγορές, αλλά τη διατράνωση της βούλησής μας να ζήσουμε μαζί σε αυτήν την Ένωση για την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την ελευθερία.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Dehaene, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, η βελγική Προεδρία έλαβε δικαίως τα εύσημα από όλες τις πλευρές. Εσείς και οι συνάδελφοί σας, κύριε πρωθυπουργέ, μπορείτε να λέτε ότι συμβάλατε σε ορισμένα σημαντικά επιτεύγματα. Αντί να σχολιάσω τα επιμέρους επιτεύγματα, θα ήθελα να σταθώ ειδικότερα στον χρυσό κανόνα που θέσατε για την Προεδρία. Σε τελική ανάλυση, η βελγική Προεδρία του Συμβουλίου ήταν η πρώτη Προεδρία που άσκησε τα καθήκοντά της εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό από μόνο του ήταν μια πρόκληση.

Η Συνθήκη άλλαξε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο όπως ανέφερα ήδη στην έκθεσή μου σχετικά με την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πλέον γίνει δύο διακριτά θεσμικά όργανα και το καθένα από αυτά έχει τη δική του Προεδρία. Ένα άλλο στοιχείο που είναι νέο είναι ότι η Συνθήκη χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια διατύπωση για να περιγράψει την εντολή του Συμβουλίου με αυτήν που χρησιμοποιεί για την αντίστοιχη εντολή του Κοινοβουλίου. Είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι ορισμένα μέλη του Συμβουλίου δεν δυσκολεύθηκαν να προσαρμοστούν στη νέα σχέση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό ήταν προφανές κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, το ίδιο δεν μπορεί να λεχθεί για τη βελγική Προεδρία. Σε συνεννόηση με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, επικέντρωσε κυρίως τις προσπάθειές της στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού νομοθετικού προγράμματος. Οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες είχαν πάντα περίοπτη θέση στο έργο της. Αυτό εξηγεί εν μέρει και την επιτυχία της βελγικής Προεδρίας. Στο παρελθόν, οι Προεδρίες προσπαθούσαν πολύ συχνά να προκρίνουν τις εθνικές τους προτεραιότητες έναντι των ευρωπαϊκών οργανισμών. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να σημειώσει πραγματική πρόοδο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Προεδρίας. Η δύσκολη συζήτηση για τον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας έθεσε το πλαίσιο για μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ένωση τα προσεχή έτη, που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Το Βέλγιο έλαβε την υπόσχεση από τις προηγούμενες Προεδρίες ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετείχε στη συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από την πλευρά της, η Επιτροπή ανέλαβε να εκπονήσει, στο πλαίσιο της πρότασής της για το πολυετές σχέδιο, προτάσεις για τους ίδιους πόρους της Ένωσης, και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Το Κοινοβούλιο θα διασφαλίσει, επομένως, ότι τόσο η Επιτροπή όσο και οποιαδήποτε άλλη από τις επικείμενες Προεδρίες θα τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, αγαπητά μέλη της εν ενεργεία Προεδρίας, κύριε Barroso, αυτήν την εβδομάδα έχουμε την ευκαιρία να συγκρίνουμε δύο Προεδρίες: αυτήν που μόλις τελείωσε και εκείνη που μόλις ξεκίνησε. Σε ό,τι αφορά τη βελγική Προεδρία, οφείλω να ομολογήσω ότι επέδειξε σημαντικό έργο – και σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. Τα κατάφερε παρά τις δύσκολες συνθήκες – η πολιτική κατάσταση στη χώρα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι νέα, και ακόμα και η σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι καθόλου εύκολη. Η βελγική Προεδρία, όμως, είναι σαφές ότι επικεντρώθηκε στην Ευρώπη. Θέλησε να πάει την Ευρώπη μπροστά.

Αντίθετα, με την ουγγρική Προεδρία –μέχρι στιγμής φυσικά– έχουμε δει μια Προεδρία που δίνει περισσότερη προσοχή στις εσωτερικές της υποθέσεις, πώς δηλαδή θα διατηρηθεί στην εξουσία στο εσωτερικό της, σε σχέση ειδικότερα με μια πολύ αμφιλεγόμενη νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης για την οποία θα συζητήσουμε κι εμείς εδώ σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Εύχομαι ο κ. Orbán να εξετάσει προσεκτικά την πορεία της βελγικής Προεδρίας και, γιατί όχι, κατά κάποιον τρόπο να την ακολουθήσει.

Κύριε Leterme, μιλήσατε για οικονομική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορώ παρά να μην προσυπογράψω τα λόγια του κ. Barroso. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν δύο τινά. Είτε θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα προκαλέσει και άλλη κρίση στην Ευρώπη –και όχι μόνο στην ευρωζώνη– είτε θα καταβληθούν προσπάθειες για να δημιουργηθεί μια αποδοτική οικονομική διακυβέρνηση που δεν θα βασίζεται μόνο στη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών, αλλά θα βασίζεται επίσης και στην αποφασιστική δράση της Επιτροπής. Γνωρίζετε, κύριε Barroso, ότι στο ζήτημα αυτό έχετε την απόλυτη στήριξή μας. Πετύχατε πολλά σε αυτόν τον τομέα, κύριε Leterme, αλλά τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να κάνουμε τα επόμενα βήματα.

Είπατε ότι πρόκειται κυρίως για ένα ζήτημα που αφορά τη φορολογική, δημοσιονομική και κοινωνική συνεργασία. Έτσι έρχομαι στο δεύτερο σημείο στο οποίο η βελγική Προεδρία διέπρεψε, και πιο συγκεκριμένα την κοινωνική διάσταση. Νομίζω ότι έχουμε όλοι συμφέρον –αν και ίσως σε διαφορετικό βαθμό– να αναπτυχθεί αντιστοίχως αυτή η κοινωνική διάσταση. Κοινωνική Ευρώπη δεν σημαίνει ότι το κάθε τι γίνεται στο κοινωνικοπολιτικό πεδίο της Ευρώπης, αλλά σημαίνει, για παράδειγμα, τα πράγματα για τα οποία συζητήσατε και τα οποία πετύχατε σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι εξοργιστικό να βλέπουμε τη φτώχεια να αυξάνεται αρκετά στην Ευρώπη την περίοδο αυτή. Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτό που αναφέρατε σχετικά με την ολοένα και πιο άνιση κατανομή των εισοδημάτων. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας καταστήσατε σαφές ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Η αύξηση της φτώχειας και η αύξηση της κοινωνικής αδικίας μεταφράζεται σε απώλεια ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για κάτι που έχει αποδειχθεί από οικονομική, χρηματοοικονομική και εμπειρική άποψη. Τα πράγματα που είπατε είναι πολύ σημαντικά.

Εξίσου σημαντικά είναι τα πράγματα που είπατε για την Ευρώπη των πολιτών. Οι ενέργειες σας, μαζί με τις ενέργειες του κ. Šefčovič και των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου, αποτέλεσαν μια απτή συμβολή στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών. Η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου αν χρησιμοποιηθεί σωστά από τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις για να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

Φυσικά, ευχόμαστε στο Βέλγιο ό,τι καλύτερο και για το μέλλον. Εξίσου σημαντικό έχει επίσης το πώς συμπεριφέρονται οι παράγοντες στην πολιτική σκηνή. Εύχομαι όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Βελγίου να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια πραγματική συναίνεση. Είναι δύσκολο να λες σε πολίτες χωρών που πλήττονται από την κρίση ότι πρέπει να αναζητούν τη συναίνεση, ότι πρέπει να συνεργάζονται σε σημαντικά ζητήματα, όταν το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί στο Βέλγιο – έναν από τους πυρήνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με αυτό, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ήσασταν μια υποδειγματική Προεδρία, από πολλές απόψεις. Ελπίζω και οι άλλες, μεταγενέστερες Προεδρίες να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας.

(Χειροκροτήματα)

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Swoboda πώς τολμά να επικρίνει την ουγγρική Προεδρία όταν αυτή δεν έχει καλά καλά ξεκινήσει ακόμα. Ούτε καν ξέρει κάτι γι’ αυτήν. Γιατί αντ’ αυτού δεν επικρίνει τους συναδέλφους του από την Ομάδα των Σοσιαλιστών οι οποίοι άνοιξαν πυρ κατά των ίδιων των συμπολιτών τους κατά την 50ή επέτειο της επανάστασης του 1956 και φυλάκισαν αυθαίρετα εκατοντάδες πολίτες; Θα πρέπει να τους ρωτήσει και να τους επικρίνει.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). (EN) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω πολύ καλά αυτού του είδους το επιχείρημα, ότι δηλαδή αν επικρίνεις μια κυβέρνηση, επικρίνεις τους πολίτες της. Στο παρελθόν το ίδιο ακριβώς συνέβαινε στη χώρα μου.

Ας είμαστε σαφείς. Δεν ξεκινήσαμε εμείς τη συζήτηση. Η ουγγρική κυβέρνηση ήταν αυτή που την ξεκίνησε με αυτόν τον αμφιλεγόμενο –όπως είπα και πριν– νόμο. Είναι ένας νόμος που αμφισβητείται έντονα από πολλούς ούγγρους πολίτες οι οποίοι υπέφεραν κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού αλλά και του ναζιστικού καθεστώτος. Φοβούνται ότι η ελευθερία της έκφρασής τους κινδυνεύει. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να συζητήσουμε για την ουγγρική Προεδρία αύριο. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα θέματα αυτά, επειδή διαφορετικά ο πρωθυπουργός κ. Leterme θα πρέπει να σχολιάσει τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία και δεν νομίζω ότι έχει τέτοια αρμοδιότητα.

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι να εγκρίνει και να παρακολουθεί τη νομοθεσία· αυτό σημαίνει ότι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, όταν η κατάσταση δεν είναι καλή, ασκούμε κριτική και, όταν τα πράγματα βαίνουν καλώς, απονέμουμε επαίνους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βελγική Προεδρία ήταν καλή, πολύ καλή, και ότι στέφθηκε με επιτυχία χάρη στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων: της βελγικής κυβέρνησης, αλλά και πολλών διπλωματών επίσης, του Μόνιμου Αντιπροσώπου, του αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου και όλων αυτών που εργάζονταν σκληρά κάθε μέρα για να φέρουν την επιτυχία.

Κανείς δεν είχε φανταστεί αυτήν την επιτυχία επειδή, κύριε πρωθυπουργέ, όλοι εμείς αντιμετωπίζαμε συνεχώς το εξής ερώτημα από τους ψηφοφόρους μας: πώς είναι δυνατόν μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να φέρει σε πέρας μια πετυχημένη Προεδρία; Κατά την άποψή μου, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή κυβέρνηση, επειδή ήταν μια κυβέρνηση που ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με ευρωπαϊκές υποθέσεις και ευρωπαϊκά ζητήματα χωρίς να αποσπάται από τις υποθέσεις των κρατών μελών της.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σχεδόν μια πρόσκληση προς τις άλλες κυβερνήσεις να γίνονται υπηρεσιακές κυβερνήσεις, όταν αναλαμβάνουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται στην Ευρώπη για έξι μήνες και να μην ασχολούνται μαζί της περιστασιακά μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Νομίζω ότι η βελγική Προεδρία ήταν πετυχημένη για έναν κυρίως λόγο (βλ. χρηματοπιστωτική εποπτεία, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας): επειδή η Προεδρία αυτή κατάλαβε ότι, βάσει της νέας Συνθήκης, πρέπει να δουλέψουμε για «περισσότερη Ευρώπη» και επειδή πίεσε για «περισσότερη Ευρώπη» στο Συμβούλιο. Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για όλες τις Προεδρίες. Ο Jean-Luc Dehaene έχει δίκιο όταν λέει ότι υπάρχουν πράγματι αρκετά κράτη που δεν έχουν ακόμα καταλάβει ότι οι βασικοί κανόνες έχουν αλλάξει.

Οι βασικοί κανόνες έχουν αλλάξει και η βελγική Προεδρία είναι η πρώτη που συνειδητοποίησε την κατάσταση αυτή. Το ότι καταλήξαμε σε μια ρύθμιση για την ευρωπαϊκή εποπτεία, στο πλαίσιο της οποίας οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν τέλει επιτεύχθηκαν, είναι επειδή η βελγική Προεδρία είπε στους συναδέλφους μας στο Συμβούλιο: «Η πρόταση αυτή δεν θα πετύχει, πρέπει να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση», σε αντίθεση με τη λύση που πρότειναν οι υπουργοί Οικονομικών τον Δεκέμβριο του 2009.

Το ίδιο θα έλεγα και για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό μάλιστα, ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, κύριε Πρόεδρε. Απευθύνω έκκληση τόσο σε εσάς όσο και στους άλλους βουλευτές να δώσετε το πράσινο φως για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σύντομα, ώστε ύστερα από 20 και πλέον χρόνια, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρθηκε ήδη πριν από μένα, είναι όντως αλήθεια ότι, μέχρι σήμερα, οι βέλγοι πολιτικοί μηχανικοί απέδιδαν καλύτερα έξω από τα σύνορά παρά στο εσωτερικό της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, χαίρομαι γι’ αυτό και σας συγχαίρω. Η βελγική ομάδα επιτέλεσε σημαντικό έργο και αυτό είναι πολύ θετικό.

Επίσης, είμαι της άποψης ότι οι αντιδράσεις που αντιμετωπίσατε στα διάφορα Συμβούλια μοιάζουν ουσιαστικά με τις αντιδράσεις που αντιμετωπίζουμε όταν συζητούμε στο Βέλγιο: αλληλεγγύη, μεταβιβάσεις, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναδίπλωση ή τη συνεισφορά είναι στοιχεία με τα οποία είμαστε πολύ εξοικειωμένοι στο Βέλγιο και τα οποία αντιμετωπίσατε στο Συμβούλιο

Επίσης, κύριε Barroso, αφού εκφράσατε τον θαυμασμό σας και την αναγνώρισή σας, ίσως, κάποια στιγμή στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παρέμβει ή να τείνει χείρα βοηθείας. Αφού το Βέλγιο βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει το Βέλγιο να ξεπεράσει το ομοσπονδιακό του αδιέξοδο.

Όσο για τα υπόλοιπα, για να επανέλθω σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα, κύριε πρωθυπουργέ, και κυρίως στο ζήτημα του προϋπολογισμού, η ευθύνη είναι μεγαλύτερη όταν αφήνεις την Προεδρία παρά όταν την αναλαμβάνεις. Επομένως, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, άποψή μου είναι ότι δείξαμε αναμφισβήτητα ατολμία όταν δεν ενστερνιστήκαμε την πρόταση για μια συμφωνία που θα μπορούσαμε να είχαμε συνάψει σχετικά με τους οικονομικούς πόρους, αν και το ζήτημα των ίδιων πόρων θα είναι κεντρικό ζήτημα τους μήνες που ακολουθούν και βασίζομαι πολύ στο Βέλγιο –το οποίο θα ανακτήσει, επιτρέψτε μου να πω, την ελευθερία της έκφρασής του, καθώς δεν αντιπροσωπεύει πλέον όλα τα κράτη μέλη αλλά μιλάει για δικό του λογαριασμό– προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα αυτό.

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια. Είναι κάτι που κάποια στιγμή στο μέλλον θα τεθεί στο τραπέζι του Συμβουλίου. Ξέρω ότι στο Βέλγιο υπάρχουν ορισμένοι που είναι αντίθετοι με μια ομοσπονδιακή εκλογική περιφέρεια, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι απαραίτητη, και ίσως ακριβώς επειδή εκείνοι δεν το θέλουν στο Βέλγιο, το Βέλγιο το θέλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για να διασφαλιστεί αυτό που ονομάζετε η «ψυχή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ότι δηλαδή οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν, πολύ απλά, να θεωρούν εαυτούς πολίτες που μπορούν να ψηφίζουν για κάτι περισσότερο από εθνικούς εκπροσώπους. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Και το τρίτο ζήτημα, που αναφέρθηκε πριν από λίγο, είναι η πρωτοβουλία πολιτών. Κι εδώ βασίζομαι πολύ στο Βέλγιο για να επισπευσθεί η διαδικασία εφαρμογής. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο που δρομολογείται μαζί με όλες τις μεταρρυθμίσεις της οικονομικής διακυβέρνησης και ελπίζω ότι το Βέλγιο θα συμβάλει στην επίσπευση και στην ενίσχυση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(NL) Κύριε Πρόεδρε, τους τελευταίους έξι μήνες, το Βέλγιο απέδειξε ότι ήταν άξιος κάτοχος της Προεδρίας. Δεν πέρναγε από κανενός το μυαλό ότι η εν ενεργεία βελγική κυβέρνηση είχε υποβάλει την παραίτησή της. Όταν εξετάζω τα ζητήματα που έχω τη δυνατότητα να αξιολογήσω, το ισοζύγιο είναι θετικό. Μια συμφωνία σχετικά με τη ρύθμιση των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, ένας κανονισμός για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και ένας προϋπολογισμός για το 2011. Γνωρίζω πολύ καλά τόσο το Βέλγιο όσο και την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή πολιτική ζωή είναι σαν μια προέκταση της βελγικής πολιτικής ζωής με ευρύτερο σκοπό. Προϋποθέτει την αναζήτηση συμβιβασμών εν μέσω συζητήσεων και πολύωρων γευμάτων και, αν κριθεί αναγκαίο, επιστρατεύονται ακόμα και καλοπιάσματα προκειμένου να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα.

Υπάρχουν, επομένως, κάποιοι που υποστηρίζουν ότι το Βέλγιο είναι η μικρογραφία της Ευρώπης. Εδώ ακριβώς έγκειται τώρα ο κίνδυνος για την Ευρώπη, επειδή το βελγικό σύστημα δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να λειτουργεί βάσει συμβιβασμών. Δεν βλέπω να περιμένει ούτε ένας διάδοχος του κ. Leterme. Αν το Βέλγιο είναι το μέλλον της Ευρώπης, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε: γιατί το βελγικό σύστημα φθάνει στο τέλος του; Γιατί βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης;

Η εξήγηση γι’ αυτό είναι, κατά την άποψή μου, ότι το Βέλγιο έχει δημιουργήσει μια μεταβιβαστική οικονομία που δεν είναι πλέον βιώσιμη. Στο όνομα της αλληλεγγύης δημιουργήσαμε μια ταμειακή ροή από τη Φλάνδρα στη Βαλλονία και στις Βρυξέλλες, αλλά, κύριε Barroso, αν η αλληλεγγύη είναι μονόπλευρη τότε οι άνθρωποι αποξενώνονται μεταξύ τους και αυτήν ακριβώς την κατάσταση ζούμε τώρα στο Βέλγιο.

Την περίοδο αυτή, στην Ευρώπη ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό μιας μεταβιβαστικής οικονομίας. Αυτό κάνετε εδώ και καιρό με αποτέλεσμα το ευρώ να αποτελεί ήδη αντικείμενο κατάχρησης. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το αίτημα έκδοσης ευρωομόλογων. Ο κ. Verhofstadt διατυπώνει το συγκεκριμένο αίτημα σε ημερήσια βάση. Υπάρχει επίσης και το ταμείο έκτακτης ανάγκης για το ευρώ που αρχίζει να μοιάζει με ένα σχέδιο Ponzi. Πρώτα ήταν προσωρινό, στη συνέχεια έγινε μόνιμο και τώρα πια οφείλουμε να διοχετεύουμε ολοένα και περισσότερα χρήματα σε αυτό. Μία από τις απώλειες που θα υποστούμε εξαιτίας του ταμείου αυτού θα είναι η απώλεια ανταγωνιστικότητας, καθώς οι επενδύσεις στην Ευρώπη θα υποχωρήσουν. Όσοι θέλουν να δουν την Ευρώπη του αύριο θα πρέπει να κοιτάξουν το Βέλγιο του σήμερα! Εκεί μπορούμε να φανταστούμε τη Γερμανία στον ρόλο της Φλάνδρας να λέει: «Δεν μπορούμε πια να συνεχίζουμε να πληρώνουμε για όλους τους άλλους». Κάποιοι από εσάς μπορεί να γελάτε, αλλά ο κίνδυνος είναι πολύ πιο κοντά απ’ όσο νομίζετε. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αποτελέσει το προειδοποιητικό μήνυμα για όλους εμάς.

Κύριε Leterme, έτρεφα ανέκαθεν μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε στο μέλλον, αν και φοβάμαι ότι το Βέλγιο θα σας κρατήσει στο σημερινό σας αξίωμα για λίγο ακόμα.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, αν και αναγνωρίζω πλήρως ότι αναλάβατε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία της κρίσης, ωστόσο είχατε αφήσει να εννοηθεί ότι μία από τις προτεραιότητές σας θα είναι τα κοινωνικά ζητήματα, ενώ είχατε προαναγγείλει και ένα νομοθέτημα για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Από αυτά δεν κάνατε τίποτα. Όχι μόνο δεν υπήρξε καμία πρωτοβουλία για την προστασία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αλλά σήμερα, βάσει του ενισχυμένου συμφώνου σταθερότητας, ξεκινάμε μια ανησυχητική σπειροειδή διαδικασία όπου, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα των κρατών μελών, τα αρπακτικά των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αναγκάζουν τα κράτη μέλη να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία τους, η οποία ωστόσο αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο για την επίτευξη δικαιοσύνης και ισότητας.

Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, η επαγρύπνηση του Κοινοβουλίου επιστρατεύθηκε μόνο για να αποτραπεί η αύξηση του χρόνου εργασίας των οδηγών των φορτηγών οχημάτων ή στο σχέδιο για την «ενιαία άδεια» όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, μια διευρυμένη έκδοση της οδηγίας Bolkestein.

Διανύαμε το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας. Δεν υπάρχει ούτε ένα φτωχό άτομο λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ολοένα και περισσότερα! Και πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν αποδίδουν, επειδή αποσαθρώνουν τα κοινωνικά δικαιώματα.

Η στρατηγική που υιοθετείται επανειλημμένως περιλαμβάνει τον καθησυχασμό των πιστωτών των υπερχρεωμένων κρατών μελών ύστερα από τη μείωση της φορολόγησης του κεφαλαίου και την υποχώρηση της ανάπτυξης εξαιτίας της πτώσης της αγοραστικής δύναμης και της λιτότητας – μια λέξη που άκουσα για πρώτη φορά από το στόμα του κ. Barroso. Και για τον σκοπό αυτόν, θέλετε να ελέγχετε τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών εκ των προτέρων αναλαμβάνοντας τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων.

Ξεκινήσατε εν κρυπτώ μια αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Συνθηκών, παρόλο που μέχρι χθες λέγατε ότι αυτές είναι απαραβίαστες. Παρ’ όλα αυτά αρνηθήκατε επανειλημμένως να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με τη σύσταση ενός ταμείου κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης που θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των κινήσεων των κεφαλαίων και την προς τα πάνω εναρμόνιση της φορολόγησης των κεφαλαίων, σχετικά με τη δημιουργία χρήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την επαναγορά του χρέους των κρατών μελών, και σχετικά με την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν καίρια σημασία για τη δικαιοσύνη και την κοινωνική πρόοδο.

Στην αρχή της Προεδρίας σας, είπατε, κύριε πρωθυπουργέ, ότι θέλατε μια λιτή Προεδρία, και αυτό ήταν προς τιμήν σας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι μεγαλομέτοχοι έμειναν ικανοποιημένοι. Όσο για τους πολίτες, ολοένα και περισσότεροι ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχηθώ σε όλους, ιδιαίτερα στην Επιτροπή, στο Προεδρείο, σε όλους τους πολιτικούς, καλή χρονιά, μια χρονιά που διαγράφεται πολύ δύσκολη. Θα ήθελα, ως μία παρένθεση, να κάνω μια επισήμανση ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Barroso, λέγοντας ότι θα πρέπει να τον βοηθήσουμε μέσα σε μία παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση για να αποδείξουμε τι είναι η Ευρώπη. Είναι μία ενιαία οικονομική, πολιτιστική και ίσως και πολιτική δύναμη. Για αυτό θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε την Επιτροπή για να παραμείνει η Ευρώπη η μεγάλη δύναμη που είναι.

Ως προς τη Βελγική Προεδρία, κατά γενική ομολογία ήταν μία πολύ επιτυχημένη προεδρία. Και σε αυτά τα οποία ελέχθησαν θα ήθελα να προσθέσω δύο σημεία τα οποία δεν αναφέρθηκαν εδώ και τα οποία εντείνουν την επιτυχία της Βελγικής Προεδρίας. Πρώτα από όλα, το Βέλγιο λειτούργησε τελείως ευρωπαϊκά· δηλαδή, ακολούθησε την ατζέντα της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνήθως οι προεδρίες προσθέτουν εθνικά θέματα. Το Βέλγιο μας έδωσε το καλό παράδειγμα ότι είμαστε Ευρώπη, ασχολούμαστε με τα θέματα τα οποία θέτει η Επιτροπή. Δεν φιλοδόξησε να βάλει και δικά του θέματα. Το δεύτερο αξιέπαινο στοιχείο της Βελγικής Προεδρίας είναι το μοντέλο το οποίο ακολούθησε, το μοντέλο της τριλογίας, της τριμερούς συνεργασίας: Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Συγχαρητήρια κύριοι συνάδελφοι!

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, γίνατε δέκτης πάρα πολλών φιλοφρονήσεων σχετικά με το πώς κινήθηκε η βελγική Προεδρία, και αυτό είναι κατανοητό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ανακουφίστηκαν που τελείωσε η βελγική Προεδρία και δεν συνέβη κάποιο σημαντικό ατύχημα. Πράγματι, μια τεχνητή χώρα χωρίς κυβέρνηση, μια χώρα που δεν είναι ικανή να κυβερνήσει ούτε τον εαυτό της, είναι δύσκολο να αναγνωρίζεται ως υποψήφια για να αναλάβει την Προεδρία της ΕΕ.

Κάποιος, φυσικά, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι εσείς και οι υπουργοί είχατε άπλετο χρόνο να ασχοληθείτε με τα της Προεδρίας, δεδομένου ότι ήσασταν μέλη μιας υπηρεσιακής και μόνο κυβέρνησης. Άλλος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι επωφεληθήκατε από διπλωμάτες που έκαναν καλά τη δουλειά τους και ότι η σημασία της εκ περιτροπής Προεδρίας έχει μειωθεί μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Όλα αυτά μπορεί να ισχύουν, αλλά νομίζω ότι η καλύτερη απόφασή σας ήταν ότι ακολουθήσατε τη συμβουλή του Vlaams Belang και κρατήσατε, συγκεκριμένα, χαμηλούς τόνους. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει τα ίδια λάθη με την προηγούμενη βελγική Προεδρία το 2001. Δεν έχετε παρά να θυμηθείτε τη «σύνοδο κορυφής της πραλίνας» στις Βρυξέλλες, τις διπλωματικές γκάφες που κλιμακώνονταν και την περιβόητη «Δήλωση του Λάκεν» που οδήγησε τελικά στην πανωλεθρία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η βελγική Προεδρία ήταν αλάνθαστη: πρώτα, συνέβη το περιστατικό με τον σοσιαλιστή υπουργό Συντάξεων, κ. Daerden, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου Υπουργών σε κατάσταση μέθης – το πρόσωπο του Επιτρόπου Andor τα λέει όλα· ο φλαμανδός φορολογούμενος και οι «καθαροί πληρωτές» δεν μπορούν να γελούν πλέον με το γεγονός αυτό, όταν γνωρίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι τώρα υπεύθυνο για τις συντάξεις τους.

Επίσης, υπήρχαν οι απέλπιδες προσπάθειες του υπουργού Εξωτερικών, κ. Vanackere, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, με κάθε τίμημα και ενάντια στη βούληση των πολιτών, τη στιγμή που η Τουρκία δεν θα πρέπει να θεωρείται υποψήφια ούτε καν για διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να επιμείνω σε όσα έχουν ήδη ειπωθεί. Η βελγική Προεδρία ήταν εξαιρετική. Θα ήθελα να αναφέρω δύο σημαντικά ζητήματα: τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Σε σχέση με τα σημαντικά αυτά ζητήματα, θα ήθελα να αναφέρω τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει, που είναι και το σημαντικότερο.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, μέσα σε διάστημα 48 ωρών, ο υπουργός κ. Reynders κατάφερε να δρομολογήσει ένα θέμα που είχε κολλήσει, και μπορέσαμε να δώσουμε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ό,τι ακριβώς μας ζήτησαν: ευρωπαϊκές αρχές που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την 1η Ιανουαρίου 2011: ισχυρές, πραγματικές ευρωπαϊκές αρχές με ισχύ.

Ό,τι συνέβη στη συνέχεια δεν είναι και τόσο καθησυχαστικό. Εξακολουθούμε να μην έχουμε Προέδρους για τις αρχές· έχουμε έναν εξαιρετικά μικρό προϋπολογισμό και έχω μάθει ότι οι αμοιβές των ατόμων που θα καταλάβουν τις θέσεις σε αυτές τις αρχές δεν είναι και οι καλύτερες. Είναι ασφαλώς πολύ λιγότερο καλές από τα μπόνους των τραπεζιτών στο Λονδίνο.

Υπάρχουν ακόμα δύο ζητήματα σε εκκρεμότητα: η ρύθμιση των συστημικών οργανισμών και οι εισφορές και οι φόροι επί των δραστηριοτήτων των τραπεζών.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης των συστημικών οργανισμών, θέλουμε η ευρωπαϊκή αρχή να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία τους μέσω των εθνικών αρχών, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές και θα υπόκεινται στις εντολές της ευρωπαϊκής αρχής. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν άσκοπο.

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση, η τελευταία πρόταση του Επιτρόπου Šemeta αναλύει όλους τους πιθανούς φόρους επί των τραπεζών. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει δύο εισφορές: την εισφορά στα συντονισμένα εγγυητικά κεφάλαια και την εισφορά στα κεφάλαια της τραπεζικής σταθερότητας. Αυτό είναι γεγονός, και στη συνέχεια θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τον φόρο επί των τραπεζών ή τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επειδή, επαναλαμβάνω, όλα τα υπόλοιπα είναι γεγονός.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το μόνο πράγμα που θέλουμε είναι να συντονιστούμε με όλα: τα ευρωομόλογα, τα ομόλογα των έργων υποδομής, τον μηχανισμό κτλ. ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα τολμήσω την επανάληψη. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτή ήταν μια κάπως μονότονη συζήτηση, η οποία όμως μπορεί να μας κάνει υπερήφανους και έτσι θα ενώσω κι εγώ τη φωνή μου με τις φωνές των συναδέλφων που επαίνεσαν τη βελγική Προεδρία. Yves, η ομάδα σου, οι υπουργοί σου, καθώς επίσης το πολιτικό και διπλωματικό σας σώμα έκαναν φανταστική δουλειά. Μπόρεσα να το ζήσω αυτό αυτοπροσώπως. Είχα τη χαρά και την ευχαρίστηση να συμμετάσχω σε δύο τριμερείς διαλόγους σχετικά με το περιβάλλον και –όχι, δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά σου αέρα, αν και αυτήν τη φορά θα σε επαινέσω λίγο– θα ήθελα να σε συγχαρώ για τον έξυπνο τρόπο με τον οποίο ολοκλήρωσες την άσκηση της Προεδρίας.

Ωστόσο, έχω να προσθέσω ένα μεγάλο και ένα μικρό «αλλά» σε αυτούς τους επαίνους. Το πρώτο μου «αλλά» αφορά την κοινωνική πολιτική· κατά την άποψή μου, σημειώσαμε πρόοδο σε πολλά κοινωνικά θέματα. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε –και δεν το αποδίδω αυτό στη βελγική Προεδρία, αλλά στο Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού– ότι το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά δεν είναι μεγάλο. Δεν σημειώσαμε καμία πραγματική πρόοδο στα νομοθετικά ζητήματα, σε ό,τι αφορά π.χ. το ευρωπαϊκό ελάχιστο εισόδημα, και έτσι έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας.

Το δεύτερό μου «αλλά» έχει να κάνει με τον ρόλο που διαδραμάτισε η βελγική Προεδρία στη μετά τη Λισαβόνα εποχή. Δέχθηκα τα συγχαρητήρια των δύο πρώην πρωθυπουργών, των κκ. Verhofstadt και Dehaene, που είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι σε θεσμικά ζητήματα. Ο ρόλος αυτός όμως εμφάνισε και αδυναμίες, όπως ιδίως η έλλειψη πολιτικής καθοδήγησης σε ορισμένα πραγματικά καίρια ζητήματα. Κάποιες φορές καθόμασταν με σταυρωμένα τα χέρια και τότε έπρεπε να αναλάβει ο κ. Van Rompuy τον καθοδηγητικό αυτό ρόλο.

Αναφέρομαι στη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση και στη συζήτηση για την κρίση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι αρχηγοί κυβερνήσεων –κυρίως η καγκελάριος Merkel και ο πρόεδρος Sarkozy– ήταν αυτοί που επιλήφθηκαν των συγκεκριμένων ζητημάτων. Αυτό, κατά την άποψή μου, οδήγησε σε περιορισμένα αποτελέσματα στο τελευταίο Συμβούλιο, λόγω της κρίσης χρέους, μεταξύ άλλων. Στο παρελθόν, η βελγική Προεδρία είχε επιδείξει πολιτικό ηγετικό ρόλο και εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση να αναλάβει πράγματι την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκπονούμε νόμους μαζί, αλλά πολύ συχνά δεν ξέρουμε πώς εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι από τα κράτη μέλη. Πρωτοστατήσατε για να καταστήσετε σαφές ότι το παρόν Κοινοβούλιο υποστηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά την επιθυμία της να συμπεριλάβει πίνακες αντιστοιχίας σε κάθε μελλοντική νομοθεσία.

Η βελγική Προεδρία προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες καταθέτοντας ένα έγγραφο στο Συμβούλιο, όπου προωθεί τη χρήση των πινάκων αντιστοιχίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί συμβάλλουν στη σαφήνεια και τη διαφάνεια και ότι θα καταστήσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Νομίζω ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια περίοδος περισυλλογής για το ζήτημα αυτό.

Κύριε πρωθυπουργέ, αναρωτιέμαι αν, στις καταληκτικές σας παρατηρήσεις, θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η απάντησή σας στο έγγραφο αυτό και αν η βελγική κυβέρνηση, υπό την ιδιότητά της ως μέλους της προεδρικής τριάδας και στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για τη συμπερίληψη των πινάκων αντιστοιχίας.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω ένα λεπτό για να επικροτήσω τη βελγική Προεδρία. Ο απολογισμός μπορεί γενικά να είναι θετικός, αλλά υποθέτω ότι όλοι έχουν μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία. Κατά την άποψή μου, ευτυχώς, οι Επίτροποι Potočnik και Hedegaard είχαν ισχυρή παρουσία, σε επίπεδο ιδεών, στη σημαντική διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα στη Nagoya και στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στο Κανκούν.

Ειπώθηκε –και μερικές φορές εν είδει αστείου– ότι η βελγική Προεδρία απέδωσε καλά επειδή είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της και είχε τη δυνατότητα να επικεντρώσει όλη της την προσοχή στην Προεδρία. Για παράδειγμα, ο κ. Verhofstadt είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που η Ευρώπη είχε μια εξ ολοκλήρου δική της κυβέρνηση. Θα συμφωνήσω με αυτό. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που εργάστηκαν πίσω από αυτές τις ομάδες, ότι υποστηρίζονταν από μια διπλωματική υπηρεσία η οποία ήταν καλά προετοιμασμένη και ενημερωμένη και η οποία χρησιμοποίησε το δεινό διαπραγματευτικό της ταλέντο για να διασφαλίσει την επιτυχία αυτής της Προεδρίας.

Κύριε Leterme, αύριο, το βραβείο του «χρυσού παπουτσιού» θα απονεμηθεί στο Βέλγιο. Αν ήμουν εγώ εκείνος που θα απένειμε το «χρυσό παπούτσι» στη βελγική Προεδρία, στο καλύτερο πρόσωπο της βελγικής Προεδρίας, θα το απένειμα δίχως καμία αμφιβολία στους Βέλγους διπλωματικούς υπαλλήλους, στους ανθρώπους που κάθονται πίσω σας και που διασφάλισαν ότι εσείς, η ομάδα σας και η περιφερειακή κυβέρνηση, επιτελέσατε ένα πραγματικά εξαιρετικό έργο.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). (PL) Κύριε Πρόεδρε, εννοείται ότι θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια και τις φιλοφρονήσεις που εκφράστηκαν από όλους σχετικά με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης μου δημιουργήθηκαν δύο μάλλον σημαντικά ερωτήματα. Αληθεύει όντως ότι, κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας, οι πάντες στην Ευρώπη ξέχασαν τα εθνικά συμφέροντα και επικεντρώθηκαν μόνο στα συμφέροντα που καθορίζονταν από τα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες και υποστηρίζονταν από τη βελγική κυβέρνηση; Ασφαλώς και όχι. Τους τελευταίους έξι μήνες είδαμε να διαδραματίζονται διάφορα γεγονότα στην Ευρώπη και αβίαστα προκύπτει ότι, επειδή μια Προεδρία δεν συνδέεται με εθνικά συμφέροντα, δεν σημαίνει κιόλας ότι αυτά δεν υπάρχουν.

Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που είναι ίσως πιο σημαντικό και έχει να κάνει με τη σοβαρότερη επιφύλαξή μου σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συζήτηση: δεν είναι καλό να αντιπαραθέτουμε στους ευρωπαϊκούς στόχους, στους οποίους αναφερθήκαμε πριν από λίγο, αυτό που ονομάζουμε «εθνικούς στόχους». Σε τελική ανάλυση, οι εθνικοί στόχοι για τους οποίους μιλάμε είναι ιδέες που προέρχονται από μεμονωμένες χώρες. Αυτή είναι μία μεμονωμένη συνεισφορά χωρίς την οποία η Ευρώπη θα βρισκόταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε κάποιο πρότυπο στο πλαίσιο του οποίου οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι καταρτίζονται σε μεμονωμένα κράτη μέλη αλλά για την Ευρώπη, δεν θα αντιμετωπίζονται ως πλεονέκτημα αλλά ως πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα παρακαλώ να έχω την προσοχή του κ. πρωθυπουργού. Είμαι εδώ, στα αριστερά σας, κύριε πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να έχω μια ειλικρινή συνομιλία μαζί σας. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο στα πορτογαλικά αλλά θα αυτοσχεδιάσω στα αγγλικά, επειδή αυτή ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιήσατε στο πιο σημαντικό, κατ’ εμέ, σημείο της ομιλίας σας όταν είπατε: «κοιτάξτε τους πρόσφυγες. Κοιτάξτε τους πρόσφυγες αν νομίζετε ότι ο πόλεμος και η ειρήνη δεν έχουν σημασία για την Ευρώπη». Αναφερόσασταν στις νέες γενιές.

Οφείλω να παραδεχθώ ότι η καρδιά μου αναπήδησε όταν το είπατε αυτό, επειδή είμαι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα μπορούσατε να είχατε κάνει πολλά περισσότερα από το να κοιτάτε απλώς τους πρόσφυγες. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι για να βοηθήσετε· δεν ήταν δύσκολο. Το Συμβούλιο θα μπορούσε να είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία συναπόφασης που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο σχετικά με την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στη συναπόφαση, αυξήσαμε τα χρήματα που δίνουμε στα κράτη μέλη για την επανεγκατάσταση των προσφύγων· καταρτίσαμε κατηγορίες προτεραιοτήτων για τα άτομα που έχουν πέσει θύματα βιασμού, που έχουν βασανιστεί και που έχουν ασθένειες και περιμένουν σε καταυλισμούς την επανεγκατάστασή τους. Το Συμβούλιο δεν ολοκλήρωσε τη συναπόφαση. Φαίνεται ότι ο λόγος ήταν το άρθρο 290 και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις – κάτι που υπάρχει στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Λέτε: «κοιτάξτε τους πρόσφυγες». Αλλά εγώ σας προκαλώ να κάνετε αυτό που κάναμε εμείς, να πάτε στο στρατόπεδο al-Hol στη Συρία. Και μετά να πείτε στους πρόσφυγες να κοιτάξουν το άρθρο 290, να κοιτάξουν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Και αυτοί θα πουν: «Μα τι λέτε; Τα παιδιά μου δεν πηγαίνουν σχολείο· εγώ δεν έχω διαβατήριο· είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα στρατόπεδο προσφύγων· γιατί μιλάτε για ένα θεσμικό πρόβλημα ήσσονος σημασίας τη στιγμή που θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι για να μας βοηθήσετε με το πρόβλημά μας;» Το γεγονός αυτό θα αμαυρώσει τη βελγική Προεδρία. Λυπάμαι που το λέω αυτό· το λέω μετά λύπης μου.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να απονείμω τα εύσημα, όπως έκαναν και οι συνάδελφοί μου, στη βελγική Προεδρία και σε εσάς, κύριε πρωθυπουργέ, επειδή, σε μια περίοδο όπου ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκε το υπουργικό συμβούλιο της χώρας σας προκαλούσε μεγάλη ανησυχία σε πολλές επιχειρήσεις, καταφέρατε πραγματικά να βασιστείτε στο ευρωπαϊκό πνεύμα για να καταστήσετε αυτήν την Προεδρία πλήρως λειτουργική.

Κατά την άποψή μου, υποβιβάζετε τον εαυτό σας όταν αυτοαποκαλείστε «διαμεσολαβητής», καθώς εσείς ήσασταν η κινητήριος δύναμη και καταφέρατε να υπερπηδήσετε τις διαφορές, όπως αυτές που είχατε με αυτό το Κοινοβούλιο, με δημιουργικότητα και προσήλωση. Χάρη σε εσάς, έχουμε πλέον μια στιβαρή ευρωπαϊκή εποπτεία, μια οδηγία που διέπει τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς επίσης το ευρωπαϊκό αυτοκόλλητο σήμα, ένα άλλο δύσκολο διαπραγματευτικό χαρτί που ολοκληρώθηκε με ένα σαφές συμπέρασμα του Συμβουλίου.

Ωστόσο, από το ευρωπαϊκό πνεύμα με το οποίο διαποτίσατε την ομιλία σας σε αυτό το Κοινοβούλιο, καταλαβαίνω ότι βλέπετε και μπροστά. Θα ήθελα ειδικότερα να τονίσω ένα σημείο της ομιλίας σας. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η οικονομική διακυβέρνηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου απλώς θα θεραπεύουμε τα συμπτώματα χωρίς να κάνουμε τίποτα για τον κίνδυνο που συνεχίζει να βρίσκεται εκεί έξω επειδή ναι μεν μπορεί να υπάρξει ένα στιβαρό σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, ωστόσο το σύμφωνο αυτό δεν θα αποτελεί παρά έναν απλό στυλοβάτη της οικονομικής διακυβέρνησης.

Αυτό που επιθυμούμε για τους πολίτες μας είναι να μπορέσουμε να εξέλθουμε από αυτήν την οικονομική κρίση όλοι μαζί και να είμαστε ξανά σε θέση να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τους πολίτες μας και τους νέους και, για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μια στιβαρή ευρωπαϊκή μακροοικονομική εποπτεία και μια πολύ ισχυρή ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020. Θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο; Θα δεσμευθούν τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την οικονομική διακυβέρνηση και σε αυτόν τον τομέα; Ως Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τον συννομοθετικό μας ρόλο στο διακυβερνητικό και νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να γίνει αυτό πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, όταν παρουσιάσατε το πρόγραμμα της βελγικής Προεδρίας τον περασμένο Ιούλιο, σας είπα, καλωσορίζοντάς σας και με περιπαιχτική διάθεση, ότι και τον Ιανουάριο θα βρισκόσασταν πιθανόν εδώ που βρίσκεστε τώρα για να μας παρουσιάσετε το αποτέλεσμα. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήλπιζα να διαψευσθώ και χωρίς να θέλω να σας προσβάλω, κύριε πρωθυπουργέ, όπως όλοι οι Βέλγοι, θα ήθελα σήμερα να βρίσκεται ενώπιόν μου ο αρχηγός της κυβέρνησης που θα είχαν αναδείξει οι εκλογές της 13ης Ιουνίου. Ωστόσο, αναγκαστήκατε εσείς ο ίδιος να αναλάβετε αυτήν την Προεδρία και συγχαίρω τόσο εσάς όσο και όλους τους υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης.

Ας αφήσουμε τώρα την εσωτερική πολιτική κατάσταση για να επικεντρωθούμε στον απολογισμό της βελγικής Προεδρίας.

Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να επικαλεστώ έναν διάσημο Αμερικανό, ο οποίος δεν ήταν φιλόσοφος αλλά τενίστας. Ο Arthur Ashe είχε πει: «Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας είναι η αυτοπεποίθηση. Ένα από τα κλειδιά της αυτοπεποίθησης είναι η προετοιμασία». Και πρέπει να αναγνωριστεί ότι, δίχως αμφιβολία, η βελγική Προεδρία εμπνεύστηκε από αυτό.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα στα οποία επικεντρώνομαι εν προκειμένω, είδα να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος: η σύσφιγξη της συνεργασίας σε ζητήματα διαζυγίου, η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας για τα θύματα της βίας, η μελλοντική ενισχυμένη συνεργασία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η συμφωνία σχετικά με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών και σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων είναι επιτυχίες για τις οποίες η βελγική Προεδρία μπορεί να είναι υπερήφανη.

Το ίδιο ισχύει για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013. Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία, η αρχή μιας ενισχυμένης ΚΓΠ με δύο πυλώνες και η αρχή της απλούστευσης έχουν ήδη γίνει δεκτές. Αυτό που χρειάζεται όμως η γεωργία περισσότερο στο μέλλον είναι η ρύθμιση που θα διασφαλίζει τον περιορισμό της αστάθειας των αγορών εντός συγκεκριμένων ορίων. Δεν έχει, όμως, υπάρξει ακόμα συμφωνία για το ζήτημα αυτό, και έχω σοβαρές αμφιβολίες για τις μελλοντικές Προεδρίες, κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία, επειδή, απ’ ό,τι φαίνεται, η ρύθμιση δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων τους.

Πέραν της καλής προετοιμασίας, της πλήρους συμμετοχής των υπουργών, της αποτελεσματικότητας των διπλωματών και των βέλγων αξιωματούχων, το μυστικό της Προεδρίας, όπως το υπογραμμίσατε, ήταν ότι δεν επέβαλε τη δική της ατζέντα αλλά αφοσιώθηκε στα τρέχοντα ζητήματα προτεραιότητας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα προωθήσει, χάρη στον πραγματισμό και το πνεύμα συμβιβασμού που μας χαρακτηρίζει.

Εκπίζω ότι οι μελλοντικές Προεδρίες θα αντλήσουν διδάγματα από αυτό το παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen (ALDE). (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ επίσης να ευχαριστήσω τη βελγική Προεδρία για τη συνεισφορά της, ιδίως σε δύο τομείς που γνωρίζω καλύτερα: τον προϋπολογισμό και τις μεταφορές. Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για την έγκριση του προϋπολογισμού ναυάγησαν στον πρώτο γύρο δεν οφείλεται στην Προεδρία, αν και στο τέλος βρήκαμε φυσικά τη λύση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011. Ας ελπίσουμε επομένως ότι και το ζήτημα της ευελιξίας και της χρηματοδότησης του σχεδίου της ενέργειας σύντηξης ITER θα διευθετηθεί σύντομα.

Στον τομέα των μεταφορών, η βελγική Προεδρία βρήκε μια λύση στο δύσκολο ζήτημα του ευρωπαϊκού αυτοκόλλητου σήματος. Θα ήθελα ειδικότερα να ευχαριστήσω τη βελγική Προεδρία για την υποστήριξη που παρείχε σε κάτι για το οποίο προσπαθώ χρόνια τώρα, δηλαδή τη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλών χώρων ανάπαυσης στην Ευρώπη ώστε οι οδηγοί των φορτηγών, οι οποίοι διατηρούν στην κυριολεξία ενωμένη την Ευρώπη και δημιουργούν την εσωτερική αγορά, να έχουν καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Θα ήθελα οι κυβερνήσεις όλων των άλλων χωρών να εμπνευσθούν από τη θετική διάθεση της βελγικής κυβέρνησης απέναντι στο ζήτημα αυτό, ώστε να δούμε επιτέλους να συμβαίνει κάτι στην πράξη.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). (PL) Κύριε Πρόεδρε, το Βέλγιο, το οποίο είναι ένα από τα έξι ιδρυτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξάμηνη Προεδρία του. Παρά τις εσωτερικές δυσκολίες που συνδέονται με την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, οι Βέλγοι λαμβάνουν και επισήμως εύσημα για την αποτελεσματικότητά τους και την επίτευξη όλων σχεδόν των προτεραιοτήτων που είχαν θέσει πριν από λίγο καιρό. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να τους συγχαρώ κι εγώ με τη σειρά μου επειδή, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που είχαν θέσει, αντεπεξήλθαν στην οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη, προστάτευσαν το περιβάλλον της Ευρώπης, οικοδόμησαν μια ανοιχτή και ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση, οικοδόμησαν ένα συνεκτικό κοινωνικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έθεσαν τα θεμέλια για μια κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Δεν συμβαίνει συχνά στην ιστορία μια τόσο μικρή χώρα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πετυχαίνει τόσα πολλά προς όφελος της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, πριν από έξι μήνες, οι βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου είχαμε πάρα πολλές επιφυλάξεις σχετικά με τη βελγική Προεδρία, και όταν διαβάσαμε το πρόγραμμα πολλοί βουλευτές διατηρούσαν ακόμα τις αμφιβολίες τους.

Σήμερα, καθώς διαβιβάζουμε τις ευχαριστίες μας προς εσάς, αλλά και προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, για την εξαιρετική δουλειά και προετοιμασία σας, η ευχαρίστησή μας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Προφανώς, η επιτυχία σας δεν ήταν εύκολο πράγμα. Τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα του Βελγίου έχουν ήδη αναφερθεί και ο κ. Verhofstadt χρειάστηκε επίσης να επισημάνει ότι η αποδοτικότητα δεν είναι αυτονόητη στην εθνική πολιτική ζωή του Βελγίου ούτε στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή. Ίσως αυτό να είναι και το κλειδί της μελλοντικής επιτυχίας – με άλλα λόγια, ότι οι πολιτικοί που φάνηκαν εδώ ικανοί πρέπει να πετύχουν την αναγκαία αναγνώριση και στο Βέλγιο.

Η επιτυχία σας δεν ήταν εύκολη, καθώς οι εξωτερικές συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες. Αυτό οφείλεται κυρίως –και μπορώ να το πω αυτό, μιλώντας εξ ονόματος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) σε σχέση με τις μεταφορές– και στο ότι δεν επιλέξατε να ασχοληθείτε με τα πιο εύκολα θέματα. Αναφέρθηκε, και για εμάς αυτό ήταν κάτι περισσότερο από ικανοποιητικό, ότι το ζήτημα του ευρωπαϊκού αυτοκόλλητου σήματος, μεταξύ άλλων, διευθετήθηκε. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά απλώς και μόνο μια αρχή. Κατά την άποψή μου, αφορά τις νέες πηγές χρηματοδότησης και την ασφαλή, καθαρή αλλά και αποδοτική κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε αν αύριο θα μπορέσουμε να αναπροσαρμόσουμε σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο τον συγκεκριμένο τομέα –την κινητικότητα– σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως κάτοικος μιας μεθοριακής περιοχής, είναι σαφές ότι είμαι επίσης ικανοποιημένος από την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την οδική ασφάλεια. Για εμάς, και σε κάθε μεθοριακή περιοχή, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η τιμωρία ή όχι κάποιου σοβαρού αδικήματος καθορίζεται από την πινακίδα κυκλοφορίας. Επιδείξατε δυναμισμό στο δύσκολο αυτό ζήτημα και κάνατε ένα πρώτο βήμα.

Τα δικαιώματα των επιβατών για τις μεταφορές με λεωφορείο είναι ένα σημαντικό βήμα με αποτέλεσμα η Ευρώπη να διασφαλίζει πλέον στους πολίτες της δικαιώματα σε όλα τα διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της ηφαιστειακής κρίσης, διαπιστώσαμε πόσο σημαντικό είναι για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους επιβάτες, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ελπίζω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.

Τέλος, εύχομαι μόνο ένα πράγμα σε εσάς και στο Βέλγιο, να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε την επάρκεια που επιδείξατε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο στο Βέλγιο με βάση τη λογική ότι όποιος πρέπει να υποβάλει αιτήματα –όπως εσείς– πρέπει επίσης να παρουσιάζει και λύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, εξ ονόματος των αρμοδίων για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να ακολουθήσω το παράδειγμα των συναδέλφων μου και να συγχαρώ τη βελγική Προεδρία γι’ αυτούς τους τελευταίους έξι μήνες.

Πώς είναι δυνατόν να συμμετάσχω σε αυτά τα συγχαρητήρια παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρατε σχεδόν καθόλου την κοινωνική διάσταση και ότι δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός κοινωνικός απολογισμός για τη βελγική Προεδρία;

Πολύ απλά, κύριε Leterme, επειδή είχα το προνόμιο να συνεργαστώ με τις υπουργούς σας, την κ. Onkelinx και την κ. Milquet, και γνωρίζω τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ίδιες και οι ομάδες τους για να σημειωθεί πρόοδος σε μια κοινωνική ατζέντα κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες και με ένα Συμβούλιο που δεν δείχνει καμία ευαισθησία για την κοινωνική Ευρώπη, όπως αυτό που έχουμε δυστυχώς σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, εργάστηκαν με θάρρος, υπευθυνότητα και με ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκό πνεύμα για να διασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο εισακούεται και ότι οι Ευρωπαίοι εισακούονται σε αυτήν τη σοβαρή συγκυρία όπου διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης.

Γι’ αυτό, λοιπόν, σας συγχαίρω κι εγώ με τη σειρά μου, κύριε Leterme, και ελπίζω στο μέλλον, όταν εμφανιστούν οι προκλήσεις, αυτό που είπατε να βγει αληθινό: ότι η Ευρώπη θα βρει την ψυχή της. Αυτή η ψυχή πρέπει να είναι πολιτική και κοινωνική ψυχή, όχι μόνο οικονομική.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που δεν διευθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και για τα οποία ελπίζω να μεταλαμπαδεύσετε το φιλοευρωπαϊκό, ανθρωπιστικό σας πνεύμα στην ουγγρική Προεδρία, επειδή διακυβεύονται πολλά για το μέλλον της Ευρώπης. Αναφέρομαι στα ζητήματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, την ενιαία άδεια, τις δύο οδηγίες για τους προσωρινά απασχολούμενους και τις μεταθέσεις στο εσωτερικό μιας εταιρείας.

Κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, πείτε σας παρακαλώ στους συναδέλφους σας να ακολουθήσουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Δεν μπορεί να υπάρχει άνιση μεταχείριση των εργαζομένων που έρχονται στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση, διαφορετικά θα δημιουργήσουμε ένα χάσμα το οποίο θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις για το μέλλον της Ένωσης. Δεν γίνεται οι εργαζόμενοι αυτοί να φθάνουν στην Ευρώπη υπό άνισες συνθήκες σε σύγκριση με εκείνους που εργάζονται εδώ, επειδή έτσι θα καταστρέψουμε την Ευρώπη.

Ελπίζω, κατά τους επόμενους έξι μήνες, η ουγγρική Προεδρία να σας ακούσει και να μπορέσετε να ανακτήσετε την ελευθερία της έκφρασης στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο να επικεντρωθεί στην ψυχή της Ευρώπης, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι μια ανθρωπιστική ψυχή και μια ψυχή προόδου.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, κυρίες και κύριοι, οφείλω να ομολογήσω ότι χαίρομαι που είχαμε μια Προεδρία η οποία αποδείχθηκε ικανή να διαχειριστεί την ευρωπαϊκή ατζέντα με πραγματισμό και αποτελεσματικότητα, παρά τη δύσκολη συγκυρία.

Από την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση της αναδιατύπωσης της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της καθυστέρησης πληρωμών στη δημόσια διοίκηση, που είναι θεμελιώδης για το μέλλον του συστήματος των επιχειρήσεων, μέχρι την έγκριση της δέσμης μέτρων για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, η βελγική Προεδρία αποδείχθηκε τόσο πρακτική όσο και δυναμική.

Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα, αλλά θα προτιμούσα να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από μια Προεδρία η οποία ολοκλήρωσε τη θητεία της με θετικό τρόπο. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα εργασίας· δεύτερον πρέπει να μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται δυναμικά και να πετυχαίνει συμβιβασμούς· και τέλος, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με προεξάρχον το Κοινοβούλιο, και να ακολουθείται μια προσέγγιση στα εκκρεμή ζητήματα απαλλαγμένη από περιορισμούς και εθνικά συμφέροντα.

Ελπίζω η Προεδρία αυτή να αποτελέσει παράδειγμα και για τις άλλες που θα ακολουθήσουν. Προς το παρόν όμως, της εκφράζω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, εργαστήκαμε πολύ σκληρά με τις υπουργούς σας, την κ. Joëlle Milquet και την κ. Laurette Onkelinx, για να ακουστεί η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, όπου οι θέσεις μας ελήφθησαν υπόψη, αλλά και στο ζήτημα των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς ο ρόλος που διαδραματίζουν αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ελπίζω η ώθηση που δώσαμε στον διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων να μπορέσει να συνεχιστεί τόσο στο πλαίσιο του έργου της Επιτροπής όσο και στο πλαίσιο του έργου της νέας Προεδρίας.

Υπάρχει επίσης και μία άλλη πτυχή την οποία επεξεργαστήκαμε από κοινού και σε βάθος και αφορά το πώς θα διασφαλίσουμε ότι η οικονομική διακυβέρνηση στην οποία αναφερθήκατε θα μπορέσει να σταθεί και στα δύο της πόδια επειδή, αν αντιμετωπίζει το ζήτημα της απασχόλησης ως ισοζύγιο, μας οδηγεί στην καταστροφή. Και ανησυχώ όταν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμης κανόνων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, διαχειρίζεται το ζήτημα αυτό προτείνοντας στα κράτη μέλη να μειώσουν όπως όπως τους μισθούς ή να αυξήσουν, σχεδόν στα τυφλά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και να μειώσουν τα επίπεδα των συντάξεων. Αυτό δεν είναι το πνεύμα με το οποίο η οικονομική διακυβέρνηση θα μπορέσει να διασφαλίσει την επιτυχία του ευρωπαϊκού ζητήματος, κάτι που περιμένουν οι εργαζόμενοί μας και οι πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (EFD). (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η βελγική Προεδρία αποτελεί ένα υπέροχο και ασυναγώνιστο παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ. Παρόλο που η χώρα δεν είχε κυβέρνηση, η Προεδρία λαμβάνει τα εύσημα από όλες τις πλευρές αυτού του Κοινοβουλίου. Το γεγονός αυτό δείχνει ίσως και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί καλύτερα η ΕΕ – χωρίς εκλεγμένους αντιπροσώπους και, τελικά, χωρίς καθόλου πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας που έγινε πραγματικότητα η μεγαλύτερη απάτη μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη προδοσία των ευρωπαίων πολιτών ύστερα από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, και αναφέρομαι στη θέσπιση του μόνιμου πια μηχανισμού κρίσης.

Όταν έπρεπε να πείσουμε τους ευρωπαίους πολίτες για την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία προέβλεπε μια πρωτοφανή μεταβίβαση διάφορων αρμοδιοτήτων στους ξένους των Βρυξελλών, μας υποσχέθηκαν ότι ένα τουλάχιστον πράγμα δεν θα συνέβαινει ποτέ: δεν θα αναλαμβάναμε ποτέ την ευθύνη για τα χρέη άλλων χωρών. Κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας αυτή ακριβώς η υπόσχεση παραβιάστηκε. Τώρα πια έχουμε, από το 2013, μια μόνιμη νομοθετικη πράξη που μας υποχρεώνει να αναλάβουμε την ευθύνη για τα χρέη άλλων χωρών και για πάντα. Αυτή είναι η κληρονομιά της βελγικής Προεδρίας και η εξέλιξη αυτή είναι λυπηρή.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Leterme, κυρία Győri, τόσο εσείς όσο και η διπλωματική σας υπηρεσία αποδείξατε ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και υπό πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, και ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες ώστε να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ισχυρή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς μια τέτοια κατάσταση απαιτεί από εμάς πολλούς συμβιβασμούς, δύσκολους συμβιβασμούς. Αυτό θα μας καταστά πάντα ευάλωτους στην κριτική αν και νομίζω ότι, στην κατάσταση αυτή, ο χρυσός κανόνας «το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού» ισχύει περισσότερο από ποτέ. Τέτοιοι συμβιβασμοί δικαιολογούνται πάντα εφόσον επιτρέπουν να σημειώνεται πρόοδος και εφόσον ωφελούν την ευημερία και την ευζωία των πολιτών μας.

Κύριε Leterme, επειδή έχω μόνο ένα λεπτό, θέλω μόνο να διατυπώσω συνοπτικά κάποιες παρατηρήσεις για την επόμενη βελγική Προεδρία που θα αναλάβει μάλλον καθήκοντα γύρω στο 2025. Εσείς θα είστε πιθανόν 65 ετών τότε κι εγώ θα είμαι έναν χρόνο μεγαλύτερός σας. Υποθέτω ότι η Ευρώπη θα είναι ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή τότε, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πράγματι να διατηρήσουμε τη δυναμική των έξι τελευταίων μηνών. Σε κάθε περίπτωση, σας εύχομαι καλή επιτυχία εδώ και στις Βρυξέλλες.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βέλγοι συνάδελφοι, συγχαρητήρια! Σας βγάζω το καπέλο! Ως Ούγγρος, θα είμαι πολύ χαρούμενος αν η ουγγρική Προεδρία είναι το ίδιο επιτυχημένη.

(HU) Τώρα θα ήθελα να συνεχίσω στα ουγγρικά. Κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας, η επιδείνωση της κρίσης στη ζώνη του ευρώ αποσοβήθηκε με επιτυχία. Η ιρλανδική δέσμη μέτρων διάσωσης δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Καταρτίστηκε ένα σύστημα συντονισμού της νέας οικονομικής πολιτικής, και η έγκριση έξι νομοθετημάτων οικονομικής διακυβέρνησης περιμένει τώρα την ουγγρική Προεδρία. Θεσπίστηκε η χρηματοπιστωτική εποπτεία, και μαζί με την πρωτοβουλία πολιτών ξεκίνησε να λειτουργεί και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω τον απεριόριστο θαυμασμό μου σε σχέση με την πρόοδο της πρακτικής μεταφοράς της Συνθήκης της Λισαβόνας, αν και μπροστά μας έχουμε ακόμα πάρα πολλά εκκρεμή ζητήματα.

(EN) Για άλλη μία φορά συγχαρητήρια στους βέλγους συναδέλφους μου. Εύχομαι η ουγγρική Προεδρία να είναι ακριβώς το ίδιο επιτυχημένη.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). (RO) Κύριε Πρόεδρε, παρά τους φόβους ότι οι εξελίξεις στη βελγική εσωτερική πολιτική σκηνή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση της εκ περιτροπής Προεδρίας, με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι οι Βέλγοι διέψευσαν τις προσδοκίες διεκπεραιώνοντας τα ευρωπαϊκά ζητήματα με πραγματισμό και αποτελεσματικότητα. Πράγματι, τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η βελγική Προεδρία απέδωσαν μια σειρά από κατεξοχήν ευρωπαϊκά ζητήματα: η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η οικονομική ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση, η έγκριση του κανονισμού για την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών και η έναρξη εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ρουμανίας, η βελγική Προεδρία ακολούθησε μια δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση. Σε δύο ευαίσθητα ζητήματα για τη Ρουμανία, η βελγική Προεδρία επέλεξε τις επιλογές που αντικατόπτριζαν καλύτερα τη θέση η οποία είχε υποστηριχθεί από τη Ρουμανία: η συζήτηση του ζητήματος των Ρομά υπό το πρίσμα της κοινωνικής ένταξης και η διαχείριση της διαδικασίας για την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του σχεδίου απόφασης σχετικά με την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο Σένγκεν.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας ότι το Βέλγιο ανέλαβε την εκ περιτροπής Προεδρία σε μια συγκυρία που δεν είναι δύσκολη μόνο στην εσωτερική πολιτική σκηνή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.

Επομένως, δεν μπορώ να αποδώσω όλες τις αποτυχίες της Ένωσης στο Βέλγιο. Αντίθετα, θα ήθελα να πω ότι το Βέλγιο επιτέλεσε εξαιρετικό έργο έτσι όπως χειρίστηκε τον τριμερή διάλογο μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Με το Βέλγιο στο πηδάλιο, σημειώθηκε πρόοδος στο σημαντικό πεδίο της εποπτείας και ρύθμισης του τραπεζικού τομέα – τουλάχιστον εν μέρει. Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, των μετοχικών εταιρειών και των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Θα μπορούσα να φανταστώ ακόμα πιο φιλόδοξα μέτρα σε αυτόν τον τομέα, αλλά νομίζω ότι το Βέλγιο κατόρθωσε τουλάχιστον να συντονίσει τα ζητήματα που μπορούσαν να συντονιστούν και να σημειώσει κάποια πρόοδο.

Ο τομέας των διεθνών σχέσεων ήταν επίσης εξαιρετικά σημαντικός. Η Ένωση συγκρότησε τη διπλωματική της υπηρεσία και, σε αυτήν την περίπτωση επίσης, το Βέλγιο επέδειξε ιδιαίτερες διαμεσολαβητικές δεξιότητες.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω συγχαίροντας το Βέλγιο και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στην Προεδρία του, και επίσης εκφράζοντας τη βέβαιη ελπίδα ότι η Ουγγαρία θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Προεδρίας σας.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα εδώ να θέσω ένα ευρύτερο ζήτημα; Τα Χριστούγεννα, ο John Bruton, πρώην ηγέτης της Ιρλανδίας ο οποίος κάποια στιγμή είχε διατελέσει και Πρόεδρος του Συμβουλίου, είπε ότι ο χαρακτήρας μερικής απασχόλησης που έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι ο πλέον κατάλληλος για τον σκοπό που υπηρετεί, δεδομένης της έκτασης της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Υποστήριξε ότι ο χρόνος ο οποίος διατίθεται γι’ αυτά τα μεγάλα ζητήματα είναι λίγο περισσότερος από τον χρόνο που θέλουν οι ηγέτες για να φθάσουν αεροπορικώς στις Βρυξέλλες.

Υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζουμε μια χρηματοπιστωτική κρίση – μια κρίση του κράτους πρόνοιας σε μια γηράσκουσα κοινωνία, μια κρίση της παγκοσμιοποίησης των εθνικών κρατών και, ενδεχομένως, μια κρίση της αποδοτικότητας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Λέει ότι οι ηγέτες πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί μέχρι να καταλήξουν σε μια πλήρη αμοιβαία συμφωνία για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν: για όλα και όχι μόνο για κάποια. Μόνο μία τέτοιας κλίμακας ενέργεια θα εμφυσήσει στις αγορές μόνιμη εμπιστοσύνη. Θα σας ζητούσα να το συζητήσουμε αυτό, επειδή ίσως και να έχει δίκιο.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ομιλία σας, κύριε Leterme, περιείχε κάποιες σημαντικές παραθέσεις· είναι κρίμα που, στην πραγματικότητα, θα μείνετε κυρίως στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός μιας χώρας που, 219 ημέρες μετά τη διεξαγωγή εκλογών, αδυνατούσε να σχηματίσει κυβέρνηση.

Βλέπετε, είχα αρνητική άποψη για εσάς –αν και αυτή άλλαξε αναμφισβήτητα με τον χρόνο– επειδή την ημέρα της ορκωμοσίας σας, σας ρώτησα, υπό τη συγκεκριμένη ιδιότητά σας ως ασκούντος την Προεδρία του Συμβουλίου, ποια στάση θα τηρούσατε απέναντι στις επιθέσεις που δεχόταν η Καθολική Εκκλησία στη χώρα σας, απέναντι στις έρευνες που είχαν κηρυχθεί άκυρες, κάτι που θεώρησα πολύ σοβαρό και που στη συνέχεια καταδικάστηκε ακόμα και από την ίδια τη Δικαιοσύνη.

Δεν μου απαντήσατε. Δεν μου άρεσε αυτό, επειδή πιστεύω ότι ένας Πρόεδρος θα πρέπει να τους εκπροσωπεί όλους. Αν θέτω ένα ερώτημα, ένας Πρόεδρος θα πρέπει να απαντήσει και να λάβει μια θαρραλέα απόφαση: είτε να πει «είμαι υπέρ» είτε να πει «είμαι κατά» και να εξηγήσει το γιατί. Αυτό δεν το κάνατε.

Σήμερα, μπορώ να πω ότι εσείς και η Προεδρία σας κάνατε καλή δουλειά. Ίσως αν από την αρχή ήσασταν λίγο περισσότερο στο «επίπεδό» μας, μπορεί και να είχαμε καλύτερη σχέση.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι σίγουρο ότι το Βέλγιο ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια πολύ δύσκολη μεταβατική φάση, αφού την περίοδο εκείνη η οικονομική κρίση δεν είχε ακόμα αντιμετωπιστεί, ενώ η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν είχε ακόμα εφαρμοστεί πλήρως και η περιορισμένη αποδοτικότητά της γινόταν εμφανής.

Σε ολόκληρη τη συζήτηση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη διάσωση του ευρώ, ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική πτυχή που δεν πρέπει να παραβλεφθεί και αφορά συγκεκριμένα το γεγονός ότι τόσο η δέσμη μέτρων διάσωσης για τις χώρες της ευρωζώνης όσο και τα δάνεια προς την Ελλάδα παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Και τα δύο μέτρα στερούνται της απαραίτητης νομικής βάσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σαφής ένδειξη υπέρβασης αρμοδιοτήτων από την πλευρά της ΕΕ, κάτι το οποίο καθιστά τελικά απαραίτητη μια κατάλληλη διαδικασία για την τροποποίηση της Συνθήκης.

Μετά από άλλες χώρες που είναι υποψήφιες για να δεχθούν μέτρα διάσωσης –όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία– και η Ισπανία είναι ένα προβληματικό παιδί της ευρωζώνης. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται καθαροί συνεισφέροντες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, οι οποίες σιγά-σιγά γίνονται οι αγελάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες όλοι θέλουν να αρμέξουν. Προφανώς η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το Βέλγιο δεν μπόρεσε τελικά να διαχειριστεί καμία από τις δύο αυτές –ομολογουμένως δύσκολες– προκλήσεις, δηλαδή την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν πολύ θετικές απόψεις για τη βελγική Προεδρία, ιδίως για την αποτελεσματικότητά της στις διαπραγματεύσεις και τους χαμηλούς της τόνους σε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, στη σύνοδο κορυφής της G20, στη διάσκεψη του Κανκούν και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Η επιστροφή των χρηματοπιστωτικών αγορών στη σταθερότητα αλλά και η οικονομική σταθερότητα ήταν τα κυρίαρχα ζητήματα, αν και πρέπει να πούμε ότι ο εθνικός εγωισμός «χτύπησε κόκκινο» σε ό,τι αφορά κυρίως τον προϋπολογισμό. Η αποτελεσματικότητα των Βέλγων στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επικροτηθεί, αλλά, σε τελική ανάλυση, αυτή ήταν η δωδέκατη Προεδρία του Βελγίου. Ο πρωθυπουργός κ. Leterme είπε ότι το πρόγραμμα της Προεδρίας ήταν το πρόγραμμα του Συμβουλίου και της Επιτροπής και ότι δεν είχε τη φιλοδοξία να προσθέσει σε αυτό κάποια εθνική προτεραιότητα. Στο μέλλον όμως θα πρέπει να επιτρέπουμε στις Προεδρίες να καθορίζουν τις δικές τους προτεραιότητες. Θεωρώ ότι αυτή είναι η ουσία και το πνεύμα της ολοκλήρωσης για την οποία μίλησε ο πρωθυπουργός κ. Leterme. Εκείνο που με ανησυχεί είναι η κρίση που περάσαμε κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2011 και, ειδικότερα, το υπόβαθρό της και η πρόβλεψη ότι στο μέλλον οι διαπραγματεύσεις για τη νέα δημοσιονομική προοπτική δεν θα είναι εύκολες.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει τουλάχιστον ένας τομέας που είναι σημαντικός για την Ευρώπη και για την περιοχή στην οποία ανήκω –Euskadi, η Χώρα των Βάσκων– για τον οποίον δεν κάνατε απολύτως τίποτα.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στο Κοινοβούλιο εξουσίες σχετικά με την αλιευτική πολιτική. Το Συμβούλιο εμπόδισε πολλά σχέδια για την αλίευση του γαύρου. Στην αρχή της Προεδρίας σας, εγώ η ίδια είχα εκφράσει την άποψη ότι ήμουν διατεθειμένη να συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις για να ενεργοποιηθούν πάλι κάποια σχέδια, και εσείς δεν κάνατε καμία προσπάθεια γι’ αυτό. Δεν μπορώ, επομένως, να σας συγχαρώ, επειδή ουσιαστικά το Συμβούλιο δεν αναγνωρίζει τις εξουσίες που αναθέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας σε αυτό το Σώμα.

Πιστεύω ότι χάσατε μια ευκαιρία να επιλύσετε ένα πρόβλημα που εκκρεμεί από την ισπανική Προεδρία. Δεν κάνατε ούτε μία κίνηση· ως εκ τούτου, ελπίζω η επόμενη Προεδρία να μπορέσει να κάνει κάτι γι’ αυτό.

Θα ήθελα επίσης να είχατε δώσει λίγη μεγαλύτερη προσοχή στην παρέμβασή μου.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). (PT) Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τη βελγική Προεδρία για την επιτυχία της Προεδρίας της, παρά τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε, οι οποίες αναφέρθηκαν και εδώ. Επίσης, στον τομέα που παρακολούθησα πιο επισταμένως, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Milquet και να την ευχαριστήσω για την προσήλωση και την αποφασιστικότητά της κατά την κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητας, παρά τη διαφωνία του Συμβουλίου μαζί της. Ελπίζουμε ότι η ουγγρική Προεδρία θα δώσει τη δέουσα σημασία στο ζήτημα αυτό. Ο κ. Leterme μάς υπενθύμισε το όνειρο που καθοδήγησε τους ιδρυτές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος πέραν της ενιαίας αγοράς, και ο κ. Barroso υπογράμμισε τη σημασία του ευρωπαϊκού πνεύματος. Νομίζω ότι αυτά είναι καλά σημεία στην τρέχουσα συγκυρία, στην οποία χρειαζόμαστε περισσότερη ενότητα και αλληλεγγύη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η βελγική Προεδρία, για να είμαι ακριβής οι δύο τελευταίες Προεδρίες, ήρθαν σε μια περίοδο κατά την οποία εφαρμοζόταν η Συνθήκη της Λισαβόνας και διαμορφωνόταν μια νέα τάξη στην ΕΕ. Και οι δύο αυτές Προεδρίες περιόρισαν τις εθνικές τους προσεγγίσεις, προκειμένου να εμβαθύνουν τη συνεργασία και τον συντονισμό στην ΕΕ. Αυτή η ορθή μέθοδος βοηθά στην ενίσχυση μιας κοινοτικής και όχι μιας κυβερνητικής προσέγγισης. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του ρόλου των εθνικών Προεδριών για τη δημιουργία των προτεραιοτήτων τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λειτουργήσει μια ειδική ισορροπία. Αναμφίβολο επίτευγμα της βελγικής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οργανισμοί που εποπτεύουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ξεκινήσει το έργο τους. Πολλά έγιναν προς την κατεύθυνση της απαρέγκλιτης εφαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι ενέργειες που στοχεύουν στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση έχουν αναχθεί σε βασικό μέσο ανάπτυξης. Επίσης το αδιέξοδο γύρω από την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2011 επιτέλους υπερκεράσθηκε. Θέλουμε απλώς να σας πούμε ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι τόσοι πολλοί βουλευτές από όλες τις πλευρές της Αίθουσας επαινούν, δικαίως, τη βελγική Προεδρία. Φοβόμουν για το αντίθετο. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η βελγική Προεδρία στέφθηκε με επιτυχία είναι επειδή έλαβε υπόψη την πραγματικότητα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Την περίοδο αυτή, πρέπει να υπάρχει συντονισμένη μεταβίβαση από τη μία Προεδρία στην άλλη. Είναι όπως στη σκυταλοδρομία: όσο πιο αποτελεσματική είναι η μεταβίβαση –καθώς και χαμηλών τόνων– ίσως τόσο το καλύτερο. Οι Βέλγοι το έκαναν αυτό εξαιρετικά καλά και αποτελούν ένα παράδειγμα για άλλες χώρες σχετικά με το πώς πρέπει να ενεργούν στο μέλλον.

Θα ήθελα ειδικότερα να τους ευχαριστήσω για το έργο τους σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τις τραπεζικές αρχές και τις άλλες συσταθείσες αρχές. Αν πετύχουν όπως ελπίζουμε ότι θα πετύχουν, τότε η αίγλη της βελγικής Προεδρίας θα αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων όσο θα κοιτάμε πίσω σε αυτές τις πολύ σημαντικές αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να προσυπογράψω τα ομοιόμορφα σχεδόν μηνύματα που ακούστηκαν σήμερα το πρωί. Κύριε πρωθυπουργέ, η βελγική Προεδρία ήταν ένα καλό παράδειγμα, επειδή προώθησε το ευρωπαϊκό εγχείρημα σε μια δύσκολη εθνική συγκυρία, η οποία ωστόσο δεν την εμπόδισε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη. Αναφέρομαι στην έγκριση του προϋπολογισμού του 2011, του οποίου ορισμένες πτυχές μάς έχουν αφήσει πικρή γεύση. Ωστόσο, αποφύγατε μια επιζήμια σύγκρουση μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση, από την αρχή, η βελγική Προεδρία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια υπέρμετρη διστακτικότητα ορισμένων μελών του Συμβουλίου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην ιδέα μιας οδηγίας πλαισίου για το ελάχιστο εισόδημα. Παρά το κλίμα αυτό, κάποια πραγματική πρόοδος που σημειώθηκε χάρη στη μαχητικότητα των υπουργών σας και των υπουργών μας μπορεί να πιστωθεί στο Βέλγιο: η έκθεση του Συμβουλίου EPSCO πριν από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να λειτουργεί ως αναγκαίο αντίβαρο στο Συμβούλιο ECOFIN· τα συμπεράσματα σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας· οι συντάξεις, κυρίως η διάσκεψη για τις συντάξεις στη Λιέγη, η οποία επεσήμανε την ανάγκη της από κοινού εξέτασης των ζητημάτων της επάρκειας και της βιωσιμότητας των συντάξεων, πράγμα που οφείλω να υπογραμμίσω, και η δήλωση του EPSCO για το Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Συγχαρητήρια για άλλη μία φορά. Μακάρι η πρόοδος αυτή να συνεχιστεί με τις νέες Προεδρίες.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με ένα ζήτημα επί της διαδικασίας, θα ήθελα να σας ζητήσω να διενεργήσετε μια έρευνα σχετικά το ποιος δικαιούται έκτακτη παρέμβαση και ποιος όχι. Έχω την εντύπωση ότι η κατανομή δεν είναι δίκαιη από τη μία περίοδο συνόδου στην άλλη. Σας το ζητώ αυτό επειδή κάποιοι από εμάς, που έχουμε και άλλες υποχρεώσεις, δεν μπορούμε να καθόμαστε κάθε μέρα όλη μέρα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα όπως άλλοι που έχουν αυτήν τη δυνατότητα.

Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα ευκαιριών σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις των βουλευτών στις συζητήσεις. Ζητώ συγνώμη που καθυστερώ τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να διενεργήσετε αυτήν την έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Mitchell, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι έχω έναν κατάλογο και ότι μπορείτε να ελέγξετε τον κατάλογο. Περίπου 20 άτομα από τον κατάλογο έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Αν θέλετε μπορείτε να έρθετε στο γραφείο μου να σας δείξω τον κατάλογο και μπορώ να σας εξηγήσω.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί σε αυτήν την Αίθουσα εκφράστηκαν πολλές θετικές αξιολογήσεις και έπαινοι. Εξ ονόματος της Επιτροπής, θα ήθελα να πω ότι οι κρίσεις αυτές είναι απολύτως δικαιολογημένες. Με το ευρωπαϊκό πνεύμα που την διακρίνει, η βελγική Προεδρία επέδειξε σαφώς εντυπωσιακή αποδοτικότητα και μια πολύ εποικοδομητική προσέγγιση. Όταν η βελγική Προεδρία αναλάμβανε ένα ζήτημα, όλοι ξέραμε ότι θα πετύχαινε τον ευρωπαϊκό στόχο –και όχι μόνο τον ευρωπαϊκό στόχο– με πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η πολύ καλή συνεργασία της βελγικής Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολύ στενές σχέσεις με την Επιτροπή οδήγησαν σε έναν σαφέστατα εντυπωσιακό κατάλογο επιτευγμάτων.

Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι σε πλήρη ισχύ. Καταφέραμε να δώσουμε στους πολίτες μας μια νέα φωνή μέσω της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών και καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για πιο διαφανείς και αποτελεσματικούς κανόνες σχετικά με την επιτροπολογία. Και στα δύο αυτά ζητήματα, συνεργάστηκα με τον υπουργό Εξωτερικών Olivier Chastel και οφείλω να ομολογήσω ότι εντυπωσιαζόμουν συνεχώς από το πνεύμα συνεργασίας που επεδείκνυε και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού του.

Για την ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2011 και για την έναρξη της νέας οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη χρειαζόταν μια ήρεμη και εποικοδομητική προσέγγιση. Ακόμα και σε σύνθετες, παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για θέματα όπως το διαζύγιο, η χρηματοπιστωτική εποπτεία, ακόμα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η βελγική Προεδρία κατάφερε να σημειώσει πραγματική πρόοδο.

Είναι πλέον πασιφανές ότι πρέπει να δώσουμε συνέχεια στο θετικό πνεύμα και την αποδοτικότητα της βελγικής Προεδρίας. Αναμφίβολα, η οικονομία, η ανάκαμψη από την κρίση και η δημοσιονομική εξυγίανση παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες για όλους εμάς. Μάθαμε καλά νέα την περασμένη εβδομάδα για την επιτυχημένη πώληση των πορτογαλικών, ισπανικών και ιταλικών ομολόγων, και είδαμε οι διαφορές αποδόσεων του Βελγίου και άλλων χωρών να μειώνονται. Είναι όμως πασιφανές ότι πρέπει να προωθήσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ότι πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά. Αν δεν θέλουμε να έχουμε μια ανάκαμψη με ανεργία, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε τους κανόνες της αγοράς εργασίας μας και πώς θα καταργήσουμε τα εμπόδια για την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Παράλληλα, πρέπει να προστατεύσουμε τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας και να μειώσουμε τη φτώχεια. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα ξεκινήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και από το πόσο πολύ φιλόδοξοι θα μπορέσουμε να γίνουμε συλλογικά όσον αφορά τα εθνικά μεταρρυθμιστικά μας προγράμματα, τις προσπάθειές μας για εξυγίανση, και την εφαρμογή της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Η βελγική Προεδρία συνέβαλε καθοριστικά στη δρομολόγηση της νέας διαδικασίας της οικονομικής διακυβέρνησης και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε το εξαιρετικό έργο που ξεκίνησε.

Κύριε πρωθυπουργέ, κύριε υπουργέ των Εξωτερικών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το εξαιρετικό σας έργο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους διπλωμάτες σας για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος εντός του οποίου η επόμενη Προεδρία θα μπορέσει να συνεχίσει το έργο που ξεκινήσατε με τόση επιτυχία πριν από έξι μήνες.

 
  
MPphoto
 

  Yves Leterme, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια εξ ονόματος της βελγικής Προεδρίας, θα είμαι λοιπόν σύντομος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τόσα πολλά άτομα στην Αίθουσα, αν και ξέρω ότι αυτό συνδέεται και με άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξής σας.

(NL) Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα ασφαλώς να ευχαριστήσω όλους εσάς για τις πολύ εποικοδομητικές σας παρατηρήσεις οι οποίες θα αποδειχθούν ανεκτίμητες για το έργο σας και το έργο μας στο μέλλον. Επιτρέψτε μου πρωτίστως να πω, σε σχέση με την πολύ θετική αξιολόγηση της Προεδρίας μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι προσπαθώ να ακολουθώ την αρχή της ηρεμίας απέναντι στην αρνητική κριτική και της μετριοφροσύνης απέναντι στη θετική κριτική, ακόμα και αν αποδεικνύεται υπερβολική.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω τρία στοιχεία. Πρώτον –και αυτό προφανώς υπερβαίνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της βελγικής Προεδρίας– νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να καθιερώσουμε τη βέλτιστη πρακτική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Κάθε εθνικό κράτος που αναλαμβάνει την εξάμηνη εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη μεταξύ των προτεραιοτήτων του.

Δεύτερον, ο ρόλος της εκ περιτροπής Προεδρίας δεν είναι ίσως μόνο διαμεσολαβητικός, αλλά αυτή πρέπει να λειτουργεί και ως κινητήριος δύναμη, όπως είπε κάποιος από εσάς, ώστε τα θεσμικά μας όργανα να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους. Αγωνιστήκαμε όλοι σκληρά για την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήταν ασφαλώς παράλογο αν διαχειριζόμασταν την εκ περιτροπής Προεδρία με τέτοιον τρόπο που να αδυνατεί να διασφαλίζει δικαιοσύνη σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης πιστεύω ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να έχει λόγο ύπαρξης η εκ περιτροπής Προεδρία στο μέλλον και για να επιβιώσουν οι όποιες τροποποιήσεις της Συνθήκης ή νέες συμφωνίες. Τρίτον: δεν έγιναν όλα τέλεια και αρκετοί βουλευτές επεσήμαναν πολύ σωστά ορισμένα κενά. Θα ήθελα να επαναλάβω, ειδικότερα, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξη σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική.

(FR) Αυτά που ειπώθηκαν είναι πράγματι σωστά. Στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής, η Ένωση πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξη στο μέλλον, αν και πιστεύω ότι το Βέλγιο έκανε αυτό που του αναλογούσε. Η βελγική Προεδρία ενίσχυσε τον ρόλο των πολιτικών απασχόλησης στη στρατηγική Ευρώπη 2020, διασφάλισε ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές θα έχουν θέση στη νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης και πιστεύω ότι έθεσε επίσης τα θεμέλια και για την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όχι μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Για να απαντήσω και σε κάποιες παρεμβάσεις, εγώ αντίθετα έχω την εντύπωση ότι έχουμε συμπεριλάβει το ζήτημα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης. Είναι όμως αλήθεια ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να προχωρήσουμε, ιδίως σε νομοθετικό επίπεδο.

Όπως είπα και νωρίτερα, η Προεδρία μας δεν είναι τέλεια και νομίζω ότι ο κ. Tavares σωστά επεσήμανε ότι μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά από αυτά που κάνουμε σήμερα στο επίπεδο της πολιτικής για τους πρόσφυγες.

(NL) Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να προβώ σε δύο τελικές παρατηρήσεις, καθώς ακολουθούν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους βέλγους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικά, αλλά ειδικότερα σε κάποιους από αυτούς, και συγκεκριμένα στους δύο προκατόχους μου.

Εξ ονόματος της βελγικής κυβέρνησης, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε τις προσπάθειες που καταβάλαμε κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας ένα είδος αναγνώρισης του έργου σας εδώ. Κάναμε ό,τι είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, για να εφαρμοστεί σωστά η Συνθήκη της Λισαβόνας, πράγμα που αποτελεί και ένα είδος αναγνώρισης των προσπαθειών που καταβλήθηκαν ύστερα από την ενδέκατη Προεδρία, η οποία επέβλεψε τη δημιουργία της Συνθήκης του Λάκεν, και αργότερα, στο πλαίσιο σημαντικών εισηγήσεων, με στόχο την εφαρμογή του πνεύματος του Λάκεν στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Πολύ σωστά επισημάνθηκε ότι μια εκ περιτροπής Προεδρία βασίζεται πρωτίστως στην προσήλωση και στα επιτεύγματα πολλών ανθρώπων που περιβάλλουν τους πολιτικούς, οι οποίοι πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να βρίσκονται στη γραμμή του πυρός. Μιλώ για τους συμβούλους, τους διπλωμάτες, για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι τελικά αυτοί οι οποίοι επιτελούν και το πιο σημαντικό έργο.

Θα ήθελα να ενημερώσω τον κ. Staes ότι, ενώ το βραβείο του «χρυσού παπουτσιού», το οποίο θα απονεμηθεί αύριο στο Βέλγιο, πήγαινε πάντα σε πρόσωπα όπως ο Lukaku και ο Boussoufa, αν επρόκειτο να τιμηθεί η βελγική Προεδρία, το «χρυσό παπούτσι» θα απονεμόταν αναμφίβολα στη διπλωματική της υπηρεσία, της οποίας ορισμένοι υπάλληλοι κάθονται εδώ πίσω μου.

Τέλος, θα ήθελα να απευθυνθώ για λίγο στον κ. Tabadji και θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω τα καλύτερα ουγγρικά που ξέρω:

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε πρωθυπουργέ, χάρη σε εσάς, τους τελευταίους έξι μήνες, αναπτύξαμε νέους τρόπους συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Προεδρία σας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη χώρα σας και ό,τι καλύτερο σε εσάς προσωπικά.

(Χειροκροτήματα)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η 31η Δεκεμβρίου σηματοδότησε το τέλος μιας μάλλον ανιαρής Προεδρίας, την οποία ορισμένοι χαρακτήρισαν ως θαμπή και αδύναμη. Ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να περιμένουμε από μια βελγική κυβέρνηση που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη εδώ και οκτώ μήνες. Η βελγική πολιτική δεν έχει καταφέρει να καταρτίσει κάποιο σχέδιο για τη χώρα, η οποία είναι θύμα μιας πρωτοφανούς θεσμικής κρίσης. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς η χώρα αυτή θα μπορούσε να είχε καθοδηγήσει έναν τόσο σύνθετο οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση –που και αυτή είναι εύθραυστη και παραπαίουσα– με διορατικότητα και όραμα για το μέλλον. Η βελγική Προεδρία υποτίθεται ότι θα έθετε την Ευρώπη σε τροχιά ανάκαμψης από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, για άλλη μία φορά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κερδοσκοπία που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του ενιαίου νομίσματος, ακόμα και σήμερα. Η βελγική Προεδρία βρισκόταν πίσω από τη σημαντική επίσπευση της περαιτέρω διεύρυνσης των συνόρων της ΕΕ. Όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, η ένταξη οικονομικά αδύναμων χωρών έχει περιπλέξει το έργο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αποδυνάμωσε την Ευρώπη συνολικά, η οποία πλέον είναι λιγότερο ικανή απ’ ό,τι στο παρελθόν να επωμιστεί τα εσωτερικά προβλήματα οποιουδήποτε νέου κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το Βέλγιο είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τελευταίους έξι μήνες και το γεγονός αυτό πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Η χώρα ήταν κυρίως απασχολημένη –και μάλιστα χωρίς επιτυχία– με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ενώ οι έριδες μεταξύ των Φλαμανδών και των Βαλλόνων ήταν αδύνατον να επιτρέψουν στη χώρα να λάβει πολιτικές αποφάσεις. Δεν προκαλεί επομένως τόσο μεγάλη απορία το γεγονός ότι η ΕΕ δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στην επιθυμία της να προωθήσει την υπερσυγκέντρωση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση του ευρώ χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να καταστρωθούν σχέδια με στόχο την οικονομική διακυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, η αποκαλούμενη «μόνιμη δέσμη μέτρων διάσωσης» για το ευρώ δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επίθεση σε βάρος των καθαρών συνεισφερόντων, οι οποίοι στο μέλλον θα πρέπει να βάλουν ακόμα πιο βαθειά το χέρι στην τσέπη. Το Βέλγιο θα πρέπει τελικά να αντιμετωπιστεί ως ένα προειδοποιητικό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί αν λαοί με διαφορετικές οικονομικές επιδόσεις εγκλωβιστούν μέσα σε μια ένωση. Το Βέλγιο, όπου οι διαφορές μεταξύ των Φλαμανδών και των Βαλλόνων φαίνεται να είναι αγεφύρωτες και όπου τα ομοσπονδιακά όργανα αντιπροσωπεύουν έναν μηχανισμό αναδιανομής από τους Φλαμανδούς προς τους Βαλλόνους, δείχνει τι μπορεί να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη αν αυτές συνεχίσουν να κινούνται προς την ίδια εσφαλμένη κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), γραπτώς.(PL) Αν συνοψίσουμε το έργο της βελγικής Προεδρίας, θα πρέπει καταρχάς να εκτιμήσουμε τον ιδιαίτερα ενεργό της ρόλο στον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Όσοι παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και ότι πραγματοποιήθηκε υπό την πίεση του χρόνου. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να δώσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που βοήθησαν να καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, η βελγική Προεδρία κληροδότησε στην ουγγρική Προεδρία ένα πολύ καλό έργο. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι οι Βέλγοι έδειξαν τον δρόμο στις μελλοντικές Προεδρίες στο πλαίσιο της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι οι μελλοντικές Προεδρίες, συμπεριλαμβανομένης της πολωνικής, θα προσπαθούν να θέτουν τις δικές τους, σαφείς προτεραιότητες σε μεγαλύτερο βαθμό εντάσσοντάς τες όμως στο πλαίσιο των κοινών μας, ευρωπαϊκών στόχων. Η μέθοδος εργασίας επιτρέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε ευρύτερο πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τη βελγική Προεδρία, η οποία επέδειξε εκπληκτικές δεξιότητες στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τους τελευταίους έξι μήνες. Η βελγική ομάδα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, πολύ δε περισσότερο αν λάβουμε υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε η χώρα την Προεδρία. Πρώτον, αυτή ήταν η πρώτη Προεδρία που κινήθηκε με βάση τους κανόνες τους οποίους καθιέρωσε η Συνθήκη της Λισαβόνας και, δεύτερον, η ΕΕ και τα επιμέρους κράτη μέλη της βρίσκονταν σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση. Πέραν αυτού, το Βέλγιο έπρεπε να διαχειρίζεται και τα εσωτερικά του προβλήματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του. Παρόλο που βρέθηκε μέσα σε μια τόσο δύσκολη και απαιτητική περίοδο, η Προεδρία έδειξε πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι εφαρμόζοντας μια πραγματικά ευρωπαϊκή μέθοδο κατά την υλοποίηση όλων των μέτρων. Άφησε κατά μέρος τα εσωτερικά της προβλήματα και ζητήματα και επικεντρώθηκε στις ενέργειες που όφειλε να αναλάβει σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και στην υποστήριξη αυτών των θεσμικών οργάνων. Η Προεδρία ανέλαβε τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Σε σχέση με τις προτεραιότητες που επιτεύχθηκαν από την Προεδρία, τα μέτρα τα οποία επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης αξίζει να αναγνωριστούν· αναφέρομαι εν προκειμένω, και πρωτίστως, στο έργο που επιτελέστηκε σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ευρωπαϊκό αυτοκόλλητο σήμα αποτελεί ένα ακόμα επίτευγμα της βελγικής Προεδρίας. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η βελγική Προεδρία μπορεί να προσφέρει πολλά διδάγματα στις επόμενες χώρες που θα αναλάβουν την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχηθώ τόσο στην ουγγρική Προεδρία όσο και στην πολωνική, η οποία αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο του 2011, την ίδια επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς.(PL) Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη βελγική Προεδρία. Το έργο της, που μόλις ολοκληρώθηκε, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τις χώρες οι οποίες θα είναι επικεφαλής του έργου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο μέλλον. Πρόκειται για ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης πολωνικής Προεδρίας, η οποία εύχομαι να βαδίσει στα τόσο επιτυχημένα χνάρια της βελγικής Προεδρίας. Δεν συμβαίνει συχνά μια χώρα που έχει την Προεδρία να προτάσσει τα κοινοτικά μέτρα έναντι των εσωτερικών της συμφερόντων. Κατά την άποψή μου, το κλειδί της επιτυχίας της Προεδρίας για την οποία συζητάμε ήταν το ότι εφάρμοσε με συνέπεια τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ιδίως στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο έγινε πλήρες θεσμικό όργανο με μόνιμο Πρόεδρο, και στο επίπεδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, του οποίου πλέον επικεφαλής είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος. Η καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης αποδείχθηκε επίσης σημαντικό ζήτημα και η συστηματική παρακολούθηση και ο περιορισμός του χρηματοπιστωτικού τομέα θα καταστήσει δυνατή, σε βάθος χρόνου, την αποκατάσταση της αμαυρωμένης φήμης του. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου ασκούνται πάρα πολλές πιέσεις για την επέκταση της ευρωζώνης. Συνοψίζοντας, εύχομαι ειλικρινά η πορεία που χαράχθηκε κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις χώρες που θα αναλάβουν τις μελλοντικές Προεδρίες. Μακάρι το καλό της Κοινότητας να είναι πάντα προτεραιότητά μας. Σας ευχαριστώ.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

7.1. Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (ψηφοφορία)

7.2. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (ψηφοφορία)

7.3. Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγκρίνοντας την έκθεσή μου, θα υπερψηφίσουμε μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίσει τη σύγκλιση των νόμων που συμπεριλαμβάνονται στις 47 υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ και μεμονωμένων κρατών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζουμε την εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου της ΕΕ, αποτρέποντας τις διακρίσεις και τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και περιορίζοντας τη γραφειοκρατία. Σας παρακαλώ, ψηφίστε «ναι»!

 

7.4. Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (ψηφοφορία)

7.5. Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (ψηφοφορία)

7.6. Η γεωργία ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατασκευαστική βιομηχανία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο της οικονομίας κάθε χώρας. Δεν μπορεί να αγνοηθεί ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της αγοράς κατά την επιδίωξη οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία ενός σωστά οικοδομημένου ή εκσυγχρονισμένου κτίσματος για την ασφάλεια και την άνεση. Παράλληλα, όλοι επιδιώκουμε να μειώσουμε το κόστος κατασκευής κατοικιών, βιομηχανικών και δημόσιων κτιρίων. Η έκθεση στοχεύει στην άρση των φραγμών στην αγορά, στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής πώλησης οικοδομικών υλικών και στη διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών στον τομέα. Τα οφέλη αυτής της πρωτοβουλίας θα γίνουν αισθητά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχω κι εγώ την απόλυτη στήριξή μου στις προτάσεις της συντάκτριας σχετικά με την αύξηση της ασφάλειας των εργαζομένων στη βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την έκθεση Stihler, είναι σαφής ο σημαντικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζει ο οικοδομικός τομέας στην Ευρώπη. Ήμασταν υποχρεωμένοι να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δώδεκα εκατομμύρια πολιτών που απασχολούνται άμεσα στον εν λόγω τομέα.

Η έκθεση Stihler αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για να αρθούν οι εθνικοί διοικητικοί και τεχνικοί φραγμοί που εμποδίζουν την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να συνεχιστεί η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στον εν λόγω τομέα.

Στηρίζω την αναγνώριση που παρέχεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον οικοδομικό τομέα όπως στηρίζω και την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στην ανάγκη ανακύκλωσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, το οποίο είναι ένα θέμα εξέχουσας σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για να επιστήσω την προσοχή στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που απασχολούνται στον οικοδομικό τομέα. Οι κατευθυντήριες γραμμές που συμπεριέλαβε η εισηγήτρια για το εν λόγω θέμα είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να επεκταθούν.

Είναι καθήκον μας να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτές τις προτάσεις στο άμεσο μέλλον, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον οικοδομικό τομέα λαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Η τραγωδία των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία συνιστά ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Ευελπιστώ ότι μέσω της εργασίας μας θα καταφέρουμε να θέσουμε τέλος σε αυτούς.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Stihler γι’ αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην εναρμόνιση της εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, διότι στο μέλλον θα χρειαστούμε καλύτερες και υψηλότερης ποιότητας κατασκευές.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αν και πρόκειται για μια βιομηχανία υψηλής ανταγωνιστικότητας, το πιο σημαντικό δεν είναι ο ανταγωνισμός αυτός καθαυτόν αλλά το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό τα κτίρια που κατασκευάζονται στην Ευρώπη να είναι ασφαλή για τους χρήστες τους, καθώς και για τους κατασκευαστές και άλλους εργαζόμενους στη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει επίσης εναρμόνιση στον τομέα της εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και ως αποτέλεσμα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης επί του παρόντος εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται υλικά που δεν είναι υγιεινά για τους κατοίκους. Για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη μούχλα σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες για να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών μια εμπορία που να συνδέεται με προϊόντα υγιεινά και ικανοποιητικά όσον αφορά τους χρήστες τους.

Συνεπώς, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Stihler γι’ αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Η Ευρώπη χρειάζεται καλά προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και ένα σύστημα εμπορίας που να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα τους κανόνες ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα, ο γάλλος πρωθυπουργός ήρθε στο Λονδίνο και είπε ότι πρέπει να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα στήριξης του ευρώ. Ας μην αναφερθούμε για λίγο στο ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να εμπλακούμε ξανά στο πρόβλημα κάποιου άλλου· ας επικεντρωθούμε στο σημείο αυτό στο βασικό λογικό σφάλμα εν προκειμένω. Λέει «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν λειτουργεί, επομένως ας προχωρήσουμε σε περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση!». Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να εντοπίσετε το πρόβλημα στον συλλογισμό του. «Η φουσκωτή μου βάρκα όλο ανατρέπεται, θα ήθελα να μπω επικεφαλής ενός υπερωκεάνιου». «Το αγωνιστικό μου όχημα συνετρίβη, οπότε σας παρακαλώ βάλτε με στο τιμόνι ενός αρθρωτού φορτηγού». Φαίνεται ότι, ανεξάρτητα από το πρόβλημα, η απάντηση είναι πάντοτε περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η ΕΕ είναι μια λύση σε αναζήτηση προβλήματος, όμως σίγουρα θα έρθει η μέρα που δεν θα μπορούμε να επιβάλλουμε εαυτούς στις αγορές και στην κοινή γνώμη. Το ξόρκι λύνεται και οι σαμανιστικοί ψαλμοί χάνουν τη δύναμή τους.

 
  
  

Έκθεση: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, εάν σκεφτείτε ότι η συνεισφορά της αναλογεί σε ποσοστό άνω του 40% του συνόλου της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ανθρωπιστική πολιτική της Ένωσης αποτελεί πρακτική έκφραση της δέσμευσής της να στηρίξει λαούς σε τρίτες χώρες που χρειάζονται βοήθεια όταν βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπογράφτηκε στις 18 Δεκεμβρίου από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής συνιστά σημαντικό βήμα προόδου. Πρέπει να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την κοινή αντίληψη ισχύουν τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει μη ανθρωπιστικές οργανώσεις να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην αντίδραση σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Είναι σημαντικό οι πολιτικοί φορείς και οι στρατιωτικές ή ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον εργασίας να μάθουν περισσότερα ο ένας για τον άλλο και να συμμετάσχουν σε διάλογο, έχοντας υπόψη –χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο– τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Προφανώς, όταν χρησιμοποιούνται πόροι για την πολιτική προστασία, πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα –για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια κ. Striffler– είναι ένα κείμενο που θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και συνεπή ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σήμερα την Ένωση σε πιο στενή συνεργασία, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινή αντίληψη που στοχεύει στην ενίσχυση της συλλογικής μας αντίδρασης σε ανθρωπιστικές κρίσεις και κυρίως στη διατήρηση της πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και όσοι εργάζονται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη και, καθώς υπάρχουν περισσότεροι τέτοιοι πληθυσμοί αυτές τις μέρες, πρέπει να επιτύχουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα μέσω της Επιτροπής ή μέσω διμερών προγραμμάτων. Ενώ οι ανάγκες είναι τεράστιες, η κατανομή βοήθειας γίνεται όλο και πιο δύσκολη καθώς και επικίνδυνη λόγω του όλο και πιο περίπλοκου διεθνούς πλαισίου.

Υπό το πρίσμα αυτών των απαιτήσεων, συνεπώς, η παρούσα συμφωνία προωθεί μια ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη στην οποία επιβεβαιώνεται ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια βασίζεται κατηγορηματικά στις ανθρωπιστικές αρχές της ουδετερότητας, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας και πρέπει να παρέχεται γρήγορα και αποτελεσματικά στα θύματα κρίσεων στη βάση της αναγνωρισμένης ανάγκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δραματική αύξηση στον αριθμό και τη σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εμφάνιση περίπλοκων κρίσεων, σημαίνουν ότι τώρα αντιμετωπίζουμε επιδεινωμένες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και έναν συρρικνούμενο «ανθρωπιστικό χώρο».

Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν καταδεικνύουν για άλλη μία φορά ότι τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ για την αντίδραση σε φυσικές καταστροφές πρέπει να βελτιωθούν. Συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση της έκθεσης και ειδικότερα με τη δήλωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει απεριόριστα τις ανθρωπιστικές αρχές. Η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· θα πρέπει να αντανακλά το πολιτικό βάρος της Ένωσης και την επιρροή της ως κύριου διεθνούς χορηγού.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Striffler, διότι συμφωνώ ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να καταβάλουμε προσπάθειες για την ενίσχυση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης και του σχετικού σχεδίου δράσης, καθώς και για τον παγκόσμιο συντονισμό και τον επιμερισμό του βάρους, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ευθύνες των χωρών που έχουν την ικανότητα να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανθρωπιστική βοήθεια.

 
  
  

Έκθεση: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα με μεγάλη χαρά υπέρ αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης, διότι η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ο γεωργικός τομέας πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού για ασφαλή και επαρκή τρόφιμα παρά τα εμπόδια των περιορισμένων φυσικών πόρων, τις υψηλές τιμές της ενέργειας και την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες ενός παγκόσμιου πληθυσμού που αναμένεται να υπερβεί τα εννέα δισεκατομμύρια έως το 2050.

Επιπλέον, περίπου 900 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο υποφέρουν από χρόνια πείνα λόγω ακραίας φτώχειας, ενώ έως δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια λόγω διάφορων βαθμών φτώχειας. Στην Ευρώπη, το 16% των πολιτών εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Βασικά, αυτό που λέω είναι το εξής: πρέπει να αντιμετωπίσουμε δυναμικά αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό η χρηματοδότηση της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 να το αναγνωρίσει αυτό και το λιγότερο που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνει ο προϋπολογισμός τουλάχιστον στο τωρινό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). (DA) Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο επέλεξε σήμερα να αναγνωρίσει επίσημα τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι που εμείς στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη το έχουμε αναγνωρίσει εδώ και πολλά χρόνια. Ομοίως, αναγνωρίζουμε ότι η γεωργία είναι στρατηγικός τομέας όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτό δεν δικαιολογεί τα προγράμματα διάθεσης φρούτων και γάλακτος στα σχολεία. Δεν δικαιολογεί ούτε περισσότερα προγράμματα επιδότησης γάλακτος που στηρίζονται από την αγορά. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι καταψηφίσαμε αυτές τις προτάσεις και λυπούμαστε για το γεγονός ότι υπερψηφίστηκαν.

Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να καταστρέψει τη συνολική εικόνα, η οποία είναι ότι πρέπει να παράσχουμε καλές συνθήκες για τη γεωργία. Ωστόσο, πρόοδος δεν θα σημειωθεί μέσω βουνών από βούτυρο, λιμνών από οίνο και σχολικών προγραμμάτων. Το εισόδημα των αγροτών δεν θα διασφαλιστεί μέσω της παρέμβασης και της στρέβλωσης της αγοράς. Αντιθέτως, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και να δώσουμε στους αγρότες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες για εναλλακτικές μορφές εισοδήματος. Γενικά, θεωρούμε την έκθεση καλή και, συνεπώς, την υπερψηφίσαμε ως σύνολο.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η επισιτιστική ασφάλεια συνιστά βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και επιτυγχάνεται μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις περιόδους, έχουν φυσική, κοινωνική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή τρόφιμα.

Η νέα κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να αντανακλά αυτές τις νέες απαιτήσεις: χρειάζεται, συνεπώς, να αντιδράσει σαφώς και κατηγορηματικά στην επισιτιστική ασφάλεια και σε άλλες προκλήσεις, κυρίως στην κλιματική αλλαγή, την οικονομική κρίση και τη διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας εντός της ΕΕ.

Πρέπει να προωθήσουμε όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας αλλά και την παραδοσιακή γεωργία, τις γεωργικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας, τις βιολογικές καλλιέργειες και την τοπική διανομή. Αυτά τα μοντέλα γεωργίας συνεισέφεραν πάντοτε και εξακολουθούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια, διότι αποτελούν συχνά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο χρήσης της γης σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της ΕΕ μέσω της χρήσης μεθόδων που αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα σε διάφορες περιοχές επί μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος μας ως βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να αναλαμβάνουμε δράση για να βελτιώσουμε τις ζωές των πολιτών της ΕΕ. Η διασφάλιση της πρόσβασης στην επισιτιστική ασφάλεια της υψηλότερης δυνατής ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Οι ελλείψεις τροφίμων και οι υψηλές τιμές συνοδεύονται συνήθως από κοινωνική αναταραχή και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτή η κατάσταση στην ήπειρό μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους αυξανόμενους αριθμούς του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια απειλείται. Πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούν ήδη και, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση, απαιτείται μια λογική και δίκαιη κοινή γεωργική πολιτική, καθώς και οικονομική στήριξη για τον τομέα. Στη γεωργία θα πρέπει να παρασχεθεί ιδιαίτερο καθεστώς, το οποίο θα επιτρέψει την ανάληψη ειδικής δράσης και την εφαρμογή των κατάλληλων μέσων σε περίπτωση επισιτιστικών κρίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η επισιτιστική ασφάλεια και η εγγυημένη προσφορά τροφίμων στους πληθυσμούς εξακολουθούν να αποτελούν τις κύριες προκλήσεις για τη γεωργία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αισθάνομαι ικανοποίηση όσον αφορά τα περιεχόμενα αυτής της έκθεσης, κυρίως επειδή η επισιτιστική ασφάλεια αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η επισιτιστική ασφάλεια ως στόχος θα επιτευχθεί μόνο εάν ληφθούν σοβαρά υπόψη δύο σημαντικά ζητήματα: η αστάθεια της αγοράς και των τιμών και η εξάντληση των επισιτιστικών αποθεμάτων. Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να παρέμβει με κοινά και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει την προσφορά τροφίμων και να αποτρέψει αυτές τις σοβαρές ασυμμετρίες που εξακολουθούν να υφίστανται σε σχέση με τα πρότυπα ασφαλείας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των μη ευρωπαϊκών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση από την έκθεση για την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς επαναφέρει στο επίκεντρο των πραγμάτων τη σημασία της αγροτικής οικονομίας. Το πρώτο συμπέρασμα, κατ’ εμέ, είναι ότι εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια.

Υπήρξε ένα σημείο στο οποίο δεν υπερψήφισα την έκθεση, ωστόσο, και αυτό αφορούσε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η παροχή επιτόπιας βοήθειας, με άλλα λόγια βοήθειας για να διασφαλιστεί ότι κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υποφέρει από πείνα, πρέπει να παραμείνει ευθύνη των κρατών μελών, απλώς επειδή παρόμοια προβλήματα πρέπει να λύνονται εκεί όπου υπάρχουν, δηλαδή στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη επισιτιστικής ασφάλειας για τους πολίτες που εκπροσωπούμε. Δίνει επίσης έμφαση στα σημαντικά δημόσια αγαθά που παράγουν οι αγρότες, συχνά με ελάχιστη ή καθόλου αναγνώριση. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα.

Προσφάτως άκουσα σημαντικές ομιλίες που δείχνουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό θεωρώ ότι θα μας οδηγήσει τελικά να πιστέψουμε εσφαλμένα ότι δεν χρειαζόμαστε τους ευρωπαίους αγρότες και ίσως να μπορούμε απλώς να εισάγουμε τρόφιμα εκτός της ΕΕ.

Αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί. Οι αγρότες μας θα πρέπει να λάβουν στήριξη για να παράγουν τρόφιμα με τρόπο που δεν θα είναι επιζήμιος για το περιβάλλον και, όσον αφορά την εισαγωγή τροφίμων, οι παγκόσμιες αγορές είναι εξαιρετικά ασταθείς – τόσο σε σχέση με τις τιμές όσο και με τη συνέπεια της προσφοράς.

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ισχυρό προϋπολογισμό για την κοινή γεωργική πολιτική. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους αγρότες να στραφούν στη γεωργία για να διασφαλίσουμε το μέλλον της. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη έρευνα και καινοτομία για να καταστούν οι μέθοδοι παραγωγής πιο αποτελεσματικές και λιγότερη γραφειοκρατία – και ασφαλώς δεν χρειαζόμαστε «πράσινη» γραφειοκρατία που θα δεσμεύει τους αγρότες μας.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εβδομάδες, διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα της κοινής γεωργικής πολιτικής εξετάζουν το ζήτημα της μεταρρύθμισης μετά το 2013.

Σαφώς, η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της γεωργίας. Αυτό το ζήτημα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί υπό το πρίσμα της έκθεσης που τίθεται σε ψηφοφορία σήμερα, στην οποία η επισιτιστική ασφάλεια ορίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να διαφυλάσσεται αναλόγως με κάθε δυνατό τρόπο.

Παρόμοια προσοχή απαιτείται, κύριε Πρόεδρε, όποτε υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που συνδέεται με το σκάνδαλο της διοξίνης του οποίου είμαστε μάρτυρες επί του παρόντος, με την ανακάλυψη ότι η διοξίνη χρησιμοποιείται στις ζωοτροφές αλλά και, κυρίως, για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια κοινή διαδικασία παραγωγής που σέβεται τον παραγωγικό τομέα ως σύνολο, που σέβεται την ποιότητα της εργασίας των αγροτών, το περιβάλλον και την εμπορία και, επομένως, σέβεται τους καταναλωτές.

Αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων που ανέπτυξε το παρόν Κοινοβούλιο για να προωθήσει τη γεωργία, και συνεπώς μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Κύριε Πρόεδρε, στις μέρες μας, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις σε αυξανόμενο βαθμό. Μία τέτοια πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ελλείψεις τροφίμων και, συνεπώς, να θέσει σε κίνδυνο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε πάνω από εννέα δισεκατομμύρια έως το 2050. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να αντιδράσει κατηγορηματικά στις προκλήσεις που θέτουν η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η οικονομική κρίση. Πρέπει να ενθαρρυνθούν όχι μόνο η ανταγωνιστικότητα, αλλά και η παραδοσιακή γεωργία, οι καλλιέργειες μικρής κλίμακας και οι βιολογικές καλλιέργειες και οι τοπικές αξίες. Ως αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, συμβαίνουν ολοένα και περισσότερες φυσικές καταστροφές οι οποίες θα έχουν ως συνέπεια τη μείωση της δυνατότητας χρήσης μεγάλων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, και για να διασφαλιστούν οι λογικές τιμές των τροφίμων και ένα δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο τωρινό του επίπεδο. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα από την πλευρά της επισιτιστικής ασφάλειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κι εγώ στήριξα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι θεωρώ εξαιρετικό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας.

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα που παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως ασφαλή και απαλλαγμένα από προσμείξεις. Μου προκαλεί ανησυχία το ότι τείνουμε να δίνουμε περισσότερη σημασία στην ποσότητα παρά στην ποιότητα. Η επιμονή στην αποδοτικότητα έχει παραβλέψει κατά κάποιον τρόπο αυτούς τους υγειονομικούς όρους. Όταν αναφερόμαστε στην επισιτιστική ασφάλεια, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στους ευρωπαίους καταναλωτές είναι ασφαλή, καλής ποιότητας και θρεπτικά.

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν τις δικές τους γεωργικές πρακτικές. Όταν αντιμετωπίζουμε φυσικές καταστροφές, είναι σημαντικό να έχουμε μια αυτάρκη γεωργική οικονομία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της προέλευσης των τοπικών τροφίμων για να αντιδράσουμε στα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν όταν ξεσπάσει η καταστροφή.

Θα ήθελα να επισημάνω κυρίως τη σημασία αυτών των αρχών που απορρέουν από τους προβληματισμούς για την υγεία και είναι σημαντικές. Ευελπιστώ ότι θα δούμε αυτήν την τάση να αυξάνεται στα τοπικά τρόφιμα. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι η γεωργία είναι πλήρως βιώσιμη και ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να ασκεί γεωργικές δραστηριότητες. Είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεί ισχυρή βάση για το μέλλον, το οποίο χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στον τομέα των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχοντας υπερψηφίσει με θέρμη αυτήν τη σημαντική έκθεση, θα ήθελα να τονίσω κυρίως την παράγραφο 35 της καλά δομημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση όλων των κινδύνων που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο μιας δέσμης μέτρων που σχεδιάστηκαν για την προστασία της υγείας και της ευημερίας του κοινού, ευελπιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα ιδρύσουν αντίστοιχους εθνικούς φορείς που θα συνεργαστούν με την ΕΑΑΤ.

Όπως αποδεικνύουν τα πρόσφατα σοβαρά γεγονότα στη Γερμανία, πρέπει να ιδρυθούν εθνικοί φορείς για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα κράτη μέλη. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ιταλική κυβέρνηση, αφού δημιούργησε την Αρχή, άλλαξε γνώμη για δημοσιονομικούς λόγους. Κατά την άποψή μου, η επισιτιστική ασφάλεια δεν θα πρέπει να παραμεριστεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Jiři Maštálka (A7-0363/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Εφόσον, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιέχει κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους, συμφωνώ με την έγκρισή της σε πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτήν την έκθεση και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να απλουστευθεί και να διασαφηνιστεί το κοινοτικό δίκαιο, ώστε να καταστεί σαφέστερο και προσιτό σε όλους τους πολίτες. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο παραμένουν διασκορπισμένες πολυάριθμες διατάξεις που έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές, συχνά επί της ουσίας τους, και χρειάζεται σημαντική ερευνητική εργασία συγκρίνοντας πολλά διαφορετικά μέσα για να προσδιοριστούν οι υφιστάμενοι κανόνες. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας είναι εξαιρετικά σημαντική στον τομέα των επιχειρήσεων, ο οποίος για να διασφαλίσει την ομαλή και συνεχή ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, ρυθμίζεται σε σημαντικό βαθμό από την κοινοτική νομοθεσία. Η ενοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών αποτελεί θετικό βήμα για τη βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Υπάρχουν πολλές εταιρείες στην Ευρώπη· έχουν πολλές και διαφορετικές μορφές και υπόκεινται σε πάρα πολλούς κανόνες. Ωστόσο, από το 1978, θεσπίστηκε ευρωπαϊκή νομοθεσία για να ρυθμίζει τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών από το ίδιο κράτος μέλος. Είναι σημαντικό να ρυθμιστούν αυτές οι συγχωνεύσεις, διότι μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντα των εργαζομένων, των μετόχων και των πιστωτών αυτών των εταιρειών. Μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά, για παράδειγμα, εάν η συγχώνευση ακυρωθεί στη συνέχεια. Σε αυτό το ευρωπαϊκό θέμα όπως και σε άλλα, χρειαζόμαστε σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε με την κωδικοποίηση της παρούσας οδηγίας. Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη είναι σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, καθώς, στην πρόταση για την κωδικοποίηση της τρίτης οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις συντακτικές ή τυπικές τροποποιήσεις που πρότεινε η συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών, οι οποίες αποδείχθηκαν δικαιολογημένες. Για παράδειγμα, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας προτείνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μέτοχοι στις εταιρείες που συγχωνεύονται να ενημερώνονται με τον κατάλληλο τρόπο και όσο το δυνατόν πιο αμερόληπτα και να προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανάγκη να διεξαχθεί ανάλυση των σχεδίων όρων της συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Επιπλέον, οι διοικητικοί ή οι διαχειριστικοί φορείς καθεμιάς από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ενημερώνουν τη γενική συνέλευση των αντίστοιχων εταιρειών τους και τους διοικητικούς ή τους διαχειριστικούς φορείς των άλλων ενδιαφερόμενων εταιρειών για οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή έχει υπάρξει μεταξύ της ημερομηνίας προετοιμασίας των σχεδίων όρων της συγχώνευσης και της ημερομηνίας των γενικών συνελεύσεων που πρόκειται να αποφασίσουν για τα σχέδια όρων της συγχώνευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Maštálka, διότι η εν λόγω πρόταση σταθμίστηκε προσεκτικά από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες έκριναν από κοινού ότι πρόκειται για κωδικοποίηση, δηλαδή για μια απλουστευμένη εκδοχή του ισχύοντος κειμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Μόλις χθες, παρουσιάστηκε μια μελέτη στην Ιταλία, η οποία έδειχνε ότι επί του παρόντος οι επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση είναι εκείνες οι οποίες κατόρθωσαν να ενισχύσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που διεξήχθη από ένα ιταλικό πανεπιστήμιο υψηλού κύρους εξ ονόματος της πιο ενεργητικής επιχειρηματικής ένωσης της χώρας, υποστηρίζει ότι οι συγχωνεύσεις υπήρξαν ο κύριος τρόπος ενοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των συγχωνεύσεων, συμβαδίζουν με την αναδιάρθρωση και την αναζήτηση αποδοτικότητας σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Εντός της ενιαίας αγοράς, έγκειται συνεπώς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν κανόνες που μπορούν να παράσχουν εγγυήσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους και να δώσουν τη δυνατότητα καλύτερου ανταγωνισμού στις χρηστές επιχειρήσεις, απαλλάσοντάς τες από νομικές αβεβαιότητες, τη γραφειοκρατία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από απλές παρανοήσεις. Μια σύγχρονη, φιλελεύθερη και αποδοτική οικονομία –όπως θεωρώ ότι πρέπει να είναι η δική μας– χρειάζεται ειδική νομοθεσία για τις συγχωνεύσεις, αλλά μόνο εάν, όπως πρότεινε σήμερα η οδηγία, είναι απλουστευμένη και μη παρεμβατική και προστατεύει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των ανθρώπων που θα μπορούσαν να θιγούν από αυτές τις συναλλαγές.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Στην παρούσα συζήτηση, σε συνέχεια μιας τροποποιημένης πρότασης από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ανέλυσε ένα σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος για τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο), έχοντας εγκρίνει την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή. Δεδομένου ότι η πρόταση στοχεύει «στην απλή και μόνο κωδικοποίηση» των νομοθετικών κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι ενσωματώνει τις μορφές που πρότεινε και τεκμηρίωσε η συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών, υπερψηφίζω αυτήν την πρόταση, καθώς αναγνωρίζω ότι θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών, ιδίως με τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίησή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιέχει την απλή και μόνο κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους και, συνεπώς, χάριν της σαφήνειας και της ορθολογικότητας, τα ισχύοντα κείμενα θα πρέπει να κωδικοποιηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιέχει την απλή και μόνο κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η κωδικοποίηση προκειμένου να διατηρηθεί η σαφήνεια μετά από ορισμένο αριθμό τροποποιήσεων ασφαλώς και διευκολύνει τα πράγματα. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε αν ένα τέτοιο πλήθος κανόνων και κανονισμών είναι αναγκαίο. Σε ορισμένους τομείς είναι υπερβολικό και στους καταναλωτές σπάνια αναγνωρίζεται πλέον η κοινή λογική, ενώ σε άλλους τομείς οι προδιαγραφές συμπεριλαμβάνουν τις μετονομασίες τροφίμων. Προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μετόχων και τρίτων μερών, ο συντονισμός των νομοθεσιών των κρατών μελών που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις των ανώνυμων εταιρειών είναι ο κατάλληλος τρόπος για τη διασφάλιση της τήρησης των δικαιωμάτων στην ενημέρωση. Δεν είμαι σε θέση να ψηφίσω υπέρ ορισμένων από τις τροπολογίες και, συνεπώς, καταψήφισα την έκθεση ως σύνολο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, δεδομένου ότι περιορίζεται αποκλειστικά στην κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων για τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, έχοντας εξετάσει την πρόταση κωδικοποίησης της τρίτης οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βάσει του άρθρου 54, παράγραφος 3, στοιχείο ζ), της Συνθήκης περί συγχωνεύσεων ανωνύμων εταιρειών, κατέληξε στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση είναι απλή και μόνο κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Στη διάρκεια της αξιολόγησης του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος για τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών, έλαβα υπόψη τις παρακάτω νομοθετικές πράξεις: την πρόταση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· την κοινή θέση που καθορίστηκε στην πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιουνίου 2008· τα άρθρα 294 και 50 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο· τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων· τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου· και, τέλος, την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Βάσει αυτών, αποφάσισα να ακολουθήσω τη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, καθώς συνάδει με τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι πρόκειται για απλή κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η τροποποιημένη πρόταση οδηγίας περί συγχωνεύσεων ανωνύμων εταιρειών περιορίζεται στην κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς να περιλαμβάνει τροποποίηση της ουσίας τους. Ψήφισα, συνεπώς, υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Έχοντας αναζητήσει νομική συμβουλή, οι υπηρεσίες επεσήμαναν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Σε αυτήν τη συνεδρίαση, η εξέταση της τροποποιημένης πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που κωδικοποιεί την τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βάσει του άρθρου 54, παράγραφος 3, στοιχείο ζ), της Συνθήκης περί συγχωνεύσεων ανωνύμων εταιρειών, κατέληξε στο ομόφωνο συμπέρασμα της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας ότι η πρόταση είναι απλή και μόνο κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την πρόταση.

 
  
  

Σύσταση: Gabriele Albertini (A7-0373/010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με την υπογραφή της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την 1η Ιανουαρίου 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση όπως και οι συνάδελφοί μου βουλευτές. Εκτός από την τυπική πλευρά, είναι σημαντικό από την άποψη του παγκόσμιου ρόλου της ενωμένης Ευρώπης σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο του οικονομικού αλλά και του πολιτικού της ρόλου. Διασφαλίστηκε ότι ο μεσογειακός χώρος ήταν και εξακολουθεί να είναι μια περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ την έγκριση αυτού του ψηφίσματος. Στηρίζω τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το κείμενο του νομοθετικού ψηφίσματος επί του οποίου ψηφίσαμε υπόκειται στην απλοποιημένη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού. Πιστεύω ότι αυτό είναι δικαιολογημένο δεδομένης της μη αντικρουόμενης φύσης του αντικειμένου του. Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ιορδανίας πρέπει να συμπεριλάβει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, επομένως το προτεινόμενο πρωτόκολλο έχει λόγους να ισχύει και να αξίζει την ομόφωνη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η ευρωμεσογειακή συμφωνία συνάπτει σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, και το πρωτόκολλο ενημερώνει τη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εφαρμόστηκε προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2007. Σε αυτό το νομοθετικό ψήφισμα, το Συμβούλιο υποβάλλει στο Κοινοβούλιο αίτηση έγκρισης για το πρωτόκολλο. Δεδομένου ότι δεν έχω αντιρρήσεις σε μια τέτοια έγκριση, την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, η οποία διαχειρίζεται απλώς την ενημέρωση της υφιστάμενης συμφωνίας σύνδεσης για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η πρόταση δεν έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ και δεν είναι αμφισβητούμενη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Αυτό το πρωτόκολλο ευθυγραμμίζει απλώς την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας με αυτό που στην πραγματικότητα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007. Πρόκειται για σαφή εξαπάτηση. Η επίσπευση της εφαρμογής της ευρωμεσογειακής περιοχής ελευθέρων συναλλαγών έως το 2015 δικαιολογεί όλες τις αδυναμίες συμμόρφωσης με τις δημοκρατικές αρχές. Αυτές οι τυφλές μέθοδοι μόλις απέδειξαν τους περιορισμούς τους στην Τυνησία. Θα καταψηφίσω αυτό το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και καθώς επρόκειτο κυρίως για τυπική πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αξίζει την ψήφο μου. Στην πραγματικότητα, είναι ζωτικής σημασίας για την επιδίωξη μιας ισχυρής, συνεπούς και αποτελεσματικής πολιτικής γειτονίας. Εφόσον το Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται νομικά στις Συνθήκες, υπέβαλε αίτηση έγκρισης γι’ αυτό το πρωτόκολλο στο Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει την έγκρισή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Οι ευρωμεσογειακές συμφωνίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις δραστηριότητες σύνδεσης της Ευρώπης. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, σκοπεύω να παράσχω τη στήριξή μου στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την οποία το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει έτσι ώστε να μπορέσει να συναφθεί το πρωτόκολλο.

Η στήριξη μου βασίζεται επίσης σε μια σειρά πράξεων, δηλαδή το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άρθρα 81, 90, παράγραφος 8, και 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, και τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Υπό το πρίσμα όλων αυτών, στηρίζω τη συνεργατική προσέγγιση που ακολούθησε η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα τη σύναψη αυτού του πρωτοκόλλου, το οποίο δικαιολογείται απόλυτα λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να συμπεριληφθούν η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ως συμβαλλόμενα μέρη στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, η οποία συνάφθηκε στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2002.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06903/2010), το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (09373/2008), την αίτηση έγκρισης που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0384/2010), τα άρθρα 81, 90, παράγραφος 8, και 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, και τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0373/2010), η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία συμφώνησε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του στη σύναψη του πρωτοκόλλου.

 
  
  

Έκθεση: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα είναι μια σύσταση για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Επί του παρόντος, η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε σχέση με διάφορες πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών. Συνεπώς, το Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, προκειμένου να αντικαταστήσει συγκεκριμένες διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με κοινοτικές συμφωνίες. Η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οποία αποφεύγει τις διακρίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, επιτρέπει τη φορολόγηση των καυσίμων των αεροσκαφών για επιχειρήσεις εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευθυγραμμίζει με τις νομοθετικές διατάξεις περί ανταγωνισμού της ΕΕ τις διμερείς συμφωνίες οι οποίες είναι σαφώς αντιανταγωνιστικές, δηλαδή υποχρεωτικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ αεροπορικών εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αιτιολογία για την αντικατάσταση των διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών με νέες, στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση.

Το ψήφισμα που ψηφίστηκε αφορά τέτοιου είδους ειδικά θέματα και στοχεύει στην εναρμόνιση των μέσων διεθνούς δικαίου που ισχύουν επί του παρόντος, καθώς και στην προσαρμογή τους στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ. Το εν λόγω ζήτημα είναι εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση συμφωνιών που ίσχυαν προηγουμένως με άλλες χωρίς να εμπεριέχουν οτιδήποτε αμφιλεγόμενο ή σημαντικές μεταβολές στην ιδεολογία τους. Το γεγονός ότι η ψηφοφορία στην επιτροπή ήταν ομόφωνα υπέρ της έκθεσης επιβεβαιώνει αυτήν την ερμηνεία. Αυτό που χρειαζόταν, συνεπώς, στην Ολομέλεια ήταν η επικύρωση μιας συναινετικής απόφασης. Ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση που υποβλήθηκε από τον κ. Koch προτείνει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Συνθήκες είναι να τυποποιηθούν οι διαδικασίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνεπώς, όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν έχει νόημα να υπάρχουν διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Συνεπώς, επικροτώ την έγκριση αυτής της συμφωνίας, η οποία θα ενισχύσει τους δεσμούς εδαφικής συνοχής εντός της Ευρώπης και θα επιφέρει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Στο πλαίσιο της κατάστασης που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η πολιτική αεροπορία, πιστεύουμε ότι αυτό το σχέδιο συμφωνίας εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το πεδίο εφαρμογής της και τις πιθανές συνέπειες. Μέχρι τώρα, σε αυτόν τον τομέα που είναι στρατηγικής σημασίας όσον αφορά τη διατήρηση των εθνικών συμφερόντων για διάφορους λόγους, τα κράτη μέλη λάμβαναν κυρίαρχες αποφάσεις για το πώς θα πρέπει να οργανωθούν οι συμφωνίες –οι οποίες έχουν σαφή αντίκτυπο στις αεροπορικές εταιρείες– και ποιο θα πρέπει να είναι το πεδίο εφαρμογής τους. Εντούτοις, η πρόθεση είναι εν προκειμένω, από εδώ και στο εξής, κυρίαρχος να είναι η αγορά. Συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη συμβολή της υποτιθέμενης δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού για τις διάφορες ευρωπαϊκές εταιρείες στη διευκόλυνση της μονοπωλιακής συγκέντρωσης του τομέα –η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη– και τη μείωση της ικανότητας των κρατών μελών να υπερασπιστούν τις αεροπορικές εταιρείες που φέρουν τη σημαία τους.

Ο πανταχού παρών και ιερός «ελεύθερος ανταγωνισμός» διασφαλίζεται με κάθε κόστος και αποτελεί για μία ακόμη φορά τον πυλώνα στήριξης αυτής της πρωτοβουλίας. Οι συνέπειες γι’ αυτόν τον τομέα δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές από αυτές άλλων τομέων: είναι η μονοπωλιακή συγκέντρωση που καταλήγει πάντοτε να επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους, δεν ψηφίσαμε υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά διάφορες πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών που διέπονταν συνήθως από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών και, κατά συνέπεια, οι κοινοτικές συμφωνίες πρέπει να αντικαταστήσουν ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Προς αποφυγή των διακρίσεων μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ, οι παραδοσιακές ρήτρες καθορισμού οι οποίες αναφέρονται στους αερομεταφορείς του κράτους μέλους που είναι συμβαλλόμενο μέρος της διμερούς συμφωνίας αντικαθίστανται από ρήτρα καθορισμού της ΕΕ που αναφέρεται σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ. Αν και οι παραδοσιακές διμερείς συμφωνίες τείνουν να εξαιρούν γενικά τα καύσιμα των αεροσκαφών από τη φορολόγηση, η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει τέτοιου είδους φορολόγηση για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι διατάξεις στις διμερείς συμφωνίες που είναι σαφώς αντιανταγωνιστικές (υποχρεωτικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ αεροπορικών εταιρειών) ευθυγραμμίζονται με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. (PL) Οι αφρικανικές χώρες που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολες γεωγραφικές και κλιματικές περιοχές χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Ωστόσο, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν χρειάζονται μόνο φαγητό και νερό· χρειάζονται επίσης εκπαίδευση, και θέλουν να εργάζονται με αξιοπρέπεια και να μετακινούνται. Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις προηγούμενων συμφωνιών, διευκολύνει σημαντικά, και καθιστά πιο δίκαιη όσον αφορά την αγορά, τις διαδικασίες αεροπορικής μεταφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας. Αποτρέπει αθέμιτες, μονοπωλιακές πρακτικές και καθιστά τα ταξίδια πιο εύκολα για τους απλούς πολίτες. Υπάρχουν επίσης νέες ευκαιρίες για τους τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο και τη σχετική ανάπτυξη αυτού του κλάδου οικονομίας στην Αφρική.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα τη σύσταση για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Η συμφωνία, την οποία διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή, στοχεύει στην αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μεταξύ των πιο σημαντικών αλλαγών που συνδέονται με τη συμφωνία επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα οφείλω να αναφέρω τις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται προς αποφυγή της διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των αερομεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτόν, οι παραδοσιακές ρήτρες καθορισμού οι οποίες αναφέρονται στους αερομεταφορείς του κράτους μέλους που είναι συμβαλλόμενο μέρος της διμερούς συμφωνίας αντικαθίστανται από ρήτρα καθορισμού της ΕΕ που αναφέρεται σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα για να συναινέσω σε αυτήν τη συμφωνία. Η συμφωνία είναι μία από τις οριζόντιες συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών, των οποίων ο στόχος είναι να ευθυγραμμίσουν τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με το δίκαιο της ΕΕ. Αυτό είναι αποτέλεσμα της απόφασης του ΔΕΚ του 2003 που παρείχε στην Κοινότητα αποκλειστική αρμοδιότητα σε σχέση με διάφορες πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών, οι οποίες συνήθως διέπονταν από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών. Όπως και με άλλες οριζόντιες αεροπορικές συμφωνίες, αυτή η συμφωνία προβλέπει μια ρήτρα καθορισμού που επιτρέπει σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ να επωφεληθούν από το δικαίωμα εγκατάστασης, θίγει θέματα ασφάλειας και τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων και επιλύει πιθανές συγκρούσεις με τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν έμεινε ικανοποιημένη από την ύπουλη επίσπευση της διαίρεσης της αφρικανικής περιφερειακής ολοκλήρωσης όπως και αλλού στον κόσμο, επιβάλλει τώρα τις νεοφιλελεύθερες προσταγές της στον αφρικανικό ουρανό. Τα κίνητρα που θεσπίζονται από την Επιτροπή δεν κάνουν τίποτα για να το αποκρύψουν αυτό.

Η παρούσα συμφωνία «δεν στοχεύει στην αύξηση του συνολικού όγκου εναέριας κυκλοφορίας»; Μα η πλήρης έλλειψη ελέγχων σε μια τέτοια αύξηση κυκλοφορίας είναι βέβαιη!

Η παρούσα συμφωνία «δεν θα εμποδίσει ένα κράτος μέλος να επιβάλλει φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις στα καύσιμα»; Ωστόσο, η οικολογική απόδοση θα μειωθεί στο μηδέν από τους περιορισμούς που θα επιβληθούν σε αυτήν!

Στην πραγματικότητα, εκεί που τα κράτη μέλη αποφάσιζαν πώς θα οργανώσουν τις συμφωνίες πρόσβασης με τις ίδιες τις εταιρείες, τώρα θα αποφασίζει μόνο η αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι σαφώς ανεπαρκείς για να καλύψουν διάφορες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Η παρούσα συμφωνία πρέπει συνεπώς να επικροτηθεί, καθώς θα αντικαταστήσει ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με κοινοτικές συμφωνίες. Αξίζει να επισημανθούν οι αναφορές σε αυτήν τη συμφωνία προς αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ και για τη φορολόγηση των καυσίμων των αεροσκαφών σύμφωνα με την οδηγία για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι οι διατάξεις που ορίστηκαν στις συμφωνίες συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Η παρούσα συμφωνία στοχεύει στην αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων στις υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Είναι, όντως, σκόπιμο να εναρμονιστούν οι διάφορες διατάξεις των υφιστάμενων συμφωνιών μέσω μιας οριζόντιας κοινοτικής συμφωνίας. Θα αποκαταστήσει την ασφάλεια δικαίου για τις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και των κρατών μελών της ΕΕ και θα καταστήσει δυνατό να μην επηρεαστούν αρνητικά τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν υπογράψει διμερή συμφωνία με ένα κράτος μέλος της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θα αποτρέψει τις διακρίσεις μεταξύ αερομεταφορέων όσον αφορά τον καθορισμό ή τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων.

Οι αντιανταγωνιστικές διατάξεις των διμερών συμφωνιών θα ευθυγραμμιστούν με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού. Η συμφωνία θα ενισχύσει τις αεροπορικές σχέσεις ΕΕ-Αφρικής και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία στον εναέριο χώρο μεταξύ της ΕΕ και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σε ορισμένες σημαντικές πτυχές, όπως η ασφάλεια των εναέριων μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Προκειμένου να δημιουργηθεί μία ενιαία βάση πτήσεων προς χώρες εκτός της ΕΕ και, κατά συνέπεια, να μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, όλες οι διμερείς συμφωνίες πρέπει να αναθεωρηθούν. Με την έγκριση του Συμβουλίου, η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση που θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Υπερψηφίζω αυτήν την έκθεση, διότι σε αυτό το πλαίσιο είναι απολύτως εύλογη μια συμφωνία που θα ισχύει γενικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Αυτή η συμφωνία απλώς αντικαθιστά τις 47 υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με τα διάφορα κράτη μέλη και, ως αποτέλεσμα, η ΕΕ αποκτά περισσότερες εξουσίες εξωτερικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αναφέρεται σε ένα σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Δεδομένου ότι η ΕΕ επί του παρόντος έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα, το Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, προκειμένου να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Το σχέδιο συμφωνίας εξετάστηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία εξέδωσε θετική γνωμοδότηση. Από το εν λόγω σχέδιο θα ήθελα να επισημάνω, μεταξύ άλλων σημείων, τη θέσπιση μιας κοινοτικής ρήτρας καθορισμού προς αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ και για να επιτραπεί η φορολόγηση των καυσίμων των αεροσκαφών για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωση. Θα ήθελα να τονίσω τα δύο αυτά σημεία στη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς αυτά με έκαναν να υπερψηφίσω την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά τις εξωτερικές αερομεταφορές που διέπονταν συνήθως από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Τον Ιούνιο του 2003, η Επιτροπή άρχισε διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, προκειμένου να αντικαταστήσει ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με συμφωνίες της ΕΕ. Περιλαμβάνουν μια συμφωνία που αντικαθιστά τις 47 υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Οι κύριες πτυχές της συμφωνίας είναι: η ρήτρα καθορισμού, η οποία αντικαθιστά τη διμερή συμφωνία και αποτρέπει τις διακρίσεις μεταξύ των αερομεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων γενικά στην επικράτεια της ΕΕ· και το άρθρο 6, το οποίο ευθυγραμμίζει τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή εφαρμόστηκε προσωρινά στις 30 Νοεμβρίου 2009. Λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας, οφείλω να πω ότι είμαι υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης αυτών των συμφωνιών, τόσο επειδή αντιβαίνουν στην αυξανόμενη σημασία της ευρωπαϊκής κυριαρχίας όσο και επειδή αυτό το σχέδιο απόφασης συμβαδίζει με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού και προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα τη σύναψη αυτής της συμφωνίας η οποία, σύμφωνα με την αποκλειστική αρμοδιότητα που χορηγήθηκε στην ΕΕ σε σχέση με διάφορες πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών, στοχεύει στην αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων στις 47 υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, προκειμένου να καταστούν συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά διάφορες πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών που διέπονταν συνήθως από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Συνεπώς, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2003 να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, προκειμένου να αντικαταστήσει ορισμένες διατάξεις στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με κοινοτικές συμφωνίες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία με τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση που θα αντικαταστήσει συγκεκριμένες διατάξεις στις υφιστάμενες 47 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο δικαιούται να δώσει την έγκρισή του στη σύναψη αυτής της συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού. Το Κοινοβούλιο θα λάβει απόφαση σε μία και μοναδική ψηφοφορία και δεν επιτρέπεται η κατάθεση τροπολογιών στη συμφωνία αυτή καθαυτή. Βάσει των παραπάνω, ο εισηγητής πρότεινε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καταρχάς και στη συνέχεια το Κοινοβούλιο στο σύνολό του να δώσουν θετική γνωμοδότηση για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία το έκανε.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η αποκλειστική αρμοδιότητα σε ορισμένες πτυχές των εξωτερικών αερομεταφορών, που καθιερώθηκε από την απόφαση περί ανοικτών ουρανών του 2003, δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματεύεται συμφωνίες με τρίτες χώρες, προκειμένου να προσαρμόσει την ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά στους κανόνες της ΕΕ και παράλληλα να την καταστήσει ανταγωνιστική και διαφανή. Επικροτώ την έγκριση της παρούσας συμφωνίας με τα κράτη μέλη της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική συνέπειας στον τομέα των εξωτερικών αερομεταφορών, μειώνοντας σταδιακά τις διάφορες διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ των δύο μερών.

Από τη συμφωνία, θα ήθελα να τονίσω τη ρήτρα για την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ, τη ρήτρα για τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων σύμφωνα με την οδηγία για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, και το γεγονός ότι ευθυγραμμίζει τις διατάξεις των διμερών συμφωνιών με το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού και τις θέτει υπό κανονιστικό έλεγχο. Αυτά τα μέτρα θα διευκολύνουν το άνοιγμα των αγορών και, κατά συνέπεια, τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών και για τα δύο μέρη. Αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να εκληφθούν ως μέσο ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Catherine Stihler (A7-0343/010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ ότι υπάρχει ανάγκη να ληφθούν μέτρα σχετικά με τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς ο εν λόγω τομέας είναι πολύ σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία: με 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αντιπροσωπεύει περίπου 65.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Η παρούσα πρόταση στοχεύει καταρχάς να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και, δεύτερον, να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους του τομέα. Επί του παρόντος, το εμπόριο στην εσωτερική αγορά ζημιώνεται από εθνικούς τεχνικούς κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του κατασκευαστικού τομέα, οι οποίοι συνεπώς απαιτούν να αναθεωρηθεί η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.

Δεδομένων των νέων συνθηκών για την εποπτεία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του νέου νομοθετικού πλαισίου, η πρόταση κανονισμού για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης, απλούστευσης και αντικατάστασης της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτό το κείμενο, διότι λόγω της κλίμακας της εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ΕΕ και των εμποδίων στον εμπόριο στον κατασκευαστικό τομέα είναι σημαντικό να αναληφθεί άμεση δράση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και ο οποίος απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, είναι απαραίτητη η κατάλληλη ρύθμιση. Πιστεύω ότι η παρούσα πρόταση κανονισμού για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών θα διευκολύνει την ενημέρωση, απλούστευση και αντικατάσταση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών όσον αφορά, για παράδειγμα, την εποπτεία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του νέου νομοθετικού πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Αν και οι συνθήκες εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα έχουν βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει στον εαυτό της τα μέσα για να συνεχίσει να θέτει τις προδιαγραφές για υψηλή ποιότητα σε αυτόν τον τομέα. Επί αυτής της βάσης ψήφισα υπέρ του εν λόγω κανονισμού για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο υγείας, ασφάλειας και προστασίας για τους εργαζόμενους και άλλους χρήστες των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, η νέα νομοθεσία για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών πρέπει να συμπεριλάβει την επισήμανση επικίνδυνων ουσιών. Ο παρών κανονισμός ενημερώνει και αντικαθιστά τους υφιστάμενους κανόνες, ώστε να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να αυξήσει τη διαφάνεια, ειδικότερα μέσω νέων απλουστευμένων διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης για μικρές επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το έγγραφο. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Ο τομέας απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, και επιπλέον 26 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς εξαρτώνται από αυτόν. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία, με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ να κηρύσσουν πτώχευση και τους εργαζόμενους να χάνουν το εισόδημά τους. Στην ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται φραγμοί στο εμπόριο στον κατασκευαστικό τομέα, διότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ακόμη εθνικούς τεχνικούς κανόνες για να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών στον κατασκευαστικό τομέα. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί απαραίτητη ενίσχυση που θα βοηθήσει τον τομέα εξαλείφοντας τους φραγμούς στο εμπόριο για τους κατασκευαστές και βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται. Ενώ καταλύονται οι διοικητικοί φραγμοί, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η διαφάνεια των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης και, συνεπώς, στηρίζω την πρόταση να τεθούν κανόνες διαφάνειας και να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων στις τεχνικές επιτροπές των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης για να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Όπως τόνισα στην χθεσινή μου ομιλία, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την εναρμόνιση της παγκόσμιας κατασκευαστικής αγοράς. Αναφέρομαι σε θέματα που σχετίζονται όχι μόνο με την ασφάλεια των εργαζομένων και τη μετανάστευσή τους, αλλά και με την ασφάλεια των οικοδομικών υλικών σε σχέση με την υγεία μας. Όσον αφορά τα μελλοντικά σημεία επαφής για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, θα επιθυμούσα να παρέχουν αντικειμενική ενημέρωση, να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό στα κράτη μέλη και να λάβουν οικονομική στήριξη, ώστε να είναι επωφελή για τους πολίτες και τις σχετικές εταιρείες. Ευελπιστώ ότι ο νέος κανονισμός θα έχει αντίκτυπο το συντομότερο δυνατό και ότι εμείς, ως απλοί άνθρωποι, θα διαπιστώσουμε ότι σημειώσαμε πρόοδο και ότι η κατασκευαστική βιομηχανία στο σύνολό της δεν θα αποτελεί πλέον έναν από τους πιο επικίνδυνους τομείς δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η επισήμανση και η παροχή ενημέρωσης για τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα όλων των ειδών, είτε πρόκειται για χημικά είτε για προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, συνιστά ένα από τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός REACH, η ΕΕ απέδειξε την προστιθέμενη αξία που αποφέρει όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαφάνεια των επικίνδυνων ουσιών. Για άλλη μία φορά, στο Στρασβούργο, εγκρίναμε έναν κανονισμό που εναρμονίζει τους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και διασφαλίσαμε ότι η «δήλωση απόδοσης» κάθε προϊόντος περιλαμβάνει πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες.

Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητες, και θα πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα επιτρέπουν αυτό το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ασφάλειας. Εντούτοις, ενώ η εσωτερική αγορά μας προστατεύεται πλέον, μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την παγκοσμιοποιημένη αγορά στην οποία βρισκόμαστε; Πρέπει να ασκήσουμε τώρα την επιρροή μας στους εταίρους μας εκτός ΕΕ, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο επίπεδο προτύπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η ανάγκη ανάληψης δράσης για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου του μεγέθους αυτού του τομέα. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Ο τομέας απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ενώ επιπλέον 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία, με αρκετές επιχειρήσεις στην ΕΕ να κηρύσσουν πτώχευση και πολλούς εργαζόμενους να χάνουν το εισόδημά τους. Αυτό ισχύει και για τη Ρουμανία όπου, μετά την άνθηση στον κατασκευαστικό κλάδο, υπάρχει τώρα απελπιστική έλλειψη παραγγελιών. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, δεν θα υπάρξει ανάκαμψη στην κατασκευαστική αγορά το 2011. Στην πραγματικότητα, εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό του σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία.

Σε αυτό το κλίμα, οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ληφθεί για να στηρίξει τον κατασκευαστικό τομέα αποτελεί θετική ενίσχυση. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών σε αυτό το πλαίσιο θα βοηθήσει τον τομέα εξαλείφοντας τους φραγμούς στο εμπόριο για τους κατασκευαστές και βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς. (CS) Όσον αφορά τη δημιουργία ΑΕγχΠ, ο κατασκευαστικός τομέας αντιπροσωπεύει το 10% της οικονομικής απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατασκευαστική αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ολόκληρη σειρά από εμπόδια που αποτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς. Ο στόχος του κανονισμού που υποβλήθηκε είναι να τροποποιήσει την υφιστάμενη οδηγία και, έτσι, να απλουστεύσει τους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Περιλαμβάνει κυρίως την εποπτεία της αγοράς και ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Ο στόχος της τροποποίησης της οδηγίας είναι να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης να εξαλείψει τα εμπορικά εμπόδια, διατηρώντας έτσι θέσεις εργασίας και πολλές κατασκευαστικές εταιρείες που διαφορετικά δεν θα επιβίωναν από την οικονομική κρίση. Το Συμβούλιο, στη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση, αφαίρεσε τις προτάσεις τροποποίησης του Κοινοβουλίου, οι οποίες αποσκοπούσαν στην καθιέρωση της υποχρέωσης να δηλώνονται τα επικίνδυνα υλικά που περιέχονται σε προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (για παράδειγμα, αμίαντος). Αυτό το θεωρώ πολύ επικίνδυνο, και συνεπώς στηρίζω την υποβληθείσα έκθεση, καθώς προτείνει ξανά την υποχρέωση για τις κατασκευαστικές εταιρείες να δηλώνουν τα επικίνδυνα υλικά που περιέχονται στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας. Τέλος, θα ήθελα να επικροτήσω την προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία των εκπροσώπων της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών, η οποία αξιολογεί και επαληθεύει τις ιδιότητες των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Μεταξύ άλλων, η έκθεση περιλαμβάνει επίσης προτάσεις τροποποίησης για την αύξηση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, όχι μόνο για τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και για τους χρήστες των κτιρίων. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και άλλους λόγους, αποφάσισα να στηρίξω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση κανονισμού, καθώς θεσπίζει εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και αποσκοπεί να διευκολύνει την ενημέρωση, απλούστευση και αντικατάσταση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του νέου νομοθετικού πλαισίου. Δεδομένου του μεγέθους του κατασκευαστικού τομέα, είναι επιτακτικό να ληφθούν μέτρα σχετικά με την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ΕΕ. Στηρίζω την αναγνώριση της αναγκαιότητας υψηλών προτύπων υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στον εν λόγω τομέα. Η παρούσα πρόταση θα απομακρύνει τους φραγμούς στο εμπόριο για τους κατασκευαστές και θα βοηθήσει τις εταιρείες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και θα συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Ο κανονισμός για την εναρμόνιση των όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σηματοδοτεί ένα βήμα προόδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τομέα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Ένα σημαντικό σημείο που θα ήθελα να τονίσω παράλληλα είναι ότι η εφαρμογή του κανονισμού θα βοηθήσει να διατηρηθούν στο ελάχιστο τα περιστατικά ακούσιας μη συμμόρφωσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με τη δήλωση απόδοσής τους, πράγμα που θα ελαχιστοποιήσει τις υλικές απώλειες. Η αποφυγή του κινδύνου μη συμμόρφωσης είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η διάθεση στην αγορά προϊόντων που προορίζονται για πώληση και δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτού του κανονισμού, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών λειτουργούν σωστά και ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα κατασκευαστικά έργα.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς. (CS) Το σχέδιο σύστασης για τον καθορισμό εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα άτομα που χρησιμοποιούν τα κτίρια. Συμφωνώ με τη θέση της εισηγήτριας ότι η δυνατότητα ελέγχου πιθανών επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών είναι απαραίτητη, και στηρίζω την πρόταση τροποποίησης που αφορά την ανάγκη δήλωσης των στοιχείων για τις επικίνδυνες ουσίες στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Αδυνατώ να κατανοήσω τη θέση του Συμβουλίου, η οποία το αφαίρεσε εντελώς από την αρχική πρόταση. Προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση για τα νέα και υφιστάμενα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, θα πρέπει να θεσπιστούν τα επονομαζόμενα σημεία επαφής, τα οποία πρέπει να είναι αμερόληπτα, με άλλα λόγια ανεξάρτητα από οικονομική άποψη και όσον αφορά το προσωπικό από τους οργανισμούς που συνδέονται με τη διαδικασία απόκτησης σημάτων CE. Το Συμβούλιο έχει προτείνει υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις από την υποχρέωση σήμανσης με το σήμα CE, και είναι αναγκαίο να αναθεωρήσει και να το περιορίσει αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο, διαφορετικά ολόκληρο το σύστημα σήμανσης CE θα καταστεί άσκοπο. Στηρίζω τον προτεινόμενο κανονισμό στην τροποποιημένη μορφή του και θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι τάσσεται υπέρ της ανάγκης εξάλειψης των φραγμών που επηρεάζουν το εμπόριο στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η υφιστάμενη οικονομική ύφεση έχει προκαλέσει σοβαρή ζημία στον εν λόγω τομέα. Ο προτεινόμενος κανονισμός, ο οποίος θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία, θα βοηθήσει να αναστραφεί η κατάσταση. Η εξάλειψη των φραγμών στο εμπόριο για τους κατασκευαστές θα βοηθήσει καταρχάς τις εταιρείες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και, δεύτερον, θα συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τα στοιχεία στην έκθεση, και παραθέτω αυτολεξεί: «ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους που ισοδυναμεί με το 10% του [ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος] και με το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Ο τομέας αυτός απασχολεί απευθείας 12 εκατ. ευρωπαίους πολίτες ενώ 26 εκατ. εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Επιπροσθέτως, περίπου 92% των κατασκευαστών υλικών κατασκευών, δηλαδή 65.000, είναι [μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις] με λιγότερους από 250 υπαλλήλους». Αυτοί οι αριθμοί απεικονίζουν το πραγματικό μέγεθος της σημασίας του κατασκευαστικού τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζονται κοινοί κανόνες που θα διέπουν τον τομέα και θα επιτρέπουν στην εσωτερική αγορά να λειτουργεί σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση κανονισμού στοχεύει στην εναρμόνιση των όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, ενημερώνοντας και απλουστεύοντας την υφιστάμενη οδηγία λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το νέο νομοθετικό πλαίσιο (κανονισμός αριθ. 765/2008/ΕΚ και απόφαση 768/2008/ΕΚ). Επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές, όπως η δήλωση απόδοσης και η σήμανση CE, η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, τα εθνικά σημεία επαφής για την απόκτηση ενημέρωσης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια όλων των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, την ανακύκλωση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, τη βελτίωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και την εισαγωγή νέων μεθόδων τεχνολογίας των πληροφοριών. Υπερψήφισα αυτόν τον κανονισμό, ο οποίος ασφαλώς θα αυξήσει την ασφάλεια κατά τη μεταφορά αυτών των προϊόντων, θα προστατεύσει την υγεία και θα ενισχύσει τις συνθήκες ασφαλείας όλων των εργαζομένων στον τομέα. Θα συμβάλει επίσης στην εγκατάλειψη, έστω και τη σταδιακή, των πρακτικών που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αν και η δεύτερη ανάγνωση αυτής της έκθεσης και η τελική συμφωνία με το Συμβούλιο περιλαμβάνουν ορισμένες θετικές πτυχές, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι επικεντρώνεται στην αρχή της εδραίωσης της κοινής αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται για την έγκριση ενός κανονισμού που αποσκοπεί στη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Αυτό σημαίνει ότι θεσπίζει τους κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη, προκειμένου να φτάνουν τα προϊόντα τους στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρώ ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε με ορισμένες πτυχές, ιδίως όσον αφορά την υπεράσπιση της υγείας και της ασφάλειας, τόσο για τους εργαζόμενους αλλά και σε σχέση με τη χρήση ενός προϊόντος στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ιδίως στην περίπτωση των επικίνδυνων ουσιών.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αποφάσεις που θα μπορούσαν εν τέλει να θέσουν σε κίνδυνο την παραγωγή αυτών των προϊόντων σε χώρες με πιο ευάλωτες οικονομίες ή από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, εκτός και εάν υπάρχει κάποιο είδος εκ των προτέρων στήριξης, έστω και μόνο για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών οικονομικών ομάδων που στην πραγματικότητα στοχεύουν να κυριαρχήσουν στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Η τάση προς την ελευθέρωση των οικοδομικών προϊόντων στον κατασκευαστικό τομέα αποτελεί ένα από τα αιτήματα για μεγαλύτερη ευαισθησία που ελήφθησαν από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική σημασία του κατασκευαστικού τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, θεωρώ ότι η περαιτέρω ελευθέρωση συνιστά ένα αναγκαίο βήμα προόδου. Συγκεκριμένα, επικροτώ την εξάλειψη πολλών γραφειοκρατικών περιορισμών και την αναγκαία ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που περιέχουν ουσίες πιθανόν επιβλαβείς για τους ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο, αποφάσισα να στηρίξω τη σύσταση της κ. Stihler.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς. (PL) Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εξακολουθεί να περιορίζεται από αρκετούς φραγμούς. Γι’ αυτόν τον λόγο, με μεγάλη ικανοποίηση δέχομαι την έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Το ψήφισμα αναμένεται να οδηγήσει σε ευκολότερη ροή των οικοδομικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον, το ψήφισμα εισάγει σημαντικούς κανόνες που καθιστούν πιο εύκολη για τις επιχειρήσεις την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Πρώτον, απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σημεία επαφής για τα προϊόντα, όπου οι εταιρείες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Θα διατίθεται επίσης ενημέρωση για τους κανονισμούς, που θα βοηθά ακόμη και την πιο μικρή επιχείρηση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για την προετοιμασία των ιδιοτήτων χρήστη και σχετικά με τις σημάνσεις CE. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το ψήφισμα περιλαμβάνει μια σειρά νέων απαιτήσεων σχετικά με την τοποθέτηση σημάνσεων CE και την προετοιμασία δηλώσεων απόδοσης χρήστη, οι οποίες θα πρέπει επίσης να περιέχουν πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.

Ευελπιστώ ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η ενημέρωση για τους νέους κανονισμούς να φτάσει στους κατασκευαστές το συντομότερο δυνατό για να μπορέσουν να αρχίσουν να προετοιμάζονται και να προσαρμόζονται στις νέες διατάξεις του ψηφίσματος το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτήν την πρόταση, διότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και ο οποίος απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ενώ 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Επιπλέον, περίπου το 92% των επιχειρήσεων που κατασκευάζουν οικοδομικά υλικά είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Καθώς οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, αυτή η πρόταση πρέπει να αναγνωρίσει τον ρόλο και τις ανάγκες τους. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) αποτελεί απαραίτητη ενίσχυση που θα βοηθήσει τον τομέα εξαλείφοντας τους φραγμούς στο εμπόριο για τους κατασκευαστές και βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται. Η πρόταση κανονισμού για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (COM(2008)311) αποσκοπεί στην ενημέρωση, απλούστευση και αντικατάσταση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών. Είμαι ικανοποιημένος που δόθηκε προσοχή και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επικίνδυνες ουσίες σε αυτά τα προϊόντα, και η ικανότητα να ανιχνεύονται επικίνδυνες ουσίες στα προϊόντα είναι εξαιρετικά σημαντική. Εάν γνωρίζαμε πού βρισκόταν ο αμίαντος στα κτίρια, οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην κατασκευή των κτιρίων και οι κάτοικοι δεν θα έπασχαν από ασθένειες όπως το μεσοθηλίωμα. Η εκ νέου κατάθεση των τροπολογιών (τροπολογίες 7, 17, 49) για τις επικίνδυνες ουσίες είναι σημαντική για τη μελλοντική υγεία, ασφάλεια και διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. (FI) Είναι επιτέλους καιρός να αναθεωρηθεί και να αντικατασταθεί η οδηγία για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών με έναν πιο πρακτικό κανονισμό που θα μας έδινε πραγματικά τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή ορθώς διευκολύνει στην πρωτοβουλία της την πρακτική εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας και καθιστά αυτήν τη διαδικασία εφαρμογής πιο αποτελεσματική. Τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών σαφώς διαφέρουν από άλλα προϊόντα των οποίων η κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς ελέγχεται από οδηγίες. Ενώ οι προδιαγραφές ασφαλείας για ένα προϊόν είναι γενικά εναρμονισμένες στις οδηγίες, τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών είναι ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται για κατασκευαστικά έργα και, χάρη σε αυτήν την ιδιαιτερότητά τους, οι στόχοι της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών θα επιτευχθούν καθορίζοντας επιτυχώς εναρμονισμένες προσεγγίσεις για να διασφαλιστεί ότι η δήλωση απόδοσης για ένα προϊόν είναι ακριβής και αξιόπιστη. Από αυτήν την άποψη, η νέα οδηγία θα αποτελέσει σημαντική βελτίωση.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται τοπικά. Τα κράτη μέλη θέτουν φυσικά διαφορετικές απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά έργα, λόγω των κλιματικών συνθηκών. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις άσκοπες απαιτήσεις δοκιμών και να τις εξαλείψουμε, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο. Πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός θα βελτιώσει τόσο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσο και τη διαδικασία τυποποίησης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών στην Ευρώπη. Γι’ αυτόν τον λόγο, υπερψήφισα τον κανονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), γραπτώς. (CS) Στηρίζω αυτήν τη νέα προσέγγιση, καθώς ο στόχος της νομικής προσαρμογής δεν είναι να ορίσει την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά να δημιουργήσει ένα διαφανές περιβάλλον στο οποίο θα παρέχεται αξιόπιστη ενημέρωση για τις ιδιότητες των προϊόντων. Επικροτώ επίσης το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προτιμήσει τα ηλεκτρονικά έγγραφα, ιδίως σε σχέση με τη δήλωση των ιδιοτήτων των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, έχω αμφιβολίες για τη νομοθετική μέθοδο της πρότασης τροποποίησης αριθ. 45, η οποία σχετίζεται με το άρθρο 17. Αν και στηρίζω την προτεινόμενη αρχή της δίκαιης και ισορροπημένης εκπροσώπησης για τους διάφορους συμμετέχοντες στη διαδικασία δημιουργίας εναρμονισμένων προτύπων, έχω την άποψη ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί συνολικά στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης και όχι αποσπασματικά σε μεμονωμένες νομικές πράξεις. Κατά τη γνώμη μου, η προσέγγιση που επιλέχθηκε θα οδηγήσει σε νόμους που θα στερούνται σαφήνειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Στήριξα την έκθεση της κ. Stihler με στόχο την έγκριση ενός κανονισμού που θα ορίζει εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, διότι πιστεύω ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι πολύ σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εναρμόνισης στους κανόνες για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών είναι ένας στόχος τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να πιεστεί να επιτύχει το συντομότερο δυνατό. Σε μια εποχή όπως η τωρινή, που πρέπει να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον στρατηγικό ρόλο αυτού του τομέα. Ο στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίσουμε ακριβή και αξιόπιστη ενημέρωση για την απόδοση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να βασιζόμαστε σε ασφαλή κτίρια, κατασκευασμένα με υλικά που δεν έχουν αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, θεωρώ ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια στην εργασία είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα, διασφαλίζοντάς τους κατάλληλο επίπεδο προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Θα ήθελα να συγχαρώ τη σκοτσέζα συνάδελφό μου, Catherine Stihler, για την πολύ καλή εργασία της σε αυτό το εξαιρετικά τεχνικό θέμα. Υπερψήφισα την έκθεση, η οποία αναμένεται να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους οργανισμούς που δημιουργούν τα πρότυπα στην κατασκευαστική βιομηχανία, δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και παρέχει στις ΜΜΕ ευκολότερη πρόσβαση στην ενιαία αγορά με απλοποιημένες διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το γεγονός ότι στον κατασκευαστικό τομέα αναλογεί μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εισηγήτρια, που ισοδυναμεί περίπου με το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου, δικαιολογεί τους εναρμονισμένους όρους που εγκρίθηκαν εδώ. Η πρόσφατη οικονομική ύφεση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη βιομηχανία, με απολύσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να χάνουν τη δουλειά τους. Συνεπώς, όποιο μέτρο μπορεί να ληφθεί για να βοηθήσει αυτόν τον τομέα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί απαραίτητη ενίσχυση που θα βοηθήσει τον τομέα, συγκεκριμένα εξαλείφοντας τους φραγμούς στο εμπόριο για τους κατασκευαστές, αφενός, και βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται, αφετέρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η κατασκευαστική βιομηχανία είναι πραγματικά ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, η κρίση έπληξε σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον τομέα. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συχνά λειτουργούν ως διανομείς επλήγησαν πολύ σοβαρά και πολλές σταμάτησαν τις δραστηριότητές τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των επιχειρήσεων, και συνεπώς των θέσεων εργασίας, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι φραγμοί στο εμπόριο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πιο δίκαιες συνθήκες που θα ωφελήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Γι’ αυτόν τον λόγο, καταψήφισα τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την αρμόδια επιτροπή στη δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς. (IT) Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας θεμελιώδης ευρωπαϊκός τομέας όσον αφορά τόσο την απασχόληση όσο και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθεί ένας κανονισμός που θα θεσπίζει εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιούνται και την υγεία των εργαζομένων. Περιπτώσεις φυσικών τραυματισμών και βλάβες στην υγεία εξακολουθούν να καταγράφονται, ιδίως για τους πολίτες εκείνους που έρχονται σε καθημερινή επαφή με επικίνδυνες ουσίες, όπως ο αμίαντος, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αστικών κτιρίων.

Είμαι, συνεπώς, υπέρ της έκθεσης της κ. Stihler, η οποία εγκρίθηκε σήμερα στη δεύτερη ανάγνωση, διότι τονίζει τη σημασία σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο της θέσπισης κοινών κανόνων για την εμπορία των ουσιών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία και παράλληλα να μειωθεί το κόστος για τους παραγωγούς, με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Τα μέτρα εναρμόνισης στην έκθεση είναι υπερβολικά εκτεταμένα. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας ευαίσθητος τομέας: είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των υποδομών και, συνεπώς, και για τα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις. Τα εργατικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα είναι συχνά σημαντικά για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε αυτόν τον τομέα. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει εν προκειμένω να λαμβάνει το ίδιο τις αποφάσεις του σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών έχει στόχο να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην εσωτερική αγορά. Ψήφισα υπέρ της πρότασης κανονισμού, ακριβώς επειδή η διασφάλιση σαφούς και αξιόπιστης ενημέρωσης μέσω της χρήσης σήμανσης CE στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που διατίθενται στην αγορά αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου προς μια ελεύθερη, ανταγωνιστική αγορά η οποία θα είναι σε θέση να προστατεύσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών είναι τα ενδιάμεσα προϊόντα ενός ολοκληρωμένου κτίσματος, η εναρμόνιση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα του κτίσματος, θέτει για όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες ίσους όρους ανταγωνισμού, βελτιώνει τους ελέγχους στα υλικά που διατίθενται ήδη στην αγορά και, τέλος, οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια στον εμπόριο προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να μειώσουμε τους φραγμούς που εμποδίζουν την κινητικότητα του εμπορίου στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η κατασκευαστική βιομηχανία επλήγη σοβαρά από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, και ο προτεινόμενος κανονισμός στοχεύει στην προώθηση της ελεύθερης, αποτελεσματικής και διαφανούς κυκλοφορίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η απαλοιφή των εμποδίων στη διασυνοριακή δραστηριότητα και η εξάλειψη των εθνικών διοικητικών και τεχνικών φραγμών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευαστική βιομηχανία. Στην πραγματικότητα, στην κατασκευαστική βιομηχανία, τα κράτη μέλη κρύβονται πίσω από εθνικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Δεδομένου ότι στον κατασκευαστικό τομέα αναλογεί το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην ΕΕ και ότι βιώνει επί του παρόντος μια περίοδο σοβαρής ύφεσης, όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να ενισχύσουν τις κατασκευές είναι ευπρόσδεκτα και θα έχουν την ψήφο μου. Εξάλλου, αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και στους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Σε ολόκληρη την ΕΕ, εξακολουθούν να υφίστανται υπερβολικά πολλοί φραγμοί στο εμπόριο στον κατασκευαστικό τομέα με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να δικαιολογούν τους τεχνικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί για να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Σε αυτόν τον τομέα, που εξαπλώνεται γρήγορα, αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Παρέχει θέσεις εργασίας σε δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες και το 92% του τομέα αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Συνεπώς, θεωρώ απαραίτητη τη θέσπιση μέτρων για την εναρμόνιση της αγοράς σε αυτά τα προϊόντα, καθώς και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στον τομέα. Υπό το πρίσμα της ύφεσης –η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στον τομέα, μεταξύ άλλων κλείσιμο επιχειρήσεων– χρειαζόμαστε μέτρα ελευθέρωσης που θα διασφαλίσουν την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων και θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

Αυτή η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί στην ενημέρωση, απλούστευση και αντικατάσταση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών, όσον αφορά, για παράδειγμα, την εποπτεία της αγοράς. Αποσκοπεί επίσης να παράσχει μεγαλύτερη προστασία όσον αφορά τη σήμανση CE, τις επικίνδυνες ουσίες, τα εθνικά σημεία επαφής για τα προϊόντα, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια, την υγεία και την ασφάλεια, και την ηλεκτρονική επικοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Η ανάγκη ανάληψης δράσης για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου του μεγέθους αυτού του τομέα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου. Αυτός ο τομέας απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ενώ επιπλέον 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Επιπλέον, περίπου το 92% των κατασκευαστών οικοδομικών υλικών, δηλαδή 65.000 επιχειρήσεις, είναι ΜΜΕ με λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Καθώς οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, αυτή η πρόταση ζητεί την αναγνώριση του ρόλου και των αναγκών τους, καθώς και υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας για όσους εργάζονται στον τομέα. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, καθώς η πρόταση βοηθάει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας απλοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία, αυξάνοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, καθώς και για να υποστηρίξω το συμφέρον της Ρουμανίας όσον αφορά την καθιέρωση της υποχρεωτικής αξιολόγησης της απόδοσης των προϊόντων που καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα, την έκδοση δήλωσης απόδοσης και την τοποθέτηση σήμανσης CE.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της σημασίας του κατασκευαστικού τομέα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι απαραίτητο να εξαλείψουμε τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, προκειμένου να ενισχυθεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της εσωτερικής αγοράς. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να στηρίξουμε τη θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες, δεδομένης της αναγκαίας έμφασης σε θέματα υγείας και ασφάλειας, θα επιτρέψουν επίσης στην ενιαία αγορά να ολοκληρωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Σήμερα, ψηφίσαμε στην Ολομέλεια επί της σύστασης για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.

Δεδομένης της σημασίας του τομέα, είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε μέτρα για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών εντός της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ο κατασκευαστικός τομέας είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ και το 50,5% του ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου.

Αυτή η πρόταση κανονισμού θεσπίζει εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών μέσω της εισαγωγής κοινών κανόνων για τη σήμανση, με στόχο την ενίσχυση των εγγυήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων και, παράλληλα, μειώνοντας το κόστος για τους παραγωγούς, με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Αυτός ο κανονισμός υποβάλλεται ενώπιον του Κοινοβουλίου για δεύτερη ανάγνωση ενόψει της τελικής του έγκρισης. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου έλαβε χώρα κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του το 2010 και, στη συνέχεια, υπήρξαν εντατικές άτυπες τριμερείς διαπραγματεύσεις υπό τη βελγική Προεδρία, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση. Ο παρών κανονισμός είναι εξαιρετικά τεχνικός, αλλά από πολιτικής άποψης είναι πολύ σημαντικός για τους Πράσινους, διότι ο κύριος σκοπός του είναι να εναρμονίσει τις απαιτήσεις που συνδέονται με την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.

Η μεγαλύτερη ανησυχία της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας ήταν να διασφαλισθεί μεταξύ άλλων ότι (i) οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς (ειδικότερα οι οργανισμοί τυποποίησης δεν θα πρέπει να μονοπωλούνται από εκπροσώπους των μεγάλων βιομηχανιών και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ ή άλλων ενδιαφερομένων· (ii) οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες κατασκευής θα πρέπει να μπορούν να ενισχύσουν καινοτόμα και πιο οικολογικά πρότυπα· (iii) οι ειδικές διαδικασίες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στη βιομηχανία να παρακάμπτει τις απαιτήσεις ή της διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Υπερψήφισα αυτόν τον κανονισμό, διότι πιστεύω ότι εξακολουθούν να υφίστανται υπερβολικά πολλοί φραγμοί στο εμπόριο στον κατασκευαστικό τομέα στην Ευρώπη. Η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας αναμένεται να συμβάλει στην εξάλειψη των εμπορικών φραγμών, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις θέσεις εργασίας στις κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Υπάρχουν σχέδια εισαγωγής συγκεκριμένων νέων μέτρων που θα ελέγχουν ότι τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών ανακυκλώνονται και θα προωθούν την επαναχρησιμοποίησή τους ως μέσο συμμόρφωσης με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Χρειάζονται επίσης νέες διασφαλίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα, όπου εξακολουθεί να καταγράφεται δυστυχώς υψηλός αριθμός θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Τέλος, το αίτημα να αντικατασταθούν σταδιακά τα έντυπα έγγραφα με ηλεκτρονικές εκδοχές τους αποσκοπεί να καταστήσει την αγορά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ακόμη πιο εναρμονισμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή στον κανονισμό περιέχει ορισμένες απαράδεκτες γενικές δηλώσεις, ειδικότερα όσον αφορά την απολύτως ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στον κατασκευαστικό τομέα –την οποία αδυνατούμε να στηρίξουμε, διότι υπάρχει κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού μέχρι να εναρμονιστεί το μισθολογικό κόστος μεταξύ των διάφορων κρατών μελών– θα υπερψηφίσουμε τον κανονισμό.

Θα το κάνουμε, διότι ο κανονισμός ασχολείται αποκλειστικά με τη νομοθεσία για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, στον οποίο αυτή η περίοδος οικονομικής ύφεσης είχε σοβαρό αντίκτυπο με το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και την απώλεια θέσεων εργασίας. Η πρόταση προβλέπει την εναρμόνιση και τη σήμανση των προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και επίσης απλοποιεί, ενημερώνει και αντικαθιστά τους υφιστάμενους κανόνες, έτσι ώστε να εξαλείψει ορισμένα ρυθμιστικά εμπόδια προς όφελος των εργαζομένων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη που η έκθεση για τον κατασκευαστικό τομέα, της οποίας υπήρξα εισηγήτρια, έλαβε τη στήριξη και την ψήφο των συναδέλφων μου. Η έκθεση θα έχει ως αποτέλεσμα να επισημαίνονται οι επικίνδυνες ουσίες στη σήμανση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, και θα ακολουθήσουν περαιτέρω μελέτες επί του θέματος από την Επιτροπή. Υπάρχουν επίσης διατάξεις που θα διευκολύνουν τις ΜΜΕ να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην εσωτερική αγορά. Η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την έγκριση προϊόντων με τη σήμανση CE έχει εξεταστεί και ανυπομονώ να θεσπιστούν τα μέτρα τον Ιούλιο του 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας μεγάλος βιομηχανικός τομέας στην Ευρώπη, ο οποίος απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ενώ επιπλέον 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την κατασκευαστική βιομηχανία της ΕΕ, ενώ πολλοί εργαζόμενοι χάνουν τις θέσεις εργασίας τους. Αυτό οδήγησε σε πτώση έως και 14,2% στη δραστηριότητα του τομέα μεταξύ 2008 και 2009. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) σε αυτό το πλαίσιο παρέχει ένα μέτρο στήριξης για τον κατασκευαστικό τομέα εξαλείφοντας τους φραγμούς στο εμπόριο που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι δομικές κατασκευές, τόσο στο σύνολό τους όσο και στα ξεχωριστά τους μέρη, πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών. Τα κατασκευαστικά έργα πρέπει επίσης να είναι ενεργειακά αποδοτικά, καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και, συνεπώς, με το χαμηλότερο κόστος για τους χρήστες.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Πιστεύω ότι ο κατασκευαστικός τομέας αντανακλά ευρέως την οικονομική κατάσταση. Το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ο λιθουανικός κατασκευαστικός τομέας σημείωσε πτώση κατά 42,9%, μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρώπη. Έκτοτε, η κατάσταση έχει βελτιωθεί ελαφρά, αλλά ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις – ο λιθουανικός κατασκευαστικός τομέας θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει. Συνεπώς, είναι μάλλον πρόωρο να αναφερόμαστε σε μια σταθερή ανάκαμψη. Υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστικός τομέας της χώρας μου θα ανέκαμπτε πιο γρήγορα εάν βελτιωνόταν η απορρόφηση των ενισχύσεων της ΕΕ. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς της λιθουανικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ο τομέας απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ενώ επιπλέον 26 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξαρτώνται από αυτόν. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη Λιθουανία, διότι δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει την εσωτερική ζήτηση και αποφέρει έσοδα στον προϋπολογισμό. Ο εν λόγω τομέας είναι επίσης σημαντικός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας μας. Περίπου το 92% των εταιρειών που κατασκευάζουν προϊόντα του τομέα δομικών υλικών είναι ΜΜΕ με λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Συμφωνώ επίσης με την πρόταση της εισηγήτριας να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία και μέθοδοι τεχνολογίας των πληροφοριών για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς προσβλέπουμε στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Η κατασκευαστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει διάφορα σημαντικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη σημαντική συμβολή της στην οικονομία έως την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών στις κατοικίες και στους χώρους εργασίας τους. Η ψήφος μου υπέρ του κανονισμού για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών αντανακλά την ανάγκη για μια εκσυγχρονισμένη, ασφαλή και διαφανή οδηγία για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Η πρόταση ζητεί βελτιώσεις στις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας στον τομέα και σαφείς δηλώσεις των επικίνδυνων ουσιών. Επιπλέον, η διάταξη για την ένδειξη εμπιστοσύνης CE στα προϊόντα θα προσφέρει σε όσους εκτελούν τα δικά τους έργα την εμπιστοσύνη ότι τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι ασφαλή. Η ευρωπαϊκή οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον κατασκευαστικό τομέα, στον οποίο αναλογεί το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και ο οποίος απασχολεί άμεσα δώδεκα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Οι περισσότεροι από αυτούς απασχολούνται σε ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν ζωτικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, οι κατασκευές παραμένουν ένας από τους πιο επικίνδυνους χώρους εργασίας. Συνεπώς, στηρίζω αυτόν τον κανονισμό για τη βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών στους χώρους εργασίας τους και στις κατοικίες τους, είτε εκτελούν έργα για δικό τους λογαριασμό είτε επαγγελματικά.

 
  
  

Έκθεση: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής η οποία αποσκοπεί να καταστήσει την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ αποτελεσματικότερη. Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Εντούτοις, η αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της πρέπει να είναι πιο συνεκτική, με στόχους περισσότερο μετρήσιμους και δείκτες περισσότερο αξιόπιστους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια αποτελεσματικότερα. Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος, συμφωνώ με τη θέση που προβάλλεται ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να παρέχεται ad hoc βοήθεια, αλλά και να προσφέρεται υποστήριξη των ιδίων ικανοτήτων των κοινοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών: το σχέδιο δράσης του Hyogo πρέπει να ενισχυθεί.

Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να επικεντρωθούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκύπτουν από εσωτερικές συγκρούσεις και πολύπλοκες κρίσεις, βελτιώνοντας τις ικανοτήτες των φορέων που ασχολούνται με την προσέγγιση του πληθυσμού· αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο με τη σαφή διάκριση μεταξύ στρατιωτικών, πολιτικών και ανθρωπιστικών ρόλων. Συμφωνώ επίσης με την αποτελεσματική εφαρμογή ευρωπαϊκού μηχανισμού ταχείας επέμβασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού, διότι είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη συνιστά το πρώτο κοινό έγγραφο σχετικά με την πολιτική στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, αφότου εγκρίθηκε ο κανονισμός σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια το 1996. Αποτελεί ένα μέσον θεμελιώδους σημασίας, ιδίως σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ανθρωπιστικό πλαίσιο όπου ο μεγάλος αριθμός των φυσικών καταστροφών και των ένοπλων συγκρούσεων έχουν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό τεράστιου αριθμού ανθρώπων κ.λπ. Ελπίζω ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των πλέον αποτελεσματικών δράσεων της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και θα συμβάλει στην προώθηση της εφαρμογής των ανθρωπιστικών αρχών και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, στον συντονισμό και τη συνοχή στο πλαίσιο της χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, τη διασάφηση της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας, τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η παρούσα έκθεση δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθεί στενά στον τομέα αυτόν γύρω από μια κοινή θεώρηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πιστεύω ότι η ένταση των φυσικών καταστροφών οφείλεται επίσης στις ανθρώπινες ενέργειες που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος. Ενθαρρύνω επίσης τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της παρούσας ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Υποστηρίζω τις δράσεις που προωθούνται σε αυτόν τον τομέα: την προώθηση της εφαρμογής των ανθρωπιστικών αρχών και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, τις βελτιώσεις όσον αφορά την ποιότητα συντονισμού και συνοχής στο πλαίσιο της χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, τη διασάφηση της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών, τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παγκόσμιο παράγοντα. Με αυτήν την ισχυρή πεποίθηση οι συντάκτες της Συνθήκης της Λισαβόνας ενίσχυσαν τις φιλοδοξίες της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Η ανθρωπιστική διάσταση έχει σημαντική θέση σε αυτό το μεγάλο έργο. Η Ένωση είναι ήδη ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στον κόσμο παρέχοντας το 40% του συνόλου των εισφορών. Η παρούσα κοινή δήλωση «βασίζεται σε κοινές αρχές και προσεγγίσεις και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ανάληψης κοινής και συντονισμένης δράσης εντός της ΕΕ και με άλλους φορείς, ώστε να βελτιωθεί η συλλογική αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων». Επομένως, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, το οποίο υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο πρόσφορο και αποτελεσματικό, τονίζει τη σημασία του ορθού συντονισμού, δίνει έμφαση στον δευτερεύοντα χαρακτήρα της βοήθειας που παρέχεται από στρατιωτικές ικανότητες και την πολιτική προστασία και στη ζωτική σημασία της μείωσης των κίνδυνων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές και, τέλος, καλεί την Ένωση να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, παρέχοντας πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπήρξε σημαντική αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα κυρίως της αλλαγής του κλίματος. Κατά τα τελευταία έτη, το ανθρωπιστικό πλαίσιο υπέστη βαθιές αλλαγές, εξού και η ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και να παράσχει υποστήριξη –εκτός από την ad hoc βοήθεια– προς τις ίδιες ικανότητες των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αυξάνονται συνεχώς, ενώ η επιτόπου κατάσταση επιδεινώνεται. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για τη βελτίωση του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας και τον τερματισμό κάθε είδους κατάχρησης της ενίσχυσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Υπήρξαν πολλές ανθρωπιστικές κρίσεις το 2010: Αϊτή, Πακιστάν, και θα μπορούσα να συνεχίσω. Οι τραγωδίες που βιώνουν ορισμένες ομάδες πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο, συχνά οι πιο μειονεκτικές, απαιτούν ταχεία και αποτελεσματική δράση από τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στους τομείς της αναπτυξιακής βοήθειας και της διαχείρισης κρίσεων.

Συνεπώς, σήμερα, Τρίτη 18 Ιανουαρίου, εγκρίναμε την έκθεση της κ. Striffler, ώστε να ζητήσουμε αύξηση της χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης για όλες αυτές τις κρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεκτική ως προς την ιδέα αυτή και θα πρέπει να υποβάλει πρόταση με σκοπό τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου συστήματος πολιτικής προστασίας.

Θα πρέπει σαφώς να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που είναι ήδη διαθέσιμοι στα κράτη μέλη αλλά, ταυτόχρονα, θα πρέπει επίσης να συντονιστούμε κατά τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό και πρακτικό. Η αργή ανταπόκριση, η διπλή βοήθεια και η έλλειψη επιτόπιας συνοχής είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που πρέπει να εξαλειφθούν. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, το δε ψήφισμα που ενέκρινε το Σώμα έχει ως στόχο να παράσχει μια πρώτη απάντηση προς την κατεύθυνση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια: ενδιάμεση ανασκόπηση του σχεδίου δράσης και μελλοντικές προοπτικές. Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθεί στενά γύρω από μια κοινή θεώρηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κοινή αντίληψη έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπερασπιστεί και να προωθήσει τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και να συνηγορήσει με σθένος υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Κατά την πραγματοποίηση της ενδιάμεσης ανασκόπησης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειψη ειδικών πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν, καθώς και ότι εκτός από τους εκπροσώπους που συμμετέχουν στο ανθρωπιστικό έργο λίγα άτομα γνωρίζουν για την κοινή αντίληψη. Θα πρέπει ως εκ τούτου να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθεί η ορατότητα της κοινής αντίληψης και να καταστεί πιο γνωστή μεταξύ των κρατών μελών, των λοιπών οργανισμών και των στρατιωτικών φορέων. Κατά τα τελευταία έτη, το ανθρωπιστικό πλαίσιο υπέστη βαθιές αλλαγές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία μια αυστηρή και ενισχυμένη εφαρμογή της κοινής αντίληψης.

Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και να προβλεφθεί –πέρα από μια ad hoc παροχή βοήθειας– η υποστήριξη των ιδίων ικανοτήτων των κοινοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών. Επιπλέον, οι περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να εστιασθούν στη συνεκτίμηση του φύλου όσον αφορά την προστασία κατά της σεξουαλικής βίας, η οποία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως όπλο πολέμου, σε ανθρωπιστικά πλαίσια.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός στον κόσμο, συνεισφέροντας το 40% της συνολικής παρεχόμενης ενίσχυσης. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε 70 και πλέον χώρες, έλαβαν βοήθεια ύψους περίπου 1 δισεκατομυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009. Δυστυχώς, όμως, πολύ συχνά υποστηρίζουμε την προσφορά δωρεών σε κράτη που επιλέγουν αργότερα να δεχθούν άμεσες ξένες επενδύσεις από την Κίνα. Οι δωρεές και οι επενδύσεις θα έπρεπε ίσως να συντονίζονται τουλάχιστον αντί να θρηνούμε το γεγονός ότι η Κίνα έχει καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Κατά τα τελευταία έτη, το ανθρωπιστικό πλαίσιο υπέστη βαθιές αλλαγές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική μια αυστηρή και ενισχυμένη εφαρμογή της ανθρωπιστικής κοινής αντίληψης.

Εις ό,τι αφορά την εξέλιξη του πλαισίου, οφείλουμε πρωτίστως να αναφέρουμε τη σημαντική αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών, ως αποτέλεσμα κυρίως της αλλαγής του κλίματος. Αυτό συνεπάγεται επίσης την ανάγκη να προβλεφθεί, πέρα από μια ad hoc παροχή βοήθειας, η υποστήριξη των ιδίων ικανοτήτων των κοινοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών. Οι πολιτικές δεσμεύσεις υπάρχουν –στρατηγική της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή και σχέδιο δράσης του Hyogo– αλλά εξακολουθούν να ταλανίζονται από προβλήματα ως προς την εφαρμογή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (EFD), γραπτώς. (EN) Το UKIP θεωρεί ότι η καλύτερη αντίδραση σε μια ανθρωπιστική καταστροφή είναι τα ανεξάρτητα εθνικά κράτη να συντονίζουν εθελοντικά τις προσπάθειές τους για παροχή βοήθειας και να μην ρυθμίζονται αυτές σε κεντρικό επίπεδο από την αντιδημοκρατική ΕΕ. Σημειώνουμε την πανωλεθρία των αργοπορημένων και περιορισμένων προσπαθειών της ΕΕ στην Αϊτή και, ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε την ΕΕ σε μελλοντικές ανθρωπιστικές κρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, συνεισφέροντας πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2009, χορηγήθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπου 115 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 70 χώρες με συνολική συνεισφορά ύψους 950 εκατ. ευρώ. Μέσω της ανθρωπιστικής πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει τη δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών τρίτων χωρών σε καταστάσεις που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους. Συμφωνώ με την ενδιάμεση ανασκόπηση της ανθρωπιστικής κοινής αντίληψης, διότι πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να αυξηθεί η ορατότητά της μεταξύ των κρατών μελών, των άλλων θεσμικών οργάνων και των στρατιωτικών παραγόντων. Θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και να δώσει προσοχή στις διαρκώς αυξανόμενες παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και στις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι διά της βίας εκτοπισθέντες. Είναι επίσης σημαντικό να ενθαρρυνθεί ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών, στρατιωτικών ή ανθρωπιστικών φορέων που μοιράζονται το ίδιο επιχειρησιακό περιβάλλον παράλληλα με τη δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας ταχείας αντίδρασης, δηλαδή ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αρνητικά στην έκθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια για δύο λόγους. Αρχικά, γιατί επιμένει στη σύνδεση της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας με την Υπηρεσία εξωτερικής δράσης της ΕΕ καθώς και με την εξωτερική πολιτική της, ενώ προφανώς τα κριτήρια παρέμβασης θα έπρεπε να είναι σαφώς και μόνο ανθρωπιστικά. Επίσης, γιατί δεν πιστεύω πως δίνει τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τη σύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών μέσων για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι προφανές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και η χρήση ειδικού εξοπλισμού που μέχρι στιγμής κατέχει και χρησιμοποιεί ο στρατός. Θα μπορούσε, λοιπόν, προκειμένου να προφυλαχθεί και να εξασφαλιστεί ο αμιγώς πολιτικός χαρακτήρας των ανθρωπιστικών αποστολών, να χρηματοδοτείται η πολιτική προστασία ώστε να έχει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό και φυσικά, να εκπαιδεύονται αντίστοιχα οι εργαζόμενοι σε αυτήν αντί να συνεχίζουμε όλες αυτές τις στρατιωτικές δαπάνες. Είναι ο μοναδικός τρόπος για πραγματική και αποτελεσματική βοήθεια σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων χωρίς να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι της παρουσίας στρατευμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Κατά τη διενέργεια της ενδιάμεσης ανασκόπησης της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο και ότι τα κράτη μέλη διαδραμάτισαν μικρό ρόλο στην εφαρμογή της. Ωστόσο, αντί της απόδοσης ευθυνών, οφείλουμε να προωθήσουμε και να καθορίσουμε την πορεία που θα πρέπει να ακολουθούμε όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Η ανθρωπιστική κατάσταση έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία έτη με τις φυσικές καταστροφές, περισσότερους εκτοπισθέντες, τον πολλαπλασιασμό των διάφορων εσωτερικών συγκρούσεων, τις επισιτιστικές κρίσεις κ.λπ. Περισσότερο από ποτέ, υπάρχει επείγουσα ανάγκη ισορροπημένης και αποτελεσματικής παγκόσμιας αντίδρασης που βασίζεται σε συγκεκριμένες ανάγκες, είναι προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα και καθοδηγείται από την αρχή ότι η εξοικονόμηση μέσων διαβίωσης σώζει ζωές, ενώ λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη τις ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών για αυτοανάπτυξη και αυτάρκεια. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η κοινή αντίληψη να προωθήσει τις εν λόγω ανθρωπιστικές αξίες και οι διάφοροι παράγοντες να βελτιστοποιήσουν τους πόρους.

Για άλλη μία φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας σε συνέχεια της έκθεσης Barnier του Μαΐου του 2006. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου κ. Striffler για το θετικό περιεχόμενο των προτάσεων που κατέθεσε και να επαναλάβω τη θέση μου ότι η κοινή αντίληψη αποτελεί βασικό μέσο με ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Η ανθρωπιστική κοινή αντίληψη αποτελεί βασικό εργαλείο που καταδεικνύει ιδιαίτερα την αξία του στο σημερινό ανθρωπιστικό πλαίσιο ριζικής αλλαγής. Βιώσαμε τη σημαντική αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών, ως αποτέλεσμα κυρίως της αλλαγής του κλίματος, τον πολλαπλασιασμό των σύνθετων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κυρίως των εσωτερικών συγκρούσεων, καθώς και τη μεταβαλλόμενη φύση των συγκρούσεων που συχνά συνοδεύονται από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Οι παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αυξάνονται συνεχώς. Μια ιδιαίτερα σοκαριστική πτυχή των παραβιάσεων του ΔΑΔ είναι ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως όπλο πολέμου. Υποστηρίζω τη θέση της εισηγήτριας και πιστεύω ότι απαιτούνται ισχυρά μέτρα για την αύξηση της προστασίας από πράξεις σεξουαλικής βίας σε ανθρωπιστικές συνθήκες. Συμφωνώ με τη θέση της συντάκτριας της έκθεσης η οποία επισημαίνει ότι οι πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές από άποψη αποτελεσματικότητας, ταχύτητας, συντονισμού και ορατότητας.

Υποστηρίζω επίσης τη δημιουργία ενός ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας).

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που επιτεύχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τον ορισμό, την έκταση και το φάσμα της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής βοήθειας. Προχωρούμε με την παρούσα έκθεση, τα συμπεράσματα της οποίας υποστηρίζω ένθερμα, στην ενδιάμεση ανασκόπησή της, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης του Μαΐου του 2008. Στην παρούσα συγκυρία, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Striffler για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Όσον αφορά τις ιδέες που εκφράζονται στην έκθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω την έμφαση στην «ουσιαστική και διαρκή... συμμετοχή... των δικαιούχων στη διαχείριση της βοήθειας». Έχω υποστηρίξει την αρχή αυτή, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει την ΕΕ να επικεντρώσει τη δράση της όλο και περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. Αυτό θα μειώσει την εστίαση επί των σχέσεων των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, όχι όμως στο πλαίσιο αποκλειστικής σχέσης, όπως εκδηλώνεται συχνά μέχρι σήμερα. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την ανάγκη υποβολής προτάσεων με στόχο «τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας, βασιζόμενης στη βελτιστοποίηση του σημερινού κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, καθώς και στη συνένωση των υφισταμένων εθνικών μέσων», πράγμα που θα σήμαινε την αύξηση του οριακού κόστους των συνεργειών οι οποίες επιτυγχάνονται μέσω της ικανότητας που έχει ήδη αναπτυχθεί στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), γραπτώς. (IT) Η ανθρωπιστική βοήθεια έχει πλέον μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρόλο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Οι διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και η αυξανόμενη ανισότητα στην κατανομή ευκαιριών και πόρων από γεωγραφικής και κοινωνικής άποψης καθώς και μεταξύ των γενεών, η επιδείνωση της αλλαγής του κλίματος (για την οποία ευθύνεται εν μέρει ο άνθρωπος) και η συνακόλουθη αύξηση των φυσικών καταστροφών, η αυξημένη ρύπανση του περιβάλλοντος, η μη ισορροπημένη ανθρωπογενής πίεση που συγκεντρώνεται στις μεγάλες αστικές περιοχές και η άνιση αύξηση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ανθρωπιστικών καταστροφών, κατά τις οποίες η βοήθεια αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο για την αποκατάσταση των βασικών συνθηκών διαβίωσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Με βάση τα ανωτέρω, εάν είναι απαραίτητη η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να δοθεί ενίσχυση σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από καταστροφές, στη συνέχεια, με τη σειρά της, κάθε παρέμβαση ως αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ –η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί– δεν μπορεί να κατανεμηθεί ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος και επιρροής κάθε κράτους μέλους, αλλά θα πρέπει να λάβει ευρωπαϊκή διάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Μέσω της ανθρωπιστικής πολιτικής της, η ΕΕ συγκεκριμενοποιεί τη δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών τρίτων χωρών που έχουν ανάγκη βοήθειας σε καταστάσεις που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεισφορά της αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2009, παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπου 115 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 70 χώρες με συνολική συνεισφορά ύψους 950 εκατ. ευρώ. Η κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 2007, υπογραμμίζει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστεί στενά στον τομέα αυτόν, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του, να υπερασπιστεί και να προωθήσει τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και να συνηγορήσει με σθένος υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Οι πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές. Η μείωση των κινδύνων καταστροφών πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις πολιτικές αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Χρειαζόμαστε επίσης διασάφηση της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Οι πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές από άποψη αποτελεσματικότητας, συντονισμού και ορατότητας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, η οποία τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας) – μιας ιδέας που προβλήθηκε από τον Επίτροπο Barnier μετά το παλιρροιακό κύμα στην Ασία και υποστηρίχθηκε επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο εν λόγω μηχανισμός προορίζεται να είναι μια βελτιστοποίηση των διαθεσίμων μέσων, τα οποία θα κέρδιζαν έτσι σε αποτελεσματικότητα και ορατότητα, δεδομένου ότι στόχος είναι να επιτευχθεί η άμεση κινητοποίηση όλων των αναγκαίων μέσων, μέσω ενός ενισχυμένου συντονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή πιστεύω ότι το σχέδιο δράσης της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης πρέπει να αναθεωρηθεί. Η ανθρωπιστική κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αν μη τι άλλο λόγω του σημαντικά αυξανόμενου αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών, οι οποίες προκαλούνται επίσης από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Είναι απαραίτητο η μείωση των κινδύνων καταστροφών να ενσωματωθεί πλήρως στις πολιτικές αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία μια αυστηρή και ενισχυμένη εφαρμογή της κοινής ανθρωπιστικής αντίληψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι σαφές ότι οι καταστροφές και οι ανθρωπιστικές κρίσεις πολλαπλασιάζονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των πληγμάτων αυτών, ελπίζω δε ότι θα συνεχίσει να το πράττει και ότι, επιπλέον, θα ενισχύσει αυτόν τον ρόλο στο μέτρο του δυνατού. Δεν αρκεί, ωστόσο, να δώσουμε στον πεινασμένο να φάει ψάρι: πρέπει και να μάθει να ψαρεύει.

Νομίζω ότι η βοήθεια για την παροχή επαρκών ανθρώπινων και υλικών πόρων στις λιγότερο εύπορες χώρες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε μελλοντικές κρίσεις, είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν. Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια αξίζει την υποστήριξή μου, ελπίζω δε ότι ο συμβιβασμός μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα οδηγήσει σε όλο και καλύτερη χρήση των πόρων που διαθέτει η Ένωση, ενώ θα δίνεται πάντοτε προτεραιότητα σε όσους έχουν λιγότερα και πλήττονται περισσότερο και θα τηρείται απόλυτη ουδετερότητα όσον αφορά τις πολιτικές ή ιδεολογικές επιδιώξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας σημαντικής αύξησης των καταστροφών, τόσο από την άποψη της γεωγραφικής περιοχής που πλήττεται όσο και του αριθμού των θυμάτων. Αν και πρόκειται για θέμα μεγάλης σημασίας, δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης να εξετασθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις καταστροφές. Η υπογραφή της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 2007 αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως λόγω της εκπόνησης σχεδίου δράσης για περίοδο πέντε ετών με πρόβλεψη για ενδιάμεση ανασκόπηση. Αυτός είναι ο στόχος της παρούσας έκθεσης. Όλος ο κόσμος γνωρίζει και αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της ΕΕ στην ανθρωπιστική βοήθεια. Το Κοινοβούλιο έχει αντιμετωπίσει το θέμα σε αρκετές συνεδριάσεις, ιδίως με τις ομιλίες μας. Μάλιστα, τα πρόσφατα γεγονότα στη Βραζιλία, την Αϊτή, το Πακιστάν, τη Μαδέρα και αλλού μάς ωθούν να αναλογιστούμε την αποτελεσματικότητα της στήριξης της πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως καταδείχθηκε στην παρούσα έκθεση, παρά τις περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες, υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από τη δημιουργία της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η λεγόμενη «ανθρωπιστική βοήθεια» της ΕΕ διαδραματίζει κάθε άλλο παρά αμελητέο ρόλο σε αυτό που ολοένα και περισσότερο ορίζεται ως εξωτερική της πολιτική. Κάνει συχνά χρήση των πραγματικών αναγκών για βοήθεια και συνεργασία στις οποίες είναι σκόπιμο να ανταποκριθεί, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ στην πράξη επιδιώκεται μια μεγάλη ποικιλία στόχων. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, οι οποίες περιλαμβάνουν τη στρατιωτική επέμβαση και κατοχή, επιδιώκουν να αναπαραγάγουν και να εμβαθύνουν μορφές πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας και αποβλέπουν στον έλεγχο των αγορών και των φυσικών πόρων των αναπτυσσόμενων χωρών. Στο πλαίσιο της σημερινής επιδείνωσης της κρίσης του καπιταλισμού, οι προθέσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης ανεξαιρέτως τον περιορισμό των αγώνων των λαών για περισσότερη δικαιοσύνη και κοινωνική πρόοδο, οι οποίοι λαμβάνουν διαφορετικές εκφράσεις και μορφές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπό το πρόσχημα των υποτιθέμενων «ανθρωπιστικών» συμφερόντων, μια σειρά από μη κυβερνητικές οργανώσεις, εταιρείες διοικητικής μέριμνας και άλλοι είναι συνδικαιούχοι αλλά και συνεργοί σε αυτές τις πολιτικές, προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα καθώς και εκείνα των υποστηρικτών τους· τα συμφέροντα αυτά μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά, μπορεί δε να περιλαμβάνουν πολιτικά, οικονομικά ή θρησκευτικά κίνητρα μεταξύ άλλων. Καταρχήν, είμαστε υπέρ συγκεκριμένων μορφών έκφρασης αλληλεγγύης προς τα θύματα κάθε είδους καταστροφής ή σύγκρουσης. Αυτές, ωστόσο, πρέπει να βασίζονται στα συμφέροντα των λαών αυτών, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην ανεξαρτησία και κυριαρχία των εν λόγω χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταπόκριση στο είδος των καταστροφών που υπέστη η Αϊτή με τον σεισμό μόλις πριν από έναν χρόνο, τον οποίο ακολούθησε η πιο πρόσφατη επιδημία χολέρας. Η ομάδα μου κι εγώ πιστεύουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε την αύξηση της χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να προβαίνουμε σε περισσότερες παρεμβάσεις, και ιδίως να βοηθούμε τα πιο ευάλωτα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της εντολής των στρατιωτικών και των ανθρωπιστικών φορέων, δεδομένου ότι χρήση των στρατιωτικών μέσων πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν λιγότερο και ως έσχατη λύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η ΕΕ ως συνασπισμός είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατες καταστροφές τόνισαν ορισμένες ελλείψεις στην ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί κατά τρόπο γρήγορο, αποτελεσματικό και συντονισμένο. Η έκθεση Striffler υπογραμμίζει ορισμένες από τις ανησυχίες αυτές, ελπίζουμε δε ότι από τη σημερινή ψηφοφορία θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με την έκθεση αυτή, διότι δεν αποτελεί μόνο μια τυπική διαδικασία, αλλά και μια ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια σήμερα. Κατά τα τελευταία έτη, το ανθρωπιστικό πλαίσιο υπέστη βαθιές αλλαγές. Εις ό,τι αφορά την εξέλιξη του πλαισίου, οφείλουμε πρωτίστως να αναφέρουμε τη σημαντική αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών, ως αποτέλεσμα κυρίως της αλλαγής του κλίματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και να προβλεφθεί –πέρα από μια ad hoc παροχή βοήθειας– η υποστήριξη των ιδίων ικανοτήτων των κοινοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών. Στα ανωτέρω οφείλουμε να προσθέσουμε τον πολλαπλασιασμό των σύνθετων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κυρίως των εσωτερικών συγκρούσεων και της μεταβαλλόμενης φύσης των συγκρούσεων που συχνά συνοδεύονται από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών (πρόσφυγες, εκτοπισμένοι), καθώς και από αυξανόμενη βία έναντι του πληθυσμού. Οι παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αυξάνονται συνεχώς, ενώ η επιτόπου κατάσταση επιδεινώνεται. Μια ιδιαίτερα σοκαριστική πτυχή των παραβιάσεων του ΔΑΔ είναι ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως όπλο πολέμου. Σημαντικές προσπάθειες θα πρέπει να εστιασθούν στη συνεκτίμηση της προστασίας κατά της σεξουαλικής βίας σε ανθρωπιστικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα βιαίως εκτοπισθέντα άτομα (εσωτερικοί εκτοπισθέντες και πρόσφυγες). Οι πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις καταστροφές από άποψη αποτελεσματικότητας, ταχύτητας, συντονισμού και ορατότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. (PL) Έναν χρόνο μετά τον σεισμό στην Αϊτή, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε ή ο τρόπος με τον οποίο βοηθούμε δεν είναι ιδανικά. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να γίνει πλήρης αξιοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης που προέκυψε με στόχο τη διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ΕΕ, ως μία από τις πλουσιότερες και πιο αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου, έχει ηθική υποχρέωση να βοηθά τους αδύναμους και όσους έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, πρέπει να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη προς τα θύματα των φυσικών καταστροφών και θεομηνιών που δεν είναι προετοιμασμένα για όσα τους συμβαίνουν.

Πρέπει, επομένως, να αναληφθεί δράση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε το σύστημα βοήθειας να είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό και να μην σπαταλιέται ούτε ένα λεπτό. Η συνεργασία, ως εκ τούτου, με άλλους διεθνείς και μη κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις που παρέχουν επίσης βοήθεια είναι αναγκαία, προκειμένου να καταστεί αυτή αποτελεσματικότερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Striffler, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη να τονιστεί η σημασία και, ως εκ τούτου, η ευαισθησία του ζητήματος αυτού.

Στόχος του Κοινοβουλίου, με την ψήφο του, ήταν να τονιστεί η ανάγκη να καταστεί σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Όσον αφορά την αλληλεγγύη, δεν είμαστε ποτέ πλήρως προετοιμασμένοι ή δεν διαθέτουμε πάντα εξαιρετικά σχέδια. Πρέπει να παροτρύνουμε όλο και περισσότερο κάθε ευρωπαίο παράγοντα, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής και των επιμέρους κρατών μελών, να ενθαρρύνει την προώθηση του καθολικού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να στηρίζω το παρόν modus vivendi, μεταξύ άλλων εντός της Επιτροπής Προϋπολογισμών της οποίας είμαι μέλος, και να υποστηρίζω τυχόν μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται στις δραστηριότητες εκείνες που στοχεύουν πιο συγκεκριμένα στην κατοχύρωση των εν λόγω σημαντικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση και τη στήριξη των τμημάτων του πληθυσμού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Παρατηρείται πρόσφατα δραστική αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών, ανθρωπογενών ή μη, σε συνδυασμό με αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τις παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και την κακή διακυβέρνηση. Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπ’ αριθμόν ένα χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, συνεισφέροντας περίπου το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τους 115 εκατομμύρια αποδέκτες βοήθειας από περίπου 70 χώρες που επωφελήθηκαν από συνολική χρηματοδότηση ύψους σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ψήφισα υπέρ της κοινής αντίληψης, διότι πιστεύω ότι η ΕΕ αποδεικνύει στην πράξη με την ανθρωπιστική της πολιτική τη δέσμευσή της προς τους ανθρώπους που χρήζουν πραγματικά βοήθειας. Από την άποψη αυτή, χρειαζόμαστε επαρκείς ανθρώπινους και υλικούς πόρους, πρέπει δε να στηριχθεί η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ θερμά την έκθεση αυτή, η οποία περιέχει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Επισημαίνει ορισμένους τομείς που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, μεταξύ άλλων την προώθηση της εφαρμογής των ανθρωπιστικών αρχών και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, θέματα που συνδέονται με την ποιότητα, τον συντονισμό και τη συνοχή στο πλαίσιο της χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, διασάφηση της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών και ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Η υποβληθείσα έκθεση αποτελεί μια πολύ επίκαιρη απάντηση στις πολλές φυσικές καταστροφές που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Είναι απαραίτητο η ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία της παροχής αποτελεσματικής βοήθειας σε προηγούμενες καταστροφές, για παράδειγμα στην Αυστραλία, την Αϊτή και τη Ρωσία, έτσι ώστε να διασφαλιστούν απολύτως σαφείς διαδικασίες και πόροι για την παροχή αποτελεσματικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει αποφύγει μέχρι στιγμής καταστροφές τέτοιας κλίμακας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προετοιμαστεί ένα αποτελεσματικό φάσμα δομών και πόρων. Η εμπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η εξασφάλιση των μεταφορών σε πληγείσες περιοχές δεν είναι δυνατή χωρίς την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στρατιωτικών μονάδων. Οι μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν διαθέτουν τέτοιες δυνατότητες.

Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται παραμένουν πολύ συχνά αποκομμένοι όσον αφορά τις μεταφορικές συνδέσεις από την υπόλοιπη χώρα, η δε ικανότητα των πόρων της πολιτικής αεροπορίας είναι περιορισμένη. Εάν κάπου η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων είναι αιτιολογημένη και αποδεκτή, τότε σίγουρα είναι στην περίπτωση των ανθρωπιστικών ή φυσικών καταστροφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι φυσικές καταστροφές είναι βεβαίως όλο και εντονότερες τον τελευταίο καιρό. Είναι επίσης αλήθεια ότι η ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς παγκόσμιους παράγοντες από την άποψη της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι δε σημαντικό ο ρόλος αυτός να διατηρηθεί παρά τις κρίσεις που βιώνουμε. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι εκτός από τη δράση προς ενίσχυση των πλέον μειονεκτούντων και όλων όσων πλήττονται από αυτές τις καταστροφές, είναι επίσης απαραίτητο να παράσχουμε στις φτωχότερες χώρες, και κατά συνέπεια στις πλέον ευάλωτες σε τέτοιου είδους καταστάσεις, τους ανθρώπινους πόρους και τη χρηματοδότηση ώστε η εξωτερική βοήθεια να μην είναι τόσο αποφασιστικής σημασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις αναπτυξιακές πολιτικές και την παροχή βοήθειας προς τις χώρες αυτές με βάση μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Το ανθρωπιστικό περιβάλλον καθίσταται όλο και πιο περίπλοκο και δύσκολο: το ανθρωπιστικό δίκαιο συχνά παραβιάζεται, η δε σύγχυση ρόλων σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο, ενώ οι φυσικές καταστροφές αυξάνονται σε αριθμό και ένταση. Το 2010, βιώσαμε τις τρεις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια: τον σεισμό στην Αϊτή, την ξηρασία στην περιοχή Σαχέλ και τις πλημμύρες στο Πακιστάν. Ωστόσο, όπως δήλωσε η Επίτροπος Kristalina Georgieva «Η ποιότητα της ανθρωπιστικής μας βοήθειας είναι υψίστης σημασίας». «Σώζει περίπου 140 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως».

Λαμβάνοντας τα μελήματα αυτά υπόψη, συμφωνώ με την εισηγήτρια στο σημείο όπου ζητεί ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για την ανθρωπιστική βοήθεια και διαπιστώνει ότι η κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι επαρκώς γνωστή. Πρέπει να συνεχίσουμε την ευαισθητοποίηση και την προώθηση των ανθρωπιστικών αρχών και των αρχών του διεθνούς δικαίου. Πρέπει, όπως είχα ήδη την ευκαιρία να δηλώσω, να στηρίξουμε τη δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας ταχείας αντίδρασης. Πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην πρόληψη των κινδύνων καταστροφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια περιέχει ορισμένες σημαντικές προτάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο μέλλον. Ένα παράδειγμα είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και πόρων για την πολιτική προστασία, ενώ βασική ιδέα αποτελεί η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας. Επίσης μεγάλης σημασίας είναι η βελτίωση του συντονισμού, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με τα Ηνωμένα Έθνη. Η προσέγγιση για την προμήθεια τροφίμων και παρόμοιων αγαθών σε τοπικό επίπεδο σε καταστάσεις κρίσης και η στήριξη κατά συνέπεια της τοπικής οικονομίας είναι επίσης εύλογη ιδέα. Δυστυχώς, σε κάποιους τομείς η έκθεση δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη ή φιλόδοξη, λόγος για τον οποίο απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή, ως ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνες τις περιοχές όπου είναι επειγόντως αναγκαία, δεδομένου ότι υπήρξε δραστική αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών και των εσωτερικών συγκρούσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στη διαδικασία εφαρμογής της κοινής αντίληψης, ενσωματώνοντάς την στις εθνικές ανθρωπιστικές στρατηγικές. Δεδομένης της ανάγκης για ανθρωπιστική βοήθεια, είναι απαραίτητο να διατεθούν αυξημένα κονδύλια ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της.

Συμφωνώ με την πρόταση ότι πρέπει να διατηρηθεί η σαφέστατη διάκριση μεταξύ των εντολών των στρατιωτικών και ανθρωπιστικών φορέων, έτσι ώστε τα στρατιωτικά μέσα και οι ικανότητες να χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και ως έσχατη λύση, ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος και αποτελεσματικός συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας, πρέπει να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας και ευρωπαϊκή ικανότητα ταχείας αντίδρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεισφορά της αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέσω της ανθρωπιστικής πολιτικής της, η EE συγκεκριμενοποιεί τη δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών χωρών που έχουν ανάγκη βοήθειας. Μετά την υπογραφή από την ΕΕ της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια, έχουν ληφθεί πολλά μέτρα για τη συνεργασία στον τομέα αυτόν, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του και να προαχθούν οι θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας κατά την ανάληψη δράσης για την παροχή βοήθειας σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη. Πέραν τούτου, φαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης ως προς την κοινή αντίληψη. Συνεπώς, πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η ορατότητά της. Πιστεύω ότι, σε έναν τομέα τόσο ευαίσθητο όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες με την πάροδο των ετών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και να παράσχουμε στήριξη στις ίδιες ικανότητες των κοινοτήτων ως προς το θέμα αυτό. Για να ακολουθήσει η ανθρωπιστική βοήθεια σταθερή πορεία προς την πλήρη ανάπτυξή της, πρέπει να συνεχίσουμε πεισματικά να υποστηρίζουμε τη διατήρηση του «ανθρωπιστικού χώρου». Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης Striffler, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έγκριση ενός πρακτικού σχεδίου δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεισφορά της αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Η αυστηρή ενδιάμεση ανασκόπηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί παρά να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση της επίγνωσης του μηχανισμού αυτού και η βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Οι οικονομικές συνεισφορές και μόνο δεν μπορούν να αποφέρουν καρπούς εάν δεν συνοδεύονται από στενό και αποτελεσματικό συντονισμό σε όλα τα στάδια και για όλες τις μορφές βοήθειας της ΕΕ. Ζούμε σε μια κρίσιμη εποχή: κατά τα τελευταία έτη, η ανθρωπιστική κατάσταση υπέστη βαθιές αλλαγές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία μια αυστηρή και ενισχυμένη εφαρμογή της ανθρωπιστικής κοινής αντίληψης. Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης αυτής, θα ήθελα δε να ζητήσω την εφαρμογή πολιτικής συστηματικού διαλόγου, μεγαλύτερη επιτόπια συνεργασία, καλύτερη διαχείριση και δέσμευση για την πρόληψη καταστροφών. Στηρίζω τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας σε συνέχεια της έκθεσης Barnier που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, παρέχοντας πάνω από το 40% της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 2007 από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση πενταετές σχέδιο δράσης, δεσμεύει την ΕΕ και τα κράτη μέλη για στενή συνεργασία στον τομέα αυτόν. Η δράση αριθ. 33 προβλέπει την ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ενημέρωσης για τον ανθρωπιστικό τομέα, τις σοβαρές κλιματικές αλλαγές, την κλιμακούμενη συχνότητα εμφάνισης πολύπλοκων κρίσεων και την αυξανόμενη βία.

Τασσόμαστε, ως εκ τούτου, υπέρ της δημιουργίας ενός ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας) όπως τον συνέλαβε ο κ. Barnier, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα ήδη διαθέσιμα μέσα με στόχο να καταστεί δυνατή, μέσω στενότερου συντονισμού, η άμεση κινητοποίηση όλων των αναγκαίων πόρων.

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και την καθιέρωση από τη Συνθήκη της Λισαβόνας πραγματικής κοινοτικής πολιτικής για την ανθρωπιστική βοήθεια, συμφωνώ απολύτως ότι χρειαζόμαστε ενδιάμεση αναθεώρηση που να εστιάζεται στην ενίσχυση του σχεδίου δράσης σχετικά με την προαγωγή των ανθρωπιστικών αρχών, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στη διασάφηση της χρησιμοποίησης στρατιωτικών μέσων και μέσων πολιτικής προστασίας, καθώς και στη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας και ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, η οποία παρουσιάζει μια επισκόπηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια, διατυπώνοντας προτάσεις με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ορατότητάς της και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως προς την επίτευξη των στόχων της. Το μέσο αυτό έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό ανθρωπιστικό πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών, είναι δε ζωτικής σημασίας να καταβληθούν προσπάθειες με σκοπό την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό και την ενίσχυση της συμμετοχής των κρατών μελών στην υλοποίησή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς.(IT) Ψηφίσαμε σήμερα στην Ολομέλεια επί της έκθεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Η συνεισφορά της αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέσω της ανθρωπιστικής πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμενοποιεί τη δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών τρίτων χωρών που έχουν ανάγκη βοήθειας σε καταστάσεις που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παροχή της βοήθειας οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις διαπιστωμένες ανάγκες και στον βαθμό του ευάλωτου χαρακτήρα και ότι η ποιότητα και ποσότητα της βοήθειας καθορίζονται κυρίως από την αρχική αξιολόγηση, η οποία χρήζει ακόμη βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων περί «ευάλωτου χαρακτήρα», ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες.

Επιπλέον, η ουσιαστική και διαρκής ανάμιξη –και, αν είναι δυνατόν, η συμμετοχή– των δικαιούχων στη διαχείριση της βοήθειας είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα της ανθρωπιστικής αντίδρασης, ιδίως στην περίπτωση μακροχρόνιων κρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες της Ένωσης διέπονται στο εξής από το άρθρο 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θεσπίζει μια αυτούσια ανθρωπιστική πολιτική της ΕΕ. Πρόκειται για μια αρμοδιότητα που μοιράζονται τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια θα διαθέτει τη δική του νομική βάση κατά την αναθεώρησή του στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίσθηκε επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η Επιτροπή Ανάπτυξης εξέφρασε την ανησυχία της ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα πρέπει να χειραγωγείται στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ και συνιστά τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Ζητεί επίσης να διασαφηθεί ο ρόλος των Επιτρόπων Ashton και Georgieva.

Δεδομένου ότι η ενδιάμεση ανασκόπηση προσφέρει την ευκαιρία να ενταθούν οι προσπάθειες της ΕΕ σε ορισμένους τομείς, η έκθεση εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα θέματα, μεταξύ άλλων: την προώθηση της εφαρμογής των ανθρωπιστικών αρχών και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα, τον συντονισμό και τη συνοχή στο πλαίσιο της χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, τη διασάφηση της χρησιμοποίησης των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων και της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών, τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς.(IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, συνεισφέροντας πάνω από το 40% της επίσημης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μόνο το 2009 η Επιτροπή έχει παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπου 115 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 70 χώρες με συνολική συνεισφορά ύψους 950 εκατ. ευρώ. Μέσω των πολιτικών της, η Ένωση συγκεκριμενοποιεί την πραγματική δέσμευσή της υπέρ των πληθυσμών σε καταστάσεις που τους καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους. Στόχος μας είναι να αποβεί δυνατός ο σχεδιασμός μιας περισσότερο συντονισμένης πολιτικής και στρατιωτικής αντίδρασης, έτσι ώστε η παρέμβασή μας όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές να καταστεί ολοένα και πιο αποτελεσματική. Τα τραγικά αυτά γεγονότα συμβαίνουν ολοένα και συχνότερα, έχουν δε προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους σε ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και τα παιδιά, κυρίως πρόσφυγες και εκτοπισθέντες, δεδομένου ότι οι παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε σχέση με τις ομάδες αυτές αυξάνονται συνεχώς. Πέρα από τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης παρέμβασης, σημαντικό έργο πρέπει να διεκπεραιωθεί στον τομέα της ενεργού και παθητικής πρόληψης. Οι κοινότητες εκείνες οι οποίες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για τέτοιου είδους φαινόμενα μέσω της προώθησης όλων των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των ζημιών.

 
  
  

Έκθεση: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew και David Campbell Bannerman (EFD), γραπτώς. – 14/1: – (EN) Ψήφισα υπέρ, διότι την εκλαμβάνω ως αποδυνάμωση της νομοθεσίας της ΕΕ και θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί ευκολότερη η εισαγωγή μη γενετικά τροποποιημένων σπόρων σόγιας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για καίριο ζήτημα για τον τομέα των πουλερικών μας.

14/2: Ψήφισα υπέρ, διότι θα μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φορτία μη γενετικά τροποποιημένων σπόρων σόγιας που προορίζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο.

14/3: Απείχα, διότι ναι μεν μπορεί να είναι ευκταία προσδοκία (για μια βρετανική κυβέρνηση απαλλαγμένη από τον έλεγχο της ΕΕ), δεν είναι όμως ακόμη κρίσιμο ζήτημα κατά την άποψή μου και δεν επιθυμώ την επέκταση της εξουσίας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ θα πρέπει να στρέφεται σε καινοτόμες πρωτοβουλίες οι οποίες, αφενός, κάνουν χρήση των πλεονασμάτων των τροφίμων και, αφετέρου, επιτρέπουν στους ανθρώπους που υποφέρουν από ελλείψεις να διατραφούν: θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ως προς αυτό κατά την αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η κερδοσκοπία είναι υπεύθυνη για περίπου το 50% της πρόσφατης ανόδου των τιμών, πρέπει συνεπώς να χρησιμοποιηθεί συντονισμένη στρατηγική στο πλαίσιο της G20, ώστε να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μέσων σταθεροποίησης των τιμών εντός των διεθνών φόρουμ. Η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί ενός διεθνούς κινήματος που θα στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τη μόνιμη και αποτελεσματική παροχή τροφίμων στις χώρες με ελλείψεις.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία της στήριξης της αξιοπιστίας του γεωργικού τομέα, ιδίως με την προώθησή του στους κύκλους των καταρτισμένων και με επιχειρηματικό πνεύμα νέων ως μιας δραστηριότητας που μπορεί να συνδέεται με την καινοτομία και την έρευνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, το οποίο αναγνωρίζει ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε χρονική στιγμή, έχουν φυσική, κοινωνική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή για να καλύψουν τις διαιτητικές τους ανάγκες και προτιμήσεις για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε το γεγονός ότι τα παγκόσμια αποθέματα ειδών διατροφής πρώτης ανάγκης είναι πιο περιορισμένα από ό,τι στο παρελθόν, ενώ κατά την επισιτιστική κρίση του 2007 έφτασαν στο κατώτατο ως τώρα επίπεδο των 12 εβδομάδων. Συγχρόνως, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων είναι ολοένα και περισσότερο ευάλωτη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικές και απρόβλεπτες ελλείψεις σε τρόφιμα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να προβλέψει τη συμβολή της στο παγκόσμιο αυτό σύστημα αποθεμάτων τροφίμων.

Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την παραδοσιακή γεωργία, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη βιολογική γεωργία και τα τοπικά δίκτυα διανομής. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη γη και η παροχή πιστώσεων στους νέους γεωργούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η πρόσφατη αστάθεια των τιμών των τροφίμων και των βασικών προϊόντων διατροφής έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων έπληξαν σοβαρά τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Η παρούσα έκθεση ενθαρρύνει την παροχή υγιεινών και ποιοτικών ειδών διατροφής στους καταναλωτές σε λογικές τιμές καθώς και την ασφάλεια εισοδήματος των γεωργών, τα οποία αποτελούν δύο από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια με το να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Ως η πρώτη πολιτική που εφαρμόστηκε και το κύριο πεδίο δαπανών μέχρι πρόσφατα, η γεωργία κατέχει κεντρική θέση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε σίγουρα ένα είδος πτώσης στον τομέα αυτόν προς όφελος άλλων σημαντικών τομέων, δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι η γεωργική ανεξαρτησία της Ευρώπης αποτελεί σημαντική στρατηγική πρόκληση. Όπως τόνισε εξάλλου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), Joseph Daul, στην αρχή του νέου έτους, η επισιτιστική ασφάλεια θα αποτελέσει το μείζον θέμα του 2011. Μάλιστα, οι ελλείψεις τροφίμων παγκοσμίως και οι συνακόλουθες κρίσεις σίγουρα μας προειδοποιούν ως προς τη σοβαρότητα της κατάστασης: απότομη αύξηση των τιμών και ελλιπής προσφορά βασικών πόρων. Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί στη νέα αυτή πρόκληση. Τα περιβαλλοντικά θέματα αυξάνουν την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του προβλήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, το οποίο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι αναγνωρίζεται ο στρατηγικός χαρακτήρας του θέματος. Υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ένωση στη διαχείριση των παγκόσμιων αποθεμάτων και την καταλληλότητα της ΚΓΠ σε σχέση με τις προκλήσεις αυτές, εφιστά δε την προσοχή στις ζημιογόνες επιπτώσεις της κερδοσκοπίας στις τιμές βασικών αγαθών.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Σήμερα, 900 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο υποφέρουν από την πείνα η οποία συνοδεύει την έσχατη φτώχεια και έως δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να είναι βέβαιοι για τον εφοδιασμό τους με τρόφιμα, διότι ζουν υπό την απειλή της φτώχειας.

Δεδομένου ότι απαιτείται αύξηση τουλάχιστον κατά 70% ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου παγκοσμίως πληθυσμού, ο γεωργικός τομέας πρέπει να ενισχυθεί. Για τον σκοπό αυτόν, υποστηρίζω τη σημαντική αυτή έκθεση για τη γεωργία και την προσφορά τροφίμων. Πρέπει να αναπτυχθεί ισχυρή και χρηματοδοτούμενη κοινή γεωργική πολιτική για την παροχή ποιοτικών ειδών διατροφής σε λογικό κόστος, ώστε να αντιμετωπιστεί η ζήτηση τροφίμων στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Τα προγράμματα για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία και το πρόγραμμα για τους απόρους πρέπει να ενισχυθούν. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή και υγιεινά είδη διατροφής παρά τις οικονομικές δυσκολίες.

Προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι τα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων δεν είναι τόσο άφθονα όπως στο παρελθόν και, λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που αποτελούν η αλλαγή του κλίματος και οι φυσικές καταστροφές, υποστηρίζω τα όσα αναφέρει η έκθεση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος που θα αποσκοπεί στη διεύρυνση των αποθεμάτων τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού. Με την ταχεία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ο γεωργικός τομέας πρέπει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη του πληθυσμού για ασφαλή και επαρκή τροφή, παρά τα εμπόδια που θέτουν οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, οι υψηλές ενεργειακές τιμές και η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 70% για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση του παγκόσμιου πληθυσμού, που αναμένεται να υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050. Επιπλέον, περίπου 900 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από χρόνια πείνα εξαιτίας ακραίας φτώχειας, ενώ περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πραγματική, μακροχρόνια επισιτιστική ασφάλεια εξαιτίας φτώχειας διαφόρων βαθμών. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην τροφή παραμένει ένα σημαντικό θέμα προς αντιμετώπιση. Συμφωνώ ότι η νέα ΚΓΠ, μετά το 2013, πρέπει να προωθήσει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την παραδοσιακή γεωργία, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη βιολογική γεωργία και τα τοπικά δίκτυα διανομής προκειμένου να συμβάλει στην επισιτιστική ασφάλεια. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη γη και η παροχή πιστώσεων στους νέους γεωργούς και να διατηρηθούν λογικές τιμές τροφίμων και ένα επαρκές εισόδημα για τους γεωργούς.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι εξακολουθούν να υφίστανται φτώχεια και πείνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 79 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι τροπολογίες μου υπογραμμίζουν ότι το δικαίωμα στη διατροφή αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν φυσική, κοινωνική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή για να καλύψουν τις διαιτητικές τους ανάγκες, ώστε να διάγουν μια δραστήρια και υγιεινή ζωή. Θα ήθελα να τονίσω, ιδίως, τη σημασία της πολυμορφίας της γεωργίας στην Ευρώπη και της διασφάλισης της συνύπαρξης διαφορετικών γεωργικών μοντέλων, καθώς και της ποικιλίας και της ποιότητας των τροφίμων και της διατροφής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), γραπτώς. (NL) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος. Στο πρόγραμμά του το κόμμα μου, η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Κόμματος Μεταρρυθμιστών (SGP), τόνισε με σαφήνεια το στρατηγικό ενδιαφέρον του αγροτικού τομέα και αποκάλεσε τη γεωργία βάση της επισιτιστικής ασφάλειας. Ωστόσο, όσο ευγενείς και αν είναι οι ιδέες αυτές καθαυτές, πρέπει να κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις για το κείμενο. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στα προγράμματα για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία. Αφήστε το στα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν. Εξάλλου, καταψήφισα επίσης την παράγραφο σχετικά με την ελευθέρωση και την προώθηση εισαγωγών ΓΤΟ. Το κόμμα μου εκτιμά ότι οι ΓΤΟ δεν αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα της παγκόσμιας προσφοράς τροφίμων. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη καμία σύνδεση μεταξύ γενετικής τροποποίησης και υψηλότερων αποδόσεων. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει επίσης να τεθούν ηθικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική τροποποίηση.

Χαίρομαι με το εν γένει πνεύμα του ψηφίσματος, ωστόσο, το οποίο καταδεικνύει για άλλη μία φορά πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ισχυρή και κατάλληλη χρηματοδότηση για την ΚΓΠ μετά το 2013. Εξάλλου, πιστεύω ότι η έκκληση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες να χρησιμοποιούν τη γη τους προκειμένου να διασφαλίζουν την παροχή τροφής στον πληθυσμό τους, κατά κύριο λόγο, είναι μείζονος σημασίας και κατεπείγον ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η παροχή πρόσβασης σε τρόφιμα για όλους στο πλαίσιο της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης και των ελλείψεων τροφίμων για πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί πολύ μεγάλη και σημαντική πρόκληση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, το 16% των πολιτών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις πιο βασικές τους ανάγκες – τη στέγαση, την υγεία και, βεβαίως, τη διατροφή.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη και προκειμένου να τροφοδοτήσουμε τον διάλογο, ψηφίσαμε υπέρ ενός ψηφίσματος το οποίο αναγνωρίζει τη γεωργία ως στρατηγικό τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας. Σε μια περίοδο κατά την οποία εξετάζουμε το μέλλον της ΚΓΠ, κρίνεται απαραίτητο να μην παραβλεφθούν η ανάγκη και το δικαίωμα αυτό –το οποίο πρέπει να είναι καθολικό– στη διατροφή για όλους.

Ένας από τους στόχους μας είναι η καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στον τομέα της γεωργίας: ζητούμε την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα χρηματοδοτικά μέσα. Χρειαζόμαστε περιορισμό της αστάθειας των τιμών και αύξηση της διαφάνειας. Προτείνουμε επίσης την ιδέα ενός «στοχοθετημένου παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα» για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κρίσεων και καλούμε την Επιτροπή να μελετήσει αυτό το είδος μέτρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αποτελούν η επισιτιστική ασφάλεια, η παροχή ποιοτικών ειδών διατροφής, η προστασία του περιβάλλοντος, η ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών και η διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας μέσω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές. Η κοινή γεωργική πολιτική προσφέρει απαντήσεις και λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις του μέλλοντος. Είναι σημαντικό οι στόχοι και τα μέσα που προσδιορίζονται από την εν λόγω προσπάθεια πολιτικής να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πληρέστερα στην ανάγκη ενσωμάτωσης μιας ειδικής εθνικής διάστασης στη διάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι αγρότες χρειάζονται προφανώς σημαντική άμεση στήριξη, σήμερα αλλά και στο μέλλον. Ωστόσο, οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές δεν μπορούν πλέον να συνεχιστούν, διότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων στην ενιαία αγορά.

Η ΚΓΠ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων της ΕΕ εστιάζοντας τις πληρωμές σε καλλιεργούμενες εκτάσεις γης μόνο και, στην περίπτωση του τομέα της κτηνοτροφίας, μόνο σε ζώα που διαβιούν στην εκμετάλλευση κατά το έτος το οποίο σχετίζεται με τις πληρωμές. Ο πυλώνας Ι της ΚΓΠ θα πρέπει να καλύπτει πληρωμές αποζημιώσεων για τις γεωργικά μειονεκτικές περιοχές και γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωμές, βοηθώντας έτσι στην πρόληψη της εγκατάλειψης της γεωργικής γης και επιβραβεύοντας τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από εκτατικές γεωργικές πρακτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο επιτυγχάνεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη, ασφαλή και θρεπτική τροφή για να καλύψουν τις ανάγκες τους για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή. Στην Ευρώπη, 16% των πολιτών ζουν ακόμα κάτω από το όριο της φτώχειας και η πρόσβαση στην τροφή παραμένει ένα σημαντικό θέμα προς αντιμετώπιση. Συνεπώς η επισιτιστική ασφάλεια συνεχίζει να απαιτεί μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Η νέα ΚΓΠ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2013, πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημα για επισιτιστική ασφάλεια και στις άλλες προκλήσεις, κυρίως στην κλιματική αλλαγή, την οικονομική κρίση και τη διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας εντός της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι φιλόδοξοι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ ενθαρρύνουν την καλλιέργεια βιοκαυσίμων σε μεγάλη κλίμακα, όμως η παραγωγή βιοκαυσίμων ανταγωνίζεται την παραγωγή τροφίμων για τη γη, κάτι που έχει δυνητικά αρνητικό αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αρνητικά την Έκθεση, παρά το ότι εμπεριέχει σοβαρά θετικά σημεία και αναγνωρίζει τον ρόλο της γεωργίας στην εξασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας και επάρκειας. Υπάρχει όμως ένα πολύ σοβαρό μειονέκτημα στην Έκθεση, το οποίο δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Υπερψηφίστηκε ένα συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ταχύτερη διαδικασία έγκρισης σε πλαίσιο ΕΕ για την εισαγωγή νέας παραλλαγής ζωοτροφών γενετικώς τροποποιημένων μόλις αποδειχθεί ασφαλής". Η θέση μας ενάντια στην εισαγωγή και χρήση οποιουδήποτε μεταλλαγμένου υλικού, τροφίμου ή ζωοτροφής παραμένει σταθερή και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να ψηφίσω μια Έκθεση η οποία, για πρώτη φορά, διαμορφώνει θετική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα μεταλλαγμένα που με τόσο ζήλο προσπαθεί να εισαγάγει στην Ευρώπη ο κύριος Μπαρόζο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Σήμερα, υπολογίζεται ότι περίπου 900 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από χρόνια πείνα, ενώ πολλοί άλλοι δεν έχουν επαρκή υγιεινή τροφή εξαιτίας φτώχειας διαφόρων βαθμών. Η επισιτιστική ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί όταν όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε χρονική στιγμή, έχουν φυσική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή και ασφαλή τροφή για να καλύψουν τις διαιτητικές τους ανάγκες. Η επισιτιστική ασφάλεια απαιτεί μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική, πρέπει όμως να είναι συνεπής και να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανησυχίες. Θα πρέπει να είναι συνεπής υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπει πλεονάσματα στην παραγωγή τα οποία στρεβλώνουν την αγορά και προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα, πρέπει δε να είναι και κοινωνικά υπεύθυνη διασφαλίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα διατροφής.

Από την άλλη πλευρά, επικροτώ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής γεωργίας: η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία μπορούν και θα πρέπει να συμβαδίζουν με την παραδοσιακή γεωργία, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη βιολογική γεωργία και τα τοπικά δίκτυα διανομής. Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις στους εν λόγω τομείς θα έχουν ζωτική σημασία για την αποτελεσματική χρήση της γης σε διάφορες περιοχές, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις όσον αφορά την ενέργεια οι οποίες μειώνουν την εξάρτηση μεταξύ επισιτιστικής και ενεργειακής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί εξαιρετικά αναγκαίο και επίκαιρο έγγραφο, δεδομένου ότι εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που σημειώνεται μια ολοένα και πιο ραγδαία άνοδος στις τιμές μεγάλου αριθμού προϊόντων διατροφής. Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι ρεαλιστικές και αναγκαίες και εξετάζουν πραγματικά προβλήματα στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία που αποδίδεται στην κατάρτιση και την ενθάρρυνση των