Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 19. jaanuar 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

Eesistujariigi Ungari tegevuskava (arutelu)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), kirjalikult.(NL) See on hea, et Ungari peaminister rõhutas selgelt oma valmisolekut kohandada uut meediaseadust, kui EL peaks seda nõudma. Euroopa Komisjon peaks nüüd suutma teha oma tööd täielikus sõltumatuses. See on ainus võimalus parteipoliitilistest mängudest vabanemiseks. Massiteabevahendite mitmekesisus ja ajakirjandusvabadus on Euroopa põhiväärtused. Mitte ainult Ungari, vaid kõik ELi liikmesriigid on võtnud endale ametliku kohustuse neid austada. See on kirjas Euroopa Liidu lepingus ning Euroopa Nõukogu on sõlminud selleteemalised ametlikud lepingud. Oleme veendunud, et eesistujariik Ungari teeb selle ühemõtteliselt selgeks.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika