Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 19. ledna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Plán činnosti maďarského předsednictví Rady (rozprava)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE) , písemně. – (NL) Je pozitivní, že maďarský předseda vlády jasně zdůraznil svou ochotu upravit nový zákon o médiích v případě, že o to EU požádá. Evropská komise musí nyní být schopna odvést svou práci naprosto nezávisle. Jedině tak lze skoncovat se stranickými politickými hrami. Pluralita médií a svoboda tisku jsou základní evropské hodnoty. Všichni členové EU, nejen Maďarsko, jsou oficiálně zavázány je ctít. Je to zakotveno ve Smlouvě o EU a Rada Evropy má oficiální dohody vztahující se k této problematice. Jsme přesvědčeni, že maďarská vláda zde neponechá žádný prostor pro nejednoznačnost.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí